جنایت ترامپ خوشرقصی رجوی

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ششم ژانویه 2019:… نمونه بهره برداری رجوی از اینگونه اعمال ضد بشری و ضد انسانی و تروریستی، پیام مشمئز کننده رجوی از ته قبر است که برای روحیه دادن به تشکیلات زوار در رفته اش در آلبانی فرستاده است که به آنها روحیه بدهد که چند صباحی بیشتر اسیر رجوی بمانند. جالب است که در پیام این فراری تروریست آمده است که نیروهای نظامی ایران سلاحهای خود را تحویل کانونهای شورشی داده و به جمع خلق نداشته اش بپیوندند! واقعا مرغ پر کنده هم به حماقت این رهبر مفقود خنده اش می ‌گیرد. در جای دیگر پیام این ابله از آمریکا درخواست سلاح می‌ کند! واقعا چه وقاهتی!؟ جنایت ترامپ خوشرقصی رجوی