جنگ اوکراین و شیادی رجوی

جنگ اوکراین و شیادی رجوی

جنگ اوکراین و شیادی رجویعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دوم مارس 2022:… آقای رجوی، سیاه و سفید کردن دیگر دردی از شما دوا نخواهد کرد. جان انسان ها اهمیت دارد در هر کجای این سر زمین، از هر نژاد و زبان و رنگی . شما خود را در صف دشمنان انسانیت و وجدان قرار دادید، درس عبرت دل بستن به غیر از مردم و کشور خود را آویزه گوش کن تا روزی به همین زودی ها شما را از زبان رسانه ها بیابیم که در دام خیانت خود گرفتار و قانون بر شما حکم خواهد داد. جنگ اوکراین ، شیادی و فرصت طلبی رجوی 

جنگ اوکراین و مسعود رجویعزت ابراهیم، مسعود رجوی و خاطراتی از قرارگاه اشرف اهدایی صدام حسین

جنگ اوکراین ، شیادی و فرصت طلبی رجوی

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 27.02.2022

عبدالکریم ابراهیمی

آقای عبدالکریم ابراهیمی

جنگ روسیه با اوکراین و عدم دخالت نظامی اربابان قدرت در جهان که چنین سرنوشتی را برای این کشور رقم زدند نشانه ضعف و رو به افول بودن قدرت آمریکا است. چه بخواهیم و چه نخواهیم سیر نزولی ابرقدرت جهان اجتناب ناپذیر است و این روند تا فروپاشی بلوک غرب هر روز با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت. نتیجه این بحران‌ها هم خود آمریکا و شرکای او هستند که باعث و بانی جنگ و کشتار بوده و مانع جهانی عاری از خشونت و جنگ می ‌باشند.

هیچکس جنگ روسیه بر علیه اوکراین را تأیید نمی کند. کشتار انسان‌ها محکوم است اما این را باید دانست که روسیه هم برای حفظ منافع و سرزمین خود دارای انتخاب بوده و روزی در سطح قدرت جهانی تصمیم گیری کرده است و طبیعی است که وقتی شاخ مقابل آن در پی گرفتن تنفس او بر آید، روسیه هم دست روی دست نخواهد گذاشت و دست به اقدام بازدارنده خواهد زد و این نتیجه آن است.

بعد از فروپاشی شوروی، آمریکا سرمست از تک قطبی بودن جهان به هر سیاستی که منافع اش را در لحظه تأمین می کرد دست می زد و غرب هم با پیروی از این غول بی شاخ و دم شریک و حامی این استراتژی آمریکا بود. کلا رزق و برق ظاهر قضیه همه بلوک غرب و آمریکا را مدهوش خود کرده بود و با این سیاست تا امروز پیش رفته است که باعث ظهور قدرت روس و چین و حتی ایران در برابر استراتژی آمریکا و غرب شد و نتیجه قدرت گرفتن آنها بالطبع افول تک قطبی و روند ضعف و نزول قدرت آمریکا را در پی داشته و خواهد داشت.

کسانی که به آمریکا دل بسته و فریب ظاهر آن را خورده اند و کشور خود را زیر یوغ و سیطره آن قرار داده اند، مطمئنا روند فروپاشی کشور خود را رقم زده اند و به وعده حمایت آمریکا دل بستن نتیجه ای جز سر بزنگاه تنها رها شدن برایشان باقی نخواهد ماند و آخرین مورد آن کشور اوکراین است که با دل بستن به آمریکا و غرب و ناتو، روزگار خود را در تنهایی و ذلالت تجربه می ‌کند.

رجوی، با تشکیلاتی ضد آزادی و ضد دمکراتیک

امیدواریم که این جنگ و کشتار هر چه سریعتر به پایان برسد و دو طرف با مذاکره مشکلات خود را حل و فصل نمایند به طوری که منافع ملت دو کشور تأمین شود.

موضع گیری ها طبیعتا ضد جنگ است و محکومیت هر گونه جنگی، اما در این بین فرقه رجوی باز خودش را نخود آش کرده و در رابطه با جنگ اوکراین اطلاعیه و پیام داده است و حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرده است. کسی ضد این موضع گیری نیست اما باید دانست این فرقه و رهبری آن چنان خیانت کار ‌و حیله گر هستند که هر کس نفهمد شخص رجوی ضد جنگ و کشتار است و تجاوز به شأن کشورها و انسان‌ها را بر نمی تابد. در صورتی که این موضع گیری رجوی نشان از ذات پلید و چندگانه او می ‌دهد. رجوی که بعد از ارباب سابق اش دیکتاتور عراق، خود را به دامان اربابان جنگ طلب اش یعنی آمریکا و اسرائیل انداخت و به امید حمایت آن ها دارد نفس می کشد باید بداند که وقت بی وفایی ارباب خواهد رسید و گوشه ذلت و تسلیم برایش محیا خواهد شد. این سرنوشت محتوم دل بستن به غیر از ملت خود است.

