جنگ فروغ جاویدان، بعد از سی سال

جنگ فروغ جاویدان، بعد از سی سال

Mehdi_Khoshalمهدی خوشحال، ایران فانوس، بیست و پنجم ژوئیه 2018:… تهاجم ضرب الاجل ما با يقين به پيروزی، به دستور مسعود رجوی که خود در پشت جبهه مستقر بود آغاز شد. مسير پيشروی ما تا حوالی كرند، دست نيروهای عراقی آزاد شده بود. نيروهای ما جملگی در يك ستون به درازای 10 كيلومتر ـ شبيه پيك نيك ـ حركت می كرديم. از عصر روز دوشنبه درگيری ها در مسير راه … 

مهدی خوشحال بغدادگمشدگان آرمان فریب

لینک به منبع

جنگ فروغ جاویدان، بعد از سی سال

مهدی خوشحال، ایران فانوس، 25.07.2018

مهدی خوشحالبشر هر چه که پیش می رود و پیشرفت می کند و به علوم مختلف آگاه تر می شود،  جنگ و بیماری و مصیبت ها نیز طبعاً کمتر می شوند. جنگ در طول تاریخ زیاد اتفاق افتاده و پدیده میمونی نیست چونکه ضایعات و تلفات هنگفت مادی و معنوی به دنبال دارد. از آنجا که در اواخر قرن بیستم و از نزدیک، جنگ ایران و عراق، را شاهد بودم و همچنین زایده جنگ ایران و عراق، جنگ های تروریستی مجاهدین خلق را نیز از نزدیک شاهد بودم و به میزان تبعات و ضایعات ادامه دار این گونه جنگ ها اشراف دارم و خود و خانواده ام نیز از قربانیان جنگ و تروریسم هستیم، هر گاه که صدای پای جنگ را از راه دور و نزدیک می شنوم، مروری به گذشته و یاد یکی از جنگ های داخلی ایرانیان می کنم که هنوز هم بسیاری از تبعات جنگ، کار می کنند و برای اذهان قدیمی و جنگ طلب، کاربرد دارند. به هر حال، جنگ نیز مانند بسیاری از پدیده ها، سود و زیان خود را دارد که در این رابطه سودش به جیب اربابان جنگ و زرادخانه ها و جارچیان و لابی های جنگ طلب، و زیانش نیز نصیب قشرهای پایین جامعه می شود. در همین رابطه سری زدم به اواخر جنگ ایران و عراق و ادامه آن جنگ که فروغ جاویدان/ مرصاد، نام داشت. متن زیر را از کتاب „در دام عنکبوت“ و با تصحیحات اندکی، برداشت کردم. این کتاب در سال 1380 شمسی در آلمان توسط انتشارات نیما و در سال 1381 در هلند به چاپ رسید و به تجارب و خاطراتم در فرقه مجاهدین بر می گردد.

از سه پیشگفتار این کتاب، یکی به قلم فرزانه و دلسوخته بزرگ زنده یاد هادی شمس حائری، است که او در ابتدای کتاب می نویسد، „کتابی که در پیش روی شما است، تنها حاصل تجربه شکست خورده شخص نویسنده نیست بلکه حاصل تجارب خیل عظیمی از جوانان دهه های 40 و 50 شمسی تا مقطع تحریر کتاب „در دام عنکبوت“ است. شاید این تجربه و تلاش باز هم سال های طولانی همچنان ادامه یابد، تا آن که بالاخره آزادی به سر منزل مقصود برسد و فراز دیگری از تاریخ بشر آغاز گردد“.

با این وصف، کتاب، را به گل هایی که از شاخساران زندگی به دست بادهای خزان جدا و پرپر گشته اند تقدیم کردم که عطر و یاد گل ها در دفتر ایام زنده و جاویدان باد.

آتش بس جنگ ايران ـ عراق

      در 27 تيرماه سال 1367،  حکومت اسلامی ايران  قطعنامه 598 شورای امنيت را بطور يكجانبه و تحميلی پذيرفت، اما طرف عراقی در نقطه قوت با لجاجت و سرسختی تا 27 مرداد ماه از پذيرفتن آتش بس، امتناع ورزيد. سال 1367، سال جنگ های شديد و تعيين كننده عراق و ارتش آزاديبخش، عليه ايران بود. بويژه اينكه  بنا براطلاعات خريداری شده از آمريكا، عراق می دانست جزيره „فاو“ تحت تصرف ايران، پشت جبهه و نيروهای كمكی ندارد و اقدامات كمك رسانی و لجستيك به آن جزيره به سهولت انجام نمی گيرد. لازم  بذكر است كه جزيره استراتژيك „فاو“ در بهمن ماه سال 1364 در اوج قدرت قوای ايرانی، از چنگ عراقی ها گرفته شد. بنا بر اهميت و استراتژيك آن منطقه كه ايران می توانست خطر جدی برای شهر شيعه نشين بصره باشد، عراقی ها دو سال تمام آنجا را زير نظر داشتند. بالاخره زمانيكه نيروهای ایرانی در جبهه شمال بسر می بردند، نيروی دريايی ايران درگير زد و خورد با رزمناوهای آمريكايی بودند، روز 29 فروردين سال 1367 عراقی ها، حمله برای  باز پس گيری „فاو“ را آغاز کرده و توانستند مدت 36 ساعت با حداقل تلفات، يعنی 250 اسير از نيروهای جمهوری اسلامی، شبه جزيره „فاو“ را باز پس گيرند.

      باز پس گيری جزيره „فاو“ توسط نيروهای عراقی، نقطه عطف و چرخش جنگ ايران و عراق، بشمارمی رفت. در آن  نقطه تعادل قوای طرفين درگير،عوض شد و كفه  ترازوی جنگ به نفع عراق سنگين تر. ضعف و فروپاشی در همه جوانب، جبهه نيروهای ايراني را فرا گرفته بود. عراقي ها از آن  فرصت ذينفع استفاده كرده و در نيمه خرداد ماه دوباره شلمچه را از دست نيروهای ايرانی، گرفتند و در سلسله جنگ های پيروزمند خود  به  وجد آمده و برای سومين بار در 4 تيرماه جزايرمجنون را از قوای ايرانی باز پس گرفتند كه  فقط در آن عمليات 17هزار اسيرايرانی به چنگ آوردند.

در این هنگام بود که سران جمهوری اسلامی ندای صلح طلبی سردادند ولی صدام حسين غره تر شد و تهاجمات خود را به طرف غرب و شمال هم رسانيد. يعنی در غرب به دهلران و بالاتر؛ از نقطه مرزی سرپل ذهاب، گذشت و تا نزديك شهركرند، پيش رفتند. در شمال نيز پس از تصرف شهر پنجوين، 12 كيلومتر بدون درگيری به سمت شهر مريوان جلو رفتند. در مرز 1200 كيلومتر جبهه، هركدام از سپاه  هفتگانه عراقی قادر شدند دست به عمليات های پيشروی برای دست يازيدن به خاك و اسير، كه  بعضاً در نقاطی بدون درگيری و تلفات توانستند 10 كيلومتر وارد خاك ايران شوند.

خالی شدن خزانه مملكت جهت خريدن سلاح از زرادخانه های غربی و شرقی، تبليغات غربی  و عربی و اپوزوسيون ايرانی خارج از كشور عليه جمهوری اسلامی، تحريمات وسيع نظامی، اقتصادی، سياسی و نفتی ممالك غربی عليه رژيم ایران، كمكهای نظامی، اقتصادی، سياسی و اطلاعاتی دولت های غربی و عربی به عراق، فشار اپوزسيون مسلح ايرانی مستقر در خاك عراق، نارضايتی عمومی مردم ايران عليه جنگ، سرانجام کار خود را کرد. آیت الله خمينی، برای نجات نظام و كنترل مجدد اوضاع، وارد شد و با ادای جملات: „من زهرخوردم، آبرويم را با خدا معامله كردم“،  آتش بس را پذيرفت و جنگ 8 ساله ايران و عراق كه فقط در طرف ايران صدها هزار تن كشته و مجروح، صدها هزار تن معلول و ميليون آواره داخل و خارج كشور و بی خانمان و بی سرپرست و بيكار، همراه با 1000 ميليارد دلار خسارت اقتصادی بر جای گذاشت، تحت پوشش قطعنامه 598 شورای امنيت، پايان يافت.

عمليات آماده سازي فروغ جاويدان

      هنوز مصائـب و مشكلات و ريخت و پاش های عمليات چلچراغ 29 خرداد، به سرانجام نرسيده و سازمان، آماده سازماندهی و آماده سازي های جنگ بعدی نشده بود كه خبر مرموز آتش بس جنگ ايران و عراق را در 27 تيرماه دريافت كرديم، آنهم بر اساس قطعنامه 598 شورای امنيت كه در همه مواد ده گانه آن، بويژه ماده 8، افزايش و ثبات و امنيت طرفين درگير، گوشزد می شد. ماده 3 نيز، آزاد سازی اسرای جنگ ايران و عراق بود. يعنی نيمی از نيروهای ما براساس ماده 3، از دست می رفتند. آتش بس، همان بود، بر باد رفتن همه آرزوهايی كه مسعود رجوی از 30 خردادماه سال 1366 به همت صدام حسين، بنا و شالوده ارتش آزاديبخش را نهاده بود.

      مقارن همان ايام، مسعود رجوی و صدام حسين، آخرين اقبال و اقدام  ماجراجويانه خود را به منصه آزمايش گذاشتند شايد كه عراق پس از آن بتواند فارغ از شر دشمن شرقی، بدون كابوس سركند و از حكومت جديد ايران مطالبات خود را وصول نمايد. يك هفته بيشتر فرصت نبود، طی همان مدت می بايست همه ی عمليات آماده سازی جنگ انجام می گرفت. سلاح، مهمات، سوخت، پشتيبانی، تداركات، سازماندهی جديد، آموزش، ازدواج های مصلحتی، فراخوان برای نيروهای هوادار در خارج كشور جهت اعزام به عراق، سازماندهی و بكارگرفتن اسرای جنگی؛  که آنان می پنداشتند ارتش آزاديبخش مترصد تصرف تهران است و آنها در راستای آزادی خودشان، ناگزير به شركت در جنگ بودند.

      در 1 مردادماه سال 1367، آخرين نشست پر حرارت توجيهی، بر پا شد. همه نيروها در آن شركت داشتند. مسعود رجوی خود خرسند و مغرور، همه نقشه های راه را، تا رسيدن به تهران توجيه، و مأموريت لشگرها را توضيح می داد. او در توجيه نابرابر قوا گفت: „همين اقدام  ما سبب خواهد شد  تا  همه ی مردمی كه سمپات و هوادار ما هستند، از پشت پنجره ها به خيابان ها بريزند“.

در آن هنكّام يك زن رزمنده جديدالورود بلند شد و گفت: „من تازه از ايران  برگشتم، درصد زيادی از مردم طرفدار ما نيستند“.

مسعود  رجوی، جهت رد گفته آن زن ادامه داد: „توده ها تعادل قوايی می انديشند، آن ها پشت پنجره ها صحنه جنگ را زير نظر خواهند داشت، با ورود و شليك تانك های ما در خيابان، خيل عظيم توده ها به نفع ما به خيابان ها خواهند ريخت و نيروهای رژيم در تلاشی كامل بسرمی برند، ما موانع جدی تا رسيدن به تهران بر سر راه  نداريم، اما بايد هر مجاهد با چنگ و دندان  بجنگد…“.  او حتی در اين رابطه محل اقامت خود را پس از پيروزی، در تهران مشخص كرد.  سپس مهدی افتخاری كه فرمانده يكی از محورها احتمالاً محور 9 بود، در جهت توجيه حرف های مسعود رجوی و نشان دادن اوج  تزلزل و بی ثباتی رژيم، به ما روحيه داد و گفت: „شالوده و نظام ارتش و سپاه رژيم از هم گسست  و در جنگ صدمه جدی ديده اند“.

مهدی افتخاری سپس آمار سلاح های ارتش ايران را برآورد كرد و گفت: „رژيم در حال حاضر 50 فروند تانك و 12 فروند هواپيمای از رده خارج شده دارد كه بسختی می تواند از آن ها استفاده كند“.

عمليات فروغ جاويدان

     در آخرين روزی كه آیت الله خمينی آتش بس را پذيرفت، ولی صدام حسين از آن فرصت طلايی چند روزه استفاده کرد تا در قرارداد صلح دست بالاتر داشته باشد، او پس از پيشروی نظامی درغرب ايران ـ پاكسازی منطقه قصرشيرين و سرپل ذهاب ـ تهاجم سنگينتری برای انحراف، به جنوب كشور ايران كرد تا بتواند نيروهای رژيم  را به آن سمت گسيل داشته و جبهه غرب خالی از نيرو باقی بماند و راه برای ورود ما باز و موانع تا حدودی برداشته شود.

      عمليات „فروغ جاويدان“ روز 3 مرداد، از ساعت 30/3 بعد از ظهر روز دوشنبه در يك هوای داغ تابستانی از محور مرزی سرپل ذهاب آغاز شد. نيروهای ما به استعداد 7000 تن كه فقط 2000 تن نيروهای اصلی و بقيه اسيران جنگی و افرادی كه از ممالك غربی جمع آوری، و بسرعت در خاك عراق جهت عمليات سرنگونی سرازير شده بودند. مجموعاً بالغ  بر 600 دستگاه خودروی نظامی داشتيم، در هر خودرو مقادير زيادی سلاح سبك و نيمه سنگين ، و مهمات برای استفاده كار گذاشته بوديم. روز دوشنبه كه در منطقه خانقين اطراق داشتيم، هنگام عزيمت، پيرزن فرتوتی را ديدم، او نمی توانست كلمن آب را داخل „آيفا“ قرار دهد، به او كمك كردم  و پيرزن خوشنود شد.

     تهاجم ضرب الاجل ما با يقين به پيروزی، به دستور مسعود رجوی که خود در پشت جبهه مستقر بود آغاز شد. مسير پيشروی ما تا حوالی كرند، دست نيروهای عراقی آزاد شده بود. نيروهای ما جملگی در يك ستون به درازای 10 كيلومتر ـ شبيه پيك نيك ـ  حركت می كرديم. از عصر روز دوشنبه درگيری ها در مسير راه در چند كيلومتری  شهرك كرند با نيروهای جلودار ما آغاز شد. پرسنل نظامی ایرانی  كه در حين درگیری كشته می شدند، معمولا‏ً در اطراف جاده به پشت يا به پهلو افتاده بودند. ما پس از آزادسازی كرند و اسلام آباد با  درگيري های محدود، يگان هايی را برای حفاظت و نگهداری از آن مناطق آزاد شده باقی داشتیم و با الباقی نيروها سوی هدف های غايت پيش رفتيم. نيروهای جلودار، پس ازعبور از گردنه حسن آباد و ماهيدشت، در مصب تنگه چهارزبر گرفتار كمين  شدند  و ستون نظامی ما در سراسر 4 كيلومتر ماهيدشت، زير آتشبارهای سنگين و بمب هواپيماهای ایرانی، شيرازه آرايش خود را از دست دادند. در آن جنگ نابرابر، با همه محاسبات غلط نظامی به 72 ساعت تا عصر پنجشنبه طول كشيد. در آن چند روز براثر گرسنگی و نابسامانی، نيروهای ما از هم گسيخته، رژيم ایران بر همه مناطق نظامی مسلط شد و با استفاده از بنيه ضعيف پشتيبانی، نظامی، نيرويی، لجستيك، تداركات، بهداری و بویژه فرماندهی ما، و با كمك گرفتن از نيروهای هوايی خود توانست در همه مسير، ما را زمينگير و قفل نمايد. سپس با وارد كردن نيروهای تازه نفس و هلی برد آنان در نقاطی از مسير و پشت خطوط مواصلاتی ما كمين گذاشته و راه بازگشت را نيز بر ما سد نمودند تا يگان های ما در كليت از هم  پاشيده شدند. در آن لحظات حساس و پايانی كه ما يارای مقاومت و پيشروی نداشتيم، مسعود رجوی، از پشت جبهه دستورعقب نشينی را صادر كرد.

   شرح خاطرات آن جنگ، نقطه به نقطه و آوردن ريز رويدادها و صحنه های جگرخراش جنگ، درحوصله اين کتاب نمی گنجد و خود نوشتار جدايی را می طلبد ولی چند نكته را از دفترخاطراتم انتخاب می كنم.

 از اولین شب عملیات که نیروهای ما در دشت ماهیدشت و گردنه حسن آباد گیر کردند و شیرازه نیروها و سازماندهی از هم پاشید، ما که بخشی از نیروهای محور 9 و تحت امر مهدی افتخاری فرمانده محور، سازمان یافته بودیم، پس از آن، دارای نظم و فرماندهی نبوده و هر فرد به تنهایی و یا با افراد و گروهی که به آن می رسید همکاری می کرد و همه ی ساز و کارها به هم ریخته بود. در همین بی نظمی و ریخت و پاش و تکاپوی انفرادی در جنگ بود که طی ساعت ها پیشروی بالاخره غروب چهارشنبه در پايين يال سمت راست چهارزبر پس از رفع خستگی با همرزم ديگری آرام آرام  صخره ها را  بالا كشيديم. حداقل دو روز غذايی نخورده، كوفته و متلاشی  و هاج و واج بوديم. در حين بالا رفتن از يال كوه، يك بسيجی را ديدم  او برای انتقال مهمات به ما كمك می كرد، بيشتر جويا شدم  و از نفرات ديگرسئـوال كردم آيا او بما پيوسته است؟ جواب دادند، او اسير است و قرار است در انتقال مهمات به بالای يال به ما كمك كند، در خاتمه آزاد خواهد شد. بالای يال كه رسيدم بيشتر از 10 نفر افراد زنده  و در حال مقاومت باقی نبودند. لازم به ذكراست نقطه اوج جنگ همان فتح  يال ها بود، نقطه شكست و عقب نشينی نيز از همان يال ها شروع شد. اولين صحنه ای كه در آنجا ذهن و حواسم را بخود مشغول كرد، جسد زن جوانی بود. او در لابلای صخره های سخت و محيط مخوف آن  قله، آرام و خوشنود بر زمين افتاده بود. او سلاحش را همچنان در آغوش داشت و قطار خشاب ها به كمرش بسته بودند. آن زن جوان كه ظاهراً 20 ساله به  نظر می رسيد، گويا در جنگی كاملاً  نابرابر و تن به تن، اولين فاتحين آن  قله بود. شايد امروز بخاطر سختی و وحشی بودن آن مناطق، يك مرد شكارچی  با ابزار شكارجرئـت رفتن به آن يال ها را نداشته باشد.

 نیروهای جمهوری اسلامی از سمت راست به ما نزديك می شدند و فريادهای “ الله واكبر“ سر می دادند. با دوست جوانی كه از پايين يال همراهم بود، پشت صخره ای سنگر گرفتيم تا مورد  اصابت تركش خمپاره 60 بسيجی ها  قرار نگيريم. تاريكی آرام آرام بر يال های كوه نشست، اما غرش و سفير گلوله ها همچنان به گوش می رسيد. آنچه كه وحشت جنگ و شبانه را افزون می كرد، فریادهای اطراف و دورتر بود. آنها بجز خمپاره های سبكی كه به همراه داشتند، فريادهای “ الله واكبر“ را فراموش نمی كردند.

      در همان گير و دار كه از دو سو مواظب بوديم، ناگهان يك گلوله RPG از يال روبرو سمت ما شليك شد و در فاصله چند متری ما منفجر شد. هر دوی  ما مورد اصابت تركش قرارگرفتيم، و ضمناً بر اثرموج گرفتگی گيج و منگ بوديم. نفر همراهم  بر اثر موج گرفتگی هذيان می گفت و سرودهای هيجان انگيز سازمانی را با آواز بلند می خواند. پس از مدتی درازكشيدن روی سنگ ها، وقتی كه از دوا و دكتر و امداد خبری نبود، به سختی و با كمك هم به طرف پايين كوه سرازير شديم.

ساعت 4 صبح پنجشنبه به ارتفاعات گردنه حسن آباد رسيدم. آنجا بدليل داشتن نقاط كور وآتشباری کمتر، مركز تجمع نيروهای ما بود. قرار شد همراه با كاروانی، مجروحين نيز برای درمان به اسلام آباد بروند. حدود 25 نفر داخل „آيفا“ و تنگ هم افتاده بوديم، از همه لب ها و سينه ها ناله و ضجه بگوش می رسيد. ستون خودروها هنوز حركت نكرده بود كه از سمت چپ يال، غرش گلوله RPG بگوش رسيد و دفعتاً به يكی ازخودروها اصابت كرد. مجروحين داخل خودروها سريعاً خود را به بيرون پرت كردند، عليرغم اين كه اكثراً زخم شديد داشتند، ولی ناچار شديم با چنگ و ناخن، صخره های يال سمت راست را صعود كنيم.

حوالي ظهر دوباره به همان گردنه حسن آباد رسيدم. مجروحينی كه زخم شديد داشتند، كنار جدول افتاده بودند. دكترصالح، دولا دولا، بالای سر مجروحين می رسيد و آن ها را معاينه می كرد تا بداند كسی زنده است يا نه؟ بعضي ها فقط می توانستند نفس بكشند. شايد در دل دعا كرده و اميد داشتند  تا مثل هميشه دست توانمند و بن بست شكن رهبری آنجا هم بتواند سد تنگه چهارزبر را شكسته و دروازه های تهران را بگشايد. ولی رهبری صحنه جنگ را از فاصله بسيار دور و از داخل خاك عراق فرماندهی می كرد.

دلسوزترين وغم انگيزترين صحنه ای كه در آن  نقطه ديدم و بيادم مانده، صحنه درد و سوز و ضخم  و خون و مرگ برآمده از جنگ نبود، بلكه درد و حزن عاشقانه ای بود.

در گوشه جاده و زير صخره ها، دختری حدوداً 18 ساله، مجروح و بي رمق افتاده بود. او فقط می توانست با لب های تب دار و تركيده اش آرام و خفيف، آآه  و آآ ب را تكلم كند. جوانی كه سخت مراقب آن دختر بود و از هرحيث او را تيمار و لب های خشكش را با آب شور قمقمه خود خيس می كرد، آن جوان شايد 25 ساله بود. وقتی كه كّاهاً فارغ از انفجارات و زمينگيرشدن، نزديكتر آن دو را می پاييدم، می توانستم حلقات اشكی را كه در چشمان آن جوان جمع می شد را ببينم و می توانستم بفهمم كه او مصمم است با هر فداكاری و جانفشانی، آن دختر را از مرگ نجات دهد. اما صحنه جنگ بيرحم  و شديد بود، از هرسو در محاصره بوديم. گلوله های كاتيوشا در اطراف ما اصابت می کرد و منفجر می شدند. هواپيماها نيز حين فرار  به سمت ما شليك می كردند. در حمله گاز انبری، از پنج سو در محاصره بوديم، از هوا توسط هواپيماها، در زمين نيز از هر چهار سمت در محاصره بوديم.

      در آن حين اكثر نفرات ما خسته و كوفته، زمينگير و آش ولاش و مجروح بودند. ولی ساسان „مهدی كتيرايي“ هنوز بالای راست يال رو به ماهيدشت، بی سيم كوچك خود را در دست گرفته با سماجت درخور، نيروهای باقيمانده را به پشت جبهه گسيل می داشت.

 بعد از ظهر همان روز توانستم حدود 1 كيلومتر جاده را از گردنه حسن آباد به سمت اسلام آباد پیاده و انفرادی طی كنم. در نقطه ای  مابين دو قريه،  به كمين ديگری برخوردم که اكثر نفرات ما در لحظات اوليه برخورد با كمين،  كشته شده بودند. خودروها در وسط جاده بهم تصادم کرده و نیروهای رژیم از بالای يال چپ، جاده و خودروها و سرنشينانشان را با سلاح های سبك و نيمه سنگين، هدف قرار می دادند.

      حدود 100نفری كه در آن كمين گرفتار شدند، بجز 10 نفر بقيه زنده  نبودند. چندين  نفر نيز در آتش داخل خودروها سوخته بودند. با مشكل خودم را پايين يال، همان سمتی كه نيروهای رژيم  وسط جاده را شليك می كردند، رساندم. آنجا نقطه كور و امنی بود. در حالی كه پشتم را  به يك ديوار خاكی، چسبانده بودم، كز كرده و زل زده اطرافم را خيره شدم. از بازوی راستم خون جاری بود و سومين روز جنگ بود كه گرسنگی را تحمل می كردم. شانس زنده ماندن ناچيز بود. افرادی در برخورد با آن صحنه فجيع  و نابرابر، انتحاركرده بودند. تقريباً دو مورد انتحار جمعی را در اطرافم می ديدم، كسانی كه شكم هايشان جرخورده و روده هايشان بيرون ريخته و انگشتان دستشان قطع بود. اطرافم  پر از اجساد متلاشی شده و دو تن مجروح سخت نيز مابين شان افتاده بود. يكی از آن ها زن جوانی بود، مدام ناله می کرد و آب می خواست. پس ازچند بار كه از قمقمه ام  به او آب دادم، او دوباره اصرار كرد بايد „نارنج“ ام در دستم باشد. به او سفارش كردم  تا لحظه ای كه دشمن بالای سرش نرسيد از كشيدن ضامن نارنجك، خودداری كند. آن زن احتمالاً از اروپا آمده بود چون در مواجهه با هوای داغ، پوست صورت و لب هايش سوخته و تركيده بود. گرچه درآن نقطه 150كيلومتر داخل خاك ايران بوديم، او را دلجويی و اميد می دادم  تا زنده بماند، شايد نيروهای كمكی به دادمان برسند. از چهره و صدای لرزان و مقطع آن زن، تشويش و اضطراب را می فهميدم، او می خواست زنده بماند.

      دومين مجروح سخت كه  به پشت روی خاك داغ خوابيده  بود، رحيم حاج سيدجوادی، فرمانده ای كه استخوان پای راستش گلوله خورده و شكسته بود. رحيم چون كوهی فروريخته را ميمانست، نه می غريد و نه می ناليد. در نكّاهش می فهميدم  او از فرط  درد و خشم بخود می پيچد، اما رحيم درد و ضعف و كين خود را بروز نمی داد. با وجود اينكه فقط  دست چپم كار می كرد، با دستمال جيبی كهنه ای كه از رحيم گرفتم، به كمك دست چپ و دندانم، توانستم ساق پای راستش را ببندم. در حينی كه مشغول بودم،  جوانی بالای سرم رسيد. لحظه اول او را شناختم. تقی، اهل قزوين و همشهری رحيم بود و او بمن گفت، ديگر لازم نيست تو اينجا باشی،  من خودم  مواظب „كاك رحيم“ هستم. پس از اينكه خيالم از بابت رحيم راحت شد دوباره به جای اول كه امن تر بود برگشتم و سعی كردم موضوع رابطه صميمی و عاطفی رحيم و تقی، را بخاطر آورم.

   پس از دقايقی كه با خود كلنجار رفتم، بالاخره فهميدم تقی به چه علت دلسوز رحيم شد و خطر مراقبت از او را تقبل كرد. اوايل سال 1365  در پايگاه غيور در سليمانيه، بخش نظامی ـ ارتباطات کار می کردم. تقی در آنجا به يكباره مشكل و مسئـله پيدا كرد و اصرار ورزيد حتماً بايد به داخل ايران برگردد. از جلال منتظمی فرمانده تا ديگران، جملكّی طبق رسم و قانون، تقی را تكفير و بی حرمتی كرده و از خروجش ممانعت بعمل آوردند. تنها فرديكه در آن شرايط بحران روحی تقی، او را دلجويی و كمك می كرد، رحيم بود. بالاخره تقی در بهار سال 1365، موفق به خروج از سازمان و از مرزعراق تا به شهر قزوين را مخفيانه و پياده طی كرد. او وقتی كه به زادگاه خود رسيد، فهميد معشوقه اش عهد خود را زير پا گذاشته و جفا كرده، شوكه و نا اميد شد. چون تقی بخاطر وصال معشوقش، متحمل خطرات سفر دور شده بود. سپس او مأيوسانه راه رفته را به پاس دوستی و جوانمردی رحيم، دوباره بازگشت و وارد سازمان شد. سرانجام پس از دو سال و نيم، دوباره آندو همديگر را ديدند. اما، اينبار قضيه عكس بود و اين رحيم فرمانده بود كه از آن جوان ساده لوح و رقيق القلب قزوينی، كمك و مساعدت می طلبيد. براستی كه بسياری از انسان ها گمان دارند بايد هر چه بيشتر دل شكست و تنها به فکر خود بود، چون دنيای سياست زده كنونی، هيچ نقطه تلاقی انسانی و عاطفی باقی ندارد.

      طی چند ساعتی كه در آن محيط سراسر مضطرب و غم انگيز و مملو از اجساد كشته ها و انتحاركرده ها، بسر بردم سعی كردم بخود قوت قلب دهم و از حداقل توانی كه برايم باقی بود، از نيرو و انرژی ام، استفاده كنم.

در آن حين بر اثرضعف و خون ريزی از دستم، سرم گيج رفت و از حال رفتم.  در اثر دست اندازها و تكان های خودرو، وقتي به هوش آمدم  داخل يك خودروی نظامی حامل سلاح 106 بودم. پرويز، يكي از فرماندهان لشكر11، توانسته بود 5 تن از ما را از كمين نجات دهد.

      در مجموع افرادی كه در كمين نيروهای تازه نفس قوای ایرانی گرفتار می شدند، بيشتر از 5% شانس زنده ماندن را نداشتند. افراد ما اجازه نداشتند در هيچ مهلكه ای انتظار نيروهای كمكی را داشته باشند. در هنگام عقب نشينی، هر فرد به تنهايی مسئـول انتقال خود به پشت جبهه بود. هيچ سازماندهی، طرح و نقشه قبلی برای عقب نشينی نيروها وجود نداشت. آنطوركه شاهد جنگ طی 72 ساعت در عمق 150 كيلومتری خاك ايران بودم، جنگ فروغ جاويدان، از ناشيانه ترين و  مهيب ترين  جنگ های ايرانيان بود.

جنون جنگی

      در جنگ فروغ جاويدان، هر دو طرف دعوا در مواجهه با صحنه های شكننده و انتقام جويانه، دچار جنون جنگی بودند. هر دو طرف اسير خود را می كشتند. البته ما سربازان و ارتشيان را آزاد می كرديم، ولی اسرای ديگر كشته می شدند. يكی از نمونه ها در پايگاه بسيج كرند بود. فرماندهی آنجا را فردی به نام „منصور“ داشت.  در صحن پايگاه قريب به 30 تن از بسيجي ها با سن ميانكّين 15 تا 20 سال، چشم بسته  رو به ديوار و كف زمين نشسته بودند. در پشت جبهه يكی گفت، همگی آنان تيرخلاص خوردند. آن اسيری هم كه در يال های چهارزبر برايمان بصورت قراردادی  كار می كرد تا آزاد شود، او را هم هنگام عقب نشينی كشتند. يكی از قسمت ها، پاسداری را اسير كردند، فرمانده قسمت از پاسدار اسير خواست تا „مرگ برخمينی“ بگويد و آزاد شود، ولی آن پاسدار با جسارت „مرگ بر رجوی“ گفت. فرمانده آن قسمت كه از مردان قديمی سازمان بود، بخاطر جسارت و صراحت كلام آن پاسدار، دستور آزادی اش را داد. پاسدار راه افتاد، چند قدمی دور نشده بود كه رزمنده مجاهدی از پشت سر او را به رگبار مسلسل بست و كشت.

تلفات جنگ فروغ جاويدان

      سازمان مدعي شد در آن مصاف نا برابر، ضمن پيروزی بر دشمن، توانستيم از بين 200 هزار تن از نيروهای رژيم كه به جبهه گسيل شده بودند، 55 هزار تن را نابود و به خاك هلاكت افكنيم.  اما صحنه جنگ گواه اين آمار نبود، چون يكی از مراكز مهم آتش ها و لاشه ها در اطراف كارخانه قند ـ واقع در 200 متری تنگه چهارزبرـ  طوريكه هر 5 متر يك جسد بيجان افتاده بود، در آنجا اكثر كشته ها خودی بودند. ضمناً 3 فروند هواپيماهای جنگی رژیم ایران سقوط كرده بودند. در طرف ما بجز تعدادی محدود و اندك خودروی حمل نفر، بقيه خودروهای نظامی كه 600 دستگاه بودند، منهدم و در ميان آنها تعدادی خودروی ضد شورش(كاسكاول) نيز وجود داشت. آمار سلاح هايی كه در جنگ فروغ جاویدان با خود حمل می كرديم قريب به 20 هزار قبضه سلاح سبك و نيمه سنگين بودند كه  فقط  در حين عقب نشينی حداكثر 5 هزار قبضه سلاح سبك و انفرادی، به پشت جبهه آورديم. از نيروهای ما 1304 تن كشته و اسير و مفقود، و 900 تن زخمی شديد داشتيم. نيمی از نيروهای باقيمانده ما كه اسير جنگی و يا از خارج آمده بودند، بدليل شرايط اسفبار جنگی و اوضاع نابسامان، از دورخارج شدند و آنچه كه برايمان باقی ماند، همان 2000 نفر بيشتر نبودند. تعدادی فرمانده بويژه افرای كه قبلاً RPG خورده(خلع رده بودند) و بصورت عضو تيم در جنگ شركت داشتند، در شمار كشته شده ها بودند.

جمع بندی عمليات فروغ جاويدان

      عملیات جمع بندی به علت از هم گسیختگی نیروها و زخم و مرگ و فرار، طی روزهای اول ابتدا در قسمت های کوچکتر بر پا شد. با آن که در محور نهم و تحت فرماندهی مهدی افتخاری موقتاً سازماندهی شده بودم و هنوز زخم هایی در ناحیه پا و دست، داشتم و زخم ها عفونت کرده بود با این حال وقتی مهدی افتخاری نیروهای باقیمانده قسمت را صدا زد تا در موارد عملیات از آنها بازپرسی کند احتمالاً اولین نفر بودم وقتی وارد اتاق مهدی افتخاری شدم او شدیداً آشفته و مضطرب بود و تنها سئوالی که از من کرد این که آیا من حسین مرادی با نام مستعار اقبال، را در حین عقب نشینی دیدم یا نه؟ وقتی پاسخ منفی دادم، بعداً فهمیدم که مهدی افتخاری این سئوال را از مابقی جان به در برده ها نیز کرده است. اقبال احتمالاً یکی از فرماندهان و فرمانده گردان بود که مهدی افتخاری از مفقود شدنش سخت نگران بود. با آن که سال ها از نزدیک با مهدی افتخاری کار کردم کمی با روحیاتش آشنایی داشتم. او انسانی با صلابت و تودار بود، اما در مواقع بروز حادثه قاطی می کرد. با این وجود، جمع بندی اصلی عملیات چند روز بعد آغاز شد.

پس از 12 روز از خاتمه جنگ، در 18 مردادماه سال 1367، نشست جمع بندی بزرگ تر در قرارگاه اشرف در عراق بر پا شد. همه نشانه ها و عوامل ناشی از جنگ فروغ جاویدان، گويای شكست ما در راه بازگشودن دروازه های  تهران بودند. علاوه بر مجموعه كشته شده ها و مجروحين، قوای روحی مابقی نيروها ضعيف و متلاشی بود.

      در همان گرماگرم كارزار، مسعود رجوی، نشست جمع بندی عمليات „فروغ جاويدان“ را  با حضور همه در قرارگاه اشرف برگزار كرد. او در آن جمع بندی مثل هر وقت عمليات قريب الوقوع سرنگونی را يادآور شد. همچنين از شكست سياسی ـ نظامی رژيم ایران در عمليات فروغ جاویدان، آيات و نشانه آورد و در مقابل،  پيروزی ارتش آزادی بخش را توضيح داد. مسعود رجوی سپس در جهت توجيه گفته هايش، مهدی ابريشم چی را بلند كرد، و او گفت: „ما پس از بيرون آمدن از جنگ، توانستيم هزار بار قويتر شويم“. مسعود رجوی و ديگر فرماندهان همه حقانيت و صراحت كلام ابریشم چی را تأئـيد كردند.  يكی از نيروهای پايين به نام فرزاد كه نمی توانست گفتار ابریشم چی را قورت دهد، با جسارت بلند شد و گفت: „در جنگ فروغ كيفی ترين نفرات ما كشته شدند، در عمليات بعدی نيز عنداللزوم بايست با نيرو بجنگيم“. بعد از آن، فرزاد را از تشكيلات بيرون كردند.

   مجموعه اين نشست، در اصل در باب ضرورت انجام عمليات فروغ جاويدان بود. مسعود رجوی در سرتاسر آن نشست که چند شب به طول انجامید، فاكت ها و اسنادی را از محافل خبری و مطبوعات رژيم ایران برشمرد كه ما با رفتن هر دو پا وارد ميدان جنگ، توانسته ايم „ميز ليبرال ها“ را بر هم بزنيم. او خاطرنشان كرد كه آیت الله خمينی پس از شكست در جنگ و سركشيدن جام زهر، برای كنترل اوضاع ملتهب سياسی، می بايست دوباره دست به دامن ليبرال ها می شد، و اگر دولت جديد بازرگان اين بار روی كار می آمد و شروع به رفرم سياسی می كرد، اولين سئـوالی كه آنان و مردم از ما می كردند اين بود كه، „شما در كشور دشمن ما در عراق چه می كرديد!؟ همين سئوال می توانست برای يك دوره تاريخی ما را بسوزاند و از دور خارج كند“.

   مسعود رجوی در ادامه گفتارش، پيروزی و شكست را قدری تفكيك كرد، یيروزی را غيرمستقيم سهم خود و شكست را نيز سهم ما و مردم دانست. سهم مردم اين بود كه در حين جنگ از شهرها و مناطق مسكوني فرار كرده  و جاده های تردد ما مملو از ترافيك و هجوم مردمی بود كه در حال فرار بودند. مسعود رجوی سپس يادآور شد، در عمليات سرنگونی بعدی، ترحم و دلسوزی و تحمل ترافيك در جاده ها حركت ما را كند می كند، در جنگ بايد اينگونه موانع را كنار زد.  او همچنين از فداكاری و ايثار بی حد و مرز شهداء ياد كرد و زنده ها را سرزنش کرد. او برای دلجویی از زنده ها و قدردانی از شهداء، با رغبت اضافه کرد که این بار پس از فتح تهران ماهیدشت را به زیارتگاه مردم ایران بدل خواهد کرد.

 سهمیه شکست ما این بود، از نقطه رهبری انگیزه ایدئولوژیک نگرفته و با دل و جان نجنگیده بودیم. مسعود رجوی همچنین اضافه کرد، شما به فکر همسران خود بوده و در مقابل کمیت و جنگ افزار دشمن مرعوب شده و از منافع رهبری نچیده بودید و اگر تعادل قوایی نجنگیده و از رهبری انگیزه می گرفتید، پیروزی شما حتمی بود.

   در واقع او می خوب دانست هر كه از مهلكه جنگ فروغ جاویدان زنده باز گشت، در جايی قصور داشت و با چنگ و دندان نجنگيد. چونكه عباس(صمد نظری) که در بخش شناسايی فعالیت داشت، در همان نشست جمع بندی تعريف كرد، „40 نفر از اسيران جنگی در حين جنگ، تحت امر من بودند. خواستم به كمك آنان تپه ای را تصرف و از آن حفاظت كنم، ولی كسی جرئـت بالا رفتن از يال كوه را نداشت، ناچار شدم زير پای نفرات، با مسلسل شليك كنم تا آنها را به صعود از يال كوه وا دارم“.

      با آنچه كه مسعود رجوی در هنگام نشست جمع بندی گفت، مدتها بعد رگه های حقارت و خود كم بينی در ما كار می كرد، چون هر كدام، در صحنه جنگ چندين انتحار فردی و جمعی ديده بوديم. انتحاری كه برای بانيان و باعثان جنگ نبود، برای آنان كه در پشت جبهه فرمان صادر كرده بودند، نبود. انتحار برای آن زن جوانی بود كه در بالاترين قله چهارزبر در جنگ تن به تن، خود را فدای مردم كرد!  انتحار برای آن دو دلداده ای بود كه خود را فدای عشق كردند!  انتحار برای تقی، آن جوان بی غل وغش قزوينی بود كه خود را فدای دوستی با رحيم كرد! انتحار برای ساسان، وقتی به او فرمان عقب نشينی رسيد، گفت تا آخرين زنده و مجروح را پشت جبهه نفرستم خود بر نخواهم گشت و او خود را فدای نيروهای خود كرد!

     سرانجام مسعود رجوی در پيام راديويی، نتيجه عمليات فروغ جاويدان را به ما و خلق قهرمان ايران تبريك و تهنيت گفت.  همچنين در 30 مرداد همان سال، هزاران تن از ايرانيان پشت جبهه  و مقيم در فرانسه، انگلستان، آلمان، سوئـيس، ايتاليا، بلژيك، هلند، يونان، در حمايت و ستايش از عمليات پيروزمند فروغ جاويدان مراسم  باشكوه بر پا كردند!

هزار تن براي سرنگونی كفايت می كند

     در سازماندهی بعد از عمليات فروغ جاویدان كه سراسيمه انجام می گرفت تا جنگ سرنگونی آتی قريب الوقوع جلوه داده شود، همچنان در لشگر نظامی بودم. روزی در يك گزارش مفصل و تشريحی به فرمانده لشگر(كاك جعفر ) نوشتم:  „بنا بر آنچه گفته می شود رژيم ايران در منتهای ضعف و لجام گسيختگی و فروپاشی قراردارد، ما می توانيم با يك نقشه نظامی جديد به استعداد نيرويي 1000 نفر، سلاح های نيمه سنگين، با سبك و متد ديگری تهران را تصرف كنيم“.

 در آن پيشنهادم عليرغم خام خيالی و بسته بودن مرزها، شيوه جنگ، سازماندهی نفرات، سلاح ها، آموزش و آرايش جنگی را به تفصيل شرح دادم. از آنجا كه در بطن پيشنهادم شكست عمليات گذشته، طراح اصلی، و فرماندهی نظامی آن جنگ زير سئـوال می رفت، پس از يك هفته، از يگان نظامی به قسمت شناسايی واقع در شهرقرنه (جنوب عراق)،  منتقل شدم.

چه كسانی ناكام شدند

      همانطور كه آورده شد، قبل ازعمليات فروغ جاویدان، تعدادی از نيروها را با عجله به ازدواج هم درآوردند كه در حين جنگ، كّاهاً يك يا دو طرف كشته شده بودند. ولی از ميان آنان كه بيوه ماندند، بعداً در نشستی جمعی با مسئـوليت مهدی ابريشم چی، شركت كردند تا پس از كار توضيحی و دلداری  برای بازماندگان آن حادثه ظفرنمون! نامی خلق شود. نفرات حاضر در آن نشست ناگزير شدند دست پيش بگيرند و در پاسخ سئـوال مهدی ابریشمچی، القابی برای آن مصيبت انتخاب نمايند. بالاخره، پس از ساعاتی شور و مشورت، واژه „ناكام“ انتخاب شد. چون بعضی از زوجين پس از ازدواج حتی نتوانسته بودند يك شب را با هم باشند و، زين سبب „ناكام“ خوانده شدند.

دورِ ازدواجهای جديد

      هميشه بعد از جنگ ها اگر تلفات جنگ زياد بود، ريزش نيرو نيز افزايش می يافت. بدين سبب، پس ازعمليات فروغ جاویدان، فضای ازدواج حاكم شد. بويژه افرادی كه همسران خود را در جنگ  از دست داده و ماتمزده بودند و پايشان لنگ می زد. درآن برهه از زمان، سازمان برای وادار كردن نفرات(زنان) به ازدواج مجدد، راههايی چون تشويق، توبيخ، رده، حذف رده، مسئـوليت، كارسنگين، و ديگر ترفندها را در مورد آنان اجرا كرد تا در اسرع وقت زنان بيوه  به ازدواج تن دهند.

تنگه چهارزبر ـ تنگه توحيد

      هنوز زخم ها وجراحت های جنگ التيام نيافته و هنوز اذهان ما مردد و سنگين بود بالاخره عمليات فروغ جاویدان كه هدفش رسيدن به تهران بود با آنهمه تلفات سنگين و كمرشكن، آيا پيروزی شگرفی بدست آمد؟ و هنوز كسی به مرحله شكست نرسيده بود كه مسعود رجوی در همان اوانِ ترديد و ضعف قوای روحی افراد „خرده انقلاب ايدئـولوژيك“ ديگری به راه انداخت و نام آنرا „تنگه و توحيد“ گذاشت. او از همه بازخواست کرد و طلبكار شد، اينكه شما چه نوع جنگی را پيش برديد؟ آيا در ميدان جنگ تعادل قوايی فكركرديد؟ و اصل و بنا را در ميدان جنگ بر اساس كميت و جنگ افزار خود در مقابل كميت نيرو و جنگ افزار دشمن، قرار داديد؟ او سپس تعدادی را در آن نشست بلند كرد و آنان اعتراف به گناه كردند كه آری، در ميدان جنگ، با معيار تعادل قوايی وارد  شديم  و اگرغيراز اين بود معادله جنگ اساساً فرق می كرد.

      مسعود رجوی سپس افزود، اگر شما می توانستيد كيفيت ايدئـولوژيكی خود را در جنگ بكار گيريد و از نقطه رهبری بهره گيريد و مسلح به انديشه توحيدی می بوديد، حتماً می توانستيد از „تنگه چهارزبر“ عبوركنيد. او باز هم كسانی را بلند كرد و آنها گفتند، اگر ما مادی عمل نمی كرديم و در مقابل كميت دشمن مرعوب نمی شديم، به انديشه توحيدی مسلح بوديم، حتماً از تنگه چهارزبر، كه تنگه ی بن بست ذهنی ما بود، عبور كرده و پيروز می شديم.

مرگ آیت الله خميني

      14خرداد ماه سال 1368، صبح روزی كه با گروه كوچكی شهر قرنه  و پايگاه ذوالانوار را بطرف مرز خرمشهر ترك می كرديم، خبر مرگ آیت الله خمينی رسيد. دستور لغو مأموريت ما و بازگشت به پادگان اشرف را از طریق بیسیم صادركردند. ما نيز سريعاً به سمت بغداد حركت كرديم. در قرارگاه، همه لشگرها حالت آماده باش صد در صد را داشتند. باز هم هلهله و فضای سرنگونی دشمن، در پادگان حاكم بود. بالاخره دوران طولانی انتظار و بی تابی بسر رسيده و قرار بود كه ضربه نهايی بر كالبد و بدون سرِ رژيم فرود آيد و قدرت از آن ما باشد.

      تقريباً از سال 1360، خط „مرگ خميني“ صادر شده بود. و تبليغات و تحليل سازمان به نيروها اين بود كه عدم پيروزی، يكی بدليل ادامه جنگ ايران و عراق است،  و اگر جنگ تمام  شود رژيم ایران هيچ بهانه و مستمسكی برای سركوب آزادي ها، مردم و نيروها نخواهد داشت. بدين سبب، شعار سياسی سازمان „صلح“ بود.  دومين تحليل اين بود كه اگر رژيم توانسته است ادامه حيات دهد، بدليل بودن خمينی در رأس هرم است. هر زمان خمينی بميرد، ديگرسنگ روی سنگ باقی نخواهد ماند.  و هر فرد مجاهد در هركجا كه باشد، هر سلاحی داشته باشد، بايد بی امان و با حداكثر توان به مقابله با رژيم قيام كند. و نگذاريد تا نيروهای ديگر به ميدان آمده  و از خلاء قدرت به نفع خود استفاده كنند. سازمان می گفت، خمينی،  طلسم بزرگ است، اگر طلسم بشكند ما برنده ايم  و اگر او بميرد، بقايایش به جان هم افتاده و دوام نخواهند آورد. بنا بر داده های قبلی، همه با قوت قلب و آمادگی ذهنی، با تمام قوا دست به تهيه مقدمات عمليات سرنگونی، و به كاری مشغول بوديم. يك هفته از آن لحظات پر تشويش و دلهره گذشت، دقيقاً فضای آماده باش و آماده سازی مانند هفته قبل از عمليات فروغ جاويدان بود كه،

بگذاريد دشمن به خواب برود

 مسعود رجوی، دوباره به ميدان آمد و نشست عمومی  بر پا كرد.  غوغا و شادمانی و كف و دف شروع شد. جملگی گمان می كرديم آن نشست توجيهی، برای دميدن انگيزه های ايدئـولوژيك به روح نيروهای منتظر و آماده و بی طاقت است. اما رجوی در آن نشست، وعده قديمی خود را پس گرفت و در توضيح ادامه داد:

 „اگر حال بخواهيم تهاجم به سرنگونی دشمن كنيم، پيروزی از آن ماست. اما چون دشمن نيز بيدار است، و طبق اخبار و اطلاعات بدست آمده، دشمن از ترس ارتش آزاديبخش در آماده باش صد در صد بسر می برد، شايد در اين جنگ ما تلفات بدهيم. در حالی كه ما مترصد فرصت طلايی هستيم تا هر چه بيشتر خون ذخيره كنيم. چند روزی صبرمی كنيم تا رژيم اين آمادگی و بحران و التهاب پس از مرگ خمينی را از سر بگذراند، دوباره  بخواب برود و تا ما سر فرصتی بتوانيم دشمن را در خواب غافلگير كنيم…“.

„پایان“

*** 

فروغ جاویدان مجاهددین خلق مسعود رجوی مریم رجویفروغ خاموش جاویدان

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقسالگرد عملیات “فروغ جاویدان”

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32691

می توانستم ولی نکردم

Amir_S_Nasimeh_N_MEK_Terrorist_Maryam_Rajaviمهدی خوشحال، ایران فانوس، دهم ژوئیه ۲۰۱۸:…  چه می شد، یکی از همین نکردن های جمهوری اسلامی را مجاهدین خلق یاد می گرفتند و در مورد اعضای خود به کار می بردند؟ مثلاً زمانی که جهت ارعاب و ترساندن نیروهای درمانده شان در آلبانی، می توانستند سر مالک شراعی را زیر آب بکنند، ولی نمی کردند. چه می شد مجاهدین یک بار مثل جمهوری اسلامی عمل می کردند … 

Amir_S_Nasimeh_N_MEK_Terrorist_Maryam_RajaviOnce again the arrested bombers turn out to be MEK (Maryam Rajavi cult) members.

لینک به منبع

می توانستم ولی نکردم

مهدی خوشحال، ایران فانوس، ۰۸٫۰۷٫۲۰۱۸

وقتی نیروی طالبان به کمک آمریکا و عربستان و پاکستان، در اواسط دهه نود میلادی به افغانستان حمله کردند و دولت دکتر محمد نجیب الله را ساقط کردند، بسیاری از کارمندان ریز و درشت افغانی از افغانستان فرار کردند که تعدادی از آنان به آلمان رسیدند و این زمانی بود که من نیز در کمپ پناهندگی با تعدادی از آنها آشنا شده و در یک کمپ به سر می بردیم.

بارها متوجه شدم که دوستان افغانی از دکتر نثار که معاون وزیر بود تا عزیز جان صاحب داروخانه، به دادگاه می روند و جواب منفی می گیرند. سرانجام وقتی کیس پناهندگی یکی از آنان که یوسف جان نام داشت و به همراه زن و چهار پسرش در کمپ ما زندگی می کردند را دقت کردم فهمیدم که او وقتی به دادگاه رفت قاضی از وی سئوال کرد، در افغانستان چه کاره بودی و چه کار کردی که جانت به خطر افتاده؟ یوسف جان پاسخ داد، من مسئول برق کابل بودم و با فشار یک دکمه می توانستم برق کابل را خاموش بکنم، ولی نکردم. قاضی مجدداً پرسید، حالا که برق را خاموش نکردی پس خطری جان تو و خانواده ات را تهدید نمی کند، ولی یوسف جان دوباره ادامه داد، آقای قاضی، با یک دکمه می توانستم برق کابل را خاموش کنم که اگر این کار را می کردم خیلی بد می شد. وقتی یوسف جان چند بار مورد خاموش نکردن برق شهر را آب و تاب داد، قاضی عصبانی شد و خطاب به یوسف جان گفت، از در برو بیرون و دیگر اینجا برنگرد.

وقتی کیس پناهندگی و جواب رد گرفتن یوسف جان موضوع داغ کمپ ما شد و سایر دوستان افغانی با آب و تاب مسئله را کش می دادند تنها کسی که معترض کیس یوسف جان شد، من بودم و النهایه تاب نیاوردم و رو کردم به عزیز جان که سخت مدافع کیس یوسف جان بود، گفتم، آیا بهتر نبود یوسف جان حتی یک بار هم شده دکمه برق را فشار می داد و حالا  خودش و تمام خانواده اش در امنیت به سر می بردند؟ که دوستان جملگی گفتند، نه، اگر یوسف جان دکمه را فشار می داد همه برق کابل خاموش می شد!

حکایت بالا، حکایت تلخ روزگار ما و حکایت مجاهدین خلق است که به زعم آنها به ویژه مسعود رجوی که هر از گاهی و به مناسبتی این موضوع را به زبان می آورد که، جمهوری اسلامی می توانست ما را نابود کند، ولی نکرد. یعنی پس از خرداد سال ۱۳۶۰ که مجاهدین خلق مبارزه مسلحانه را آغاز کردند، جمهوری اسلامی می توانست مجاهدین را سرکوب کند، ولی نکرد. سپس بعد از آتش بس جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی در قرار دادی می توانست سران مجاهدین را از صدام حسین باز پس بگیرد، ولی نکرد. پس از حمله آمریکا به عراق، باز هم جمهوری اسلامی می توانست سران مجاهدین را از آمریکا مطالبه بکند، ولی نکرد. هنگام دولت نوری مالکی که جمهوری اسلامی در عراق هژمونی و اتوریته زیادی داشت می توانست همه مجاهدین را سوار اتوبوس به تهران ببرد، ولی این کار را نکرد و سرانجام همه توانستن ها و نکردن ها به سود مجاهدین ادامه یافت تا این که رسیدیم به ماجرای نمایش ویلپنت مجاهدین خلق در روز شنبه سی ام ماه ژوئن که جمهوری اسلامی می خواست نمایش مجاهدین را بهم بریزد، ولی نکرد.

چه می شد، یکی از همین نکردن های جمهوری اسلامی را مجاهدین خلق یاد می گرفتند و در مورد اعضای خود به کار می بردند؟ مثلاً زمانی که جهت ارعاب و ترساندن نیروهای درمانده شان در آلبانی، می توانستند سر مالک شراعی را زیر آب بکنند، ولی نمی کردند. چه می شد مجاهدین یک بار مثل جمهوری اسلامی عمل می کردند و در حین توانستن، نمی کردند.

از اینها گذشته، وقتی که جمهوری اسلامی البته باز هم به زعم مجاهدین خلق، می خواست در ویلپنت مجاهدین بمب گذاری بکند، ولی نکرد، مورد، قبل از این که به گوش مجاهدین و دولت فرانسه و سایر دولتهای اروپایی برسد، ابتدا به گوش دولت اسراییل رسید که آنان معلوم نیست در این رابطه چه کاره بوده و چه سودی داشتند که مورد را در نطقه و هنوز اتفاق نیفتاده شناسایی و سپس خنثی کردند. بعد هم معلوم نشد، زمانی که مجاهدین خلق در همین اروپا و مقابل پارلمان اروپا، عملیات موفق انجام می دهند و موضوع حتی به گوش پلیس و رسانه ها و هیچ کس نمی رسد، ولی ماجرای بمب گذاری نکردن در ویلپنت، به سرعت برق به گوش همه رسید و اتفاقاً بسیاری از رسانه های خارجی و ایرانی موضعگیری کردند.

آدم یاد آن شاعر آمریکای لاتین می افتد که گفت، راز ما را شب شنید و به ماه گفت، ماه به ستاره، ستاره به سحر، سحر به باد، باد به دریا، دریا به موج، موج به قایق، قایق به قایقران، قایقران به زنش، زنش به همسایه و راز ما را همه مردم جهان با خبر شدند.

به راستی چرا این همسایه ها و رسانه ها و دیگران که گوش های تیزی برای شنیدن دارند، عملیات ناموق بر له یا علیه مجاهدین را به سرعت برق می شنوند و می بینند و آب و تاب می دهند، ولی دهها عملیات موفق مجاهدین خلق علیه اعضای منتقد و جداشده را که در همین اروپا اتفاق افتاده است را تا به حال ندیدند و نشنیدند؟ به راستی حکایت چیست؟!

البته مسئله خشونت مابین جمهوری اسلامی و مجاهدین، و بالاخص مابین مجاهدین و اعضای جداشده را محکوم می کنم و خشونت را راهکار درستی نمی دانم و به هیچ کس نیز توصیه نمی کنم. به نظرم، بدون جنگ و خشونت و با تکیه بر خرد و اندیشه، بهتر می توان مسایل جهان را حل و فصل کرد.

„پایان“

*** 

ترور خشونت بمبگذاری مجاهدنین خلق فرقه رجوی اروپاامیر سعدونی متهم به بمبگذاری و مهدی ابریشمچی مرد شماره ۲ سازمان مجاهدین خلق ایران

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

مسعود خدابنده تلویزیون ایران اینترنشنال ژوئن 2018گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی

Sir_David_Amess_MP__Maryam_Rajavi_Cult_MEK_Mojahedin_Khalq_Saddam_TerrorismSir David Amess MP, paid head lobby for Mojahedin khalq terrorists
(aka Maryam Rajavi cult, MKO, MEK, Saddam’s private army)
in British Parliament

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32549

ترور در پارلمان اروپا (گفتگوی تصویری)ا

The-Cult-of-Rajavi-Maryam-Rajavi-eu-European-Parliament-2017-2ایران فانوس، دهم دسامبر ۲۰۱۷:… روز چهارشنبه ششم دسامبر، گروهی از جداشدگان از فرقه رجوی به دعوت پارلمان اروپا در سمیناری تحت عنوان پناهندگان و حقوق بشر، حضور یافتند. جلسه از ساعت شانزده الی هفده و سی دقیقه به طول انجامید. پس از اتمام سمینار که دو تن از اعضای ایران فانوس عازم کشور مقصد یعنی آلمان بودند هنگام خروج از دربهای پارلمان مورد تهاجم وحشیانه اوباشان مریم قجر … 

Terrorists_Mercenaries_EUP_MKE_Rajavi_Cultمشاور سیاسی پارلمان اروپا: باید به نقش انگلی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در ساختمانهای پارلمان پایان داد

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIافشای انجمن های پوششی و شبکه های قاچاق مجاهدین در اروپا

لینک به منبع

ترور در پارلمان اروپا

روز چهارشنبه ششم دسامبر، گروهی از جداشدگان از فرقه رجوی به دعوت پارلمان اروپا در سمیناری تحت عنوان پناهندگان و حقوق بشر، حضور یافتند. جلسه از ساعت شانزده الی هفده و سی دقیقه به طول انجامید. پس از اتمام سمینار که دو تن از اعضای ایران فانوس عازم کشور مقصد یعنی آلمان بودند هنگام خروج از دربهای پارلمان مورد تهاجم وحشیانه اوباشان مریم قجر قرار گرفته و زخمی شدند. گارد حفاظت مریم قجر، در این عملیات مسلح به سلاح سرد بوده و سوژه های خود را به قصد قتل و ربایش، مورد سوء قصد قرار دادند که تا به سه بار درگیری و تهاجم ددمنشانه ی تیم حفاظت مریم قجر علیه اعضای ایران فانوس انجام گرفت، تروریستها موفق به قتل و ربایش اعضای جداشده نشدند. در این تهاجم وحشیانه و مرگبار اوباشان مریم قجر که در مقابل پارلمان اروپا واقع در بروکسل، انجام گرفت، خود مریم قجر از داخل پارلمان اروپا فرماندهی بزدلانه عملیات را به عهده داشت. این درگیری به قصد قتل و یا ربایش، به میزان ۳۰ دقیقه به درازا کشید و عملیات مریم قجر ناموفق ماند. شرح تکمیلی ماوقع در زیر و توسط ویدئویی که اعضای ایران فانوس تهیه کرده اند به وضوح آمده است.

https://youtu.be/4EDj4R67Ipo

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیMojahedin Khalq (MEK) presence in Albania highlights security risks for Europe

Struan_Stevenson_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_MEK_Saddam_HussainBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice”

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32535

مریم رجوی از داخل پارلمان اروپا شخصا فرمان حمله به جداشدگان را صادرنمود 

رضا صادقی جبلی، کانون آوا، دهم دسامبر ۲۰۱۷:…  ازقضای روزگار همزمان با این کنفرانس، ظاهرا مریم قجرعضدانلو نیز در جلسۀ دیگری با لابی های خود دراین پارلمان قصد شرکت داشته است. این زن عقده ای که نمی توانست حضور جداشدگان را درجلسه دیگری که اصلا مربوط به وی نبود … 

مزدور ارسالی بقایای صدام از لندن به پارلمان اروپا برای چاقوکشی سیاوش ربیعی 1One of the perpetrators has since been named as Siavosh Rajabi from London

لینک به منبع

مریم رجوی از داخل پارلمان اروپا شخصا فرمان حمله به جداشدگان را صادرنمود

حمله مزدوران مریم رجوی در بروکسل به منتقدین داعش

ایرانیان آزاده و آزادیخواه در خارج کشور،

هم میهنان عزیز،

همانطور که در اطلاعیه های قبلی باستحضار رسید، بعد از ظهر روز چهارشنبه ششم دسامبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۵ آذرماه ۱۳۹۶ هیأت بزرگی از جداشدگان سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) از انجمن های پیوندرهایی، ایران فانوس و کانون آوا  شامل آقایان قربانعلی حسین نژاد، غفورفتاحیان، مهدی خوشحال، عبدالکریم ابراهیمی و رضا صادقی جبلی به دعوت فراکسیون سوسیال دموکرات پارلمان اروپا درکنفرانس «پناهندگان و حقوق بشر» که در محل این پارلمان دربروکسل برگزار شده بود شرکت کردند.

 ازقضای روزگار همزمان با این کنفرانس، ظاهرا مریم قجرعضدانلو نیز در جلسۀ دیگری با لابی های خود دراین پارلمان قصد شرکت داشته است. این زن عقده ای که نمی توانست حضور جداشدگان را درجلسه دیگری که اصلا مربوط به وی نبود، تحمل کند، شخصا دستور حمله فیزیکی به این جداشدگان راصادر نمود. اراذل و اوباش فرقۀ رجوی افراد تیم حفاظتی مریم قجر در خیابان مقابل پارلمان اروپا برای جداشدگان کمین گذاشتند و متاسفانه دوتن از دوستان ما آقایان مهدی خوشحال و عبدالکریم ابراهیمی از اعضای هیآت جداشدگان سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) شرکت کننده در کنفرانس پناهندگان در پارلمان اروپا در این کمین افتاده ومورد ضرب وجرح شدید اراذل و اوباش فرقۀ رجوی قرارگرفتند. تصاویری از جراحت چهره آقای خوشحال و نیز مهاجمان تروریست مریم قجر را در زیر این مقاله مشاهده می کنید.

این حملۀ تروریستی فرقۀ رجوی سندی انکار ناپذیر در  اثبات هشدارهای سالیان جداشدگان از این ‏فرقه است مبنی بر استحاله ناپذیری این فرقه تروریستی و دروغ و فریب بودن تمام شعارهایش ‏برای بزک کردن چهرۀ خودش در مجامع جهانی از جمله پارلمان اروپا و اینکه شوهای مریم قجر ‏با پول های سعودیهای آدمکش و لباسهای رنگی و انواع و اقسام عمل های جراحی برای صورتش ‏هم نمی تواند کسی را فریب بدهد.‏

محکوم کردن این اقدام تروریستی فرقۀ رجوی از سوی تمامی آزادیخواهان و ایرانیان شریف خارج ‏از کشور بویژه اعضای سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) پیام دندان شکنی به رهبر این فرقۀ ‏ضد ایرانی خواهد بود که نه تنها هرگز این اعمال تروریستی را تحمل نخواهیم کرد بلکه با انگیزه ‏ای چند برابر افشاگری علیه این فرقه را در همه جا بویژه پارلمان اروپا و با استفاده از همۀ رسانه ‏ها ادامه خواهیم داد.‏

و اما سخنی خطاب به مریم قجر رهبر کنونی فرقه تروریستی رجوی:‏

من یک روز به خاطر آزادی وطن عزیزم ایران زمین به شما پیوستم و آمدم تا برای آزادی مردم ‏ایران هزار تکه شوم و هم اکنون هم پیغام تو را که برای من فرستاده ای شنیدم که داعش وار ‏وعده داده ای اگر بار دیگر در پارلمان اروپا دیده شوم دستور می دهی سرم را جلوی پارلمان از ‏تنم جدا کنند!!!‏

تهدیدی که به خوبی ماهیت داعشی و به غایت ارتجاعی تو و فرقه ات را برای همگان بویژه ‏ایرانیان و شعارهای دورویانه ات و هدفت از آمدن به پارلمان اروپا و حرفهای فریبکارانه ات در ‏آنجا را برملا می سازد.‏

اینهم وعده من به تو و فرقه ات:‏

بیچاره شب پرستان تیغ به دست هلهله زن با این جداشدگان شیر دل چه خواهند کرد؟!!‏

همانطوریکه درب مرکز فرماندهی و اسارتگاهت اشرف را گل گرفتیم خانه عنکبوتی ات در ‏اورسواواز فرانسه را هم با افشای فرقه ات و از راههای قانونی گل خواهیم گرفت و با افشای هر ‏چه بیشتر کارها و عملکردهای مافیایی و تروریستی ات سر انجام همۀ نمایندگان پارلمان اروپا هم ‏به چهرۀ واقعی و خشونت گرای خودت و فرقه ات پی خواهند برد و اجازه نخواهند داد که بیش از ‏این با ارزش‌های دموکراتیک اتحادیۀ اروپا و پارلمان اروپا بازی کنی و سرانجام هم به زباله دان ‏تاریخ خواهی پیوست.‏

حمله مزدوران مریم رجوی در بروکسل به منتقدین داعش

ضرب وجرح آقای مهدی خوشحال توسط اوباشان مجاهد بدستور مریم قجر عضدانلو در مقابل پارلمان اروپا

*** 

مریم رجوی تروریستاگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32524

عمل تروریستى و شارلاتانیزم رجوى 

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نهم دسامبر ۲۰۱۷:…  روز ۶ دسامبر  بنابر دعوت قبلى در یک کنفرانس حقوق بشر و وضعیت پناهندگان در پارلمان اروپا، به همراه تعدادى از جداشدگان سازمان مجاهدین (فرقه رجوى) شرکت کردم. در محوطه ورودى پارلمان، تعداد زیادى از قداره بندان … 

مزدور ارسالی بقایای صدام از لندن به پارلمان اروپا برای چاقوکشی سیاوش ربیعی 4حضور همزمان هیات بزرگ جداشدگان و مریم قجر در پارلمان اروپا – چماقداری تیم محافظت مریم قجر

لینک به منبع

عمل تروریستى و شارلاتانیزم رجوى

روز ۶ دسامبر  بنابر دعوت قبلى در یک کنفرانس حقوق بشر و وضعیت پناهندگان در پارلمان اروپا، به همراه تعدادى از جداشدگان سازمان مجاهدین (فرقه رجوى) شرکت کردم.

در محوطه ورودى پارلمان، تعداد زیادى از قداره بندان و چماق داران رجوى حضور داشتند به محض دیدن هیئت جدا شده شروع به فیلم و عکس بردارى کردند و هیئت جدا شده را علنا تهدید به مرگ می کردند. هنگام ورود به ساختمان پارلمان، وجود شالاتانیزم سازمان و تهدیداتى که بر علیه ما داشتند به مسئولین آنجا گوشزد کردیم و وارد جلسه شدیم و تلاش فرقه و لابیهاى شان براى اخلال در حضور هیئت جدا شده، به جایى نرسید و ما در جلسه مذکور شرکت کرده و یکى از اعضاى این هیئت در جلسه در رابطه با وضعیت اسفبار افراد اسیر در تشکیلات فرقه رجوى در البانى و مسئله ایزوله کردن آنها در یک نقطه  توسط مریم رجوى، به سخنرانى و افشاگرى پرداخت و خواستار رسیدگى سازمانهاى حقوق بشرى اروپا به این موضوع شد.

قبل از اتمام برنامه، ساعت پنج و سى دقیقه عصر، من و دوستم که از المان آمده بودیم بعلت کمبود فرصت براى برگشت زودتر از جلسه خارج شده و میخواستیم به کشور آلمان برگردیم. هوا کاملا تاریک شده بود که از درب سالن پارلمان بیرون رفتیم. هنوز ده متر دور نشده بودیم که یک دفعه با هجوم گله وار قداره بندان و چماق به دستان رجوى روبرو شدیم که به سمت ما حمله ور شده و تهدید به کشتن ما کردند. تقریبا ده تا پانزده نفر روى سر من ریختند و ناجوانمردانه با مشت و لگد و سلاح سردی که در دست داشتند به بدنم ضربه وارد میکردند و تهدید میکردند که دیگر طرف پارلمان اروپا پیدایم نشود. تقریبا این وضعیت پنج دقیقه به درازا کشید و من با تمام توان فریاد میزدم، رجوى تروریست و مریم رجوى تروریست، و فشار مى آوردم که خودم را به سمت درب سالن بکشانم و از انتظامات آنجا کمک بگیرم و اینکار هم انجام شد و به محض اینکه افراد انتظامات، ورود پیدا کردند چماقداران رجوی مثل موش هر کدام به سمتى فرار کردند.

من جریان تروریستی و چماق بدستى و شارلاتانیزم مریم رجوى را براى افراد انتظامات آنجا توضح داده و درخواست دستگیرى افراد مهاجم را کردم که تقریبا بعد از ده دقیقه پلیس به آنجا رسید و گزارش کامل را به پلیس دادم و افرادى هم که از مردم عادى آنجا حضور داشتند و عکس از صحنه و افراد گرفته بودند، به پلیس داده و یک گروه سه نفره از آنها توسط پلیس بازجویى شدند و بعد از آن من به بیمارستان منتقل شدم و مورد درمان و آزمایش قرار گرفته و این پرونده با حضور پلیس و شکایت رسمى در دست رسیدگى است.

افراد قداره بند و تروریستى که در این حمله شرکت داشتند و من توانستم آنها را شناسایى کنم، عبارتند بودند از، سیاوش ربیعی از لندن، جلال شریفی از البانی که مریم رجوى أو را به صورت قاچاق از البانى آورده بود( یادآور شوم جلال شریفى شوهر قدیمی مژگان پارسایى است که به جاسوس و شکنجه گر ترسو در درون تشکیلات رجوى معروف است)، موسی فیض، محمد اطمینان، محسن شریفی، وحید بابا خانی، زهره شیرمحمدی، سیما در پوشش خبرنگار، محمود ائمی، احسان اقبال در پوشش خبرنگار، حمید  و تعداد دیگری که با پوشاندن سر و صورت خود قابل شناسایی نبودند. این پرونده بسته نشده و در حال رسیدگى است.

حال خطابم به مریم رجوى است که فکر میکند با این اعمال تروریستى و إیجاد رعب و وحشت در دل منتقدین و جدا شده ها که افشاگر ماهیت واقعى این زوج تروریستى هستند، به پس کشیدن از افشاگرى علیه فرقه خود وا دارد اما باید به این پیر عجوزه و شوهر گور به گور شده اش گفت، مکتب شما تماما ارعاب و وحشت و اعمال تروریستى و شکنجه و سرکوب بوده و هست، ما را میخواهى با کتک کارى و با تهدید به کشتن بترسانى!؟

خانم عجوزه، سخت در اشتباه هستید اگر چنین افکار احمقانه اى را در سر داشته باشید. زیرا که ما جدا شده ها بیش از بیست سال با همین کتک کارى و قداره بندى قلاده هاى زنجیر بدستت در تشکیلات، روبرو بوده ایم و روزانه شکنجه میشدیم، با این کارهایتان نه تنها عزم ما را بر افشاگرى، راه به فزونى میبرد، بلکه چهره تروریستى و کریه خود را نزد افکار جامعه اروپایى روز به روز نشان میدهید. همانگونه که خودم شاهد اظهار نظر شهروندان بلژیک که ناظر بر رفتار تروریستى تان بودند به خوبى بیان کرده و در کمک به من و شهادت به پلیس نیز پیش قدم بوده و از اعمال پلیدتان به شدت منزجر بودند، فکر کنم شما بهتر است بروید جایى که تتمه داعش آنجا حضور داشته باشد. چرا که قانون و منطق و مکتب شما با هیچ جاى دنیا، همخوانى و سنخیتى ندارد جز پیش برادر خوانده هایتان، داعش و القاعده و لاغیر.

لذا من بعنوان فردی که نیمی از عمرم را در این فرقه سپری کرده ام بخوبی واقفم که مریم قجر، بعنوان یک عنصر خطرناک و از قماش داعش است و باید لانه فسادش در اور فرانسه تعطیل و از فرانسه اخراج شود. حضور این زنک حامی تروریست در پارلمان اروپا، یک دهن کجی آشکار بر علیه موازین حقوق بشر است. پارلمان اروپا، جای مریم قجر داعشی نیست و از مقامات قضایی بلژیک خواستارم که شکایت بنده و دوستم که وحشیانه مورد حمله و هجوم تروریستهای مریم قجر قرار گرفته ایم، بطور کامل پیگیری نموده و مجرمین را به سرای اعمالشان برسانید.

„پایان“

***

حمله تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی در پاریس 2015عملیات ناموفق تروریستی فرقه رجوی علیه آقای مصطفی محمدی و دخترش در اور سور اواز فرانسه 

Mojahedin Khalq Terrorist Training Camp Ashraf 3 in Albaniaتاسیس قرارگاه آموزش تروریستی مشترک مجاهدین خلق و مافیای آلبانی در کناره شهر تیرانا

آن خدابنده سینگلتون پارلمان اروپا Fact-Finding Mission to Rescue Separated MEK Unearths Profound Security Issues

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32484

حضور همزمان هیات بزرگ جداشدگان و مریم قجر در پارلمان اروپا – چماقداری تیم محافظت مریم قجر 

کانون آوا، ایران فانوس و پیوند رهایی، بروکسل، هفتم دسامبر ۲۰۱۷:…  این حضورهمزمان هیات بزرگ جداشدگان و مریم قجر در پارلمان اروپا چنان لرزه ای بر فرقه رجوی انداخت که لابی خود را برای جلوگیری از ورود هیات جداشدگان روانه میدان کرد که اوهم نتوانست هیچ غلطی بکند و فقط عاجزانه درخواست کرد که هیات جداشدگان نتوانند به تنهایی تردد کنند. مریم قجر … 

حمله تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی در پاریس 2015عملیات ناموفق تروریستی فرقه رجوی علیه آقای مصطفی محمدی و دخترش در اور سور اواز فرانسه 

Mojahedin Khalq Terrorist Training Camp Ashraf 3 in Albaniaتاسیس قرارگاه آموزش تروریستی مشترک مجاهدین خلق و مافیای آلبانی در کناره شهر تیرانا

حضور همزمان هیات بزرگ جداشدگان و مریم قجر در پارلمان اروپا – چماقداری تیم محافظت مریم قجر

کانون آوا بروکسل، ششم دسامبر ۲۰۱۷
لینک به منبع

بروکسل – ششم دسامبر ۲۰۱۷

بعد از ظهر روز چهارشنبه ششم دسامبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۵ آذرماه ۱۳۹۶ هیأت بزرگی از جداشدگان سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) از انجمن های پیوندرهایی، ایران فانوس و آوا  شامل آقایان قربانعلی حسین نژاد، غفورفتاحیان، مهدی خوشحال، عبدالکریم ابراهیمی و رضاجبلی درکنفرانس “پناهندگان حقوق بشر” که از طرف پارلمان اروپا دربروکسل تشکیل شده بود، با دعوت قبلی شرکت کردند.

همزمان با این جلسه، ظاهرا مریم قجرعضدانلو نیز در جلسه دیگری دراین پارلمان قصد شرکت داشته است. تیم محافظان مریم قجر با مشاهده جداشدگان در مقابل درب ورودی پارلمان اروپا ناگهان دستپاچه شده و شروع به عکسبرداری و فیلمبرداری مخفیانه از جداشدگان نمودند.

این حضورهمزمان هیات  بزرگ جداشدگان و مریم قجر در پارلمان اروپا چنان لرزه ای بر فرقه رجوی انداخت که لابی خود را برای جلوگیری از ورود هیات جداشدگان روانه میدان کرد که اوهم نتوانست هیچ غلطی بکند و فقط عاجزانه درخواست کرد که هیات جداشدگان نتوانند به تنهایی تردد کنند. مریم قجر فکرکرده که پارلمان اروپا مایملک اوست در حالیکه برخلاف تشکیلات جهنمی مجاهدین، آزادی ارتباطات در پارلمان اروپا کاملا جاریست و هیچ فرد و یا نهادی  نمی تواند مانع از نشر حقایق بشود.

گزارشات تکمیلی متعاقبا بعرض می رسند.

در زیر چند تصویر از اوباشان رجوی را در حال عکسبرداری از جداشدگان در مقابل درب پارلمان اروپا مشاهده می کنید:

مزدور ارسالی بقایای صدام از لندن به پارلمان اروپا برای چاقوکشی سیاوش ربیعی 1

مزدور ارسالی بقایای صدام از لندن به پارلمان اروپا برای چاقوکشی سیاوش ربیعی 2

مزدور ارسالی بقایای صدام از لندن به پارلمان اروپا برای چاقوکشی سیاوش ربیعی 3

مزدور ارسالی بقایای صدام از لندن به پارلمان اروپا برای چاقوکشی سیاوش ربیعی 4

در زیر تعدادی از تصاویر هیات جداشدگان شرکت کننده در جلسه پناهندگان حقوق بشر در پارلمان اروپا را ملاحظه می کنید:

نجات یافتگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در پارلمان اروپا 2017 1

نجات یافتگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در پارلمان اروپا 2017 2

نجات یافتگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در پارلمان اروپا 2017 3

خبرفوری. عملیات تروریستی چماقداران رجوی در مقابل پارلمان اروپا

کانون آوا، بروکسل، هفتم دسامبر ۲۰۱۷
لینک به منبع

هموطنان عزیز!

بعداز ظهرامروز چهارشنبه ششم دسامبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۵ آذرماه ۱۳۹۶ هیاتی از جداشدگان طبق دعوت قبلی در جلسه ای درپارلمان اروپا تحت عنوان ش”پناهندگی وحقوق بشر” شرکت کرد. قبل از شروع جلسه، هیات جداشده متوجه گله بزرگی از چماقداران و اوباش فرقه رجوی در جلو و اطراف ساختمان اصلی پارلمان اروپا شد که با متوجه شدننسبت به حضورهیات، این اوباش شروع به عکس گرفتن و فیلمبرداری از نفرات هیات جداشده کردند.

درداخل ساختمان افراد هیات متوجه شدند که در همین روز خانم مریم قجرعضدانلو (رهبرشوهرمرده فرقه مجاهدین) نیز درسالن دیگری در پارلمان اروپا که توسط لابی های اجیر شده رزرو شده بود، شرکت نموده تا به به به و چه چه چند مزدور خودش گوش فرادهد و علت وجودی اوباش مجاهدین در بیرون ساختمان نیز مراقبت از این “مهرتابان” می باشد.

  بعد از پایان جلسه هنگامی که هیات جداشده قصد خروج از پارلمان را داشت، مورد هجوم و حمله گله وار بیش از ده ها نفر از اوباشان رجوی قرارگرفت و یکباردیگر خوی و خصلت دد منشانه و ضد انسانی فرقه تروریستی رجوی به نمایش گذاشته شد. مریم رجوی که از فرط درد و استیصال بخودش می پیچید نتوانست تحمل کند که خبررسانه ای شرکتش در پارلمان اروپا تحت الشعاع حضور جداشدگان در این پارلمان قرار بگیرد و دیوانه وار دستور حمله به افراد هیات جداشده را صادر نمود. این زن دیوانه که در غیاب شوهر مفقود الاثر ویا بدرک اصل شده اش غرق بحران های روز افزون، تابع و مطیع هیچ قاعده و قانون اجتماعی و بین المللی نیست، سعی کرد گرگ های تیم حفاظتی اش را درعملیاتی مافوق تروریستی به جنگ با جداشدگان بفرستد تا شاید با ایجاد رعب و وحشت و خشونت آنان را همچنین از افشاگری برای نجات اسرای آلبانی  باز دارد.

دوتن از افراد هیات آقایان عبدالکریم ابراهیمی و مهدی خوشحال دراثر ضربات این گرگهای تیز دندان بشدت مجروح شدند که اجبارا به بیمارستان منتقل گردیدند.

نام ننگین سازمان تروریستی مجاهدین بار دیگر باانجام این شیوه و فرهنگ اراذل واوباش چماقداران سرکوبگر در اذهان عمومی زنده شد. سازمان مجاهدینی که در اوایل انقلاب آنهمه از چماقداری می نالید، حالا خود سردمدار چماقداری انهم در یک کشور دموکراتیک شده است.

صرف نظر از پرونده سیاه سازمان مجاهدین، این حرکت تروریستی بروکسل برای صدمین بار گویای این واقعیت است که فرقه رجوی توان دیدن جدا شدگان، مخالفان سیاسی و منتقدان خود را ندارد، از افشاگری می ترسد و وحشت دارد، برای همین مجبوراست به قول معروف به سیم آخر بزند و در جلوی پارلمان اروپا و در جلوی صدها چشم با چوب و چماق به چند نفرآدم بی پناه حمله کند تا آنان را از فعالیت باز دارد.

آیا واقعا مریم رجوی به سیم آخر نزده است؟ مشکل روانی ایشان را چه کسی باید حل کند؟ آیا فکر می کند باچوب و چماق می تواند جلوی افشاگری های روشنگرانه و رهایی بخش جداشدگان را بگیرد؟

به امید نابودی تشکیلات مخوف و تروریستی رجوی

چماقداری و تروریسم تیم محافظت مریم قجر در محل پارلمان اروپا با حمله به جداشدگان و زخمی کردن آنان و دستگیری سه نفر از چماقداران فرقه توسط پلیس پارلمان

پیوندرهایی  – بروکسل – ششم دسامبر ۲۰۱۷
لینک به منبع

نجات یافتگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در پارلمان اروپا 2017 1

بعد از ظهر روز چهارشنبه ششم دسامبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۵ آذرماه ۱۳۹۶ هیأت بزرگی از جداشدگان سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) از انجمن های پیوندرهایی، ایران فانوس و کانون آوا  شامل آقایان قربانعلی حسین نژاد، غفورفتاحیان، مهدی خوشحال، عبدالکریم ابراهیمی و رضا صادقی جبلی به دعوت فراکسیون سوسیال دموکرات پارلمان اروپا درکنفرانس «پناهندگان و حقوق بشر» که در محل این پارلمان دربروکسل برگزار شده بود شرکت کردند.

 همزمان با این کنفرانس، ظاهرا مریم قجرعضدانلو نیز در جلسۀ دیگری با لابی های خود دراین پارلمان قصد شرکت داشته است. تیم محافظان مریم قجر با مشاهده جداشدگان در مقابل درب ورودی پارلمان اروپا ناگهان دستپاچه شده و شروع به عکسبرداری و فیلمبرداری مخفیانه از جداشدگان نمودند که موضوع به اطلاع مسئولان پارلمان رسید و آنان نیز با چماقداران مریم قجر برخورد کرده و مانع جاسوسی آنها شدند.

این حضورهمزمان هیأت بزرگ جداشدگان و مریم قجر در پارلمان اروپا چنان لرزه ای بر اندام فرقه رجوی انداخت که لابی خود را برای جلوگیری از ورود هیأت جداشدگان روانه میدان کرد تا فقط عاجزانه از هیأت جداشدگان درخواست کند که تنهایی تردد نکنند!. مریم قجر فکرکرده که پارلمان اروپا هم قرارگاه اشرفش است که در تیول خود بگیرد و تردد تک نفره را ممنوع کند!! در حالیکه برخلاف تشکیلات جهنمی فرقه اش، آزادی ارتباطات در پارلمان اروپا کاملا جاریست و هیچ فرد و یا نهادی  نمی تواند مانع از آزادی تردد و دیدارها و صحبتهای افراد گردد.

بعد از صحبتهای آقای نیدرلند نمایندۀ پارلمان اروپا در باره اسکان پناهنده ها در اروپا و مشکلات بعد از آن با توجه به مشکل تروریسم و خشونتگرایی، در این کنفرانس آقای رضا صادقی جبلی از هیأت جداشدگان فرقۀ رجوی در مورد وضعیت پناهندگان ایرانی در آلبانی که اسیر و زندانی فرقۀ رجوی هستند و نیز وضعیت جداشدگان از این فرقه در آلبانی و نقض حقوق بشر و اعمال سرکوب و خفقان و تعقیب و مراقبت علیه جداشدگان در کشور آلبانی و در افشای ادعاها و شعارهای دروغین مریم رجوی در همین پارلمان مبنی بر آزادیخواهی و دموکراسی طلبی در حالیکه اساسا حضور او در این پارلمان توهین به بزرگترین نهاد دموکراسی اروپا می باشد به سخنرانی پرداخت که مورد استقبال با کف زدن حاضران و مسئولان کنفرانس قرار گرفت.

در زیر ترجمۀ کامل سخنرانی آقای رضا صادقی جبلی در کنفرانس پناهندگان و حقوق بشر در پارلمان اروپا را ملاحظه می کنید:

»رضا جبلی از کانون آوا مستقر در آلمان هستم. در ابتدا می خواستم از حزب سوسیال دموکرات برای برگزاری این کنفرانس تشکر کنم.

آقای نماینده نیدرلند به نکتۀ بسیار مهمی اشاره کردند. از آنجاییکه  من خودم هم پناهنده هستم و هم  عضو یک گروه تروریستی بودم که تا سال ۲۰۱۴ در لیست تروریستی قرار داشت یعنی سازمان ایرانی مجاهدین خلق فکر می‌کنم بسیار مهم است به این دلیل که حدود یک سال پیش نزدیک دو هزار نفر از اعضای این سازمان از عراق به کشور آلبانی منتقل شدند که اکنون تمام این دو هزار نفر در یک پادگان قدیمی امریکا مستقر شده اند.

من خودم حدود سی سال با این سازمان بودم و این بسیار خطرناک است برای آیندۀ اروپا و هم اکنون که ما اینجا نشسته ایم رهبر این گروه تروریستی در سالن بغلی در رابطه با آزادی و دموکراسی صحبت می‌کند در حالی که ۱۸۰۰ نفر را در آلبانی به اسارت گرفته و رابطه شان را با دنیای بیرون از جمله با خانواده هایشان قطع کرده است و دو روز پیش هم آنها را به بیست کیلومتر خارج از تیرانا  به یک پادگان قدیمی با دیوارهای بلند و سیم خاردار منتقل کردند.

آیا امکان استحاله و معتدل کردن افراد چنین گروهی وجود دارد؟ بلی وجود دارد و من خودم نمونۀ آن هستم ولی این کار تنها با جدا کردن فرد از قید تشکیلات فرقه ای امکان پذیر می‌باشد.

این برخلاف حقوق بشر است که دو هزار نفر پناهنده را بیاورید و در یک مکان ایزوله قرار بدهید بدون هیچگونه ارتباط با دنیای بیرون.

مهم است و زمان آن فرا رسیده که نمایندگان و پارلمان اروپا از ورود این رهبر تروریست‌ها به این نهاد و سمبل دموکراسی اروپا جلوگیری کنند و دیگر نگذارند او به پارلمان اروپا بیاید و به دروغ و فریب دم از آزادی و دموکراسی بزند.

متشکرم».

بعد از پایان کنفرانس دو نفر از اعضای هیأت جداشدگان آقایان عبد الکریم ابراهیمی و مهدی خوشحال بعد از خروجشان از محل پارلمان به قصد بازگشت به کشور محل اقامتشان در جلوی ساختمان پارلمان اروپا مورد حمله و ضرب و شتم توسط عناصر تروریست لباس شخصی مریم قجر قرار گرفتند. سه تن از این تروریستهای مریم قجر توسط پلیس پارلمان اروپا دستگیر شدند. آقای عبد الکریم ابراهیمی که توسط تروریستهای مریم قجر به شدت زخمی شده هم اکنون در بیمارستانی در بروکسل بستری است و آقای مهدی خوشحال نیز از ناحیۀ صورت به شدت آسیب دیده است. شکایت آنها و پروندۀ قضائی علیه مریم رجوی و تروریستهای دستگیر شده اش در حال بررسی توسط پلیس و دستگاه قضائیۀ بلژیک می باشد.

بدینگونه مریم قجر زیر لفافۀ شعارهای پوچ آزادی و دموکراسی و حقوق بشر خود، به وضوح این را که رهبر یک فرقۀ مافیایی و تروریستی است در انظار مردم اروپا و نمایندگانشان و در بزرگترین نهاد دموکراسی اروپا با دست خودش به اثبات رساند و به خوبی نشان داد که همیشه در فکر اجرای فرمان تروریستی همسر گور به گور شده اش مسعود رجوی مبنی بر ترور جداشدگان و مخالفان و منتقدان فرقه اش در خیابانهای اروپا می باشد.

(لینک به عکسها)

گزارشی از درگیری تروریستهای رجوی در مقابل پارلمان اروپا

ایران فانوس، ۰۷٫۱۲٫۲۰۱۷
لینک به منبع

بنا به دعوت دو هفته قبل پارلمان اروپا از جداشدگان و پناهندگانی در اروپا در ارتباط با گزارشی در مورد پناهندگان، عصر دیروز ششم ماه دسامبر، تعدادی از جداشدگان از کشورهای مختلف خود را به بلژیک و مقر پارلمان اروپا رساندند تا در جلسه پناهندگان شرکت کرده و تجارب خود را به سمع حضار در سمینار برسانند.

از ابتدای ورود تعدادی از اعضای جداشده از فرقه رجوی که حول ساعت ۱۵ عصر به حیاط پارلمان رسیدند تعدادی از اراذل و اوباش رجوی در اطراف پارلمان در حین گرفتن عکس و فیلم بودند تا عکسها را به پاریس و مقر مریم قجر، فرستاده و از آنجا تعیین تکلیف شوند. جلسه در باب پناهندگان در پارلمان اروپا، یک و نیم ساعت به طول کشید. دو تن از اعضای جداشده و پناهنده که عازم کشور آلمان بودند از دربهای پارلمان خارج شدند که در این حین و از فرصت تاریکی هوا اوباشان تروریست که ترسویی و ددمنشی را از رهبر همیشه فراری و گور به گور شده خود آموخته اند، به دو تن از جداشدگان حمله کرده و با سلاح سردی که به همراه داشتند آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

این درگیری نابرابر و وحشیانه در حالی و مقابل چشمان مردم و پارلمان اروپا، انجام گرفت که آن دو تن از قربانیان و پناهندگان، بدون آمادگی دفاعی انتظار ترور و ارعاب را در مقابل پارلمان اروپا نداشتند.

تروریستهای رجوی، با اعتماد به نفس و در پناه اربابان غربی و منطقه ای و پول و لابی و امکانات دیگر، به چند باره ثابت کردند که توان کنار گذاشتن اعمال تروریستی و خشونت آمیز خود را ندارند و ادعای دولتمردان غربی مبنی بر مبارزه علیه تروریسم و خشونت، دروغی بیش نیست، آنان از تروریستهای رجوی در جهت امیال سیاسی و اقتصادی خود سود برده و به راحتی راضی به ترد تروریستهای ترسو و جبن، نیستند.

(لینک به عکسها)

سخنرانی آقای رضا جبلی عضو جداشده فرقه مجاهدین در کنفرانس پناهندگان و حقوق بشر در پارلمان اروپا

کانون آوا، بروکسل، هفتم دسامبر ۲۰۱۷:
لینک به منبع

لینک به ویدیوی سخنرانی آقای رضاجبلی در پارلمان اروپا:

در زیر ترجمۀ کامل سخنرانی آقای رضا صادقی جبلی در کنفرانس پناهندگان و حقوق بشر در پارلمان اروپا را ملاحظه می کنید:

»رضا جبلی از کانون آوا مستقر در آلمان هستم. در ابتدا می خواستم از حزب سوسیال دموکرات برای برگزاری این کنفرانس تشکر کنم.

آقای نماینده نیدرلند به نکتۀ بسیار مهمی اشاره کردند. از آنجاییکه  من خودم هم پناهنده هستم و هم  عضو یک گروه تروریستی بودم که تا سال ۲۰۱۴ در لیست تروریستی قرار داشت یعنی سازمان ایرانی مجاهدین خلق فکر می‌کنم بسیار مهم است به این دلیل که حدود یک سال پیش نزدیک دو هزار نفر از اعضای این سازمان از عراق به کشور آلبانی منتقل شدند که اکنون تمام این دو هزار نفر در یک پادگان قدیمی امریکا مستقر شده اند.

من خودم حدود سی سال با این سازمان بودم و این بسیار خطرناک است برای آیندۀ اروپا و هم اکنون که ما اینجا نشسته ایم رهبر این گروه تروریستی در سالن بغلی در رابطه با آزادی و دموکراسی صحبت می‌کند در حالی که ۱۸۰۰ نفر را در آلبانی به اسارت گرفته و رابطه شان را با دنیای بیرون از جمله با خانواده هایشان قطع کرده است و دو روز پیش هم آنها را به بیست کیلومتر خارج از تیرانا  به یک پادگان قدیمی با دیوارهای بلند و سیم خاردار منتقل کردند.

آیا امکان استحاله و معتدل کردن افراد چنین گروهی وجود دارد؟ بلی وجود دارد و من خودم نمونۀ آن هستم ولی این کار تنها با جدا کردن فرد از قید تشکیلات فرقه ای امکان پذیر می‌باشد.

این برخلاف حقوق بشر است که دو هزار نفر پناهنده را بیاورید و در یک مکان ایزوله قرار بدهید بدون هیچگونه ارتباط با دنیای بیرون.

مهم است و زمان آن فرا رسیده که نمایندگان و پارلمان اروپا از ورود این رهبر تروریست‌ها به این نهاد و سمبل دموکراسی اروپا جلوگیری کنند و دیگر نگذارند او به پارلمان اروپا بیاید و به دروغ و فریب دم از آزادی و دموکراسی بزند.

متشکرم».

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32447

حملات و تهدیدات اوباش بیت رهبری فرقه مجاهدین 

فرامرز دادس_حملات و تهدیدات بیت رهبری مجاهدین خلق فرقه رجوی مریم رجویفرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی، صفحه فیسبوک، چهارم دسامبر ۲۰۱۷:…  همه ما می دانیم که نزدیک به سی سال است از آخرین عملیات نظامی علیه ایران، فروغ جاویدان یا به گفته رژیم مرصاد، می گذرد. این حمله مسلحانه به خاک ایران توسط مجاهدین به دستور صدام حسین و پیش از نشستن بر سر میز مذاکره برای پایان دادن به جنگ … 

مجاهدین خلق رجوی امام امریکااز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

لینک به منبع (صفحه فیسبوک)

حملات و تهدیدات اوباش بیت رهبری فرقه مجاهدین 

در پی انتشار خبر فرار گروهی از اعضای فرقه در آلبانی از دیشب حملات سازماندهی شده اوباش بیت رهبری فرقه درپاریس به سرکردگی شخص معلوم الحالی که به فساد و تباهی زبانزد خاص و عام است علیه من آغاز شد.

فرامرز دادس_حملات و تهدیدات بیت رهبری مجاهدین خلق فرقه رجوی مریم رجوی

هنگامی که در ماه ژوئن سال ۲۰۰۳ میلادی پلیس فرانسه به مقر فرقه مجاهدین در حومه پاریس و چند خانه امن این فرقه حمله ور شد بجز میلیون ها دلار پول نقد به هزاران اسناد و مدارک و فایل های کامپیوتری دست یافت. 
مقامات قضایی فرانسه برای ترجمه و کشف رمز این مدارک با کمبود مترجم فارسی زبان و کارشناس روبرو شدند. تنها شصت هزار فایل کامپوتری مصادره شده بود. در یک فرصت شخصاً به مطالبی برخورد کردم و از دیدن آنان شگفت زده شدم.

هم میهنان گرامی ، فرقه رجوی بیش از آن که با رژیم جمهوری اسلامی مبارزه کند در پی مبارزه با ایرانیان و گروه های اپوزیسیون رژیم اسلامی می باشد و به همین خاطر هر ایرانی خارج از کشور یک پرونده در فرقه رجوی دارد.

برای نمونه در مورد خود من گزارشی دیدم که گفته می شد؛ این شخص با ما نیست، مخالف ما هم نیست ولی مخالف رژیم است. به چه دلیلی فرقه از ایرانیان اطلاعات جمع آوری می کند؟

چرا ملاک فرقه برای ایرانی بودن ، موافقت یا مخالفت با فرقه رجوی است؟ چه فرقی میان فرقه و وزارت اطلاعات رژیم وجود دارد ؟ چون اطلاعات رژیم هم بیش از شصت نوع اطلاعات مختلف در مورد ایرانیان خارج از کشور گرد آوری می کند.

روز گذشته مطلبی درباره فرار و جدا شدن گروهی از اعضای فرقه در آلبانی منتشر کردم که درعرض مدت کوتاهی بحث های بسیار جالبی را بر انگیخت که هنوز هم ادامه دارد. اطلاعات با ارزشی از سوی هم میهنان آگاه بازگو شد که برای همه ما آموزنده است. خوشبختانه همه ما آدم هایی هستیم که عمری را در پیچ و خم مسائل سیاسی کشورمان گذرانده ایم و تجربیات ارزنده ای از فراز و نشیب روزگار بدست آورده ایم.

می بینم هم میهنان با اندیشه های سیاسی و فکری گوناگون وارد بحث شده اند و این جای بسی شادمانی است که روزی ما مردم ایران بتوانیم با دیدگاه های مختلف و حتی متضاد پیرامون مسائل ملی کشورمان گرد هم آییم و هر یک آزاد باشیم تا نظرات خود را با رعایت احترام به نظرات دیگران و حتی مخالفین بیان کنیم.
باور کنید که این گفتگو می تواند میز گردی پر بیننده و پر شنونده در رسانه ها باشد. هر چند اغلب رسانه های فارسی زبان فارغ از منافع ملی به منافع شخصی و گروهی می پرازند.

هدف من از طرح مسئله حساسیت زدایی و در نتیجه ریزش در فرقه مجاهدین و برخورد های سودجویانه سیاست های بیگانه در قبال این فرقه، تنها برای آگاهی هم میهنان و هشیاری اعضای باقیمانده می باشد که یا ساده اندیش، متوهم و گرفتارند و یا طماع و دغلکار.

همه ما می دانیم که نزدیک به سی سال است از آخرین عملیات نظامی علیه ایران، فروغ جاویدان یا به گفته رژیم مرصاد، می گذرد. این حمله مسلحانه به خاک ایران توسط مجاهدین به دستور صدام حسین و پیش از نشستن بر سر میز مذاکره برای پایان دادن به جنگ ویرانگر هشت ساله میان ایران و عراق بود.
پس از آن سازمان مجاهدین اردوگاه نشینی ! را پیشه کرد و سی سال است که تنها شعار مبارزه سر می دهد و بیشتر به یک بنگاه تبلیغاتی بدل شده است.

متاًسفانه در این سی سال برای مطرح بودن به ابزار و عمله بیگانگان تبدیل شده و هر روز از مردم ایران فاصله گرفته است، تا جایی که مردم ایران را به نوعی آدم حساب نمی کند و با سرکوب و تحقیر اعضای خود به خدمت مشتی مقام های سابق ! فاسد ! و از کار افتاده خارجی به عنوان لابی گری تنزل پیدا کرده است.

فرقه برای مطرح ماندن در سپهر سیاسی ایران و قبضه کردن قدرت، بیگانگان را مانند سرمه به چشم خود می کشد ولی غافل از این است که اغلب این لابی های فاسد ! و بیگانه را مانند نمک به چشم مردم میهن دوست ایران می پاشد.

جاسوسی علیه منافع ملی کشور را مبارزه می شمارد و حتی به آن می بالد. پخش دروغ و اخبار ساختگی را نوعی مبارزه به حساب می آورد ولی تاکنون راهی به جایی نبرده است و نمی خواهد درک کند که همه سیاست هایش از آغاز تا کنون اشتباهات فاحش بوده و تا پایان هم بدور خود سر گشته و سرگردان خواهد ماند.

پاسخ هر انتقاد ، حتی انتقاد سازنده را با متهم کردن، انگ زدن، هجوم و تخریب و توهین و پرونده سازی می دهد. همه از نظر این فرقه خائن بشمار می روند، الا رهبر و چند سرکرده چاپلوس و متوهم! عقب افتاده ذهنی! فرصت طلب و خفته در غار اصحاب کهف!

این فرقه تا جایی فرو افتاده است که در آغاز پیدایش داعش ، این جنایتکاران تاریخ بشری را جنبش رهایی بخش عراق لقب داد که برای سرنگونی نوری المالکی قیام کرده اند. فرقه صاحب مرده مسعودی! تا اندازه ای خوار و ذلیل شده است که نوکر وار به دنبال سیاست های جهانخواران در منطقه راه افتاده و بر سر و سینه می کوبد.

در سوریه مدافع آدمخواران! ضد بشر، جیش الجنایات مختلف اسلامی و گماشتگان آل فاسد سعود می شود ، البته همه این خیانت ها را به بهانه مبارزه با دخالت جمهوری اسلامی در سوریه توجیه می کند. اصولاً هر منتقد و مخالفی با فرقه را به رژیم جمهوری اسلامی نسبت می دهد و اگر دستش برسد سر منتقدین و مخالفین را از تن جدا می سازد. در این زمینه بخوبی توانسته و در آینده نیز می تواند آب روی دست آخوند های مفسد بریزد.

البته بهترین کسانی که می توانند زیر و بم جریانات داخلی، فساد، تباهی و ظلم وستمی را که بر هم میهنان فریب خورده ما در این فرقه می رود و اغلب در پس پرده می گذرد افشا کنند، همانا جدا شدگان! از این فرقه می باشند.

پیام من این بود که هر یک به عنوان یک ایرانی با فرهنگ بکوشیم که برخورد مناسب، انسان دوستانه و بر پایه احترام به هم میهن جدا شده از این فرقه داشته باشیم. آنان را متهم، محکوم ، تحقیر و مورد تمسخر قرار ندهیم ، بلکه به آنان یاری رسانیم و راهگشای آنان به صفوف میهن پرستان باشیم. مطمئن باشیم که این هم میهنان فریب خورده ما عاشق و دلباخته رنگ و روی مسعود و مریم و یا اراذل بیت رهبری این فرقه نبوده اند، بلکه به دنبال مبارزه با رژیم ستمگر حاکم بر ایران بودند و فریب شعار های توخالی این فرقه را خوردند. متاسفانه در نبود یک اپوزیسیون واقعی و منسجم صدای این فرقه بلند تر بود و توانستند شمار بیشتری را بفریبند. مطمئن هستم که در نخستین فرصت و با فراهم آمدن حداقل تسهیلات زندگی و امید به آینده، اکثریت قریب به اتفاق اعضای بجا مانده از این جهنم خواهند گریخت.

ممکن است در فراز و نشیب روزگار، برخی از جداشدگان از فرقه، بنا بر شرایط دشوار ( در کف شیر نر خونخواره ای، غیر تسلیم و رضا کو چاره ای) ناچار شده اند که در برهه ای از زمان برخی همراهی ها با رژیم جمهوری اسلامی انجام دهند ولی من بر این باورم که ته دل این ها، با رژیم حاکم بر کشور نیست.

از این نهراسیم که فرقه مجاهدین با حربه انگ زنی متداول و حرفه ای که در طول پنجاه سال در آن خبره شده است ما را با متهم کردن، سند سازی ،پرونده سازی کردن و … از روشنگری و آگاه سازی باز دارد.

اگر جمهوری اسلامی با این فرقه از قدیم بر سر قدرت از نوع اسلامی! آن مشکلاتی داشته است دلیلی نمی شود که این فرقه میهن پرست است و در راه منافع ملی ایران گام بردارد. مگر هر کسی بخواهد قدرت را از چنگ دیگری برباید میهن پرست است ؟ و باید بر مردم منت بگذارد؟ و دیگران را خفه کند.

مگر هر گروهی بخواهد جمهوری اسلامی یا ( جمهوری دموکراتیک اسلامی مجاهدین ) و از نوع مطلوب خود را درایران بر قرار سازد و با چماقی به نام اسلام مردم را سرکوب کند، میهن پرست است؟ و نباید سر راهش قرار گرفت و از آن انتقاد کرد.

مگر فرقه مجاهدین از مردم ایران وکالت دارد تا بار دیگر یک جمهوری اسلامی از نوع دموکراتیک! آن را به مردم اسلام گزیده ،حقنه کند ؟

چه کسی می گوید که مخالفین جمهوری اسلامی باید ساکت و دست بسته در برابر مجاهدین بنشینند ؟ چون اگر انتقاد یا مخالفتی انجام دهند لاجرم همکار و ماًمور جمهوری اسلامی بشمار خواهند رفت.

این تخم لق را چه کسی در دهان برخی از مردم شکسته که مخالفت با فرقه مجاهدین ، موافقت با رژیم آیت الله ها در ایران است؟ از چه زمانی فرقه مجاهدین ملاک سنجش میهن پرستی شده است؟

این روز ها مد شده که ؛ یا با این ،یا با آن، وبجز این خیانت محسوب می شود. مخالفت با دونالد ترامپ برابر موافقت با جمهوری اسلامی است. و یا مخالفت با حاکمین سعودی، موافقت با رژیم حاکم بر ایران است. مخالفت با ژنرال متیس ، موافقت با قاسم سلیمانی است. مخالفت با نتانیاهو برابر با عذاب الهی و مستوجب گردن زدن است. مخالفت با مسعود بارزانی در مورد تجزیه عراق ، موافقت با حشدالشعبی است.
مطمئن هستم که مردم ما خردمند و هشیار هستند که فریب این جنگ های روانی را بخورند و بقول معروف این حرف ها دیگر خریدار ندارد . فرقه مجاهدین یکی از فرق اپوزیسیون است که بیشترین تهمت ها را به ایرانیان مبارز زده است تا جایی که حتی اغلب اعضای خود را بار ها متهم به جاسوسی برای رژیم کرده است، و هم چنین ادامه دارد.

چرا باید میهن پرستانی که در پی برقراری یک حکومت دموکراسی بر پایه قوانین حقوق بشر و سکولاریسم می باشند در برابر فرقه ای که قصد دارد حکومت جمهوری دموکراتیک اسلامی با همه سیخ و سمبه هایش را برقرار کند دست بسته بنشینند؟ و نگران باشند که اگر مخالفتی با این نوع حکومت اسلامی من در آوردی! مجاهدین انجام دهند، همکار رژیم آخوند ها محسوب خواهند شد. این روش جنگ روانی و تبلیغاتی رژیم های فاشیستی و دیکتاتوری است و دیگر رنگ باخته است.

سی سال است که فرقه رجوی به اندازه ای درگیر مشکلات درونی خود می باشد که اصولاً وقتی برای مبارزه ! با جمهوری اسلامی ندارد.

چرا مخالفین رژیم جمهوری اسلامی برای رهایی ایران از چنگال رژیم آخوند ها ، باید دلخوش به چند صد نفر زن و مرد فرسوده، از کار افتاده، سالخورده، بیمار جسمی و روحی، متوهم، فاقد هوش و ذکاوت بنشینند و نظاره گر باشند؟
اکثریت اعضای فرقه که در اروپا جمع شده اند حتی قادر به تاًمین زندگی شخصی خود نیستند و به همین دلیل گرفتار و در بند این فرقه می باشند. این مجاهدین حتی قادر نیستند زندگی خودشان را تاًمین کنند.
چگونه ما انتظار داشته باشیم که این اعضا می خواهند ایران را برای ما نجات دهند. 
آیا ما مردمی که به هر ترتیب در آزادی زندگی می کنیم توقع داریم مشتی زندانی و در بند ما را نجات دهند؟

عناوین ؛ رهبر، رئیس جمهور، فرمانده ، کادر و …. جز شعار های پوچ و دهان پر کن، چیز دیگری نیست. کدام رهبر، کدام رئیس جمهور، کدام فرمانده، کدام مجاهد خلق ؟ مشتی فرو مایه که چشم امید به مقامات سابق و اسبق خارجی دوخته و به دنبال قطعه ای قدرت و ذرّه ای حکومت ! سفله وار به مانند سگان می دوند و دم هایشان را تکان می دهند.
این فرقه تنها در راه منافع شخصی رجوی ها و وابستگان آنان می کوشد تا به زور و پول بیگانگان در ایران به قدرت برسد.
فرقه ای که برای برپایی نمایش های مسخره و دعوت از مفسدین خارجی میلیون ها دلار هزینه می کند و سپس اعضای خود را برای گدائی به جلوی کلیسا ها و اماکن توریستی می فرستد. فرقه ای که دم از شخصیت زن می زند و اغلب گدا هایش در خیابان های فرنگ همین زنان بخت برگشته با لچک و مانتو های اسلامی هستند و همواره مورد تمسخر خارجیان قرار می گیرند.

با انتشار آخرین سند واپس گرایی این فرقه ، مبنی بر ایجاد پادگان اشرف سوم در آلبانی ، یک بار دیگر فرقه رجوی نشان داد که برای آینده ایران چه نقشه پلید وشومی در سر می پروراند. 
فرقه در نظر دارد برای جلوگیری از ریزش اعضای خود که به تازگی شدت بیشتری یافته است، زندان جدیدی در حومه شهر تیرانا بر پا کند و اعضاء فریب خورده را با ترساندن از آیات قرانی و قسم دادن به پیر و پیغمبر به زندان جدید انتقال دهد.

فرقه با اشاره به آیات قرآن می گوید ؛کسی که از جهاد و مجاهدت در راه خدا و خلق می گریزد و پشت می کند خشم خدا را بر می انگیزد و به خاطر این گناه کبیره، جهنم جایگاه اوست.فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ.

کسانی که سوگند جلاله را زیر پا بگذارند مصداق « ْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ» و در خور لعنت و بد فرجام هستند.أُولَئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَهُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.

فرقه مانند رمالان و فال بینان وعده داده که تا بهمن ماه سال آینده یعنی نزدیک به یک سال دیگر، ایران را فتح خواهد کرد و این بار حکومت جهل و جنون دیگری به نام جمهوری دموکراتیک اسلامی ! به رهبری رمالان و دعا نویسان مجاهدین بر پا خواهد کرد.
آیا باید در برابر این خیره سری ها، جنون و حماقت ، در قرن بیست و یکم از ترس! سکوت اختیار کرد که مبادا اوباش و اراذل بیت رهبری رجوی ! ما را متهم به همکاری با رژیم بکنند؟ 

سوم دسامبر ۲۰۱۷

*** 

فروغ جاویدان مجاهدین خلق مسعود رجوی مریم رجویفروغ خاموش جاویدان

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32408

شورش در لانه فرقه مجاهدین – راز وحشتناک مجاهدین، پروژه آمریکایی حساسیت زدایی 

Faramarz_Dadrasفرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی، صفحه فیسبوک، دوم دسامبر ۲۰۱۷:… اطلاعات موثق از شهر تیرانا، پایتخت آلبانی به دستم رسیده که شورش مهمی در میان اعضای سازمان مجاهدین بدون خلق! که از ماه ژوئن ۲۰۱۷ میلادی آغاز شده بود به اوج خود رسیده است. اطلاعات تاًیید شده حاکی است که شمار بسیاری از اعضای مجاهدین مقیم آلبانی که از سال گذشته در یک پادگان … 

نجات یافتگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در آلبانیWarning: MEK moving members to a remote and isolated camp in Albania (aka Mojahedin Khalq Rajavi cult)

تیرانا ژوئیه 2014حمایت از تشکل جداشدگان فرقه رجوی در آلبانی ضروری است

لینک به منبع (صفحه فیسبوک)

شورش در لانه فرقه مجاهدین – راز وحشتناک مجاهدین، پروژه آمریکایی حساسیت زدایی

اطلاعات موثق از شهر تیرانا، پایتخت آلبانی به دستم رسیده که شورش مهمی در میان اعضای سازمان مجاهدین بدون خلق! که از ماه ژوئن ۲۰۱۷ میلادی آغاز شده بود به اوج خود رسیده است. اطلاعات تاًیید شده حاکی است که شمار بسیاری از اعضای مجاهدین مقیم آلبانی که از سال گذشته در یک پادگان نظامی متروکه ارتش آلبانی اسکان داده شده اند سر به شورش برداشته اند و حاضر نیستند به ساختمانی که در بیست کیلومتری خارج شهر تیرانا برای منزوی کردن آنان توسط رهبران سازمان در نظر گرفته شده است منتقل شوند، به همین دلیل ده ها تن ازاعضاء از پادگان نظامی متروکه آلبانی فرار کرده اند و در خیابان های تیرانا در سرما و باران سرگردان می باشند.

در میان این جدا شدگان ، شماری از اعضای قدیمی و سابقه دار، مسئولین میانی و فرماندهان رده های مختلف دیده می شوند. برخی از این جدا شدگان که اغلب بدون پول، پوشاک و وسایل لازم برای گذران زندگی می باشند، موفق شده اند به محل های زندگی اعضای فراری قبلی از سازمان مجاهدین بروند تا بتوانند وضعیت ناهنجار خود را در طول هفته آینده با دفتر کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان در آلبانی روشن نمایند.

رهبران مجاهدین از همان آغاز انتقال مجاهدین از عراق به آلبانی با ترفند های گوناگون موفق شده اند حقوق پناهندگی اعضای سازمان در آلبانی را در اختیار خود بگیرند و ماهانه مبلغی میان هشت تا ده دلار به این نگون بختان! می پردازند.
اخیراً به دنبال جدا شدن شمار مهمی از اعضای مجاهدین در آلبانی، رهبران این فرقه جهنمی تصمیم گرفتند که هر چه زودتر باقیمانده اعضاء را از تیرانا خارج کرده و به محلی دور افتاده در خارج شهر که با دیوار های بلند محافظت می شود منتقل نمایند و این محل را پایگاه اشرف سوم ، نامیده اند.

رهبران مجاهدین اخیراً با چاپ یک برگه از اعضاء باقیمانده می خواهند که ضمن پر کردن این برگه و امضای آن موافقت خود را برای انتقال به اشرف سوم! رسما و بطور کتبی اعلام کرده و در نتیجه از حقوق انسانی و طبیعی خود صرفنظر نمایند.

رهبران مجاهدین برای هزارمین بار ! به اعضای باقیمانده و فریب خورده وعده داده اند که تا بهمن ماه سال آینده یعنی یک سال دیگر ایران را فتح کرده و حکومت مجاهدین را در ایران برقرار خواهند کرد.
اشرف سوم ! زندان جدید مجاهدین در آلبانی می باشد.

راز وحشتناک مجاهدین، پروژه آمریکایی حساسیت زدایی
بیش از یک سال پیش در نوزدهم شهریور ۱۳۹۵، رسانه ها اعلام کردند که آخرین اعضای مجاهدین خلق عراق را ترک کرده و به کشور آلبانی فرستاده شدند. تعداد مجاهدین در عراق پس از بسته شدن پایگاه اشرف در حدود سه هزار و پانصد تن بود که نزدیک به نهصد تن از آنان به ایران بازگشتند و رقمی حدود دوهزار و ششصد تن به پایگاه لیبرتی نزدیک فرودگاه بغداد منتقل شدند.

