جهانبینی از نوک دماغ

جهانبینی از نوک دماغ

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، سوم ژانویه 2015:… به تازگی سخنگوي مجاهدين دربارة تهديد جانی اعضا ی گرفتاردرکمپ ليبرتي عراق بدلیل جنگهای فرقه ای , با بد دهنی استدلال سازمان ملل و مقامات آمریکای مبني بر خطر داعش و عدم توانائئ نيروي آمريكايي يا كلاه آبي برای حفاظت ساکنان کمپ ليبرتي را به روضه خوانی تکراری تشبیه کرده است سخنگوی فرقه رجوی اولاً دراوج طلبکاری خواسته تا …

تشریح ایدئولوژی ارتجاعی و التقاطی فرقه رجوی و تاریخچه انقلاب ایدئولوژی – قسمت پایانی

لینک به منبع

جهانبینی از نوک دماغ

به تازگی سخنگوي مجاهدين دربارة تهديد جانی اعضا ی گرفتاردرکمپ ليبرتي عراق بدلیل جنگهای فرقه ای , با بد دهنی استدلال سازمان ملل و مقامات آمریکای مبني بر خطر داعش و عدم توانائئ نيروي آمريكايي يا كلاه آبي برای حفاظت ساکنان کمپ ليبرتي را به روضه خوانی تکراری تشبیه کرده است سخنگوی فرقه رجوی اولاً دراوج طلبکاری خواسته تا ارتش آمریکا به دوران اشغال عراق برگشته و حفاظت فرقه رجوی در عراق را به عهده بگیرد وگرنه دولت آمریکا خائن است و مزدور وزارت اطلاعات. سخنگوی فرقه رجوی دوماً خواسته تا سازمان ملل اولین شرط لازم برای اخذ پناهنده گی یک پناهجو را زیر پا گذاشته و اعضای این فرقه را در هیات یک گروه به پناهنده گی قبول کنند و عضویت اعضای آنرا در یک گروه تروریستی را نادیده بگیرند و این رگ غیرت گروه فرقه رجویست اما این سخنگو هیچوقت اشاره نمیکند که خانم مریم رجوی به این خاطر در فرانسه تشریف دارند که رسماً به دولت فرانسه اعلام کرده اند که از تمامی مسئولیتهایش در ارتش آزادیبخش ملی استعفا داده است و تنها رئیس جمهور مادام العمر شورای ملی است و به این خاطر دولت فرانسه با تمدید پناهنده گی ایشان موافقت کرده است این کار خانم مریم رجوی هیچوقت از نظر فرقه رجوی انزجار آور و پست نیست و آنرا نباید به حساب زانو زدن و تسلیم و نفی عضویت و نوشتن انزجار نامه و تنفر نامه نوشت چون هدف وسیله را توجیه میکند اما وقتی نوبت گروگانهای بدبخت و گرفتار در کمپ لیبرتی در عراق جنگ زده میرسد چون سیاست فرقه رجوی نگه داشتن این قربانیان در عراق و استثمار عمر این اعضای نگونبخت است رگ خانم رجوی و سخنگویش باد میکند .

خانم مریم رجوی یادم هست مسعود رجوی در بحث های انقلاب ایدئولوژیک میگفت عضویت مجاهدی نه دادنی است نه گرفتنی این رابطه درونی یک عضو با نقطه رهبری کننده است اگر چنین است پس بگذارید این اعضا با پذیرش شروط سازمان ملل به دنیای آزاد راه یابند از بن بست عراق نجات پیدا کنند وقتی پایشان به کشورهای آزاد رسید باز مرید تو خواهند بود شما که در سیاست هفت خط روزگارید از شما بعید ه . آنوقت میتوانید به ریش سازمان ملل بخندید.

اما از آنجائیکه در رذالت رهبری فرقه ختم روزگار است با سفسطه رفع مشکل امنیت ساکنان کمپ لیبرتی را منوط به برگداندن 17500 تي وال حفاظتي و فشار به حكومت عراق برای برگرداندن كلاه و جليقه هاي حفاظتي ساکنان کمپ لیبرتی میکند در حالیکه رهبری فرقه بخوبی میداند جلیقه و کلاهخود در مقابل تیر مستیقیم و نزدیک آسیب پذیر هستند مگر در آخرین حمله به اشرف فرقه 52 کشته نداشت مگر به قربانیان تیر خلاص زده نشده بود کیسه شن مگر میتواند آنها را در مقابل تیر خلاص حفاظت کند . در ادامه سفسطه سخنگوی فرقه رجوی 10 درصد از سلاحهای اهدائی دیکتاتور سابق عراق (صدام حسین) را میخواهد تا از خودشان دفاع کنند اما هیچوقت نمیگوید ما زائیده جنگ ایران و عراق بوده ایم و هیچ کشور حضور نظامی گروه مخالف دولت همسایه را در خاک خودش تحمل نمیکند . در ادامه فرقه با رو کردن آمار و ارقام مدعی میشود که 17000 قطعه سلاح حفاظتی انفرادی تحویل داده است و برای 4000 نیرویش در عراق بیش از 2400 زرهی و توپ و نفر برداشته است و کیست که نداند تمام مدارک خرید سلاح از دولت صدام حسین ساختگی است مگر فرقه رجوی توان خرید یک تانک تی 55 روسی به مبلغ 4 میلیون دلار را داشت آنهم به تعداد 1000 تا . ودر ادامه فرقه رجوی مدعی میشود که هم اکنون قادر است با استخدام شرکتهای خصوصی حفاظتی مشکل امنیت را حل کند. میگویند یارو رو تو ده راه نمیدادند سراغ کدخدا میگشت دولت عراق دنبال اخراج این فرقه از خاکش است و تا به امروز با حوصله با تبعیت از قوانین بین الملل توسط سازمان ملل متحد و یو ان خط اخراج فرقه رجوی از عراق را نبال کرده است , حال سماجت فرقه رجوی برای کشته شدن این اعضا در عراق برای چیست . چون دست فرقه رجوی رو است سازمان ملل کمپ لیبرتی را بعنوان کمپ پناهنده گی قبول نمیکند . و هیچ دلیل هم وجود ندارد تا یونامی و مانیتورهایش حضور 24 ساعته در کمپ لیبرتی داشته باشند چون صاحب عله ( رهبری فرقه رجوی) برای حفظ جان اعضایش هیچ مسئولیتی قبول نمیکند و برای نگه داشتن آنها در عراق در مقابل سازمان ملل سنگ اندازی میکند اگر در دنیا رسمی هم بر حق استخدام آژانسهای حفاظتی است این شامل گروه تروریستی نمیشود تازه ساختار دولت عراق مثل ایالات متحده نیست که شرکتهای خصوصی حفاظتی داشته باشد. پيشنهاد فرقه رجوی در حالیکه بسيار ساده و قابل فهم است اما بسیار احمقانه است و با واقعیتهای موجود عراق تطابق ندارد .

میر باقر صداقی

03.01.2015

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=13546

تناقض بزرگ درعدم کفایت رهبری , اعلام جدائی شورائیها بی دلیل نیست

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، یازدهم اکتبر ۲۰۱۴: …  جبهه دمکراتیک ملی ایران به رهبری آقای هدایت الله متین دفتری و خانم مریم متین دفتر بخاطر انتخاب مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور مادام العمر مقاومت استعفا دادند. از دیگر جدا شده ها از شورای ملی مقاومت میتوان از آقایان بنی صدر ,آقای عبدالله قاسملو , خانم فریبا هشترودی و …… نام برد و نهایتا خبر خوشحال …

باستان سیر استعفا«ترتیبات اجرایی استعفا» یا پیشگیری از ریزش !

