جمع بندی سال 1397 فرقه رجوی (مجاهدین خلق) چه خواهد بود؟

Follow Share on Tumblrارسال – بخشعلی علیزاده، انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و هشتم فوریه 2019:… به بخشهایی از این گفتگو توجه کنید:  “آمریکا از هیچ گروه ضد حاکمیت ایران حمایت نمی کند «جولیانی» عضو دولت نیست. برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه ای که با خبرنگار تلوزیون بی بی سی … Continue reading جمع بندی سال 1397 فرقه رجوی (مجاهدین خلق) چه خواهد بود؟