جنگ ایران و عراق و نقش فرقه رجوی

جنگ ایران و عراق و نقش فرقه رجوی

جنگ ایران و عراق و نقش فرقه رجویعلی جهانی، وبلاگ آیینه، بیست و سوم سپتامبر 2020:… رجوی همواره با تحلیل های آبکی و وعده های دروغین سرنگونی شش ماهه می گفت صلح طناب دار رژیم ایران هست و رژیم ایران هیچگاه پای آتش بس و قرارداد صلح نمی آید یک مرتبه متوجه شد که آتش بس برقرار شده و دیگر نمی تواند به زندگی انگلی خودش ادامه دهد.  لذا سراسیمه شده و نیروهای سازمان را بدون کمترین آمادگی وارد یک عملیات سرنگونی تحت عنوان فروغ جاویدان کرد که در حقیقت قتلگاه نیروهای سازمان بود و بیش از هزار و پانصد نفر از نیروهای سازمان کشته و مفقود شدند چونکه رجوی احساس کرده بود که صلح و آتش بس در حقیقت طناب دار تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش می باشد. جنگ ایران و عراق و نقش فرقه رجوی

جنگ ایران و عراق و نقش فرقه رجویاسرای جنگی سازمان مجاهدین خلق . از عراق تا آلبانی

جنگ ایران و عراق و نقش فرقه رجوی

در سالروز جنگ هشت ساله ایران و عراق هستیم در سی و یکم شهریور سال ۵۹ جنگ خارجی خانمانسوز ایران و عراق به کشور ما و مردم ایران و انقلاب نوپای شان تحمیل شد ولی در حالیکه  مردم هم همراه و دوشا دوش قوای نظامی کشور جلوی تجاوزات رژیم صدام حسین  ایستادگی می کردند فرقه رجوی تحت عنوان سازمان مجاهدین خلق ایران با بر گزاری مراسم و تظاهرات ضد دولتی  در حال زور آزمایی تحریک نیروهای دولتی بود و در حالیکه مردم ایران در گیر جنگ خارجی بودند رجوی با اعلام مبارزه مسلحانه در سی خرداد سال شصت سازمان فرقه گرا و تروریستی اش را رو در روی مردم ایران قرار داد و اقدام به عملیات تروریستی نظیر هفت تیر و هشت شهریور کرده و رجوی در حالیکه خودش فرار کرده بود  در تحلیل های آبکی و وعده های دروغین سرنگونی شش ماهه می گفت بزودی رژیم ایران را سرنگون می کند وارد و از آنجایی که خشم و دشمنی رجوی علیه مردم ایران تمامی ندارد   برای تکمیل خیانت ها و جنایاتش علیه مردم ایران در اوج جنگ ایران و عراق به کشور عراق رفته و نوکری و مزدوری تمام عیار صدام حسین دیکتاتور سابق عراق پذیرفته و  با تاسیس ارتش به اصطلاح آزادی بخش از یک طرف راهی مناطق جنگ ایران و عراق شده و علیه مردم ایران وارد جنگ شد و تحت عنوان عملیات سرنگونی به سرباز کشی پرداخت و طرف دیگر با دادن اطلاعات مراکز مهم اقتصادی و نظامی ایران به ارتش صدام حسین دیکتاتور سابق عراق و همراهی و همدلی با بمباران شیمیایی و نظامی مناطق مسکونی و گرفتن تلفات از مردم غیر نظامی توسط ارتش صدام نقش بسزایی را ایفا کرد .

بعد رجوی همواره با تحلیل های آبکی و وعده های دروغین سرنگونی شش ماهه می گفت صلح طناب دار رژیم ایران هست و رژیم ایران هیچگاه پای آتش بس و قرارداد صلح نمی آید یک مرتبه متوجه شد که آتش بس برقرار شده و دیگر نمی تواند به زندگی انگلی خودش ادامه دهد.  لذا سراسیمه شده و نیروهای سازمان را بدون کمترین آمادگی وارد یک عملیات سرنگونی تحت عنوان فروغ جاویدان کرد که در حقیقت قتلگاه نیروهای سازمان بود و بیش از هزار و پانصد نفر از نیروهای سازمان کشته و مفقود شدند چونکه رجوی احساس کرده بود که صلح و آتش بس در حقیقت طناب دار تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش می باشد و از آنجایی که رجوی قدرت طلب به هر قیمت دنبال قدرت بود  و حفظ تشکیلات استالینی و بطور خاص حفظ جان خودش مهمترین چیز و اولویت یکم بود برای همین همه نیروهای سازمان را وارد تنور جنگ ایران و عراق کرد و از مردم ایران و سربازان میهن در مناطق جنگی تلفات گرفته تا بلکه چند صباحی بیشتر دوام آورده و به حیات خوار و خفیف و خائنانه اش ادامه دهد بنابراین ملاحظه می فرمائید که سازمان فرقه گرا و تروریستی رجوی در ابتدای شروع جنگ ایران و عراق نقش ستون پنجم را داشت و بعد هم که با رفتن به عراق و شرکت در جنگ ایران و عراق علیه مردم ایران و کشتار سربازان ایران نقش مخرب را داشت و همین اشتباهات استراژیک رجوی باعث اخراج سازمان از عراق شده و اکنون این سازمان فرقه گرا و تروریستی رجوی در آستانه  فروپاشی کامل قرار گرفته است.

