جست و خیزهای میمونی فرقه رجوی از انتخاب نخست وزیر جدید عراق (رجوی: جایگزینی العبادی بجای المالکی در ائتلاف شیعه بخاطر انقلاب مریم بود)

جست و خیزهای میمونی فرقه رجوی از انتخاب نخست وزیر جدید عراق (رجوی: جایگزینی العبادی بجای المالکی در ائتلاف شیعه بخاطر انقلاب مریم بود)

غفور فتاحیان، یاران ایران، پاریس، سیزدهم اوت 2014: …ائتلاف شیعه در عراق آقای حیدر عبادی را بعنوان نخست وزیر جدید عراق به مجلس و رئیس جمهور حدید عراق آقای فئواد معصوم معرفی کرده است . فرقه رجوی هم در ضدیت هیستریک با آقای مالکی مستمر این خبر را پوشش می دهد و جفتک پرانی می کند که ما پیروز شدیم و انقلاب مریم پیروز شد و هرکی با انقلاب مریم در افتاد بر افتاد . این حرفهای رجوی است جوک نیست …

حیدر العبادی مریم رجویشتردرخواب بیند پنبه دانه (نخست وزیر جدید عراق از حزب الدعوه هم بر اخراج منافقین، فرقه رجوی، از عراق تاکید کرده است)

لینک به منبع

جست و خیزهای میمونی فرقه رجوی از انتخاب نخست وزیر جدید عراق (رجوی: جایگزینی العبادی بجای المالکی در ائتلاف شیعه بخاطر انقلاب مریم بود)

ائتلاف شیعه در عراق آقای حیدر عبادی را بعنوان نخست وزیر جدید عراق به مجلس و رئیس جمهور حدید عراق آقای فئواد معصوم معرفی کرده است . فرقه رجوی هم در ضدیت هیستریک با آقای مالکی مستمر این خبر را پوشش می دهد و جفتک پرانی می کند که ما پیروز شدیم و انقلاب مریم پیروز شد و هرکی با انقلاب مریم در افتاد بر افتاد . این حرفهای رجوی است جوک نیست ;عین واقعیت است . اگر کلاغ سیاهی هم بر بالای لیبرتی پر بزند سیمرغ رهایی می شود و از برکات انقلاب مریم است. و باید انرا گرفت ورنگ کرد و شکل مریمش کرد. همین اقای عبادی که در حال حاضر بعنوان نخست وزیر جدید معرفی شده است در اولویت کارش پاکسازی عراق ار تروریست هاست که در یک جبهه واحدند و فرقه کثیف رجوی هم در همین جبهه است و این جفت پراکنی و یقه دریدن ها به درازا نخواهد کشید و عراق از شر تروریست ازاد خواهد شد ان زمان است که فرقه انگشت حسرت را به دهن می گیرد و افسوس دوران مالکی را خواهد خورد . البته خود کرده تدبیر نیست . شاید تقدیر در این بوده که شخص دیگری بقایای فرقه را از خاک عراق پا ک کند . همین اقای عبادی در مواضع مختلف حکومتی همواره روی این موضوع انگشت گذاشته و تاکید بر اخراج فرقه از خاک عراق داشته است .بنظر من بعد از سقوط دولت صدام حسین دیکتاتورعراق مالکی بیشترین خدمت را در جهت حفاظت از فرقه کرده است .بعد از خروج نیروهای امریکایی از عراق اگر حفاظت نیروهای مالکی از فرقه نبود شیعه های آسیب دیده از فرقه و کردهای بجان آمده از این جنایتکاران کار آنها را یکسره کرده بودند و انتقام کردکشی فرقه در سال 1990 و شیعه ک شی را در قیام شعبانیه از سران این فرقه گرفته بودند.و همان سال اول بعد از سقوط فرقه را از عراق جارو می کردند.و یک افعی را در آستین خود نگه نمی داشتند. وداستان به اینجا نمی رسید که فرقه رجوی به متحد جنایتکاران ترین گروه تروریستی دنیا یعنی داعش مبدل بشه و البته فرقه از ترس رسوایی برای داعش هم اسم مستعار انتخاب کرده و انها را انقلابیون و عشایر و ثوار عراقی می داند.وانها را متحد استراتژیک خود می خواند و به خیال واهی و البته کودکانه سرکرده فرقه فکر می کند که در این نا امنی و آب گل آلود فرجه ای برای نگه داشتن اسیران در لیبرتی است اما این همانند سایر تحلیل پوچ و بی محتوای و البته از سر استیصال سرکده فرقه بر سرخودشان آوار خواهد شد و تعدادی انسان بی گناه و بی اطلاع از همه جا قربانی مطامع رجوی خائن و مریم قجر خواهند شد.ومریم قجر هم بر اساس سیاق ثابت برای انها در ظاهر مجلس ختم می گیرد و در باطن خوشحال از اینکه چند صباحی با ارتزاق خون بیگاناهان کمی جولان بدهد و ادای ملکه شاه پریان را در بیاورد و با آن قیافه بد سیرت و ضد انسانی اش چهره اش را بزک کن.

دولت جدید عراق یک دوران جدید و یک شروع جدید با استفاده از تجارب خونین بعد ار اشغال عراق در پی خواهد داشت . دیری نخواهد پایید که فرقه جل وپلاسش از عراق جمع خواهد شد و عراق همیشه از لوق کیق این فرقه پاک خواهد شد

حالا بگزار رجوی هر چه می خواهد پیام بدهد و به وبه چه چه کند . و انرا فتح الفتوح اعلام کند اما بر کسی پوشیده نیست که اینها همش خواب پنبه دانه ای است و برای دلخوشنک و فریب اذهان یک عده اسیر بی خبر از همه جاست.

البته ما از دولت جدید عراق عمیقا خواستاریم که که در دام رجوی نیافتد و با حفاظت هر چه بیشتر مانع برادر کشی و خون ریزی در لیبرتی شود و اجاره ندهد خون از بینی یک نفر جاری شو د و بر اساس قانون با انها برخورد کند .

برای دولت جدید عراق موفقیت وبرای ملت عراق امنیت و رفاه و صلح ارزومندیم

غفور فتاحیان

انجمن یاران ایران پاریس

***

همچین:


http://youtu.be/zrl9D14Wlw8?list=UU0l93Nsn8szy9D4G7mhvfEQ

مریم رجوی داعش اسرائیل غزهبازار سیاست مجاهدین خلق (فرقه رجوی) همچنان بوی تعفن میدهد

کلمه: توصیف منافقین (فرقه رجوی) و رسانه‌های عربستان از اقدامات تروریستی داعش: حرکت انقلابی مردم مظلوم عراق!

ترورستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقمسعود رجوی جیش‌العدل را برادر خود خواند

 آیا رجوی به دروغ جاویدانی که گفته اعتراف خواهد کرد؟!!

غفور فتاحیان، انجمن یاران ایران، چهارم اوت 2014: … آقای رجوی بعداً باتمسخر این القاب اهدایی به فرماندهانش را بیان می‌کرد مثلاً منصور فرماندارکرند افسانه شهردار اسلام آباد .سوسن استاندار کرمانشاه و …. که البته به این صورت توی سر این افراد و بقیه هم می زد که بی عرضگی شما بوده است که به هدف نرسیدیم. رجوی عملیات

حرکت پاندولی فرقه رجوی (مجاهدین خلق)

غفور فتاحیان، یاران ایران، پاریس، پانزدهم ژوئیه 2014: … بی دلیل هم نیست که در برابر قتل و عام مردم فلسطین در سکوت مرگباری فرو رفته و نقش ستون پنجم اسرائیل را هم بازی می کند و خائنانه به تمام ان ادعاهایی دورغین خودش که خودش را سینه چاک فلسطین ها نشان می داد و از انها جانبداری می کرد را فراموش کرده و با سیاست ننگی

محکومیت مجاهدین خلق (فرقه رجوی) توسط وزارت خارجه و کمیسیون خارجه مجلس فرانسه

غفور فتاحیان، یاران ایران، پاریس، پنجم ژوئیه 2014: … وزارت خارجه فرانسه با انتقاد شدید از این فرقه جنایتکار این فرقه را دارای تفکرات غیر دموکراتیک و خشن خواند و منکر هر گونه ارتباطی با این فرقه شده است ومطرح کرد که :  «ایدئولوژی خشونت‌آمیز و غیردموکراتیک این گروه تاکنون توسط چندین سازمان حقوق بشری افشا شده،

ادا و اطورهای مریم قجر (رجوی) در خیمه شب بازی ویلپنت

غفور فتاحیان، انجمن یاران، پاریس، اول ژوئیه 2014: …  اما بشنوید از مریم قجرکه با وقیحانه ترین شکل به دخالت های گسنرده فرقه درده سال گذشته در عراق اعتراف کرد و مدعی شد که آنچه الان در عراق شاهد ان هستید حاصل تلاش های فرقه و به واسطه حضور و مقاومت آنها در عراق بوده است. و از این جنگ خانمان سوز که خشک وتر در حال سوخ