حاج مسعود رجوی به پایان موج سواری هایش رسیده است

حاج مسعود رجوی به پایان موج سواری هایش رسیده است

 Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، اول ژوئن 2016:… اما فرصت طلبی چنان به استخدام بی لیاقتی حاج مسعود رجوی و فرقه اش درآمد که عراق برای حاج مسعود رجوی و فرقه اش بهشت شد و صدام حسین معلون انقلابی ترین مرد جهان حاج مسعود رجوی و فرقه اش چاره کار،شکست تاکتیکهای اتخاذ شده و بی نتیجه بودن عملکرد خود را در درون با انقلاب ایدئولوژیک و در برون با دروغ و فرافکنی دید. اما حاج مسعود رجوی برای پیشبرد … 

مسعود رجوی کثافتکاری فراموشی فرار حاج مسعود رجوی بی غیرت آنچنان در منجلاب ندانم کاری های خود غرق شده که …

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ لیبرتی ماه می 2016مسعود و مریم رجوی نوک شاغول مبارزه رو گرفتید سمت خانواده ها؟ (+ فیلم )

لینک به منبع (صفحه فیسبوک)

حاج مسعود رجوی با شگردهای عوامفریبانه، دروغپردازی، وارونه نمایی، ایران ستیزی، خیانت، بیگانه لیسی و جاسوسی به پایان موج سواری هایش رسیده است

پایان مسعود رجوی

 مجید روحیدر یک کلام حاج مسعود رجوی و فرقه اش مسیری را در پیش گرفته که خلاف جهت و میل به حق مردم ایران قدم بر میدارد، موضعگیری می کنند هیچ وجه اشتراک، همکاری، همفکری و تفاهمی با مردم ایران ندارد هر قدمی که بر میدارد در راستای اطاعت کور، فرمانبرداری مغرضانه، همکاری صمیمانه با دشمنان مردم ایران است. عجیب اینجاست که با این شرح و توصیف حاج مسعود رجوی و فرقه اش هرگز زیر بار نمی رود و به فکر اصلاح و نجات خود نیست! عیب کار حاج مسعود رجوی این است که واقع بین و انتقاد پذیر نیست

موج سواری، تعریف دقیقی است از روند حرکت و استراتژی حاج مسعود رجوی و فرقه اش پس از انقلاب ایران

این روند نتیجه بلافصل کاستی های وخیم تری بود که حاج مسعود رجوی و فرقه اش پس از انقلاب و با حضور در اجتماع از آن رنج می بردند

در یک نگاه کلی این کاستی ها را در سه عامل می توان خلاصه کرد

* بی ریشگی

* جداسازی بین خود

* جامعه و مردم و خود برتر بینی

حاج مسعود رجوی و فرقه اش بی ریشه بودند چون جایی در فرهنگ و اعتقادات و سنن مردم این مرز و بوم نداشتند از این روی با دسته بندی در اجتماع بین عنصر به اصطلاح پیشتاز و عوام * یعنی تمام مردم * انقلابی و غیر انقلابی ،چپ و راست و……

حاج مسعود رجوی و فرقه اش خودشان را از مردم و منافع آنها جدا کردند و بر اساس یک ایده موهوم وعده سیر تاریخ و اجتماع را برای برگزیدن حاج مسعود رجوی به رهبری اجتماع بخود می داد و بر این اساس با خود برتر بینی حاج مسعود رجوی نه تنها گوشش به سخن حق و نصایح هیچ نیرویی در جامعه ایران بدهکار نبود

بلکه حاج مسعود رجوی با خودبرتر بینی ملاک حقانیت کلیه نیروها را در دنباله روی از خود می دانست

رسیدن به تروریسم ،عینیت تفکر حاج مسعود رجوی در جامعه بود جامعه و مردم که بازیچه آدمهای خیالاتی و ماجراجو نبودند،تا در مقابل دو تا تیر و طرقه دست به سینه بایستد
برای اینکه حرف حاج مسعود رجوی خریدار داشته باشد حاج مسعود رجوی به ریشه احتیاج داشت نه به بمب و اسلحه

تروریسم هم نتوانست درد حاج مسعود رجوی را درمان کند

جامعه تحولات بسیار عمده پس از انقلاب را از سر گذرانده بود و زورگویی را برنمی تابید، گلوله و بمب گذاری یک عده ماجراجو هر اندازه که می توانست ارعاب ایجاد کند ،از توپ و مسلسل نیروی نظامی شاه که بیشتر نبود

