جشن سی مهر روز مریم به خاموشی رفت

جشن سی مهر روز مریم به خاموشی رفت

جشن سی مهر روز مریم به خاموشی رفتعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و چهارم اکتبر 2021:… سی مهر، روزی است که در فرقه رجوی به اسم روز سیمرغ نامیده می‌شود و در این روز رجوی زیر چتر حمایتی صدام حسین و در قرارگاه اشرف جشن‌های مفصل ‌ و پر طمطراق برگذار می ‌کرد و به مدت نزدیک به یک ماه افراد را با آن سرگرم کرده و این عجوزه مکر و فریب و شیطان مجسم(مریم رجوی) را در اذهان به درجه قابل پرستش و تمجید جا می زد که جایگاهی بالاتر  از حضرت مریم مسیح، برایش قائل بود و فرشته مجاهدین و مبشر رهایی زن و مرد نه تنها ایرانی بلکه جهانی می دانست و وقتی مسعود رجوی از وی نام می برد کلمه جوهر بهار به او اطلاق می ‌کرد که رایجه و بوی خوش(گندیده) آن در سراسر گیتی پیچیده و …  جشن سی مهر روز مریم به خاموشی رفت 

جشن سی مهر روز مریم به خاموشی رفتشعار سیمرغ رهایی رجوی تداوم وطن فروشی و خیانت

جشن سی مهر روز مریم به خاموشی رفت

سی مهر، روزی است که در فرقه رجوی به اسم روز سیمرغ نامیده می‌شود و در این روز رجوی زیر چتر حمایتی صدام حسین و در قرارگاه اشرف جشن‌های مفصل ‌ و پر طمطراق برگذار می ‌کرد و به مدت نزدیک به یک ماه افراد را با آن سرگرم کرده و این عجوزه مکر و فریب و شیطان مجسم(مریم رجوی) را در اذهان به درجه قابل پرستش و تمجید جا می زد که جایگاهی بالاتر  از حضرت مریم مسیح، برایش قائل بود و فرشته مجاهدین و مبشر رهایی زن و مرد نه تنها ایرانی بلکه جهانی می دانست و وقتی مسعود رجوی از وی نام می برد کلمه جوهر بهار به او اطلاق می ‌کرد که رایجه و بوی خوش(گندیده) آن در سراسر گیتی پیچیده و علاوه بر سرنگونی دولت ایران، قلب سراسر دنیا را مجذوب سازمان و کل عالم را فتح خواهد کرد. ما که می دانستیم این ها همه چرندیات است و پوشال، اما توان جرأت ابراز پوشال بودن این بازی های رجوی را نداشتیم و یک ماه را با روز مریم وقت خود را با سرگرمی ها و مخارج بیش از حد تصوری که برای آن در نظر گرفته می ‌شد می گذراندیم و این مراسم در هیچ سالی و در هیچ شرایطی تعطیل بردار نبود حتی بعد از سرنگونی صدام حسین و رفتن رجوی زیر قبای آمریکا و تعویض صاحب خانه و ارباب، اما آنچه که قابل توجه است این که برگزاری این روز و مراسم پر زرق و برق آن هر ساله رو به تنزل و کسل کننده تبدیل شده و از رونق آن همه شعر و شعار در مدح مریم و روز ریاست جمهوریش، کاسته شده است به نحوی که دیگر تشکیلاتی ترین نفر هم اکنون در  آلبانی انگیزه برای برگزار شدن و شرکت در چنین مراسمی را ندارد.

هفته سیمرغ یا هفته به زجر کشاندن انسان‌ها

واقعیت این است که مغزشویی افراد در اسارت رجوی که با پتک و سندان و تیغ و درفش همراه بود بعد از دیکتاتور عراق و سرنگونی صدام حسین کارایی آن روز به روز کمتر شده تا به نقطه کنونی در آلبانی رسیده است که از مراسم آن چنانی برای مریم و روز نحس نامگذاری شده برای آن خبری نیست و خود این نشان دهنده آن است که چقدر مریم رجوی منفور در تشکیلات دست ساز خودش شده است و‌ این نوید بخش فروپاشی فرقه و پوکیده شدن از درون است.

وضعیت و موقعیت برتر ایران در منطقه خاورمیانه و جهان و افول اربابان رجوی و پسرفت روز به روز این فرقه چشم اندازی جز این برای رجوی باقی نگذاشته است که باید به واقعیت موجود تن داد و سرنوشت اسیران در تشکیلات را به خودشان واگذار کرد تا پی آینده و زندگی آخر عمری خود بروند و در آینده نزدیک خواهد دید که رجوی راهی جز این ندارد و به او این واقعیت تحمیل خواهد شد.

رجوی باید خوب ببیند که ارباب منطقه اش  یعنی عربستان سعودی، لاجرم دستش را در حنا خواهد گذاشت و رابطه با ایران را فدای او نخواهد کرد. به زودی ضربه این پتکِ برقراری رابطه ایران و عربستان، چنان بر فرق پوسیده او فرود خواهد آمد که قدرت تصمیم گیری نداشته باشد و روز سرنوشت که همان فروپاشی تام و تمام تشکیلاتش است فرا می رسد.

آقا و خانم رجوی، شما خوب می دانید که دوران شما به سر آمده است، فریب و دروغ و خرج پول های باد آورده و خرید لابی دیگر برای شما کارایی ندارد چرا که پایه های خیمه ی بنا شده شما در زمین موریانه خورده و پوسیده شده است و هرچه سقف و دیواره این خیمه را پر زرق و برق کنید لاجرم سنگینی بیشتر بدنه خیمه روی پایه باعث سقوط و افتادن خیمه روی سرتان خواهد شد.

در آلبانی هم با آن همه پول خرج کردن و پشتیبانان غربی و شرقی شما و خرید بعضی از دولت مردان آن جا بالاخره این هژمونی شما در سرکوب و به بند کشیدن افراد جدا شده نیز به شکست و روسیاهی برای شما باقی ماند. فشار مضاعف بر جدا شدگان در آلبانی و حتی زندانی کردن افراد توسط دولت آلبانی که با پول شما تغذیه شده بود هم جواب نداد و هر روز بیشتر از روز قبل ماهیت و پلیدی و پلشتی شما در این گونه موارد بر ملا می ‌شود.

رئیس جمهور مریم رجوی – پیرزن متوهم

آقا و خانم رجوی، آزادی و رهایی آقای احسان بیدی که توسط توطئه غیر انسانی شما بیش از چندین سال که توان سربه نیست کردن او را نداشتید از زندان و ‌محدودیت ایجاد شده شما با هم دستی دولت آلبانی برای به زانو در آوردن بقیه جدا شده ها و منتقدین شما در آلبانی، جواب نداد و بالاخره دولت آلبانی زیر فشار افکار عمومی مردم خودش و فعالیت خانواده ها و جدا شدگان، تن به آزادی آقای احسان بیدی را داد که این خود نوید همین افول و شکست شما خواهد بود و پیروزی خانواده ها و جدا شدگان که نشان از پوسیدگی اراده و شکست توطئه های شما است و راهی جز تسلیم در اعلام شکست ‌و انحلال و تسلیم شدن خود ندارید.

ضربه نهایی و سرنوشت ساز نه از طرف دولت ایران بلکه از طرف جدا شدگان و خانواده آن ها را نوش جان خواهید کرد. شما عددی در برابر دولت ایران نیستید که فرصتی برای پرداختن به شما را اختصاص دهد، این نتایج، ظلمی است که در حق افراد خود روا داشتید که توسط همین جدا شده ها، رسوا و متلاشی خواهید شد. به این ایمان داشته باشید، اگر عقلی در سر دارید.

„پایان“

لینک به منبع

جشن سی مهر روز مریم به خاموشی رفت 

***

مریم رجوی مجاهدین خلق جان بولتون سرنگونی 22 بهمنتوّهم بی پایان در نوروز ۹۲

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/راجیف-شورای-ملی-مقاومت-رجوی/

قدرت پهبادی ایران و اراجیف شورای ملی مقاومت رجوی

شورای ملی مقاومت ایران قدرت پهبادی ایران و اراجیف رجویعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دهم اکتبر 2021:… شورای به اصطلاح ملی مقاومت دست ساز رجوی یک کنفرانس مطبوعاتی افشاگرانه بر علیه صنعت پهبادی ایران در آمریکا راه انداخته است که گرداننده اصلی آن سونا صمصامی، خانم حجله نشین در رقص رهایی رجوی و علیرضا جعفر زاده جانی و سر تروریسم رجوی می ‌باشد. این دو رباط دست ساز رجوی و نماینده او در آمریکا از ضدیت و جاسوسی از برنامه اتمی ایران برای بیش از بیست سال عایدی جز روسیاهی و افشای بیش از پیش چهره ضد میهنی و مردمی رجوی عایدی برایشان نداشت و روز به روز ایران قدرتمند بر توان بازدارندگی نظامی خود در برابر دشمنان قسم خورده سرزمین و ملت ایران افزود. قدرت پهبادی ایران و اراجیف شورای ملی مقاومت رجوی 

علیرضا جعفرزادهعلیرضا جعفرزاده مجاهد انتحاری ، تروریست خوب امریکا

قدرت پهبادی ایران و اراجیف شورای ملی مقاومت رجوی

عبدالکریم ابراهیمی

آقای عبدالکریم ابراهیمی

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 10.10.2021

شورای به اصطلاح ملی مقاومت دست ساز رجوی یک کنفرانس مطبوعاتی افشاگرانه بر علیه صنعت پهبادی ایران در آمریکا راه انداخته است که گرداننده اصلی آن سونا صمصامی، خانم حجله نشین در رقص رهایی رجوی و علیرضا جعفر زاده جانی و سر تروریسم رجوی می ‌باشد. این دو رباط دست ساز رجوی و نماینده او در آمریکا از ضدیت و جاسوسی از برنامه اتمی ایران برای بیش از بیست سال عایدی جز روسیاهی و افشای بیش از پیش چهره ضد میهنی و مردمی رجوی عایدی برایشان نداشت و روز به روز ایران قدرتمند بر توان بازدارندگی نظامی خود در برابر دشمنان قسم خورده سرزمین و ملت ایران افزود و اربابان ترور و تزویر رجوی یکی بعد از دیگری در برابر اراده ملی و قدرت دفاعی ایران به زانو درآورد و از رویارویی با ایران پشیمان کرد.

قدرت پهبادی ایران و اراجیف شورای ملی مقاومت رجوی

آن ها که گروه تروریستی و آدمخوار داعش که برای به زانو درآوردن ایران را تأسیس و راه انداخته بودند وارد سوریه و عراق کردند تا از این طریق ایران را زیر فشار گذاشته و تسلیم خواسته خود کنند اما ملت ایران با اراده ملی و توان و قدرت نظامی که کسب کرده و روز به روز بر آن می افزاید توانست بر تمام این توطئه ها غلبه کند و محوری در برابر هجوم دشمنان ملت و سرزمین و مقدسات شان شکل دهند که پوزه اربابان بزرگ و کوچک رجوی و همچنین گروه های تروریستی که به جان ملت سوریه و عراق انداخته بودند به خاک بمالند و حضورشان را در نزدیکی ایران به صفر رسانده و نابودشان کنند تا جایی که ارباب اصلی رجوی مجبور به ترک منطقه کرده و این هژمونی محور مقاومت و ایران است که حرف اصلی را می زند و خواهد زد.

رجوی بداند با خودفروشی بر ضد منافع ملی ایران و در ضدیت با مردم ایران هیچ وقت نتوانسته است طی این چهل سال که خود را به دشمنان مردم ایران فروخت، حتی یک راه گشایشی برای خود بیابد بلکه هر چی جلوتر رفته ایم شاهد سرافرازی مردم ایران و انسجام اراده ملی و توان و قدرت بازدارندگی ایران بالا و بالاتر رفته و این رجوی است که روز به روز چهره ضد میهنی و مردمی اش برای ملت ایران عیان تر و رسواتر شده و به قهقرا و نیستی نزدیکتر می ‌شود.

نه فشار نظامی توانست ملت ایران را به زانو در آورد و نه تحریم اقتصادی که رجوی وطن فروش و خائن خواهان آن بود و بر گرده مرم فشار وارد می ‌کرد.

اینک مرم ایران سربلند و با افتخار راه خود را با قدرت ادامه می ‌دهند و هر توطئه و شرارتی را بر علیه خود در دم خفه خواهند کرد و به همین دلیل است که دشمنان قسم خورده ایران از سر دوستی و ارتباط با ایران در آمده و رابطه ها را بهبود می بخشند که این خود تکمیل کننده مسیر و اراده و توان ملی مردم ایران است.

لذا باید به رجوی یادآوری کرد که دریا به دهن سگ نجس نمی ‌شود. مزدوری و خودفروشی تان فقط و فقط ماهيت شيطانى و روباه صفتي شما را بر ملا خواهد.

از جاسوسی و دادن گرا به ارتش صدام برای موشک زدن به شهرهای ایران و‌کشتار مردم بی گناه چی عایدتان شد جز چند صباحی بیشتر حق زیستن و نفس کشیدن!

از مزدوری و ‌خودفروشی برای عربستان و شراکت در کشتار حجاج بی گناه ایرانی سال ۱۳۶۶ در مکه چی عایدتان شد جز ننگ و نفرین ابدی مردم ایران.

از همدستی با اسرائیل برای ترور دانشمندان ایرانی و نخبه گان این مرز و بوم چه دست آوردی داشتید جز اینکه اراده ملی مردم ایران برای ادامه مسیر بیشتر کرده است.

از همکاری اطلاعاتی با سازمان جاسوسی ترکیه لائیک در زمان تورگوت اوزال بر علیه سرزمین و منافع ملی مردم ایران چی عایدتان شد!؟

از حمایت گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق برای کشتار و تخریب و ویرانی و ساقط کردن دولت‌های این دو کشور برای بقاء و ‌زندگی خوار و خفیفانه خود که این ‌وحوش را عشایر انقلابی نام نهادی چه عایدی برایتان داشت!؟

از جاسوسی برنامه اتمی صلح آمیز ایران و در بوق و سُرنا دمدین برای اسرائیل و آمریکا جهت حمله به ایران به مدت بیش از سی سال چه دستآوردی جز روسیاهی برای شما داشت!؟
حال که ایران عزتمند با قدرت دفاعی ملی بازدارنده که دشمنانش را به عقب نشینی و تعامل با آن وا داشته چه جای این فریبکاری و خناسه بازی است. آیا از خودت خجالت نمی کشید؟ با چه رویی باز بر ضد منافع ایران کنفرانس بر پا می کنید؟ مگر خریداری دارید که نجاست از دهن خود بیرون می دهید؟

صنعت نظامی بخصوص پهبادی ایران تیری است که دو چشم شما را کور خواهد کرد و شما را سکته مغزی می‌ کند این را آقای رجوی فراموش نکنید.

به امید سرافرازی هر چه بیشتر مردم ایران و افزایش روز به روز قدرت ملی و بازدارندگی دفاعی آن ها تا کور شود هر چه وطن فروش و خائن به ملت ایران است.

„پایان“

لینک به منبع

قدرت پهبادی ایران و اراجیف شورای ملی مقاومت رجوی 

*** 

ترور دانشمندان هسته‌ ای ایران و نقش مریم رجویترور دانشمندان هسته‌ ای ایران و نقش مریم رجوی

علیرضا جعفرزاده مجاهد انتحاریعلیرضا جعفرزاده و داوطلب عملیات انتحاری

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/دریوزگی-مریم-رجوی/

دریوزگی مریم رجوی ، از قصاب ویتنام جان مکین تا تفاله سازمان سیا مایک پمپئو

دریوزگی مریم رجوی مسیح علینژاد - مایک پمپئو - جان مک کینعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هفتم سپتامبر 2021:… در آکسیونی که رجوی و  با اندکی از مزدبگیرانش در آمریکا راه انداخته بود، چهره کریه وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ یعنی مایک پمپئو که منفورترین فرد در اذهان جهان و خود مردم آمریکاست با هدیه دلار سخنران این آکسیون مریم رجوی  بود که خود این گواه بر حقانیت  این است که رجوی تا چه اندازه به ملت ایران و میهن خود پشت کرده است. فرقه رجوی که در پوشال کاری و بزک کردن چهره خود بر خلاف آن چه که بوده و هست برای بقاء به زندگى خفیف و خائنانه این زوج شیطان صفت به هر دریوزگی رو میآورد تا وانمود کند که هست و نفس می کشد. دریوزگی مریم رجوی

Obscurity Looms For MEK Maryam RajaviObscurity Looms For MEK

دریوزگی مریم رجوی ، سی مهر روز مریم

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 26.09.2021

فرقه رجوى تلاش زيادی کرد و تبلیغات هیستریکی راه انداخت که انتخابات در ایران و بخصوص انتخاب رئیس جمهور و سپس انتخاب وزیر خارجه آن را تندرو و ناکارآمد و در تقابل با جامعه جهانی، نشان دهد و از همان ابتدا با سوء استفاده از اعدام‌های سال ۶۷ می خواست چهره منتخب مردم ایران را مخدوش جلوه دهد.  بگذریم از کارنامه جنایاتانی که از قبل وجود داشته اما معتقدم که عامل محرک تمام کشت و کشتارهای بعد از انقلاب ضد سلطنتی در اکثر موارد همین رجوی و دار و دسته جانی اش بوده و هستند ‌و به عینه این را در ترورها و کشتار در ایران و عملیات به اصطلاح فروغ جاویدان با کمک دشمن مردم ایران یعنی دیکتاتور عراق  بدست رجوی دیده خواهد شد.

دریوزگی مریم رجوی مسیح علینژاد - مایک پمپئو - جان مک کین

دریوزگی مریم رجوی مسیح علینژاد

حال مریم رجوی این عجوزه فریبکار قرن برای خدمت به اربابان خود و دشمنان قسم خورده میهن و مردم سرافراز ایران، دست به دروغگویی و تبلیغات شیطان سازی می زند حاصل انتخابات مردم ایران را ناکارآمد در مقابل دنیا نشان دهد. اما واقعیت این است که دیپلماسی فعال ایران در این وقت کم که از انتخابات می گذرد، دستاوردهای بسیاری برای مردم ایران داشته است که فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا  که اتفاقا خواسته خودفروشی همچون رجوی بوده است را به حداقل رسانده و می‌رود که آن را کاملا برطرف و خنثی کند که فقط روسیاهی اش برای فرقه جهنمی رجوی خواهد ماند.

سخنرانی تصویری رئیس جمهور ایران و مواضع قابل قبول آن در مسیر نشان دادن ایرانی مقتدر و کارآمد و بازیگری فعال در صحنه جهانی و نیز دیپلماسی وزیر خارجه ایران  این واقعیت را نشان می ‌دهد که بر خلاف چرندهای فرقه رجوی، ایران به سمت قله های پیشرفت و در تعامل سازنده با جامعه جهانی در حرکت است و نشان دادن تصویری سیاه بوسیله فرقه رجوی از ایران فقط و فقط گویای این است که رهبری این فرقه در انتهای ابراز وجود خود قرار دارد و بن بست نظامی و سیاسی و تشکیلاتی و ایدئولوژیکی خود را به عینه در دیپلماسی فعال ایران می بیند و زوزه های آخر خود را می کشد.

جالب این جاست در آکسیونی که رجوی با اندکی از مزدبگیرانش در آمریکا راه انداخته بود، چهره کریه وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ یعنی مایمک پمپئو که منفورترین فرد در اذهان جهان و خود مردم آمریکاست با هدیه دلار سخنران این آکسیون مریم رجوی بود که خود این گواه بر حقانیت  این است که رجوی تا چه اندازه به ملت ایران و میهن خود پشت کرده است.

فرقه رجوی که در پوشال کاری و بزک کردن چهره خود بر خلاف آن چه که بوده و هست برای بقاء به زندگى خفیف و خائنانه این زوج شیطان صفت به هر دریوزگی رو میآورد تا وانمود کند که هست و نفس می کشد، با پول های هنگفتی که از خیانت بر علیه مردم و میهن ایران و مزدوری خود کسب می ‌کند  به برگذار ی جلساتی رو می آورد که دلارهای میلیونی برای آن خرج می ‌کند و سخنرانان این جلسات هم از میان ضدانسانی ترین افراد از رده خارج شده ای هستند که فقط به خاطر کسب درآمد وارد شده و دیکته هایی که از طرف فرقه برای آن ها مشخص شده به زبان می آورند.

باید به این زوج شیطان صفت رجوی یادآور شد که آهای اختاپوس های انسان نما!، از جانیان قبلی همچون قصاب ویتنام جان مکین تا جان بولتون ، رودی جولیانی و ….. چه برایتان عاید  شد که الان خرج تروریست وحشی دیگری بنام مایک پمپئو می کنید!؟

همین بس که ملت ایران بیشتر و بیشتر به نیت پلید تان واقف خواهند شد و فقط لعن و ‌نفرین برای شما و امثال شما باقی خواهد ماند.

„پایان“

دریوزگی مریم رجوی ، سی مهر روز مریم

***

مریم رجوی، کنگره امریکا، اخراج از اروپا و بازنشر تبلیغات پارسال لابی های اسرائیل در واشنگتنمریم رجوی، کنگره امریکا، اخراج از اروپا و بازنشر تبلیغات پارسال لابی های اسرائیل در واشنگتن

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آرزوهاى-برباد-رفته-رجوى/

آرزوهاى برباد رفته رجوى

آرزوهاى برباد رفته رجوىعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، کلن آلمان، بیست و سوم ژوئن 2020:… در كشور البانى با پولهاى باد آورده از مزدورى و خيانت به وطن خود خيلى از رجال آنجا را خريده و لابى خود كرده است و الان هم در آستانه مراسم ٣٠ ژوئن با توجه به محدوديتى كه مريم رجوى در فرانسه با آن مواجه شده است  و عدم برگذارى مراسم در اين كشور مريم رجوى به اين ترفند رسيده است كه اين مراسم را در كشور البانى و در قرارگاه اشرف ٣ برگذار كند و روى آن تبليغات گسترده اى انجام ميدهد و از هم اكنون پروژ هاى سنگين هزينه بر را در دستور قرار داده است از جمله آوردن سياهى لشكر از گرسنگان البانى تا رونقى به اين “شو” تبليغاتى بدهند و همچنين سر افراد تشكيلات شيره بمالند و خودى را همچنان نشان دهند اما غافل از اينكه ديگر نتها آرزوى شاخ شدن براى سرزمين و ملت ايران به گور ميبرند . آرزوهاى برباد رفته رجوى 

آرزوهاى برباد رفته رجوىمحدوديت در فرانسه، شكست طرح جنگ و حال زار مريم رجوى

سی مهر روز مریم 

رشته هاى تنيده و آرزوهاى بر باد رفته رجوى

عبدالکریم ابراهیمی

عبدالکریم ابراهیمی ، آلمان

مسعود رجوى رهبر فرقه به اصطلاح مجاهدين خلق استراتژى خود را بر پايه ” هدف وسيله را توجيه ميكند ” بنا نهاده  و به همين دليل براى شخصيت رؤيايى كه براى خود ساخته است به هر دريوزگى ، خودفروشى و مزدورى روى آورده تا آرزوى خود را برآورده كند .

شخص رجوى مثل باد به هر سمتى ميچرخد به اصول تدوين شده بنيانگذاران سازمان كه رجوى آن را منحرف و به لجن كشاند و از آن يك فرقه تروريستى بشدت مخرب با شيوه كنترل ذهن  براى پيشبرد اهدافش ساخت به همين منظور به شيوه هايى روى آورد كه تاريخ ملت ايران هرگز آنرا از ياد نبرده و فراموش نخواهد كرد . از جمله اين خيانت هاى وجوى اين است كه با دشمن ملت ايران كه اتفاقا در جنگ با مردم و سرزمين ايران بود يعنى ديكتاتورى حاكم بر كشور عراق و رژيم صدام بر عليه مردم و سرزمين خود همدست شد و از هيچ جنايتى از مزدورى و خودفروشى بر ضد مردم و كشور خود و حتى مردم عراق كه ضد ديكتاتورى حاكم بر كشور خود بودند در خدمت به اربابش صدام حسين كوتاهى نكرد تا اينكه اين ديكتاتور سقوط كرد و اميد رجوى بر باد رفت و تشكيلات رجوى تا نفس گاه فروپاشى پيش رفت و تعداد زيادى از نيروى تشكيلات صحنه خيانت و جنايت ساخته شده به دست رجوى را ترك كردند اما رجوى با حيله گرى تمام و سرسپارى كامل ، اما اينبار به آمپرياليسم كه روزى بنيانگذاران سازمان اصول و اهداف خود را مبتنى بر محو آن
استوار كرده بودند روى آورد و همانند ارباب قبلى به مزدورى و خيانت از ملت و وطن خود براى اين دشمن ديرينه مردم مظلوم خاورميانه و جهان روى آورد ، با شقى ترين گروه تروريستى داعش بواسطه افسران باقيمانده حزب بعث هم كأسه شد و براى رسيدن به هدفش و احياى تشكيلات متلاشى شده اش وبراى دشمنى با مردم و سرزمين خود به مزدورى براى برخى از سران مرتجع كشورهاى عربى براى بقاء خود روى اورد . اما هيچكدام از اعمال رجوى  جز روسياهى و پيسى و پلشتى و نفرت برايش دستآوردى نداشت .

الان هم براىِ تشكيلات بى صاحب اش در كشور آلبانى با شانتاژ و تبليغات دروغ عٓلٓم مبارزه و سرنگونى بى محتوا بلند كرده و دلش به نتانياهو و برايان كوك و پمپئو و جان بولتون خوش است و با اين استدلال سر نيروى هاى خود شيره ميمالد و همچنان تعداد اندكى از آنها را در چنگال خون آلود خود برده و اسير نگه داشته است .

در كشور البانى با پولهاى باد آورده از مزدورى و خيانت به وطن خود خيلى از رجال آنجا را خريده و لابى خود كرده است و الان هم در آستانه مراسم ٣٠ ژوئن با توجه به محدوديتى كه مريم رجوى در فرانسه با آن مواجه شده است  و عدم برگذارى مراسم در اين كشور مريم رجوى به اين ترفند رسيده است كه اين مراسم را در كشور البانى و در قرارگاه اشرف ٣ برگذار كند و روى آن تبليغات گسترده اى انجام ميدهد و از هم اكنون پروژ هاى سنگين هزينه بر را در دستور قرار داده است از جمله آوردن سياهى لشكر از گرسنگان البانى تا رونقى به اين “شو” تبليغاتى بدهند و همچنين سر افراد تشكيلات شيره بمالند و خودى را همچنان نشان دهند اما غافل از اينكه ديگر نتها آرزوى شاخ شدن براى سرزمين و ملت ايران به گور ميبرند بلكه اربابان آنها از ابرقدرت جهان تا نتانياهوى كلاش و دروغگو و سران وهابى عربستان همه و همه در برابر اراده ملت ايران به زانو در آمده و توطئه هايشان بر ضد ملت و سرزمين ايران به خودشان بر گشته و اقتدار ايران سرافراز زبانزد عام و خاص است .

اما نكته اى خطاب به مريم رجوى است كه اى هرزه سياسى و اى عجوزه فتنه و حيله و رَيا و دروغ ، آيا اقتدار ملت ايران را نميبينيد ؟
آيا به كرنر رفتن اربابانت را مشاهده نميكنيد؟
آيا اعتراضات مردم آمريكا بر ضد نژادپرستى و سيل و طغيان مردمى آن را نميبينيد؟
آيا افول قدرت اربابت در برابر اراده مردم ايران و منطقه را مشاهده نميكنيد ؟

اى آقا و خانم رجوى با چه رويى باز دم از مبارزه مسلحانه و سرنگونى ميزنيد ! كم تا حال جوانهاى مردم ايران را قربانى اين مطامع نامشروع خود كرده ايد كه حال نه ريش و نه پشمى برايتان مانده است ،اما باز در اين بوق ميدميد !؟

خانم رجوى  خجالت هم خوب چيزى است لطفاً به ان روباه هميشه خواب و هر از چند گاهى بيدار بگوئيد كمتر از ته قبر زر بزند ديگر بخت شما تمام شده است ، به فكر دادگاهى و نوشتن دفاعيه براى خود باشيد ، البته كه شما زوج منفور اينقدر جنايت و خيانت كرده ايد كه مطمئناً هيچ دفاعيه اى براى خود نداريد .

به اميد محو جنايت و دروغ و پلشتى فرقه رجوى و به عدالت سپارى رهبرى و سران غرق در جنايت آن.

آرزوهاى برباد رفته رجوى

***

 حال زار مريم رجوىBBC: The Strange World of the People’s Mujahedin(aka; MKO, MEK, Rajavi cult)

همچنین: