ترفندی به اسم جنسیت در مناسبات فرقه رجوی

ترفندی به اسم جنسیت در مناسبات فرقه رجوی

زنان در دیدگاه رجوی  و انقلاب ایدئولوژیکشعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و یکم آوریل 2021:… رجوی انقلاب کذایی مریم را با بند طلاق های اجباری شروع کرد  و به دنبال آن بندهایی در تکمیل آن، هر چند ماه یک بار  ابداع و همه را حول آن سرگرم مینمود و نشست های عمومی برگزار می‌کرد  بعد از آن در مراکز و قرارگاه ها و محورها این نشستها ادامه داشت تا تک تک افراد از به اصطلاح آن بحث عبور می‌کردند . زجر و شکنجه روحی و روانی ‌فشارهای فیزیکی برای وارد شدن تک تک نفرات در بحث جای خود را داشت و وقتی که الان به آن فکر میکنم دچار تشنج میشوم . ترفندی به اسم جنسیت در مناسبات فرقه رجوی 

عبدالکریم ابراهیمی - ترفندی به اسم جنسیت در مناسبات فرقه رجویزنان در دیدگاه رجوی

ترفندی به اسم جنسیت در مناسبات فرقه رجوی

عبدالکریم ابراهیمیِ. ایران فانوس. ۱۹.۰۴.۲۰۲۱

رجوی برای نگهداشتن افراد تشکیلات در اسارت خود و جلوگیری از جدا شدن  نفرات علاوه بر مغزشویی آنها در داستانی سخیف و غیر انسانی به اسم انقلاب ایدئولوژیکی مریم که همان تهی کردن انسان از هستی و وجود خود است، با عمل از هم پاشیدگی کانون خانواده و زن و زندگی که در انقلاب  ایدئولوژیکی مجاهدین از آن بعنوان کانون فساد و ضد مبارزه نام برده می ‌شد و به خورد افراد میداد، در واقع ظرف شستشوی مغزی افراد را فراهم میکرد تا هویت و حتی جسم و روح افراد را کاملا در اختیار بگیرد و مانع جدا شدن افراد و استفاده بدون چون و‌چرا از آنها در مسیر ضد میهنی و ضد انسانی و خواسته های شخصی خود شود .

رجوی برای انقلاب ایدئولوژیکی که به اسم مریم ابداع کرده بود و با آن از افراد رباط میساخت با مکانیزم شدیدترین فشارهای روحی و جسمی، هدفی جز ادامه نفس کشیدن و زندگی شاهانه کنار خانم و حرم سرایش و کسب پول مزدوری و خیانت به مردم و سرزمین کشور خود و اینکه  جلوی جدا شدن افراد تشکیلات را سد نماید، نداشت و در این مسیر برای تحقق آرزویش حتی اصول و ضوابط ایدوئولژیکی سازمان که خود بنا می نهاد  زیر پا میگذاشت .

رجوی انقلاب کذایی مریم را با بند طلاق های اجباری شروع کرد  و به دنبال آن بندهایی در تکمیل آن، هر چند ماه یک بار  ابداع و همه را حول آن سرگرم مینمود و نشست های عمومی برگزار می‌کرد  بعد از آن در مراکز و قرارگاه ها و محورها این نشستها ادامه داشت تا تک تک افراد از به اصطلاح آن بحث عبور می‌کردند . زجر و شکنجه روحی و روانی ‌فشارهای فیزیکی برای وارد شدن تک تک نفرات در بحث جای خود را داشت و وقتی که الان به آن فکر میکنم دچار تشنج میشوم .

رجوی با اینکه زن‌ها را از مردان جدا کرده بود و  مرز سرخ هایی برای آن گذاشته بود ولی وقتی احساس می ‌کردند  فردی برای ماندن در اشرف پایش شل است و قصد جدا شدن دارد، با اهرم همین زنان که ارتباطشان با مردان  به حداقل کاهش یافته بود استفاده می‌شد که حتی شده با تحریک جنسی و تطمیغ فرد از جدا شدن افراد جلوگیری کند.