لینک به منبع

دروغ جاویدان مجاهدین خلق چرا و چگونه شکل گرفت

جنگ ایران و عراق و نقش فرقه رجوی

***

خاطرات محمد عظیم میش مست، خروج از زندان های صدام حسین و ورود به جهنم رجوی قسمت سوم و آخرخاطرات محمد عظیم میش مست، خروج از زندان های صدام حسین و ورود به جهنم رجوی قسمت سوم و آخر

داستان کمپ اشرف. مجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمارداستان کمپ اشرف. مجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمار

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/نگاهی-به-وارونه-گویی-های-سران-فرقه-ترور/

نگاهی به وارونه گویی های سران فرقه تروریستی رجوی (مجاهدین خلق ایران)

مجاهدین خلق مریم رجوی روز زن نقض حقوق زنان در سازمان آلبانیعلی جهانی، وبلاگ آیینه، دهم مارس 2019:… از نظر رهبری فرقه رهایی زن یعنی اینکه زنان حق ازدواج و داشتن فرزند ندارند و حتی حق نشان دادن عشق و عاطفه به خانواده را ندارند و بدین ترتیب رهایی زن یعنی تن دادن به طلاق اجباری تحت عنوان کذایی انقلاب ایدئولوژیکی و ترک فرزندان می باشد.  از نظر رهبری فرقه رسیدن به ازادی و صلح ارامش تنها با خشونت ورزیدن و ترور  بدست می آید و راه حل هایی نظیر گفتمان و صلح آمیز سازشکاری هست و سازشکاری هست و طرفداران چنین را حل هایی خائن وسازشکار هستند.

مجاهدین خلق مریم رجوی روز زن نقض حقوق زنان در سازمان آلبانیهشتم مارس، روز زن، زنان مجاهدین خلق و مریم رجوی!

لینک به منبع

نگاهی به وارونه گویی های سران فرقه تروریستی رجوی (مجاهدین خلق ایران)

سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص رهبری این فرقه در دروغگویی و وارونه جلوه دادن حقایق سرامد روزگار هستند . برای روشنتر شدن این موضوع بطور مختصر به چند نمونه می پردازیم.

از نظر رهبری این فرقه کسانی مثل جان بو لتون و جولیانی و ترامپ و دولت اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی دوست و خودی و انقلابی هستند و خانواده های نیروها که خواستار دیدار با عزیزان شان هستند و جدا شده های از سازمان و همه مردم ایران دشمن محسوب می شوند.

از نظر رهبری فرقه رهایی زن یعنی اینکه زنان حق ازدواج و داشتن فرزند ندارند و حتی حق نشان دادن عشق و عاطفه به خانواده را ندارند و بدین ترتیب رهایی زن یعنی تن دادن به طلاق اجباری تحت عنوان کذایی انقلاب ایدئولوژیکی و ترک فرزندان می باشد.

از نظر رهبری فرقه رسیدن به ازادی و صلح ارامش تنها با خشونت ورزیدن و ترور  بدست می آید و راه حل هایی نظیر گفتمان و صلح آمیز سازشکاری هست و سازشکاری هست و طرفداران چنین را حل هایی خائن وسازشکار هستند و درحالی که هیچ گونه پایگاه و جایگاهی در بین مردم ایران و اپوزیسیون ندارد خود را تنها التر ناتیو می داند و مدعی هست که توسط کانون های شورشی نداشته خودش میخواد سرنگونی را محقق سازند

از نظر رهبری فرقه انتخابات ازاد یعنی اینکه مثلا شورای دست سازش مریم را رئیس جمهور بداند و ایشان مادام العمر رئیس جمهور باشد  یا برای تعیین مسول اول سازمان یک کاندیدا هست و همه باید به او رای اری بدهند.

(پایان)

*** 

Are The MEK And Regime Change Finally Running Out Of RoadAre The MEK And Regime Change Finally Running Out Of Road?

