حاج مسعود رجوی باز دارنده آزادی انسانها (ماجرای خود سوزی فرمان شفابین)

حاج مسعود رجوی باز دارنده آزادی انسانها (ماجرای خود سوزی فرمان شفابین)

Massoud Rajavi Terroristمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و نهم مارس 2016:…  شکریه به حدی جسه کوچک و نحیفی داشت که هیچ لباسی به درستی اندازه اش نمی شد . او بسیار کودک و ساده بود همیشه کارهای سیاه و سخت به او داده می شد . سواد خواندن و نوشتن بسیار کمی داشت . خیلی سخت مسائل را می فهمید . فرماندهی که برایش می گذاشتند با کلمات ساده با او حرف می زد . صبریه را بعد از شکریه به فرقه رجوی آوردند . قربانی دو بار … 

مسعود رجوی و فروغ جاویدان حاج مسعود رجوی کریم رو می فرستادی سر زندگیش چرا سرش را کردید زیر آب؟

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

حاج مسعود رجوی عامل بازدارنده تصمیم گیری های فردی و آزادی انسان هایی در فرقه اش می باشد

ماجرای خودسوزی فرمان شفابین

سوزاندن اعضای مجاهدین خلق به دستور مسعود رجوی

 مجید روحیحاج مسعود رجوی و فرقه اش علاوه بر ترور 12 هزار شهروند ایرانی، قتل عام هزاران نفر از کردها و شیعیان عراق و هفت شهروند آمریکایی، بزرگترین موارد نقض حقوق بشری نسبت به اعضای خود را در پرونده سیاه شان  دارد

گزارش دیده بان حقوق بشر در سال 2005 میلادی با نام خروج ممنوع و گزارش موسسه تحقیقات دفاع ملی آمریکا (رند) در این خصوص بیانگر وقایع هولناک در مورد وضعیت حقوق بشری اعضاء اسیر در فرقه رجوی و نحوه و الگوهای وحشتناک رفتاری حاج مسعود رجوی  با اعضای اسیر فرقه اش است

حاج مسعود رجوی موجودی است تشنه قدرت و معروفیت و برای رسیدن به قدرت حتی در اندازه یک کرسی درمجلس هم حاضر است دست به هر جنایت و کشتاری بزند

حاج مسعود رجوی را با توجه به تاریخچه زندگی اش می توان چنین تعریف نمود _  حاج مسعود رجوی اوج و نهایت و آخر رذالت _ پستی _ فرومایگی _ دنائت _ شیادی _ دروغگویی _ فریبکاری _ دجالیت_ بی سوادی _ نادانی و حماقت _بزدلی _ پاچه خواری _ سرسپردگی _ مزدوری _ زن ستیزی _ بلاهت _ دریوزگی _ عهد شکنی _ خیانت _ ریاکاری _ بیشرمی و……..

حاج مسعود رجوی جانور کم یابیست که در عمر ننگین و سراسر جنایت و خیانت خود همیشه زائده و سربار بوده است و زندگی خفت بارش به مزدوری و بیکاری و بی عاری سرسپردگی گذرانده سپری شده است

سابقه ی حاج مسعود رجوی مشحون از فرار، سازشکاری و تن دادن به هر شرایطی برای نجات جان خودش از خطرات و سختی ها است و بر سر این موضوع با هر کس معامله کرده است و نزدیکترین یارانش را نیز به کشتن داده است تا خود جان بدر ببرد

 به دستور حاج مسعود رجوی استفاده از نقطه ضعف های اهالی رمادیه  در عراق و تامین مواد غذایی مانند آرد ، روغن ، شکر ، پرداخت پول شیوه جذب نیرو برای فرقه اش  بود

شکری و صبریه شفابین خواهران فرمان شفابین بودن در فرقه رجوی

شکری شفابین 13 ساله جسته کوچک و نحیفی داشت . هیچ لباس نظامی به درستی اندازه اش نبود ، کودک و ساده بود

صبریه شفابین 16 ساله بود

شکریه به حدی جسه کوچک و نحیفی داشت که هیچ لباسی به درستی اندازه اش نمی شد . او بسیار کودک و ساده بود همیشه کارهای سیاه و سخت به او داده می شد . سواد خواندن و نوشتن بسیار کمی داشت . خیلی سخت مسائل را می فهمید . فرماندهی که برایش می گذاشتند با کلمات ساده با او حرف می زد .

صبریه را بعد از شکریه به فرقه رجوی آوردند . قربانی دو بار ازدواج ناخواسته بود با مردانی به سن پدر بزرگش ازدواج کرده بود . او را با چند کیسه ناقابل آرد عوض کرده بودند او به دلیل فرار از همین مسائل به فرقه رجوی پناه آورد . اما همیشه در تشکیلات فرقه رجوی بنای ناسازگاری داشت و نمی توانستند از او مانند شکریه کار بکشند چون سنش بیشتر بود و بهتر می فهمید ، آنقدر غذای کامل نخورده بودند که معده شان قادر به هضم مواد گوشت و پیاز و … نبود .

