جنگ ایران و عراق و نقش فرقه رجوی

علی جهانی، وبلاگ آیینه، بیست و سوم سپتامبر 2020:… رجوی همواره با تحلیل های آبکی و وعده های دروغین سرنگونی شش ماهه می گفت صلح طناب دار رژیم ایران هست و رژیم ایران هیچگاه پای آتش بس و قرارداد صلح نمی آید یک مرتبه متوجه شد که آتش بس برقرار شده و دیگر نمی تواند به زندگی انگلی خودش ادامه دهد.  لذا سراسیمه شده و نیروهای سازمان را بدون کمترین آمادگی وارد یک عملیات سرنگونی تحت عنوان فروغ جاویدان کرد که در حقیقت قتلگاه نیروهای سازمان بود و بیش از هزار و پانصد نفر از نیروهای سازمان کشته و مفقود شدند چونکه رجوی احساس کرده بود که صلح و آتش بس در حقیقت طناب دار تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش می باشد. جنگ ایران و عراق و نقش فرقه رجوی