بنا براین خیلی زود ،بسیار زودتر از آنکه ناظران انتظار داشتند،هیاهوی تروریستها حاج مسعود رجوی فروکش کرد و حاج مسعود رجوی به سمت فرصت طلبی ،فرمالیسم و وابستگی پیش رفت بدون شک سرنوشتی که هم اکنون حاج مسعود رجوی و فرقه اش با آن دست به گریبان می باشند ،می توانست در چندین سال پیش اتفاق بیفتد

اما وجود جنایتکاری همانند صدام حسین معلون در منطقه باعث به تاخیر افتادن این روند شد

وجود صدام حسین معلون ،علاوه بر این و علاوه بر اینکه بعنوان اصلی ترین منبع تغذیه حاج مسعود رجوی و فرقه اش عمل کرد

عاملی بود برای اینکه فرمالیسمی که تا مغز استخوان حاج مسعود رجوی و فرقه اش را در بر گرفته بود ،پنهان بماند و بی لیاقتی حاج مسعود رجوی و فرقه اش و بی نتیجه بودن عملکرد حاج مسعود رجوی و فرقه اش به چشم نیاید

اگر بخواهیم صرفاً از جنبه سیاسی نگاه کنیم یک نمونه تاریخی و شاخص این بی لیاقتی ،رفتن حاج مسعود رجوی و فرقه اش به عراق و تصمیم حاج مسعود رجوی و فرقه اش برای خدمت به ماشین جنگی صدام حسین معلون بود

حاج مسعود رجوی و فرقه اش در عرض چند سال با اتخاذ مواضع نا مناسب ،خود را از متن جامعه ایران به جایی رساندند که در هیچ کجای دنیا دیگر جایی نداشتند و ندارند

واضح است حاج مسعود رجوی و فرقه اش که طی نمودن چنین پروسه ای ،نیازی فوق العاده به وارونه نگری ،خودبرتر بینی و فرصت طلبی داشت و اینها از جمله مواد و مصالحی بود که سیاست حاج مسعود رجوی و فرقه اش را ساخته و پرداخته و بوفور در فرقه حاج مسعود رجوی یافت می شود

در این مورد خاص تمام نیروها، از دور و نزدیک به حاج مسعود رجوی و فرقه اش هشدار دادند و حتی کسانی که واقع بین تر بودند ،با درازا کشیده شدن جنگ ،سرنوشت امروز حاج مسعود رجوی و فرقه اش را نیز تصویر کردند

اما فرصت طلبی چنان به استخدام بی لیاقتی حاج مسعود رجوی و فرقه اش درآمد که عراق برای حاج مسعود رجوی و فرقه اش بهشت شد و صدام حسین معلون انقلابی ترین مرد جهان حاج مسعود رجوی و فرقه اش چاره کار،شکست تاکتیکهای اتخاذ شده و بی نتیجه بودن عملکرد خود را در درون با انقلاب ایدئولوژیک و در برون با دروغ و فرافکنی دید

اما حاج مسعود رجوی برای پیشبرد اموراتش در سطح جهان و نیازی که برای ارضاء غرایز سلطنت طلبانه و روابط دیوان سالارانه خودش استراتژی * موج سواری * را برگزید

حاج مسعود رجوی پایه و مایه اصلی موج سواریخودش را در چشم دوختن به تحولات بین المللی در رابطه با ایران بود

اما بنا بود که حاج مسعود رجوی و فرقه اش نقش * آلترناتیو * را بازی کند بنا بر این حاج مسعود رجوی و فرقه اش جستجوی خواستهای دشمنان ایران را آغاز کردند و در هر تحولی ،بلندتر از سایرین این خواستها را تکرار می کردند

مسئله انقلاب ایران و کوتاه شدن دست امپریالیستها و استعمارگران از کشور ایران که از آن با نام بنیادگرایی یاد می شود برای مدتها سرگرمی حاج مسعود رجوی و فرقه اش در محافل گوناگون غربی بود و برای خودنمایی، سوابق ضد بنیادگرایانه حاج مسعود رجوی و فرقه اش برای خود جعل می کردند

حمایت انقلاب ایران از مبارزان فلسطینی،که اسرائیل با عنوان حمایت از تروریسم ،آن را داخل فرهنگ غرب نمود،برای حاج مسعود رجوی و فرقه اش یک فرصت ایجاد نمود تا چند صباحی،بر روی آن موج سواری کنند

جنگ عراق علیه ایران،حقوق بشر ،فعالیتهای هسته ای ایران و مسائل دیگر در این استراتژی ، امواجی بودند که حاج مسعود رجوی و فرقه اش را از قعر حرکتهای تروریستی می توانست به رو بیاورد و چهره بزک کرده ای از حاج مسعود رجوی و فرقه اش ارائه دهد

تحولات اخیر منطقه و جهان ،بخصوص پس از سرنگونی صدامحسین معلون شرایط نوینی بوجود آورده است که کلیه تلاشهای حاج مسعود رجوی و فرقه اش را برای استمرار این استراتژی ،تبدیل به فرصتهای بر علیه آنان نموده است

البته این استراتژی تاکتیکهای خاص خود را می طلبید،تاکتیکهایی که طراحی آن در مراکز قدرت و سرمایه انجام می شد و به حاج مسعود رجوی و فرقه اش دیکته می شد

انفجار مرکز یهودیان * آمیا * در آرژانتین،برای یک دهه به حاج مسعود رجوی و فرقه اش این امکان را داد تا با استفاده از آن به موج سواری بپردازند و خود را صاحب اطلاع و کارشناس ایران معرفی نمایند

یهوده نبود که بسیاری از رسانه های سرمایه داری و صهیونیستی ،به انعکاس وسیع افاضات حاج مسعود رجوی و فرقه اش می پرداختند

مجدداً امسال سرویس امنیتی اسرائیل این پرونده را گشود و حاج مسعود رجوی و فرقه اش همچون قابلمه بدستان حکومت آلنده ،در انگلیس خواهان رسیدگی به این پرونده شدند
پروژه آمیا به سفارش موساد و با همکاری یک قاضی عدالت فروش ،با هدف شانتاژ علیه ایران ،شاهدانی را خریداری کرد ،تا آنچه مورد نظر کمیته جهانی صهیونیستها بود را گواهی دهند،از میان شاهدان حاج مسعود رجوی و فرقه اش بودند که سینه چاک تر از متولی پروژه ،نه تنها شهادت دروغ دادند،بلکه سوگند دروغ هم خوردند

اما فرصتی که بنا بود تا نردبانی برای بالا رفتن و مطرح نمودن حاج مسعود رجوی و فرقه اش باشد،مسئولین نالایق و فرصت طلب که فرقه رجوی را با مخ به زمین کوبیدند رشوه گرفتن و جاسوسی کردن برای بحران آفرینی در جهت تثبیت اسرائیل در منطقه خیانتی نیست که به سادگی از حافظه ملتهای منطقه زدوده شود و انعکاس آن را در بسیاری از مطبوعات خاورمیانه شاهد بودیم
پس از اشغال عراق و با توجه به نگرانی و وحشت آمریکایی از احتمال دخالت ایران ،حاج مسعود رجوی و فرقه اش را بارها اسناد و شواهدی برای واقعی نشان دادن این نگرانی ساختند تا جایی که با تمام قوا به میدان آمدند و زوار و مردمی که از ایران برای زیارت می رفتند را بعنوان عوامل دولت ایران معرفی کردند و طلاب وابسته به مجلس اعلاء را ایرانی و پاسدار معرفی کردند

آمریکایی ها و انگلیسها با بکار بردن تعقل و تکیه بر شناخت خود ،وقعی به هیاهوی حاج مسعود رجوی و فرقه اش که خود را دایه دلسوزتر از مادر،وانمود می کردند،ننهادند
بر عکس ،هم تصویر صحیحی از مردمی که چندین سال بخاطر عناد صدام حسین معلون ،از زیارت قبور ائمه محروم بودند ،پیدا کردند و هم بر حقوق ایران بعنوان همسایه عراق،تاکید کردند
خوزه ماریا ازنار ،موتلف نیروهای آمریکایی ،رسماً از ایران خواست تا در کنفرانس بازسازی عراق که در مادرید تشکیل می گردد،شرکت جوید

از دیگر سو،فرصتی بنام عراق ،تبدیل به تهدیدی جدی علیه حاج مسعود رجوی و فرقه اش گردیده بود با تمام کوشش هایی که حاج مسعود رجوی و فرقه اش در چندین سال داشتند و با استفاده از تمام اهرمهایی که در دست داشتند از نیروهای عراقی عضو شورای حکومت انتقالی ،درخواست کردند که به حاج مسعود رجوی و فرقه اش اجازه داده شود که در عراق بمانند
اما شورا با اجماع کامل فعالیت حاج مسعود رجوی و فرقه اش را ممنوع اعلام کرد،جلال طالبانی خواستار محاکمه حاج مسعود رجوی و مسئولین بالای فرقه رجوی گردید

ایاد علاوی حاج مسعود رجوی و فرقه اش را موجب تنش در رابطه با ایران دانست و مجلس اعلاء خواهان خروج بی قید وشرط حاج مسعود رجوی و فرقه اش گردید

هدف حاج مسعود رجوی و فرقه اش از همه این نمایشات ،بدست آوردن دل آمریکا بود ،تا بتوانند این کشور را جایگزین دیکتاتوری صدام حسین معلون بنمایند و تحت الحمایه آن قرار گیرند
حاج مسعود رجوی فرصت طلب و نالایق رهبر فرقه معذوریت آمریکایی ها را درک کرده و بر اساس آن راههای پیشبرد این خواسته را ارائه می داد

راههایی که در کلام سخنگوی فرقه حاج مسعود رجوی نهفته بود هنگامی که در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد حاج مسعود رجوی و فرقه اش حاضر به همکاری با هر کسی می باشیم که علیه ایران کار کند

حاج مسعود رجوی و فرقه اش بدون شک اولین قدم برای تحقق چنین خواستی ،بیرون آمدن از فهرست گروههای تروریستی این کشور بود، و به این منظور ،کلیت فرقه اش را تجهیز نموده و از تاثیر گذاردن بر روی سربازان آمریکایی در عراق با برخورد خوب و غذا دادن ،تا شرکت در شوهای شبکه صهیونیستی فاکس نیوز و شعار دمکراسی دادن برای نمایندگان کنگره، در این راستا فعال شدند

با تمام این تفاصیل و با توجه به نیروهایی که در حاکمیت آمریکا، خواهان حمایت و تجهیز فرقه رجوی و فرمان راندن بر آنها بودند ،انگار که قاطعیت کاندولیزا رایس ،بر خواست حاج مسعود رجوی و فرقه اش چیره شد آنجا که گفت استفاده از تروریستها،نه ،نه. سابقه این امر گر چه به دوران صدام حسین معلون بازمی گردد،اما معنی قرار دادن دوباره نام حاج مسعود رجوی و فرقه اش در لیست گروههای تروریستی آمریکا،هنگامی که عراق در اختیار این کشور قرار دارد،را تنها حاج مسعود رجوی رهبر فرقه تا عمق وجودش درک می کند و خرد کنندگی آن برایش معادل از دست دادن صدام حسین معلون می باشد

دریده شدن طلسم دیکتاتوری صدام حسین معلون و حاکمیت ننگین حزب بعث در عراق ،این فرصت را برای بعضی از خانواده های اعضای اسیر در فرقه رجوی فراهم ساخت تا به این کشور رفته و درخواست بحق خود را برای ملاقات فرزندانشان مطرح نمایند،گر چه حاج مسعود رجوی و فرقه اش به بعضی از اولین گروه خانواده ها ،با شرط و شروط بسیار و به جهت تبلیغاتی کردن موضوع اجازه ملاقات با فرزندانشان را دادند،لیکن تاثیر آن چنان شکننده بود که در دومین مراجعت این خانواده ها ،اعضای اسیر در فرقه رجوی رسماً موضع گرفته و بر اساس خط تشکیلات، نسبت خود با آنها را انکار کردند

اما این تاکتیک حاج مسعود رجوی و فرقه اش باعث نشد تا خانواده ها از خواست خود دست بکشند و چنان فضای یخزده اسارتگاه اشرف را آشفته ساختند که دو تن از اعضای اسیر در فرقه رجوی را با خود همراه کردند و اجازه بهره برداری تبلیغاتی به فرقه رجوی را نداند

گرچه حاج مسعود رجوی و فرقه اش با توسل به نیروهای آمریکایی آن دو تن را بازداشت کردند،اما این موضوع باعث ترک برداشتن دیوارهای توهم و حصارهای تشکیلاتی فرقه حاج مسعود رجوی شد

امری که به دلیل اختناق حاکم بر روابط فرقه حاج مسعود رجوی تاثیراتش تا مدتها قابل بروز در بیرون نیست

باز به منظور بحران آفرینی در روابط ایران ،و با استفاده از فرصتی که به نظر حاج مسعود رجوی موج سوار رهبر فرقه بخاطر مناقشه ایران با آژانس بین المللی پیش آمده بود

حاج مسعود رجوی و فرقه اش یک خبر جعل کردند و به اصطلاح افشاگری نمودند و از وجود یک نیروگاه اتمی مخفی در ایران خبر دادند

امری که نه تنها تبدیل به یک بحران حاد و جهانی نشد ،بلکه به ضد خود حاج مسعود رجوی و فرقه اش تبدیل شد و اکثریت قاطع کارشناسان ادعاهای آنها را فاقد اعتبار دانسته و اشاره ای هم به سوابق دروغ پردازی حاج مسعود رجوی و فرقه اش در این زمینه داشتند

آخرین حرکت حاج مسعود رجوی و فرقه اش با موج سواری بر روی مسئله پناهندگان شکل گرفت،برگزاری کنسرتی که از ابتدا تصمیم گرفته شده بود جمعیت شرکت کننده در آن دهها برابر گزارش شود و نقطه عطفی باشد برای گرایش به ابتذال عریان و پیوستن به یکی دیگر از برگزار کنندگان نوبه ای کنسرت در اروپا

نتیجه ملموس این کنسرت ،اقرار حاج مسعود رجوی رهبر نالایق فرقه به بیهوده بودن و شکست چندین سال ترور و خشونت فرقه اش بود

حاج مسعود رجوی و فرقه ورشکسته اش چاره ای ندارند جز اینکه رنگ عوض کنند و تغییر ارباب دهند؛ حاج مسعود رجوی و فرقه اش تا دیروز خبررسان موساد و سازمان سیا بودند، امروز جاسوس آل سعود گشته اند، دیروز در خفا و پشت پرده فعالیت داشتند، امروز از در و پنجره رسانه های رژیم سعودی وارد شده اند، تا اسرار جدیدی را به قول خودشان افشاءِ کنند

حاج مسعود رجوی و فرقه اش تا قبل از برجام، آخرین تلاش و تقلای خود را به خرج دادند تا توافق هسته ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ صورت نگیرد، رژیم اسرائیل و عربستان سعودی با اقمار عربی جیره خوارش، مخالف توافق بودند، ولی عاقبت مذاکرات چند ساله ی برجام برخلاف میل مخالفان به نتیجه رسید و خواب های پنبه دانه ای دشمنان ایران و مردم ایران حاج مسعود رجوی و فرقه اش نقش برآب شد و حاج مسعود رجوی و فرقه اش نتوانستند فرستی برای موج سواری پیدا کنند

بمب اتمی، اعزام نیرو به سوریه، سرنگونی ایران، همیشه تکیه کلام و ورد زبان حاج مسعود رجوی بوده و هست. شگردهای عوامفریبانه، دروغپردازی، وارونه نمایی، ایران ستیزی، خیانت، بیگانه لیسی و جاسوسی حاج مسعود رجوی و فرقه اش تازگی ندارد، این حاج مسعود رجوی هزار چهره قبلاً مرتکب خیانت به مردم ایران و وطن فروشی شده اند، زیرا جاسوسی و خیانت علیه مردم ایران رمز بقا و ماندگاری حاج مسعود رجوی و فرقه اش است، لذا حاج مسعود رجوی و فرقه اش لحظه ای دست بردار نیستند و نخواهند بود

پس از این نیز باید شاهد ناکارآمدی و عقیم بودن تاکتیکهای نامشروع این استرتژی و پایان فرصتها برای * موج سواری * حاج مسعود رجوی و فرقه اش باشیم

*** 

مصاحبه انجمن حقیقت با مجید روحیمهدی ابریشمچی حکم اعدامم را کنار قبر نیمه کنده داد و گفت باید خودت بقیه گورت را بکنی

مسعود رجوی مجاهدین خلق کشتار افراد گروگان گرفته شدهحاج مسعود رجوی درب قرارگاه های فرقه ات را در عراق تخته کردن. خون شهدا چه میشود ؟

سرنوشت مسعود رجوی و صدام حسین حاج مسعود رجوی و فرقه اش کالبدی مریض و متعفن که در تمام تاریخش بر هیچ پرنسیپی استوار نمانده است

مسعود رجوی مریم رجوی شورای ملی مقاومت خیانت جنایت مزدوریحاج مسعود رجوی راه خشونت را برای پیشبرد اهداف خود در پیش گرفت سرمایه انسانی نسلی از بهترین های این مرز و بوم ایران را به دره نیستی و فنا کشاند

مریم رجوی بزرگداشت قتل و ترور در فرانسه حاج مسعود رجوی تفاوت گرد همایی خیمه شب بازی و شوی مسخره و تکراری ویلپنت امسال با سال های قبل چیست ؟ «سرافرازی» بجای «سرنگونی»

سوء اسفتاده رجوی از پناهجویان بی خبر،حاج مسعود رجوی کم آدم کشتی حال نوبت هوشنگ پارسایی پناهنده معترض در نروژ رسیده؟

مجاهدین خلق فرقخ رجوی داعش و سوء استفاده از اسلامکجای اعمال شما با اسلام واقعی و مطابقت دارد که اینگونه دم از امام حسین و اسلام انقلابی و فلسفه عاشورا می زنید ؟

مسعود رجوی صدام حسین اشتباهاتحاج مسعود رجوی چرا درس نمیگیرید؟ چرا اصرار به ماندن در عراق دارید؟

مسعود رجوی انقلاب ایدئولوژی تجاوز رقص رهاییحاج مسعود رجوی آگاهانه از بند جیم و دوران عبور نکرده بود که به زنان مطلقه فرقه اش تجاوز جنسی میکرد

مریم رجوی تجاوز کمپ اشرفحاج مسعود رجوی تجاوز به زنان مجاهد خلق برای تو حلال ولی ازدواج برای اعضا حرام؟

مسعود رجوی مریم رجوی سوء استفاده از قرآنحاج مسعود رجوی مطلقا به قران اعتقاد نداشت. فقط سوء استفاده ابزاری میکرد برای نگه داشتن اعضای اسیر در فرقه اش

جلال گنجه ای مسعود رجوی حاج مسعود رجوی چرا در فرقه ات آزادی بیان جرم است و عقیده اعضای اسیر در فرقه ات را سرکوب می کنی

همچنین:

 • ۲۰۱۶/۰۵/۰۱ شناخت خطرات فرقه حاج مسعود رجوی و فرقه گرایی
   Majaid_Rouhiمجید روحی، صفحه فیسبوک، اول می ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی و فرقه اش شورای تقلبی و درون فرقه ای تشکیل داده اند و به دروغ اسمش را «شورای ملی مقاومت» گذاشته اند و تلویزیون و رادیویی بر پا کرده اند که درون فرقه ای است و اخبار را بطور غیر واقعی و وارونه در جهت منافع اعضای اسیر در فرقه سانسور، تعبیر و تف
 • ۲۰۱۶/۰۴/۳۰ گلادیاتورهای حاج مسعود رجوی یا ربات های مرده متحرک
   مجید روحی، صفحه فیسبوک، سی ام آوریل ۲۰۱۶:…  رباط های انسان نمای درون فرقه رجوی و حتی زندان مریم قجر عضدانلو درقلب دمکراسی اروپا فرانسه اورسورواز و کمپ تیرانا در البانی هرروزشان شبیه روزگذشته است درساعت مشخصی که صبح بسیار زود است ازخواب بیدار میشوند درمکان و ساعت مشخصی غذا می خورند کارهای
 • ۲۰۱۶/۰۴/۳۰ حاج مسعود رجوی دریافته است که دیگر در میان مردم ایران پایگاه و جایگاهی ندارد
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، سی ام آوریل ۲۰۱۶:… اما نظر شخصی من این است که گرچه پایه ریزی ایدئولوژیک حاج مسعود رجوی و فرقه اش از همان ابتدا اصولی نبوده و دارای پختگی مبارزاتی و اعتقادی نبوده است، اما رهروان آن در آن زمان جوانانی صادق بوده اند و برای همین هم با اقبال توده ای و اجتماعی روبرو بوده
 • ۲۰۱۶/۰۴/۲۹ حاج مسعود رجوی بزرگترین برده دار قرن (به مناسبت اول ماه می. روز جهانی کارگر)
  International Workers' Day1مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و نهم آوریل ۲۰۱۶:… حاج مسعود رجوی بعد از راه اندازی ترورها و بمب گذاریها در سال ۶۰ مدعی شد که برای سرنگون کردن آخوندهای دجال باید سر انگشتان حکومت جمهوری اسلامی ایران را هم ترور کرد حاج مسعود رجوی به همین خاطر دستور داد جوخه های ترور در زدن کاسب
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۸ حاج مسعود رجوی در مقابل افشای تجاوز جنسی علیه زنان مطلقه فرقه ات تا کی سکوت میکنی ؟
  Rajavi rapist 4مجید روحی، ایران اینترلینک، هشتم آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی و فرقه اش به هر عضو و سطح تشکیلاتی فرقه اش می تواند هر مارکی بزند اگر بخواهد به رده شورای رهبری اش هم مارک بزند معنی اش این است که ایدئولوژیک فرقه اش ضربه خورده است و تشکیلات فرقه اش سوراخ خواهد شد لذا حاج مسعود رجوی مثل خر در گل م
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۷ عاشورا در دستگاه حاج مسعود رجوی یعنی عاشورا گونه فرارکردن از جنگ و رستگاری
  مجید روحی، ایران اینترلینک، هفتم آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی برای فریب و سرپوش گذاشتن بر موضوع فرار خود به این مسئله دامن می زند چرا که وقتی می گوید کاش با شما بودم و با شما رستگار می شدم این سئوال به ذهن می زند که پس چرا حاج مسعود رجوی در همان ابتدای کار مبارزه مخفی پا به فرار گذاشته و
  _
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۵ حاج مسعود رجوی رهبر بازنشسته و بریده و طعمه در حاشیه نداریم ؟
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، پنجم آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی! مجاهد خلق شهامت شیرجه رفتن و جسارت ایدئولوژیکی برای بیرون ریختن تناقضات را دارد تا هر چه سریعتر و مسئولانه‌تر خود را پاکیزه نماید و بنابراین حاج مسعود رجوی پیشقدم شوید از همان مخفیگاه تان برای بردن آبروی کاذب خود  تا آبروی رهایی ب
  _
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۴ توطئه جدید حاج مسعود رجوی برای سرکوب کردن جداشده گان در کشور آلبانی
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، چهارم آوریل ۲۰۱۶:… همسویی دولت آلبانی و کمیساریای عالی پناهندگان آلبانی با حاج مسعود رجوی فرقه اش لکه ننگی است که عواقب و عوارض ناگواری به دنبال دارد.  مردم جهان نمی توانند چنین نقض حقوق بشری را نادیده بگیرند و نسبت به آن واکنشی نشان ندهند. حداقل افشاگری در رابطه با
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۱ حاج مسعود رجوی خانواده ها طبق مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دیدار با اسرا ندارند؟
  Mojahedin Khalq Rajavi cult families Liberty Feb20165مجید روحی، ایران اینترلینک، اول آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی کارش به کجا رسیده که اینگونه بی شرمانه و ددمنشانه ، ابتدائی ترین حقوق انسانی اعضای اسیر دربند فرقه اش را نیز به رسمیت نشناخته و ناجوانمردانه تمامی خواسته های ذاتی، عقلی، منطقی، عرفی و ا
 • ۲۰۱۶/۰۳/۳۱ روزگار نگذاشت حاج مسعود رجوی روی مواضعش بماند
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، سی و یکم مارس ۲۰۱۶:…  مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد که پایداری در فرقه اش شرف است؟ خب نشد! حاج مسعود رجوی هم شرف نداشت مواضع اش را ترک کرد تا در سوراخ موشش پایداری کنه. مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد که فرقه اش زندان و شکنجه نداره؟ خب
 • ۲۰۱۶/۰۳/۲۹ حاج مسعود رجوی باز دارنده آزادی انسانها (ماجرای خود سوزی فرمان شفابین)
  Massoud Rajavi Terroristمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و نهم مارس ۲۰۱۶:…  شکریه به حدی جسه کوچک و نحیفی داشت که هیچ لباسی به درستی اندازه اش نمی شد . او بسیار کودک و ساده بود همیشه کارهای سیاه و سخت به او داده می شد . سواد خواندن و نوشتن بسیار کمی داشت . خیلی سخت مسائل را می فهمید . فرماندهی که برایش می گذا
  _
 • ۲۰۱۶/۰۳/۲۸ حاج مسعود رجوی سر به نیست کردن نفرات و جوابگو نبودنت هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال است؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم مارس ۲۰۱۶:…  وقتی این سه نفر را فرستادن به قتلگاه و کشته شدن، خواهر راضیه و بقیه از راه دیگری برگشتن. وقتی رسیدن به مقر در پراکندگی همه میپرسیدن سه نفر چه شدن گفتن به شهادت رسیدن برای همه شک برانگیز بود که این سه نفر شهید شدن ولی برا
 • ۲۰۱۶/۰۳/۲۶ خانوم مریم رجوی اگه باغبان هستی اول باغچه خودتو بیل بزن (س = سنگ پا)
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم مارس ۲۰۱۶:…  نهایتاً سماق به داد فرقه رجوی خواهد رسید، زیرا در این بیکاری و علاقی و زمین گیر شدن ارتش آزادی بازوی پر افتخار خلق ایران، بهتر است اعضای اسیر در مقرهای خود به مکیدن سماق مشغول باشند تا شاید در آینده بسیار دور، تعجیلی در فرج و ظهور حاج مسعود رجو
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۹ حاج مسعود رجوی لمپنیزمت هم در راستای سرنگونی است؟
  Rajavi_Saddamمجید روحی، ایران اینترلینک، نوزدهم مارس ۲۰۱۶:…  در یکی از نشستهای عمومی حاج مسعود رجوی با ادبیات لومپنی با دختر مریم قجر عضدانلو و مهدی ابریشمچی رابطه بر قرار میکرد حاج مسعود رجوی با آوردن یک عروسک خروس و تقلید صدای خروس به ارضای جنسی خود توجه میکرد به طوری که در محفل های نفرات اسیر در فرقه ب
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۷ حاج مسعود رجوی اعضای اسیر در فرقه ات که بازیچه خواهران شورای رهبری هستن در راستای سرنگونی بود؟
  Rajavi Mojahedin Khalq Rohi March20165مجید روحی، ایران اینترلینک، هفدهم مارس ۲۰۱۶:…  گفتم من مقصر نبودم و این خواهران شورای رهبری هستن همه نفرات را بازیچه خودشان کردن. نسرین من را بعد از زندان فرستاده بود پیش تو که کمکم کنی تشکیلاتی بشوم ولی شما خواهران شورای رهبری من و نفرات دیگر را بازیچه خودتان کرد