نگاهی به طلاق و ازدواج مریم رجوی تحت خیمه شب بازی ” انقلاب ایدئولوژیک”

بعنوان نمونه:

یکی از بندهای انقلاب مریم که باید همه از آن عبور می‌کردند  بند «سین» یعنی سرنگونی بود. بدین معنی که زمان سرنگونی رسیده و باید همه تلاش کنیم که در یک سال آینده سرنگونی را محقق کنیم اگر به تأخیر بیفتد مقصر تک تک افرادی هستند که وارد بحث سرنگونی نشده اند. در این راستا طولانی ترین نشستها برگذار می‌شد و همه گزارش عبور از بحث سرنگونی مینوشتند در این بین تناقضات زیادی وجود داشت از جمله وضعیت ضعیف دولت عراق به علت جنگ کویت و شکست ارتش عراق و تخریب زیر ساختهای اقتصادی آن کشور و تحریم‌های بیسابقه،  سؤال این بود چطور میشود در این شرایط سرنگون کرد؟! زمانی که عراق قدرت داشت نتوانستیم الان با چه مکانیزمی سرنگون میکنیم!؟ این تناقضات جمع می‌شد و به دست رجوی میرسید  رجوی هم به دنبال آن بحثی آورد به اسم «بستن شکاف» یعنی که افراد ذهنشان را گِل بگيرند و جز به سرنگونى و تحقق آن فكر نكنند و هر گونه شکافی در ذهن باید بسته شود و این بند در زمانی بود که عملیاتهای تروریستی در داخل شهرهای ایران انجام میگرفت و شخصیتها در ایران ترور می‌کردند. برای آن هم ترانه درست کرده بودند به اسم «دست تو دست هم بدیم، شکافها رو ببندیم» . و در تجمعات به صورت جمعی خوانده می ‌شد .

من در این بحث غرق در تناقض بودم و به خودم نمیتوانستم به زور بقبولانم که ما تا یک سال دیگر سرنگون میکنیم، به همین دلیل به اصطلاح مجاهدین روی میز بودم و از بحث سرنگونی و بستن شکاف ذهن عبور نکرده بودم. یک شب یازده شب بعد از خاموشی روی تخت هنوز خوابم نبرده بود که معاون لشکر  آمد بالای سرم و گفت خواهر فلانی کارت داره، بلند شو برو اتاقش.

من مرگ خودم را از خدا میخواستم تا اینکه بروم پیش فرمانده مرکز .

چون تصور داشتم که زیر تیغ و تپانچه می‌روم والان اتاق پر از فرماندهان است برای تنبیه من، اما بر خلاف تصورم وقتی که در زدم و وارد شدم فقط خواهر Fمرکز بود بر خلاف انتظارم با خنده از من استقبال کرد و دعوت کرد که نزدیک ترین صندلی به خودش بنشینم خوش و بش خیلی جذابی داشت که من متعجب شده بودم .

چون گزارشهای من و تناقضاتم را خوانده بود رفت روی بحث که ما همه تعهد دادیم برای خواهر مریم باشیم قرار نیست چیزی که ذهنمون به آن قانع نیست مانع ما برای خواهر مریم شود. برادر و خواهر بند انقلاب آوردند که سال سرنگونی است هنر ما این است که سمعاً و طاعتاً لبیک گوی رهبری باشیم، همین . ادامه داد و گفت من ميدانم تو میتوانی  چون تو بچه خواهر مریم هستید. بعد يك چای  با دو عدد شکلات جلویم گذاشت که من تا انموقع ندیده بودم. من خجالت میکشیدم چای بخورم چند بار تعارف کرد و خودش آمد روی صندلی سمت چپم نشست و شروع به نوشیدن چای کرد و من هم چای رو با شکلات که خیلی دوست داشتم البته با خجالت نوشیدم. در پایان به من طوری نزدیک می‌شد که واقعا لحظه دار میشدم حرف آخرش این بود که تو باید شکاف ببندی نه اینکه شکاف زی باشید، این کلمه طوری ادعا می‌ کرد که نفر را روی جنسیت تحریک کند ولی من خودم را به نفهمیدن زدم، اما همین ترفند رجوی با استفاده از اهرم زنان برای به دام انداختن مردان که خلاف بحث انقلاب خودشان بود کوتاه نمیامد و مزورانه نفرات را  در  چنبره و اسارت ذهنی با هر شیوه ای نگه میداشتند اگر نفر این مرحله هم رد می‌کرد و قانع نمی‌شود راه های وحشیانه تر مانند  زندانی ، شکنجه و سربه نیست شدن در انتظار بود.

تعهد سرنگونی عقب افتاد . تقصیر کانونهای شورشی است

یا نمونه دیگر :

یکی از بندهای انقلاب کذایی ایدئولوژیکی مجاهدین بند «همردیفی» بود که بعد از مسئول اولی مهوش سپهری معروف به جلاد شکنجه گر «نسرین» رجوی ابداع کرد و تمام افراد وارد این بحث شدند، محتوای آن اینکه باید همه مثل نسرین چیزی از خود نداشته و سرسپار تمام عیار باشند و مثل موم در دست رهبری بمانند و رهبری هر طوری خواست شکل دهد. این بحث سنگینی بود و گزارش تناقضات بالا میرفت که پیشرفت محتوایی وجود نداشت. لذا بحثی به آن اضافه شد به اسم اینکه «شما عاشق نشدی» یعنی اگر عاشق رهبری باشید همه چیز حل است. شما عاشق نشدید که در این بحث لنگ میزنید. وقتی فردی که در این بند مشکل داشت و تناقض مینوشت زن فرمانده این را صدا میزد و بحث عاشق نشدی را طوری بیان می ‌کرد که نفر دچار لحظه می ‌شد و یک خواهر تکی چرا اینقدر روی این مانور می ‌دهد و با این مکانیزم که نفی ضوابط و  به اصطلاح انقلاب شان بود میخواستند نفر را نگه دارند و مانع خروجش از تشکیلات شوند .

اما همین کارها و اعمال زنان در تشکیلات ورد زبان‌ها در محفل های دو نفره بود و بجای اینکه اینکار زخمی را مرهم نهد، بیشتر اون زخم عفونی تر می‌کرد و دافعه از ایدئولوژی مریم بیشتر می ‌شد .

الان هم در کشور البانی و در پادگان فرقه نشستها شروع شده است و با سس تحریک مردان توسط زنان میخواهند چند صباحی از ریزش نیرو جلوگیری نمایند اما در این شرایط محال است و راهی برای مسعود و مریم رجوی جز تن دادن به واقعیات موجود نمانده است و دیگر نشستها و کنفرانسهای مجازی مریم رجوی در انواع رنگ‌ها بیفایده و آب در هاون کوبیدن است .

(پایان)

لینک به منبع

زنان حرمسرا 

ترفندی به اسم جنسیت در مناسبات فرقه رجوی

***

ترور خانواده ها توسط مریم رجوی، از حاج سیدجوادی تا اقبالکمیتهٴ آلمانی همبستگی برای ایران آزاد فرقه رجوی محرم تر ازخانواده؟!ا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آرزوهاى-برباد-رفته-رجوى/

آرزوهاى برباد رفته رجوى

آرزوهاى برباد رفته رجوىعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، کلن آلمان، بیست و سوم ژوئن 2020:… در كشور البانى با پولهاى باد آورده از مزدورى و خيانت به وطن خود خيلى از رجال آنجا را خريده و لابى خود كرده است و الان هم در آستانه مراسم ٣٠ ژوئن با توجه به محدوديتى كه مريم رجوى در فرانسه با آن مواجه شده است  و عدم برگذارى مراسم در اين كشور مريم رجوى به اين ترفند رسيده است كه اين مراسم را در كشور البانى و در قرارگاه اشرف ٣ برگذار كند و روى آن تبليغات گسترده اى انجام ميدهد و از هم اكنون پروژ هاى سنگين هزينه بر را در دستور قرار داده است از جمله آوردن سياهى لشكر از گرسنگان البانى تا رونقى به اين “شو” تبليغاتى بدهند و همچنين سر افراد تشكيلات شيره بمالند و خودى را همچنان نشان دهند اما غافل از اينكه ديگر نتها آرزوى شاخ شدن براى سرزمين و ملت ايران به گور ميبرند . آرزوهاى برباد رفته رجوى 

آرزوهاى برباد رفته رجوىمحدوديت در فرانسه، شكست طرح جنگ و حال زار مريم رجوى

آرزوهاى برباد رفته رجوى

رشته هاى تنيده و آرزوهاى بر باد رفته رجوى

عبدالکریم ابراهیمی

عبدالکریم ابراهیمی ، آلمان

مسعود رجوى رهبر فرقه به اصطلاح مجاهدين خلق استراتژى خود را بر پايه ” هدف وسيله را توجيه ميكند ” بنا نهاده  و به همين دليل براى شخصيت رؤيايى كه براى خود ساخته است به هر دريوزگى ، خودفروشى و مزدورى روى آورده تا آرزوى خود را برآورده كند .

شخص رجوى مثل باد به هر سمتى ميچرخد به اصول تدوين شده بنيانگذاران سازمان كه رجوى آن را منحرف و به لجن كشاند و از آن يك فرقه تروريستى بشدت مخرب با شيوه كنترل ذهن  براى پيشبرد اهدافش ساخت به همين منظور به شيوه هايى روى آورد كه تاريخ ملت ايران هرگز آنرا از ياد نبرده و فراموش نخواهد كرد . از جمله اين خيانت هاى وجوى اين است كه با دشمن ملت ايران كه اتفاقا در جنگ با مردم و سرزمين ايران بود يعنى ديكتاتورى حاكم بر كشور عراق و رژيم صدام بر عليه مردم و سرزمين خود همدست شد و از هيچ جنايتى از مزدورى و خودفروشى بر ضد مردم و كشور خود و حتى مردم عراق كه ضد ديكتاتورى حاكم بر كشور خود بودند در خدمت به اربابش صدام حسين كوتاهى نكرد تا اينكه اين ديكتاتور سقوط كرد و اميد رجوى بر باد رفت و تشكيلات رجوى تا نفس گاه فروپاشى پيش رفت و تعداد زيادى از نيروى تشكيلات صحنه خيانت و جنايت ساخته شده به دست رجوى را ترك كردند اما رجوى با حيله گرى تمام و سرسپارى كامل ، اما اينبار به آمپرياليسم كه روزى بنيانگذاران سازمان اصول و اهداف خود را مبتنى بر محو آن
استوار كرده بودند روى آورد و همانند ارباب قبلى به مزدورى و خيانت از ملت و وطن خود براى اين دشمن ديرينه مردم مظلوم خاورميانه و جهان روى آورد ، با شقى ترين گروه تروريستى داعش بواسطه افسران باقيمانده حزب بعث هم كأسه شد و براى رسيدن به هدفش و احياى تشكيلات متلاشى شده اش وبراى دشمنى با مردم و سرزمين خود به مزدورى براى برخى از سران مرتجع كشورهاى عربى براى بقاء خود روى اورد . اما هيچكدام از اعمال رجوى  جز روسياهى و پيسى و پلشتى و نفرت برايش دستآوردى نداشت .

الان هم براىِ تشكيلات بى صاحب اش در كشور آلبانى با شانتاژ و تبليغات دروغ عٓلٓم مبارزه و سرنگونى بى محتوا بلند كرده و دلش به نتانياهو و برايان كوك و پمپئو و جان بولتون خوش است و با اين استدلال سر نيروى هاى خود شيره ميمالد و همچنان تعداد اندكى از آنها را در چنگال خون آلود خود برده و اسير نگه داشته است .

در كشور البانى با پولهاى باد آورده از مزدورى و خيانت به وطن خود خيلى از رجال آنجا را خريده و لابى خود كرده است و الان هم در آستانه مراسم ٣٠ ژوئن با توجه به محدوديتى كه مريم رجوى در فرانسه با آن مواجه شده است  و عدم برگذارى مراسم در اين كشور مريم رجوى به اين ترفند رسيده است كه اين مراسم را در كشور البانى و در قرارگاه اشرف ٣ برگذار كند و روى آن تبليغات گسترده اى انجام ميدهد و از هم اكنون پروژ هاى سنگين هزينه بر را در دستور قرار داده است از جمله آوردن سياهى لشكر از گرسنگان البانى تا رونقى به اين “شو” تبليغاتى بدهند و همچنين سر افراد تشكيلات شيره بمالند و خودى را همچنان نشان دهند اما غافل از اينكه ديگر نتها آرزوى شاخ شدن براى سرزمين و ملت ايران به گور ميبرند بلكه اربابان آنها از ابرقدرت جهان تا نتانياهوى كلاش و دروغگو و سران وهابى عربستان همه و همه در برابر اراده ملت ايران به زانو در آمده و توطئه هايشان بر ضد ملت و سرزمين ايران به خودشان بر گشته و اقتدار ايران سرافراز زبانزد عام و خاص است .

اما نكته اى خطاب به مريم رجوى است كه اى هرزه سياسى و اى عجوزه فتنه و حيله و رَيا و دروغ ، آيا اقتدار ملت ايران را نميبينيد ؟
آيا به كرنر رفتن اربابانت را مشاهده نميكنيد؟
آيا اعتراضات مردم آمريكا بر ضد نژادپرستى و سيل و طغيان مردمى آن را نميبينيد؟
آيا افول قدرت اربابت در برابر اراده مردم ايران و منطقه را مشاهده نميكنيد ؟

اى آقا و خانم رجوى با چه رويى باز دم از مبارزه مسلحانه و سرنگونى ميزنيد ! كم تا حال جوانهاى مردم ايران را قربانى اين مطامع نامشروع خود كرده ايد كه حال نه ريش و نه پشمى برايتان مانده است ،اما باز در اين بوق ميدميد !؟

خانم رجوى  خجالت هم خوب چيزى است لطفاً به ان روباه هميشه خواب و هر از چند گاهى بيدار بگوئيد كمتر از ته قبر زر بزند ديگر بخت شما تمام شده است ، به فكر دادگاهى و نوشتن دفاعيه براى خود باشيد ، البته كه شما زوج منفور اينقدر جنايت و خيانت كرده ايد كه مطمئناً هيچ دفاعيه اى براى خود نداريد .

به اميد محو جنايت و دروغ و پلشتى فرقه رجوى و به عدالت سپارى رهبرى و سران غرق در جنايت آن.

لینک به منبع

آرزوهاى برباد رفته رجوى

***

 حال زار مريم رجوىBBC: The Strange World of the People’s Mujahedin(aka; MKO, MEK, Rajavi cult)

همچنین: