جنایت ترامپ خوشرقصی رجوی

جنایت ترامپ خوشرقصی رجوی

جنایت ترامپ خوشرقصی رجویعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ششم ژانویه 2020:… نمونه بهره برداری رجوی از اینگونه اعمال ضد بشری و ضد انسانی و تروریستی، پیام مشمئز کننده رجوی از ته قبر است که برای روحیه دادن به تشکیلات زوار در رفته اش در آلبانی فرستاده است که به آنها روحیه بدهد که چند صباحی بیشتر اسیر رجوی بمانند. جالب است که در پیام این فراری تروریست آمده است که نیروهای نظامی ایران سلاحهای خود را تحویل کانونهای شورشی داده و به جمع خلق نداشته اش بپیوندند! واقعا مرغ پر کنده هم به حماقت این رهبر مفقود خنده اش می ‌گیرد. در جای دیگر پیام این ابله از آمریکا درخواست سلاح می‌ کند! واقعا چه وقاهتی!؟ جنایت ترامپ خوشرقصی رجوی

جنایت ترامپ خوشرقصی رجویقاسم سلیمانی زنده شد و مسعود رجوی مرد

جنایت ترامپ خوشرقصی رجوی

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 05.01.2020

دولت متزلزل و ‌شخص رئیس جمهور آمریکا که زیر ضرب استیضاح و فشار  درونی قرار دارد، به یک عمل ضد انسانی و تروریستی در خاک عراق مبادرت کرد و با نقض حاکمیت این کشور عده ای از نیروهای رسمی نظامی عراق و ایران را با عملیات هوایی ترور نمود.

این عمل تروریستی دولتی حکام آمریکا که بیانگر قلدری سردمداران کاخ سفید است بی شک تشنج در خاورمیانه را به اوج خواهد رساند و به قطع و یقین بر ضد منافع خود آمریکا بوده و بر فضای ضد آمریکایی مردم منطقه افزوده خواهد شد. قطعا چنین حماقت تروریستی و ضد قوانین بین المللی دولت آمریکا، خود و متحدینش در این منطقه بخصوص رژیم کودک کش اسرائیل را منزوی تر کرده و پایه های قدرت سیاسی و نظامی آنها را ضعیف و شل تر خواهد کرد.

جناب رجوی ، ضیافتی در کار نیست ، خر داغ می کنند !

این عمل تروریستی و نقض حاکمیت کشوری مستقل و عضو سازمان ملل بشدت محکوم است و برای هیچ انسان آزاده و با وجدانی در سر تا سر گیتی این اعمال تروریستی – دولتی، سردمداران کاخ سفید قابل قبول نیست و نخواهد بود.

عبدالکریم ابراهیمی

عبدالکریم ابراهیمی ، آلمان

قطعا این عمل شنیع دولت ترامپ در هماهنگی و خط دهی تروریست‌های مستقر در آلبانی و شخص مریم رجوی با اطلاعات مزدوران بعثی و همکاران و حقوق بگیران رجوی در عراق صورت گرفته است.

شکی نیست که جناح جنگ طلب آمریکا با تشویق و  فریب عملکرد مزورانه سران رجوی، ترامپ را راضی به این کار کرده اند.

رهبری مجاهدین برای حفظ یک روز بیشتر بقاء خود در ذات شيطانيشان برای فريب دیگران به نفع منافع شان دست به هر تشبث میزنند و با اهرم دیگران تا به امروز خود را سر پا نگه داشته اند( البته هر کسی خط مجاهدین رفت آخرش خود را به تباهی و خاک سیاه نشاند).

نمونه بهره برداری رجوی از اینگونه اعمال ضد بشری و ضد انسانی و تروریستی، پیام مشمئز کننده رجوی از ته قبر است که برای روحیه دادن به تشکیلات زوار در رفته اش در آلبانی فرستاده است که به آنها روحیه بدهد که چند صباحی بیشتر اسیر رجوی بمانند. جالب است که در پیام این فراری تروریست آمده است که نیروهای نظامی ایران سلاحهای خود را تحویل کانونهای شورشی داده و به جمع خلق نداشته اش بپیوندند! واقعا مرغ پر کنده هم به حماقت این رهبر مفقود خنده اش می ‌گیرد.

در جای دیگر پیام این ابله از آمریکا درخواست سلاح می‌ کند! واقعا چه وقاهتی!؟

نوار مرحوم مسعود رجوی از کمیت تا کیفیت + اعتراف به انزوا

اقا و خانم رجوی گوش تان را باز کنید بوی کباب به مشامتان خورده است اینجا که مد نظر شماست „خر داغ می‌کنند“. شما زمانی که کنار مرز ایران بودید و یک دولت در اختیار شما بود و انبوهی ادوات و سلاحهای جنگی به پاس خوش خدمتی و مزدوریتان در اختیارتان قرار داده بودند، نتوانستید هیچ غلطی بکنید! الان که از کنار مرزهای ایران اخراج شده و نیرویی برایتان نمانده است بجز تعدادی کهنسال و پیر، چطور از خودتان خجالت نمیکشید که در پیام های خود در خواستی اینچنینی دارید! بگذریم از جنبه مزدوری و خودفروشی خودتان.

