جوابی به مقاله آقای حسین فرشید (پویا ) تحت عنوان بی شرف ها ما هنوز زنده ایم

جوابی به مقاله آقای حسین فرشید (پویا ) تحت عنوان بی شرف ها ما هنوز زنده ایم

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، پانزدهم نوامبر 2015:… پسر آقای منوچهر هزارخانی وقتی ما را با آن لباسهای عادیسازی و سلاحهای ویژه دید گفت بابا بابا من میخواهم بیایم ارتش آزادی بلافاصله آقا منوچهر هزارخانی جواب داد بابا اینجا جای ما نیست اینها که اینچا میبینی تخته کم دارند حال بگذار مردم قضاوت کنند فرومایه و یا محترم کیست وقتی ما اعضای منتقد و جدا شده میگوئیم گناه مسعود رجوی از جیش المختار …

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ لیبرتی خیانت مزدوری از میان خاطرات نجات یافتگان (آنجا یاد گرفتم که چگونه گلادیاتور وار برای حفظ خود دیگران را لگدمال کنم)

لینک به منبع

جوابی به مقاله آقای حسین فرشید (پویا ) تحت عنوان بی شرف ها ما هنوز زنده ایم

اخیرا آقای حسین فرشید(پویا) از شرف نداشته فرقه رجوی دفاع کرده است ایشان یا در دنیای ساده لوحی تحت مغز شوئی فرقه رجوی هستند یا اینکه بی شرف تشریف دارند و چشم خود را به حقایق مادی وملموس بسته , کتمان حقایق میکنند و این حیات خفیف و خائنانه را زنده گی نامیده و به رسم فرقه رجوی یکطرفه موعظه میکنند . ایشان گویا فیلم های وطن فروشی مسعود رجوی را در یو تیوب برای جاسوسی و گرا دادن به ارتش عراق برای موشک باران شهر های ایران را ندیده اند که چگونه مسعود رجوی در قبال دادن اطلاعات نظامی به استخبارات عراق ماهانه از دولت صدام حسین سی میلیون دلار از سهم نفت عراق دریافت میکرده است اگر همکاری با دشمن متخاصم , صدام حسین شرافت است بس باید به آن شرافت شک کرد و تف .

اگر اعضای محترم شورا منظورتان آقایانی مثل منوچهر هزارخانی , آن پیر خرفت است شاید بهتر است دیدگاه او را در باره رزمنده گان آزدای که شما سنگ آنرا به سینه میزنید را برایتان بگویم روزی آقای منوچهر هزارخانی همراه امیر آرام به دیدار رزمنده گان در قرارگاه انزلی واقع در شهر جلولا آمده بود بر حسب اتفاق آنروز واحد ما عازم ماموریت شناسائی از کوههای بازی دراز بود خانم مژگان پارسایی از واحد ما خواست که بر خلاف عرف رایج اینبار از درب اصلی قرارگاه برویم تا آقایان منوچهر هزارخانی و امیر آرام شاهد ماموریت ما باشند من و منصور به همراه مرحوم شاپور و مرحوم حمید دهقان ( از قربانیان اخیر موشکی ) به جلوی درب اصلی قرارگاه انزلی رفتیم پسر آقای منوچهر هزارخانی وقتی ما را با آن لباسهای عادیسازی و سلاحهای ویژه دید گفت بابا بابا من میخواهم بیایم ارتش آزادی بلافاصله آقا منوچهر هزارخانی جواب داد بابا اینجا جای ما نیست اینها که اینچا میبینی تخته کم دارند حال بگذار مردم قضاوت کنند فرومایه و یا محترم کیست وقتی ما اعضای منتقد و جدا شده میگوئیم گناه مسعود رجوی از جیش المختار کمتر نیست با گوشت و پوست هزاران چیز را تجربه کرده ایم و شما آقای حسین فرشید بیرون گود نشته, میگوئید لنگش کن بله این یک واقعیت است که اعضای فرقه رجوی در عراق هیچ اختیار از خود ندارند تمامی اعمال آنها از طرف مسعود رجوی به آنها دیکته میشود . بخاطر پافشاری مسعود رجوی که طعمه نداریم اصطلاح درون سازمان که به نفرات جدا شده و منتقد اطلاق میشود بطور سیستماتیک راه برون رفت نیروها از فرقه رجوی بسته شده است و بنا به فرمان رجوی باید خروج نیروها از عراق تا جائیکه میشود زمانبر باشد تا بیشتر کشته شوند تا آتش تهیه مظلوم نمائی برای مسعود رجوی بیشتر فراهم شود حال ناجوانمرد کیست وقتی ما از رهبران این فرقه خواهش میکنیم که شما که ماشاالله مشکل مالی ندارید بجای صرف پولهای هنگفت برای سخنرانیهای بی مصرف سناتورها بازنشسته (برای هر سخنرانی 20 تا 30 هزار دلار ) کمی همت کنید حتی اگر شده قاچاقی نیروهای نگون بخت را از عراق خارج کنید بد میگوئیم ماشاالله که در بین نیروهای نفرات راهگشا ( نیروهای شناسائی مرزی ) کم ندارید مثل آب خوردن مناطق مرزی مین گذاری شده ایران و عراق را عبور میکردند تا چه برسد مرز عراق و ترکیه که هیچ مین زمینی ندارد یعنی آقای حسین فرشید شما فکر میکنید نیروها مجاهدین آنقدر ذلیل هستند که حتی مثل زن و بچه آواره عراقی توان خروج از عراق به سمت ترکیه و کشورهای اروپائی را ندارند . با این اوصاف شما از شرف دم میزنید .