لینک به منبع

تناقض بزرگ درعدم کفایت رهبری , اعلام جدائی شورائیها بی دلیل نیست

بعد از آتش بس جنگ بین ایران وعراق مسعود رجوی علی الرغم شکست در استراتژی جنگ آزادیبخش نوین با راه اندازی دروغ بزرگ فروغ جاویدان وانمود کرد که حضور او در کنار صدام حسین بعنوان جاسوس و ستون پنجم عراق زائیده جنگ ایران و عراق نیست . برخلاف تصور رجوی که تنها راه فلاح را در جنگ مجدد بین ایران و عراق میدید صدام حسین معتقد بود جنگ او با ایران به سود کشورهای حوزه خلیج فارس شده است و دولتهای عربی باید بخشی از بدهی عراق را ببخشند چون کویت بدهی ۳۰ میلیارد دلاری عراق را نبخشید صدام حسین برای مقابله با اوضاع بد اقتصادی بعد از جنگ با ایران به کویت حمله کرد تا از فشار اقتصادیش بکاهد .آتش بس جنگ ایران و عراق و نهایتا حمله عراق به کویت باعث زمین گیر شدن تمام دستگاه جنگ فرقه رجوی در عراق شد تا به روز آخر سقوط صدام حسین هیچوقت رجوی بخاطر حمایت مالی و معنوی صدام حسین پاسخگونبود و بعد از سرنگونی دولت صدام حسین مسعود رجوی از حیث بی آبروئی غیبت کبری پیشه کرد تا فضاحت بار آورده را با گذشت زمان به فراموشی بسپارد .

استعفا و اعلام جدایی محمد رضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت در حالیکه علنا گفتند و نوشتند که در چهار سال آخر نه تنها در محورهای انتقادی هیچگونه گشایش واصلاحی از سوی فرقه رجوی ندیده اند بلکه دردمندانه شاهد انقباض و تکرار اشتباهات فرقه رجوی بوده اند و در مقابل مطالبات اصلاحی , آقایان روحانی و قصیم مورد خشم فرقه رجوی قرار گرفتند .

جبهه دمکراتیک ملی ایران به رهبری آقای هدایت الله متین دفتری و خانم مریم متین دفتر بخاطر انتخاب مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور مادام العمر مقاومت استعفا دادند.

از دیگر جدا شده ها از شورای ملی مقاومت میتوان از آقایان بنی صدر ,آقای عبدالله قاسملو , خانم فریبا هشترودی و …… نام برد و نهایتا خبر خوشحال کننده جدایئ هنرمند بزرگ آقای شاهپور باستان سیر , استعفای ایشان گواه از انقباض هر چه بیشتر فرقه رجوی است انتشار این جدائیها البته از سوی فرقه رجوی کار سختی است تا کی میتوان فرافکنی نمود و یک طرفه و یکسویه تقصیرها را به گردن دیگران انداخت ؟؟؟؟

علت و معلول این همه استعفا در شورای دست ساخته فرقه رجوی چیست؟؟؟ خوشبختانه برخلاف تصور اولیه ازاحزاب سیاسی که جاذبه و دافعه خطی و استراتژیک باعث اتحاد یا انشعاب میشود در فرقه رجوی زیر منیمی است یعنی به انحطال اخلاقی این فرقه برمیگردد مثلا اینجا به گزارش فیگارو اشاره میکنم دزدی از گورستان برای تزئین مقر مریم رجوی ( پلیس فرانسه پس از شکایت یک شاهد و بررسی دوربین های مدار بسته قبرستان و تعقیب سارقان گل معلوم شد که این گل ها به ساختمان مریم رجوی منتقل می شدند ) از دیگر زیر منیمم های این فرقه بهره برداری جنسی رهبران این فرقه از زنان اعضا بوده ! در سال ۱۳۶۴ طلاق مریم رجوی از مهدی ابریشمچی وخواندن خطبه عقد توسط مریم با مسعود رجوی تا ایجاد حرمسرا برای رقص رهائی زنان فرقه و فرستادن زنان توسط مریم رجوی به تخت خواب مسعود رجوی و هزاران زیر منیمم دیگر از جمله دروغ گوئی , کیش شخصیت و…… البته نا گفته نماند بعد از طلاق مریم از مهدی ابریشمچی ایشان که بیش از ۴۳ سال داشت با خواهر موسی خیابانی که ۱۹ سال داشت ازدواج کرد و بی نصیب از سوء استفاده های جنسی نبوده اند .

کارنامه رهبری مریم رجوی در این سالیان تنها نشان از بی عرضگی است, او فاقد توانمندی لازم در اداره امور سازمانی است بعد از سرنگونی حکومت صدام حسین در عراق شاهد ریزش شدید نیرو از این فرقه بودیم , بیش از ۸۰۰ نفر تنها از طریق کمپ تیف از این فرقه جدا شده اند در این سالیان تعداد زیادی ازاعضای شورای ملی مقاومت استعفا داده اند , اعضای فرقه در کمپ لیبرتی قفل شده اند نه راه پیش دارند و نه راه پس !!! بیچاره این اعضا در عراق تشنه رهائی از این فرقه هستند و در هر فرصتی که برایشان پیش میاید از این فرقه فرار میکنند .

ایمان به دمکراسی تنها یک شعار نیست بلکه باید در عمل نیز به آن پایبند بود خوب است اینجا اشاره به آقای الکس سالموند رهبری ۵۹ ساله حزب ملی اسکاتلند بکنم ایشان پس از شکست استقلال طلبان در همه پرسی جدایی از بریتانیا از مقام سیاسی و حزبی اش استعفا دادند او با شهامت پیکار کارزار تبلیغاتی ( کمپین ) استقلال طلبان را غرور آفرین خواند اما گفت حزبش , پارلمان و اسکاتلند نیازمند یک رهبر جدید است ! حال مریم رجوی به کدام دمکراسی اعتقاد دارد ؟ بهتر نیست مریم رجوی بعد از این همه سال با کارنامه افتضاح از رهبری و ریاست جمهوری استعفا دهد یا اینکه باید به کیش شخصیت ادامه داد و باور داشت این فرقه ابتر است و توان تولید رهبری با صلاحیت را ندارد و همه چیز در رهبر عقیدتی مریم و مسعود رجوی خلاصه میشود و غیر از این همه پوچ و بی ارزش است و با تناقض بزرگ درعدم کفایت رهبری ساخت ؟؟؟؟

میرباقر صداقی

سویس

***

ستارگان ژنو سپتامبر 2014 حضور انجمن ستارگان در جلسات مختلف حقوق بشر در ژنو , شرکت خانم نسرین ابراهیمی در کنفرانس خشونت علیه زنان و آکسیون اعتراضی (قسمت سوم )

همچنین:

نامه میر باقر صداقی به برادرش میر واقف صداقی در آلبانی

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویایران ستارگان، سوئیس، بیست و دوم دسامبر 2014:… سلام داداش از اینکه در آبان ماه به آلبانی منقل شدی خوشحال شدم و جای تبریک هست که ازعراق جنگ زده خارج شدی مامان نیز شاد شده و امیدهای تازه ای برای شنیدن صدایت پیدا کرده میدانم چاه

از حرمسرا تا فروپاشی (تهدید به مرگ جداشدگان نشانه اضمحلال فرقه رجوی )

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، دهم دسامبر 2014:… هنوز آغاز حرمسرا سازی مسعود رجوی در سال 72با معرفی 12 کاندید شورای رهبری با شعار صفی تا تهران از یادم نرفته است آنروز مسعود برای کودتای علیه مردان با صلاحیت نیاز داشت همه

نگاه متفاوت به ابلاغیه چراغ خاموش مسعود رجوی

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، سوم دسامبر 2014:… تضاد اصلی یک جنبش وقتی بختک مالکی است من نوعی حتی به اندازه سر سوزنی عنصر و عناصر مبارزه با رژیم در آن نمیبینم تا چه برسد بخواهم با آن همراهی کنم آقای رجوی اگر من جدا شده �

بیائید هم بر مرده ها وهم بر زنده های فرقه رجوی گریه کنیم .

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی،  ایران ستارگان، سوئیس، سیزدم نوامبر 2014:… در این ماه شاهد فوت آقای یعقوب ترابی و خانم فریده ونایی از اعضای قدیمی و با سابقه فرقه رجوی بودیم طبق معمول تشکیلات فرقه رجوی در بهره برداری تبلیغی از این اجساد متوس