هر وقت خواستار غذای دیگری بودند که این مواد ها را نداشته باشد مورد توبیخ فرماندهایشان قرار می گرفتند ، منت روی شرشان می گذاشتند که شما را از گرسنگی و بدبختی نجات داده ایم ولی حالا برای ما ادا در می آورید ، باید خدا را شکر کنید شما را از مردن نجات دادیم ، ولی به میلیشیاهای خودشان که بچه های خودشان بودند چنان رسیدگی می کردند که نگو و نپرس .

البته فرقه رجوی در مناسبات درونی از این مسئله به عنوان نقض ضابطه یاد کرد .

من با فرمان شفابین در قرارگاه پنجم در اشرف مرکز 35 با هم بودیم .

فرمانده قرارگاه پنجم زهره قائمی بود و فرمانده مرکز 35 مهری علی قلی بود . ماه رمضان بعد از افطار، در سالن غذا خوری داشتم فاکت های عملیات جاری با مسئولم حسن می نوشتم و با هم درباره زندان  و شکنجه صحبت میکردیم

یک دفعه فرمان رو دیدم از درب سالن غذا خوری وارد شد لباس هایش کاملا آلوده به گازوئیل و نفت بود و مشعلی از آتیش در دستش و یکی از نفرات قدیمی به نام علی به فرمان التماس میکرد این کار رو نکن مشکلاتت حل میشه ولی فرمان انقدر تحت فشار و آزار و اذیت فرقه رجوی بود که به آخر خط رسیده بود فرمان شفابین رفت پای سن تو سالنغذا خوری ایستاد و شروع کرد به حاج مسعود فوش دادن

از مسئولم حسن  پرسیدم فرمان می خواهد چه کار کند ، مسئولم حسن با خنده جواب داد حتما شعبده بازی خیلی بهم بر خورد برخورد مسئولم و حرف زدنش

فرمان داشت فوش میداد و حرفهای دیگه ای میزد  که یکی از مسئولین به نام عابدین جانباز به سویش دوید تا آتش را بگیرد که آتش به زمین افتاد و فرمان شفابین روی آتش خوابید .

صحنه دردناکی بود . من توی این چند سال عمرم تا به این لحظه  نفری را ندیده بودم خودسوزی کند . وقتی فرمان شفابین را دیدم با آتش در سالن غذا خوری می دود و به حاج مسعود رجوی و فرقه اش فحش میداد دنیا روی سرم خراب شد

و برایم سوال شد که فرمان شفابین را فرقه رجوی چکار کرده در تشکیلاتش که به نقطه خودسوزی رسیده؟؟؟؟؟؟

از شانس بد فرمان شفابین در سالن غذا خوری کپسول آتشنشانی هم نبود که خاموشش کنند

باز هم برام سوال شد که چطور در سالن غذا خوری کپسول آتش نشانی نیست ولی در زندانهای فرقه  رجوی در اشرف چندتا چندتا کپسول آتشنشانی بود که زندانی ها با پودر کپسولهای آتشنشانی دوش میگرفتن توسط زندان بانهای حاج مسعود رجوی ؟؟؟؟؟

  در سالن غذا خوری نه آبی بود نه کپسول آ تش نشانی که  فرمان شفابین رو خاموشش کنند تا لباسهای فرمان شفابین سوخت و در کنار ظرفشویی افتاد ، وقتی بالای سرش رسیدم سوخته بود و باز هم داشت به حاج مسعود رجوی و فرقه اش  و مسئولین رده بالا فحش میداد

 فرمان شفابین را با بدنی سوخته گذاشتن داخل پتوی معمولی و پشت جیب لنکروز بردند حال خدا میداند به کجا بردن بیمارستان یا جای دیگری برای همه سوال شده بود و پچ پچ در بین اعضای فرقه رجوی را افتاد و همه میگفتن که سر فرمان شفابین را فرقه زیر آب میکند خیلی ها رفتن لباس سبزشان را اطو کنند و برای مراسم دفن فرمان شفابین آماده بشن

صبح که بیدارباش زدن همه نفرات قرارگاه ناراحت و به هم ریخته بودند  مسئولین فرقه به دستور حاج مسعود رجوی خط جدیدی رو پیش بردن و سناریوی درست کردن که فرمان شفابین خائن بود ، فرمان شفابین نفوذی رژیم بود با این کار می خواست فرقه رجوی را لکه دار کند

برای همه نفرات قرارگاه سوال شده بود که فرمان شفابین در عراق و رومادیه به دنیا آمده و با کلک فرمان شفابین رو به فرقه رجوی آورده بودن چطور حاج مسعود رجوی  ذره ای وجدان نداره و مارک نفوذی به فرمان  شفابین  میزنه کسی که تو عمرش دقیقه ای ایران رو هم ندیده