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/نگاهی-به-آخرین-وضعیت-فرقه-رجوی-مجاهدین/

نگاهی به آخرین وضعیت فرقه رجوی (مجاهدین خلق ایران)ا

تحصن جداشدگان مجاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانیعلی جهانی، وبلاگ آیینه، سوم مارس ۲۰۱۹:…  مهمتر از همه وضعیت وخیم فرقه در کمپ آلبانی هست و معضل ریزش روز افزون نیرویی عرصه را برای سران فرقه و مریم عضوانلو تنگ کرده است و بقول معروف سرش بد جوری در خمره آلبانی گیر کرده است و در حالی که سران فرقه در تلاش هستند از ریزش نیرویی جلوگیری کنند و نیروهای جدا شده را تحت فشار قرار می دهند تا آنها را وادار به برگشت به تشکیلات بکنند . نیروهای جدا شده در آلبانی با تحصن خویش در آلبانی آب پاکی رو دست شان ریختند. 

تحصن جداشدگان مجاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانیتحصن اعضای جدا شده در آلبانی و چشم انداز شکسته شدن طلسم اختناق فرقه رجوی

لینک به منبع

نگاهی به آخرین وضعیت فرقه رجوی

همانطور که همه شما در جریان هستید فرقه تروریستی رجوی در حال حاضر بد جوری در باتلاق آلبانی  گیر کرده است ولی سران فرفه و بطور خاص مریم عضدانلو  طبق روال همیشگی سعی می کنند که اوضاع را صد وهشتاد درجه عکس نشان دهند . برای روشنتر شدن وضعیت وخیم فرقه رجوی نگاهی همه جانبه به اوضاع این فرقه تروریستی در حال فروپاشی می اندازیم .

سران این فرقه در حالیکه میخواستند با راه اندازی یک شوی خیابانی در پاریس بقول خودشان برای هزارمین بار میخ آلترناتیو را بکوبند انگار اولا که موفق به جمع آوری ۲۰۰ نفر هم نشد و ثانیا وزیر خارجه آمریکا با ملاقات سمبلویک خود با مسیح علینژاد یک خبرنگار دون پایه بجای دیدار با مریم رجوی آب پاکی روی این به اصطلاح مقاومت و تنها آلترناتیو ریخت و ثالثا مریم عضدانلو  که کیسه گشادی برای کنفرانس ورشو دوخته بود و انتظار داشت که به این کنفرانس دعوت بشود خبری نشد این کنفرانس هم بدون هیچ دستاوردی به پایان رسید . لذا مشاهده می فرپایید که بجای کوبیدن میخ آلترناتیو میخ تابودتش کوبیده شد .

سران فرقه بعد از شکست شوی خیابانی شان و بی نتیجه بودن کنفرانس ورشو چشم امید به کنفرانس امنیتی مونیخ دوخته بودند تا شاید از آن آبی برای شان گرم شود ولی نه تنها چنین نشد بلکه  اشپیگل معتبر نشریه آلمانی با انتشار مقاله افشاگرانه اش از وضعیت کمپ آلبانی حسابی سران فرقه تروریستب را به خشم آورد و هراس آلود علیه این نشریه معتبر و سردبیر ش شروع به لجن پراکنی کردند .

مهمتر از همه وضعیت وخیم فرقه در کمپ آلبانی هست و معضل ریزش روز افزون نیرویی عرصه را برای سران فرقه و مریم عضوانلو تنگ کرده است و بقول معروف سرش بد جوری در خمره آلبانی گیر کرده است و ور حالی که سران فرقه در تلاش هستند از ریزش نیرویی جلوگیری کنند و نیروهای جدا شده راتحت فشار قرار می دهند تا آنها را وادار به برگشت به تشکیلات بکنند . نیروهای جدا شده در آلبانی با تحصن خویش در آلبانی آب پاکی رو دست شان ریختند.

بنابراین ملاحظه می فرمایید که سران فرقه و بطور خاص مریم عضدانلو علی رغم وارونه گویی ها و تلاش های مذبوحانه و دروغپردازی راجع به کانون های نداشته شورشی نه تنها کاری از پیش نبرده بلکه تشکیلات پوسیده و قرون وسطایی اش را به سمت فروپاشی سوق می دهد.

(پایان)

*** 

حسن حیرانی: واکنش هراس آلود مریم رجوی مجاهدین خلق ایران به افشاگری اشپیگل در آلبانیواکنش هراس آلود فرقه مجاهدین نسبت به روشنگری نشریه معتبر آلمانی اشپیگل از زندان این فرقه در آلبانی

همچنین: