جلزو ولز مریم عضدانلو (مریم رجوی، مجاهدین خلق) روی اجاق گاز اشپیگل

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم مارس 2019:… بازطبق معمول دهانش را باز و هرچه مارک و اتهام به خبرنگار زده است و سوزش خود را ازدست جداشده ها پنهان نکرده و به اسم مزدوران خارج کشوری رژیم از آنها یاد کرده و شکایت کرده که چرا حرف آنها را باو … Continue reading جلزو ولز مریم عضدانلو (مریم رجوی، مجاهدین خلق) روی اجاق گاز اشپیگل