جوابی به قمپزهای مریم رجوی در جشن سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین در اشرف ۳

Follow Share on Tumblrارسال – میر باقر صداقی، سایت وطنم، سوئیس، نهم سپتامبر 2019:… در گشت وگذاری که در سایتهای مختلف داشتم . یک جا به متن سخنرانی مریم  رجوی در آغاز پنجاه و پنجمین سال تأسیس  سازمان فرقه رجوی برخوردم .   به یاد دوران هواداری خودم از این فرقه افتادم و متاقبا پهنه دامی … Continue reading جوابی به قمپزهای مریم رجوی در جشن سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین در اشرف ۳