حاج مسعود رجوی! برای مارک زدن هایت مدرک هم داری؟

حاج مسعود رجوی! برای مارک زدن هایت مدرک هم داری؟

Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم فوریه ۲۰۱۶:… داشتم تو اینترنت دنبال جوک خنده دار میگشتم که یکی از سایتهای فرقه رجوی را دیدم صفحه را باز کردم و چند مطلبش را خواندم درباره جداشده ها بود که مرغ پخته را هم به خنده در می آورد. دستگاه دروغ پرداز رجوی ها دیگر برایشان مهم نیست که چه چیزی را در سایت های کثیف خود سر هم می کنند مهم این است که فقط سطور کثیف سایت های خود را پر کنند. فرقه ها …

مسعود رجوی و فروغ جاویدان حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

حاج مسعود رجوی اگر مدرکی داری علیه جداشده ها چرا به دادگاهی شکایت نمیکنی و مارک میزنی به دروغ

داشتم تو اینترنت دنبال جوک خنده دار میگشتم که یکی از سایتهای فرقه رجوی را دیدم صفحه را باز کردم و چند مطلبش را خواندم درباره جداشده ها بود که مرغ پخته را هم به خنده در می آورد. دستگاه دروغ پرداز رجوی ها دیگر برایشان مهم نیست که چه چیزی را در سایت های کثیف خود سر هم می کنند مهم این است که فقط سطور کثیف سایت های خود را پر کنند.

فرقه ها همه دارای ویژگیها و خصیصه های مشترک هستن.د در میان همه فرقه ها میبایست برای فرقه رجوی حساب ویژه ای باز کرد. این فرقه رجوی با همه تمایز دارد و یک فرقه عجیب و نادر در طول تاریخ بشری است و بالاخص تروریسم خشن و کور در فرقه رجوی یک تصویر بغایت وحشی از این جریان در اذهان عمومی ایجاد کرده و خاطره بدی از آن درحافظه جامعه نقش بسته است. مسعود و مریم رجوی پیام آور مرگ و نیستی هستند و تقدس خود را از همین ایدئولوژی کاسبکارانه شان بدست آورده اند. هر چه نفرات اسیر در فرقه شان را بیشتر به کشتن بدهند سایه سیاهشان بیشتر و خون در رگهای تبلیغاتی شان بیشتر جاری میشود.

مسعود و مریم رجوی برای هیچکس ارزش انسانی قائل نیستند و در مرام و ایدئولوژی شان جایگاهی برای انسان وجود ندارد چه برسد به حقوق انسان.

در یک کلام می گوییم که مسعود و مریم رجوی دروغگو هستند، بی جرأت هستند، عوامفریب و فریبکارند، خیانتکار و جنایتکارند و وطن فروشی و خود فروشی ذات و ماهیت و هویت مسعود و مریم رجوی هست. شیطانهای مجسم، هزارچهره های مکار، روباه های حیله گر.

مسعود و مریم رجوی کلیله و دمنه یا روباه و شغالهای قرن معاصرند. مسعود و مریم رجوی مکار هر بار قرآن را بر سر نیزه کرده اند تا به فریبکاری شان ادامه دهند. هر بار خودشان از مهلکه گریخته اند و اعضای اسیر در فرقه شان را هیزم معرکه های خود کرده اند. راستی اینهمه کینه توزی را در قاموس کدام انسان می توانید پیدا کنید؟

مسعود و مریم رجوی دشمنان تاریخی اعضای اسیر در فرقه شان و جداشده ها از فرقه شان هستند.

تشکیلات مسعود و مریم رجوی از نظر کیفیت خشونتی که در رابطه با منتقدان مخالفان و حتی موافقان سیاسی اما مستقل خود وارد می کنند با دیگر سازمان ها و احزاب سیاسی کاملا متفاوت است. برای شناخت دلایل این خشونت و اینکه چرا منقد مخالف و موافق مستقل سیاسی خود را مزدور و اطلاعاتی و دشمن می شمرند باید ساختار ایدئولوژیک و تشکیلاتی آنها را شناخت. ساختاری که هر چند از ابتدای تاسیس تا سال شصت و چهار بر مبنای سانترالیزم دمکراتیک بود اما از بعد از سال شصت و چهار و انقلاب ایدئولوژیک در صحنه سازمانها و احزاب سیاسی کاملا نو است.

سرچشمه ایدئولوژی مسعود و مریم رجوی با اینکه در ابتدا منبع مذهبی ملی و مارکسیستی داشت و در این رابطه نظر به جامعه بی طبقه توحیدی داشت اما از بعد از انقلاب ایدئولوژیک تنها سرچشمه سیستم ارزشی فرقه رجوی رهبر عقدیتی است. سیستمی که در آن همه سنتهای اجتماعی فرهنگی سیاسی و قضایی مورد قبول در یک تشکیلات مدرن برداشته شده است. این ایدئولوژی از همان ابتدا با مقوله طلاق و ازدواج رهبر آنچنان متفاوت از ارزشهای انسانی و اخلاقی مورد قبول در فرهنگ و سنت های اجتماعی ما عمل می کند که هیچکدام از معیارهای فرهنگی سنتی قضایی اخلاقی رایج در جامعه نمی تواند برای توضیح این رفتار و رفتارهای پس از آن و یا در پیش بینی این رفتارها به ما کمکی نماید.

انقلاب ایدئولوژیک نه تنها دفتر هر گونه تصور پیدایش گرایش یا فراکسیون، آنچنان که در احزاب کلاسیک می تواند وجود داشته باشد، را در فرقه رجوی برای همیشه بست بلکه همزمان با انکار فرد و حقوق فردی و رد دمکراسی در تشکیلات همه اعضا و عناصر تشکیلات را در یک توده بی هویت مطیع فرمان رهبر یگانه و قدرتمند مسعود رجوی نمود.مجید روحی

انقلاب ایدئولوژیک همچنین نقطه آغاز پدیده ایجاد و گسترش کیش شخصیت مسعود رجوی بود بهمین منظور از بعد این انقلاب تلاش برای ارائه تصویر قهرمانی افسانه ای و ما فوق طبیعت از رهبر و نسبت دادن هوش سرشار و خلاقیت فوق العاده و ارزشها و کیفیت هایی که او را تا ماورای انسان و تا حد پرستش بالا می برد در دستور کار قرار گرفت. آنچنانکه سیل نامه ها، شعرها، ترانه ها و شعارها در ستایش مسعود و مریم رجوی تمامی تبلیغات فرقه رجوی را به خود اختصاص داد.

تا این زمان نیز همواره تلاش شده است که سطح آموزش سیاسی و آگاهی توده ها ی تشکیلاتی در حد همین تبلیغات نگاه داشته شود.

با رفتن به خاک عراق و استفاده از امکاناتی که کمپهای بسته بطور گسترده فراهم می نمود کار تربیت و پرورش اعضا برای اطاعت مطلق از مسعود رجوی آغاز شد.

بعد از عملیات فروغ جاویدان که به کشته و مجروح شدن هزاران عضو فرقه رجوی و هوادار فرقه رجوی ختم شد مسعود رجوی با اندختن مسئولیت همه تقصیرات و اشتباهات به گردن اعضای اسیر در فرقه اش در واقع زمینه را فراهم نمود تا در کار تربیت اعضای اسیر در فرقه اش برای اطاعت مطلق از مسعود رجوی یک گام کیفی بزرگ بر دارد. در این راه او با صدور فرمان طلاق همه زوجها حل کردن اعضای اسیر فرقه اش در تمامیت ایدئولوژی خود را هدف قرار داد تا نه تنها اعتقادات و ایده های سیاسی و فعالیتهای اجتماعی اعضا، بلکه تمامی ارزشها ی عاطفی وعلایق زیبایی شناسانه و تمامی زوایای زندگی شخصی آنها را نیز به خدمت و تحت تسلط خود درآورد.

این همه آن چیزی است که مسعود رجوی با انواع شیوه ها از جمله شیوه های پلیسی و شیوه های مبتنی بر لو دادن در تشکیلات فرقه اش بوجود آورده بود.

درباره عناصر ناراضی و مسئله دار و همه آنهایی که که بهر صورت نتوانستند اطاعت مطلق مسعود رجوی را بصورت فعال و با روح و روان پذیرند تحقیر و خشونت به شکل را ه حل عام بکار گرفته شد.

بدینگونه می توانیم بفهمیم چرا از نظر مسعود رجوی منتقد و مخالف و موافق مستقل با مزدور و اطلاعاتی و بازجو شکنجه گر رژیم فرقی ندارند.

در سیستم فرقه رجوی هر گونه نظر دادن و ابراز عقیده مطلقا خطرناک است و از همین رو مسعود رجوی با تمسخر به صاحبان آن عقاید می فهمانند که او از هر گونه اظهار نظر و ابراز عقیده ای بی نیاز است.

اگر عمیق تر و دقیق تر نگاه کنیم می بینیم که در ایدئولوژی مسعود رجوی ارزش هر انسان تنها بسته به میزان اطاعت و اجرای نقشی که او بر عهده اش نهاده است تعریف می شود و گرنه هیچگونه ارزشی ندارد و در واقع وجودش غیر ضروری و اضافی است.

مسعود رجوی در تمام این سالها در نشستهای عمومی فرقه اش انواع و اقسام دین ها و خدا و مذهب و مقدسات را بطور وسیع مورد استفاده قرار داده است تا به خود ویژگی های الهی داده و چون پیامبران بنماید.

در سیستم خود محور خودسر استبدادی و دیکتاتوری اگر افراد تحت حکومت اطاعت نکنند مسعود رجوی مستبد آنها را تنبیه می کند یا می کشد

از سال ۱۳۷۰ که اعضاء جدا شده از فرقه رجوی در دنیای آزاد شروع به بیان واقعیت های موجود درون تشکیلات فرقه رجوی کردند ، همواره از جانب مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو مورد قضب بودند . همیشه بدترین تهمت ها و افتراها را به اعضاء جداشده که با مسعود رجوی چنگ در چنگ شده اند بیان شده . این سوز و گداز ها بحدی رسید که در سال ۱۳۷۴ در نشست های موسوم به حوض شخص مسعود رجوی حکم اعدام این اعضاء را صادر کرد.

اگر به سابقه اعضای جداشده از فرقه رجوی نگاهی انداخته شود میانگین سن تشکیلاتی این اعضاء مینیم سابقه ۱۰ سال است و ماکزیمم ۳۵ سال است این اعضای جدا شده از فرقه رجوی همان کسانی هستند که زمانی تمام جوانی و هستی خود را کف دست گذاشته بودند ، به امید و آرزوی آن که به جامعه ایده الی که برای مردم ایران می خواستند برسند. اما مسعود رجوی با عمل کرد هایش به اعتمادها خیانت کرد.

مسعود رجوی همچنین برای جلوگیری از خروج افراد ترفندهای زیادی بکار بست در این رابطه برای نرفتن افراد به خارج ، غرب و بورژوازی را دشمن معرفی نموده و برای نرفتن به داخل ایران از خبرهای داخلی روز از جمله قضیه زندانی کردن و شکنجه و اعدام و اسید پاشی را به میان آورد تا با ترساندن و ارعاب اعضا ، راه خروج را بصورت کامل ببندد و از این ترفندها سالیان سال استفاده کرده است تا بدین صورت به حیات ننگین اش ادامه بدهد.

یکی دیگر از بحث های مسعود رجوی جارو کردن شغالها در اروپا بود که منظورش باز جداشده ها بودن و به قتل رسانده جداشده ها.

مسعود رجوی در زمستان ۷۴ رسماً از اعضای اسیر در فرقه خود خواسته بود که در صورت شکست خوردن، همه منتقدان جداشده از فرقه اش را در هرکجا که هستند ترور کنند. ادعای محاکمه منتقدان جداشده از فرقه رجوی، آنهم به جرم همکاری در جنایت (با توجه به دستور تشکیلاتی مسعود رجوی به اعضای خود جهت اقدامات تروریستی علیه منتقدان و جداشده ها)، به معنای اعدام خیابانی آنان می باشد که مفهوم آن در جهان امروز چیزی جز اقدامات تروریستی نیست.

به نظر می رسد که شکست های پی در پی، مسعود رجوی را هر روز برای کشتار منتقدان جری تر می کند اما مسعود رجوی باید بداند که با اینگونه تهدیدات نمی تواند خللی در اراده منتقدان در افشاگری و روشنگری هرچه بیشتر آنان وارد آورد. مسعود رجوی یک تشکل در حال فروپاشی را نمایندگی می کند که خود عامل اصلی قتل عام بازماندگان در عراق و متلاشی شدن تشکیلات خویش است.