حال اگر رجوی یک جو شرف در وجودش دارد و ادعا دارد طرف حق بوده به این سؤال‌ها پاسخ دهد.

حمله اربابت صدام حسین به کشور کویت و تصرف و ویران کردن آن کشور را چرا محکوم نکردید؟
حمله آمریکا به افغانستان را چرا محکوم نکردید؟
حمله آمریکا و غرب به کشور لیبی را چرا محکوم نکردید؟
حمله عربستان سعودی به کشور فقیر و مردم غیرتمند و پا برهنه یمن را چرا محکوم نکردید و بر عکس خواهان کشتار انسان‌ها هم بودید!؟

آقای رجوی، سیاه و سفید کردن دیگر دردی از شما دوا نخواهد کرد. جان انسان ها اهمیت دارد در هر کجای این سر زمین، از هر نژاد و زبان و رنگی . شما خود را در صف دشمنان انسانیت و وجدان قرار دادید، درس عبرت دل بستن به غیر از مردم و کشور خود را آویزه گوش کن تا روزی به همین زودی ها شما را از زبان رسانه ها بیابیم که در دام خیانت خود گرفتار و قانون بر شما حکم خواهد داد.

„پایان“

لینک به منبع

هذيان گويى رجوى در دنياى يأس و نااميدى

جنگ اوکراین ، شیادی و فرصت طلبی رجوی 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سنخیت-رجوی-با-انقلاب/

سنخیت رجوی با انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران

سنخیت رجوی با انقلابعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهاردهم فوریه 2022:… رجوی به جای اینکه به فکر پاسخ به جنایاتش باشد و دست از سر فرقه بحران زده اش بکشد باز در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران به حرافه گویی مزخرف رو آورده است. خود خوانده صاحب انقلاب مردم ایران می داند و نعره کانون های شورشی در ایران سر می ‌دهد و تبلیغات رسانه شیطان سازی و دروغ و تزویر این فرقه روی آن متمرکز است و انگار عنقریب توسط کانون های شورشی مسلح رجوی در داخل ایران، مسعود رجوی را در جایگاه آقای خامنه ای نشانده ‌و مریم رجوی هم جای آقای رئیسی بر تخت ریاست جمهوری اما برای این دو مادام العمری تکیه می زنند. سنخیت رجوی با انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران 

مجاهدین در سالگرد انقلابسالگرد انقلاب ضد سلطنتی – راز پیروزی و شکست

سنخیت رجوی با انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 13.02.2022

بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران، سازمان مجاهدین خلق با وجهه مبارزه مسلحانه بر ضد شاه و آمپریالیسم و اعدام مؤسسین آن توسط ساواک شاه برای مردم ایران قابل احترام بود و هنوز چهره کریه مسعود رجوی در تزویر و دروغ و ماهیت تروریستی او برای مردم ناشناخته بود. طرفداری از این سازمان طبیعی بود و مردم به فراخوان آن ها پاسخ مثبت می دادند. اما بعد از تمامیت خواهی رجوی ملعون برای قبضه قدرت و ادعای پوچ او بر رهبری انقلاب ضد سلطنتی و رو آوردن به مبارزه مسلحانه علیه کسانی که این انقلاب را به ثمره نهایی رساندند و بعد از آن ترورهای خیابانی، ماهیت دو روئی و قدرت طلبی رجوی برای ملت ایران کاملا عیان شد. به همین دلیل پایگاه اجتماعی این سازمان به شدت تقریبا به صفر رسید به صورتی که کل ارکان سازمان به لانه موش خزیده و از انظار مخفی شدند و کاملا بر ضد انقلاب ضد ستم شاهی ایران، تیغ را تمام عیار از رو بستند و به کشتار و ترور کور فرزندان همین انقلاب رو آوردند و وضعیتی به وجود آوردند که هیچ جانی و جنایتکاری کمتر چنین رویه ای را انتخاب کرده بود. .

سنخیت رجوی با انقلاب

به همین دلیل، مسعود رجوی که از سر مستی بر تخت قدرت نشستن ناامید شده بود با دجالیت و حیله گری بی مانند با فریب رئیس جمهور منتخب ملت، آقای ابولحسن بنی صدر را با خود همراه و به کشور فرانسه برای حفظ جان کثیفش فراری داد و بعد هم داستان خیانت های او در حق آقای بنی صدر زبانزد عام و خاص شد و به وجهه این منتخب مردم در نزد مردم ایران ضربه نهایی زد و خود به دامن دشمن در حال جنگ با ملت و خاک ایران خزید و خیانتکاری خود در حق ایران و ایرانی را به اعلا درجه رساند و بر ضد مردم و کشور خود به خیانت، کشتار و جاسوسی روی آورد.

رجوی که خوی قدرت طلبی و سادیسم رهبری بودن در ذهن و ضمیرش نهفته است، هنوز که هنوز است ادعای رهبری انقلاب ضد سلطنتی دارد و هر ساله این نعره را سر می ‌دهد.

در عراق و در قرارگاه اشرف که نزدیک مرز ایران بود و مجهز به تسلیحات جنگی، زرهی، توپخانه و حتی هوانیروز بود و در حمایت و کنار ارتش و مخابرات(سازمان اطلاعات و امنیت) عراق قرار داشت و با تشکیل ارتش و تشکیلاتی با تزویر و حیله گری و کنار زدن و به کشته دادن و زندانی کردن رقیبان خود در سازمان مبادرت کرده بود و فرقه ای تک قطبی با کیش شخصیت بی مانندی به وجود آورده بود و افرادی را در چنگ خود به اسارت ایدئولوژیکی پوچ و بی محتوا کشانده و با دیکتاتوری و سرکوب مطلق و مشت آهنین هر گونه حدس و گمانه و نشانه ای از مخالفت با خود را زیر حمایت بعث، در نطفه خفه می کرد و کسی جرأت نه گفتن به دستورات او را نداشت و باید دستورات دیکته شده او را مو به مو در عمل و ذهن اجرا می ‌شد، یاوه گویی های شخص مسعود رجوی در رابطه با این که شخص خمینی رهبری انقلاب را از مجاهدین دزدیده برای مخاطبینی که ما بودیم و در اسارت ذهنی و جسمی قرار داشتیم قابل اغماض بود و چنین سخنانی در درون تشکیلات به همین ویژگی که اشاره کردم در ظاهر مخالفتی نبود اما اینکه الان که شخص رجوی مفقود شده و در لانه موش خزیده و فرقه ای با افرادی سن بالا آن هم در دل بورژوازی و قلعه مانز در کشور آلبانی با بحرانی بی نظیر از مشکلات تشکیلاتی و جدایی و پشت پا و لگد زدن افراد به ریسمان و طلسم رجوی به اسم انقلاب ایدئولوژیکی مریم که فروپاشی تشکیلاتش را در پی خواهد داشت، چرا باز هم مسعود رجوی و مریم رجوی بر این شعار دروغین خود اسرار دارند و انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران را در ید و اختیار خود قلمداد می ‌کنند؟ آیا این جوک قرن محسوب نمی‌شود؟

رجوی به جای اینکه به فکر پاسخ به جنایاتش باشد و دست از سر فرقه بحران زده اش بکشد باز در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران به حرافه گویی مزخرف رو آورده است. خود خوانده صاحب انقلاب مردم ایران می داند و نعره کانون های شورشی در ایران سر می ‌دهد و تبلیغات رسانه شیطان سازی و دروغ و تزویر این فرقه روی آن متمرکز است و انگار عنقریب توسط کانون های شورشی مسلح رجوی در داخل ایران، مسعود رجوی را در جایگاه آقای خامنه ای نشانده ‌و مریم رجوی هم جای آقای رئیسی بر تخت ریاست جمهوری اما برای این دو مادام العمری تکیه می زنند.

باید به این رجوی لعنتی گفت «ه ری» برو به فکر تاوان جنایاتت باش تو را دیگر با این ادا و اطوارها مرهمی نیست. با چند بار هک کردن در ایران توسط اربابان اسرائیلی – آمریکایی ات به اسم نحس شما و نشان دادن تصویر منحوس شما و زوجه شیاد و حیله گرت، سرنگونی محقق نخواهد شد. شما که عددی نیستید اربابان شما هم همین آرزو را به گور بردند و الان خودشان به لبه تنزل و پرتگاه و شقه رسیده اند و این ملت ایران است که با وجود تحریم های کمرشکن اربابانت، سرافرازانه راه و مسیر خود را طی طرق می ‌کند و به قله های بلند امنیت و بازدارندگی دست یافته است، پس آقای رجوی سر جایت در داخل سوراخ بتمرگ و به جنایاتت بیندیش.

امروز شما و خانم حیله گر تان است که خرواری از مشکلات در قلعه مانز روی سرتان خراب شده است. اندک افراد کهنسال با تشکیلاتی در حال فروپاشی، نافرمانی های تشکیلاتی و فرارهای روزانه و از همه مهم تر پشت پا زدن نیروهای وفادار به انقلاب کذایی مریم و سوراخ کردن این کشتی که فرقه را روی آن سوار کرده اید. بیاد داشته باشید روز به روز این سوراخ و شکاف بازتر شده و به زودی کشتی ات به زیر آب فرو خواهد رفت. دور نخواهد بود و سوخت سوز ندارد اما این فروپاشی و غرق شدن فرقه ات به قطع و یقین به زودی اتفاق خواهد افتاد. به امید آن روز.

„پایان“

لینک به منبع

سنخیت رجوی با انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فراخوان-ثبت-نام-در-مؤسسین-پنجم/

خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم

عبدالکریم ابراهیمی - خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجمعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، اول ژوئن 2021:… فرقه رجوى در اوج بحران اضمحلال و از هم پاشيدگى تشکیلاتی که در کشور آلبانی با آن گریبانگیر است، به یک ترفند و فریب برای سرپوش گذاشتن بر بحرانی که با  آن روبروست، دست زده است و فراخوان به نیروی اندک کهنسال و کانون های موهوم شورشی نداشته اش که در مؤسسان پنجم ارتش ( بخوانید خانه کهنسالان بی سلاح و بی فشنگ) رجوی ثبت نام نمایند! ناخودآگاه بیاد نشست های چندین ماهه سرکوب و شکنجه روحی و روانی بنام« نشست های حوض و مؤسسان دوم» در بغداد افتادم که در زیر چتر حمایتی مخابرات و استخبارات عراق تحت حاکمیت دیکتاتور معدوم شده، صدام حسین قرار داشتند و‌ در بغداد برگذار می ‌شد. خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم 

عبدالکریم ابراهیمی - خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجمتناقض فرقه رجوی با جهان امروز

خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 30.05.2021

عبدالکریم ابراهیمی

آقای عبدالکریم ابراهیمی

فرقه رجوى در اوج بحران اضمحلال و از هم پاشيدگى تشکیلاتی که در کشور آلبانی با آن گریبانگیر است، به یک ترفند و فریب برای سرپوش گذاشتن بر بحرانی که با  آن روبروست، دست زده است و فراخوان به نیروی اندک کهنسال و کانون های موهوم شورشی نداشته اش که در مؤسسان پنجم ارتش ( بخوانید خانه کهنسالان بی سلاح و بی فشنگ) رجوی ثبت نام نمایند!

ناخودآگاه بیاد نشست های چندین ماهه سرکوب و شکنجه روحی و روانی بنام« نشست های حوض و مؤسسان دوم» در بغداد افتادم که در زیر چتر حمایتی مخابرات و استخبارات عراق تحت حاکمیت دیکتاتور معدوم شده، صدام حسین قرار داشتند و‌ در بغداد برگذار می ‌شد.

این نشست های طویل المدت که به اسم انحلال ارتش آزادیبخش رجوی نام داشت و باید نفرات بالاجبار قوانین وحشیانه انقلاب کذایی مریم رجوی را (قوانین سخت دیکتاتوری و‌خود محوری مسعود و مریم رجوی برای پرستش خداگونه این دو و خط و خطوط آن ها بدون چون و چرا و اما و اگر به صورت خودکار و کورکوانه  آن ها می پذیرفتند و تعهد می دادند که با شرایط جدید بیایند و عدول از آن مساوی با حکم اعدام فرد با اذعان و نوشتن کتبی آن و به دست خود نفر بود) که سرکوب و شکنجه روحی و جسمی بود بپذیرند و تک تک از آن مرحله عبور کنند.

اولین قانون تدوین شده در این نشست قانون عملیات جای بود که می بایست از این پس بصورت روزانه برگذار می ‌شد و همراه با شکنجه روحی، جسمی و تفتیش عقاید صورت می گرفت و  در کنار آن زمینه نشست های وحشیانه جنگ و کتک کاری و سربه نیست کردن افراد موسوم به نشست های دیگ فراهم کردند که این خود بحثی جداگانه می طلبد.

