جنگ مسلحانه فرقه رجوی و لق لق زبان هوشنگ اسدیان

جنگ مسلحانه فرقه رجوی و لق لق زبان هوشنگ اسدیان

جنگ مسلحانه فرقه رجوی و لق لق زبان هوشنگ اسدیانعلی جهانی، وبلاگ آیینه، نهم ژوئیه 2020:… بهتر است از سازمان مجاهدین فرقه گرا و تروریستی تان بپرسید که در این چهل سالی  که مبارزه مسلحانه و شیوه‌های خشونت آمیز برای رسیدن قدرت را دنبال کرده است به کجا رسیده است ؟ و ارتش به اصطلاح آزادی بخش چی شد که  برای سرنگونی تشکیل شده بود  که حالا  می خواهد با کانون های به اصطلاح شورشی سرنگونی را محقق کند ؟ و  آن وعده های دروغین  سرنگونی شش ماهه رجوی چی شد؟   و آن رهبر مفقود الاثر سازمان کجاست که قبل از سقوط صدام حسین دیکتاتور سابق عراق می گفتند جنگ نمی شود و اگر هم جنگ بشود به محض حمله به نیروهای سازمان من و مریم جلودار شما و می رویم برای سرنگونی؟ و هزاران سوال بی جواب دیگر که این سازمان به اصطلاح آزادی خواه تان نه تنها به آنها جواب نمی دهد بلکه علیه  سوال کنندگان فحاشی می کند و آنها را تهدید می کند جنگ مسلحانه فرقه رجوی و لق لق زبان هوشنگ اسدیان 

جنگ مسلحانه فرقه رجوی و لق لق زبان هوشنگ اسدیانمجاهدین خلق ضد انقلاب و قهر مسلحانه ی انقلابی؟

جنگ مسلحانه فرقه رجوی و لق لق زبان هوشنگ اسدیان

نگاهی به مقاله سازمان تحت عنوان تنها راه جنگ مسلحانه است

سازمان فرقه گرا و تروریستی رجوی مقاله ای در سایت به اصطلاح جبهه همبستگی که  اصلا وجود خارجی ندارد و از همین  انواع  و  اقسام نامهای مختلفی هست که سازمان برای مخفی نگه داشتن فعالیت های تروریستی و پول شوئی هایش در کشورهای اروپایی تعیین کرده است. مقاله ای تحت عنوان ” تنها راه جنگ مسلحانه است “ از زبان فرد معلوم الحال و مزدوری به نام هوشنگ اسدیان نوشته است و در آن تمام کسانی را که دنبال راه حل های مسالمت آمیز و صلح آمیز هستند و معتقدند که دوران مبارزه مسلحانه و شیوه‌های خشونت آمیز برای رسیدن به قدرت بسر رسیده است را  به باد انتقاد و فحاشی گرفته است و  آنها را سازشکار و خائن توصیف کرده و خطاب به کسانی  که دنبال راه حل های مسالمت آمیز هستند  گفته است که مگر  بعد از چهل سال راه های مسالمت آمیز و صلح آمیز جواب داده است که شما  همچنان دنبال آن هستید و مردم معترض را از آن بر حذر می دارید و می گویید دوران مبارزه مسلحانه و شیوه‌های خشونت آمیز برای رسیدن به قدرت بسر رسیده است  .

از نیاز به خون در عراق تا بور شدن رجوی در آلبانی

این مزد بگیر رجوی همانند سایر سران سازمان و رهبریت سازمان فرافکنی کرده و انگار حافظه اش را از دست داده اند و دچار آلزایمر  شده اند و فراموش کرده اند که این سازمان فرقه گرا و تروریستی رجوی هست که از سال شصت تا کنون به مدت چهل سال است که  راه حل جنگ مسلحانه و شیوه‌های خشونت آمیز برای رسیدن به قدرت را به هر قیمت دنبال کرده است و اکنون این استراتژی ترور و خشونت اش شکست خورده است.  باید به این مزدور یادآوری کنم که هیچگاه از دهانه لوله تفنگ گل و بلبل در نمی آید و برای مردم آزادی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی به ارمغان نمی آورد و به فرض محال  اگر به خیال ابلهانه شما  و سران سازمان فرقه گرا و تروریستی رجوی چنین چیزی به وقوع بپیوندد و سازمان به شیوه مبارزه مسلحانه به قدرت برسد مطمئن باشید این سازمان شما و هر گروهی که با زور اسلحه قدرت را تصاحب کند همانند همه حکومت هایی که از طریق کودتا به حکومت می رسند نه تنها آزادی خواه و مدافع حقوق بشر و عدالت اجتماعی و پیگیر  مطالبات مردم نبستند بلکه به شدت آنهائی  که دنبال آزادی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی هستند را سرکوب می کنند و این یک دروغ بزرگی بیش نیست که گروه و سازمانی حکومتی را از طریق مسلحانه سرنگون کند و بعد تن به انتخابات آزاد و آزادی بیان و عدالت اجتماعی بدهد  و  پیگیر مطالبات مردم و حقوق بشر باشد .

“بهتر است از سازمان مجاهدین فرقه گرا و تروریستی تان بپرسید که در این چهل سالی  که مبارزه مسلحانه و شیوه‌های خشونت آمیز برای رسیدن قدرت را دنبال کرده است به کجا رسیده است ؟ و ارتش به اصطلاح آزادی بخش چی شد که  برای سرنگونی تشکیل شده بود  که حالا  می خواهد با کانون های به اصطلاح شورشی سرنگونی را محقق کند ؟ و  آن وعده های دروغین  سرنگونی شش ماهه رجوی چی شد؟   و آن رهبر مفقود الاثر سازمان کجاست که قبل از سقوط صدام حسین دیکتاتور سابق عراق می گفتند جنگ نمی شود و اگر هم جنگ بشود به محض حمله به نیروهای سازمان من و مریم جلودار شما و می رویم برای سرنگونی؟ و هزاران سوال بی جواب دیگر که این سازمان به اصطلاح آزادی خواه تان نه تنها به آنها جواب نمی دهد بلکه علیه  سوال کنندگان فحاشی می کند و آنها را تهدید می کند”

البته خطاب به این مزدور حلقه بگوش باید بگویم که شما و سران سازمان تان خوب می دانید که سازمان و رهبریت تمامیت خواه آن که خودش را تنها آلترناتیو و نیروی سرنگون کننده حکومت ایران می پندارد. نه تنها  تحمل شنیدن  کوچکترین انتقادی را از جانب هیچکس حتی از جانب نیروهای سازمان را  ندارد  بلکه نیروهای معترض در تشکیلات  را زندانی و شکنجه  و در مواردی اعدام کرده است  بنابراین این سازمان به اصطلاح آزادی خواه تان امتحان خودش را در این سالیان پس داده است و کارنامه تروریستی و مزدوری اش علیه مردم ایران در این چهل سال بر کسی پوشیده نیست و به خیانت ها و جنایاتش به وضوح بر همگان به اثبات رسیده است . بنابراین شما بهتر است بجای لجن پراکنی علیه کسانی که دنبال راه حل های مسالمت آمیز هستند و بجای نسخه پیچیدن برای گروههای دیگر که باید همانند سازمان مجاهدین کانون های شورشی که توهم و دروغی بیش نیست تشکیل دهند. و بجای اینگونه اراجیف تکراری و دروغپردازی های دیکته شده از طرف سازمان بهتر است از سازمان مجاهدین فرقه گرا و تروریستی تان بپرسید که در این چهل سالی  که مبارزه مسلحانه و شیوه‌های خشونت آمیز برای رسیدن قدرت را دنبال کرده است به کجا رسیده است ؟ و ارتش به اصطلاح آزادی بخش چی شد که  برای سرنگونی تشکیل شده بود  که حالا  می خواهد با کانون های به اصطلاح شورشی سرنگونی را محقق کند ؟ و  آن وعده های دروغین  سرنگونی شش ماهه رجوی چی شد؟   و آن رهبر مفقود الاثر سازمان کجاست که قبل از سقوط صدام حسین دیکتاتور سابق عراق می گفتند جنگ نمی شود و اگر هم جنگ بشود به محض حمله به نیروهای سازمان من و مریم جلودار شما و می رویم برای سرنگونی؟ و هزاران سوال بی جواب دیگر که این سازمان به اصطلاح آزادی خواه تان نه تنها به آنها جواب نمی دهد بلکه علیه  سوال کنندگان فحاشی می کند و آنها را تهدید می کند.