من و چند نفر دیگر که نفرات جدیدی بودیم  که وارد ارتش ومرکز 35 شده بودیم  شب من و نفرات جدید را صدا زدند و به ما یک ساعت هدیه دادند  گفتند از طرف حاج مسعود است . من نگرفتم  این شگرد فرقه رجوی بود رشوه دادن و کم رنگ کردن موضوع فرمان شفابین

باید به حاج مسعود رجوی گفت جای رشوه دادن  بیاید جواب بدهی که چرا فرمان شفابین به نقطه خودسوزی رسید اگر نوشته سر در فرقه ات را ذره ای قبول داری که فدا و صداقت است ؟

 حاج مسعود رجوی چه شکنجه ها و بلاهایی سر فرمان شفابین آوردید که به این نقطه رسید ؟

مهری علی قلی همه نفرات قرارگاه را جمع کرد و گفت خبر خوش برایتان دارم فردا خواهر نسرین و خواهران شورای رهبری برای افطار به قرارگاه ما می آیند.  کسی از این خبر خوشحال نشد چون همه میدونستند که چرا نسرین شکنجه گر حاج مسعود رجوی می آید

نسرین شکنجه گر و چماق داران شورای رهبری آمدند برای افطاری و جای اینکه ناراحت باشن از خودسوزی فرمان شفابین هرهر هر می خندیدند ، همه از اتفاقی که افتاده بود ناراحت بودند ولی نسرین شکنجه گر و چماق دار هایش می خندیدند .

بعد از افطار نشست شروع شد . نسرین رفت بالای منبر شروع کرد مارک زدن به فرمان شفابین و میگفت فرمان شفابین نفوذی و خائن بود و شروع کرد همه را تهدید کردن

 این موضوع فرمان شفابین اطلاعاتی است و حاج مسعود رجوی گفته اگر نفری این موضوع اطلاعاتی را در قرارگا های دیگر بگوید شدیدن با او برخورد میشود

برای همه علامت سوال شده بود اگه فرمان شفابین نفوذی است پس چرا حاج مسعود رجوی انقدر ترس دارد و شکنجه گرش را فرستاده تا همه را تهدید کند که این موضوع پخش نشود ؟؟؟؟

 بعد نسرین شکنجه گر شروع کرد درباره کمپ رمادیه بد گفتن که آنجا دختران را می فروشند به یک کیسه آرد .

خیلی برایم سخت بود و فشار می امد حرفهای که زنیکه شکنجه گر میگفت ، تهمت هایی که به زنان و دختران ردمادیه میزد .  که همه لایق خودش بود

بعد تعدادی از مسئولین که پاچه خوارهای حاج مسعود رجوی بودن حرفهای نسرین شکنجه گر رو تائید می کردند

یکی از مسئولین به نام نوح مجدد از حرف ها و تهدیدهای نسرین شکنجه گر به هم ریخت و میکروفن را گرفت شروع کرد بالا و پایین حاج مسعود رجوی و فرقه اش را شستن که بعد به دستور حاج مسعود رجوی نوح مجدد را سر به نیست کردند بعد گفتند که در عملیات شهید شده است در مقاله بعدی ماجرای سر به نیست شدن نوح را توضیح میدهم

نسرین شکنجه گر گفت ما پیش فرمان شفابین رفتیم و به فرمان شفابین  گفتیم اگر خانواده ات پرسیدند چه شده بگو زیر تانک کار می کردم روی لباس هایم بنزین ریخته  شد رفتم دم اعشتارخودم گرم کنم لباس هایم آتش گرفت  چگونه می شود شخصی با لباس آلوده به بنزین جلوی اعشتار بیستاد و آنقدر به مشعل آن نزدیک شود که دچار آتش سوزی گردد . حتی با پذیرش این موضوع باید سئوال کرد که چطور هیچ کس دیگری در محل حضور نداشت تا به یاری فرمان شفابین بشتابد

باید از نسرین شکنجه گر سوال کرد که کدوم تانگ با بنزین کار میکند حداقل حرفی رو بزنید که کسی می شنود باور کند دروغ به این بزرگی فرمان شفابین مگه بچه بود که نداند بنزین چیه

حاج مسعود رجوی این تانک های جدید را که ما ندیدیم با بنزین کار کنند کاش به ما هم نشان می دادید ما تو سرمای زمستان لباس هایمان گازوئیلی می شد زیر تانک می چسبیدیم به عشتار آتش نمیگرفت

بعد نسرین شکنجه گر گفت وقتی فرمان بی هوش بود مسئولین بالای فرقه رجوی رفتن بالای سرش و اثر انگشت گرفتن اگر فرمان شفابین  بخواهد واقیت را به خانواده اش بگوید ما هم کلی مدرک علیه اش درست میکنیم و در سایتهای فرقه و نشریه های فرقه چاپ میکنیم و دو تا از خواهر های فرمان شفابین در فرقه گروگان حاج مسعود رجوی هستن که علیه خانواده فرمان شفابین در سیمای  سازش فرقه می آوریم برای مصاحبه

بعد از چند روز گفتن که فرمان در اثر سوختگی شدید فوت کرد

ولی من شاهد زنده صحنه هستم و به عنوان قربانی فرقه رجوی حاضر هستم در هر دادگاهی هم به عنوان شاکی و هم شاهد در هر کجا شرکت کنم

گرچه دستگاه قرون وسطی حاج مسعود رجوی داستان های مختلفی از کشتار بی رحمانه خود در مورد اعضای اسیر فرقه اعلام داشته اند ولی خون بناحق ریخته شده  و سر به نیست کردن ها عامل رسوایی حاج مسعود رجوی جنایتکار و فرقه اش است

حاج مسعود رجوی بنام رهبر عقیدتی و مغز متفکر تشکیلات غصب شده فرقه اش و دیگر مسئولین ، عروسک و مجری طرحهای حاج  مسعود رجوی باید پاسخگوی جنایات های باشند که بیش از چندین سال بر ملت ایران و اعضائ اسیر در تشکیلات فرقه اش  روا داشته اند

 حاج مسعود رجوی عامل بازدارنده تصمیم گیری های فردی و آزادی انسان هایی می باشند که به آن ها پیوسته اند و نیز عامل به خاک و خون کشاندن جوانان برومندی از ایران زمین هست

جنایاتی که حاج مسعود رجوی در حق هواداران تشکیلات روا داشته در جهان همتا ندارد و متاسفانه بخشی از تاریخ سرزمین مان را مانند لکه ای ننگین ، سیاه کرده است

در مورد خودسوزی فرمان شفابین حاج مسعود رجوی و فرقه اش مسئول  و جوابگو می باشند .

 باید حاج مسعود رجوی  پاسخ دهد چگونه در داخل فرقه اش و تشکیلات تحت فرمانش انسان ها به همین راحتی به قتل می رسند و هیچ کس نیست جوابگوی مرگ آنها باشد

*** 

حاج مسعود رجوی از اسرای جنگی ایران در فرقه ات زیر شکنجه برگه نفوذی میگرفتی در راستای سرنگونی بود?

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ لیبرتی 2016همه از مرگ میترسند حاج مسعود رجوی از ملاقات خانواده ها با عزیزانشان

همچنین:

 • 2016/03/28 حاج مسعود رجوی سر به نیست کردن نفرات و جوابگو نبودنت هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال است؟

  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم مارس 2016:…  وقتی این سه نفر را فرستادن به قتلگاه و کشته شدن، خواهر راضیه و بقیه از راه دیگری برگشتن. وقتی رسیدن به مقر در پراکندگی همه میپرسیدن سه نفر چه شدن گفتن به شهادت رسیدن برای همه شک برانگیز بود که این سه نفر شهید شدن ولی برا

   

 • 2016/03/26 خانوم مریم رجوی اگه باغبان هستی اول باغچه خودتو بیل بزن (س = سنگ پا)

  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم مارس 2016:…  نهایتاً سماق به داد فرقه رجوی خواهد رسید، زیرا در این بیکاری و علاقی و زمین گیر شدن ارتش آزادی بازوی پر افتخار خلق ایران، بهتر است اعضای اسیر در مقرهای خود به مکیدن سماق مشغول باشند تا شاید در آینده بسیار دور، تعجیلی در فرج و ظهور حاج مسعود رجو

   

 • 2016/03/19 حاج مسعود رجوی لمپنیزمت هم در راستای سرنگونی است؟

  Rajavi_Saddamمجید روحی، ایران اینترلینک، نوزدهم مارس 2016:…  در یکی از نشستهای عمومی حاج مسعود رجوی با ادبیات لومپنی با دختر مریم قجر عضدانلو و مهدی ابریشمچی رابطه بر قرار میکرد حاج مسعود رجوی با آوردن یک عروسک خروس و تقلید صدای خروس به ارضای جنسی خود توجه میکرد به طوری که در محفل های نفرات اسیر در فرقه ب

   

 • 2016/03/17 حاج مسعود رجوی اعضای اسیر در فرقه ات که بازیچه خواهران شورای رهبری هستن در راستای سرنگونی بود؟

  Rajavi Mojahedin Khalq Rohi March20165مجید روحی، ایران اینترلینک، هفدهم مارس 2016:…  گفتم من مقصر نبودم و این خواهران شورای رهبری هستن همه نفرات را بازیچه خودشان کردن. نسرین من را بعد از زندان فرستاده بود پیش تو که کمکم کنی تشکیلاتی بشوم ولی شما خواهران شورای رهبری من و نفرات دیگر را بازیچه خودتان کرد

   

 • 2016/03/16 اگر پایداری در فرقه رجوی، شرف است حاج مسعود رجوی که بیشتر از همه نیاز به شرف دارد

  مجید روحی، ایران اینترلینک، شانزدهم مارس 2016:…  حاج مسعود رجوی ستارخان کجا در خانه اش میلیونها دلار پول مزدوری و وطن فروشی جمع کرده بود؟ حاج مسعود رجوی ستارخان کجا یاران خودش را به دشمن تحویل داد؟ در صورتیکه شما بهترین فرزندان این میهن را یا در میدان مین های بی

   

 • 2016/03/15 حاج مسعود رجوی، نسل کشی کردها هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟

  Mojahedin Khalq Kurdish massacar 2مجید روحی، ایران اینترلینک، پانزدهم مارس 2016:…  حاج مسعود رجوی و فرقه اش در آن روزها، در نواحی اطراف حلبچه از جمله در خورمال، سید صادق، دربندیخان و حتی کمی دورتر در سلیمانیه،  پایگاه شنود و جاسوسی داشتند. حاج مسعود رجوی و فرقه اش از آن پایگاهها برای جمع آوری اطلاعات

   

 • 2016/03/14 حاج مسعود رجوی آرزوهای سرنگونیت بر باد رفت

   مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم مارس 2016:…  اکنون پس از گذشت بیش از چندین دهه از تأسیس فرقه از آن نگاه اولیه و هدف تعریف شده ی اولیه چیزی باقی نمانده است و این همان حاج مسعود رجوی است که روزی مدعی سرنگونی آخوندهای دجال و تأسیس حکومت دمکراتیک سکولار در ایران بود واقعیت کشک و پوشال بودن تمامی

   

 • 2016/03/12 حاج مسعود رجوی برای هیچ کس ارزش انسانی قائل نیست

   تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویمجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم مارس 2016:…  این نحوه ی رفتار با انسان ها، در خارج ازفرقه رجوی هم وجود داشته و دارد. نمونه های زیادی وجود دارد که چگونه حاج مسعود رجوی در شورای ملی مقاومت، افراد و شخصیت های مختلف یا حتی احزاب و نیروهای سیاسی و هنرمندان را مورد استفاده

   

 • 2016/03/10 حاج مسعود رجوی چرا احمد مقصودی را آگاهانه فرستادید در دل مانور سپاه؟

   Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم مارس 2016:…  زهره قائمی گفت احمد و یک نفر دیگه میرفتن عملیات افتادن تو کمین نیروهای سپاه و بسیج  شهید شدن. بعد از مراسم برای همه سوال شده بود که حاج مسعود رجوی خودش پیام داد که در مرز ایران سپاه و بسیج دارن مانور اجرا میکنند چطور احمد و یک نفر دیگه را از وسط نیر

   

 • 2016/03/09 حاج مسعود رجوی و سرنگونی با ترقه های چهارشنبه سوری

   Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، نهم مارس 2016:…  این توهم ناشی از عدم اطلاع از فرهنگ عمومی و جامعه کنونی ایران است. کسانی که قریب به چندین سال است از جامعه خارج شده و هیچگونه ارتباطی با جامعه نداشته اند چگونه می خواهند برای چنین جامعه ای نسخه بپیچند و معضلات آنرا درمان کنند. بر فرض اینکه در چهارش

   

 • 2016/03/02 مریم قجر عضدانلو حنایت دیگر رنگی ندارد (البغدادی، رجوی و روز زن)

  Maryam_Rajavi_Women_Dayمجید روحی، ایران اینترلینک، دوم مارس 2016:… مریم قجر عضدانلو! جنابعالی که در سخنرانی های هرساله دم از حقوق زنان می زنید و الی آخر…  حاج مسعود رجوی پیش از چهارصد تن از زنان بی همسر را در حضور خودتان به عقد خودش در آورد. مریم قجر عضدانلو! جنابعالی که در سخنرانی های هرساله دم از حقوق

   

 • 2016/03/01 حاج مسعود رجوی کریم رو می فرستادی سر زندگیش چرا سرش را کردید زیر آب؟

  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، اول مارس 2016:… کریم زد زیر گریه و گفت من زن و یک بچه کوچک دارم فرقه به من گفت بیا بفرستمت اروپا اونجا کار کن و نصف روز هم هواداری از فرقه بکن. الان با دروغ و کلک من را آوردن اینجا و لباس نظامی تنم کردن. گفتم من نمیخواهم اینجا بمانم من را بردن زندان و شکنجه کردن و ازم کاغذ نف

   

 • 2016/02/28 شکنجه و سر به نیست کردن حسین بخاطر پاره کردن عکس حاج مسعود رجوی در راستای سرنگونی بود؟