***

خانواده ها کمپ لیبرتی مجاهدین خلق نوامبر 2015Mrs. Akafian, Camp Liberty, 2015
Families at Camp Liberty say ‘meeting our loved ones is a fundamental human right’

مسعود رجوی و فروغ جاویدان حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟

Will President Rouhani meet genuine human rights advocates halfway?

همچنین:

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23337

“مریم رجوی” این “پدیده حقوق بشری” را بیشتر بشناسیم

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۶:… مریم قجر عضدانلو خود را آزادی خواه در اروپا و سیمای سازش معرفی می کند و مدعی هست که می خواهد آزادی را برای هموطنان خود به ارمغان بیاورید و از طرف دیگر در مناسبات فرقه رجوی سرکوب شدید و خفقان و سانسور شدید بیداد می‌کند و کسی حق اظهار نظر و انتقاد از فرماندهان و عملکرد مسعود رجوی را ندارد و همچنین مریم قجر عضدانلو در خارج از …

Villepinte – the real message behind Maryam Rajavi’s anti-Iran speech

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

“مریم رجوی” این “پدیده حقوق بشری” را بیشتر بشناسیم

مریم قجر عضدانلو چه کسی است و از چه زمانی فعالیت های سیاسی خود را شروع کرد.

تا قبل از سال ۱۳۵۷ یعنی پیروزی انقلاب در هیچ کجا اثری یا رد پائی از فردی یا موجودی به نام مریم قجر عضدانلو به چشم نمی خورد.

مریم قجر عضدانلو خواهر بزرگتری داشت به نام نرگس عضدانلو که کمتر در اسناد و نوشته های فرقه رجوی نامی از او می آید.

نرگس بعد از آغاز مبارزه مسلحانه در سال ۱۳۵۰ در حالی که از مریم بزرگتر بود به سازمان و تیم های عملیاتی پیوست. تیم های عملیاتی چریکی در زمان شاه

در ماجرای ۱۳۵۴ تحولات ایدئولوژیکی نرگس مارکسیست شد و بعدها در درگیری های قبل از انقلاب نرگس کشته شد.

به همین دلیل فرقه رجوی بجز موارد نادر که میخواستند از نام نرگس استفاده کنند در هیچ کجا به او اشاره نمی کردند و اینکه وی مارکسیست شده بود.

تنها امتیازی که مریم قجر عضدانلو هم مانند دیگر خانواده های شهدای و کسانی که اقوام نزدیکشان از اعضاء فرقه رجوی بود در فرقه رجوی برخوردار بود بخاطر همان امتیاز ها به عنوان سرتیم یکی از واحد های دانشجوئی انتصاب شد پس از مدتی با مهدی ابریشمچی ازدواج کرد.

مریم قجر عضدانلو بعد از منتقل شدن از عراق به پاریس در اور سوراواز در قسمت پشتیبانی فعالیت می کرد . و این با استناد به حرف خود خانم مریم قجر عضدانلو است .

من مریم قجر عضدانلو * موضع مسئولیت : در ستاد پشتیبانی رده تشکیلاتی:مسئول نهاد

پنج ماه بعد مریم قجر عضدانلو را از خمره رنگرزی اورسورواز بیرون کشیدن و به عنوان همردیف مسئول اول به اعضاء فرقه رجوی تحمیل کردند.

اما تعجب مریم قجر عضدانلو در تقابل با اراده مسعود رجوی که تلاش میکرد از مریم قجر عضدانلو یک قدیس و به نوعی مادر مقدس بسازد اثر لازم را ندارد و توان مقابله با این خواست در کسی پیدا نمی شود.

مریم قجر عضدانلو یک شخص سیاسی نبود و تجربه جهانی هم نداشت مریم قجر عضدانلو سال ها آموزش دید تا خط مسعود رجوی را پیش ببرد و انجام دهد و هیچ ایده دیگری فراتر از این ندارد

تنها کسانی که مریم قجر عضدانلو توانست جذب کند پناهندگان طبقه پایین و آس و پاسی بودند که فکر می کردند این واقعا بازسازی گذشته است

با این حال تا زمان جدایی شماری از اعضای فرقه و گمانه زنی های آنان در مورد روابط خصوصی مریم قجر عضدانلو و مسعود رجوی هیچکس تصور نمی کرد جز منافع تشکیلاتی و هوا کردن فیل تازه ای برای سرپوش گذاشتن بر شکست ها، فاکتور اخلاقی و … در این سناریو دخیل و نقش داشته باشد. همه قرائن و شواهد نشان می دهد که واکنش های حاصله از معرفی مریم قجر عضدانلو در مقام همردیفی با مسعود رجوی و بعدتر به عنوان کاتالیزور وصل به ایدئولوژی رهبری و حتی انتصاب او به مقام ریاست جمهوری بهت و شگفتی اعضای فرقه را از بالاترین رده ها تا سطوح پائین فرقه به همراه داشته است

* مریم قجر عضدانلو که در میان اعضای فرقه خود را “ملکه انقلاب ایدئولوژیک”، در کلیسای فرانسه خود را”ژاندارک ایران” و در میان هلهله لابی های منطقه اورسوراواز خود را “ژنرال دوگل ایران” می نامد، هر روز با تکرار یاوه های پوچ و سرخورده از شکست در عراق، دنبال شکافی برای فریب افکار عمومی است.

مریم قجر عضدانلو در سیمای سازش فرقه رجوی از “اسلام دموکراتیک” و رهایی بخش برای “ایران فردا” حرف میزد .

خانم قجر عضدانلو که آن روزها مسلمانی نمی شناخت و روسری امروزی اش را نیز بر سر نمی گذاشت، حتی در یک تظاهرات مردمی شرکت نکرده بود.معلوم نیست این حرف ها را از کجا شنیده است که از “اسلام دموکراتیک”ی ذکر خیر می نماید که مسعود رجوی و موسی خیابانی را به پابوس آیت الله خمینی کشانده بود

علاوه بر این مگر مریم قجر عضدانلو نشنیده یا نخوانده که مسعود رجوی و موسی خیابانی برای اشهد گفتن پیش مرجع تقلید و ثبت مسلمانی شان نزد آیت الله خمینی رفته بودند که مقبول نشد اینگونه مریم قجر عضدانلو خود را به بطالت زده و شعور دیگران را به بازی گرفته است

مریم قجر عضدانلو زنان شورای رهبری را تشویق می کرد تا لباس های خود را از تن بیرون کنند و در مقابل همسرش مسعود رجوی عریان و لخت برقصند!! و به زنان لخت و عریان شورای رهبری میگفت: «چرا شما خودتان را برای مسعود رجوی نمی کشید و باهم رقابت نمی کنید و از او نمی خواهید تا به شما اجازه بدهد به تنهایی وارد اتاق خواب او بشوید و با مسعود رجوی تنها همبستر شوید

افکار عریان مریم قجر عضدانلو که بی پروا بر زنان شورای رهبری و اعضای فرقه رجوی سیطره پیدا می کند بر کسی پوشیده نیست و باید از مریم قجر عضدانلو پرسید برای کدامین قبله اینچنین حجاب می‌گیری زیر نقاب اطهر حجاب بی بند و باری مریم قجر عضدانلو هرگز پوشیده نخواهد شد چراکه بی بند و باری و مهیا کردن سور و ساط برای مسعود رجوی زن باره اش و غلتیدن مسعود رجوی در روابط جنسی و ارضای شهوانی، آن سوی سکه آدم کشی و جنایت علیه انسان‌های بی‌گناه ا نشان خواهد داد و این موضوع و این موضوع انقدر فساد عظیمی است که این زن فکر می کند با تکه‌ای پارچه می‌تواند آن را بپوشاند

مریم قجر عضدانلو و همسرش در حق اعضا خود در سال ۱۳۷۳ و شکنجه بیش از ۱۲۰۰ نفر را بجرم رفه ابهام و نفوذی رژیم ایران روانه زندان و شکنجه گاههایش خود در اسارتگاه اشرف کردند و انها را دست قصابان و شگنجه گران فرق رجوی سپردن

مریم قجر عضدانلو دستور داده بود زنان و مردان از صبح تا نیمه های شب در فرقه رجوی جان بکنند و کار کنند و هر هفته مریم قجر عضدانلو هر هفته پیام می فرستاد که: «شما کار نمی کنید… شما مفت خور هستید… شما انقلاب نکرده اید… شما دوجایه خور هستید… شما عجوزه و بی ناموس و طلبکار و باج گیر… هستید و خیلی ها را در تنگنای تشکیلات و انقلاب قرار میداد که با خودکشی و خودسوزی خودشان را راحت میکردن و همان زمان مریم قجر عضدانلو رنگ آفتاب و مهتاب را نمی دید