ما همه در فرقه رجوی به یک عنصر بی اراده و برده  تبدیل شده بودیم

بنابراین ملاحظه می فرمائید که نه تنها راه حل  جنگ مسلحانه جواب نداده بلکه این استراتژی شکست خورده و کشتی راه حل جنگ مسلحانه به گل نشسته و سازمان شما در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است  و به همین خاطر مریم عضدانلو سرکرده فعلی این سازمان فرقه گرا و تروریستی چندی پیش  در گردهمائی به مناسبت  سی خرداد  سالروز خشونت و ترور در زندانی تحت عنوان اشرف سه در کشور آلبانی  از هدف  سازمان  که “برای رسیدن به قدرت به هر قیمت” مبارزه مسلحانه را در سی خرداد سال شصت استارت زده بود  عقب نشینی کرده و گفت هدف سازمان رسیدن به قدرت به هر قیمت نیست بلکه بدنبال “رسیدن به آزادی به هر قیمت ” است که آنهم دروغی بیش نیست و برای لاپوشانی شکست استراتژی مبارزه مسلحانه و انحراف اذهان عمومی می باشد. و الان هم  سازمان تان بجای پرداختن به مسائل سرنگونی حکومت ایران  با تمام توش و  توانش و تمام عیار دنبال اینست که به هر قیمت شده  نیروهای وارفته و روحیه باخته سازمان را در زندانی تحت عنوان اشرف سه نگه دارند و از ریزش روز افزون نیرویی جلوگیری کنند  و در این راستا از درخواست و پویش و تلاش های خانواده های نیروهای سازمان  برای ملاقات با فرزندان اسیرشان در سازمان به شدت وحشت زده و خشمگین  شده است و به هر قیمت تلاش می کنند از رسیدن خانواده ها به این خواسته بر حق شان جلوگیری کنند.

لینک به منبع

جنگ مسلحانه فرقه رجوی و لق لق زبان هوشنگ اسدیان

***

مریم رجوی، کانونهای شورشی، سخنرانی 17 ژوئن و 17 ژوئیهمریم رجوی، کانونهای شورشی، سخنرانی 17 ژوئن و 17 ژوئیه

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/شورای-ملی-مقاومت-ایران-چهل-سالگی-تخیلا/

شورای ملی مقاومت ایران . چهل سالگی تخیلات رجوی

شورای ملی مقاومت ایران . چهل سالگی تخیلات رجویعلی جهانی، وبلاگ آیینه، بیست و نهم ژوئن 2020:… رجوی در واقع این شورا را برای پوشاندن چهره تروریستی سازمان و مدره نمایی و پول شوئی در کشورهای اروپایی تاسیس کرده بود . ولی الان بعد از چهل سال ملاحظه می فرمائید که نه از بال نظامی یعنی ارتش به اصطلاح آزادی بخشش چیزی بافی مانده است و نه از بال سیاسی اش یعنی این شورای دست سازش خبری هست.  و اگر به فعالیت های این شورای کذائی نگاه کنید فقط چند اطلاعیه کلیشه‌ای و دیکته شده است که به مناسبت های مختلف صادر می کند. و در حقیقت این شورا همانند آن ارتش به اصطلاح آزادی بخشش مردگان متحرکی بیش نیستند. و جالب اینکه مریم عضدانلو سرکرده فعلی این سازمان فرقه گرا و تروریستی که علاوه بر مسئولیت رئیس جمهور مادام العمر مسئول این شورای کذائی هم هستند. شورای ملی مقاومت ایران . چهل سالگی تخیلات رجوی 

شورای ملی مقاومت ایران . چهل سالگی تخیلات رجویآقای هزارخوانی! دکتر جان! حیف نان! والله توقع شما از امریکایی ها در توانشان نیست

شورای ملی مقاومت ایران . چهل سالگی تخیلات رجوی

نگاهی به شورای دست ساز رجوی بعد از چهل سال

علی جهانی

آقای علی جهانی آلمان

رجوی بعد از اعلام مبارزه مسلحانه در سی خرداد سال شصت و شکست استراتژی سهم خواهی اش از انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران فرار را بر قرار ترجیح داد و به پاریس گریخت و بعدش برای توجیه این فرارش سعی کرد ادای یک رهبر تبعیدی را در بیاورد و وعده سرنگونی شش ماهه بدهد و بدنبال آن شورای به اصطلاح ملی مقاومت که  در حقیقت شورای دست سازی بیش نیست را تاسیس کرد  ابتدا با دروغ و دغل و وعده های دروغین سرنگونی شش ماهه عده‌ای را  از جمله آقای بنی صدر و  قاسملو  رهبر حزب دمکرات کردستان دور خودش جمع کرد و همچنین با انجام عملیات تروریستی هفت تیر و هشت شهریور توسط عوامل نفوذی اش خواست خودش و شورای دست سازش را تنها آلترناتیو جا بزند البته بخاطر اینکه توسط کشورهای اروپایی و بطور خاص کشور فرانسه که در آن مقیم شده بود انگ تروریستی نخورد مسئولیت این عملیات تروریستی را که منجر به شهادت رجائی و باهنر  بهشتی  عده‌ زیادی از مسئولان کشور شده بود را بطور مستقیم نپذیرفت. ولی بعد از بر ملا شدن تحلیل های آبکی و وعده های دروغین سرنگونی شش ماهه رجوی اعضای این شورای به اصطلاح ملی مقاومت از این سازمان فرقه گرا و تروریستی فاصله گرفتند و بعدا که رجوی به عراق رفته و نوکری و مزدوری تمام عیار صدام حسین دیکتاتور سابق عراق را پذیرفت و ارتش به اصطلاح آزادی بخش را تاسیس کرد می گفت شورای ملی مقاومت بال سیاسی و ارتش به اصطلاح آزادی بخش هم با نظامی مقاومت هست و مقاومت بوسیله این دو بال می خواهد سرنگونی را محقق نماید و برای اینکه جدا شدگان از شورای ملی مقاومت را کم اهمیت جلوه دهند تعداد زیادی از اعضای سازمان را عضو شورای ملی مقاومت جا زد و اکنون این به اصطلاح شورای ملی مقاومت بیش از پانصد عضو دارد که بجز چند تن پیر و سالخورده نظیر هزار خوانی و مهدی سامع بقیه اعضای سازمان هستند که از کادر ها و فرماندهان ارتش به اصطلاح آزادی بخش هستند.

رجوی در واقع این شورا را برای پوشاندن چهره تروریستی سازمان و مدره نمایی و پول شوئی در کشورهای اروپایی تاسیس کرده بود . ولی الان بعد از چهل ملاحظه می فرمائید که نه از بال نظامی یعنی ارتش به اصطلاح آزادی بخشش چیزی بافی مانده است و نه از بال سیاسی اش یعنی این شورای دست سازش خبری هست.  و اگر به فعالیت های این شورای کذائی نگاه کنید فقط چند اطلاعیه کلیشه‌ای و دیکته شده است که به مناسبت های مختلف صادر می کند. و در حقیقت این شورا همانند آن ارتش به اصطلاح آزادی بخشش مردگان متحرکی بیش نیستند. و جالب اینکه مریم عضدانلو سرکرده فعلی این سازمان فرقه گرا و تروریستی که علاوه بر مسئولیت رئیس جمهور مادام العمر مسئول این شورای کذائی هم هستند،  به مناسبت چهلمین سالروز تاسیس شورای ملی مقاومت کال کنفرانس بقول خودشان بین المللی برگزار کرده که دو سوی اقیانوس در آن شرکت کرده‌اند و سالروز تاسیس این مرده متحرک گرامی داشته اند . ولی همه می دانند که سیمرغ رجوی با از دست دادن بال سیاسی شورا و بال نظامی ارتش آزادی بخش اکنون بی بال و پر گشته است  و اینگونه برگزاری مراسم که بیشتر به مراسم ختم شبیه هست صرفا برای پر کردن برنامه‌های تبلیغاتی سازمان هست و همچنین برای فریب نیروهای نگون بخت سازمان می باشد تا چند صباحی بیشتر آنها را در اسارتگاه کشور آلبانی تحت عنوان اشرف سه نگه دارند .

لینک به منبع

شورای ملی مقاومت ایران . چهل سالگی تخیلات رجوی

***مصاحبه آن سینگلتون با زنده یاد الهه، سپتامبر 2005، لندنمصاحبه با زنده یاد الهه، سپتامبر 2005، لندن

استعفا از شورا, مبطل اتهامات رجوی علیه جداشدگان؛ «ترتیبات اجرایی استعفا» یا پیشگیری از ریزش !استعفا از شورا, مبطل اتهامات رجوی علیه جداشدگان؛ «ترتیبات اجرایی استعفا» یا پیشگیری از ریزش !

چهره کریه رجوی ها آرایش پذیر نیستچهره کریه رجوی ها آرایش پذیر نیست

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کارنامه-حقوق-بشر-مجاهدین-خلق/

کارنامه حقوق بشر مجاهدین خلق در آستانه نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل

کارنامه حقوق بشر مجاهدین خلق علی جهانی، وبلاگ آیینه، سیزدهم نوامبر 2019:…  همه ساله  همزمان با نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سران فرقه رجوی هیاهو راه می اندازند و در تبلیغات شان به دروغ خود را مدافع سرسخت حقوق بشر معرفی می کنند در صورتیکه خودشان در مناسبات قرون وسطایی و استالینی شان نقض فاحش حقوق بشر و آزادی بیان وجود دارد. و حتی در  زمینه نهادهای حقوق  بشری نظیر دیدبان حقوق گزارشی در مورد اعدام و شکنجه و زندان در سازمان مجاهدین در زمان صدام حسین منتشر کرده است حالا سوال اینجاست که مگر یک سازمان فرقه گرا که خودش در مناسباتش سرکوب و سانسور خفقان شدید وجود دارد میتواند مدافع  حقوق بشر باشد؟ کارنامه حقوق بشر مجاهدین خلق در آستانه نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل 

https://iran-interlink.org/wordpressfa/wp-content/uploads/2019/04/Saddam_Private_Army_MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult.jpgحمزه رحیمی، قربانی مقاوم زیر شکنجه های سال 74 مجاهدین خلق ایران

کارنامه حقوق بشر مجاهدین خلق در آستانه نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل

همه ساله  همزمان با نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سران فرقه رجوی هیاهو راه می اندازند و در تبلیغات شان به دروغ خود را مدافع سرسخت حقوق بشر معرفی می کنند در صورتیکه خودشان در مناسبات قرون وسطایی و استالینی شان نقض فاحش حقوق بشر و آزادی بیان وجود دارد. و حتی در  زمینه نهادهای حقوق  بشری نظیر دیدبان حقوق گزارشی در مورد اعدام و شکنجه و زندان در سازمان مجاهدین در زمان صدام حسین منتشر کرده است حالا سوال اینجاست که مگر یک سازمان فرقه گرا که خودش در مناسباتش سرکوب و سانسور خفقان شدید وجود دارد میتواند مدافع  حقوق بشر باشد؟