از مجموع دوهزار و ششصد تن ، نزدیک به هفتصد تن از اعضاء به آمریکا و کشور های اروپایی برده شدند. در میان این گروه کسانی هستند که پیشتر دارای اقامت یا ملیّت از آمریکا و دیگر کشور های اروپایی بودند و بخش دیگر این گروه را شماری از فرزندان اعضای مجاهدین تشکیل می دهند. بقیه اعضای بجا مانده مجاهدین که حدود هزار و نهصد تن می باشند به یک پایگاه متروک نظامی درآلبانی منتقل شده اند.

در میان اعضای منتقل شده به آلبانی حدود شصت درصد را مردان و چهل در صد را زنان تشکیل می دهند. میانگین سنی این گروه پنجاه و پنج سال است، بخش مهمی از این گروه ؛ پیر، فرسوده و از کار افتاده شده اند و اغلب اعضاء به بیماری های جسمی و روحی ناشی از دوران طولانی اردوگاه نشینی در عراق دچار شده اند.

طبق اخبار موثق، زنان و مردان مستقر در آلبانی مجرد می باشند و هیچ زن و شوهری در میان آنان دیده نمی شوند، و به نوعی گرفتار و اسیر سازمان هستند. بر پایه اطلاعاتی، تخمین زده می شود که نزدیک به هفتاد درصد این گروه در آلبانی در انتظار راه حلی برای جدا شدن از فرقه مجاهدین روز شماری می کنند.

هیچ کشوری حاضر نشد اعضای مجاهدین خلق را بطور جمعی اسکان دهد، و به همین دلیل آمریکایی ها برای یافتن یک کشور به تکاپو افتادند و موفق شدن فقیر ترین کشور مسلمان اروپا را با پرداخت بیست میلیون دلار در سال راضی به این کار کنند.

طرح حساسیت زدایی مجاهدین به روش آمریکایی
پس از آخرین عملیات نظامی مجاهدین علیه جمهوری اسلامی که به گفته مجاهدین؛ عملیات فروغ جاویدان و به گفته جمهوری اسلامی به عملیات مرصاد معروف شد ، نزدیک به سی سال است که اعضای مجاهدین در پایگاه اشرف، پایگاه لیبرتی و در کمپ آلبانی عملا هیچ فعالیتی مبارزاتی نداشته اند و به نوعی اردوگاه نشینی و در نتیجه به تبلیغات تکراری، ملال آور و اتلاف وقت ! عادت کرده اند.

آمریکایی ها نمی توانستند سازمان مجاهدین و اعضای گرفتار آن را به یکباره در طبیعت رها کنند. پیامد هایی چون ؛ سرخوردگی ها ، واکنش های احتمالی و خطرناک برخی از اعضاء مجاهدین در جوامع غربی می توانند فاجعه آفرین باشند. آزاد و رها کردن اعضای مجاهدین با همه مشکلات روز افزونی که گریبان این تشکیلات را گرفته است بدون رعایت جوانب و کار روانشناسی ویژه (حساسیت زدایی = désensibilisation) روی اعضاء و خنثی سازی افکار افراطی آنان بی شک خطراتی در بر خواهد داشت.
آدم هایی که عمر خود را در یک تشکیلات شبه نظامی و دیکتاتوری با شعار های ؛ بر پایی حکومت دموکراتیک اسلامی، انتقامجویی، ترور مخالفین ، زندانی ، شکنجه، اعتراف گرفتن و ترور اعضای خود بسر برده وحتی به این مسائل خو ! گرفته اند.

با توجه به تجارب اعضای تشکیلات مجاهدین در زمینه استفاده از سلاح، عملیات شبه نظامی و سازمانی و … رها کردن آنان بدون حساسیت زدایی ، این امکان حتی بطور ضعیف وجود دارد که برخی از آنان جذب گروه های تروریستی مسلمان افراطی و یا باند های خلافکار خارجی شوند و یا در نهایت به خیل بیماران روحی اروپا بپیوندند.

آمریکایی ها در زمینه (حساسیت زدایی = désensibilisation) دارای تجربه علمی و عملی هستند. نمونه های آن زندان هایی است که در آن ها اعضای القاعد، حزب بعث عراق و داعش را نگهداری می کردند. این برنامه در آغاز در ارتش آمریکا کاربرد داشت ولی با گسترش گروه های شبه نظامی افراطی مسلمان، سازمان های اطلاعاتی چون (سی- آی- آ ) و (اف- بی -آی) نیز در این برنامه شرکت می کنند.
پس از حملات تروریستی داعش به کشور های اروپای غربی فرانسه و انگلیس با استفاده از همین تجربه آمریکا، برای مجرمین بخش های ویژه ای در نظر گرفتند. مدت دوره آموزش حساسیت زدایی ، یکسال و نیم در نظر گرفته شد. در آخرین گزارش منابع رسمی در فرانسه با توجه به افراطی بودن این زندانیان پیشرفت قابل توجهی دیده نمی شود و تصمیم گرفته شد تا در زمینه مواد آموزشی و مدت زمان حساسیت زدایی تغییراتی صورت گیرد.

در این مورد باید امیدوار بود که خوشبختانه اعضای مجاهدین خلق را نمی توان با اعضای گروه های تندروی اسلامی مقایسه کرد و برنامه حساسیت زدایی آمریکایی ها روی این گروه در آلبانی نتیجه مثبت خواهد داد.

لازم به یاد آوری است که پس از انتقال اعضای مجاهدین از عراق به آلبانی بی درنگ برنامه حساسیت زدایی آغاز شد و در مدت کمتر از ده ماه نتایج مثبت آن مشاهده شد. شماری از مجاهدینی که در ماه سپتامبر به کمپ نظامی سابق آلبانی منتقل شده بودند پیش از ماه ژوئن سر به شورش و اعتراض برداشتند و قصد جدا شدن از تشکیلات و پیگیری یک زندگی طبیعی را عنوان کردند. به همین دلیل رهبران مجاهدین در فرانسه سراسیمه به آلبانی شتافتند و خود مریم رجوی در دو نوبت چند ماهه برای خاموش کردن اعتراضات در آلبانی اقامت کرد.
مسئولین مجاهدین هم اکنون بیش از دویست ! تن از ناراضیانی که در خواست جدا شدن خود را علنی ابراز کرده اند از دیگر اعضاء کمپ در آلبانی جدا کرده اند و این دویست تن در سیستم قرنطینه! سازمان، به نوعی در انفرادی بسر می برند. و روزی چند بار به بهانه مصاحبه مورد بازجویی بازجویان کلاه سفید و کلاه سیاه ( خوب و بد) قرار می گیرند تا این اعضای ناراضی را با اعمال شکنجه های روانی وادار به ماندن در سازمان مجاهدین کنند.

از سال گذشته تاکنون شماری از اعضای مجاهدین از کمپ فرار کرده و به کمک دیگر اعضای جدا شده از مجاهدین به زندگی عادی برگشته اند. فراریان بیشتر مرد ها می باشند. گزارش هایی در دست است که در این هیاهو، زنان و دختران این تشکیلات قرون وسطایی بیش از مردان قربانی و اسیرمی باشند. زنان و دخترانی که عمر خود را در اردوگاه های این سازمان به هدر داده و طبیعتاً ضعیف تر از مردان سازمان می باشند و از فرار و رهایی خود واهمه دارند و نگران آینده خود می باشند.
مسئولین سازمان هم به ترفند های گوناگون به این نگرانی و ناامیدی دامن می زنند و با پخش اخبار نادرست در خواست کنندگان جدایی را می ترسانند.
به هم میهنان گرامی پیشنهاد می کنم که با توجه به شرایط ناگوار اعضای فریب خورده و در بند ستم فرقه قرون وسطایی، برخورد های مناسب و انسان دوستانه با آنان داشته باشند و ضمن هر گونه یاری رسانی به این هم میهنان که تصمیم گرفته اند از چنگال این فرقه جهنمی رهایی یابند شرایطی را فراهم کنند که بدون هیچ انگ و سرکوفتی بتواند به صفوف مردم بپیوندند. 

فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی- فرانسه
دوم دسامبر ۲۰۱۷

(پایان)

*** 

Kababi California
(ویدئویی از برخی اعضای سابق مجاهدین خلق، فرقه رجوی)

https://youtu.be/rwNM1Kc27ZI

مجاهدین خلق فرقه رجوی مریم رجوی مسعود رجویپروژه مجاهد مخفی و روش یک کلاغ چهل کلاغ (مجاهدین خلق و شبکه های اجتماعی)ا

THE CONFLICTS IN THE MIDDLE EAST Workshop – Part 6 

Anne Khodabandeh shpjegon si eshte radikalizuar nga muxhahedinet iraniane dhe sesi ndodh procesi i radikalizimit
https://youtu.be/74sLDJQ9wOQ

***

Tirana_today_Mafia_shqiptare_ndihmon_muxhehedinëtSCANDAL! Albanian Mafia Helps Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) Recruit Our Youth, Fears The EU

OLSI JAZEXHI AlbaniaDr Olsi Jazexhi: Double standards in Albania’s fight against terrorism 

Anne Khodabandeh (Singleton) exposing Maryam Rajavi’s MEK activities in Albania
https://youtu.be/yt-rXbs8014

همچنین:

 •  

  کانون آوا، ایران فانوس و پیوند رهایی، بروکسل، هفتم دسامبر ۲۰۱۷:…  این حضورهمزمان هیات بزرگ جداشدگان و مریم قجر در پارلمان اروپا چنان لرزه ای بر فرقه رجوی انداخت که لابی خود را برای جلوگیری از ورود هیات جداشدگان روانه میدان کرد ک

   مهدی خوشحال بغدادمهدی خوشحال، ایران فانوس، بیست و هشتم نوامبر ۲۰۱۷:… این دو مورد، برای کسانی است که هنوز تصمیم به فرار از مناسبات فرقه را نگرفته و یا توان و انگیزه فرار و آزاد شدن را ندارند. بعضی ها اعتقاد دارند که مسعود رجوی آدم زرنگی بود و او هم زمان ضمن کلاه گذاشتن بر سر اربابان خود همچنین نیروهایش را در غل و زنجیری اسیر

  abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هفتم نوامبر ۲۰۱۷:… خانم رجوى، یادتان هست بعد از بیرون رفتن آمریکاییها، دنبال فتنه جدیدى بودید که بتوانید حضور خود را در عراق تداوم دهید و آنهم گردآورى سران بعث در اشرف و ارائه راه حل هاى تروریستى در برابر دولت قانونى عراق و بحث اختلاف شیعه و سنى راه انداختن و کشتار و قتل عام

  کریم غلامی، ایران فانوس، بیست و دوم نوامبر ۲۰۱۷:… برنامه گدایی سازمان مجاهدین در تلویزیون سیمای آزادی، به نام „همیاری“ این برنامه در واقع یکی از بنگاه های پول شویی مجاهدین است. هر چند که این برنامه بسیار بد نام و لو رفته در بین ایرانیان است، ولی با این حال مجاهدین از این برنامه برای پول شویی استفاده می کنند. کسانی که به عنوا

   abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سیزدهم نوامبر ۲۰۱۷:… یک سال قبل از نشست هاى مسعود رجوى در قرارگاه باقرزاده موسوم به نشستهاى طعمه و خارجه گرایى که در برابر بن بست سیاسى و استراتژى و  ایدئولوژیکى که سازمان در آن قرار داشت، از بالا تا پائین سلسله مراتب  تشکیلات در یک یأس و ناامیدى و حالت پاسیو قرار داشتند و طبعا د

   مهدی خوشحال بغدادمهدی خوشحال، ایران فانوس، ششم نوامبر ۲۰۱۷:… مسعود رجوی کسی بود که از مرگ دیگران خشنود می شد و انرژی می گرفت. دوست و دشمن برایش فرقی نمی کرد. او از مرگ به جز کسب درآمد مالی و استفاده سیاسی و رسیدن به قدرت، قلباً نیز شاد می شد و انرژی می گرفت. یادم است، یکی از شبهای سرد سال ۱۳۶۶ بود که گردان عملیاتی مازندران در مر

  abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سی ام اکتبر ۲۰۱۷:… در یک ماهه اخیر مریم رجوى و دیگر سران فرقه که با ریزش نیرو و فروپاشى مواجه هستند، به شدت و تمام عیار خودشان را به آمریکا و متحدان او قلاب کرده اند و „شال“ خیانت و مزدورى را به قول معروف از رو بسته اند تا شاید فرجى بیابند و دستآویز و توجیهى قرار دهند براى افراد مأی

   کریم غلامی، ایران فانوس، بیست و یکم اکتبر ۲۰۱۷:… یاد گرفته ام که هر اطلاعاتی را از فیلتر „شک و تردید“ عبور بدهم. بگذریم که دلی پر درد از فجایع این جهان دارم. یکی از سانسور هایی که در دنیای امروز صورت می گیرد، جنایت هایی است که رهبران مجاهدین انجام داده اند. جنایت هایی که در اشرف صورت گرفته است به لحاظ کمی به اندازه اردوگاه آش

  abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، شانزدهم اکتبر ۲۰۱۷:… جناب ترودو! رهبرى این سازمان با نیات شیطانى و شیطان سازى و با خرج پولهاى هنگفت براى خرید لأبى و لابیگرى و وارونه نشان دادن واقعیات، میخواهد میان دو ملت ایران و کانادا، فاصله بیندازد و با فرار به جلو و با طرح مسائل انحرافى در کشتار و ترور بین دولت مردان کشور شما

   کریم غلامی، ایران فانوس، دوازدهم اکتبر ۲۰۱۷:… یکی از خطرناک ترین و از طرفی هم کثیف و تهوع آور، عکس مریم رجوی در مقابل تعدادی آدم بیچاره و درمانده بود که به اصطلاح عزاداری می کردند. بعضا به این فکر می کنم که این افراد چقدر بدبخت و درمانده هستند که هنوز آویزان „رهبران“ ی هستند که بارها و بارها به آنها خیانت کرده اند. این عکس، 

   abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هشتم اکتبر ۲۰۱۷:… دیگر کسى براى اراجیف مریم رجوى بهائی قائل نیست. طبق شنیده ها از دوستانى که اخیراً از تشکیلات در البانى جدا شده اند، از اینکه مریم رجوى و با توصیه شوهر مفقود شده اش یکسال آینده را سرنگونى دولت ایران عنوان کرده و با استدلال هاى آبکى مانند گذشته، اینبار ترامپ و مکی

  کریم غلامی، ایران فانوس، سی ام سپتامبر ۲۰۱۷:…  نکته جالب توجه، در آن است که مرحوم اول مسعود رجوی، به کتابی که „خودش نوشته“ استناد می کرد. وقتی که در سال ۱۳۶۹ مریم رجوی مطرح کرد که این کتاب توسط او نوشته شده است. من سوال کردم، اگر این کتاب توسط خود مسعود رجوی نوشته شده، مسعود رجوی نمی تواند از آن به عنوان یک مرجع استفاده بکند و به

   ایران فانوس، بیست و هشتم سپتامبر ۲۰۱۷:… ولی ارباب بزرگ، اظهار نظر بی جا در چنین مواردی را ممنوع اعلام کرده است. بی جهت نیست که نمایندگان آمریکا هر چند وقت یک بار ظاهراً برای پیروزهای بزرگ ولی در اصل برای استنطاق و هشدار، به آلبانی رفته و مسئولین مجاهدین را از حیث کارهای سیاسی و تبلیغاتی خارج از چارچوب تعیین شده، منع می کنن

   abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نوزدهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  در مقاله یکى از جدا شده ها در آلبانى، خواندم که یکى از نفرات جدا شده که یک پایش را در عملیاتهاى داخله موسوم به سحر و راهگشایى، بخاطر رفتن روى مین از دست میدهد، الان در آلبانى پایش عفونت کرده و نیاز به عمل جراحی دارد چرا که در سازمان مانع مداواى درست میشدند تا

   ایران فانوس، هجدهم سپتامبر ۲۰۱۷:… پس از شکست و ختم تاریخ مصرف داعش یا همان تتمه بعث عراق در عراق و سوریه و کور شدن یکی دیگر از امیدهای مجاهدین خلق که قبلاً تاریخ مصرف شان گذشته بود و تنها مصرف تبلیغاتی داشتند، حال برای برون رفت از منجلابی که در آن گیر کرده اند و برای روحیه دادن به نیروهای مسئله دار، ضمن برپا کردن جشن پنجاه 

   کریم غلامی، ایران فانوس، دوازدم سپتامبر ۲۰۱۷:… اوایل تابستان سال ۱۳۸۰ بود که مرحوم اول مسعود رجوی همه را به قرارگاه یا بهتر است بگویم شکنجه گاه “باقرزاده” فراخواند. تحت نظارت و کنترل مستقیم شخص او، نشستهای مغزشوی به نام “طعمه” شروع شد که در این جلسات افرادی که مخالفت داشتند با فحاشی و ضرب و شتم و زندانی کردن سعی در شکستن آن