  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم فوریه 2016:… بعد از یک ماه حسین را آوردن که دستش ضرب دیده بود و زیر چشمانش کبود شده بود. من در فرقه رجوی آرایشگری میکردم. حسین را آوردن که موهایش را بزنم بعد مسئولی که مواظب حسین بود صدایش کردن رفت. از حسین پرسیدم کجا بردنت؟ حسین شروع کرد به فحش دادن به حاج مسعو

   

 • 2016/02/27 همه از مرگ میترسند حاج مسعود رجوی از ملاقات خانواده ها با عزیزانشان

  Mojahedin Khalq_Feb20168مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم فوریه 2016:…  حاج مسعود رجوی این حق پدران ومادران وخواهران وبرادران واشنایان اعضای اسیر در فرقه ات است که باید با عزیزانشان ملاقات کنند هیچ کس نمی تواند مانع ان شوند نه سازمان ملل و نه هیچ ارگان دیگری نه میتوانند و نه میخواهند که مانع ان شوند.

   

 • 2016/02/26 مردم با رفتن پای صندوقهای رای، تو دهنی دیگری به حاج مسعود رجوی زدند

  Mojahedin Khalq Election 20162مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه 2016:…  حال باید منتظر باشیم  ببینیم چند روز بعد از انتخابات حاج مسعود رجوی از مخفیگاهش چه تحلیلی میکند؟ رژیم ایران سرنگون میشود؟ رفسنجانی پای برهنه به عراق می اید؟ یا اینکه حاج مسعود رجوی از مخفیگاهش یک بامبول دیگر یا فیل دیگر هوا

   

 • 2016/02/26 حاج مسعود رجوی از اسرای جنگی زیر شکنجه برگه نفوذی میگرفتی در راستای سرنگونی بود?

  Massoud rajaviمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه 2016:… محمد تعریف میکرد در پروژه رفع ابهام سال 73 و 74 زیر شکنجه بود به دستور حاج مسعود رجوی و از محمد زیر شکنجه برگه ای گرفته اند که نوشته بود نفوذی هستش و برای ترور مسعود رجوی به ارتش شکست خورده پیوسته از اردوگاه عراق و حاج مسعود رجوی محمد را بخشیده و به

   

 • 2016/02/25 خدایا این فرقه چقدر به نظرم آشناست

  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم فوریه 2016:… فرقه رجوی فرقه ای هست که رنگهای رنگين کمان مکروهند و رنگ سياه مستحب هست. فرقه رجوی فرقه ای هست که ازدواج ممنوع هست و بچه ای به دنیا نمی آید و همه از هم کینه دارند. فرقه رجوی فرقه ای هست که زن و مرد جدا جدا هستن حتی در پمپ بنزین . فرقه رجوی فرقه ای هس

   

 • 2016/02/20 حاج مسعود رجوی مطلقا اعتقادی به خدا و امام حسین و مراسم و مناسک مذهبی ندارد

  Massoud Rajavi Islamic 3مجید روحی، ایران اینترلینک، بیستم فوریه 2016:…  حاج مسعود رجوی اگر تو خودت را جای امام حسین جا میزنی کجا امام حسین افرادش را به زندان کردن تهدید میکرد ؟ حاج مسعود رجوی کجا امام حسین افراد خودش را در بیابانها رها کرد و فرار کرد؟ حاج مسعود رجوی امام حسین کجا اهل و بیت خودش را به جای امن ف

   

 • 2016/02/19 حاج مسعود رجوی با “پروژه شهید بازی” چه چیزی برای ایران و ایرانی آوردی؟

  مجید روحی، ایران اینترلینک، نوزدهم فوریه 2016:… وقتی حاج مسعود رجوی در پیامش به اعضای اسیر در فرقه اش میگوید “اگر سربازان عراقی در اشرف یا لیبرتی به شما حمله نکنند ده بار و اگر حمله کنند صدبار برنده اید”، خوب معلوم است دنبال صد بار برنده شدن است و از اعضای اسیر فرقه اش در عراق

   

 • 2016/02/18 حاج مسعود رجوی تولید شکنجه گر هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟

  mahvashsepehri Nasrin Mojahedin Khalqمجید روحی، ایران اینترلینک، هجدهم فوریه 2016:… بعد مهوش سپهری یک برگه داد به من و گفت این را ضد اطلاعات داده که به تو شک دارند و باید امضاء کنی.. احمد واقف که همان براعی است خودکار را با زور میکرد توی دستم میگفت امضاء کن برگه را. گرفتم پاره کردم. مهوش سپهری گفت کاغذ زیاد دا

   

 • 2016/02/17 همه دزدی های حاج مسعود رجوی در راستای سرنگونی است

  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، هفدهم فوریه 2016:… دم صبح بود گله گاوی رو دیدیم که ول هستن. مسئولم گفت میخواهیم این گاوهارو بگیریم ببریم داخل قرارگاه. گفتم به مسئولم اینها صاحب دارن این کار درستی نیست دزدی است. مسئولم اعصبانی شد گفت دستور حاج مسعود رجوی هست. تو میتونی دستور حاج مسعود رجوی را اطاعت نکنی؟ رفتیم یک گاوی ک

   

 • 2016/02/16 حاج مسعود رجوی هر چی رو برای خودت می پسندی برای اعضای فرقه ات هم بپسند

  Rajavi_Saddamمجید روحی، ایران اینترلینک، شانزدهم فوریه 2016:…  هميشه در صحنه سياسی تا زمانی كه همه چيز آرام است و هيچ خطری در كار نيست حاج مسعود رجوی وجود دارد ولی تا اندكی احساس خطر ميكند حاج مسعود رجوی محو می شود. در زمان  فاز سياسی و در جريان رو در رويی با رژيم تا زمانی كه مبارزه سياسی بود و خطری وجود نداشت هر

   

 • 2016/02/15 تنها عملیاتهای که حاج مسعود رجوی با موفقیت انجام میداد عملیاتهای فرار بود

  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، پانزدهم فوریه 2016:…  باید از حاج مسعود رجوی سوال کرد: حاج مسعود رجوی بحث های شقه و قهر چه شد؟ حاج مسعود رجوی بحث های جرقه و جنگ چه شد ؟ حاج مسعود رجوی بحث های انقلاب ایدئولوژیک که معادل ناو هواپیما بر گفته می شد چه شد ؟ حاج مسعود رجوی بحث های خاتمی رئیس جمهور، ختم رژیم چ

   

 • 2016/02/14 حاج مسعود رجوی تا کی اعضای اسیرو بی هویتت حق سوال و اعتراض ندارند

  مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم فوریه 2016:…  حاج مسعود رجوی در راستای همین بی هویت کردن اعضای اسیر فرقه اش چنان پیش رفت که  دیگر هیچ کار و هیچ برنامه ای در اختیار کسی نبود و افراد مهره ای بیش در دستان حاج مسعود رجوی نیستند که امروز می بینیم صورت های خود را پوشانده و با فحش و ناسزا و اعمالی

   

 • 2016/02/13 حاج مسعود رجوی سرنگون نکردی، بد سرنگونت کردن

  مجید روحی، ایران اینترلینک، سیزدهم فوریه 2016:… حاج مسعود رجوی چه شده؟ تو که خودت را رهبر مقاومت و مسئول سرنگونی آخوندهای دجال میدونستی ولی حالا همه شعارهای قبلی را کنار گذاشته و صرفا مسئول آخرت نیروهای خود شده ای؟ حاج مسعود رجوی حالا چرا به جای وعده سرنگونی آخوندهای دجال و کسب قدرت در این دنیا به وعده رستگ

   

 • 2016/02/12 حاجی مسعود رجوی حرفت راسته؟ یک دونه مدرک از محمد رضا اسکاردی رو کن

  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم فوریه 2016:… جا دارد از مسعود رجوی سوال کنیم چرا تعداد و اسامی کسانی را که در پروژه ی رفع ابهام پایشان به زندانهای اشرف افتاد اعلام و شفاف سازی نمیکنید؟ حاجی مسعود رجوی با دستور شما بود که در زندانهای اشرف از افراد زیر شکنجه و آزار و اذیت و نیرنگ مجبور میکردید …

   

 • 2016/02/12 حاج مسعود رجوی! برای مارک زدن هایت مدرک هم داری؟

  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم فوریه ۲۰۱۶:… داشتم تو اینترنت دنبال جوک خنده دار میگشتم که یکی از سایتهای فرقه رجوی را دیدم صفحه را باز کردم و چند مطلبش را خواندم درباره جداشده ها بود که مرغ پخته را هم به خنده در می آورد. دستگاه دروغ پرداز رجوی ها دیگر برایشان مهم نیست که چه چیزی را در سایت های کثیف خود سر هم می کنند م

   

 • 2016/02/12 حاج مسعود رجوی وطن فروشی به چه قیمت

  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۶:…باید یه مسعود رجوی و فرقه اش گفت این نتیجۀ وطن فروشی و بریدن از مردم ایران و ایرانیان خارج کشور و رفتن زیر پرچم بیگانگان و آویزان شدن به دامن هر کس و ناکسی است که برای جمع کردن سیاهی لشکر جهت تظاهرات به چه کثافتکاری هایی که تن در نمی دهی!

   

 • 2016/02/12 جان اعضا در فرقه برای مسعود رجوی ارزشی دارد؟

  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، هشتم فوریه ۲۰۱۶:… مسعود رجوی بیش از چندین دهه است که رهبری فرقه خود را به دست گرفته. مسعود رجوی نظر و ایده هیچ کس را قبول نداشته و به جز خودش چه در درون و چه در بیرون از تشکیلات فرقه ای کسی را به رسمیت نمی شناخت و نمی شناسد …

   

 • 2016/02/01 حاج مسعود رجوی دم از کدوم جامعه بی طبقه توحیدی میزدی؟

  مجید روحی، ایران اینترلینک، اول فوریه 2016:…  چگونه مسعود رجوی مدعی بر پایی جامعه بی طبقه توحیدی است که در نشستهای عمومی به خانواده ها و خلق قهرمان توهین و اهانت میکند. چگونه مسعود رجوی مدعی بر پایی جامعه بی طبقه توحیدی است که چند سال است به خانواده ها اجازه ملاقات نمی دهد که با فرزندان اسیرشان ملاقات کننداینتر

 • 2016/01/31 ذهن بیمار و اوهام گرای مسعود رجوی در همه سر فصل ها

  مجید روحی، ایران اینترلینک، سی و یکم ژانویه 2016:… تلاش های چندین ساله مسعود رجوی و فرقه رجوی به همراه شرکای منطقه ای‌شان برای تحریک غرب به ایجاد جنگی دیگر با ایران هم با توافق ها پنج بعلاوه یک به شکست انجامید و سایه جنگ از سر مردم ایران

   

 • 2016/01/30 مسعود و مریم رجوی نوک شاغول مبارزه رو گرفتید سمت خانواده ها؟ (+ فیلم )

  مجید روحی، ایران اینترلینک، سی ام ژانویه 2016:… مسعود و مریم رجوی مفلوک باید بدانند که از سوزوگداز، دروغ و اتهام زنی های خود علیه خانواده های اسیران دربند فرقه و تلاش های آنها درراه نجات فرزندانشان نه تنها نتیجه ای نخواهند گرفت بلکه باعث بی آبرویی و افشای هرچه بیشترماهیت دروغین خود

   

 • 2016/01/29 مسعود و مریم رجوی تا کی نقض حقوق بشر و ممانعت از ملاقات خانواده ها

  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و نهم ژانویه 2016:…  مسعود و مریم رجوی یادتان است در نشستهای عمومی در باقرزاده بالای سن ژست میگرفتید و میگفتید رژیم ایران نمیگذارد خانواده های زندانیان سیاسی با فرزندانشان ملاقات کنند و این نقض حقوق بشر است و این کار رژیم ایران و آخوندهای دجال عملی ضد انسانی و ضد بشریت است

  _

 • 2016/01/28 حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟

  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژانویه 2016:… اگر مسعود رجوی در این چند دهه مبارزه گذشته با توهم تحلیل های آبکی و رویا پردازی حرکت نمیکرد و تابلوهای بی مفهوم و احمقانه ترسیم نمیکرد امروز در این جایگاه نبود که در انزوای کامل سیاسی، استراتژیک، اجتماعی، تاریخی، تاکتیکی باشد. که امروز به این شکل

   

 • 2016/01/27 “مریم رجوی” این “پدیده حقوق بشری” را بیشتر بشناسیم

  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم ژانویه 2016:… مریم قجر عضدانلو خود را آزادی خواه در اروپا و سیمای سازش معرفی می کند و مدعی هست که می خواهد آزادی را برای هموطنان خود به ارمغان بیاورید و از طرف دیگر در مناسبات فرقه رجوی سرکوب شدید و خفقان و سانسور شدید بیداد می‌کند و کسی حق اظهار نظر و انتقاد از فرمان

  _

 • 2016/01/26 دلیل مخفی شدن و غایب بودن مسعود رجوی چیست؟

  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم ژانویه 2016:…  فوبیای “وزارت اطلاعات” آنقدر توسط مسعود رجوی تکرار شده که خودش هم باور کرده که همیشه چند مأمور وزارت اطلاعات پشت سرش هستند. و شاید بعد از همکاری با دشمن متجاوز به خاک میهن و خوش خدمتی های هسته ای و غیر هسته ای برای صهیونیست ها و تروریست های تکفیری آنچنان

  _

 • 2016/01/25 فرار از اسارتگاه لیبرتی و ضربه های کشنده بر پیکره فرتوت فرقه رجوی

  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم ژانویه 2016:… به آقایان محمود روح الله زاده و آشور ورشی که توانسته اند با فرار از چنگال تشکیلات فرقه رجوی خود را از قید و بندهای فیزیکی و روحی آزاد سازند و قدم به دنیای آزاد بگذارند تبریک میگویم. خبر فرار و رها شدن هر اسیری از چنگال مسعود و مریم رجوی شیاد و جنایتکاران 

  _

 • 2016/01/24 دلیل دشمنی مسعود رجوی با خانواده ها چیست و تا کجا ؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم ژانویه 2016:…  باید از مسعود و مریم رجوی سوال کرد چرا انقدر از خانواده های نیرو و یاران وفادار خوتان میترسید؟ مسعود و مریم رجوی! شما مدعی بودید که خلق قهرمان را از دست آخوندهای دجال و ستمگر رها سازید و به خلق قهرمان آزادی بدهید. مسعود و مریم رجوی