جیغ بنفش فرقه رجوی از گزارش بی بی سی

Follow Share on Tumblrارسال – رحمان محمدیان، نجات یافتگان در آلبانی، بیستم نوامبر 2019:… توجه داشته باشید که جملات کوتاه و بافاصله است و هیچکدام وصل به بعدی نیست ولی رجوی که خود را در زمینه کتابت و بلاغت هم سرآمد روزگار می داند حالا اینجا به نفعش نیست و مغلطه می کند و در … Continue reading جیغ بنفش فرقه رجوی از گزارش بی بی سی