بسی وقاهت و پر رویی که این زوج تروریست(رجوی) از خود نشان می‌دهند، باید به این ابلهان یادآوری کرد که تا کی میخواهید با سیلی صورت خود را سرخ نگهدارید و با فریب و دروغ به زندگی خفیف و خائنانه تان ادامه دهید!

فقط می‌توانم به این زوج پلید رجوی بگویم واکنش مردم این دو کشور یعنی عراق و ایران در رابطه با این عمل تروریستی را ببینید و خجالت بکشید و سر جایتان بتمرگید و دم بر نیاورید تا لحظه ای که عدالت یقه کثیفتان را بگیرد و انوقت تاوان این همه جنایت ‌و شقاوت خودتان را بپردازید.

„پایان“

جنایت ترامپ خوشرقصی رجوی

لینک به منبع

***

آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)اآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

سال عقب نشینی و پیشرویننگی دیگر برای مجاهدین خلق/ حمایت از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/پيام-های-اخیر-رجوى-از-سر-استيصال-و-سردرگ/

پيام های اخیر رجوى از سر استيصال و سردرگمى است

پيام های اخیر رجوى از سر استيصال و سردرگمى استعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سوم دسامبر 2019:… اخيراً رجوى از لانه مخفى خود براى دومين بار در يك ماه اخير، پيام داده است و محتواى آن روحيه دادن به افراد واداده و مسئله دار و متناقض در آلبانى است و يكسرى چرنديات تكرارى و تحليل هاى آبكى بيرون داده كه قيام مردم عراق پايانى بر حكومت آخوندى است و با قيام مردم ايران گره خورده است و آن هم توسط كانون هاى نداشته شورشى اش به انقلاب و رهسپار شدن لشكر پير و پاتال رجوى در البانى به ايران منجر خواهد شد، البته اين حرف درست است كه عاقبت با فروپاشى تشكيلات رجوى تمام اسيران در ارتباط با خانواده خود قرار خواهند گرفت و آن روز چندان دور نخواهد بود اما رجوى اين آرزو را به گور خواهد برد. پيام های اخیر رجوى از سر استيصال و سردرگمى است

پيام های اخیر رجوى از سر استيصال و سردرگمى استمرحوم رجوی ماموریت سرنگونی و هزار سوال

پيام های اخیر رجوى از سر استيصال و سردرگمى است

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 02.12.2019

فرقه رجوى كه هيچ پايگاهى در بين مردم ايران ندارد و مطرود مردم است و هر ايرانى وطن خواه و با شرف به رهبرى اين فرقه به ديده دشمن غدار و مزدور و خيانت پيشه به ملت و مملكت خود نگاه مي كنند و هيچ وقت جنايات وحشيانه اين فرقه را فراموش نكرده و نخواهند كرد و همواره در سرفصل هاى مختلف انزجار خود را از رهبرى فرقه ابراز كرده و مي كنند.

خوب مي دانيم كه فرقه و شخص مسعود و مريم رجوى خود را نخود هر آشى مي كنند و هر اتفاقى در هر كجاى دنيا بيفتد سعى مي كنند با شيادى و خرمردرندى به نحوى نقش خود را در آن برجسته كرده و بر عليه مردم و كشور خود تبليغات سوء و دسيسه هاى شيطان صفتى راه انداخته و به نحوى افكار جامعه ايرانى خارج از كشور را به خودشان معطوف نمايند و عرض اندام كنند، اما واقعيت اين است كه حناى اين فرقه براى هيچ ايرانى با غيرتى رنگى ندارد و هر چه رجوى فرقه اش را در اين باتلاق ها فرو كند تنفر و انزجار ايرانيان را نسبت به خود بيشتر مي نمايند.

اخيراً رجوى از لانه مخفى خود براى دومين بار در يك ماه اخير، پيام داده است و محتواى آن روحيه دادن به افراد واداده و مسئله دار و متناقض در آلبانى است و يكسرى چرنديات تكرارى و تحليل هاى آبكى بيرون داده كه قيام مردم عراق پايانى بر حكومت آخوندى است و با قيام مردم ايران گره خورده است و آن هم توسط كانون هاى نداشته شورشى اش به انقلاب و رهسپار شدن لشكر پير و پاتال رجوى در البانى به ايران منجر خواهد شد، البته اين حرف درست است كه عاقبت با فروپاشى تشكيلات رجوى تمام اسيران در ارتباط با خانواده خود قرار خواهند گرفت و آن روز چندان دور نخواهد بود اما رجوى اين آرزو را به گور خواهد برد.

فرقه مرموز و خيانت پيشه رجوى با تبليغات شيادانه اى كه حول قيام مردم ايران و عراق، راه انداخته است مي خواهد خون كشته شدگان و رنج مردم زحمت كش و به جان آمده از فقر اقتصادى حاصل از فساد در اين دو كشور را به نفع خود مصادره نمايد؛

اولا رجوى جز صرف پول از جيب مرتجعين عرب و اسرائيل و آمريكا و با اهرم بعثي هاى به جا مانده از داعش، سعى در فتنه انگيزى و شرارت غير انسانى در كشور عراق دارد و مي خواهد خون مردم اين كشور را با تبليغات خود به نفع اهداف شومش مصادره كند.

ثانياً هر جا كه اتفاقى در حال رخ دادن بوده است و رجوى جفت پا با تبليغات و هياهو وارد شده صد در صد پاشنه آن اتفاق بر ضد رجوى و اربابانش و به نفع حکومت در ايران چرخيده است و اين هم نشأت گرفته از نحوست و نفرت مردم منطقه و مردم ايران از سران اين فرقه است.

ثالثاً كانون هاى شورشى كه رجوى از آن نام مي برد و به عنوان ارتش داخل ايران به خورد مخاطب خود مي دهد كسى نيست جز محدود انگشت شمارى از جوانان ايران كه در شبكه هاى اجتماعى در دام اين فرقه گرفتار شده و فريب وعده و وعيدهاى دروغين آن ها را مي خورند و با پرداخت پول به آن ها در خدمت خود مي گيرند كه اين تعداد عددى نيستند كه در واقعيت روى آن حساب باز كرد و مانور داد، اين غوغاى تبليغاتى رجوى از داشتن كانون هاى شورشى چيزى نيست جز بيان فوق و رجوى با اين كار در اصل دام فريب و مغزشويى و در اسارت بيشتر نگه داشتن افراد در تشكيلات است و لاغير.

رابعاً تشكيلات رجوى در آلبانى به نقطه اى رسيده است كه براى رجوى نقطه پايانش را نشان مي دهد و نارضايتى در تشكيلات به درجه اعلاى خود رسيده كه تا كنون اين قدر نارضايتى و اعلام جدايى روى دست فرماندهان شان نگذاشته بودند. به همين دليل رجوى و زنش چاره را در چنين چرنديات دروغينى مي بينند تا شايد مرحمى بر الام اسرا گذاشته و موقتا ذهن آن ها را به قول تشكيلات آبندى نمايند و مغزشويى كنند اما باز اين ترفندهاى رجوى مثل هزاران ترفند ديگرش كارساز نيست و نخواهد بود.

خامساً تحليل رجوى و اربابان منطقه اى و فرامنطقه اش از پيشروى ملت ايران و محبوبيت آن در بين كشورهاى همسايه و نقش گسترش يابنده باعث شده است كه منافع خود را در خطر ببينند و در امور داخلى اين كشورها دخالت نمايند. اما مطمئنا دولت مردان اين كشورها به خصوص كشور عراق اين خواب رجوى و اربابانش را به يأس و نااميدى تبديل خواهند كرد و مطمئناً اين طور خواهد شد و رجوى گندم رى را به چشم نخواهد ديد و بر عكس هر چه جلوتر مي رويم چشم انداز فروپاشى فرقه رجوى و عرب هاى مرتجع منطقه كه ضد ملت ايران توطئه چينى مي كنند، برجسته تر مي شود و شكل واقعى ترى به خود مي گيرد.

از همين رو است كه بايد به رجوى گفت آرزويت را به گور ببر و ملت ايران مقتدرانه در برابر زورگويان و مرتجعين مي ايستند و آن ها را عقب خواهند زد و رو سياهى براى شما خواهد ماند و اين را خودتان به خوبى مي دانيد، اما كيش شخصيت و تشنگى قدرت اجازه تن دادن به اين واقعيت را به شما نمي دهد، پس باش تا روز حسابرسى و قرار گرفتن شما در مقابل يك محكمه عادلانه و منصفانه، آن وقت است كه بايد شما و خانم تان تاوان اين همه جناياتى كه مرتكب شده ايد را پس بدهيد. به اميد آنروز.

„پایان“

پيام های اخیر رجوى از سر استيصال و سردرگمى است

لینک به منبع

***

وقتی آمپریالیسم با تروریسم آشتی می کندمجاهدين خلق و امپریالیسم

ترور افسران و کارمندان امریکایی توسط مجاهدین خلق در تهرانترور مهندسان آمریکایی کمپانی راکول اینترنشنال توسط سازمان مجاهدین خلق

Trump Is At War With Iran, Not ISISTrump Is At War With Iran, Not ISIS
Trump clearly has no intention of defeating terrorism.

American Hostages and MEKAmerican Hostages and MEK

همچنین: