حاج مسعود رجوی آرزوهای سرنگونیت بر باد رفت

حاج مسعود رجوی آرزوهای سرنگونیت بر باد رفت

 مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم مارس 2016:…  اکنون پس از گذشت بیش از چندین دهه از تأسیس فرقه از آن نگاه اولیه و هدف تعریف شده ی اولیه چیزی باقی نمانده است و این همان حاج مسعود رجوی است که روزی مدعی سرنگونی آخوندهای دجال و تأسیس حکومت دمکراتیک سکولار در ایران بود واقعیت کشک و پوشال بودن تمامی تحلیلهای بیست و چند ساله حاج مسعود رجوی و فرقه اش است که نشانه ورشکستگی … 

مسعود رجوی و فروغ جاویدان تنها عملیاتهای که حاج مسعود رجوی با موفقیت انجام میداد عملیاتهای فرار بود 

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

حاج مسعود رجوی آرزوهای سرنگونیت بر باد رفت

 مجید روحیاز ابتدای شروع تحرکات نظامی فرقه رجوی همواره آرزوها و پیش بینی های حاج مسعود رجوی به نتیجه نرسیده و با وجود تحرکات فراوان به شکست انجامیده است، حاج مسعود رجوی وفرقه اش در سال60 اقدامات فراوانی را وعملیات های شهری گسترده و بمب گذاری های وسیعی را در ایران و ضد رژیم و سران آن پایه ریزی کرد، ولی با وجود هجم گسترده عملیات ها و در واقع کشتن افراد کلیدی رژیم آن هم در بحبوحه جنگ موفق نشد به آرزوی خودش ( سرنگونی) برسد

در واقع حاج مسعود رجوی و فرقه اش بعد از آن کشتار خونین باید نتیجه می گرفت و کشتار و مبارزه مسلحانه را کنار می گذاشت و استراتژی خود را تغییر می داد، و به رویارویی و جنگ سیاسی فرهنگی روی می آورد، ولی بار دیگر حاج مسعود رجوی و فرقه اش روی جنگ و حمله های مرزی و اتحاد با عراق سرمایه گذاری کرد و تعداد زیادی از افراد خودش و سربازان ایرانی را به قربانگاه برد و چنین تحلیل کرد و شعار داد” امروز مهران فردا تهران” ولی شکست خورد و درعملیات و ماجراجویی سنگین و احمقانه تعداد زیادی را قربانی کرد و باز حاج مسعود رجوی و فرقه اش شکست خورد و بعد ها هم حاج مسعود رجوی تمام سلاحهای خود که ناموسش بودن را دو دستی تحویل ارباب امپریالیزم آمریکا داد و آمریکا هم همه سلاح ها و ناموس حاج مسعود رجوی را نابود کرد و باز هم آرزوهای حاج مسعود رجوی برای سرنگونی آخوندها دجال بر باد رفت که حاج مسعود رجوی و فرقه اش به جنگ بمثابه، سکوی سرنگونی رژیم امیدوار بود و چشم دوخته بود

سپس حاج مسعود رجوی و فرقه اش روی جنگ های داخلی و تضاد جناح های مختلف سیاسی در ایران سرمایه گذاری کردند و امیدوار بودند که این درگیری ها که آن را تحت عنوان جنگ گرگ ها تعبیر می کردند حاج مسعود رجوی و فرقه اش را به آرزوی سرنگونی برساند و به آن امید بسته بودند که آن آرزو هم بر باد رفت

حال حاج مسعود رجوی و فرقه اش در باتلاق عراق و بن بست آمریکا و سراب اور در فرانسه گرفتار شده اند، و شاید دیگر آرزو و امیدی برایشان نمانده که روی آن سرمایه گذاری کنند و یا به آن دل ببندند  و این در حالیست که در ایران حاج مسعود رجوی و فرقه اش هیچ نوع مشروعیتی در میان مردم برایشان باقی نمانده و فقط تعداد معدودی آنها را می شناسند و همه دستاورد های حاج مسعود رجوی و فرقه اش مانند کف روی آب از بین رفته و پراکنده شده است و در حال حاضر حاج مسعود رجوی و فرقه اش بعنوان فسیل های سیاسی و محتضرهای ایدئولوژیک فقط اسمی از آنها در اپوزیسیون ضد رژیم موجود است، و شاید دیگر رژیم ایران برخلاف گذشته حتی از آنها استفاده می کند و در واقع حاج مسعود رجوی و فرقه اش مانند” زن روسپی” که خود را در اختیار همه قرار می دهد و فقط به دنبال کسب درآمد است، هرکس که قیمت بیشتری بدهد خود را به او می فروشد، حال اگر امپریالیزم باشد یا صهیونیسم یا سران مرتجع عرب و یا……

ولی از هر سو که حاج مسعود رجوی به کل قضیه نگاه کند بازنده اصلی این شرایط خواهد بود  بعد از توافق هسته ای و برداشتن تحریمها حاج مسعود رجوی دیگر تردیدی در مورد سرنوشت خودش ندارد و در این وضعیت بحرانی بدون شک تنها و تنها اهرم و امکانی که برای فرافکنی و نجات خود پیش رو می بیند باز هم وطن فروشی بیشتر و باز هم رفتن به زیر پرچم بیگانگان هست. و اکنون شاهد آن هستیم دامنی که سالهاست حاج مسعود رجوی به زعم خود،مدعی است که به خاطر پیشبرد و اجبار مبارزه آن را به تن کرده پا پیچش شده و چگونه با لگد زدن و عقب نشینی از مواضع باصطلاح انقلابی سابقش تمامی شعر و شعارهای آرمانی و مقدس مآبانه اش را به زیر کشیده است و خود حاج مسعود رجوی و فرقه اش را تبدیل به یک روسپی سیاسی کرده است که معتقد به هیچ پرنسیب و اصول و قانونی نیست و حاضر است که به خاطر منافع و مطامع فردی آن را به هرکس و ناکسی بفروشد تا بلکه برای چند صباحی به حیات سراسر ننگ و خیانت بارخود ادامه دهد

تاریخ سراسر جنایت و خیانت و وطن فروشی حاج مسعود رجوی و فرقه اش از دیرباز بیانگر ارتزاق حاج مسعود رجوی و فرقه اش از این خیانت های ملی و سیاسی بوده است. در اواخر حیات خائنانه و خفیف حاج مسعود رجوی و فرقه اش شاهد خوش رقصی حاج مسعود رجوی و فرقه اش برای ارباب سابقشان صدام جنایتکار بودیم بعد از سقوط دیکتاتوری صدام دست به دامان ارباب جدیدشان یعنی امریکا شدند و شروع به خیانت و جاسوسی علیه منافع ملی در عرصه های مختلف آن به ایران زمین کردند

حاج مسعود رجوی و فرقه اش باخوش خدمتی هایی که به اربابان آمریکایی و صهیونیستی و سران مرتجع عربی خود کرده، چه دخالت در ترور دانشمندان اتمی ایران و چه فروش اطلاعات اماکن و نیروگاه های اتمی و حمایت از تروریست های نظام پوسیده بعثی در عراق که خط و خطوط آمریکا و رژیم صهیونیستی و را پیش می برند و چه دخالت مستقیم و غیر مستقیم درامور داخلی آن و اعلام همبستگی با تروریست های اجیر شده سوریه ، و خوش رقصی ها برای شیخ نشین های خلیج فارس و چه خزیدن به زیر دامان امپریالیزم جهانی همه و همه تلاش های مذبوحانه ای است که حاج مسعود رجوی و فرقه اش برای بزک کردن چهره خود ازآن کمال سوء استفاده را کرده است

اما پرواضح است که با توجه به کارنامه سیاهی که این حاج مسعود رجوی و فرقه اش درطول سالیان گذشته از خود به جای گذاشته اند محال است که بتوانند چهره ای مدرن و دموکراتیک و صلح طلب از خود نشان دهد و بتواند یک شبه تغییر ماهیت دهند زیرا که ترور و تروریست پروری درخون و رگ های حاج مسعود رجوی و فرقه اش جریان دارد و عمیقا معتقد به آن هستند و هرگونه تغییر وعقب نشینی از این ماهیت فرقه ای موجبات مرگ آن را فراهم خواهد آورد

بی شک حاج مسعود رجوی و فرقه اش که کلا انسانی است که نان را به نرخ روز میخورد اینبار با غش کردن به سمت سران مرتجع عرب نشان دادند که همانطور که انتظارش می رفت حاج مسعود رجوی و فرقه اش یک شبه داغترین حامی آل سعود در این اوضاع اخیر شده اند

حاج مسعود رجوی چه شد تو که خودت را رهبر مقاومت و مسئول سرنگونی آخوندهای دجال میدونستی آرزوهای سرنگونیت بر باد رفت و حالا همه شعارهای قبلی را کنار گذاشته و صرفا مسئول آخرت نیروهای خودت شده ای؟

حاج مسعود رجوی حالا چرا به جای آرزوهای سرنگونیت بر باد رفته ات  و کسب قدرت در این دنیا به وعده رستگاری و بهشت در آن دنیا روی آورده ای؟ مگر نیروها از ابتدا به امید آخرت و بهشت به سراغ تو آمده و این مدت از همه چیز خود گذشتند؟

همه کنش ها و واکنشهای متناقض و بحث برانگیز حاج مسعود رجوی و فرقه اش که شمه ای از آن را در بالا ذکر کردم بیانگر آن است که حاج مسعود رجوی و فرقه اش به یک استراتژی پای بند نیست بلکه نوعی متدولوژی را پی گرفته است. متدولوژی به معنای برگزیدن مجموعه ای از روش ها و ابزارها است که متناسب با هر شرایطی و در هر مرحله ای روش و ابزار متفاوت است در مبارزه ی سیاسی این نوع رویکرد مصداق بارز فرصت طلبی است یا به نرخ روز نان خوردن

این رویکرد مبارزه ی سیاسی را تبدیل به آمیزه ای از تناقضات می کند چنانچه اکنون پس از گذشت بیش از چندین دهه از تأسیس فرقه از آن نگاه اولیه و هدف تعریف شده ی اولیه چیزی باقی نمانده است و این همان حاج مسعود رجوی است که روزی مدعی سرنگونی آخوندهای دجال و تأسیس حکومت دمکراتیک سکولار در ایران بود

واقعیت کشک و پوشال بودن تمامی تحلیلهای بیست و چند ساله حاج مسعود رجوی و فرقه اش است که نشانه ورشکستگی استراتژیک غلطش اوست. امروز می بینیم که اساسا خطوط سیاسی و استراتژیک غرب دستکم برای یک دهه عوض شده و حاج مسعود رجوی و فرقه اش کاملا از دور خارج شده اند  این نه یک تحلیل بلکه واقعیت سیاسی منطقه است

حاج مسعود رجوی هم باید بداند دیگر جرقه و جنگ او اساسا به گل و خاک نشسته است و هر چه که میخواست درو کند به باد رفته است وحاج مسعود رجوی آرزوهای سرنگونیت هم بر باد رفت و خودت سرنگون شدی

مسعود رجوی در حال مبارزهچراغ خاموش کردن رجوی (امام حسین نه شب عاشورا غیبش زد و نه ده سال بعد از زیر قبای یزید نوار صوتی داد)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=6070

بعد از بیش از سه دهه وعده و وعید: رجوی نهایتا اعضا و هواداران فرقه اش را به آخرت حواله داد 

