جنایات رجوی علیه ایرانیان

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دهم سپتامبر 2019:… رهبری جمعی وکادرهای ذیصلاح ، کدامین کادرهای ذیصلاح ، میشود اسم دوتا ازاین کادرهای همه جانبه را نام ببرید معلوم شود چه کادرهایی ساختی ما که هرچی دیدیم درابداع روزانه انواع شکنجه های روحی وروانی وجسمی وکتک وتف باران ملت واقعا کادرهای … Continue reading جنایات رجوی علیه ایرانیان