جوابیه ای به نوشته منصور قدر خواه علیه منتقدین وجدا شدگان از فرقه رجوی

جوابیه ای به نوشته منصور قدر خواه علیه منتقدین وجدا شدگان از فرقه رجوی

منصور قدرخواه مجاهدین خلق فرقه رجوی احمد. م خ. اروپا، سیزدهم مارس 2014: … ما جدا شدگان هم که مثل کمپ اشرف با تیر وکمان وسرنیزه که به سمت شما شلیک نکردیم. گفتیم  اگر به فرمان رجوی و اسراییل این فیلم را داری تهیه میکنی  بدان که حناییست که رجوی درست کرده. خودت را با آن رنگ نکن.  به گواهی و شهادت ما ستم دیدگان و قربانیان رجوی هم توجه کن. بخصوص توجه کن به شهادت های زنان  رها شده از شهوت رجوی که حاضرهستند با …

منصور قدرخواه مجاهدین خلق فرقه رجوی «نفرت» در هنرِ! تنزل یافته ی مجاهدین خلق

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

mek_albania_June2013مشکلاتی که مجاهدین خلق (فرقه رجوی) برای ما در تیرانا ایجاد می کنند – سازمانهای حقوق بشری کجایند؟

(با تشکر از احمد. م خ. دریافت شد)

جوابیه ای به نوشته منصور قدر خواه علیه منتقدین وجدا شدگان از فرقه رجوی

به عنوان یک منتقد فرقه رجوی و یک عضو جدا شده با سابقه بیست و پنج سال حضور در کمپ اشرف لازم دیدم مختصری جواب قدر خواه را بدهم به دلیل اینکه نوشته اش مثل ساختن فیلمش دستوری است و با ادبیات و فرهنگ دیکتاتور فرقه نوشته. اما برای نپرداختن به همه موضوعات که گفته فقط به بخشی از حرفهایش استناد میکنم و در زیرمتن خودش جوابش را میدهم قضاوت را واگذار می کنم به اهل منطق و استدلال .

شما نوشته اید : من برای هر کس با هر عقیده و مرامی که مدافع آزادی، کرامت انسانی و عدالت است احترام قائلم

جواب :لطفا به ما اسیران سابق و آزاد شدگان فعلی هم احترام بگذارید و عدالت را در مورد زجر و سرکوب و تحقیر و زندانها و فشارهای روحی و جسمی که سالها کشیدم فیلم بسازید و از زندگی و رفاه ویژه مریم و مسعود هم که اخیران آقای خدابنده افشا کردن فیلم بسازید .

قدر خواه : من معتقدم به هر کس و هر جریانی میتوان انتقاد کرد

جوابیه : ما جدا شدگان هم که مثل کمپ اشرف با تیر وکمان وسرنیزه که به سمت شما شلیک نکردیم. گفتیم اگر به فرمان رجوی و اسراییل این فیلم را داری تهیه میکنی بدان که حناییست که رجوی درست کرده. خودت را با آن رنگ نکن. به گواهی و شهادت ما ستم دیدگان و قربانیان رجوی هم توجه کن. بخصوص توجه کن به شهادت های زنان رها شده از شهوت رجوی که حاضرهستند با دست روی قرآن گذاشتن در هر دادگاه و جمعی شهادت بدهند که مسعود رجوی و مریم هر دو غرق در سکس با رده بالای زنان شورای رهبری بودند و هستند و بی خود اسم مبارز را یدک می کشند .

قدر خواه : برای من وقتم سرمایه بسیار بزرگی است که دوست دارم در اختیار مبارزه جدی و در اختیار ستمدیدگان قرار دهم. تنها و تنها از این طریق میتوانم احساس انسان بودن داشته باشم

جوابیه : اگر وقت شما سرمایه بسیار بزرگی هست چرا در اختیار فرقه ای که سالها است از اصول مبارزاتی که خودش ترسیم کرده بود {کتاب اصولی کیست ؟ مسعود رجوی } دست کشیده و سر ارزنی مبارزه علیه رژیم ایران نمی کند و آلت دست صدام و آمریکا و اسرییل و عربستان هست و شما وقت برای چنین گروهی می گذارید که ابدا سر سوزنی جدی نیست . بهتر است بیاید از ما فیلم بگیرد که بگویم چگونه اسناد واطلاعات مردم عراق را به آمریکائیان مستقر در اشرف میدادیم و یک ساعت بعد هلی کوپتر های امریکایی به سر مردم بی گناه به اسم پاکسازی تروریست گلوله می ریختند و انسانهای بی گناهی کشته می شدند. شما کجا هستید که از طریق شنیدن این گواهی ما جداشدگان احساس انسان بودن داشته باشید؟

قدر خواه : اینان که دست گوبلز را در دروغ های بزرگ و اوج وقاحت بسته اند .

جوابیه : دروغگو ما هستیم یا رهبران مجاهدین که بزرگترین دروغ های را طی سالیان به خورد ما دادند و به اسم مبارزه نزدیک سه دهه وقت و عمر ما را در بیابان عراق به هدر دادند؟  به قطع یقین باید بگویم و با تجربه سی سال زندگی کردن در فرقه می گوییم کارهایی که رجوی این کوتوله بیمار کرده به مدت سی سال عمر رژیم ایران را اضافه کرده و محکم کرده . لطفا بیاید برای تحقیق هم شده به دورغهایی که ما از جمله خانم بتول سلطانی و دیگران گفته اند توجه بکنید . آیا مطالب خانم مهناز قزلو در مورد خود شما و حقوقی که از فرقه دریافت می کنید هم دروغ است؟

قدر خواه : حقیقت این است که اینان همچون خفاشان فقط در تاریکی مطلق ميتوانند به حياتشان ادامه دهند. تحمل کوچکترین نوری را ندارند.

جوابیه : ما جدا شدگان خفاش هستیم و در تاریکی زندگی می کنیم یا مسعود رجوی که ادعا رهبری و مرجع تقلیدی همه مبارزین خارج کشوری را دارد  ولی فقط حرف و شعار می دهد و سالها است معلوم نیست در کدام خزینه ای خزیده و در تاریکی با خفاشان هم آغوش شده؟ آیا همین رئیس جمهور منتخب شما طی سالیان در فرنگ زندگی کردن یاد نگرفته که هر سیاست مداری برای معرفی دیدگاه وسیاست هایش سالی چند بار جلو دوربین های آزاد بنشید و به سوالات آزاد تمام رسانه ها چشم در چشم پاسخ بدهد؟ چرا چنین مصاحبه ای را انجام نداده اند ؟؟؟؟؟ و آیا صفت خفاش به این دو نزدیک تر است یا ما جدا شدگان ؟

قدر خواه در مقاله اش نوشته : در کمپ برای مبارزه نیاز به انضباط آهنین بود باید گفت اگر منظور شما از انضباط آنچه که ما شاهدبودیم و به سرمان آوردن که با هیچ حکومت خودکامه ای فرق نداشت اعم از زندان و بی خبری از دنیا و عدم ارتباط با خانوده و خلق قهرمان که سنگش را به سینه می زدیم و محدودیت های صحبت کردن دو نفره یا ممنوع بودن صحبت کردن با زنان ساکن فرقه / ممنوع بودن سوار شدن ماشین خواهران مبازره در یک کابین. باید می رفتیم صندوق عقب می نشستیم. گویا ما انسان نبودیم. همانند یک گونی سیب زمینی بودیم که لایق نشستن در کابین خودر را نداشتیم باید برویم صندوق عقب بتمرگیم .

دیگرمنتقدین و جدا شدگان در مقاله های خود از شما سوالاتی مطرح کردن که فکر کنم سوال هر جداشده ای باشد و لازم می بینم من هم این سوالها را از قدر خواه بکنم .

ــ چرا ارتباط مسعود رجوی با سرویس اطلاعاتی صدام حسین و دادن اخبار و اطلاعات جنگی به متجاوز به خاک ایران در فیلم مستند شما جایی ندارد؟ ویا ارتباط اطلاعاتی با سرویسهای آمریکا یی و اسراییل و عربستان ؟

ــ آیا سابقه زندان بانی و زندان سازی در سازمان مجاهدین ربطی به تروریسم و بازتولید خشونت و نقض حقوق بشر ندارد؟

ــ چرا مسعود رجوی رهبر مادام العمر می باشد؟ و چرا نظریه او هم در “محتوای عمل” و هم در “شکل تئوریک” دنباله رو و مشابه نظریه ولایت فیقه است ؟

ــ چرا مسعود و مریم هر دو با همدستی از زنان شورایی رهبری سواستفاده جنسی میکنند ؟

ــ چرا مسعود رجوی و سازمان مجاهدین با کمیساریای عالی پناهندگان برای انتقال نیروها به خارج از عراق نه تنها همکاری نمی کند بلکه به نوعی کارشکنی و اخلال میکند؟

ــ چرا مسعود رجوی یا مریم رجوی پاسخ نمی دهند که شعار اگر اشرف بایستد دنیا خواهد ایستاد چی شده؟

ــ اشرف کانون استراتژیک نبرد چی شد ؟

ــ چرا به نیروهای عراق گفتی بیا بیا بیا و آنها را تحریک کردی برای کشتن دوستان ما ؟ چرا عاقبت اشرف را تخیله کردی و دوستان بی گناه ما را به کشتن دادی ؟

ــ به نظر شما چرخه معیوب اعدام، ترور واعدام بعد از سی خرداد ۱۳۶۰ دست پخت کیست؟

ــ آیا با شروع خشونت و ترویسم و باصطلاح مبارزه مسلحانه توسط مجاهدین در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ ، دمکراسی در ایران بیشتر شد یا کمتر؟ این سوال هر مبارزی با هر فکر و اندیشه و تعلق گروهی و ایدوئولوژیک می باشد و آیا نباید یک کار و تحقیقی و مستند سازی شود تا آینده گان از کرده نسل ما تجربه بگیرند و آینده را بسازند ؟

و انبوه سوالهای دیگر که امیدوارم قدر خواه اگر اگر اگر و هزاران بار شرط دیگر بگذاریم ذره ای استقلال فکری و مالی دارد!!!!!!!!!! به خود آید و به تعدادی از این سوالها پاسخی متناسب با علم و فن و حرفه ای که تخصص دارد بدهد  و مستند بسازد

)
http://youtu.be/sNh9ea0HGsc

خانم نسرین ابراهیمی: زندگی ما در پادگان مخوف اشرف و زندگی مریم رجوی ! خود قضاوت کنید

مریم رجوی ملکهمصاحبه خانم مریم سنجابی با مسعود خدابنده. وضعیت روحی روانی مسعود و مریم رجوی

آینده مجاهدین خلق پس از عراق


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=9820

آقای مسعود اسد اللهی لطفا علل ار تباطات مخفی وپنهانی خود بافرقه رجوی (مجاهدین خلق) را به آگاهی عموم برسانید

الف مینو سپهر، وبلاگ “در آوردگاه هنر پارسی”، بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۴: …  از طرف یک منبع موثق باخبر شدم که شما و اسفندیار منفردزاده  بطور خصوصی وپنهانی به خانه تیمی مریم قجر تروریست درفرانسه رفته وبا این زن هزار چهره خلافکار گفتگو کرده اید . اگرچه از مسائل مطرح شده دراین ملاقات هیچ کجا سخنی به میان نیاورده اید ولی همین …

لینک به منبع

آقای  مسعود اسد اللهی لطفا علل ار تباطات مخفی وپنهانی خود با فرقه رجوی (مجاهدین خلق) را به آگاهی عموم برسانید

مقدمه _ درخبرها امده بود که مسعود اسد اللهی  نویسنده وبازیگر وکارگردان سال های دورسینمای  ایران مدتی پیش  درگردهمایی مواجب بگیران و اعضای فرقه تروریستی رجوی درفرانسه شرکت کرده است _ اگرچه دلایل شرکت ایشان دراین شوی نمایشی فرقه رجوی هنوز برون ریز نشده ولیکن  آنچه تاحدودی مشخص است این است که  ”  مسائل  مادی ”  می تواند یکی از دلائل   این اقدام بغایت نسنجیده نامبرده باشد _ از آنجا که اینجانب بعنوان یک منتقد هنری  باایشان سابقه  آشنایی  دیرینه   داشته ام  بر آن شدم که واکنش خصوصی  خود نسبت به اقدام نابخردانه را به آگاهی همگان برسانم _

آقای مسعود اسد اللهی

چندسال پیش بود که از طرف یک منبع موثق باخبر شدم که شما و اسفندیار منفردزاده  بطور خصوصی وپنهانی به خانه تیمی مریم قجر تروریست درفرانسه رفته وبا این زن هزار چهره خلافکار گفتگو کرده اید _

اگرچه از مسائل مطرح شده دراین ملاقات هیچ کجا سخنی به میان نیاورده اید ولی همین سکوت شما ومنفرد زاده دراین  این مورد بخوبی نشان می دهد که  ” لقمه این ملاقات چندان دندان گیر ” نبوده است که شما همچنان آنرا مخفی نگاه داشته اید (؟).

اخیرنیز درخبرها آمده بود که شما یک بار دیگر دعوت زن هزارکاره مریم قجر را پاسخ گفته وبا هزینه این فرقه درجمع مواجب بگیران وچماق داران شرکت کرده اید _ که بازهم درمورد چرایی شرکت شما در  این سورچرانی فرزندان صدام خبری منتشر نشده است _  گرچه بار اول را درپیش خود  ” چشم گاو ” تصور کرده واز کنار آن گذشتم ولیکن  با تکرار این ملاقات های پنهانی  کم کم به این نتیجه نزدیک شده ام که سرکار نیر درشمار مواجب بگیران و چاکران کاسه لیس این زن تروریست قرارگرفته اید

مبارک است !

شاید هم حق داشته باشید _ چون زندگی  برای یک هنرمند بازنشسته ایرانی  درغربت سخت است چراکه هم به علت دوری از محیط  چشمه هنری اش  خشک شده  وبه دوره علافی وسرگردانی می رسد  و ازسوی دیگر  هم هزینه زندگی درامریکا بالاست و درچنین صورتی  که افرادی چون شما نیاز به یک حامی پیدا می کنند _ وچه کسی ازمافیای  فرقه رجوی  دست به نقد تر ؟

فرقه رجوی که  دلارهای خونین مزدوری برای صدام را در کافه وکاباره وپمپ بنزین ووقمارخانه و….. خانه سرمایه گزاری کرده بنوعی باید این دلارهای کثیف را سفید سازی نماید وبهمین دلیل است که این پولاها را با دست ودلبازی فراوان  صرف خرید واجاره مسئولان از رده خارج امریکایی _ اروپایی می نماید که دربرنامه های این گروه شرکت کرده وتخیلات وتوهمات این فرقه را برزبان آورند _

پس حساب این مواجب بگیران خارجی مشخص است و لی آنچه باید شفاف سازی شود مراودات پنهانی شما واین فرقه تروریستی است .

آقای اسد اللهی

نکند که قراراست شما هم درفیلم سفارشی فرقه رجوی به خلافکار فراری ” منصور قدرخواه ” که خودرا هنرمند هم جازده  نقشی بعهده  داشته باشید ؟ جالب می شود شرکت  مرجان رقاصه فیلم های آبگوشتی    وشوهر بی هنرش ژورک و چند واخورده دیگر دراین فیلم سفارشی  !

بهرصورت بنده به تصمیم پیوستن شما به فرقه مافیایی _ تبهکاری _ تروریستی  رجوی خائن احترام می گذارم ولی لازم می دانم چند نکته رادوستانه خدمت  شما عرض کنم _ گرچه امروز با این همه منبع گسترده اطلاعات دردنیای مجازی کسی نمی تواند ادعا کند که ”  من خبر ندارم ”  ولی من فرض را براین می گذارم که شما ناآگاه و ازهمه جا بی خبرید ( ! )

آقای اسد اللهی

آیا می دانید _ فرقه رجوی از سال ۱۳۶۰ بدین سو پس از شکست درفاز سیاسی _ نظامی وارد فاز صرفا تروریستی گردیده و طی سه دهه گذشته ده ها هزار نفر از هم میهنان مارا درعملیات ترور _ بمب گزاری _  خمپاره زنی _انتحاری  به قتل رسانده ویا مجروح ومعلول کرده است ؟

آیا می دانید _ این  فرقه خشونت گرا از سال ۱۳۶۵ بدین سو طوق بردگی و بندگی دشمن ایران صدام حسین معدوم رابه گردن انداخته وبعنوان ارتش خصوصی  صدام وجاسوس  اطلاعات نظامی جبهه هارا درمقابل دریافت دلار به ان رژیم فروخته است

آیا می دانید _ سران این فرقه حتی به اعضای خود رحم نکرده و ناراضیان را مورد شکنجه قرارداده و به قتل رسانده است ؟

آیا می دانید _ سران اینفرقه ازجمله همان میزبان شما باعث جدایی واز هم پاشیدگی صدها خانواده گردیده  اند ؟ ( طلاق اجباری )

آیا می دانید _  سران اینفرقه صدها کودک را از خانواده های خود جدا کرده وتحویل مراکز کودکان بی سرپرست دراروپا داده اند؟

آیا می دانید _ سران اینفرقه دستور خارج کردن رحم وتخدان ده هازن اسیر راصادر کرده وآنها را مقطوع النسل نموده اند( قله آرمانی )

آیا می دانید _ سران اینفرقه مورد تنفر وانزجار تقریبا عموم ایرانیان قراردارند ؟ وبهمین دلیل است با پرداخت دلارهای مزدوری برای صدام برای خود هوادار  می خرند ؟

اگر اینها وصدها مورد دیگرجنایت وخیانت  را نمی دانید کافی است یک ساعت وقت صرف کرده و دنیای مجازی جستجو کنید واگرهم می دانید و خود خو.استه به خدمت تروریست ها درآمده اید که ماراباشما کاری نیست وبه این راه کسب درآمد اداهه دهید _ فقط یادتان باشد کمی درمورد سرانجام هنرمندانی چون  مرضیه والاهه تحقیق وبررسی کنید .

الف .مینو سپهر ۲۰۱۴/۰۲///۲۸

مردان ما در ایران؟


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=9799

چرا منصور قدر خواه چشمش را بسته (آن جا که بینش انتقادی غروب کند فاشیسم طلوع می کند)

منصور قدرخواه مجاهدین خلق فرقه رجوی احمد. م خ. اروپا، بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۴: …  باید پرسید که چند گرفتی  و چگونه گرفتی و کجا گرفتی و به چند خود را به فرقه رجوی فروختی  که در وا نفسایی که رهبر خود ساخته و جنون زده قدرت و شیاد و زن باره برای زنده ماندن در سوراخ موش و داشتن حرمسرایی از زنان شورای رهبری اش همانطور که به مدت بیش از سی سال از شیره جوانی ما استفاده کرد و حال هم دست از سر افراد لیبرتی بر نمی دارد، قدر خواه یادش آمده …

(با تشکر از احمد. م خ. دریافت شد)

چرا منصور قدر خواه  چشمش را بسته

آن جا که بینش انتقادی غروب کند فاشیسم طلوع می کند

در فیس بوک خواندم و دیدم که منصور قدرخواه  مشغول تهیه فیلمی برای فرقه رجوی است تا دست مزد این سال جدیدش را از رئیس قبیله  مافیایی رجوی بگیرد.

لطفا به این آگهی مضحک قدر خواه در فیس بوک اش  دقت کنید تا توضیح بیشتری بدم .

روی تـــــولید فیـــــلم پیـــدایـــش و تـــــــولد تـــــــرور

صرفنظر از بحث اهمیت و تاثیـر گذاری فیلم پیدایش و تـــــولــــد تــــرور تمامی افرادی که در تولیـد این فیلم سرمایـــه گــــــذاری خواهند کرد باید بدانند که ایـــن فیلم مطمئنا درآمــــد خـــواهد داشـت و من بعنوان تهیه کننده و کارگردان این فیلم براساس تجربیات قبلی خود و آمار و اطلاعات سینما در زمینه سرمایه گذاری سود آور بودن این فیلم را تضمین می نمایم.

سرمایه گذاران نه تنها در سود حاصله از تهیه این فیلم به میزان سرمایه خود شریک خواهند بود ، بلــکه در صورت درخواست اصل سرمایه آنها باز پرداخت خواهد شد.

به امید ســرمـایه گذاری دوستان آزادیخواه و صلح طلب و تولید هر چه ســـریعتر این فیلـــــم که تابش نــــــــور در دل تاریکیـــــــهای ایـــــن جهــــــــان است

منصور قدرخواه

همان طور که از آگهی قدر خواه مشهود است  ترغیب به سرمایه گذاری  کرده و کاسبی راه انداخه و مرا یاد شرکت های سرمایه گذاری وسایل آرایش و …. می اندازد و یا می گوید نگران نباشید اصل سرمایه را بر می گردانم ؟!

البته باید پرسید که چند گرفتی  و چگونه گرفتی و کجا گرفتی و به چند خود را به فرقه رجوی فروختی  که در وا نفسایی که رهبر خود ساخته و جنون زده قدرت و شیاد و زن باره برای زنده ماندن در سوراخ موش و داشتن حرمسرایی از زنان شورای رهبری اش همانطور که به مدت بیش از سی سال از شیره جوانی ما استفاده کرد و حال هم دست از سر افراد لیبرتی بر نمی دارد، قدر خواه یادش آمده فیلم تهیه کند برای دفاع از رجویسم.

همه می دانند که تهیه این فیلم به فرمان تشکیلات فرقه رجوی است و البته در بازی و شطرنج سیاسی امنیتی سروران فرقه عمو سام آمریکا هم حتما نیاز به این گونه فیلم ها و نمایشات دارد تا کمک ها مالی دلاری بصورتی کاملا حلال به فرقه برسد و …. دلیل های دیگر  که تصمیماتش در اتاق فکرهای “از ما بهتران” گرفته می شود.

سوال اینجا است که شما اگر کارمند و مستخدم فرقه هستی چرا داری این ادا و اطوار را در می آوری و آگهی  سرمایه گذاری چاپ می کنی؟ و اگر حقوق و مزد بگیر نیستی پس افشاگری خانم مهناز قزلو، در سایت  پژواک ایران، هفتم اوت ۲۰۱۳: چی بود که پته مزد بگیری تو را از فرقه رجوی بر آب داد.

بنظر میرسد که یا بوی دلار و یوروهایی که از فرقه رجوی گرفته ای چشم های تو را بسته و دچار فراموشی کرده و النهایه و یا این که با چشم باز به خرمرد رندی خودت مباهات میکنی که در شق دوم الحق که به قول خانم مهناز قزلو هوش کاسبی و فرصت طلبی خوبی داری !!

با اجازه سر کار خانم مهناز قزلو بخشی از افشاگری ایشان را در رابطه با گرفتن دلار های  عمو سام که به ماد مازل مریم  می دهند و ایشان هم خرج امثال قدر خواه می کنند را در زیر نقل می کنم

(…)

“هانا آرنت” اندیشمند آلمانی و ضد نازی چه بجا تلنگر می زند که “شکل گیری حکومت های خودکامه بدون حضور روشنفکران کوته بین و حقیر ممکن نیست. این گونه روشنفکران، در عمل به رژیمی خدمت می کنند که مدعی مبارزه با آنند”. این خودفروشان فرهنگی، شما را با “بادبزن های رنگین باد می زنند و تن هاشان را فربه میکنند…. خودفروشانند….خودفروشان…./ حاشا که حرمتِ چراغداریِ خانه ی فواحش را به چونان شمایانی / گدایانی در هیاتِ روشنفکران / نتوان فروخت)

منصور قدرخواه یکی از همین مشاطه گران و گدایان در هیات روشنفکران است، یکی از همان “صدها جنازه” که بی درمی، قدمی برنمی دارد. او که یک روز نه رنج زندان برده و نه شکنج و شلاق را تجربه کرده، او که پیوسته در راحت و امن اروپا و آمریکا خوش نشین بوده، چگونه است که خود را در اندازه ای می بیند و جرات می کند که  مرا “مزدور وزارت اطلاعات” بخواند. آقای منصور قدرخواه، شما با خطاب کردن من به عنوان “مزدور وزارت اطلاعات” در واقع در رنج ها و زخم هایی که غرق شده اند شنا کرده و بدین گونه حساب بانکی اتان را پر می کنید.

چو “مزدور اندر آغازید کار” از خود پرسیدم راستی بابتش چقدر به حساب بانکی اروپا و آمریکایش واریز شده! شما “مغز را از ]واژه[ ها برداشته اید”. “مزدور” کسی است که بابت کاری که می کند مزد و حقوق بگیرد. این مشاطه گر بی هنر ارزان فروش، نام خود را هنرمند گذاشته. شما هم از فرط بی نیرویی هر بادکنکی را پرباد می کنید. مفاهیم واژه ها را چه آسان لوث کرده اید. هنرمند گلخانه ای هیچ جوری نمی تواند خودش را به معنای هنرمند متعهد حتا بمالد چه رسد که بچسباند. هر کلمه دارای یک انرژی پتانسیل است که ربطی اساسن به خصوصیات این دبنگ بی هنر ندارد. هنرمند باید آگاه و روشنفکر و روشنگر باشد… متعهد، منتقد و معترض باشد. وقایع را بی هیچ تعارف زیر ذره بین نقد برده و به مردم بنمایاند.

منصور قدرخواه، هنرمند خوانده ی قلم به مزدی است که درایت اقتصادی اش، قدرت را در مشت های هنر یافته. البته هنر… نه… ملغمه ای از هوش کاسبی و فرصت طلبی. هورکهایمر در کتاب خسوف خرد می گوید: “روشنفکر اگر نتواند فاصله ی انتقادی خود را با قدرت حفظ کند از روشنفکری خلع می شود و به مزدور فرهنگی بدل می شود… خود را می فروشد. کارش توجیه و تفسیر ایده آل وضع موجود و خیانت به مردمی است که رنگ روی آستینشان، نام هایشان، جلد شناسنامه هایشان درد می کند.”تردید هم ندارم با “مزد”ی که بابت “دوری” اش از تعهد می گیرد چندان بعید نیست سر از جشنواره ها و فستیوال های فیلم آمریکایی در آورد. آخر به نظر می رسد روابط با آنوری ها بهتر از اینوری هاست!

مضحک است … مگر آنکه رادیو ایرآوایِ مجاهدین ادعا کند منصور قدرخواه فعال ترین فیلم ساز خارج از کشور می باشد. رسانه ای که خود “مزدور” است. امروزه نیاز نیست متخصص در امری باشید تا در باره ی آن بدانید کافی ست از حداقل دانش کاربرد اینترنت و کمی هوش و خرده ای کنجکاوی و انگیزه داشته باشید تا به تمام منابع معتبر کتابخانه های دانشگاههای جهان به سهولت دسترسی داشته باشید. من در هیچ کدام از این منابع معتبر نامی از “آثار بی نظیر !! مطرح !! و استثنایی”!! او نیافتم. شما بلند آوازه تر از منصور قدرخواهِ بی نام و نشان برای فریب اذهان نیافتید!؟

منصور قدرخواه خود را هنرمند و نقاش و عکاس و کارگردان و نویسنده و صاحب سبک و خلاق و فعال و… چه و چه و چه … معرفی می کند که البته بی درنگ مرا به یاد آن سلطانی انداخت که بر ملانصرالدین منت نهاده و به دیدارش رفته بود و به رسم آن زمان پادشاه را با القاب پرطمطراق سلطان بن سلطان…سلطان صاحب قران … خان خانان و … قص علی هذا  خواندند که ناگهان ملا برآشوبید و در اعتراض به فریاد در آمد که …. خانه ی من جای اینهمه سیاه لشگر مفت خواره را ندارد که دنبال خودتان براه انداخته اید!!

شما که مدعی هستید تمام آثار هنری را خوانده اید لابد “فرانسیسکو گویا” را می شناسید. او یکی از هنرمندان آزاده و متعهدی است که از قدرت، ثروت و جاه و مقام فاصله گرفت و انتقادات اجتماعی خود را با هنر نقاشی اش تلفیق کرد. او در زمان نا آرامی های سیاسی و نابرابری های شدید اجتماعی در اسپانیا با بهره گیری از رئالیسمی تلخ و طنزآلود و نگاهی عمیق، آنچه را که در پیرامون خود می دید، به تصویر کشید. نگاه منتقدانه ی او به پیرامونش با پیوستن اش به مردم از برجسته ترین رویدادهای زندگی او بود که به آثارش غنای بیشتر بخشید و هنرش را جاودانه کرد.

آقای قدرخواه! شما در فیلم Trailer Birth of Terror  در لینک زیر که به نوعی اشاره بر تروریسم جهانی دارد تلاش کرده اید در دقیقه ی ۲:۲۷ در تقبیح این پدیده یکی از ویژگی های آن را که نماد بارز رویکرد فوندامنتالیسم مذهبی است یعنی “روضه خوانی” و “بر سر و سینه کوفتن” – که در جهان امروز البته “مازوخیسم” نام دارد – را به درستی نشان دهید.

http://www.youtube.com/watch?v=_nrlh_mrRYY

اما آیا هرگز خبر از همین نوع مراسم واپس گرایانه که با عنوان “مراسم عاشورا در شهر اشرف” برگزار می شده، نداشته اید. چگونه است که “روضه خوانی و سینه زنی” را به عنوان یکی از سمبل های بنیادگرایی در فیلم بالا تقبیح می کنید اما همان سنت را در کارفرمایتان به خاطر جیره و مواجب ماهیانه، به نقد نمی کشید.

http://www.youtube.com/watch?v=2akyJvh876U

http://www.youtube.com/watch?v=DDftGkefH74

در همان مصاحبه مدعی هستید جوایزی برای آثارتان در زمینه های مختلف هنری دریافت کرده اید که با صرف وقت بسیار هیچ منبع معتبری نیافتم که نشان از جوایز مزبور داده باشد. می توانید بفرمایید چه جوایزی؟ برای کدام آثار هنری اتان؟ و از کدام نهاد؟

http://www.youtube.com/watch?v=i4U-op3zdcg

در این مصاحبه شما می گویید: “من هنرمندی هستم که همه ی وجودم در هنرم خلاصه می شود!” و زمانی که مصاحبه کننده از شما در باره ی حضور برجسته ی عنصر آتش در آثار تان سوال می کند ضمن توضیحات مفصل در باره آتش در بخشی از آن اشاره می کنید (نقل به مضمون) : ” …. در این آتش من به طور سمبلیک حقیقت را می بینم که خودش حاضره بسوزه ولی مانعی رو به رسمیت نمی شناسه و ادامه می ده و تنها راه نجات مردم کل جهان و تمام این بدبختی ها اینه که به نقطه ی حقیقت برسند و اگر لازم باشه بها اش رو بپردازن…. امروزه در دنیای سرمایه داری همه چیز خرید و فروش می شه از جمله پرنسیب ها … از جمله قوانین …. همه چیز کالا شده ….اما نباید کالا بشه ….باید بهای آزادی رو پرداخت….”

ایمیل منصور قدرخواه به مهناز سلیمیان دبیر ارشد شورای ملی مقاومت و درخواست حقوق ماه اکتبر و هزینه‌های سفر که به اشتباه در تاریخ بیست و هشت ماه نهم سال دوهزار و نه برای من ارسال کرده است.

•ایمیل دیگری که در تاریخ بیست و دو ماه چهارم سال دوهزار و یازده به اشتباه برای من توسط منصور قدرخواه ارسال شده است.

•پاسخ من:

•پاسخ منصور قدرخواه

(…)

خوب با تشکر از خانم قزلو  و این افشاگری  {احمد .م.خ }

اگر هنر مند هستی ؟آیا وقت آن نرسیده که یک مستند از نقض حقوق بشر و جنایت و … در فرقه رجوی را بسازید ؟

شما چرا مستندی از طلاق اجباری در فرقه نمی سازید و فیلم از افشاگری زنان نجات یافته از حرمسرای رجوی ؟؟؟

چرا از زندانهای رجوی مستند نمی سازید؟ یکی از بستگان خود من در همین زندانها بود و یک شبه به قدر بیست سال پیر شد که هم باید زندان رژیم را تحمل می کرد و هم بعد از آمدن به فرقه مدتی زندانی فرقه باشد و از غصه این ظلم دق کرد. انشاالله در دادگاهی به عنوان شاهد این ترورهای خاموش رجوی  شهادت خواهم داد .

دردرون قبیله  رجوی سالیان سال است که افراد نه ازخانواده خبری دارند , نه از پدر و نه از مادر و نه از جامعه بیرون . در قبیله رجوی , رجوی عشق به خانواده را حرام کرده بود و همه عواطف و عشقها می بایست برای این مرد مریض می بود , و بانو مریم که عکس تصویرش هم همه جا باید باشد  فقط پشت درب توالت ها نبود ! آیا نباید از این مستند ساخت ؟

از وضعیت بیمارانی که به زور تشکلیلات فرقه  در کمپ فرقه نگه می داشتن  و به مرگ تدریجی همراه با عذاب مواجه بودن و خوراک تبلیغاتی مردک رجوی بودن چرا مستند نمی سازید ؟؟

آقای قدر خواه از قول شاعر باید به شما گفت: دیر آمدی ای  “حمار” سرمست

چرا که به یومن رهایی ما جداشدگان از قبیله رجوی و افشاگری های بی سابقه از روابط درون فرقه  وبا

تصدیق تمامی احزاب  سیاسی و شخصیت های علمی و سیاسی و اجتماعی و…. شخص رجوی یک مزدور اجنبی است که باید به عنوان یکی از نقض کنند گان حقوق بشر واز قضا یکی از پایه گذاران فرهنگ و روش ترور در کشور ما ایران عزیز محاکمه شود.

این بیمار روانی  قدرت با افکار افلاطونی هگلی خود  مانع هرگونه تغییرات تدریجی و مسالمت آمیز اجتماعی در ایران عزیزمان شد و با ترور و منطق کشتن  مخالفینش سالهای سال کشور را از مسیر دمکراسی خواهی دور کرد .

به امید پیدا شدن هنرمند وطن پرستی که چهره وطن فروشان فرقه تروریست رجوی را افشا کنند

همچنین:

زوزه های یک جیره خوار بعد افشاء شدن مستند سفارش رجوی و اسرائیل؟

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، سیزدهم مارس 2014: …  من شخصا فکر نمی کنم این فرهنگ کسی باشد که مدعی فیلم سازی و .. باشد این فرهنگ لمپنیزم در هیچ چاله میدانی پیدا نمیشود الا سران فرقه مافیایی رجوی و جیره خواران رجوی که وقتی دهان باز می کنند باید چند ماشین تخلیه چاه فاضلاب بیاد برای جمع کردن فحش و فضیحتهای

خطاب به منصور قدرخواه، دلقک دربار رجوی: چرا مطلب دیکته شده به شما کپی لغت به لغت مزخرفات هزارخوانی در مورد دکتر متین دفتری در سال ۲۰۱۱ است!!

نادر نادری، دوازدهم مارس ۲۰۱۴: …آقای قدر خواه اینکه برای شما دیکته شده شکی در آن نیست جوابیه ای که نوشتید انشاء آن مربوط به شما نیست فقط کسی  به این  انشاءمسلط است  که  بیش از  ۲۰ سال در مناسبات مجاهدین بوده باشد  و فردی که برای شما دیکته کرده  هم البته ناشی و عجول بوده.  در یک جای  می گوید با دوستی  صحبت می کردم یعنی نصیحت وار که من این را گفتم

آقای منصور قدرخواه این را ننوشید و نخورید!!(فرار به جلوی منصور قدرخواه در سایت های فرقه مجاهدین)

تحریریه ایران قلم، دوازدهم مارس ۲۰۱۴: … آیا با وجود زندان های انفرادی در قلعه اشرف ، زندان ابوغریب در حاکمیت صدام حسین و ده ها زندان انفرادی و عمومی دیگر بعد از سرنگونی صدام حسین خلاصه بیش از ۱۰۰۰ نفر توانسته اند از این فرقه جدا شوند، پس آن انضباط آهنین شما و بزعم هیت تحریریه ایران قلم تور اختناق و دیکتاتوری صد پاره شده است تا جاییکه افراد در کمپ لیبرتی و اشرف نباید تک نفره تردد کنند و این …

زوزه های  منصور قدرخواه (مجاهدین خلق، فرقه رجوی)

ادوارد ترمادو، کانون آوا، یازدهم مارس ۲۰۱۴: … اما تو که لالائی بلدی چرا خوابت نمی برد؟ تو که این همه سنگ مجاهدین را به سینه می زنی چرا در اون روزهائی که امثال ماها در اردوگاه اشرف زیر ضرب تشکیلات دیکتاتوری بودیم و جوانی مارا  رجوی در اردوگاه اشرف با دروغهای خود به باد داد به انجا تشریف فرما نشدید؟  چرا همراه همسرت و بچه هات نیامدی تا رجوی وادار به طلاق تان کند و بچه هایتان

آقای قدر خواه، به کجا چنین شتابان….

غفور فتاحیان، یاران ایران، پاریس، هشتم مارس ۲۰۱۴: …  شریک دزد هستی و رفیق قافله برای خرسند کردن رجوی جنایتکار وبا البته با سفارش بانو مریم قجر فیلم مستند می سازی و با این کارت خودت را به ننگ این دو جنایتکار آلوده می کنی . تو چه هنرمندی هستی که شرافت خودت را به دلارهاو یوروهای مریم می فروشی . فردا جواب همکارانت و

مستندی به سفارش رجوی و اسرائیل (منصور قدرخواه، مجاهدین خلق، فرقه رجوی و تروریسم)

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، ششم مارس ۲۰۱۴: … اما منصور قدرخواه که قبلا در المان زندگی می کرده به علت اینکه جیره خوار رجوی بود از طرف همه ایرانیان با شرافت بایکوت شد و کسی در آلمان به ایشان توجه نمی کرند به همین خاطر سران فرقه رجوی مجبور شدند ایشان را ؛ ا ز اروپا به امریکا منتقل کنند تا رجوی این جیره خوار در امریکا برای

به آقای مسعود اسدالهی به بهانه خبر ملاقات با مریم رجوی

مسعود اسداللهی مجاهدین خلق فرقه رجویبهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، پنجم مارس ۲۰۱۴: … اشتباه نکنید آقای اسداللهی نمی خواهم به استناد سرنوشت آن هنرمندان و اعضای مجاهدینی که اشاره رفت، شما را از رفتن به سوی مجاهدین منع کنم که بر عکس نظر خانم مینو سپهر می خواهم تاکید کنم اگر تمایلی ذاتی و خالصانه در پیوستن به مجاهدین در خود می بینید اتفاقا برای این امر حیاتی عجله کنید و بدون هیچ رودربایستی

هنر تبهکاری  (منصور قدرخواه و پولشویی تفاله های صدام در امریکا)

منصور قدرخواه مجاهدین خلق فرقه رجوی هیئت تحریریه ایران فانوس، سوم مارس ۲۰۱۴: … این چنین شد که قرعه به نام بخت برگشته ای افتاد تا او این بار در مقابل دلار و عظمت خرده دیکتاتور، به هنرنمایی بپردازد. ولی نیک می دانیم که چارچوب و سطح هنر هنرمندان این چنینی را رهبری فرق

وای ببین که آمده ؟ کرمان زه گو بر آمده . این گو زه کرمان آمده – منصور قدر خواه بدنبال ماله کشی کثافت کاری های رجوی

نادر نادری، وبلاگ آیندگان، سوم مارس ۲۰۱۴: … پس آقای قدر خواه قبل از هر چیز خودتی. به شعور مردم ایران توهین نکنید  لطفا. فعلا به همان لیسیدن کاسه اتان ادامه دهید که البته همان کاسه محتوی آن ماست نیست بلکه خون بیش از چندین هزار نفر جوان ایرانی است که رجوی از فدا و صداقت آنها سو استفاده کرد و برای اهداف شوم خودش و زنش

باصطلاح سفید سازی چهره سیاه فرقه مجاهدین  خلق به سفارش رجوی (روزی که مزدور قدرخواه فیلم بسازد!!)

علی جهانی، ایران قلم، آلمان، دوم مارس ۲۰۱۴: … شما در بیانات خود گفته اید که مشکلات مالی برای تهیه چنین مستندی دارید و این نشانگر آن است که این مستند شما یک پروژه سفارشی فرقه رجوی و یک نا مستندی بیش نخواهد بود که از حمایت مالی کامل این فرقه و بر اساس دستورات آنها در دست تهیه می باشد چرا که اگر بخواهید یک مستند و

پولشویی جدید مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

علی اکبر راستگو، کانون آوا، اول مارس ۲۰۱۴: … لازم به ذکر می باشد که ایشان در طول مدت اقامت در آلمان نیز از این شکرخواریها بسیار داشته و مستندهای زیادی تولید کرده که حتی دردرون سازمان نیزارزش پخش نداشته و رد آنها را می توان در زباله دان ها پیداکرد. بعنوان مثال ایشان از ماشین ب ام و اینجا

مستند سازی و چاپلوسی ممنوع (وقتی مزدوران مجاهدین خلق، فرقه رجوی ضد تروریسم می شوند!)

سیدامیرموثقی، کانون آوا، اول مارس ۲۰۱۴:… فرقه ترو ریستی رجوی خائن در روزهای گذشته طی حکمی برای منصور قدر خواه که یکی از سرکردگان مزدورش میباشد و یکی از سایتهای بد نام این فرقه ترو ریستی به نام ایران لیبرتی را برنامه‌ریزی و کنترل می‌کرد، برایش مشخص نموده اند تا یک سری از اراجیف و خواسته‌های مسعود رجوی خائن وخانم رئیس اورا

پروژه سفارشی (آیا مستند منصور قدرخواه و رجوی مصاحبه با خانواده قربانیان مجاهدین خلق را هم شامل خواهد شد؟)

ادواردترمادو، کانون آوا، بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۴: … در قدم بعدی بایستی خانواده های کسانی که در ایران توسط این فرقه ترور شده اند نیز در نظر گرفته شوند و حق و حقوق آنان ضایع نشود، گذشته از اینکه فرد ترور شده چه کسی یا چه شخصیتی بوده، و یکی از نکات مهمی که لازم الاجراست همانا مد نظر داشتن اعضای پیشین و منتقدین فرقه رجوی است که توس�

یقه سفید های سازمان مجاهدین خلق ایران

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، بیست و ششم اوت ۲۰۱۳: … یکی از انها فردی به نام منصور قدرخواه است که تا دوسال قبل سایتی به نام ایران لیبرتی را از طرف فرقه رجوی راه اندازی کرده بود و شرکتی به نام رویا در المان با کمک همسر المانی اش به ثبت رسانده بود.وقتی خلاف کاری های ایران لیبرتی و شرکت رویا برملا شد ،سازمان بلافاصله منصور

آقای رجوی، منصور قدرخواه «مزدور» است، نه من

مهناز قزلومهناز قزلو، پژواک ایران، هفتم اوت ۲۰۱۳: …  چرا اصرار دارید منتقدان تا به حکومت رسیدن شما صبر پیشه کنند تا فردای به قدرت رسیدنتان اجازه ی نقد یابند. باور کنید این شیوه عین تبهکاری است. آقای رجوی، به نظر می رسد شما یا در خواب هستید یا خودتان را به خواب زده اید. هیچ تاکنون از خود پرسیده اید که

آقای مسعود اسد اللهی لطفا علل ار تباطات مخفی وپنهانی خود بافرقه رجوی (مجاهدین خلق) را به آگاهی عموم برسانید

الف مینو سپهر، وبلاگ “در آوردگاه هنر پارسی”، بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۴: …  از طرف یک منبع موثق باخبر شدم که شما و اسفندیار منفردزاده  بطور خصوصی وپنهانی به خانه تیمی مریم قجر تروریست

هنر و رسالت هنرمند (وقتی منصور قدرخواه مامور فیلم سازی برای فرقه رجوی، مجاهدین خلق، می شود)

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۴: … کافی است حتی آقای قدر خواه و خوانندگان، یک بار دیگر ویدئوی منتشر شده را نگاه کنند. فرهنگ لغت آقای قدر خواه این نیست که در این مصاحبه من دیدم. من عمری را درون مجاهدین گذاراندم و میدانم که تا زمانی کسی در درون تشکیلات سازمان نباشد، نمیتواند با این فرهنگ حرف

چرا منصور قدر خواه چشمش را بسته (آن جا که بینش انتقادی غروب کند فاشیسم طلوع می کند)

منصور قدرخواه مجاهدین خلق فرقه رجوی احمد. م خ. اروپا، بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۴: …  باید پرسید که چند گرفتی  و چگونه گرفتی و کجا گرفتی و به چند خود را به فرقه رجوی فروختی  که در وا نفسایی که رهبر خود ساخته و جنون زده قدرت و شیاد و زن باره برای زنده ماندن در سوراخ موش و

پروژه سفارشی (آیا مستند منصور قدرخواه و رجوی مصاحبه با خانواده قربانیان مجاهدین خلق را هم شامل خواهد شد؟)

ادواردترمادو، کانون آوا، بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۴: … در قدم بعدی بایستی خانواده های کسانی که در ایران توسط این فرقه ترور شده اند نیز در نظر گرفته شوند و حق و حقوق آنان ضایع نشود، گذشته از اینکه فرد ترور شده چه کسی یا چه شخصیتی بوده، و یکی از نکات مهمی که لازم الاجراست همانا مد نظر داشتن اعضای پیشین و منتقدین فرقه رجوی است که

آقای منصور قدرخواه نمی شود هم با یک گروه مافیایی و فاسد بود و هم ادعای استقلال هم ادعای حمایت از حقوق بشر را کرد

نسرین ابراهیمی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۴: …  شما که خود را هنرمند و حامی حقوق بشر می دانید , آیا بهتر نیست که یک مستند از نقض حقوق بشر و جنایت و … در فرقه رجوی را بسازید ؟ شما کسی هستید که بارها و بارها در دفاع از جنایات فرقه سخنرانی کردید ؟ شما نه اینکه فرقه و جنایتهایش را نشناسید , بلکه حمایتهای

آقای منصور قدرخواه کیست؟

منصور قدرخواه مجاهدین خلق فرقه رجوی کریم غلامی،ایران فانوس، چهارم مارس ۲۰۱۴: … در این مطلب، آقای قدرخواه اقدام استعفای آقایان کریم قصیم و محمدرضا روحانی از شورا را یک خودزنی سیاسی خوانده است و کلی آسمان و ریسمان بافتن ها که سازمان مجاهدین الگوی جنبش های به پا