 

اکنون  برای روشنتر شدن این موضوع نگاهی می اندازیم به کارنامه سیاه فرقه  تروریستی رجوی در زمینه نقض فاحش حقوق بشر

رجوی  وقتیکه با خیانت به بنیان گزاران سازمان رهبری سازمان تصاحب کرد با تبدیل سازمان به سازمان مسعود و مریم این سازمان را تبدیل به یک فرقه تروریستی کرد که حقوق بشر و آزادی بیان نه تنها معنی ندارد بلکه در آن اولیه ترین حقوق نیرورهای سازمان نظیر ملاقات با خانواده و ازدواج کردن نادیده گرفته میشود.

در این سازمان بچه های زیر سن قانونی از پدر مادر جدا شده و در عملیاتنظامی از آنها استفاده شده و کشته شده اند

دراین سازمان نفرات ناراضی نه تنها حق خروج از سازمان را ندارند بلکه زندانی و شکنجه و اعدام می شوند

در این سازمان همه باید تن به طلاق اجباری داده و رهبری عقیدتی رجوی را بپذیرند و نه تنها حق داشتن عقیده ای دیگر در این سازمان ممنوع است بلکه اگر هم کسی یک عقیده دیگر مثلا مسیحی باشد باید تغییرعقیده دهد وگرنه با خشم رجوی مواجه می شود

 

در این سازمان هیچکس حق انتقاد از مسئولین و بطور خاص رهبری سازمان را ندارد و تحمل شنیدن کوچکترین انتقاد از جانب رجوی وجود ندارد و ایشان فتوای قتل منتقدین سازمان را صادر کرده است.

این سازمان تروریستی تحت عنوان عملیات سرنگونی بیش از هفده هزار نفر از شهروندان ایرانی را کشته است.

بله دوستان چنین سازمانی با این کارنامه سیاه حقوق بشری می تواند مدافع حقوق بشر باشد؟

کارنامه حقوق بشر مجاهدین خلق در آستانه نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تظاهرات-مردم-عراق-و-لبنان-و-تحلیل-های-آب/

تظاهرات مردم عراق و لبنان و تحلیل های آبکی فرقه رجوی

تظاهرات مردم عراق و لبنان و تحلیل های آبکی فرقه رجویعلی جهانی، وبلاگ آیینه، ششم نوامبر 2019:… در میان تحلیل های آبکی و دورغپردازی های سران فرقه رجوی خیلی مضحک و خنده دار است. سران فرقه تروریستی رجوی که از جنگ داخلی سوریه و تنش بین آمریکا و متحدین منطقه ای اش نظیر اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی برای پیشبرد مقاصد شوم جنگ طلبی های شان نا امید شده اند و پروژه فشار حداکثری که مبتکر اصلی اش جان بولتن بود با اخراجش از کاخ سفید شکست خورده است. تظاهرات مردم عراق و لبنان و تحلیل های آبکی فرقه رجوی 

تظاهرات مردم عراق و لبنان و تحلیل های آبکی فرقه رجویخواسته هاى به حق مردم لبنان و عراق و نقش فتنه گرى رجوى

تظاهرات مردم عراق و لبنان و تحلیل های آبکی فرقه رجوی

مدتی  هست که مردم عراق و لبنان بخاطر یک سری خواسته های معیشتی و سیاسی دست به تظاهرات زده اند و دولت های خارجی و بطور خاص آمریکا برای مصادره این حرکات اعتراضی کیسه گشادی دوخته اند ولی مردم عراق و لبنان و دولت مردان و مقامات مذهبی این دو کشور حواس شان جمع هست که کسی از خواسته های بر حق شان سواستفاده نکند.

اما  در میان تحلیل های آبکی و دورغپردازی های سران فرقه رجوی خیلی مضحک و خنده دار است. سران فرقه تروریستی رجوی که از جنگ داخلی سوریه و تنش بین آمریکا و متحدین منطقه ای اش نظیر اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی برای پیشبرد مقاصد شوم جنگ طلبی های شان نا امید شده اند و پروژه فشار حداکثری که مبتکر اصلی اش جان بولتن بود با اخراجش از کاخ سفید شکست خورده است.

لذا حالا سران فرقه تروریستی رجوی روی تظاهرات مردم عراق و لبنان سرمایه گذاری کرده اند و در تحلیل های آبکی برای نیروهای نگونبخت سازمان می گویند که مردم عراق و لبنان دارند حکومت شان را سرنگون می کنند و بعدش یک حکومت دلخواه ما در عراق روی کار میاد و ما بر میگردیم به عراق و سرنگونی را محقق می کنیم خلاصه اینبار سران فرقه رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی می خواهد سرنگونی را از طریق تظاهرات مردم عراق و لبنان محقق کند. البته کسی حتی نیروهای نگونبخت سازمان هم اینگونه تحلیل های آبکی و تکراری و دروغ پردازی ها را باور نمی کند و نیروهای سازمان بخوبی می دانند که رجوی از همان اول رفتن به عراق و پذیرش نوکری صدام حسین را با دروغ اینگونه توجیه می کرد با هدف سرنگونی این تصمیم گرفته شده است و بعدش هم بعد از آتش بس بین ایران و عراق همواره با تحلیل های آبکی نظیر جرقه و جنگ وعده های دروغین سرنگونی می داد که همه دیدند بجای سرنگونی حکومت ایران ارباب خودشان یا بقول رجوی صاحب خونه یعنی صدام حسین سرنگون شد و سازمان خلع سلاح شده و قلعه استراتژیکی اشرف را که ظرف فرقه گرایی بود از دست داد و نیروهای داعش یا بقول سران فرقه رجوی عشایر انقلابی عراق نتواستند کاری برای این سازمان فرقه گرای رجوی بکنند و همین مردم عراق بودند که خواستار اخراج سازمان از کشور شان بودند که نهایتا با خفت و خواری از کشور عراق اخراج به کشور آلبانی منتقل شدند و در آنجا هم آوردن لابی هایی نظیر جان مکین جان بولتن و جولیانی و برگزاری سورچرانی برای مقامات آلبانی و دیدار با رئیس جمهور آلبانی هم دردی از درد های لاعلاج سازمان دوا نکرد لذا حالا یک کیسه گشاد دوخته اند تا شاید با تحلیل های آبکی و تکراری و دروغ پردازی ها شان در مورد تظاهرات مردم عراق و لبنان بتوانند نیروهای نگونبخت سازمان را فریب دهند و چند صباحی بیشتر به عمر تشکیلات استالینی و قرون وسطایی شان بیفزایند و با اینگونه تحلیل های آبکی و تکراری و دروغ پردازی ها جلوی موج روز افزون ریزش نیرویی و فروپاشی کامل تشکیلات پوسیده شان را بگیرند.

تظاهرات مردم عراق و لبنان و تحلیل های آبکی فرقه رجوی

***

ترور سپهبد قاسم سلیمانی و مواضع نفرت انگیز رجویترور سپهبد قاسم سلیمانی و مواضع نفرت انگیز رجوی

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردشکنجه رزمندگان؛ اوج خیانت منافقین (فرقه رجوی، مجاهدین خلق) در جنگ تحمیلی

Saudi_Arabia_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MEK_MKO_NCRI_Terrorism_Financeوبگاه البوابه از حمایت مالی عربستان سعودی از گروهک تروریستی منافقین که شامل اهدای سه تُن شمش طلا می‌شود، خبر داد.

مسعود خدابنده، هافینگتون پست: جنجال بزرگ برای اینکه مجاهدین خلق نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

مجاهدین خلق سر بریدن را از مخابرات صدام آموزش دیده اندباند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

از گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجویاز گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجوی

همچنین: