جوابیه حسین نژاد به اطلاعیه مجاهدین در رابطه با نامه خانواده های ساکنان لیبرتی

جوابیه حسین نژاد به اطلاعیه مجاهدین در رابطه با نامه خانواده های ساکنان لیبرتی

وبلاگ امید آزادی (حسین نژاد)، هشتم ژانویه 2014: …  رهبری سازمان مجاهدین از نامۀ خانواده ها به ابتکار اینجانب به عنوان پدر یکی از ساکنان لیبرتی و دخترم در ایران به عنوان خواهرش که هرگز در عمرش خواهر بزرگترش را ندیده است و نامۀ خانم زهرا میر باقری خواهر سه نفر از ساكنان ليبرتي به کمیساریا و دیگر سازمانهای بین المللی مبنی بر درخواست اعلام اسامی مجروحین و تلاش برای انتقال هر چه زودتر ساکنان به کشورها …

چهل و دو تن شاهد وقایع کمپ اشرف کجا هستند؟

لینک به منبع

جوابیۀ حسین نژاد به اطلاعیۀ مجاهدین در رابطه با نامۀ خانواده های ساکنان لیبرتی

فرقۀ رجوی: نگرانی خانواده ها از ترفندهای اطلاعات رژیم می باشد!!!

سوز و گداز مضحک رهبری مجاهدین از نامه های خانواده های ساکنان لیبرتی به ارگانهای بین المللی مبنی بر درخواست اعلام اسامی مجروحین و انتقال سریع ساکنان به کشورهای ثالث

رهبری سازمان مجاهدین از نامۀ خانواده ها به ابتکار اینجانب به عنوان پدر یکی از ساکنان لیبرتی و دخترم در ایران به عنوان خواهرش که هرگز در عمرش خواهر بزرگترش را ندیده است و نامۀ خانم زهرا میر باقری خواهر سه نفر از ساكنان ليبرتي به کمیساریا و دیگر سازمانهای بین المللی مبنی بر درخواست اعلام اسامی مجروحین و تلاش برای انتقال هر چه زودتر ساکنان به کشورهای ثالث گزیده شده و اینگونه به سوز و گداز و پرت و پلاگویی و مزخرف بافی به صورت اطلاعیه یا هذیانهای پیرانه سر هوشنگ خان (هادی روشن روان) افتاده است.

خواهش می کنم قبل از خواندن جوابیۀ اینجانب این اطلاعیه را در لینگ زیر در آخر صفحۀ اول سایت به اصطلاح همبستگی متعلق به سازمان مجاهدین به دقت بخوانید:

http://www.hambastegimeli.com/home/46850

و بعد هم افاضات مضحک و مسخرۀ زیر را به قلم آقا هوشنگ خان (هادی روشن روان) مسئول جدید کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای رجوی را نیز به دقت مطالعه کنید:

«از وظائفي كه در طرح جنايت بار موشكي براي وزارت اطلاعات مشخص شد، بسيج يكي از ارگانهايش بنام انجمن نجات در داخل و عوامل و پاسداران سياسي اش در خارج حول اهداف زير است:

1. انجمن نجات خانواده هاي مجاهدين در ليبرتي را براي پيش برد خط انحلال تشكيلات مجاهدين و به ندامت كشيدن آنها بكار بگيرد؛ با اين سناريو كه آنها را نگران فرزندانشان كرده و امكان مسافرت آنها را به عراق و براي ملاقات با مجاهدان ليبرتي البته در مكاني كه وزارت اطلاعات و كميته سركوب ليبرتي تعيين ميكند، فراهم آورد.

2. تلاش كند اسامي مجروحين را بدست آورد و بطور خاصخانواده مجروحين را وادار كند كه خواهان آوردن اقوام مجروحشان به ايران براي معالجه شوند.

3.عوامل وزارت اطلاعات يك كُر هماهنگ به ظاهر در حمايت از ليبرتي شروع كرده و خواهان موارد زير از رهبري مجاهدين شوند:

– از رهبري مجاهدين بخواهند كه اسامي كامل مجروحين را اعلام كنند.

– از رهبري مجاهدين بخواهند براي اينكه كشورها باز اسكان مجاهدين را بپذيرند، انحلال مجاهدين را اعلام و به مراكز بين المللي اطلاع دهيد.

– بنام خانواده هاي مجاهدين نامه هائي به يونامي، كميساريا، صليب سرخ نوشته شود كه آنها به مجاهدين فشار بياورند كه با خانوادهايشان، در محلي تحت كنترل عوامل وزارت اطلاعات در عراق ملاقات كنند.

وزارت اطلاعات بسرعت بعداز حمله موشكي كارش را شروع كرد؛ از جمله بعداز چند روز تماس مزدوران با خانواده هاي مجاهدين و تحت فشار قرار دادن آنها، در روز دوشنبه 9 ديماه 92 چند نفري از عوامل خود را در دفاتر انجمن نجات در تهران جمع كردند تا آنها را حول اهداف فوق براي سفر به عراق و نامه نگاري بنام آنها به يونامي و كميساريا و صليب بكار بگيرند.

مزدوران وزارت اطلاعات و پاسداران سياسي اش در خارج كشور توسط رابطينشان در داخل توجيه شدند كه كُرهماهنگ وزارت را حول سه محور فوق در سايت ها و فيس بوك هاي خود، اجرا نمايند».

که کامل آن در لینگ زیر در آخر صفحۀ اول سایت همبستگی آمده است:

http://www.hambastegimeli.com/46847/

كسي اين دروغهای مضحک رهبران سازمان مجاهدین را باور نمی کند.. من در فرانسه ام نه ایران و پدر یکی از ساکنان لیبرتی هستم. حضرات محترم، ببینید این آقا هوشنگ یعنی هادی روشن روان که اکنون به دنبال کشته شدن گیتی گیوه چیان در اشرف که مسئول اعلام نشدۀ کمیسیون به اصطلاح امنیت و ضد تروریسم در شورای رجوی بود مسئولیت این کمیسیون را به دست گرفته است و از رهبران بارها به اصطلاح مجاهدین آر پی جی خورده و فحش خورده به عنوان خادم اطلاعات رژیم از زبان و با حضور شخص مسعود و مریم رجوی در حضور ما یعنی هزاران عضو سازمان در عراق می فرمایند و افاضه می کنند که اینجانب پدر دختری که در لیبرتی است برای نگران شدن از دخترش که آیا جزء مجروحین است یا نه؟ که وقتی اسامی مجروحین اعلام نمی شود طبیعی است که نگران بشوم می فرمایند من برای این نگرانی نیاز به دستور وزارت اطلاعات دارم!!!! واقعا بهتر از این نمی شود برای وزارت اطلاعات رژیم کف زد و به به و چه چه گفت که حتی عواطف خانواده ها هم دست وزارت اطلاعات این رژیم متزلزل ضعیف در حال سرنگونی است!!!. آقا جان تو داری وزارت اطلاعات را گنده می کنی و معلم و آموزگار همۀ انسانها نام می گذاری و بادش می کنی و خدمتگذارش هستی نه ما خانواده ها که طبیعی است نگران فرزندانمان بشویم. آقای مجاهد!! کدام مبارزه با رژیم؟! این که خدمت به رژیم است، یعنی من بعد از چهل سال کار سیاسی بلد نیستم نگرانی خودم را ابراز کنم و نامه به نهادهای بین المللی بنویسم باید انجمن نجاست و وزارت اطلاعات رژیم یادم بدهد؟! ای ننگ بر شما خونخواران شهدای مجاهد. من نامه ام به کمیساریای عالی پناهندگان را بارها منتشر كرده ام که همۀ اسامی علنی است و تا کنون 9 خانواده از ایران و خارج با 12 نفر امضا کرده اند و به دبیر کل ملل متحد و همۀ نهادهای بین المللی و دفاترشان در عراق و لیبرتی و نیز به وزارت حقوق بشر عراق و همين اعلام علني و حساب نبردن و نترسیدن از نیرنگها و ترفندهای تبلیغاتی و شیطان سازی حضرات است که اینگونه آنها را به سوز و گداز واداشته است. آخر ای انسانهای شرافتمند شما قضاوت کنید، من پدر حق ندارم نگران فرزندم بشوم؟ اگر شما رهبران سازمان مجاهدین به افراد اسیرتان اعتماد دارید و واقعا آنها هوادار و وفادار رهبری شما هستند چرا اینقدر از تماس و دیدار آنها با خانواده هایشان می ترسید؟ تازه ما در نامه مان در درجۀ اول خواستار اعلام اسامی مجروحین و بعد هم انتقال ساکنان لیبرتی به کشورهای ثالث شده ایم و در صورت امکان و آخرین امکان خواستار تماس و دیدار شده ایم، اگر شما به زور و با فریب افراد را نگه نداشته اید چرا تماس و دیدار افراد با خانواده هایشان را تلاش برای فرو پاشی سازمان اعلام می کنید؟ آیا این بهترین اعتراف شما به این نیست که افراد دیگر اعتقادشان را به سیاستها و خطوط رهبری سازمان که در خدمت رژیم بوده و هست و نه مبارزه با آن از دست داده اند و به محض دیدار با خانواده به شما پشت می کنند؟ و بساط نیرنگ و فریبتان که موجب سی سال بقای این رژیم لعنتی و خونریز شده جمع می شود؟!!

به قول آقای یغمایی مگر شما از رژیم جنایتکار آخوندی و دولت دست نشانده اش در عراق که ظاهرا هدف و تلاش اصلی سازمان مجاهدین از اول و در این ده سال سرنگون کردن هر دوی این رژیمها بوده است انتظار داشته و دارید که بر سر این افراد و اعضای سازمان مجاهدین در لیبرتی و قبلا هم در اشرف نقل و نبات پخش کند؟!! تنها باید رهبری سازمان را تحت فشار گذاشت که خط و سیاست خود مبنی بر ماندن در عراق را به خط و سیاست تلاش و متقاعد کردن دولتهای غربی به پذیرفتن ساکنان لیبرتی یویژه یک سوم آنها که از قبل دارای حق اقامت و پناهندگی در این کشورها بوده اند تغییر بدهد ونیز باید از دولتها خواست که هر یک تعدادی از این افراد را در خاک خود بپذیرند و باید کارشکنی های رهبری مجاهدین در این راستا را مورد انتقاد و مخالفت قرار داد از جمله شرط گذاشتن اینکه همه را به یک جا ببرند که امری واقع بینانه نیست بلکه فقط برای کارشکنی در انتقال افراد از عراق به کشورهای ثالث که دقیقا همان سیاست و خط و برنامۀ رژیم ایران در جلوگیری از پذیرش این افراد توسط کشورها می باشد تا در عراق زیر بمباران و خمپاره بارانهای مزدوران رنگارنگش با استفاده از اوضاع بحرانی و تیره و تار و جنگ گسترده و شدید داخلی در این کشور از بین بروند و این یعنی خدمت و نوکری عملی و واقعی به این رژیم.

هیچکس و هیچ ارگانی حتی وزارت اطلاعات خود رژیم آخوندی به اندازۀ رهبران سازمان مجاهدین با سیاستهای غلطشان در سی سال گذشته مخصوصا خط و سیاست نگهداری سه هزار نفر از بهترین فرزندان و نیروهای مبارز مردم ایران در کام رژیم در عراق زیر هژمونی و نفوذ رژیم به این رژیم خدمت نکرده است. این رجوی است که سلاح مجاهدین را تسلیم آمریکایی ها کرد و در حقیقت ارتش آزادیبخش را منحل نمود و نیروهای آن را دو دستی تقدیم رژیم کرده تا هر روز شاهد کشته شدن آنها به راحتی و بدون هیچ اعتراضی و اقدامی در عراق باشیم، بعد هم رهبران سازمان اینگونه شکوه و شکایت و شعر و شعار تحویل مردم می دهند. خدمتگزار و نوکر رژیم خونخوار آخوندی رهبران سازمان مجاهدین با سیاستها و عملکردهای به اصطلاح مبارزه شان بوده و هستند نه ما خانواده های ساکنان اسیر و قربانی رهبران سازمان مجاهدین در لیبرتی بغداد.

دختربزرگم زینب آن موقع که در اشرف بود

دخترم زینب حسین نژاد اسیر و گروگان فکری و عاطفی و جسمی تشکیلات رجوی در زندان لیبرتی در بغداد است که سردمداران اين سازمان با استفاده از انواع شگردهای تشکیلاتی علیرغم خواست و اصرار دفتر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در بغداد مبنی بر موافقت با دیدار او با پدرش و خواهرش که به بغداد آمده و تا دم در کمپ لیبرتی رفت و خواستار دیدار با خواهر بزرگترش که در عمرشان همدیگر را ندیده اند شد مانع این دیدار و حتی تماس تلفنی او با پدرش و خواهرش شدند و اکنون نیز به دنبال حملۀ تروریستی و جنایتکارانۀ مزدوران رژیم آخوندی در عراق بر لیبرتی رهبران سازمان مجاهدین از اعلام اسامی زخمی ها که طبق اطلاعیه هایشان 71 نفر هستند خودداری می کند و بدینگونه بر نگرانی و اندوه ما خانواده ها روز به روز می افزاید و اخیرا نیز به دنبال نامۀ من و بسیاری از خانواده های ساکنان لیبرتی به ارگانهای بین المللی مبنی بر ضرورت و حق اطلاع یافتن خانواده ها از سرنوشت و حال فرزندانشان و ضرورت انتقال همۀ ساکنان لیبرتی به کشورهای ثالث اطلاعیه ای به غایت مضحک و مسخره ای صادر کرده و این را تلاش اطلاعات رژیم برای پی بردن به اسامی زخمیها و در خطر انداختن جان آنان با یک حملۀ دیگر خوانده اند در حالیکه اطلاعات و اسامی تمام افراد ساکن لیبرتی را خودشان به سازمان ملل و دولت عراق و در نتیجه رژیم حاکم بر ایران داده اند و هیچ امر نامعلومی هم برای رژیم از وضعیت آنها در این شرایط سازمان و افرادش وجود ندارد شرایطی که هیجگونه مبارزه ای با رژیم در کار نیست بلکه مشخصه اش ضعف و شکستی است که رجوی برای مجاهدین به بار آورده و دشمن غدار را اینگونه به طمع و فکر انتقام مداوم اندخته است.

نامۀ گروهی از خانواده های ساکنان لیبرتی در ایران و خارجه را با اسامی و نسبتهای کامل افراد خانواده های امضا کننده و محل اقامت آنان را نیز که اینگونه آه و فغان و ترس و واهمۀ رهبران سازمان مجاهدین از خانواده ها و فروپاشی دم و دستگاهشان را موجب شده است در لینگ زیر بخوانید

http://ghorbanali2013.blogfa.com/post/114

قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین جدا شده از سازمان بعد از سی سال و بیرون آمده از لیبرتی و ورود به فرانسه یک سال پیش به کمک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به علت داشتن اقامت و پناهندگی فرانسه 25 سال پیش آن هم در تشکیلات سازمان مجاهدین در اور سور اواز پاریس.

مهوش سپهری مجاهدین خلق فرقه رجویشهادتهای حسین نژاد در حاشیۀ مقالۀ افشاگرانۀ آقای سعید جمالی و …

همچنین:

نامه به نهادهای بین المللی برای اعلام اسامی زخمی های تهاجم تروریستی به لیبرتی

قربانعلی حسین نژاد، وبلاگ امید آزادی، سی ام دسامبر 2013: … ما افراد خانواده های ساکن اشرف بی صبرانه منتظر سرعت بخشیدن به پروسۀ انتقال ساکنان کمپ لیبرتی از جهنم عراق، که هر روز شاهد کشتار مردم بیگناه خود این کشور با اعمال تروریستی است، به کشورهای ثالث بویژه حدود یک سوم از آنان که از قبل دارای مدارک و حق اقامت و

فراخوان زهرا سادات میرباقری برای اعلام اسامی زخمی های عمل تروریستی برروی ساکنین لیبرتی

زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، زنان ایران، دوم ژانویه 2014: …  از مجامع بین المللی وحقوق بشری کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و ارگانهای ذیربط دیگر مبنی بر درخواست اطلاع از سرنوشت و وضعیت افراد خانواده من ودیگرخانواده ها با اعلام اسامی زخمیهای حملۀّ تروریستی جنایتکارانۀ اخیر به کمپ لیبرت

عقلانی ترین کار برای فرقه رجوی خارج کردن نیروها از عراق است پس چرا خروج نه ؟

میرباقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، دوم ژانویه 2014: …  تجربه جدا شده ها در زندان  تیف بخوبی نشان میدهد که  امکان خروج از عراق هست بشرطی که قل زنجیر نباشد آخرین بازمانده های زندان تیف  197 نفر بودند تا لحظه ای که امریکائیها و فرقه رجوی  توافق داشتند  درب زندان تیف بسته بود و  ما نمیتوانستیم از