بنیاد خانواده سحر، بغداد، بیست و یکم اوت ۲۰۱۳: … خبرهای رسیده از درون فرقه رجوی، چه از لیبرتی و چه از اروپا، حاکی از افزایش و گسترش فضای مسئله داری و نافرمانی، و به قول مسئولین فرقه ذهنیت ها، و همچنین تمایل به جدائی از جانب اعضا و هواداران است که شخص مسعود رجوی را به خشم آورده و مسئولین فرقه اش به شدت به دنبال دلایل آن میباشند. نامه ایرج مصداقی به مسعود رجوی و سؤالاتی که در آن مطرح گردید، استعفای …

(Cult leader Massoud Rajavi)

لینک به منبع

خبرهای رسیده از درون فرقه رجوی، چه از لیبرتی و چه از اروپا، حاکی از افزایش و گسترش فضای مسئله داری و نافرمانی، و به قول مسئولین فرقه ذهنیت ها، و همچنین تمایل به جدائی از جانب اعضا و هواداران است که شخص مسعود رجوی را به خشم آورده و مسئولین فرقه اش به شدت به دنبال دلایل آن میباشند.

نامه ایرج مصداقی به مسعود رجوی و سؤالاتی که در آن مطرح گردید، استعفای محمدرضا روحانی و عبدالکریم قصیم از شورا و همچنین سایر جدا شدن های اخیر مهمترین علتی است که برای جرأت یافتن اعضا و هواداران جهت ایستادن در برابر مسئولین و فرماندهان ذکر شده است.

یکی دیگر از دلایل بررسی شده اینست که اعضا و هوادارانی که سابقه زندان در داخل کشور داشته اند هرگز مورد اعتماد نبوده و به چشم سرباز صفر به آنها نگریسته میشود که همین امر موجب مسئله داری آنان گردیده است. این افراد از یک طرف بهای بیشتری برای مبارزه پرداخته و تحمل زندان نموده اند و از طرف دیگر دقیقا به همین دلیل هرگز اعتمادی به آنها وجود نداشته است. در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ نیز اغلب کسانی که مورد شک و تردید قرار گرفته و بازجوئی و شکنجه شدند کسانی بودند که سابقه زندان در داخل کشور داشتند.

دلیل دیگری که موجب نارضایتی بسیاری شده اینطور بیان گردیده است که هر کس از سازمان جدا میشود فورا مزدور و خائن خوانده میشود. خصوصا در خصوص آقایان یغمائی، مصداقی، روحانی و قصیم و بسیاری دیگر همین مسئله اعضا و هواداران را به واکنش واداشته و صراحتا گفته اند که هرگز نمی پذیرند این افراد ارتباطی با وزارت اطلاعات ایران داشته باشند.

علت مخفی ماندن رجوی بعد از ۱۰ سال هم از جمله سؤالات متداولی است که مطرح میگردد. مسئولین در برابر این سؤال دلایل امنیتی را عنوان می نمایند که در مقابل پرسیده میشود چرا چنین تدابیر امنیتی درخصوص مریم رجوی اتخاذ نمیگردد و در خصوص امنیت وی ملاحظات چندانی وجود ندارد و مگر اهمیت امنیت او خیلی کمتر از اهمیت امنیت مسعود رجوی است.

سؤال دیگری که مطرح است و موجب مسئله داری برخی شده عنوان ملی در ارگان هائی همچون شورای ملی مقاومت و سیمای ملی مقاومت است. پرسیده میشود مگر عنوان ملی نباید فراگیر باشد حال آنکه مثلا سیمای ملی مقاومت هرگز حرفی به غیر از آنچه سازمان مجاهدین خلق میگوید منعکس نمی کند و به هیچ عنوان پوشش ملی ندارد.

بسیاری از هواداران مسئولین فرقه را مورد سؤال قرار داده اند که چرا تعداد شرکت کننده خارجی در میتینگ مریم رجوی در پاریس خیلی بیشتر از ایرانی ها بوده است. همچنین سؤال شده است که چرا مثلا از اسکاندیناوی که سازمان ظاهرا بیشترین هوادار را دارد و همیشه بالاترین رقم شرکت کننده را داشت تعداد بسیار کمی برای میتینگ پاریس آمده اند.

آنچه فرقه رجوی را به شدت به وحشت انداخته اینست که در نشست هائی که در شهرهای مختلف اروپائی اخیرا برپا شده است سؤالاتی که تاکنون ممنوعه محسوب میشده از جانب هواداران پرسیده شده است که در این رابطه اردوگاه لیبرتی هم فضای مشابهی دارد.

اما نکته مهمی که جا دارد به آن اشاره شود مربوط به نشست های صوتی ماه رمضان مسعود رجوی با ساکنان اردوگاه لیبرتی است. این جلسات شامل پرسش و پاسخ هم بوده که به صورت کتبی صورت می پذیرفته است. در پاسخ به سؤالی مربوط به زمان سرنگونی رژیم ایران رجوی پاسخ میدهد: “تاریخ آنرا نه من میدانم و نه بر کسی مشخص است که کی اتفاق می افتد. مبارزه ما آرمانی است و مسئولیت من رستگاری و آخرت شماست.”

یعنی افرادی که بیش از سی سال به امید وعده سرنگونی هست و نیست خود را به پای رجوی ریخته اند و انواع خسارات روحی و عاطفی و مالی و جانی و جسمی را متحمل گردیده اند حالا حواله شان به آخرت داده میشود. بعد از بیش از سه دهه این اولین بار است که رجوی دیگر از سرنگونی فوری و قطعی صحبت نمیکند و خود را تنها مسئول بهشت و دوزخ پیروانش میداند و شانه از زیر بار مسئولیت پاسخگوئی در برابر هر سؤال دیگری خالی میکند.

در همین نشست ها رجوی عنوان کرده است که عامل پیروزی انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ شخص خمینی بوده است که پایگاه اجتماعی داشت که از طریق مساجد بدست آمده بود. او قبلا همیشه مدعی بود که رهبری انقلاب دزدیده شده و حق او پایمال گردیده است. چه شده که رجوی به این نقطه رسیده که دیگر اولا دست از دنیا شسته و افراد را به آخرت حواله میدهد و ثانیا ادعای رهبری انقلاب ۲۲ بهمن را هم پس گرفته و به رهبری خمینی و پایگاه اجتماعی او اعتراف مینماید.

آنچه مسلم است اینست که افزایش جرأت و جسارت در اعضای مانیپوله ذهنی شده یک فرقه که خصوصا رهبر آنرا به خاطر وعده و وعیدهایش مورد بازخواست قرار میدهند لاجرم به فروپاشی آن فرقه خواهد انجامید چرا که انسجام یک فرقه صرفا مدیون ممنوعیت طرح سؤال و بسته بودن اذهان پیروان آن فرقه است و همه انگیزه های دینی و سیاسی و ملی به خاطر عملکردهای فرقه ای از میان رفته و اگر انگیزه معصوم دیدن رهبر فرقه هم از بین برود دیگر قوام و دوامی در کار نخواهد بود.

بنیاد خانواده سحر

۲۰ اوت ۲۰۱۳

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23359

حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟ 

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۶:… اگر مسعود رجوی در این چند دهه مبارزه گذشته با توهم تحلیل های آبکی و رویا پردازی حرکت نمیکرد و تابلوهای بی مفهوم و احمقانه ترسیم نمیکرد امروز در این جایگاه نبود که در انزوای کامل سیاسی، استراتژیک، اجتماعی، تاریخی، تاکتیکی باشد. که امروز به این شکل ذلیلانه و خجالت آور باید عراق را ترک کند. اگر مسعود رجوی دچار این توهم تاریخی و اشتباه …

Will President Rouhani meet genuine human rights advocates halfway?

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟

مسعود رجوی کوتوله یکی از خودخواه ترین انسانهایی هست که در چندین دهه گذشته میتوان از آن نام برد. اگر به القایی که او برای خودش درست کرده است نگاه کنیم بخوبی متوجه میشویم که او از تعادل روانی هم برخوردار نبوده و ضمنا قابل علاج هم نیست.

* مسعود رجوی فرمانده کل ارتش آزادیبخش ملی ایران

*مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران

* مسعود رجوی رهبر عقیدتی فرقه مجاهدین خلق قهرمان ایران

* مسعود رجوی نخستین مسئول انقلاب نوین مردم ایران

مسعود رجوی کوتوله توی نشست های عمومی میگفت شما به تعهدتان عمل کنید من هم قول میدهم رژیم ایران را سرنگون کنم و اگر به قول و تعهد خودم عمل نکردم برای اینکه دفتر کارمان خوب بسته شود و پاسخ گوی هیچ کس نباشم من اول از همه خودکشی میکنم و مسئولیت تمام شکست ها و ضربه فنی شدن ها در این زورآزمایی را شخصا به عهده میگیرم.

مسعود رجوی البته این وعده ها را به خورد اعضای اسیر در فرقه اش میداد تا آنها در قبال تحلیلهای آبکیش هیچ گونه اما و اگر و چون و چرا نیاورند. مسعود رجوی کلاهبردار وعده میداد تا اعضا همراهی کنند. تا مسعود رجوی بتواند همه را برای پیشبرد استراتژی غلطش در اسارتگاه اشرف و لیبرتی قربانی کند و خوراکی بشوند برای تبلیغاتش و مظلوم نمایی و در نتیجه فرار از پاسخگویی در قبال همه شکستهایش.

مسعود رجوی کوتوله به معنی واقعی کلمه یک خود شیفته تمام عیار بود که حاضر بود برای رسیدن به اهدافش دست به هر جنایت و خیانتی بزند کما اینکه وقتی به تحلیلهایش برای سرنگونی آخوندهای دجال و کارنامه تماما سیاه اش نگاه میکنیم، در سر فصل های مختلف برای در بردن خود از زیر تیغ و تهدید، از جلو فرستادن و دیوار و سپر گوشتی درست کردن از اعضا استفاده کرده و حتی از نزدیکترین کسانی که سالیان سال با مسعود رجوی بوده اند و برایش همه کاری کرده اند هم نگذشته است . فرقه ای که از روز اول بالای سردرش با سرلوحه فدا و صداقت بنیانگذاری شده بود اکنون برای مسعود رجوی به بنگاهی تبدیل شده بود برای تجارت و جنایت و خیانت به فرزندان خلق قهرمان ایران و آب ریختن در آسیاب آخوندهای دجال.

واقعیت این است که از چهل سال پیش که مسعود رجوی کوتوله وارد فرقه مجاهدین شد سطح فکری و شعور سیاسی و آگاهی اش از جامعه ایران و جهان در همان سطح ابتدایی باقی مانده و تمامی تفسیرهایش و تحلیل هایش نیز مربوط به اطلاعات کهنه و سطح فکری عقب مانده اوست.

اگر مسعود رجوی در این چند دهه مبارزه گذشته با توهم تحلیل های آبکی و رویا پردازی حرکت نمیکرد و تابلوهای بی مفهوم و احمقانه ترسیم نمیکرد امروز در این جایگاه نبود که در انزوای کامل سیاسی، استراتژیک، اجتماعی، تاریخی، تاکتیکی باشد. که امروز به این شکل ذلیلانه و خجالت آور باید عراق را ترک کند. اگر مسعود رجوی دچار این توهم تاریخی و اشتباه استراتژیک نمیشد کار به اینجا میکشید که نوک پیکان مبارزه مسعود رجوی بشود ضدیت با اعضای وفادارش و جداشده ها در اروپا و آلبانی و خانواده هایی که برای ملاقات فرزندانشان پشت دیوار لیبرتی بست بشسته اند. آن هم در گوشه ای از بیابانهای عراق بحران زده.