مریم قجر عضدانلو بیش از هر گروه دیگری مدعی تساوی حقوق زن و مرد است اما زنان عضو فرقه رجوی از ساده ترین حقوق خود محروم هستند قسمت هولناک موضوع اینجاست که مریم قجر عضدانلو به ممنوعیت ازدواج برای زنان فرقه رجوی قناعت نمی کرد مریم قجر عضدانلو برای از بین بردن هر گونه عطوفت مادری و یا بازگشت احتمالی زنان به شرایط قبل در سال های استقرار در پادگان اشرف، طی یک سناروی خوفناک ضد بشری طرح عقیم کردن زنان ه را پیاده کرد

مریم قجر عضدانلو بر اساس کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی و مجازات مرتکبین” تحمیل استانداردهایی به قصد جلوگیری از زاد و ولد اعضای فرقه رجوی مصداق بارز نسل کشی است

مریم قجر عضدانلو یکی از کسانی است که اکنون نزدیک به سه دهه است که راس فرقه رجوی بشدت متعصب و متحجر قرار گرفته است و بر خلاف صحبتهای روشنفکرانه خود عملکرد کاملا عقب مانده دارد

مریم قجر عضدانلو در سفرهای آنچنانی خود در اروپا ادعای مبارزه برای آزادی و برابری دارند و خود را مدافع سرسخت حقوق بشر می دانید ولی در فرقه رجوی نقض فاحش حقوق بشر وجود دارد و به فکر نیروهای گرفتار در کمپ لیبرتی عراق نیست و آنها را از حق تصمیم گیری و اظهار نظر در مورد سرنوشت خودشان محروم کرده و آنها را از کلیه حقوق انسانی محروم کرده و مانع خروج سری آنها از کشور نا امن عراق میشود

مریم قجر عضدانلو خود را آزادی خواه در اروپا و سیمای سازش معرفی می کند و مدعی هست که می خواهد آزادی را برای هموطنان خود به ارمغان بیاورید و از طرف دیگر در مناسبات فرقه رجوی سرکوب شدید و خفقان و سانسور شدید بیداد می‌کند و کسی حق اظهار نظر و انتقاد از فرماندهان و عملکرد مسعود رجوی را ندارد و همچنین مریم قجر عضدانلو در خارج از مناسبات هم تاب و تحمل شنیدن انتقاد منت جدا شدگان از فرقه رجوی را ندارید و بجای پاسخ به انتقادات شان سعی می کنید که با انواع شیوه های گوناگون آنها را خاموش و ساکت کنید و برای جلوگیری از افشاگری علیه فرقه رجوی متوسل به زور شده و چماق داران خود را برای ضرب و شتم منتقدین و جداشدگان گسیل می کنید

مریم قجر عضدانلو که شعار انتخابات آزاد را می دهد و همواره از رفراندوم حرف می زند نمیتواند بگوید که براساس کدام انتخابات آزاد رییس جمهورخود برگزیده ایران شده و چرا مادام العمر شده و بر اساس کدام انتخابات مسعود رجوی رهبر و ولی فقیه مادام العمر عقیدتی شده

مریم قجر عضدانلو که مدعی طرفداری از اسلام انقلابی و بردبار هست و خود را مدافع سرسخت و سینه چاک رهایی زنان می داند و به دستور خود مریم قجر عضدانلو بیشترین ضلم و ستم در فرقه رجوی در حق زنان اعمال می شود و آنها را مجبور به ترک شوهر و فرزندان و خانواده میکردند و برای کشتن احساسات شان همانند گروه تروریستی داعش زنان را ختنه و عقیم می کردند و مسعود رجوی از این زنان نگون بخت برای خودش حرم سرا درست کرده بود که در این رابطه روی شاهان قاجار را سفید کرده بود و دست انها را از پشت بسته بود

مریم قجر عضدانلو خود را مدافع سرسخت تغییر می پندارید ولی اجازه نمی دهد مناسبات قرون وسطایی فرقه رجوی تغییر کند و ساختار فرقه گرا یا نه حاکم بر فرقه رجوی را از بین ببرد و بر یک انتخابات آزاد این ساختار غیر دموکراتیک را عوض کند

مریم قجر عضدانلو خود را آزادی خواه معرفی می کنید ولی هنوز از مبارزه مسلحانه و خشونت دست بر نمیدارد و از گذشته سراسر خیانت بار خویش فاصله نمیگیرد و همه ساله سالروز خشونت و ترور را گرامی می دارید و در پیامهایش تبریک هم می فرستد

مریم قجر عضدانلو شعار های انقلابی بودن سر میدهد و گوش فلک را کر میکند با شعارهایش و پشت پرده از گروههای تروریستی بخصوص گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه حمایت می کنید و با اسراییل و سیاست های صهیونیستی هم سویی دارد و پاچه خواری ال سعودی را میکند

مریم قجر عضدانلو خود را مدافع سرسخت و سینه چاک خلق قهرمان ایران می داندو از طرف دیگر به خلق قهرمان ایران خیانت کرده و با کلک و دروغ فرزندان خلق قهرمان ایران را به عراق کشانده و در بیابان های عراق نگه داشته و دست از سر شان بر نمی دارد تا خود شان ازادانه برای آینده زندگی شان تصمیم گیری کنند

اعضای غیرمجاهدی که در شورای ملی مقاومت فرقه هستن مریم قجر عضدانلو را به عنوان رئیس خود قبول نمیکنند چه برسد به عنوان رئیس جمهورخود برگزیده ایران.

مریم قجر عضدانلو که مسئول همه کشتارها و شکنجه های گروگانهای لیبرتی تا کنون بوده و هست و باید به این همه نقض حقوق بشر نقطه پایان دهد و گروگانهای لیبرتی را آزاد کند و مینیمم حقوق آنها را به رسمیت بشناسد باید خانواده ها تلاش کنند حق دیدار با عزیزانشان در لیبرتی عراق را بدست بیاورند تا موفق شوند عزیزان اسیرشان درلیبرتی عراق را از چنگان رجوی ها و این فرقه ستمکار رهایی دهند و به آغوش گرم خانواده هایشان برسانند به امید آن روز که دیر نیست

مجید روحی قربانی فرقه رجوی

***

همچنین:

حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۶:… اگر مسعود رجوی در این چند دهه مبارزه گذشته با توهم تحلیل های آبکی و رویا پردازی حرکت نمیکرد و تابلوهای بی مفهوم و احمقانه ترسیم نمیکرد امروز در این جایگاه نبود که در انزوای کامل سیاسی، استراتژیک، اجتماعی، تاریخی، تاکتیکی باشد. که امروز به این شکل“مریم رجوی” این “پدیده حقوق بشری” را بیشتر بشناسیم

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۶:… مریم قجر عضدانلو خود را آزادی خواه در اروپا و سیمای سازش معرفی می کند و مدعی هست که می خواهد آزادی را برایدلیل مخفی شدن و غایب بودن مسعود رجوی چیست؟

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم ژانویه ۲۰۱۶:…  فوبیای “وزارت اطلاعات” آنقدر توسط مسعود رجوی تکرار شده که خودش هم باور کرده که همیشه چند مأمور وزارت اطلاعات پشت سرش هستند. و شاید بعد از همکاری با دشمن متجاوز به خاک میهن و خوش خدمتی های هسته ای و غیر هسته ای برای صهیونیست ها و تروریست های تکفیری آنچنان دفرار از اسارتگاه لیبرتی و ضربه های کشنده بر پیکره فرتوت فرقه رجوی

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم ژانویه ۲۰۱۶:… به آقایان محمود روح الله زاده و آشور ورشی که توانسته اند با فرار از چنگال تشکیلات فرقه رجوی خود را از قید و بندهای فیزیکی و روحی آزاد سازند و قدم به دنیای آزاد بگذارند تبریک میگویم. خبر فرار و رها شدن هر اسیری از چنگال مسعود و مریم رجوی شیاد و جنایتکاراندلیل دشمنی مسعود رجوی با خانواده ها چیست و تا کجا ؟

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۶:…  باید از مسعود و مریم رجوی سوال کرد چرا انقدر از خانواده های نیرو و یاران وفادار خوتان میترسید؟ مسعود و مریم رجوی! شما مدعی بودید که خلق قهرمان را از دست آخوندهای دجال و ستمگر رها سازید و به خلق قهرمان آزادی بدهید. مسعود و مریم رجوی