شما باز در نوشته ها یتان به دروغ مدعی شدید که دولت عراق اجازه خروج ساکنان را به خارج از کشور را نمیدهد در این دوسال گذشته تمامی نفراتی که از مناسبات فرقه رجوی فرار کرده اند و خودشان را به نیروهای عراقی رساند کدامیک در عراق مانده است که شما مدعی هستید دولت عراق اجازه خروج نمیدهد حتی یک نفر از آنها در عراق باقی نمانده است این نفرات یا به درخواست خود تحت نظر صلیب سرخ به ایران رفته اند یا اینکه بصورت قاچاق خود را به کشورهای اروپائی رساندن حتی تجربه نفرات جدا شده در تیف هم همین را نشان میدهد بعد از فروپاشی زندان رجوی ساخته تیف برای جدا شده گان منتقد تمامی نفرات خودشان را به کردستان عراق رسانده بودند دولت خودمختار کردستان در شهر اربیل برای جدا شده ها خانه اجاره کرده بود که بصورت جمعی زنده گی میکردیم هر هفته برای ما پلیس (آرایش ) کردستان برگه اقامت میداد که با این برگه اقامت به راحتی میتوانستیم تا مرز ترکیه تردد کنیم و با قاچاقچی خودمان را به ترکیه برسانیم . من حدودا دو ماه در کردستان عراق بودم حتی یکبار مقامات کردستان عراق از من نپرسیدند کجا میخواهم بروم آنها فقط آرزو میکردند که ما به سلامت عراق را ترک کنیم تا مسئولیتی در قبال یو ان اچ سی آر نداشته باشند . حتی رفتن سریع ما از عراق برای آنها سود داشت واز مخارج آنها می کاست . بله باید به دروغگو تف کرد آخه نگهداری نیروها در چهاردیواری کمپ لیبرتی چه سودی به دولت عراق دارد از مخارج پرهزینه کمپ لیبرتی که بگذریم در مقابل یو ان اچ سی آر مسئولیت سیاسی برای دولت عراق ایجاد میشود حال تو دروغ میگوئی یا ما منتقدین . کی با شرف است و کی بی شرف بله باید قضاوت بی شرافتی و خیانت را در معرض عموم گذاشت اما نه با تفسیری که شما جیره و مواجب بگیرهای فرقه رجوی دارید باید موعظه یکطرفه را کنار گذاشت و حرفهای تمامی طرفهای مدعی را شنید تا مردم خودشان در مورد خائن و بی شرافت قضاوت کنند .

باز آقای حسین فرشید شما اطلاعات دورغ به خورد مردم میدهید شما مدعی شدید که آمریکائیها حتی یک ورقه عبور به نفرات تیف نداده اند این راست است که تمامی نفرات کمپ تیف بی هویت بودند و هیچ سند شناسائی معتبر همچون شناسنامه و پاسپورت نداشتیم و این برمیگردد به حرامزاده گی مسعود رجوی که در طول بیش از 15 سال ویا 20 سال اقامت اعضا و نیروها در عراق حتی کارت پناهنده گی از دولت عراق برای ما تهیه نکرده بود و تا جائی هم که توانسته بود مدارک معتبر شناسائی افراد و نیروها را از بین برده بود تا بی هویت شویم اما به درخواست ارتش آمریکا دولت عراق برای نفرات در کمپ تیف لس پاس عراقی تهیه کرده بود همراه با کارت یو ان اچ سی آر که از طرف یو ا اچ سی آر ژنو صادر شده بود و این کارت یو ان اچ سی آر به ما در عراق وترکیه و بعدا بعد از رسیدن به اروپا برای اخذ پناهنده گی خیلی کمک کرد . تازه طبق قرارداد آمریکائیها بعد از تعیین استاتوی فردی به تعهدشان در قبال ما عمل کردند ) تا روز بسته شدن تیف امکان مصاحبه ما با یو ان اچ سی آر برای شناخته شدن بعنوان پناهجو را انجام شد )

آقای حسین فرشید آدمی که شرف ندارد, دروغ گفتن برایش مثل نقل و نبات است فکر میکنم این دروغگوئی را از رهبر فراریت مسعود رجوی به ارث بردی چون یادم هست مسعود رجوی هیچ روده راست توی شکمش نداشت و در تمامی سالیانی که در عراق در تشکیلات فرقه رجوی بودم حتی یکبار هم نشده حرف راست از مسعود رجوی نشنیده ام .

باز آقای حسین فرشید در جائی مدعی شدید که رژیم خمینی مانع دادن ویزای اروپا به نیروها شده است اگر واقعا رژیم چنین فراستی داشت پس چرا مانع ویزای خانم مریم رجوی به فرانسه نشده است .

و در ادامه حسین فرشید گفته سازمان بخاطر حفظ هویت سازمانی حاضر نشده با آمریکا همکاری کند و از عراق خارج شود گویا نیروها در رستاخیز گیر کرده اند وباید از پل صراط رد شد و یا روز روز عاشوراست و باید مثل سال 67 زندانیان در مقابل رژیم خمینی بین هویت و زنده گی ذلت بار یکی را انتخاب کنند در این جمله آقای حسین فرشید دشمن گم شده است واقعا سازمان بخاطر جنگ با آمریکا در عراق بوده است یا بخاطر جنگ با رژیم از اولین حمله نیروهای عراقی به اشرف تا به امروز چندصد نفر کشته و مجروح شدند آیا دروغ حفظ هویت سازمانی ارزش این همه کشته و مجروح را داشت اگر گفته مسعود رجوی راست باشد که نیروها نقشه راه را ترسیم کرده بودند و تعهد داده , پس فرقه رجوی از چه میترسید به ظاهر قبول میکرد تا نیروها از عراق خارج شوند بعد از خروج از عراق دوباره دور هم جمع میشدند, در اروپا آمریکا جلوی نیروها را نخواهد گرفت که نه شما چنین گفتید و چنان مزخرف گوئی و پرت وبلا گوئی هم حدی دارد.

من بعنوان عضو جدا شده و منتقد باز میگویم که تقصیر مسعود رجوی در کشتار نیروها در کمپ لیبرتی کمتر از جیش المختار نیست و تمامی کسانیکه از این خط دفاع میکنند و در باره آن قلم فرسائی میکنند شرف انسانی خود را زیر پا گذاشته اند دستشان به خون گروگانهای کمپ لیبرتی و اشرف آغشته است .

میر باقر صداقی سوئیس

15.11.2015

طناب صدامطناب دار ولینعمت سابق رجوی به حراج گذاشته شد – صلاح لیبرتی نشینان دریافت سلاح نیست!

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

مزدور رجوی تعداد دیگری را به کشتن دادهیچ کس از آنها یاد نکرد! ( در عوض، مراسم بزرگداشت برادر کندی و شهید نیسمان)

***

همچنین:

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21854

کمپ موقت ترانزیت لیبرتی یا قتلگاه??

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، نهم نوامبر ۲۰۱۵:… این یک واقعیت عینی است که رهبران فرقه رجوی نیروها را در عراق به گروگان گرفته اند و هیچ قصدی برای خارج کردن آنها از عراق ندارند و اگر تا به امروز حدود هزار نفر با آلبانی منتقل شده اند این جبر قوانین بین المللی بوده است و تا جائیکه به رهبری فرقه برمیگردد آنها راضی نیستند حتی یک نفر از نیروها از عراق خارج شوند در خواست اعلان اسامی مجروحان …

مقتولین کمپ لیبرتی اکتبر 2015نگوئید کشته شدند ؛ بگوئید رجوی به کشتن داد !

لینک به منبع

کمپ موقت ترانزیت لیبرتی یا قتلگاه??

یادم هست در زندان رجوی ساخته تیف برای اعضای مسئله دار و منتقد و جدا شده . تمامی تلاش نفرات در زندان تیف این بود که به هر قیمت شده آمریکائیها درب تیف را باز کنند تا نفرات بتوانند حتی با پای پیاده هم شده عراق را ترک کنند مخصوصا بعد از اتمام مصاحبه های یو ان کنترل آمریکائیها در تیف به شدّت افت کرده بود دیگر نفرات حاضر نبودند بخاطر ساعتی یک دولار کار عمرشان را در تیف تلف کنند در طول تقریبا شش ماه اکسیون اعتراضی و اعتصاب غذا تمرکز معترضین روی این بود که ما از آمریکائیها هیچ کمکی نمیخواهیم فقط آنها درب زندان تیف را باز کنید تا ما به هرقیمت شده از عراق خارج شویم تا اینکه بعد از ۵ سال حبس و بلاتکیفی درب زندان تیف در پایان دوره ریاست جمهوری بوش باز شد. نفرات جدا شده بعد از تحمل سختیهای فراوان از جمله زندانی شدن مجدد در زندان موصل و کرکوک و….با کمک یو ان شهر اربیل و دولت کردستان عراق به درخواست ارتش آمریکا مجدا از زندانهای عراق خلاص شدند و با کمترین امکانات با کمک قاچاقچی بصورتهای مختلف از عراق خارج شدند و خود را به کشورهای پناهنده پذیر رساندند . روز بستن زندان تیف تعداد ما ۱۹۷ نفر بود که متاسفانه تنها دو نفر در بین راه جانشان را از دست دادند و به اروپا نرسیدن به نامهای حسن میزایی و حسن نعمتی ( حسن میزایی توسط پلیس ترکیه به رودخانه مرزی زاخو پرت شد و مرد و آقای حسن نعمتی هم بخاطر ترس از دیپورت شدن میخواست با شنا خودش را به جزایر یوانان برساند که هیچوقت نرسید )

۲۶ سال پیش من از شهر خودمان توسط پیک سازمان از ایران خارج شدم بعد از وارد شدن به ترکیه در یک خانه روستائی هفت روز ماندیم تا قاچاقچی ازاستانبول برایمان پاسپورت آورد با همان پاسپورت جعلی که سازمان برایمان درست کرده بود به استانبول رفتیم حدودا یکماه در استانبول بودم که در این مدت دوبار پاسپورت من عوض شد و سازمان پاسپورتهای جدیدی برایم جعل کرد تا عادیسازی پاسپورت مناسب سن وسال من باشد و نهایتا بعد از یکماه با پاسپورت چهارمی از مرز استان ماردین وارد خاک عراق شدم . غرض از این همه خاطرات این است که خواستن توانستن است .

بعد از موشک باران کمپ لیبرتی با گوش وپوست حس کردم ودیدم که از هواداران و رهبران فرقه رجوی هیچکس ناراحت و عزادار نیست آنها باز با شانتاژ و فریب میخواهند گناه مسعود و مریم رجوی را بپوشانند گویا این جبر بوده که نیروهای در عراق و کمپ لیبرتی قفل شده اند و رهبران و کادر خارج کشور این فرقه توان خارج کردن نیروها از عراق را ندارند و باید منتظر ماند تا باز شاهد موشک باران دیگر باشیم حتی این هواداران و کادرهای خارج از کشور فرقه رجوی متناقض نیستند که اگر جای برای مبارزه نیروهایشان در این دنیا پیدا نمیکنند این تقصیر رهبری است که استراتژی غلط جنگ آزادیبخش نوین را بنا نهاده است و حال با آتش بس جنگ ایران وعراق و حمله صاحب خانه ( صدام حسین ) به کویت و سرنگونی صدام حسین توسط آمریکا باید از رهبری حسابرسی کرد نه اینکه تمامی کوزه گناهان خط وخطوط غلط مبارزه سر نیروها شکسته شود , نیروها نباید قربانی حماقتهای رهبر فراری و ترسو باشند .

تاسف مضاعف در این است که نیروها اسیر و گروگان در عراق بدلیل شستشوی مغزی سالیان, اراده لازم برای تصمیم گیری را ندارند و آنهای که در حمایت از این فرقه قرون وسطائی قلم فرسایی میکنند بخاطر چندرغازی منفعت فردی پیه هر کثافتی را بخود می مالند , وجدانشان را ذبح میکنند و دستانشان را تا مفرق در خون قربانیان کمپ لیبرتی آلوده میکنند تا شاید چاکری و نوکری خود را اثبات کرده و به حیات خفیف و خائنانه خود ادامه دهند .

من مقاله ای با تیتر درد دلی با سعید جان آقای توتونچی را در سایت آفتابکاران فرقه رجوی را خواند از بی شرمی این موجود کثیف ( توتونچی) عق ام گرفت چقدر باید دریده و بی منطق باشی شاید او فکر کرده باشد در ردیف یک فیلسوف قلم فرسایی کرده است اما از نظر من نوعی این فرد چقدر هرز فرمایش دارند من از ایشان تقاضا دارم بجای حرافیهای بی فایده اگر جنبه دارید هرکس که شما از خودتان صلاح میدانید برای مناظره با آقای سعید جمالی یا هر یک ا ز منتقدین بفرستید چرا سر خود را در آخور کردید فکر میکنید شما را کسی نمیبیند .

این یک واقعیت عینی است که رهبران فرقه رجوی نیروها را در عراق به گروگان گرفته اند و هیچ قصدی برای خارج کردن آنها از عراق ندارند و اگر تا به امروز حدود هزار نفر با آلبانی منتقل شده اند این جبر قوانین بین المللی بوده است و تا جائیکه به رهبری فرقه برمیگردد آنها راضی نیستند حتی یک نفر از نیروها از عراق خارج شوند در خواست اعلان اسامی مجروحان یا تماس خانواده ها با مجروحان یک امر حقوق بشری است و هیچ مورد امنیتی برای نیروها در عراق و کمپ لیبرتی ایجاد نمیکند اما چرا همه چیز از دید مسعود و مریم رجوی امنیتی است هم من و هم شما خوب میدانیم چون هنوز تنین صدای دیو سر مست خونخوار ( مسعود رجوی) را در نشستهای طعمه سال ۸۰ در کمپ باقرزاده را میشنویم و فراموش نکرده ایم آقا توتونچی نگران نباش اگر آقای سعید جمالی برای بردن کسی به آنجا بیایند حتما سراغ شما نخواهند آمد خوش باش و در هپروت خو چمبره بزن و هیچکس از بردن تو انگیزه نخواهد گرفت .

تجربه خروج نیروها از زندان رجوی ساخته تیف نشان داد اگر خط خروج و رهائی به هر قیمت باشد حتما راه فلاح وجود خواهد داشت ما زمانیکه از تیف خارج شدیم تعدادی حتی پول کافی برای قاچاقچی نداشتند اما بسیاری از خانواده ها پشت وپناه عزیزانشان شدند و مخارج سفرشان به کشورهای پناهنده پذیر را فراهم کردند حال همه ما اعضای قدیمی خوب میدانیم فرقه رجوی بدلیل میراث میلیونها دلار از سهم نفت عراق هیچ مشکل مالی ندارد از طرف دیگر هم مشکلی در جعل پاسپورت ندارد اگر واقعا اراده لازم را داشته باشد میتواند زیر شش ماه تمامی نیروها را از عراق جنگ زده خارج کنند.

اما متاسفانه رجوی خواهان محو و نابودی نیروها در عراق است و اگر با این منوال وضع موجود ادامه پیدا کند کمپ موقت ترانزیت لیبرتی به قتلگاه نیروها تبدیل خواهد شد .

میر باقر صداقی سوئیس

۰۹٫۱۱٫۲۰۱۵

خاطراتی کوتاه برای آنهایی که نجات یافتند، بیاد آنهایی که به قتل رسیدند و به امید آزادی آنهایی که اسیرند

***

همچنین:

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21545

منتهی الیه ذلت رجوی در مقابل فلسفه عاشورا و هیهات منا الذله

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و پنجم اکتبر ۲۰۱۵:…  سئوال اینجاست کدام فرمانده ای در لحظات دشوار محاصره صفوف نیروهای خود را ترک میکند که مسعود رجوی این صفوف را ترک کرد چرا مسعود اینهمه عافیت طلب است و در این ۴۰ سال گذشته حتی یکبار هم نشد در جنگ و نبرد رودررو با دشمن باشد اگرمیرزا سردار جنگل شد چون او سربدار بود و با فدای جانش فلسفه خط سرخ عاشورا را تداوم داد . یک …

مسعود رجوی قبل از فرارمسعود رجوی دوازده سال قبل  با نزدیک شدن سقوط ولینعمتش صدام حسین از قرارگاه اشرف فرار کرد و مخفی شد

لینک به منبع

منتهی الیه ذلت رجوی در مقابل فلسفه عاشورا و هیهات منا الذله

شب عاشورا و آخرین آزمایش :

حسین بن علی(علیهما السلام ) که در طول راه از مدینه تا کربلا در موارد مختلف، شهادت خویش را اعلام نموده و به یارانش اجازه مرخصی داد و بیعت را از آنان برداشت ، درشب عاشورا و برای آخرین بار نیزاین موضوع را با صراحت مطرح نمود , قد قرب الموعد؛ یعنی هنگام شهادت فرا رسیده است و من بیعت خود را از شما برداشتم، از تاریکی شب استفاده کنید و راه شهر و دیار خویش را پیش بگیرید.

این پیشنهاد در واقع آخرین آزمایش بود از سوی آن حضرت و نتیجه این آزمایش، عکس العمل یاران آن بزرگوار بود که هر یک با بیان خاص، وفاداری خود را به آن حضرت و استقامت و پایداری خویش را تا آخرین قطره خون اعلام داشتند و بدین گونه آنها از این آزمایش روسفید و سرفراز بیرون آمدند.

حال پاسخ دو تن از این یاران باوفا و اهل بیت صدیق و باصفای حسین :

اولین کسی که پس از سخنرانی امام(ع) لب به سخن گشود برادرش عباس بن علی(ع) بود. او چنین گفت : لا أرنا الله ذلک أبدا خدا چنین روزی را نیاورد که ما تو را بگذاریم و به سوی شهر خود برگردیم .

یکی دیگر از یاران آن حضرت سعد بن عبدالله بود که چنین گفت: به خدا سوگند! ما دست از یاری تو برنمی داریم تا در پیشگاه خدا ثابت کنیم که حق پیامبر را درباره تو مراعات نمودیم. به خدا سوگند! اگر بدانم که هفتاد مرتبه کشته می شوم و بدنم را آتش زده و خاکسترم را زنده می کنند، باز هم هرگز دست از یاری تو برنمی دارم و پس از هر بار زنده شدن به یاری ات می شتابم؛ در صورتی که می دانم این مرگ یک بار بیش نیست و پس از آن نعمت بی پایان خداست .

حال اینک شب است و همه چراغها خاموش . حمله آمریکا به عراق شروع شده است همه رزمنده گان مجاهدین بی سرپناه زیر بمباران مهیب آمریکائیان هستند از سه راهی امام ویس تا قرارگا ه اشرف بیش از ۵۰ زرهی و خودروی نظامی ارتش آزادیبخش توسط هواپیماهای آمریکا مورد هدف قرار گرفته به خاکستر تبدیل شده اند تانکهای تی ۵۵ و چیفتن در زیر شدّت بمباران زمین گیر شده اند هر تانکی که از آشیانه و سنگر بیرون میزند دقیقه بعد مورد هدف قرار میگیرد . اما فلسفه چراغ خاموش برای مسعود و مریم این است که در ساحل نجات باشند و گویا شهادت و مرگ شایسته آنها نیست خون آنها رنگین تر است پس بایستی در بی خبری نیروها, عراق را به سمت دیار فرنگ ترک نمود و جیم فنگ شد رهبری مجاهدین خود را اهل بیت نمیدانند پس بایستی دیر نشده تا فرصت است , و تا شب است و تا روز نشده و تا شمشیرها در غلاف و در خوابند و تیرها در تیردان اند باید رفت, باید رفت, باید رفت . گور بابای رزمنده گان آزادی میشود با لشکر جرّار آنها را به حال خود واگذاشت رزمنده گان نمیدانند با کی بیعت کرده اند رزمنده گان در دنیای کودکانه خود سرگردانند آنها ندیدند مسعود رجوی چگونه محمد حنیف نژاد را به تیره اعدام بست, رزمنده گان دل خودر را به چه خوش کرده بودند و حال چه شد .

از آن روزها دوازده سال گذشته است و هنوزمسعود رجوی از غیبت کبری برنگشته است اما فرقه رجوی برای التیام درد دلهای سوخته از این خیانت بزرگ از زبان حامیان آمریکائی خود سرهنگ وسلی مارتین به دروغ مدعی میشود که مسعود در بمباران هوائی زخمی شده بوده و به این خاطر به فرانسه رفته است اما این شاگرد کودن دجال (رجوی ) جواب نمیدهد اگر مسعود در فرانسه بود چرا دروقایع هیفده ژوئن ۲۰۰۳ پاریس , در دستگیری مریم رجوی و ۱۶۵ تن از همراهان او خبری از مسعود رجوی نیست.

بله مسعود رجوی بعد از این خیانت انگشت نما شد ذهن مردم در مورد مسعود رجوی باز شده به او شک کردند و به ایمان رسیدند که او لحظه لحظات قبضه شمیشیر را رها کرده و تیر را به زمین افکنده است و مرگ سرخ را به زنده گی ذلت بار فروخته است . از آن روز ما رزمنده گان خوار وسر افکنده بودیم آن روزها با دستهای خویش سراغ کتابخانه ها و کمدهای فردی میرفتیم تا از لابلای کتابهایمان تمامی متون نبرد با آمپریالیسم را جمع آوری کنیم و در آتش بسوزانیم , تمامی نوارهای کاست ترانه سرود سر کوچه کمینه مجاهد پر کینه…. در مناسبات مجاهدین ضاله شده بودند .

سئوال اینجاست کدام فرمانده ای در لحظات دشوار محاصره صفوف نیروهای خود را ترک میکند که مسعود رجوی این صفوف را ترک کرد چرا مسعود اینهمه عافیت طلب است و در این ۴۰ سال گذشته حتی یکبار هم نشد در جنگ و نبرد رودررو با دشمن باشد اگرمیرزا سردار جنگل شد چون او سربدار بود و با فدای جانش فلسفه خط سرخ عاشورا را تداوم داد .

یک زمانی زنده یاد دکتر مصدق رهبر ملی گفته بود یک عمری به توپچی پول داده می شود تا روزی که نیاز هست شلیک کند آیا مسعود رجوی چنین کرد .رجوی بقائ خود را در نوکری اجنبی دید و بعد از سقوط دولت صدام حسین خط سیاسی موازی با دولت آمریکا و پنتاگون را در پیش گرفت در جائیکه باید عاشورا وار میایستاد تا با مرگ خود و یارانش دفتر سرخ عاشورا را سرختر میکرد منتهی الیه ذلت و خواری و راه فرار را برگزید .

اما حال عشوه های و کرشمه های مسعود رجوی برای دل خوشی عربستان , ترکیه , داعش , آمریکاست عجبا عجبا عجبا

میر باقر صداقی سوئیس

۲۵٫۱۰٫۲۰۱۵

مسعود رجوی آنجاست که سوالات را پاسخ ندهدمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

جدایی بنی صدر و مجاهدین -بخشهای اول تا ششم- نامه رجوی به بنی صدر و پاسخ بنی صدر

***

همچنین:

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21291

جوابی به یاوه های دبیر خانه شورای ملی مقاومت فرقه رجوی به مناسبت ده اکتبر روز جهانی لغو مجازات اعدام

طناب صداممیر باقر صداقی، ایران ستارگان، نهم اکتبر ۲۰۱۵:…  یازده اکتبر فرا رسید و آه وفغان فرقه رجوی از تداوم اعدام در آستانه روز جهانی علیه اعدام گوش فلک را پاره کرد. بی شک جواب هر انسان آزاده ای به چرخه جنایت و اعدام در هر کجا نه است و آزاد اندیشی و بزرگ نگری جوامع کنونی را مجاب کرده و میکند که در قوانین کهن تجدید نظر کنند . مثلا در بیست ویک می دوهزارو پانزده در خبری ما میشنویم پارلمان ایالتی …

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیمطبوعات عراق (مجاهدین، از تاسیس قرارگاه لجستیکی برای داعش در آلبانی تا آماده باش برای حمله به خانواده ها درعراق)

لینک به منبع

جوابی به یاوه های دبیر خانه شورای ملی مقاومت فرقه رجوی به مناسبت ده اکتبر روز جهانی لغو مجازات اعدام

باز ده اکتبر فرا رسید و آه وفغان فرقه رجوی از تداوم اعدام در آستانه روز جهانی علیه اعدام گوش فلک را پاره کرد. بی شک جواب هر انسان آزاده ای به چرخه جنایت و اعدام در هر کجا نه است و آزاد اندیشی و بزرگ نگری جوامع کنونی را مجاب کرده و میکند که در قوانین کهن تجدید نظر کنند . مثلا در بیست ویک می دوهزارو پانزده در خبری ما میشنویم پارلمان ایالتی نبراسکا در مرکز آمریکا با اکثریت قاطق مجازات اعدام را لغو کرد . این مژده گانی بزرگیست به بشریت .

من نیز بنوبه خود مخالف هرگونه اعدام در جمهوری اسلامی بوده و هستم و با خانواده های سه اعدامی زندان گوهردشت در هفت اکتبر هم دردی میگنم ,و مخالف تداوم اعدام به هر شکل هستم اما از سوی دیگر شیادی و دجالیت فرقه رجوی نیز باعث شگفت من شده است . انسان تا چه حد میتواند دروغگو و فرصت طلب باشد ؟

در یازده آبان هزارو سیصدو نودو سه مسعود رجوی در پیام صوتی که همراه با تصویر بود (عهد پرچم و ابلاغیه چراغ خاموش) فرمان قتل جدا شدگان و منتقدان و ناراضیان ( فرقه رجوی ) را صادر کرد او بخاطر اینکه سایه ترس و رعب را حاکم کند با ندای بلند گفت ثار ثار ثار و از تمامی فدائیان خود در اروپا خواست تا هر کجا و به هر شکلی که توانستند منتقدین و اعضای جدا شده را مجازات و اعدام کنند. اما اگر تا به امروز این فرقه کسی از منتقدین را در خاک اروپا مجازات و اعدام نکرده است تنها بدلیل ترس از قوانین پناهنده گی بوده است و اگر این تعادل قوا نبود ماهیت غیر دموکراتیک فرقه رجوی بیشتر از این تحمل نمیکرد .

تاریخ را تا اردیبهشت سال ۵۴ ورق میزنیم : روز چهار شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۴ دو مستشار نظامی امریکایی در تهران توسط تیم عملیاتی سازمان مجاهدین خلق ترور شد( تیم عملیاتی مجاهد خلق به فرماندهی وحید افروخته در حوالی قیطریه اتومبیل حاوی دو مستشار نظامی نیروی هوایی امریکا به نام سرهنگ شفر و سرهنگ ترنر را محاصر کردن طبق تحلیل آمریکائیان تاکتیک این ترور مختص مجاهدین خلق بوده است ) عوامل عملیات عبارت بودند از وحید افرخته مسئول عملیات , سید محسن سید خاموشی راننده وعامل ترور , محمد طاهر عامل ترور, محسن بطحایی مسئول راه بندان.

اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق ایران: همزمان با بازگشت شاه جنایتکار از مسافرت توطئه آمیزش به آمریکا حکم اعدام انقلابی دو تن از مستشاران تجاوز کار آمریکایی در ایران سرهنگ شفر و سرهنگ ترنر توسط یک واحد از رزمندگان سازمان اجرا گردید.

مسعود رجوی : در جمع بندی مرحله اول فاز نظامی که از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ شروع شد و تا تابستان ۱۳۶۱ طول کشید میگوید انفجار ۷ تیر در دفتر حزب جمهوری اسلامی و انفجار ۸ شهریور در ساختمان نخست وزیری و ترور نمایندگان مجلس و…..بر اساس رهنمود فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاق صورت گرفته ا ست این مرحله نوبت زدن سر سران سیاسی بود , بایستی ما قبل از هر چیزشاه مهره های را هدف قرار میدادیم که دادیم بعد ازاین رژیم بی آینده شده است و ثبات نخواهد داشت ما با اینکار سازمان را تثبیت کریدم و بعنوان جانشین آلترناتیو جمهور اسلامی مطر ح شدیم مسعود رجوی در تشریح مرحله دوم که از تابستان ۱۳۶۱ تا پایان ۱۳۶۲ ادامه یافت میگوید در این مرحله جدید نوبت به بدنه نظام رسید است یعنی زدن سر انگشتان دست رژیم اما گوشه ای از این اعدام های انقلابی.

سه پاسدار ویک کفاش توسط سازمان مجاهدی شکنجه و سلاخی شدند.

در پی ضربات شدید اوایل سال ۶۱ و لو رفتن بسیاری از خانه های تیمی سازمان دستور میدهد افراد مشکوکی که در حوالی خانه های تیمی مشاهده میشود ربوده شده و برای کسب اطلاعات مورد شکنجه قرار گیرند اولین قربانیان این خط . طالب طاهری , سید محسن میر جلیلی و شاهرخ طهماسبی .

عامیلین شکنجه: مصطفی معدن پیشه با نام مستعار رحمان , جواد محمدی با نام مستعار طاهر , رضا میر محمدی با نام مستعار فرهنگ و شهرام روشن تبار .

عوامل زنده به گور کردن : خسرو زندی با نام مستعار صادق و محمد جعفر هادیان

اعدام انقلابی رمضان علی احمد نژاد در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۶۰ در مشهد و هزاران هزار اعدام انقلابی دیگری که توسط فرقه رجوی در سرتاسر ایران اجرا شده است .

بله حدود یک دهه است که تلاش جهانی نیروها و سازمانهای بشر دوست در راستای پیکار برای لغو کامل هر نو مجازات مرگ به ثمر نشسته و روز ده اکتبر بعنوان روز بین الملل مخالفت با اعدام تعیین شده است . این مبارزه با سنت توحش چندین هزار ساله از سالها خیلی خیلی قبل شروع شده است آنزمان که ویکتور هوگو در خطابیه معروف خود در مجلس فرانسه در سپتامر ۱۸۴۸ مجازات مرگ را زیر سئوال برد با این حال تنها در سه دهه اخیر کارزار لغو مجازات مرگ از حد محافل روشنفکری , خارج و بدل به یک جنبش عظیم جهانی شده است جنبشی که با شکل گیری سازمان عفو بین الملل ابعاد تازه ای به خود گرفته است این خوان لایق نیروها و جوامع و احزاب و سازمانهای است که لایق آن اندیشه باشد یا بعبارت ساده جنبه این بزرگ بینی را داشته باشند اما متاسفانه من بعنوان یک عضو جدا شده و منتقد فرقه رجوی این جنبه را در فرقه رجوی نمیبینم فرقه ای که به صورت عریان منتقدان را به مرگ و مجازات تهدید میکند به جنگ مسلحانه اعتقاد دارد از تروریست و ترور به ابعاد مختلف حمایت میکند تاب دموکراسی را ندارد و با دغل و فریب خواهان رسید به حکومت است .

میر باقر صداقی, سوئیس

۰۹٫۱۰٫۲۰۱۵

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice”

***

همچنین:

تفاهم اتمی و آینده تاریک برای فرقه رجوی (عاقبت رجوی سناریویی همچون اوجلان یا ریگی؟)

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، هفتم آوریل ۲۰۱۵:… تفاهم هسته ای امروز ایران با دولتهای بزرگ جهان نشان از شکستن شیشه عمر رجویست بن بست فعلی خط و خطوط فرقه رجوی , خاطره دستگیری عبدالله اوجلان و عبدالمالک ریگی را برای انسان تداعی

آرزوی تروریستهای نا کام برای تسلیح شدن دوباره از زبان این و آن

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، سی ام مارس ۲۰۱۵:…  عبدالله الجبوری همچنین گفت که سیاستمداران عراقی با موضوع ساکنان لیبرتی گزینشی برخورد می‌کنند در حالی که طبق قانون باید ‏با آنان به‌عنوان پناهنده رفتار کنند. اما این

روزجهانی زن و پتانسیل دروغ گفتن مریم رجوی

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، نهم مارس ۲۰۱۵:… مریم رجوی امسال در روز جهانی زن مدعی شد که نیروی زنان هماورد بنیادگرایی اسلام است من به گوشه ای از مناسبات استثماری جنسی زنان در این فرقه اشاره میکنم شخص مریم رجوی بعد از

وطن فروشی و افتخار به آن

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، دوم مارس ۲۰۱۵:… وقتی از کلمه مقاومت مردمی و مبارزه صحبت میکنیم به مترادف آن یک سری پرنسیبهای انقلابی وانقلابیگری نیز مطرح میشوند که در وحله اول استقلال عمل یک جنبش را طلب میکند .انقلاب و

جوابی به مقاله ازاین مرده به آن مرده فرجی است , آقای محمد اقبال

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیرباقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و سوم فوریه ۲۰۱۵:… آقای محمد اقبال من که غریبه نیستم روزی توی خونه و صاحب خانه بودم شاید شما به بیماری آلزایمر دچار شدید ودزدیهای نجومی فرقه رجوی را در دوران فروپاشی صدام حسین را فرا