این تابلوها و تحلیلهای آبکی مسعود رجوی که حتی یکی هم به واقعیت نپیوست. مبارزه فرقه رجوی باید برای آزادی خلق قهرمان ایران، که همان خانواده هایی هستند که در پشت درب لیبرتی برای پنج دقیقه ملاقات با فرزندانشان بست نشسته اند می بود. براستی چرا مسعود رجوی اجازه ملاقات نمیدهد و توهین و اهانت هم میکند به خانواده های و خلق قهرمان ایران؟

مسعود رجوی کوتوله همیشه در تابلوهایش و تحلیل های آبکیش فرقه خود را “مقاومت ایران” و “خلق قهرمان” میدانست .

مسعود رجوی! کدام مقاومت و مبارزه برای خلق قهرمان ایران؟

مسعود رجوی. تو از چهل سال پیش تا کنون نه تنها در متن جانعه و مردم نبوده ای که به وسیله خود همین مردم به حاشیه رانده شده ای. این جمله بسیار گویا است. جمله “فرقه رجوی منفور هستند”. بارها در بخشهای مختلف جامعه و از زبان افرادی متعلق به لایه های مختلف جامعه شنیده ایم و بارها در حوادث مختلف رویایی مستقیم میان مردم و رژیم مسعود رجوی و فرقه اش را شاهد بوده ایم. بارها دیده ایم که بخاطر خود شیرینی برای اربابانش نقش “جاسوس و ترویست” هم را بازی کرده اند اما بارها هم به چشم دیده ایم که زمانش که میشود هیچگاه قدرت سازماندهی عمومی نداشته اند. فرقه ای یا حزبی که توان سازمانده ای نداشته باشد پیشتاز مقاومت نیست بلکه طفیلی و انگل محسوب میشود.

با توجه به بررسی اظهار و تفکرات وابستگان به این فرقه میتوان نتیجه گرفت که مسعود رجوی و مسئولین بالای فرقه رجوی هیچ تفاوتی با نیروهای وابسته به رژیم ایران و آخوندهای دجال ندارد. دفاع بی منطق رجوی ها از روند “عدم توجه به واقعیات” و هزاران دلیل دیگر نشان میدهد مسعود رجوی و فرقه رجوی نه تنها مقاومت ایران نبودند و نیستند بلکه حداکثر نقش نیروی مقاومت بسیج در سطحی بسیار محدود و همین تعدادی که هستند و البته برای اربابان ضد ایرانی در خارج مرزها را بازی میکنند.

کلا مسعود رجوی در دنیایی بشدت غیر واقعی بسر میبرد و تمامی تحلیلهایش هم حول همینها هست و وعده های دروغین مسعود رجوی سر به فلک میکشد.

مسعود رجوی فرقه خود را آلترناتیو و تنها جایگزین دمکراتیک رژیم جمهورى اسلامى میدانست ولى اینجا این سوال پیش می آید که با چه معیار و بر چه استدلال منطقى ای مسعود رجوی چنین منمى را میزد و چنین دسته گلى به خود میداد؟ حال با چنین اعمال غیر دمکراتیک و مستبدانه و برخوردهاى آنتاگونیستى با همه مردم و حتی اعضا و خانواده ایشان چگونه این فرقه خود را آلترناتیو دمکراتیک آنهم تنها آلترناتیو میخواند؟ جاى سوال دارد مسعود رجوی.

مسعود رجوی به پدر و مادر خودش هم رحم نکرد و آنها را بازیچه اهداف قدرت طلبانه خود نمود و در حالی که پدر و مادرش در خانه خود زندگی بدون دردسری داشتند و کسی هم به آنها کاری نداشت مسعود رجوی به دروغ به پدر و مادرش پیام فرستاده بود که رژیم ایران قصد دستگیری شما را دارند و برنامه ای مشکوک ترتیب دادند مسعود رجوی میخواست پدر و مادرش از خانه فراری شوند و بعد هم شرایطی پیش آورد که پدر و مادرش دستگیر شوند تا مسعود رجوی به این وسیله به نفع خودش تبلیغ کند که رژیم به پدر و مادر پیرش هم رحم نکرده و آنها را دستگیر نموده.

مجید روحی قربانی فرقه رجوی

2015-10-29-1446141457-4261917-syria2013Aleppo.jpgMassoud Khodabandh, Huffington post Nov. 2015:

Syrian Negotiations Won’t Provide One Winner But Will Ensure Violence Is Absolute Loser

Will President Rouhani meet genuine human rights advocates halfway?

حاج مسعود رجوی تا کی اعضای اسیرو بی هویتت حق سوال و اعتراض ندارند

مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی در راستای همین بی هویت کردن اعضای اسیر فرقه اش چنان پیش رفت که  دیگر هیچ کار و هیچ برنامه ای در اختیار کسی نبود و افراد مهره ای بیش در دستان حاج مسعود رجوی نیستند که امروز می بینیم صورت های خود را پوشانده و با فحش و ناسزا و اعمالی غیر

حاج مسعود رجوی سرنگون نکردی، بد سرنگونت کردن

مجید روحی، ایران اینترلینک، سیزدهم فوریه ۲۰۱۶:… حاج مسعود رجوی چه شده؟ تو که خودت را رهبر مقاومت و مسئول سرنگونی آخوندهای دجال میدونستی ولی حالا همه شعارهای قبلی را کنار گذاشته و صرفا مسئول آخرت نیروهای خود شده ای؟ حاج مسعود رجوی حالا چرا به جای وعده سرنگونی آخوندهای دجال و کسب قدرت در این دنیا به وعده رستگ
 
 
Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم فوریه ۲۰۱۶:… جا دارد از مسعود رجوی سوال کنیم چرا تعداد و اسامی کسانی را که در پروژه ی رفع ابهام پایشان به زندانهای اشرف افتاد اعلام و شفاف سازی نمیکنید؟ حاجی مسعود رجوی با دستور شما بود که در زندانهای اشرف از افراد زیر شکنجه و آزار و اذیت و نیرنگ مجبور میکردید … 

حاج مسعود رجوی! برای مارک زدن هایت مدرک هم داری؟

Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم فوریه ۲۰۱۶:… داشتم تو اینترنت دنبال جوک خنده دار میگشتم که یکی از سایتهای فرقه رجوی را دیدم صفحه را باز کردم و چند مطلبش را خواندم درباره جداشده ها بود که مرغ پخته را هم به خنده در می آورد. دستگاه دروغ پرداز رجوی ها دیگر برایشان مهم نیست که چه چیزی را در سایت های کثیف خود سر هم می کنند
 
 
Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۶:…باید یه مسعود رجوی و فرقه اش گفت این نتیجۀ وطن فروشی و بریدن از مردم ایران و ایرانیان خارج کشور و رفتن زیر پرچم بیگانگان و آویزان شدن به دامن هر کس و ناکسی است که برای جمع کردن سیاهی لشکر جهت تظاهرات به چه کثافتکاری هایی که تن در نمی دهی! 
 
 
Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، هشتم فوریه ۲۰۱۶:… مسعود رجوی بیش از چندین دهه است که رهبری فرقه خود را به دست گرفته. مسعود رجوی نظر و ایده هیچ کس را قبول نداشته و به جز خودش چه در درون و چه در بیرون از تشکیلات فرقه ای کسی را به رسمیت نمی شناخت و نمی شناسد … 
 
 
مجید روحی، ایران اینترلینک، اول فوریه ۲۰۱۶:…  چگونه مسعود رجوی مدعی بر پایی جامعه بی طبقه توحیدی است که در نشستهای عمومی به خانواده ها و خلق قهرمان توهین و اهانت میکند. چگونه مسعود رجوی مدعی بر پایی جامعه بی طبقه توحیدی است که چند سال است به خانواده ها اجازه ملاقات نمی دهد که با فرزندان اسیرشان ملاقات کنند .
 
 
مجید روحی، ایران اینترلینک، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۶:… تلاش های چندین ساله مسعود رجوی و فرقه رجوی به همراه شرکای منطقه ای‌شان برای تحریک غرب به ایجاد جنگی دیگر با ایران هم با توافق ها پنج بعلاوه یک به شکست انجامید و سایه جنگ از سر مردم ایران