ترفند رجوی در آن موقع برای این تز و ایده خود برای انحلال ارتش به اصطلاح آزادیبخش این بود که افراد دچار اپورنونیسم شده و باید ارتش منحل شود. این در شرایطی بود که مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور خودخوانده برای فتح به اصطلاح خارجه به اروپا و فرانسه رفته بود که اروپا و آمریکا را به حمایت از ارتش رجوی وادارد و ایرانیان خارج از کشور را روانه عراق نماید یا حامی خود کند و به اصطلاح خارجه را از چنگ آخوندها در بیاورد و آن جا را فتح نماید. اما نتنها نتوانست نفرات جدید را وارد تشکیلاتش کند بلکه برعکس تعداد زیادی از کادرهای رجوی که مریم را همراهی می ‌کردند در اروپا و آمریکا از فرقه و تشکیلات رجوی جدا شده و به عراق برنگشتند و در آن جا به دنبال زندگی شخصی خود رفتند. از طرف دیگر  در قرارگاه اشرف یک نارضایتی عمومی از وضعیت موجود با توجه به زندانی و شکنجه و کشتار سال ۱۳۷۳ که بیش از ۷۰۰ نفر زیر شکنجه رفتند و بعضی کشته و سر به نیست شدند، جوی از یأس و ناامیدی بر همه حاکم بود ولی کسی جرأت بیان درون خود را نداشت چرا که با زندان و شکنجه و ترس از سربه نیست شدن روبرو بود، در چنین شرایطی رجوی همه را به تیغ و درفش تهدید و شرایط قرون وسطایی ناشی از انقلاب درونی مریم که چیزی جز تهی شدن افراد از خود و بی هویتی فردی در خدمت رجوی در بر نداشت، فرا خوان انحلال ارتش و ثبت نام در مؤسسان دوم را داد و کسی جرآت نه گفتن به رجوی را نداشت.

این فراخوان و نشست های سرکوب رجوی در آن زمان که زیر رعب و وحشت ناشی از زندان و شکنجه و سر به نیست شدن و در سایه حمایت بعث عراق صورت می گرفت بالاجبار تضاد رجوی را موقتا حل می ‌کرد و بر بحران  درونی با زور چماق غلبه می نمود اما الان در کشور آلبانی که نه نیروی قابلی برای رجوی مانده است و نه شرایط و حمایت های دیکتاتور عراق با خود دارد و از همه مهم‌تر  اندک اسیران کهنسالی که در آلبانی انتظار مرگ می کشند، این فراخوان رجوی برای ثبت نام در مؤسسین پنجم برای چیست؟

به نظر میاید با توجه به ربع قرن تجربه در تشکیلات رجوی و شرایط کنونی بین المللی  و با موقعیت سیاسی و نظامی و منطقه ای ایران و همپیمانان آن که می‌ رود تک تک امیدها و خواب‌های پنبه دانه رجوی برای خاورمیانه از جمله شکست حاکمیت سوریه، تسخیر کشور عراق به دست داعش و بعثی ها، نابودی ملت مظلوم یمن که خط مقابله با ارباب قدرت آن ها در منطقه یعنی رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل است، نقش بر آب کرده و نتیجه معکوس برای رجوی در بر داشته و اربابش اسرائیل به نقطه ضعف  رسیده و عربستان و آمریکا دیگر آن ابهت و قدرت نعره کشی را از دست داده اند و از در  رابطه و دوستی با ملت ایران برآمده اند و اروپا نیز پیش قراول این وضعیت است و حمایت های سیاسی و مالی آمریکا و اروپا و عربستان و چند کشور کوچک عرب و حتی اسرائیل از فرقه کم شده و چشم انداز برداشتن این حمایت‌ها بسیار زیاد است و آثار آن در آلبانی هویداست، رجوی شلوار خود را خیس نموده و از ترس مرگ، چنین فیلی را هوا کرده و به کانون شورشی موهوم و نداشته اش و ثبت نام در مؤسسین پنجم فراخوان داده است.

این چیزی نیست جز نا امیدی مطلق مسعود و مریم رجوی در شرایط کنونی جهان و منطقه و غروب تشکیلات آن ها که چشم انداز آن بسیار واضح و روشن است.

باید به رجوی گفت « آن صبو بشکست و آن پیمانه بریخت» اربابت صدام که رفت اگر مرد بودی باید با او می رفتید چون هر چی داشتید از اون ملعون دیکتاتور بود و الان نعره فریبکارانه ات بعد از صدام آن هم در اروپا، خریداری ندارد و بیش از آین خودتان را فریب ندهید. بهترین راه برون رفت از این پریشان حالی و مخمصه تسلیم خود و خانم البانی نشین ات به یک دادگاه عدالت اروپایی و رها کردن اسیران در چنگ ات و رفتن آن ها به دنبال فرجام خود است. به امید یک زندگی آزادانه و به درو از قل و زنجیر.

„پایان“

لینک به منبع

خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم 

*** 

همچنین: