جریان بی اهمیت خبات کردستان جیره خوار رجوی هست و شهادت دادنش نامعتبر!ا

جریان بی اهمیت خبات کردستان جیره خوار رجوی هست و شهادت دادنش نامعتبر!ا

 Massoud_Rajavi_Saddam_Hussain_Mercenaries_MEKصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، سی و یکم ژوئیه 2018:… فرقه ی درهم شکسته ی رجوی که اینک ازسماجت پدر ومادر پیر سمیه محمدی برای دیدار ورهائی فرزندش طوری مستاصل شده که دست به چوب و چماق میبرد، برای رد گم کردن واستتار این ضعف عظیم دربرابر این پدرومادر فداکار وشجاع، به دسته ی کوچکی از کردها که جیره خواران خودش هستند … 

خدماتی که منافقین مجاهدین خلق فرقه رجوی برای صدام انجام دادندخدماتی که منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) برای صدام انجام دادند

https://iran-interlink.org

جریان بی اهمیت خبات کردستان جیره خوار رجوی هست و شهادت دادنش نامعتبر!

08/05/1397

فرقه ی درهم شکسته ی رجوی که اینک ازسماجت پدر ومادر پیر سمیه محمدی برای دیدار ورهائی فرزندش طوری مستاصل شده که دست به چوب و چماق میبرد، برای رد گم کردن واستتار این ضعف عظیم دربرابر این پدرومادر فداکار وشجاع، به دسته ی کوچکی از کردها که جیره خواران خودش هستند، متوسل شده تا ضمن آن، وجود پایگاه اجتماعی اش؟! در بین اقوام ایرانی را- که این یکی ها بلحاظ ماهیت تماما انحصار طلبانه ی رجوی وفارس محور بودن صرف او مانع وجود این پایگاه اجتماعی است- به رخ بکشد!

این بار ازسر ناچاری وتهیدستی !!، روبسوی جریان مزدورش بنام ” خبات کردستان ” آورده که موردنفرت مردم مبارز کرد هستند!

در یادداشتی  منتشره توسط یکی از وبسایت های رجویه،که ادعا شده از ” خبات ” گرفته شده، چنین آمده است :

“یگانه نیروی اپوزیسیون سراسری که در سالهای متمادی و خیلی پیش از وجود این اتهاماتی که اکنون علیه کردها به مجاهدین می‌زنند، نیرویی که متفاوت از ملیتهای دیگر، به حقوق کردها اعتراف کرده و در چهارچوب یک مصوبه شورای ملی مقاومت ایران خود را موظف به اجرای آن در چهارچوب آن می‌کند سازمان مجاهدین خلق ایران است”.

این یک دروغ محض است وجعل تاریخی که میلیون ها نفر از آن آگاه هستند!

واقعیت این است که درماه ها وسال های نخستین انقلاب که ناارامی هایی درکردستان وجود داشت، رجوی برای خود شیرینی دراین جریانات پشت دولت بازرگان بود ودر سرکوب کردها شرکت داشت تا ازاین ره نفوذ خزنده ای در حکومت ودولت داشته باشد وسپس نقشه های اصلی خود را که تصرف بلامنازع قدرت درایران بود ، عملی سازد.

بعدها که فرار جمعی مجاهدین ازایران شروع شد ، رجوی ناچار به ابرازدوستی ظاهری با کردها که بتواند نیروهای خود را درمیان آنها استتار نماید ، شد والبته زمانی که  جملگی گروه ها به کردستان عراق منتقل شدند وراهی برای فرار  ازطریق پاکستان مهیا شد ، رجوی با پررویی ونمک نشناسی تمام به پایگاه های حزب دموکرات کردستان ایران حمله کرد ونشان داد که چه ماکیاولیست نامداری است!

برسمیت شناختن حقوق کردها درمصوبات شورای مقاومت، باصرار کسانی بود که عضو سازمان رجوی نبودند و وبزودی با درک ماهیت رجوی کنار کشیدند!

بنابراین رجوی برای رشوه دادن به احزاب کردی- جهت اخذ تسهیلات برای خروج از مرزهای کردستان – چاره ای جز قبول حقوق کردها نیافت .

اما زمانی که فرصتی فراهم شد، هم زبانان وهم کیشان همین کردها را درعراق قتل عام نمود!

بازهم :

” حملاتی که اخیرا به آقای کاک باباشیخ حسینی، دبیرکل و سازمان خبات به طور عام صورت گرفته از همین زاویه است و می‌توان گفت تنها نیرویی که در این جبهه و جریان، با حکومت آخوندی و شانتاژ و تبلیغات زهرآگین روبروی می‌شود سازمان خبات است و به جهت گسترش جبهه نیروهای مؤثر و سرنگونی‌طلب، مبارزه خود را به پیش می‌برد “.

متاسفانه من از جنس حملات انجام شده به بابا شیخ حسینی اطلاعی ندارم ولی اینرا میدانم که او بارها مراتب ارادت خود را به مریم اعلام کرده واین عمل او بدون پاداش نبوده است!

ما آذربایجانی ها  بخاطر امکانات تحصیلی، پزشکی  وصنعتی وتجاری تبریز که کردهای همسایه مدام  به اینجا مراجعه میکنند، بیشترین مراوده را با کردها داریم واز هیچ کردی نشنیده ایم که ” خبات ” رابشناسند وتره ای برای آن خرد کنند!

درتوجیه فضاحت نشست ویلپنت ، چنین نوشته شده است :

” صحبت از این می‌شود که با پول مردم را جمع می‌کند و اجلاس سالانه در پاریس با پول برگزار می‌شود. هر چند که بخشی از آماده‌سازیهای جلسه‌ اینچنینی به پول نیاز دارد اما روشن و بدیهی است که جلسه‌یی با این گستردگی و با شرکت صدها سیاستمدار و حقوقدان و شخصیت از سراسر جهان و از ملیتها و کشورهای مختلف به زحمت و ایمان و یک اعتبار بزرگ نیاز دارد که به نظر من بسیار مشکل است دیگران چنین کاری بکنند. اگر همه چیز فقط پول است بگذارید پسر شاه یا هر کس دیگری بیاید و جلسه‌یی نه مانند جلسه مجاهدین، بلکه در ابعاد یک دهم برگزار کند “.

بخش اول صحبت تان درست است:

فقط پول است که نقش اصلی واساسی را دراین کارناوال راه انداختن ها بازی میکند و شخصیت های غربی و … شرکت کننده دراین کارناوال ، روسپیان سیاسی ای بیش نیستند وچه بسا که با خرج پول بیشتر ، چندین برابر ازاین شخصیت ها که یگانه خدایی بنام پول دارند میشد جمع آوری کرد!

اما درمورد رضا نیم پهلوی باید گفت که او طوری خسیس است که پول کفن ودفن مادر بزرگش ( همسر اصلی رضا شاه) درآمریکا را پرداخت نکرد وشهردار آمریکائی ، این بانوی اول ایرانی دوران رضا شاه را درمیان افراد بیکس وکارتن خواب ها و … دفن کرد!

پس ازاین بابت نترسید وبدانید که رضاپهلوی هزار سال هم ازاین پول ها خرج نخواهد کرد واین تعداد آواره ی خارجی ( جهان سومی و هرزه های اروپای شرقی و … وروسپیان سیاسی) راجمع نخواهد کرد!

ونیز :

” مجاهدین در تحولات نقش و موقعیت خود را دارند و در داخل ایران نیز دارای نقش و تاثیر چشمگیر خود هستند. وظیفه کردها نه دشمنی و مقابله با مجاهدین، بلکه حمایت و دوستی با این نیروی مؤثر است “.

ما که درتبریز – شهر اولین ها وپایتخت سیاسی ایران درمقاطع تعیین کننده- هستیم و بخاطر حضور پرتعداد اقوام ودوستان مان درتهران، شمال ومشهد، بیشتر ازشما اوضاع  ونبض زمان را دردست داریم ، با قاطعیت تمام میگوییم که ازاین نفوذ  خبری نیست و مطمئن هم هستیم که کردها با سوابقی که دارند، پشیزی ارزش به مجاهدین نمیگذارند و وقت خود را با دوستی یا دشمنی با مجاهدین رجوی تلف نمیکنند!

صابر

*** 

رجوی و صدام حسین، فاجعه آفرینان نسل کشی اکراد در حلبچه

ترور افسران و کارمندان امریکایی توسط مجاهدین خلق در تهرانترور مهندسان آمریکایی کمپانی راکول اینترنشنال توسط سازمان مجاهدین خلق

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32921

ارتش صلح وآزادی رجوی یا عجوزه ی عروس ۱۰۰۰داماد؟!ا 

فروغ جاویدانصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژوئیه ۲۰۱۸:… منظورتان همان نیروهای اغلب فریب خورده ی رجوی است که از صدام آماده ی صلح بطور وقیحانه ای اجازه گرفتند که درخلاءموجود، شانس خود را برای حمله به ایران ونابودی بقایای زیر ساخت های کشور که جنگ عراق هنوز نتوانسته بود ، کاملا نابودشان کند ! اما صدام که با اشغال یک شهر مرزی ایران … 

فروغ جاویدانعملیات فروغ جاویدان در کمینگاه مرصاد 

سید حجت سید اسماعیلی: تنگنای فروغ جاویدان. مجاهدین خلق (فرقه رجوی) از سازمان تا فرقه

https://iran-interlink.org

ارتش صلح وآزادی رجوی یا عجوزه ی عروس ۱۰۰۰داماد؟!

۰۶/۰۵/۱۳۹۷

” از فروغ تا کهکشان “ نام نوشته ایست که مهدی ابریشمچی در اغلب رسانه های رجوی منتشر کرده است!

در بخشی ازاین شعر وشعار میخوانیم :

” درروزهایی مشابه همین روزها ارتش آزادی بخش ملی ایران  یعنی ارتش صلح، ارتش آزادی، بعد از اینکه در نبرد های قهرمانانه خودش به خصوص در نبرد آزادی سازی مهران نظام ولایت فقیه وخمینی را دچار رعشه سرنگونی کرد وجام زهر آتش بس را به حلقوم رژیم ریخت، درشرایطی بسیارخطیر و حساس  دست به یک تصمیم گیری تاریخی زد که بدون شک این تصمیم عبارت بود از اجرای عملیات کبیر فروغ  جاویدان! “

ارتش صلح؟

منظورتان همان نیروهای اغلب فریب خورده ی رجوی است که از صدام آماده ی صلح بطور وقیحانه ای اجازه گرفتند که درخلاءموجود، شانس خود را برای حمله به ایران ونابودی بقایای زیر ساخت های کشور که جنگ عراق هنوز نتوانسته بود ، کاملا نابودشان کند !

اما صدام که با اشغال یک شهر مرزی ایران وبازکردن راه برای هجوم شما وآنهم تحت شدیدترین پوشش توپخانه ای ،موشکی  وهوایی، موضوع را همانقدر جدی گرفته بود که عملی کرد!

او تحلیل درست تری ازاوضاع نسبت بشما داشت ودرعرض مدت کوتاهی فهمید که این حمله، مورد استقبال مردمی که قرار بود که به صفوف مجاهدین رجوی بپیوندند و تا رسیدن به تهران به سیلی بنیان کن تبدیل شود، قرار نگرفت وحمایت بعدی اش ازشما درحد پشتیبانی از فراریان که همگی کشته نشوند باقی ماند!

مشکل اینجاست که من علم غیب ندارم که مقاصد اصلی صدام را دراین همراهی کوتاه مدت با نیروهای رجوی وسپس خاموش شدن آتش های تهیه ی مهیبی که فراهم کرده بود ، دریابم!

این احتمال وجود دارد که برقراری رابطه  جدید با ایران، برای صدام خیلی باارزش تر ازرابطه ای بود که با باند رجوی داشت وشاید بی میل هم نبود که با استفاده از نیروهای مسلح ایران و با قلع وقمع شدن نیروهای شما، پارازیتهای منفی موجود درارتباطات آینده با ایران را از سر راه بردارد .

البته براین نظریه این ایراد را میتوان گرفت که چرا به نیروهای درحال فرار رجوی کمک کرد که کمتر کشته شوند ؟!

دلیل این کار صدام این میتواند باشد که هنوز صلح پایداری با ایران نبسته بود وبه لولویی بنام باند رجوی جهت کسب امتیاز درمذاکرات صلح هم احتیاج داشت!

یعنی هم مجاهدین ضعیف میشدند وهم چنان ازبین نمی رفتند که نشود در بازی های سیاسی ومذاکرات دیپلماتیک، هیچ استفاده ای ازآن نکرد!

ازطرف دیگر، نگارنده با ملاحظه ی نوار صوتی مذاکرات رئیس مخابرات عراق با رجوی ، متوجه شده ام که این افسر اطلاعاتی ، دید واقع بینانه تری نسبت به رجوی دارد وازاو میخواهد که با سایر گروه های اپوزیسیون همکاری کند که رجوی تیزهوشی لازم را برای دریافت این نظر مقام امنیتی عراق ندارد که دولت  وقت عراق اهمیت لازمی به مجاهدین نمیدهد!

آقای ابریشم چی در دنباله ی سخنان خود میگوید :

” ولی همانطور که فرماندهی کل برادر مسعود، پیش از نبرد هم گفته بود و در عمل هم ثابت شد، نتیجه این عملیات  در هر حال مبارک بود و هست.  چرا که بیمه نامه ارتش ازادی بخش بود. در واقع در یک کلام مشخص شد که واقعا این ارتش، ارتش صلح وآزادی است “.  

بیمه ازاین جهت که رفته رفته مانند عجوزه ای شد که این بار ، علاوه بردامادی مثل صدام ، با گفتن اینکه کار ازمحکم کاری عیبی نمیکند ، دامادهای دیگری مانند آمریکا، اسرائیل وعربستان بدست آورد؟

گناه من نیست که این عمل را – عجوزه ی ۱۰۰۰داماد شدن- بدانم!

چرا که درعمل پیروزی دیگری درکار نبوده است!

آقای ابرشم چی که  باکش نیست که دروغ را مثل نقل ونبات مصرف کند ، چنین گفته است :

” همانطور که میدانید ارتش آزادیبخش بعد از عملیات کبیر فروغ جاویدان از هر نظر برای  عملیات بعدی سرنگونی آماده شد؛ چه از نظر ایدولوژیک … چه به لحاظ ساختاری وسلاح و تبدیل شدن به یک ارتش زرهی  تمام عیار آموزش دیده و آماده نبرد، این ارتش خود را به این نقطه رساند… ولی به خاطر تحولاتی که در عراق آغاز شده بود و بطور مشخص سمت گیری دولت عراق به طرف اشغال کویت، این امکان برای ارتش آزادیبخش ایجاد نشد”.

حالا از واژه ی کبیر یا صغیر که صرفنظر کنیم ، ازآقای مهدی ابریشم چی میپرسم که این ارتقاء ایدئولوژی چه محتوایی داشت یا سمت وسوی آن کدام بود؟!

من زمانی که گذارم به منطقه ی عملیاتی شما که مانند قتل گاهی برای نیروهایتان درنظر گرفته بودید، افتاده وتانک های سوخته ی اهدائی صدام را دیده ام وآیا صدام درمقابل این ازدست دادن های شما، ادوات زرهی بیشتری دراختیار شما قرار داد تا با افراد کمتر ، معلولین پرتعداد و …، استفاده ی بهتر ازقبل ازآنها بکنید؟!

اگر آری ، صدام برای چه نیروی مهمی مانند شما را تنها گذاشت وبا حمله به کویت نشان داد که حسابی درست وحسابی برای شما بازنکرده است؟!

این چه نوع ارتش آزادی بخشی بود که سمتگیری صدام ، جرات وتوان حرکت را ازآن گرفت؟!

آیا این حادثه بدان معنی نبود که شما بعنوان واحدی تاریخ مصرف تمام شده، ازواحدهای نظامی صدام به کنار گذاشته شدید وتنها اجازه ی خمپاره پرانی پراکنده ای بشما داده شد که فایده ای هم نداشت؟!

این ارتش مستقل؟! وآزادیبخش؟! شما ، چرا بجای انجام وظایف انقلابی ؟! خود ، منتظر تصمیم وفرمان صدام ماند؟!

بازهم :

“فروغ جاویدان درواقع ارتش آزادیبخش را بیمه کرد و خدای شهدای فروغ این امانت را به سلامت به ساحل امن با عبور از انواع توفان های سهمگین رساند و ارتش آزادی بخش درآلبانی متمرکز شد. جایی که دیگر دست فرعون زمان برای نابودی این قوم و این نسل به آن نمی رسید “.

من نوع بیمه ی این ارتش را- بعنوان عجوزه ای عروس ۱۰۰۰داماد- روشن کردم!

اما انتقال به آلبانی براثر پایمردی خانواده های گرفتار ظلم وجور شما ، انجام شد وهدف خانواده ها ، دورنگه داشتن وپاسیو نمودن فرزندانشان بود تا گرفتار عوارض امنیتی عراق نگشته وفعلا زنده بمانند تا درمراحل بعدی بتوانند به آزاد سازی آنها همت گمارند!

دیگر اینکه محصور ماندن در قلعه ی مانز، جاه وجبروتی باین اسرای رجوی که اعضای ارتش آزادیبخش شان مینامید ، باقی نمیگذارد وکسی واهمه ای ازاین نوع ارتش های بی یال و دم وکوپال ، نخواهد داشت ومیدانم ومیدانی که تکرار مکرر این اراجیف، مصرف صرف داخلی وبمنظور هندوانه زیر بغل اسیران انجام میگیرد وکسی دراینجا این مطالب را به چیزی نمیخرد!

صابر

*** 

Here is how the Mojahedin el-Halk (Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi cult, MEK) militants attack Mostafa Mohammady in the streets of Tirana. They try to illegally detain and later hit Mostafa, who ends up in hospital. The operation against Mostafa was directed by commander Behzad Saffari. He led bands of mojahedin to later protest against Mostafa even in Tirana’s police station number 4

فروغ جاویدان مجاهددین خلق مسعود رجوی مریم رجویفروغ خاموش جاویدان

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقسالگرد عملیات “فروغ جاویدان”

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32837

گاهی دم وزمانی صاحب دم بنفع هم شهادت میدهند!ا 

Maryam_Rajavi_Massoud_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MKO_MEK_Rajavi_Cult_Saddam_Terroristsصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و سوم ژوئیه ۲۰۱۸:…  جریانی که قدرت تحمل شنیدن نظرات وانتقادات سه هزار عضو خود را نداشته ، دموکراتیک نیست و زمانی که همواره یکی از رجوی ها متکلم وحده بوده اند ودیگران ناگزیربه گوش دادن واجرای فرامین این دو زوج نامتعارف ، درکی ازدموکراسی وجود نخواهد داشت وعقل آگاه نخواهد پذیرفت که باندرجوی با این وضع … 

مریم رجوی مسعود رجوی سازمان مجاهدین خلق ایران تروریسم صدام حسین وطن فروشی Albanians angry that America dumps its terrorists on them (Mojahedin Khalq, MEK, ISIS, … )

کمپ اشرف 3 زندان گروگانهای مریم رجوی در تیرانا آلبانیFootage of the MEK’s secret base in Albania
(Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Saddam’s private army, Rajavi cult …)

https://iran-interlink.org

گاهی دʼم وزمانی صاحب دم بنفع هم شهادت میدهند!

دوم مرداد ۱۳۹۷

تونی ماتارلی که یک پارلمانتاریست سابق ایتالیایی است و در امضای بیانیه ها بنفع باند تبهکار رجوی سابقه دارد ودر مراسم کارناوالی ماه گذشته ی مریم رجوی درپاریس، شرف؟؟!! حضور داشته ، برای جبران چیزهایی که باو داده شده بود، دست بقلم برده واین نوشته ی سراسر ضد ایرانی را در نشریه ی “هافینگتن پست “متعلق به  کنگره ی سوپر مرتجع آمریکائی درج کرده وبا این کار نشان داده که تنها دم روباه نیست که بنفع او شهادت میدهد ، بلکه زمانی هم این روباه  ( کنگره ی آمریکا) ست که به کمک دم این روباه ( باند رجوی و مزدور حقیر او تونی ماتارلی) میشتابد!

درنوشته ی منتسب به این پارلمانتر سابق وحقیر ایتالیایی میخوانیم :

” فراتر از سیاستهای کلیشه ای خاورمیانه (بعنوان مثال دوگانگی بین رفرمیست و افراط گرایی) یک واقعیت با ابهتی وجود دارد و آن هم مردم تحت ستمی هستند که مقاومت میکنند. در ۳۰ ژوئن گذشته در محل نمایشگاههای پاریس، یک نمایش قدرت از این واقعیت به تماشا گذاشته شد، دهها هزار مخالف ایرانی که از هر گوشه جهان آمده بودند جمع شدند تا یک ایران آزاد و دمکراتیک را عرضه کنند، این برنامه با حمایت بسیاری از مقامات و افراد سیاسی و روشنفکران جهانی همراه بود. یک جلسه (که منهم افتخار دعوت و شرکت در آن را داشتم) که محدوده وسیعی داشت ولی متاسفانه از انعکاس کم آن در مطبوعات ایتالیا رنج می برم “.

درجواب این دیپلمات بازنشسته ی حقیر باید گفت:

اولا بین آن دسته ازمردم که مطالبات قانونی دارند وسازمان مجاهدین رجوی که ادعای حمایت وحتی رهبری؟! آنها را دارد ، فرق اساسی باید گذاشت ودلیل این سخن من ، توجه به  مناسبات درون تشکیلاتی فوق ارتجاعی وضد مردمی رجوی ازیک طرف ودوستان خارجی اش ازطرف دیگر – که هیچ منافع مشترک با مردم معترض نداشته وبرعکس دشمن آن هستند-  میباشد.

ثانیا ایرانیان جمع شده درخیمه شب بازی مورد اشاره ی شما تعدادی ازهواداران این سازمان بودند که به یکهزار نفر هم نمیرسیدند ومابقی ، انواع انسان ها ازکشورهای دیگر جهان سومی وآواره شده ازوطن خود بودند و دریافت بلیط مترو، هواپیما ، چند وعده غذای مناسب ، اقامت درهتل های مجلل فرانسه و… حکم کفش کهنه ای دربیابان را داشت!

برابر گزارش خبرگزاریها، این تعداد به اند هزار نفر بالغ میشدند که ایرانی ها اقلیتی دربین آنها بودند!

البته جمع کردن این تعداد هم احتیاج به هنری مانند پول داشتن داشت که مریم به یمن پول های باقیمانده ازفروش نفت صدام، معاملات پولشوئی وکمک های مالی عربستان و …، ازاین هنر ، بهره ی وافردارد!

ضمنا ، جمع کردن حتی چند هزار ایرانی با آن سرمایه گذاری هنگفت ، درمیان اقلا ۳ میلیون ایرانی ساکن خارج ازکشور ، کارممکنی است والبته به چیزی که این کار احتیاج دارد، مریم آنرا دارد والبته میتواند افتخار بکند که سایر قوای اپوزیسیون ۱۰۰۰ سال هم نمیتوانند اینقدرپول داشته باشند تا بتوانند ازاین کارناوال ها برگزار کنند!

ثالثا، اظهار تاسف این ایتالیایی از سهل انگاری جراید ورسانه های کشور خود، بیخود است ومن اگر بجای مریم بودم باو میگفتم که  چشمش کور! پول بیشتری دریافت میکرد وبه مدیران تعدادی ازاین رسانه ها میداد تا اور را سرافراز سازند!!

درقسمت دیگر مقاله ی این عالیجناب؟! آمده است:

” پیامی که طی این جلسات و گردهمایی فرستاده میشد و بظاهر ساده ولی در عین حال دشوار که بتواند از کانالهای دولتهای بین المللی و دیپلماتیک عبور کند تنها یک چیز بود: یک ایران دیگر وجود دارد و همانطور که به خوبی مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران روشن کرد، علائم و نشانه های بسیاری وجود دارد که پایان رژیم تیره و تار را نشان می دهد، درحالی که اعتراضات بطور مداوم ادامه دارد “.

دیگر بی انصافی کردی رفیق!

رجوی درمسیر رسانه هایی حرکت میکند که ۹۰درصد اخبار وتحلیل ها را آنها هستند که بخورد خلق اله میدهند وتنها درخدمت حداکثر ۱۰درصد ازمردم جهان که متنعم هستند ، قرار دارند وبنابراین موردی نداشت که عربده کشی های مریم و پول بگیران ازاو را منعکس نکنند. الا اینکه  ازنظر آنها اهمیتی نداشته و صلاح ندانستند!

ضمنا، علائم ونشانه های مورد اشاره درتمامی جهانی که روزبروز مردم به فقرا واغنیا تقسیم بیشتری میشوند ، وجود دارد .

این مسئله تقریبا جهانشمول است والبته درمورد ما- بخاطر اهمیت استراتژیکی که کشورمان دارد- پیاز داغ اش را خیلی بیشتر کرده اند!

بازهم :

” شورای ملی مقاومت ایران یک ائتلاف دمکراتیک می باشد که در سال ۱۹۸۱ تاسیس گردید و موادی دارد که دربرگیرنده اعلامیه جهانی حقوق بشر مربوط به کنوانسیونهای بین المللی (از جمله آزادی انجمنها و آزادی بیان و عقیده و مذهب) و احترام به بیانیه سازمان ملل و معاهدات بین المللی پایه ریزی شده …

 حالا روشن است که چگونه یک ایران آزاد و دمکراتیک آینده میتواند به ثبات در منطقه خاورمیانه کمک کند…”.

پایه گذار سازمان ملل متحد و اغلب ارگان هایش ، خود امریکاست که اینک یکی یکی این ارگان ها را ترک میکند؟!

آیا ازنظر این مواجب بگیر رجوی ، این کار امریکا درپیمان شکنی- پیمانی که خود پیشنهاد دهنده ی آنها بوده- کار خوبی است؟!

اگر بد است  چرا حرفی ازآن درمیان نیست؟!

غرض از طرح این نکته آنست که آوردن واژه های پرطمطراق آزادی، امنیت ، حقوق بشر خود بخود نمیتواند چیزی را اثبات کند و التزام عملی لازم است وآیا سازمان مجاهدین خلق بعنوان بانی شورای ازهم ریخته ، عملا التزامی رابنمایش گذاشته ویا با کشتن افراد خودی وترور کسانی که حکم مرگ آنها دردادگاه صالحه تایید نشده  و …، نشان نداده که به مصوبات  شورا همانقدر ارزش قایل است که آمریکا به مصوبات سازمان ملل متحد!

جریانی که قدرت تحمل شنیدن نظرات وانتقادات سه هزار عضو خود را نداشته ، دموکراتیک نیست و زمانی که همواره یکی از رجوی ها متکلم وحده بوده اند ودیگران ناگزیربه گوش دادن واجرای فرامین این دو زوج نامتعارف ، درکی ازدموکراسی وجود نخواهد داشت وعقل آگاه نخواهد پذیرفت که باندرجوی با این وضع – وضعی که تا سطح دخالت کامل در محرمانه ترین زوایای زندگی اعضای این جریان پیشرفت کرده است – میتواند ویا میخواهد چیزی را درایران اجرایی کند که موافقت وموانستی با ان ندارد!

ضمنا ، ثبات خاورمیانه بدست اربابان رجوی بهم خورده ورجوی ، کما وکیفا قادر به مخالفت با عملکرد ارباب و منجی خود نیست وشما درمتنی که ازادبیاتش چنان برمیآید که بدست رجوی ها نوشته شده و قرائتش بعهده ی شما گذاشته شده ، چیزی جز فریبکاری انجام نمی دهید!

اگر دلی ؟! برای سوزاندن به خاورمیانه را دارید، بسراغ عاملان ویرانی آن بروید!!

صابر

*** 

مصطفی محمدی محبوبه محمدی تیرانا آلبانی Exclusive / Mojahed’s parents say: We are not agents, our daughter was kidnapped by Mojahedin Khalq (MEK, MKO, Rajavi cult, NCRI …)

Mostafa_Mahbube_Somayeh_Mohammadi_MEK_Maryam_Rajavi_AlbaniaWhy are the Iranian Mojahedeen keeping Somayeh Mohamadi as hostage in Albania?

Pandi Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianëPandli Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianë
Pandli Majko attends the meeting of jihadists promising them Albanian Passports

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

همچنین
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32800

شما رجوی ها، درکی از شرایط انقلابی نداشتید و ندارید!ا 

 Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیستم ژوئیه ۲۰۱۸:…  توصیه ی من برای شما این است که بجای برداشتن لقمه های بزرگ گلو گیر، کار را از نوع ساده اش انتخاب کنید! مثلا بر مسعود ومریم فشار بیآورید که با قبول حقوق شهروندی اعضای سازمان ، بگذارد آنها هم مطالعه کرده وشخصیتی مستقل داشته باشند! اجازه دهند با ایجاد ارتباط با جهان بیرونی ، بروسعت دانایی و … 

Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

https://iran-interlink.org

شما رجوی ها، درکی از شرایط انقلابی نداشتید و ندارید!

۲۷/۰۴/۱۳۹۷

فرقه ی رجوی که درک نادرستی از مقولات تاریخی- اجتماعی دارد، بطور خود خواهانه ای خواسته است که تحلیلی با نام ” وحشت دیکتاتوری آخوندی از پیوند شرایط عینی و ذهنی انقلاب ” ارائه دهد که بجای تحلیل مشخص از شرایط مشخص- که از این حیث شرمنده است- سعی درتحمیل اراده گرایی به خوانندگان خود کرده است.

با هم بخوانیم :

” … بدون ابهام و عاری از شائبه تردید می‌توان گفت ایران و جامعه ایران در آستانه یک تغییر بزرگ قرار دارد. این واقعیتی است که دوست و دشمن به آن اذعان می‌کنند. به این «آستانه تغییر»، «حتمیت سرنگونی» می‌گوییم “.

با کاری که اتحاد بین مردم انجام میشود و برخورد مناسب  حکومت، این تغییرات میتواند به فرصتی بزرگ برای توسعه وخود کفایی کشور  تبدیل گردد و ازهم اکنون نشانه های این واقع گرایی بزرگ بچشم میخورد و از این روست که مشکلتر شده که  این آرزوی خبیثانه ی باند رجوی ببار نشیند!

ضمنا ، این اظهار ” حتمیت ” ، چیزی جز نشانه ی بیسوادی نویسنده ی این تحلیل نیست!

درادامه :

” به گواهی دوست و دشمن، صورت‌مسأله امروز ایران دیگر این نیست که این رژیم خواهد رفت یا نه، همگی بر این واقعیت مسلم اتفاق‌نظر دارند که این رژیم رفتنی‌ست، سخن دیگر از گذشته و گذشته‌ها نیست، سخن از این است که جایگزین بعدی کیست “؟

اظهار نظر قطعی درمورد رفتن یا ماندن این رژیم ، کار عاقلان نیست!

هرانسان دنیا دیده وآشنا به تاریخ ومخصوصا اقتصاد سیاسی ، میداند که این رژیم واین ملت ، از پتانسیل های کافی برای برون رفت ازبحران موجود که عوامل متعددی دارد، برخوردار است!

البته کسی که تحلیل درستی ازاوضاع نداشته باشد ، نمیتواند ازاین پتانسیل های بالا بهره ببرد و مسلما که شکست اش بعهده ی خود اوست!

 اما تحولات روزهای اخیر ، عزم سران حکومت را برای برون رفت ازاین بحران نشان میدهد!

فعلا شرایط موجود کشور ، نشان دهنده ی آنست که اگر گردانندگان کشور با سالمتر ساختن صفوف خود و راندن شیطنت طلب ها- نفوذی ها و…- دست به اصلاحات عمیق وضروری نزنند، شورش های کور است که کشور را به ویرانگی میکشاند واین به ویرانگی کشاندن ها، بمعنی سقوط حکومت نیست!

شما ازنظریه ی تئوری انقلاب ” لنین ”  که در آن  به شرایط ” عینی وذهنی انقلاب ” پرداخته ،بهره گرفته و دست به مطرح کردن لاطائلاتی میزنید که دردی ازشما را درمان نمیکند!

شما هرگز نتوانستید درکی ازجوهره ی تئوریها داشته باشید!

مثلا نمی دانید که تئوری های ” لنین ” وهر شخص دیگر آیه ی منزل نیست ودرک نمیکنید که این تئوری ها در اوایل قرن بیستم که تفاوت کمی وکیفی فوق العاده ای با حال دارد وبا تحلیل اوضاع روسیه ی آنزمان که شباهتی به جامعه ی ما ندارد ، صادر شده و نمیتواند حکم نسخه ی “حکیم باشی ” را داشته باشد!

زندگی نشان داد که این تئوری ها بلحاظ اهمیت فراوان قائل شدن برای حزب پیشاهنگ و نادیده گرفتن تشکل های صنفی مردم ، ضعف اساسی داشته که این ضعف با فروپاشی شوروی ، بیشتر چهره نشان داد!

وانگهی درقرن حی وحاضر، شما بعنوان مستبدترین ومرتجع ترین گروه فرقوی، چگونه میتوانید نقش پیشتازانه داشته باشید وآنهم درزمانی که  درستی تئوری های مربوط  حتی درمورد گروه های پیشتاز، مترقی ومیهن دوست، بشدت زیر سوء ظن وحتی باطل بودن رفته است!

بنابراین هموطن دشمن وطن!

توصیه ی من برای شما این است که بجای برداشتن لقمه های بزرگ گلو گیر، کار را از نوع ساده اش انتخاب کنید!

مثلا بر مسعود ومریم فشار بیآورید که با قبول حقوق شهروندی اعضای سازمان ، بگذارد آنها هم مطالعه کرده وشخصیتی مستقل داشته باشند!

اجازه دهند با ایجاد ارتباط با جهان بیرونی ، بروسعت دانایی وتوانائی خود بیافزایند!

فرصت یابند که با تماس با اعضای خانواده هایشان ، عواطف انسانی خود را اعاده کنند!

درغیر اینصورت ، مردم سرنوشت خود را بدست ” پیشتاز روباتی ” نخواهند داد واین ژاژ خایی های شما نتیجه ای نخواهد داشت!

دیگر اینکه ، درزمانی که شما با هارترین جناح امپریالیزم سلطه گر نرد عشق میبازید، چه احتیاجی به انقلاب، نظریات انقلاب  و خرج کردن نظریات ” لنین ” و … – که آنرا هم بخوبی یاد نگرفته اید- دارید ؟!

بجای این کار سراغ ماکیاول ها رفته ودرس تان را برای زدوبند با هرشیطانی ، بهتر یاد بگیرید!

تنها اینگونه رفتار کردن است که ازماهیت شما بر میآید ودرآن صورت نیز ، بلحاظ بدنامی مفرط، راه بجایی نخواهید برد!

بدین ترتیب، شما گزینه ای بهتر ازاحقاق خوق پایمال شده ی خود توسط رجوی ندارید والبته با برداشتن این نوع سنگ های بزرگ که موضوع یادداشت من است ، آزادی واستقلال خودرا بدست نیآورده  و ره بجای نخواهید برد!

صابر

*** 

Turki al-FaisalTurki al-Faisal, Saudi chief spy anounced the death of fugitive terrorist Massoud Rajavi.

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشبازخوانی “استراتژی تغار” ده سال بعد، نوشته آقای قاسم قزی، نروژ، سال ۲۰۰۷

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32767

با کشورهای بدسابقه و اربابان رجوی، چه باید کرد؟!ا 

 prince Turki Saudiصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هفدهم ژوئیه ۲۰۱۸:…  اگر داشتن موشک برای کشوری که بمب هسته ای ندارد، اینهمه بد است، چرا اسرائیل که انواع واقسام این موشک ها وپیشرفته تر از نوع ایرانی را دارد ، مورد انتقاد باند رجوی نیست؟! اگر عربستان – که بودجه ی نظامی اش ۲۰برابر ایران است و جنبش  مسالمت آمیزمردم بحرین را درهم کوبید و یمن را به ویرانه ای … 

مریم قجر عضدانلو ابریشمچی رجوی منفور ترین ایرانیگزارش تصویری از منفورترین شخصی که خود را ایرانی می نامد( مریم قجر عضدانلو – رجوی)ا 

https://iran-interlink.org

با کشورهای بدسابقه و اربابان رجوی، چه باید کرد؟!

۲۶/۰۴/۱۳۹۷

رسانه های رجوی درضدیت با منافع ملی ایران  وبدون توجه باینکه دشمنان ایران از چه سلاح های مخوفی برخوردارند، در خوش رقصی به این دشمنان درنوشته ای با عنوان ” تروریسم موشکی رژیم – تضاد آشکار با روح قطعنامه ملل متحد “  چنین نوشته اند :

“… آزمایش موشک‌های میان برد تا شعاع هزار کیلومتر و تهدید به ارتقاء برد آنها تا سقف دو هزار کیلومتر نیز آن روی دیگر سکه‌ای بنام «سیاست به بند کشیدن جامعه جهانی» است. در این رابطه پیشتر شورای ملی مقاومت ضمن افشاء این سیاست مخرب رژیم آخوندی در کتابی تحت عنوان «ساختار موشکهای بالستیک رژیم ایران، گامی در مسیر ساخت موشکهای با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای» تاکید کرده بود…”.

اگر داشتن موشک برای کشوری که بمب هسته ای ندارد، اینهمه بد است، چرا اسرائیل که انواع واقسام این موشک ها وپیشرفته تر از نوع ایرانی را دارد ، مورد انتقاد باند رجوی نیست؟!

اگر عربستان – که بودجه ی نظامی اش ۲۰برابر ایران است و جنبش  مسالمت آمیزمردم بحرین را درهم کوبید و یمن را به ویرانه ای بدل کرد، درسوریه نقشی همطراز اسرائیل وآمریکا بازی کرد و کمک نمود که این کشور زیبا به تلی ازویرانه ها تبدیل شده ومیلیونها نفر ازمردم آنجا کشته شده یا آواره ی دیگر کشورها شده واینقدر تحقیر شوند ، ازاین سلاح ها به وفور وارد میکند ، ابدا طرف ایراد نیست؟!

اما ایران که هیچ حمله ای به هیچکدام ازکشورهای جهان نکرده، چرا باید اینهمه مورد سرزنش قرار گیرد؟!

شاید که دشمنان مردم ایران ، ازاین توان صنعتی که ایران برغم تمام مشکلات موجود، اندک اندک برخوردار میشود ، مورد حسادت دشمنانی مانند باند رجوی واربابان او قرار گرفته اند والبته رسم براین نیست که کس دیگری بهای حسادت حسودان را پرداخت نموده ومورد انتقاد ومجازات قرار گیرد!

آقا یا خانم رجوی !

مگر شما سخنگوی جامعه ی جهانی هستید که اینهمه برای راحتی آن، درزمانی که عقلا وعرفا ایران قادر به ” بند کشیدن جامعه ی جهانی ” یقه پاره میکنید؟!

جریانی که به ۳هزار نفر افراد خود اینهمه جوروستم روامیدارد، حقوق شهروندی یک زندانی جانی را برایشان قایل نیست ، خانواده های این اعضای دربند خود را بدترین دشمن خود میداند ، چگونه میتواند به جامعه ی جهانی دل بسوزاند؟!

نه! نمیتواند بسوزاند و منبع سوزش این باند تبهکار در ساخت  موشک ها توسط خود ایران ، چیز دیگری باید باشد!

باند رجوی حاکمیت نماینده ی ۱درصدی های آمریکا و … را جامعه ی جهانی میداند وترسش ازاین موشک های ایران بدانجهت است که ممکن است در جواب تحرکات تجاوزکارانه ی اسرائیل – کشوری که خودش، خودش را برسمیت نمیشناسد چون مرز جغرافیایی برای خود قائل نیست و تنها یک ماشین جنگی صاحبان واقعی آمریکا وکم وبیش اروپا میباشد- درمقام دفاع عادلانه ازخود ازاین موشک هااستفاده نماید!

بازهم :

“همچنین در تازه‌ترین نمونه در رابطه با تروریسم موشکی رژیم باید به اجلاس اخیر ناتو در بروکسل اشاره نمود. در این اجلاس کشورهای عضو در بیانیه پایانی خود تاکید کرده‌اند: «ما از تشدید آزمایشها، برد و دقت موشک‌های بالستیک رژیم ایران و فعالیتهای بی‌ثبات کننده این رژیم در سراسر منطقه خاورمیانه نگرانیم. ما از رژیم ایران می‌خواهیم که از تمام فعالیتهایی که با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و پیوستهای آن مطابقت ندارد خودداری کند “.

پیمان ناتوی تحت زعامت آمریکا،رطب خورده ای است  که منع رطب میکند!

زمانی که خود هزاران بار بیشتر ازایران موشک ، هواپیما و … دارد وکارنامه ی ننگینی در فروریختن یوگسلاوی ( عضو معتبر وازبنیانگذاران جنبش عدم تعهد) ، لیبی و … ازخود بیادگار گذاشته ، عقلا وانصافا نمیتواند ازاین حرف ها بزند وچون میزند، نشان میدهد که پیمان ناتو یک غلام حلقه به گوش سلطه گر بیرحمی بنام سیستم آمریکائی است!

ضمنا ،قطعنامه ی مورد استناد ، نافی اقدامات دفاعی ایران نیست ودراینجا نقض غرض شده است!!

دوباره :

” پیشتر نیز دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از توسعه و ادامه برنامه‌های موشکی رژیم آخوندی «از تهران خواست تا به نگرانی‌های بین‌المللی در مورد فعالیت‌های خود که در تضاد با برجام هستند، به ویژه فعالیت‌های موشکی و ارسال سلاح به شورشیان حوثی در یمن و گروه‌های شبه‌نظامی در لبنان و نوار غزه توجه کرده و به آنها اهمیت بدهد “.

برجام تنها به فعالیت های هسته ای ایران مربوط است وکاری با مسائل دفاعی ایران ندارد واگر این دبیر کل بی استخوان حرفی خارج از چهارچوب مربوطه زده، تقصیر خودش است!

اما منطقی وعادلانه تر آنست که او اززبان ۶ میلیارد نفر سخن بگوید ونه بازتاب دهنده ی منافع نیم درصدی های جهان باشد!

اوچرا به آمریکا، اسرائیل، عربستان و و و ازبابت ایجاد گروه های تکفیری وبشدت خونریز ، چنین تذکری را نداد؟؟!!

جواب ساده است:

برای اینکه اینها ” عشایر انقلابی رجوی “ بودند که بنفع ۱درصدی های حاکم برجهان عمل میکردند؟؟!!

ضمنا، میزان جمعیت کشورهای عضو دائمی شورای امنیت که این کار ایران را برخلاف قوانین ومصوبات شورای امنیت نمیدانند ، چندین برابر کشورهای مشابهی است که ۱درصدی های جهان را نمایندگی میکنند!

از جهت منطقی، نظر نمایندگان کشورهای پرجمعیت، به قواعد انسانی ودموکراسی نزدیک تر است!

بااین حال من شخصا همواره آرزو کرده ام که نظر مردم جهان باید درمصوبات شورای امنیت ، تعیین کننده باشد که متاسفانه فعلا اینطور نیست و وظیفه ی هرانسان شرافتمندی، مبارزه برای تحقق این امر است!

صابر

*** 

ترکی الفیصل مجاهدین خلق فرقه رجوی وعده “سرنگونی” پس از صدام و جولیانی و … این بار توسط ترکی الفیصل (+ الفیصل: مسعود رجوی مرده است)

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمرجوی بدجوری حرف های مخالفین مردم ایران را نشخوار میکند! (+ دوستان رجوی، دشمنان مردم ایران)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

مجاهدین خلق رجوی امام امریکااز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32752

پس سوریه هم از محور شرارت حذف میشود؟!ا

Iran_Russia_Turkey_against_Terrorismصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، چهاردهم ژوئیه ۲۰۱۸:… یک مقام اسراییلی از قول نتانیاهو ادامه داد: «ما هیچ برخورد نظامی با اسد نخواهیم کرد». این اطمینانی بود که اسراییل به روسیه داد “. آ بارک اله پسر! اگر این کار را زودتر انجام میدادید وتا آخرین نفس ازتروریست ها حمایت نمیکردید، سر سنگین تر بودید! راستی ، تکلیف نقشه ی استراتژیک تان ( خاورمیانه بزرگ ” چه میشود که … 

بمب های خوشه ای در یمن توسط عربستان سعودی و مجاهدین خلق فرقه رجویسیاست های جهانی و باند رجوی را بهتر بشناسیم!ا

مجاهدین خلق مریم رجوی بازندگان بازگشت آرامش به سوریه اینکه بمعنی پیروزی سیاست های ایران است!ا

https://iran-interlink.org

پس سوریه هم از محور شرارت حذف میشود؟!

۲۳/۰۴/۱۳۹۷

هنوز فراموش نکرده ایم که رئیس جمهور وقت آمریکا بعد از به خاک وخون کشیدن افغانستان وعراق، اعلام کرد که ایران، سوریه وکره شمالی ” محور شرارت ” هستن دوتکلیف آنها هم معلوم است!

بعد از قتل عام گسترده ی مردم عراق ، ایران بخاطر موقعیت منطقه ایش، مورد حمله قرار نگرفت وآمریکا ومتحدانش با بسیج عظیم ترین تروریزم دولتی وتکفیری، بجان سوریه افتادند واگر نبود امداد ایران وروسیه، حالا میلیون ها نفر ازمردم این کشور باستانی کشته شده وبر روی تل خرابه های این کشور ، دولت های کوچک عشیرتی- قومی متعددی بنا کرده بودند که مدام درحال درگیری بوده و به چراگاه تروریزم بدل شده ودست اسرائیل را برای تداوم اشغالگری اش بازگذاشته بودند!

اما فلک کج مدار ، چنین نکرد که سلطه گران آرزو میکردند وسوریه با قلع وقمع انواع تروریست ها ، نگذاشت که این کشور نابود شده وبه جولانگاه تروریست ها تبدیل شود!

آنچه در سوریه گذشت ، بعنوان نقطه ی عطفی درقرن ۲۱ باقی خواهد ماند ونشان خواهد داد که ” کشتیبان را سیاستی دیگر آمده ” ومیشود دنیای غرب را بهمراه همکاران مرتجع منطقه ای ، بزانو درآورد ونشان داد که اراده ی مردمی بپا خاسته ، همراه ارتش ملی خود وهم پیمانانی که بنای مبارزه باتروریزم را داشتند ودارند ،  میتوانند برتمام امکانات جهنمی زورگویان واشغالگران غلبه کرده وندای پیروزی سردهند!

از همین روست که سلطه گران بخشم آمده ودست به کارهای خطرناکی زدند که ازروی ضعف ونه اقتدار بود!

دراین میان ، فرقه ی رجوی که تمام هم وغم اش را براشغال نظامی ایران توسط بیگانگان و قبول آن بعنوان ” احمد چلبی ” ایران ، گذاشته بود، دست اش بجایی بند نشد واینهمه آه وفغانش ازاین بابت است که بلند شده است!

باند رجوی نگران ازسفر دکتر ولایتی به مسکو، در نوشته ای بنام “سفر ولایتی به مسکو، نشانه‌ها و گمانه‌ها” چنین آورده است :

” نکته دیگر، سوابق روابط رژیم و روسیه است و این‌که همواره در رژیم، این‌که روسیه تا کجا کنار رژیم می‌ایستد، مورد بحث بوده و از روزی که روسیه توسط رژیم به سوریه وارد شد، در هر سرفصلی این موضوع مطرح می‌شد که روسیه تا کجا حاضر است پشت رژیم بایستد “؟

ایران هم مانند سوریه، بدعوت رسمی دولت قانونی سوریه در این کشور حضوری ظفرمندانه یافته وبارها اعلام کرده که با نابودی تروریزم کارش را درسوریه تمام شده میداند و برآنست که رژیم آینده ی سوریه را مردم خود این کشور تعیین خواهد کرد و ایران تابع اراده ی عمومی سوری ها خواهد بود !

بنابراین سئوال ” روسیه تا کجا حاضر است پشت رژیم بایستد ” ، سئوال کاملا نابجایی است!

ونیز :

” و جوابی که غالباً به این سؤال داده می‌شود این است که روسیه به‌دنبال منافع خودش است و هر جا که لازم باشد رژیم را وجه‌المصالحه خودش می‌کند ” .

ما نیز بخاطر منافع ملی خودمان در سوریه حضور مستشاری داریم روسیه هم!

تهدیدی که اشغال سوریه ایران وروسیه را میکند ، ازیک جنس هستند وبنابراین این منافع مشترک وجود خواهد داشت تا روزی که این تهدیدات ازبین برود وآنگاه با عدم وجود منافع مشترک، هردو کشور راه خود را خواهند رفت با این دغدغه ای که همواره تهدیدات آمریکا برای هردو کشور میتواند وجود داشته باشد!

اگر روسیه اشغال شود، ما حال وروز بسیاربدی خواهیم داشت وضعیف شدن ما، هیچ سودی برای روسیه ندارد!

با این تفاوت که اشغال روسیه برای آمریکا استراتژیک تر است والبته یکی از راه های رسیدن به این اشغال گری، محاصره شدن روسیه از طرف دریای خزر است که معنی اش، اشغال شدن کشور ما نیز هست!!

اگرآمریکا از شما رجوی ها آنقدر حرف شنوی دارند، به آنها بگویید که کاری نکنند که سریشم پیوند ایران وروسیه را فراهم کنند!

درادامه :

” رویترز ۲۰تیرماه از یک مقام ارشد دولت اسراییل نقل کرد که نتانیاهو به پوتین گفته: اسراییل به‌دنبال سرنگون کردن بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه، نیست، اما مسکو باید نیروهای ایرانی را به خروج از سوریه ترغیب کند.     المنار- ۱۲ژوئیه ۲۰۱۸ نیز اعلام کرد: «نتانیاهو به پوتین: اسد در امان است، ایران باید از سوریه بیرون رود “.

این سخنان بمعنای قبول یک شکست استراتژیک اسرائیل است که داعش را آموزش داد که سوریه را ویران و دولت بار اسد را سرنگون کند که عملی نشد!

حالا که اینطور میگوید، شکست خود را قبول دارد و این بمعنی پیروزی ایران هم هست!

ایران با پایان یافتن حضور تروریست ها درسوریه میماند واین موضوع بارها مورد تایید مقامات روسیه قرار گرفته است وبنابراین رجوی بپای این اربابان خود بیافتد که از بقایای پراکنده ی تروریست ها حمایت نکند تا خروج ایران سریع تر انجام گیرد!

بازهم :

” یک مقام اسراییلی از قول نتانیاهو ادامه داد: «ما هیچ برخورد نظامی با اسد نخواهیم کرد». این اطمینانی بود که اسراییل به روسیه داد “.

آ بارک اله پسر!

اگر این کار را زودتر انجام میدادید وتا آخرین نفس ازتروریست ها حمایت نمیکردید، سر سنگین تر بودید!

راستی ، تکلیف نقشه ی استراتژیک تان ( خاورمیانه بزرگ ” چه میشود که بموجب آن میباست ایران، عراق، سوریه ، لبنان و … تکه پاره میشدند ؟ نقشه ای که با این اظهارات نتانیاهو همخوانی ندارد؟؟!!

صابر

*** 

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانشهید فروشی (اهدای کتاب شهدای مجاهد خلق به جان مک کین)ا

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

کمپ اشرف 3 زندان گروگانهای مریم رجوی در تیرانا آلبانیFootage of the MEK’s secret base in Albania
(Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Saddam’s private army, Rajavi cult …)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32699

باند رجوی درمانده دردست ۲۰۰۰نفر اسیر خود وتهدید اروپا؟!ا 

Maryam_Rajavi_Mercenary_MEK_Saddam's_Private_Army_MEK_10صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دهم ژوئیه ۲۰۱۸:…  یعنی میگویید که مردم ایران دیوانه شده اند که برعلیه خود اقدام نمایند یاشما دیوانه هستید که نمیدانید ممکن است ” سرکنجبین صفرا فزاید ” ومردم ازسر این فشارها ، کمربندها را محکم تر بسته وبا طرد مصرف گرایی، اتکاء بیشتر به خویشتن و با پیش گرفتن همت بلند ازامکانات بالفعل وبالقوه ی خود کمک گرفته ومانند … 

ترکی الفیصل مجاهدین خلق فرقه رجوی وعده “سرنگونی” پس از صدام و جولیانی و … این بار توسط ترکی الفیصل (+ الفیصل: مسعود رجوی مرده است)

https://iran-interlink.org

باند رجوی  درمانده دردست ۲۰۰۰نفر اسیر خود وتهدید اروپا؟!

۱۹/۰۴/۱۳۹۷

” جواد نامدار” نامی از عمله ی رجوی ، متن تهدید آمیزی را برعلیه اروپا منتشر کرده که در قسمتی از آن میخوانیم :

” حالا دیگر صدای مردم به جان آمده ایران مبنی بر نفی تمامیت رژیم به گوشهای سنگین سران اروپا حتی آنها که برای حفظ منافع خود می‌خواهند بنای پوسیده رژیم آخوندی را سرپا نگهدارند رسیده است. ..”.

بیش از ۵۵میلیون نفر از مردم ایران، توان تظاهرات دارند!

شما که نیت خوانی کرده ومیگویید که این مردم در خط نفی حاکمیت اند ، تنها ۱۰ میلیون نفر ازاین ۵۵ میلیون نفر را درتظاهرات ومتینگ های خیابانی بما نشان دهید تا قبول کنیم این مردم که ما درمیان آنها زندگی میکنیم ، درصدد نفی حاکمیت اند !

 بفرض محال که چنین شد ، دراین صورت بازهم خواهیم گفت بشما چه مربوط است؟!

سازمانی که با ترورها وجنگ هایش دهها هزار نفر ازمردم ایران را بکام مرگ کشانده ، با پیش انداختن خود بداخل معرکه و اعلام مسائل اتمی ونظامی ایران ، خواسته است که جاسوسان اسرائیل را ازمظان نیروهای امنیتی ایران برکنار کند، جریان منحط و وطن فروشی که هزاران نفر از فرزندان این خاک وبوم را به بهانه ی تامین زندگی بهتر به دام انداخته و هزاران خانواده را درفراق آنها خون جگر نموده است!

خلاصه ی مبحث اینکه ، شما به چه حقی ازطرف مردم ایران – که همواره جفا درحقشان روا داشته و  و به چرخ پنجم بدترین دشمنان آنها تبدیل شده اید –  دارید که بنام آنها ، اروپا را تهدید کنید؟!

اروپایی که هر دردی داشته باشد ، دردی بنام مشکلات مردم ایران ندارد وازحضور غیرجدی شما درآنجا ، بعنوان لو لو خور خوره برعلیه ما استفاده میکند و  بهمراه  آن،بنوعی دموکراسی فرمال خود را به رخ جهانیان میکشد ؟!

درادامه :

” حالا دیگر مردم ایران به کمتر از آنچه فریاد کرده و برایش جان داده‌اند قانع نیستند. سران اروپا میتوانند گوشهایشان را بر این حقیقت ببندند و همچنان از حکومتی که سفارت‌خانه‌هایش مرکز تروریسم و جاسوسی است حمایت کنند؛ اما خودشان نیز میدانند که دارند برخلاف جریان تاریخ حرکت می‌کنند. حالا اروپا باید بین مردم و حکومت ایران یکی را انتخاب کند. فردا دیرست “.

آیا مردم ایران خواسته اند که مورد تحریم  ظالمانه قرار گیرند وحالا ازاروپا میخواهند که چرا دراین مورد مساعدت لازم را برای تشدید این تحریم ها نمیکنند؟!

یعنی میگویید که مردم ایران دیوانه شده اند که برعلیه خود اقدام نمایند یاشما دیوانه هستید که نمیدانید ممکن است ” سرکنجبین صفرا فزاید ” ومردم ازسر این فشارها ، کمربندها را محکم تر بسته وبا طرد مصرف گرایی، اتکاء بیشتر به خویشتن و با پیش گرفتن همت بلند ازامکانات بالفعل وبالقوه ی خود کمک گرفته ومانند پاره ای ازکشورها خود را ازیوغ وابستگی صنعتی واقتصادی رها کنند؟!

درمورد آن قسمت از اظهارات این بچه مرشد رجوی که فکر میکند اروپا با تروریزم مبارزه میکند، باید پرسید که آنها چه ضربه ای به داعش و … زدند که ما شست مان خبردار نشد؟!

 درمورد سفارت خانه ها ، یعنی با دیوانگی تمام میخواهید این سفارت خانه ها را برچیده وبه رجوی بدهند!

خام خیالی سفیهانه ی نکبت بارتر ازاین را سراغ دارید خواننده ی محترم!

 به جریان تاریخ اشاره کردید که من ناچارم بگویم ، فعلا که جریان تاریخ ، باستثنای تحرکات مناسب سوریه ومتحدانش ،  تاریخ مورد نظر شما ، مجموعا در راستای ترویج تروریزم حرکت میکنند واروپا هم سهم کم وبیش – البته بمراتب محتاطانه تر از آمریکا-  دراین مورد دارد!

ضمنا شما از اروپا میخواهید که مردم ایران را بیش ازاین تحریم کند ؟!

این درخواست ، چه قرابتی بین انتخاب مردم ویا حکومت ایران دارد ؟!

هر بچه مدرسه رفته ای میداند که دود این تحریم ها بیش ازهمه بچشم زحمتکشان ( اقلا ۸۰درصد مردم ایران ) میرود وآیا از اروپا میخواهید چنین کند؟

بیاد داشته باشید که مسائل ایران با انجام اصلاحات بنیادین و تغییر برخی مدیریت ها قابل حل است و  با صرف انرژی بیشتر ازطرف مسئولین وبررسی  موشکافانه ی علل این نابسامانی ها، انجام این مهم دردسترس است واحتیاجی به شورش های کور- که آنهم نمیتواند حکومت را سرنگون کند وبجایش کار را خرابتر- خرابتر برعلیه مردم- میکند- ندارد!

صابر

*** 

مریم رجوی ویلپنت فرانسه مجاهدین خلق ایران وطن فروشی مزدوریکاباره سیاسی استیجاری (برخی حاشیه های جلسه مجاهدین که باید به آن توجه کرد)ا

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشبازخوانی “استراتژی تغار” ده سال بعد، نوشته آقای قاسم قزی، نروژ، سال ۲۰۰۷

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

محمد سید المحدثین مجاهدین خلق فرقه رجویهذیان گویی های محدثین

مزدور مریم رجوی شادمانی برای ترور عربستان سعودیرزومه مجاهدین برای استخدام دائم

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgMaryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Services For Iran’s Enemies

مسعود خدابنده تلویزیون ایران اینترنشنال ژوئن 2018گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی

Me Presidentin Macron, Franca mund të luajë një rol të rëndësishëm në marrëdhëniet perëndimore me Iranin
Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32561

ویلپنت سمبل خیانت به مردم و نشان وابستگی به سلطه گران است!ا

maryam_rajavi_saudi_arabia_Mercenaris_MEK_Terrorismصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، چهارم ژوئیه ۲۰۱۸:… این رودی جولیانی محبوب شما، عاشق پول است ودارای سوابق ننگینی دراین مورد ودرکنار آن ، دشمن سرسخت مردم ایران که چرا هنوز علیرغم فشارها ، دل ازاستقلال خواهی وحریت خود برنمیکنند وبنابراین حضور این قبیل روسپی های سیاسی  درمراسمی، مایه ی ننگ هرجریان مردمی است وباند رجوی که ضد مردمی است … 

افتخار مریم رجوی به خیانت علیه مردم ایران تروریسم و مزدوری برای عربستاناعلام آمادگی مجاهدین برای پیشبرد سیاست های جنگ طلبانه ترامپ در ایران (افتخار رجوی به خیانت بزرگ)ا

مریم رجوی ملکهمصاحبه خانم مریم سنجابی با مسعود خدابنده. وضعیت روحی روانی مسعود و مریم رجوی

ویلپنت سمبل خیانت به مردم و نشان وابستگی به سلطه گران است!

۱۲/۰۴/۱۳۹۷

درنوشته ای  منتشر شده در رسانه های رجوی آمده است:

” ویلپنت گل سرسبد حوادث این روزها درباره‌ی میهن ماست. جمعیت عظیمی که آنجا گردآمدند به خودی خود، نقشی خیره کننده در افشای نظام و گسیختگی ساختاری نیروها و آرایش داخلی جناحهای آن دارد. دستپاچگی رژیم در تخطئه‌ی این حادثه‌ی بزرگ سیاسی و نیز کوشش بسیاردرجلوگیری از آن با انبوه دست- آویزها و تهدیدها علیه دولت فرانسه نشانگر اهمیت انکارناپذیر آن است. سازماندهی بی‌عیب و نقص کل همآیش، توانمندی بی‌نظیر نیروی برگزار کننده و شایستگی آن برای جایگزینی نظام … را می‌رساند”.

این کارناول مریم رجوی، چیزی را جز آرزوهای دور ودراز ومالیخولیایی این خانم جاه طلب نشان نمیدهد!

این عمل ، لکه ی ننگی بردامن یک ایرانی است که با پول بیگانگان متخاصم ، تمام هزینه های سه- چهار هزار نفر را تامین کرده وازآنها بخواهد که بنفع فشارهای وارده بر ملت ایران ، شعار دهند!

ضمنا، ایراد دولت ایران به فرانسه کاملا موجه است !

موجه ازاین جهت که چرا ضمن داشتن علائق اقتصادی قابل توجه با ایران، به دشمنان تروریست وشبه داعشی آنها اجازه میدهد که این نوع میتینگ ها را برپا دارند که با روابط متقابل سودمند منافات دارد!

این عمل دولت فرانسه شبیه آنست که ایران هم به فاشیست های آلمانی که فرانسه را اشغال نموده ودولت سرکوبگر وایمار را برمردم فرانسه تحمیل کرده بودند، اجازه دهد که درتهران تظاهراتی درحمایت ازاین اشغالگری بکنند وآیا دولت فرانسه به این حمایت ناممکن ایران واکنش سختی نشان نخواهد داد؟!

ضمنا، سال های قبل هم بشما تذکر داده شد که باصرف هزینه های کمتر، صاحب این سالن میتواند سازماندهی بهتری انجام دهد وبنابراین ، سازماندهی گرسنگان پناه آورده ازکشورهای جنگ زده وغارت گردیده، روسپیان جنسی پاره ای از کشورهای اروپای شرقی وروسپیان سیاسی ازگوشه وکنار جهان والبته هواداراندک مجاهدین، افتخاری را برای مریم و فرقه ای که ازمسعودرجوی بیادگار مانده، نمآورد و هنری نیست!

درادامه :

” توده‌های انبوه مشارکت کننده ایرانی و خیل هیأتهای بین‌المللی حمایت‌کننده‌ٔ مقاومت نشانگر شکوه و مقبولیت همه جانبه‌ٔ آن است. به‌راحتی می‌شد از سخنرانی هیأتهای مختلف بین‌المللی، اعجاب آنان از کارکردهای بین‌المللی و سازماندهی نیروهای داخل میهن و کانونهای شورشی و شوراهای مقاومت در کارزار پیروزمند قیامهای کنونی کشورمان را دریافت “.

مشخصات این توده ی باصطلاح ایرانی را برشمردم . با لحاظ اینکه ما اقلا سه میلیون ایرانی درخارج ازکشور داریم که بسیج یکی دوهزار نفر آنها درکنار اجرت المثلی که دریافت میکنند وموفق به دیدن برج تاریخی ایفل وموزه ی لوور فرانسه شده و درهتل های این کشور- کشور یک انقلاب دموکراتیک ویک انقلاب کارگری- اقامت میکنند بدون دادن صناری پول!

سخنرانان هم که برای ۱۰ دقیقه سخنرانی ، ۴۰ هزار دلار میگیرند، تکلیف شان روشن است با این توضیح که ازدشمنان قهار مردم ایران نیز هستند وبا این سخنرانی ها، سود مضاعفی میبرند وبنابراین ارزش سخنان آنها را ازاین زاویه ی دید باید بررسی کرد!

بازهم :

” شرکت هیأت آمریکا که از ارشدیت بسیار بالایی در دولت آمریکا برخوردارند (شرکت رودی جولیانی به‌عنوان مشاور حقوقی ریس جمهور ترامپ)، رودررویی مقاومت با رژیم و دم و دستگاه دولتهای مماشاتچی را به نقطه‌ای کیفی ارتقاء داد. اگر چه این مقاومت مردمی هیچگاه دچار توهم نیست … ولی ازهر اقدامی از جانب جامعه‌ی بین‌المللی و خصوصا قدرتهای بزرگ در طرد و انزوا و در فشارگذاشتن رژیم برای ترک تروریزم وسرکوب و مداخله در دیگر کشورها عمیقاً حمایت می‌کند “.

این رودی جولیانی محبوب شما، عاشق پول است ودارای سوابق ننگینی دراین مورد ودرکنار آن ، دشمن سرسخت مردم ایران که چرا هنوز علیرغم فشارها ، دل ازاستقلال خواهی وحریت خود برنمیکنند وبنابراین حضور این قبیل روسپی های سیاسی  درمراسمی، مایه ی ننگ هرجریان مردمی است وباند رجوی که ضد مردمی است، ناچار است که به این حضورها افتخار کند!

فشار جولیانی ها  که مشکلی بنام تروریزم نداشته ودرضمیرش خصومتی با تروریست ها ندارد،، چیزی جز ایجاد موانع برای زندگی بهتر برای مردم ایران است؟!

اتفاقا او طرفدار دخالت درامور داخلی کشورهاست وشرکت اش دراین خیمه شب بازی بشدت مسخره، صحت این ادعا را به ثبوت رساند!

این روسپی پیر وپاتال سیاسی آمریکائی با استقلال خواهی و نمایش عزت نفس ازطرف دیگران دشمن است نه تروریزم و….

دوباره:

” در نهایت، آنچه از ویلپنت باید گفت شور و شوق پنهان ناشدنی ایرانیان میهن‌پرست از این رویداد مبارک است. فردا با تلاش مردم و جوانان میهنمان و رزم و هدایت سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت و کانونهای شورشی، ایران روشن و چراغانی خواهد شد “.

 سالهاست که این کارناوال هیستریک وار مریم برگزار میشود و با جنبیده شدن اندام مریم وکف دهان آوردن او و کف زدن های اجیران اشاره شده، برگی ازاین بابت در ایران تکان نخورده است!

حضور این چنینی تعدادی فریب خورده ی رجوی، درکنار دهها روسپی سیاسی غرب ، صدها روسپی جنسی وهزاران جوان غیر ایرانی آواره  شده دراروپا، هیچ معادله ای را تغییر نمیدهد و البته مورد نفرت ایرانیان وطن پرست هم هست !

آنچه که بعدازبرخاستن گرد وغبار این مراسم مسخره باقی میماند ، هدر رفتن دلارهای مردم عربستان است که ازآنها دزدیده وبه مریم داده شده است والبته جنجال آفرینی هایی که نصیب باند رجوی میشود والبته بهره ای برای اوهم باقی نمیگذارد!

صابر

*** 

غواصان شهید و جشن مجاهدین خلق فرقه رجویپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانتو را بر این وقاحت ها که عادت داد؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32142

ابراز خوشحالی احمقانه ی باند رجوی از ماجراجویی های محمد بن سلمان!ا 

 عربستان سعودی مجاهدین خلق داعش و تروریسمصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، چهاردهم نوامبر ۲۰۱۷:… بدنبال احضار سعد حریری ( نخست وزیر دولت ائتلافی لبنان ) به عربستان ، گرفتن تلفن های همراه او ومحافظانش درداخل هواپیما وقطع ارتباط آنها با دنیای خارج واعلام استعفای کاملا غیر معمول حریری ، کم کم وبرخلاف ادعاهای باند رجوی ، روشن شد که او بازداشت شده تا هم تبلیغاتی برعلیه ایران براه انداخته شود وهم قسمت بزرگی از اشراف … 

تروریسم را محکوم می کنیم. حامیان تروریسم را هم محکوم کنیم (دو مطلب بیاد قربانیان بارسلون)ا

https://iran-interlink.org

ابراز خوشحالی احمقانه ی باند رجوی از ماجراجویی های محمد بن سلمان!

۲۳/۰۸/۱۳۹۶

معمولا اکثر مردم نمیدانند که سیاست های اصلی هیئت حاکمه ی آمریکا ، بیش از همه  ازطرف روزنامه ی نیویورک تایمز که نفوذ زیادی دربالا دستی ها دارد- یا بهتر بالا دستی ها آنرا بکلی بخود وابسته کرده اند- بیان میگردد!

درروزهای اخیر ، این روزنامه مطالبی اززبان تحلیلگران ومدیران خود منتشر کرده که نشان میدهد دولت پنهان ( هیئت حاکمه ) آمریکا ، نظر چندان مساعدی به آغاز جنگ جدیدی درخلیج فارس ندارد و اسرائیل هم باین زودی ها نمیخواهد با لبنان و … بجنگد و حتی منابعی درآن کشور اعلام کرده اند که این ولیعهد ماجراجوی عربستان ، میخواهد اسرائیل و آمریکا را به جنگی که فعلا تدارک لازم برای آن دیده نشده ، وارد کرده وبا هزینه های آنان به سیاست های منطقه ای بلند پروزانه ی خود ادامه دهد!

بدنبال احضار سعد حریری ( نخست وزیر دولت ائتلافی لبنان ) به عربستان ، گرفتن تلفن های همراه او ومحافظانش درداخل هواپیما وقطع ارتباط آنها با دنیای خارج واعلام استعفای کاملا غیر معمول حریری ، کم کم وبرخلاف ادعاهای باند رجوی ، روشن شد که او بازداشت شده تا هم تبلیغاتی برعلیه ایران براه انداخته شود وهم قسمت بزرگی از اشراف عربستان را  دراین هیاهوی براه انداخته بازداشت نموده واموالشان را که از۲۰۰ میلیارد دلار تا ۸۰۰میلیارد دلار برآورد شده است ، ضبط کرده و به سلطنت قبل از موعد خود درعربستان دست یابد!!

حزب وابسته به حریری این استعفا را عادی نمیداند و اتفاقا تمامی احزاب لبنانی با صفوف گسترده تر ازگذشته ، خواهان ادامه ی دولت وحدت ملی لبنان هستند که حریری نخست وزیر آنست !

پارلمان  و … این استعفا را برسمیت نشناخته ومشکوک دانسته اند!

لازم به ذکر است که سعد حریری ذاتا اهل عربستان است وخانواده اش هم درآنجا سکونت دارد وصاحب شرکت بزرگی است و این شرکت ۹میلیارد دلار از دولت عربستان طلبکار است!

محمد بن سلمان با بازداشت حریری که تبعه ی عربستان – لبنان است ، ظاهرا که طمع تصاحب این ۹میلیارد دلار را هم درسر دارد!

دراینجا نظر خواننده ی محترم را باید باین موضوع حساس واساسی جلب کرد که ترامپ شخصیتی مانند اوباما که مار خوش خط وخال و سیاستمداری با هوش و با سواد بود و بعنوان یک وابسته به دولت پنهان ( گلوبالیست ها ) سیاست های آنها را بهتر پیش میبرد ، نیست!

ترامپ یک شووینیست غلیظ وخطرناک  آمریکائی است و اعتقادی به ” گلوبالیزم ” نئو کنسرواتیو ها ندارد!

او این طرز تفکر خود را درایام انتخابات وحتی ماه های بعد ازآن بنمایش گذاشت و دربرابر اوبامایی که میگفت رهبر جهان است ، اظهار داشت که من فقط رئیس جمهور آمریکا هستم!!

بنابراین اهتمام ترامپ در جلب هرچه بیشتر نظر مساعد این شاهزاده ی بلند پرواز سعودی را باید با درک این مسائل ، تجزیه وتحلیل کرد!

این شاهزاده بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ازپول شاهزادگان وسران عربستان را ضبط کرده وپرواضح است که سهم شیری هم ازاین پول های بغایت زیاد، نصیب ترامپ – بعنوان دوست نزدیک این شاهزاده – خواهد شد!

ترامپ ی که در مقابل اوبامای استراتژیست ، تنها یک ” کاسبکار ” است ، دریافت این مبالغ را که زود بازده ونقد است ، به برنامه های استراتژیک دولت پنهان- که البته اختلافاتی هم دربین همین دولت وجود دارد- ترجیح خواهد داد و اختلاف تفاسیر ” نیویورک تایمز ” با این کار ترامپ را باید ازاین زاویه ی دیدمورد بررسی قرار داد!

بعلاوه دربین این کش وقوس ها، ترامپ اسلحه هم میفروشد و به هیکل اش نمیآید که کاری جزاینها کرده وبه بازسازی زیر ساخت های آسیب دیده ی آمریکا بپردازد ونگذارد که تا چند سال دیگر پایین تر ازچین قرار گیرد!

زمانی که باند رجوی تحرکات عربستان را دید وهمه چیز را خاتمه یافته برعلیه ملت ایران وبسود خود دید ، پاره ای از انسان های اندیشه ورز، به آنها هشدار دادند که سیاست های دولت پنهان هنوز روشن نیست-  ودرعین ناروشنی ، علاماتی دایر با ناموافق بودن با راه های دیوانه وار ترامپ نشان میدهد-  وبهتر است که زیادی ساده لوحی نکنند وبدانند که عربستان توان راه انداختن جنگی با عواقب نامعلوم را ندارد ، معنای این پیام را درنیافتند!

عربستان مانده درگرداب جنگ یمن ، قادر به انجام تحرکاتی نیست که وعده اش را میدهد و رجوی ها را به وجد میآورد!

البته با ضریب اطمینان بسیار پایین ، میشود گفت که دیوانه بازی های زیادی این ولیعهد خام دست عربستان ودیگران ، میتواند شعله ی جنگی را درجایی ازمنطقه برافروزد که اینهم با درایت ایران ومتحدین بالفعل وبالقوه اش میتواند خنثی گردد  وچاره ای جز خنثی کردن این تحرکات هیستریک – که شکست درسوریه این هیستری را توسعه داد- وجود ندارد!

صابر

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32090

برخورد دوستانه ی آمریکا با داعش ( عشایر انقلابی رجوی)ا 

 داعش رجوی تروریست 2صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دوازدهم نوامبر ۲۰۱۷:… بعدها که این گروه وحشتناک وطماع ، طمع اشغال چاه های نفت کرکوک و … را کرد ، کمی از چشم آمریکا درعراق افتاد و فرقه ی رجوی با تبعیت ازارباب و با مشاهده ی تصاویر ویدیوئی که از سربریدن ها ومثله کردن مردم بدست این اوباشان متشکل از۷۲ملت جهان  انجام میگرفت، کم کم دست از این ” عشایر انقلابی” خود برداشت ورو به اخوان … 

داعش رجوی تروریست 2ذوق زدگی منافقین (مجاهدین خلق) از تصرف موصل توسط داعش (مزدوران رجوی به القاعده پیوستند)

https://iran-interlink.org

برخورد دوستانه ی آمریکا با  داعش ( عشایر انقلابی رجوی)

۲۱/۰۸/۱۳۹۶

درعرض این چند سال طوفانی که عمدتا محصول حضور داعش درمنطقه بود ، نوشتند ونوشتیم که پدید آورندگان این جریان ، ابدا وابستگی وتعصب دینی ندارند و با چراغ سبز آمریکا و اقدامات اولیه ی اسرائیل وسپس تقریبا تمامی کشور های مرتجع منطقه وکشور دیگری که در پی عظمت طلبی بود، بوجود آمد ودوضلع دیگر مثلث امپریالیزم سه گانه ( اروپا وژاپن ) هم  مددکارشان بودند!

درنوشته های موثق ومتعددی ملاحظه کردیم که ابوبکر البغدادی ( بعنوان رهبر دینی وظاهری این گروه ) یکی از سران القاعده ی عراق درزندان ابوقریب ودردست آمریکائیان بود که سرویس های امنیتی اسرائیل این اجازه را داشتند که به این زندان مراجعه کرده وملاقات مکرری بااو که آزادی رفت وآمد به سایر بندها را هم داشت ، انجام داده و برای روز مبادا تربیت اش کردند!

اما قسمت مهمتر قضیه این بوده که افسران اطلاعاتی صدام ، قسمت مهمتر مسئله بوده وسازماندهی و ایفای نقش پنهان برعهده ی آنها بود و بطور تصادفی بود که دردرگیری های داخلی تکفیری ها مغز متفکر این افسران اطلاعاتی که دراصل رهبر واقعی ابوبکر ودیگران بود ، کشته شد و این قسمت مسئله آن موقع بود که لو رفت!

نام این افسر مرموز سمیرعبدالمحمود الخلیفاوی  عضو برجسته ی  اطلاعات نیروی هوایی ارتش صدام بود!

با اشغال جنایتکارانه ی لیبی ، این گروه به ساز وبرگ وامکانات مالی ونظامی زیادی دست یافت و خود را ” داعش ” نامید وفعالتر شد!

بدین ترتیب ،  روشناست که غرب که سعی دارد نام این گروه را بعنوان مدافعان اسلام افراطی معرفی کند ، چقدر برروی حقیقت خاک می پاشد!

 دراویل تشکیل داعش وتصرف مشکوک وسریع موصل بدست آن ، باند رجوی با شادی تمام نام این گروه را ” عشایر انقلابی عراق ” نامید ومدت ها امکانات تبلیغی اش را بر روی آن متمرکز نمود!

بعدها که این گروه وحشتناک وطماع ، طمع اشغال چاه های نفت کرکوک و … را کرد ، کمی از چشم آمریکا درعراق افتاد و فرقه ی رجوی با تبعیت ازارباب و با مشاهده ی تصاویر ویدیوئی که از سربریدن ها ومثله کردن مردم بدست این اوباشان متشکل از۷۲ملت جهان  انجام میگرفت، کم کم دست از این ” عشایر انقلابی” خود برداشت ورو به اخوان المسلمین سوریه ( ارتش آزاد؟! سوریه) که درابتدا نقش درجه اولی در تغییر اعتراضات مدنی مردم سوریه به جنگ مسلحانه داشت ، آورد وبا کمال پر روئی وعجله ی  زیاد- که خاص خود اوست- این گروه جنایتکار ( داعش= عشایر انقلابی رجوی ) را دست ساز ایران؟؟!! معرفی کرد!

اما چه سود وقتی که سرعت تبادل اطلاعات جهانی سریع است وآش اینقدر شور که صدای صاحبخانه هم درآمده است!

حامد کرزای که رئیس جمهور  بر آمده ازاشغال نظامی آمریکا بود وزمانی دلال نفت و … ، طبعا که نمیتواند انقلابی و سلطه ستیز قابل توجهی باشد ، درمورد نقش آمریکا ازانتقال داعشی ها ازعراق وسوریه به افغانستان ، چنین میگوید :

” کرزای رئیس جمهور سابق افغانستان : داعش با نظارت امریکا در افغانستان ظهور کرد- حامد کرزای، رئیس‌جمهور سابق افغانستان، آمریکا را متهم به همدستی و همکاری با گروه تروریستی داعش در کشورش کرد. از نظر من گروه تروریستی داعش تحت یک نظارت نظامی، سیاسی و اطلاعاتی ظهور پیدا کرد. کرزای گفت : دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا داعش را تبدیل به یک بهانه کرد تا بمب عظیم خود را در آوریل ۲۰۱۷ روی افغانستان بیندازد.اما روز بعد دیدیم که داعش منطقه بعدی را در افغانستان تصرف کرد.”

 همچنین یک کارشناس مسلط به امور ، بموقع خود  اینطور اظهار نظر کرده بود:

“نشانه های جدی وجود دارد که امریکا داعش را به سمت افغانستان کیش کرده تا خود به بهانه مقابله با داعش حضور نظامی خود در افغانستان را گسترش بدهد و برسد به مرز کشورهای آسیائی شوروی سابق در مرزهای افغانستان: تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان… امریکا می خواهد عقب نشینی توام با شکست در سوریه را تبدیل به پیشروی در افغانستان بکند و جنگ را از سوریه به دو مرز ایران و جمهوری های آسیائی نام برده شده در بالا بکشاند. داعش از عراق و سوریه خود را به افغانستان رسانده و دراین کشور جنگ زده خود را برای فتوحات آماده کرده است. بخشی از طالبان و القاعده می گویند با آنها مخالف اند و بخشی هم گفته می شود که با داعش همکاری می کنند” .

حالا برخواننده ی محترم است که به نحوه ی شهادت باند رجوی بنفع آمریکا توجه کرده وجریان دم روباه رادرذهن خود تداعی نماید!

صابر

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32041

بااین حساب، عبور ازاین گردنه برشما ضدانقلابی ها، ممکن نیست!ا 

forough_javidan_10صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هشتم نوامبر ۲۰۱۷:… امپریالیزم آمریکا ، هرگز خود را بدهکار کسی ندانسته که جمهوری اسلامی ایران هم یکی از آنها باشد وبنابراین به ارباب اعظم توهین میکنید یا تهمت میزنید! اوباما که سخنگوی خوش خط وخال این نظام سلطه گر بود ،  زمانی با صراحت تمام اعلام کرد که آمریکا رسالت خدایی دارد وباید که برکره ی خاکی ریاست وحکمروائی کند! سیستمی که … 

مسعود رجوی و موسی خیابانی در دیدار امام خمینیمجاهدین خلق از تأسیس تا احتضار

عبدالرضا نیک بینآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

https://iran-interlink.org

بااین حساب،  عبور ازاین گردنه برشما ضدانقلابی ها، ممکن نیست!

۱۶/۰۸/۱۳۹۶

“عبور از این گردنه با سیاست های انقلابی میسر است “ نام نوشته ای است که  با امضای عزیز پاکنژاد در رسانه های رجوی منتشر شده است.

درابتدا باید گفت که بهنگام توجه به صورت قضیه که لابد درست است ، عکس آن نیز درست خواهد بود!

شمایی که سر درآستان امپریالیزم – صهیونیزم جهانی گذاشته واز طرف ارتجاع منطقه تغذیه میشوید ، با تعاریف کلاسیک واژه ی ” انقلابی ” ، ” ضد انقلاب ناب ” محسوب میشوید وطبعا نمیتوانید ازگردنه ای که تصویر کرده اید ، بگذرید!

درادامه ی این تحلیل مشعشع میخوانیم :

” … چرخش سیاست «بدهکاری» به رژیم حاکم بر ایران به «طلب کاری» از آن، توسط دولت دونالد ترامپ، کلیه محاسبات «نظام ولایت فقیه» را در زمینه های سیاسی و اقتصادی بهم ریخته، تضادهای درونی باندهای مختلف آن را تشدید، و کل «نظام ولایت فقیه» را به وحشت مرگ انداخته است “.

امپریالیزم آمریکا ، هرگز خود را بدهکار کسی ندانسته که جمهوری اسلامی ایران هم یکی از آنها باشد وبنابراین به ارباب اعظم توهین میکنید یا تهمت میزنید!

اوباما که سخنگوی خوش خط وخال این نظام سلطه گر بود ،  زمانی با صراحت تمام اعلام کرد که آمریکا رسالت خدایی دارد وباید که برکره ی خاکی ریاست وحکمروائی کند!

سیستمی که سخنگویش اینگونه فکر میکند،  طلبکار دائمی است وهرگز تصور بدهکاری رابخود راه نخواهد داد !

فقط یک نکته ی باریک دراینجا وجود دارد که مردم ساکن دردنیای پیرامونی ( جهان سوم سابق ) باین درجه ازرشد سیاسی رسیده اند که خود را بدهکار کسی نمیدانند واینجاست که سران سلطه گران را به دلواپسی و اعمال پسا دلواپسی وا میدارند که تصمیماتی این چنین دیوانه وار بگیرند ودردهان رجوی ها قند آب کنند!

به تضادها ی محصول این تهدیدات که میرسیم ممکن است کم وبیش درست باشد درعین حال که سبب ایجاد هوشیاری ها وکنار گذاشتن تضادهای فرعی وچسبیدن به تضاد اصلی ، عملی تر میتواند باشد!

ونیز :

” و بازهم اگر نخواهیم واقعیتها را نفی کنیم، باید بپذیریم که سیاست انقلابی مقاومت ایران در این سالهای طولانی، با جانفشانیهای مجاهدین خلق، در ایجاد شرایط فعلی تاثیر بسزایی داشته است… این سیاست انقلابی از مسیر دشواری که در پیش گرفته بود خارج نشد و متکی به حمایت مردم برای حصول به تغییر این سیاست ضد ایران و ایرانی، به راه و تلاشهای خود ادامه داد، نقش و تاثیر شرکای رژیم را خنثی و «اپوزیسیون» دلخواه رژیم را در عرصه های مختلف رسوا کرد “.

اولا مجیز گوی بزرگترین دشمنان آزادی که باند رجوی نمونه ی بارز آنست را نمیتوان انقلابی بحساب آورد. نمیتوان جریانی که بزرگترین مدافع تحریم ظالمانه ی مردم ایران است ، انقلابی نامید که ا گر باور ندارید باید ثابت کنید که یک جریان درعین وابستگی به امپریالیزم وارتجاع ، میتواند انقلابی هم باشد!

یا بعبارت دیگر، ثابت کنید که بین انقلاب وضد انقلاب مرزی نیست وبلکه رابطه ی ” اینهمانی وهمگرایی ” بین این دو وجود دارد!!

 بار دیگر تاکید میکنم که دست آوردهای تئوریک مبارزاتی ، باند رجوی را چیزی جز ” ضد انقلاب ناب ” برسمیت نمی شناسد!

ثانیا ، بطوری که بارها یاد آوری شده ، کارهای شما ربطی به مسائل مردم ندارد واگر دارد درراستای دشمنی با مردم – سیاست مبتنی بر تئوری هرکه با ما نیست، برماست- قرار میگیرد واساسا مردم هم وغمی بنام مجاهدین رجوی ندارند!

استثنای موجود دراین عرصه ، خانواده هایی هستند که فرزندانشان اسیر دست شما میباشند والبته که میل به شنیدن خبرهایی ازشما از حیث سرنوشت فرزندان تیره بخت خود دارند!

ضمنا شما شرایطی که برای ” موقعیت انقلابی ” برشمردید ، بصورت آیه وار بوده ونتیجه ی تحلیل مشخص ازاوضاع مشخص نیست و دراصل به قرینه سازی تاریخی دست زده اید که مورد قبول تئوری های انقلابی نیست والبته برای شما که ضدانقلاب وضد بشر اید ، طرح این مسائل مورد وفایده ای  هم ندارد!

صابر

*** 

فروغ جاویدان مجاهدین خلق مسعود رجوی مریم رجویفروغ خاموش جاویدان

بی بی سی، سرویس جهانی: دنیای عجیب مجاهدین خلق

ترور افسران و کارمندان امریکایی توسط مجاهدین خلق در تهرانترور مهندسان آمریکایی کمپانی راکول اینترنشنال توسط سازمان مجاهدین خلق

داعش رجوی تروریست 2حیات خفیف و خائنانه (هشدار به آقای منوچهر هزارخانی)

نقدی بر مصاحبه منوچهر هزارخانی (در دفاع از رهبری مجاهدین)

محمد حنیف نژادسازمان مجاهدین خلق کنونی، فرقه ای ابتر که ربطی به آرمان آن بنیانگذاران ندارد (بجای تبریک تسلیت بگویید)ا

حواس پرتی برادر مجاهد جان بولتون

ترکی الفیصل مجاهدین خلق فرقه رجوی از “مراسم تدفین رجوی توسط شازده سعودی” تا “سیدالرئیس و ستون پنجمش”

Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویطور دیگری هم می توان زیست

بمب های خوشه ای در یمن توسط عربستان سعودی و مجاهدین خلق فرقه رجویسیاست های جهانی و باند رجوی را بهتر بشناسیم!ا

پنج بعلاوه یک ایران 2015Victory of Diplomacy over war disappointed the MKO (Mojahedin Khalq, Rajavi cult)

Israel Provided IAEA with Fake Documents on Iran’s Nuclear Program

مریم رجوی در حال مزخرف گوییزمین گیر شدن مریم رجوی در آلبانی و واکنشی از سر استیصال

طناب صدامحامیان غربی صدام هنگام اعدام وی با طناب کشتی امریکایی کجا بودند؟ 

رجوی ویلپنت مجاهدین خلق اول ژوئیه 2014Which occasion is Maryam Rajavi celebrating in Paris? (letter to Emmanuel Macron)

Rajavi cult attack Peace association in Paris

http://youtu.be/Un-Y8sM9U70

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsMojahedin Khalq, Rajavi cult, Saddam’s Private Army, were trained by Mossad to assassinate Iranian scientists 

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

همچنین:

 •  Trump_Rouhani_Regime Change MEKصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و یکم سپتامبر ۲۰۱۷:… بدین ترتیب هم اشتباهات استراتژیک ، هم نیات واقعی اسرائیل روشن میشود وهم میزان وطن فروشی باند رجوی ، بیش از پیش چهره مینماید! بلی! تاریخ اجازه ی نشستن میان دوصندلی را به کسی نمیدهد وبخصوص اینکه این شخص وجریان ،  گروه زوار دررفته ا ی  بن

   پرویز خزایی صدام حسین مجاهدین خلق مزدوریصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هجدهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  این جمع بسیار اندک و درحاشیه قرار گرفته کیانند؟ به شخص بنده که برسیم ، درجوابت عرض می شود که من هرگز شاهد اقبال داخلی از شما نبوده ام که مثلا دچار حسادت گردم! اقبال خارجی تان البته که نشانه

  Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۷:… جالب است که درمراسم افتتاحیه ی این خیمه شب بازی ، اذانی با صدای مرضیه پخش شد و آن قسمت از اذان که مورد تایید غیر شیعیان نبود ، حذف شد ! این  نمایشکاری ها میتواند اهداف زیر را داشته باشد : ۱-  بگویند که حقوق زن در سازمان بیشتر از مردا

  Maryam Rajavi Baghdadi MEK ISIS terror Tehranصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، یازدهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  باند رجوی که احتمالا بعلت روابط تو درتوی خود با  بقایای ارتش صدام ، اطلاعاتی ازقضیه داشت ، با عجله وارد صحنه شد واعلام کرد که اشغالگران موصل ، کسانی جز ” عشایر انقلابی عراق ” نیستند وچه شادی ها در جریان این خاک پاشیدن بچشم مر

   Maryam_Rajavi_Massoud_Mojahedin_Khalq_MEK_fake_news_2صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  جامعه ی آرمانی خلق ایران دیگر چه صیغه ایست؟ چطور ممکن است که این جامعه ی آرمانی با مساعدت جان بولتن ها ، شاهزاده ترکی الفیصل ها ، جان مک کین ها و … ، محقق شود؟! آیا این یگانگی با برداشته شدن نظام سلطه وتابعیت بدست

   صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هفتم سپتامبر ۲۰۱۷:… اگر بفرض محال این کمیته ی مرکزی وجود داشته باشد ، شورای رهبری ۱۰۰۰نفره برای حداکثر ۳۰۰۰ عضو ، چه صیغه ایست دیگر ؟ آیا این شورای عریض وطویل  کاملا انتصابی – آنهم توسط یک نفر- برراس این ۲۰ همردیف  ( مثلا کمیته ی مرکزی ) قرار دار

  محمد حنیف نژادصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، ششم سپتامبر ۲۰۱۷:…  بنابراین چیزی بنام سازمان مجاهدین خلق با آرمان های بنیانگذارش وجود ندارد وآنچه که هست ، جریان ابتری است بنام باند رجویه با چرخش ۱۸۰درجه ای که از مواضع اولیه کرده واین سازمان را تبدیل به فرقه ای با عملکرد منحط وجنایتکارانه کرده و فدا وصدا

   forough_javidan_10صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، سی ام اوت ۲۰۱۷:… اگر شما رجوی ها با دادن مشروعیت آسمانی به حکومت مخالفید ، چرا رجوی را نائب امام زمان معرفی کرده و با داغ ودرفش القائات ذهنی وفیزیکی ، پذیرفته اید که ” رجوی بجز خدا ، پاسخگوی هیچکس نیست “!! مقامی که این بنیانگذار جمهوری اسلامی هرگز برای خود قایل نشد و حتی د

  Maryam_Rajavi_Massoud_Mojahedin_Khalq_MEK_fake_news_2صابر از تبریز، امضاء محفوظ، بیست و یکم اوت ۲۰۱۷:…  این تحریم ها برای چیست ؟ بخاطر مردم ایران و خوشبخت کردن آنها؟ چرا قرار است که هیئت حاکمه ی آمریکا برای مردم ایران دلسوزی کند؟! مگر در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، که امریکا وانگلستان به کمک ایادی درباری و ارتجاعی خو

  forough_javidan_10یکی از زندانیان دهه شصت، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و یکم اوت ۲۰۱۷:…  در موقع خود، این خانم منیره و شوهرش ، ازن ظر درخشش در تلویزیون و نثار بد وب یراه به رجوی ، زبانزد خاص وعام بودند! مهمتر اینکه منیره خانم درست قبل از عملیات فروغ جاویدان درمرخصی بود- مرخصی ای که به امثال من نمی د

  Cluster Munition Yemen MEK Rajavi Saudi Arabia3صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، نوزدهم اوت ۲۰۱۷:…  دولت عربستان به بهانه ی جلوگیری ازورود سلاح به یمن ، مانع رسیدن آذوقه ی کافی به مردم یمن بوده و هزاران نفر را براثر این محاصره ی سخت به مرگ محکوم کرده وکشته است ! هم اکنون صدها هزار نفر از کودکان  یمن به بیماری وبا مبتلا ه

  Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، شانزدهم اوت ۲۰۱۷:… درخضوص اعدام های سال ۱۳۶۷ نظر من این است که دفاع رجوی واربابان ازحقوق آنها ، حقوق احتمالا ضایع شده ی آنها را مورد تشکیک قرار خواهد داد و مریم خانم با این کارهایش ضمن اینکه سنگ را به ی

   American_delegation_Intergating_Maryam_Rajavi_Tirana_Albaniaصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، پانزدهم اوت ۲۰۱۷:… مثلا درزمانی که شما بطور وسیع تر ازگذشته ، بی شرمانه تر و آشکارتری با مهره های ریز ودرشت امپریالیزم نشست وبرخاست کرده وبدان افتخار هم میکنید ، به حکومت این مجال را میدهید که به مردم نشان دهد که چه اپوزیسیون حق

  صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، تبریز، سیزدهم اوت ۲۰۱۷:… شما که مدت های  دراز این مطلب را که قبول برجام بمنزله ی جام زهری است که درحلقوم سران حکومت ریخته شده ، تبلیغ میکردید ، چگونه در یک تغییر مسیر ۱۸۰ درجه ای اینگونه اظهار نظر میکنید ؟ آن موقع دروغ میگفتید یا حالا؟ حمله ی نظامی برعلیه ایران با برجام وبدون آن چنان

  طناب صدامصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، دهم اوت ۲۰۱۷:… مصاحبه ی اخیر آقای مهدی براعی که از فرماندهان درجه اول سازمان بوده ومیباشد ، نمونه ی بارزی ازصحت این ادعای ما ست : ” جنبش دادخواهی طناب دار سرنگونی را به گردن رژیم انداخته است “. این واژه ی خشن ( طناب دار ) یک واژه ی محبوب درادبیات رجویه است وبگونه ایست که گویا این

  Iran_President_Rohani_2017صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هشتم اوت ۲۰۱۷:… یعنی مثل مراسم ” ویلپنتی ” شما فشفشه بازی وبادکنک هواکنی ورقص نور درکار نبود؟! یا برای این با شکوه نبود که دولت پولی را برای مجیزگویان کنار نگذاشته بود تا شاهنامه خوانی کرده و مقام وموقعیت این منتخب مردم را به عرش اع

   صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، دوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این فرقه ی مفلس کارش بدانجا رسیده که نقل قول از یک صهیونیست معروف را ، افتخاری برای خود میداند!  افتخار به صهیونیست غداری بنام ” جان بولتن ” که زمانی بصراحت گفته بود که سازمان ملل متحدمخل اقدامات آمریکا برای گسترش آزادی ها ؟! درجهان است و بهتر آنکه طبقات زیا

  مجاهدین خلق رجوی امام امریکاصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، سی و یکم ژوئیه ۲۰۱۷:…  آقای توحیدی میگوید :”… صورت مسأله اصلی در رابطه با محاصره بودن رژیم توسط یک مقاومتی است که در وجه سیاسی خطوطش در سطح بین‌المللی، از ۳۰سال پیش تأکید داشته که باید رژیم را تحریم و طرد کرد. منتها الآن دنیا هم دارد به همین نتیجه می‌رسد

  Saudi Israel Mojahedin Khalq Rajaviصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و نهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این تحریم ها برعلیه هرچه هم که باشد، بخاطر حقوق بشر نیست که هم مریم خانم و هم هیئت حاکمه ی امریکا ، غم این یکی را ندارند! قانونی بودنش هم پیشکش مریم خانم که حکم دخالت عریان درامور داخلی کشورهای دیگر دارد وکاملا غیر قانونی است!! تو

  Kalkan_Nejat_against MEK Rajavi cult_3گروهی از خانواده های اسرای رجوی در آلبانی، ایران اینترلینک، تبریز، بیست و چهارم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این باصطلاح رزمندگان ، مانند عروسک های خیمه شب بازی وفقط درزمانی که درجوار مرزهای کشور ودر کمپ اشرف بودند ، آلت دست کم وبیش موثر رجوی شمرده می شدند ،حال که با تلاش طاقت ف

  Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و سوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  واقعا میخواهید باین مسئله افتخار کنید؟ سرود ” سرکوچه کمینه ” یادتان رفته یا دیگر جامعه ی بی طبقه را گور پدرش کرده اید؟! چرا باید جمهوری خواهان ودموکرات ها – یک حزب متعلق به ۵۰۰

  Mojahedin_Khalq_Paris_Carnaval_Terrorists_2ایران اینترلینک، ایران قلم و پیوند رهایی، تبریز، بیست دو دوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  اینکه کسی بخواهد نام شوبازی را کهکشان مقاومت بنامد ، تحت تعقیب قانون نیست وسازمان براتعلی هم با استفاده ازاین خلآ قانونی ، میتواند چنین ادعایی بکند که باکی نیست! منهم درمقام و موقعیتی نیستم که به دولتهای فرانسه ا

  Camp Ashraf 90صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هجدهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  ما این اطمینان قطعی را بشما میدهیم که خواب آخوندها به هردلیلی که آشفته شود ، بخاطر این نوشته ها وآن اقدامات سفیهانه وشوهای تهوع آور شما ، آشفته نمی شود. درعوض، خانواده های گرفتار شامل این ادعای شما هستند !! چرا که میبینند ، عزیزانشان در چه …

  Mojahedin_Khalq_MEK_Rajavi_Cult_Terror_Americans_Tehran_2صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هفدهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  به فرقه ی رجوی که می رسیم ، باید گفت که شما ازاول همه کار را کردید که توافق برجام حاصل نشود وزمانی که موفق به جلوگیری آن نشدید ، آنرا بمنزله ی جام زهری برای حکومت دانستید وحالا ک