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۶ اگر پایداری در فرقه رجوی، شرف است حاج مسعود رجوی که بیشتر از همه نیاز به شرف دارد
  مجید روحی، ایران اینترلینک، شانزدهم مارس ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی ستارخان کجا در خانه اش میلیونها دلار پول مزدوری و وطن فروشی جمع کرده بود؟ حاج مسعود رجوی ستارخان کجا یاران خودش را به دشمن تحویل داد؟ در صورتیکه شما بهترین فرزندان این میهن را یا در میدان مین های بی
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۵ حاج مسعود رجوی، نسل کشی کردها هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟
  Mojahedin Khalq Kurdish massacar 2مجید روحی، ایران اینترلینک، پانزدهم مارس ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی و فرقه اش در آن روزها، در نواحی اطراف حلبچه از جمله در خورمال، سید صادق، دربندیخان و حتی کمی دورتر در سلیمانیه،  پایگاه شنود و جاسوسی داشتند. حاج مسعود رجوی و فرقه اش از آن پایگاهها برای جمع آوری اطلاعات
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۴ حاج مسعود رجوی آرزوهای سرنگونیت بر باد رفت
   مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم مارس ۲۰۱۶:…  اکنون پس از گذشت بیش از چندین دهه از تأسیس فرقه از آن نگاه اولیه و هدف تعریف شده ی اولیه چیزی باقی نمانده است و این همان حاج مسعود رجوی است که روزی مدعی سرنگونی آخوندهای دجال و تأسیس حکومت دمکراتیک سکولار در ایران بود واقعیت کشک و پوشال بودن تمامی
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۲ حاج مسعود رجوی برای هیچ کس ارزش انسانی قائل نیست
   تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویمجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم مارس ۲۰۱۶:…  این نحوه ی رفتار با انسان ها، در خارج ازفرقه رجوی هم وجود داشته و دارد. نمونه های زیادی وجود دارد که چگونه حاج مسعود رجوی در شورای ملی مقاومت، افراد و شخصیت های مختلف یا حتی احزاب و نیروهای سیاسی و هنرمندان را مورد استفاده
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۰ حاج مسعود رجوی چرا احمد مقصودی را آگاهانه فرستادید در دل مانور سپاه؟
   Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم مارس ۲۰۱۶:…  زهره قائمی گفت احمد و یک نفر دیگه میرفتن عملیات افتادن تو کمین نیروهای سپاه و بسیج  شهید شدن. بعد از مراسم برای همه سوال شده بود که حاج مسعود رجوی خودش پیام داد که در مرز ایران سپاه و بسیج دارن مانور اجرا میکنند چطور احمد و یک نفر دیگه را از وسط نیر
 • ۲۰۱۶/۰۳/۰۹ حاج مسعود رجوی و سرنگونی با ترقه های چهارشنبه سوری
   Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، نهم مارس ۲۰۱۶:…  این توهم ناشی از عدم اطلاع از فرهنگ عمومی و جامعه کنونی ایران است. کسانی که قریب به چندین سال است از جامعه خارج شده و هیچگونه ارتباطی با جامعه نداشته اند چگونه می خواهند برای چنین جامعه ای نسخه بپیچند و معضلات آنرا درمان کنند. بر فرض اینکه در چهارش
 • ۲۰۱۶/۰۳/۰۲ مریم قجر عضدانلو حنایت دیگر رنگی ندارد (البغدادی، رجوی و روز زن)
  Maryam_Rajavi_Women_Dayمجید روحی، ایران اینترلینک، دوم مارس ۲۰۱۶:… مریم قجر عضدانلو! جنابعالی که در سخنرانی های هرساله دم از حقوق زنان می زنید و الی آخر…  حاج مسعود رجوی پیش از چهارصد تن از زنان بی همسر را در حضور خودتان به عقد خودش در آورد. مریم قجر عضدانلو! جنابعالی که در سخنرانی های هرساله دم از حقوق
 • ۲۰۱۶/۰۳/۰۱ حاج مسعود رجوی کریم رو می فرستادی سر زندگیش چرا سرش را کردید زیر آب؟
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، اول مارس ۲۰۱۶:… کریم زد زیر گریه و گفت من زن و یک بچه کوچک دارم فرقه به من گفت بیا بفرستمت اروپا اونجا کار کن و نصف روز هم هواداری از فرقه بکن. الان با دروغ و کلک من را آوردن اینجا و لباس نظامی تنم کردن. گفتم من نمیخواهم اینجا بمانم من را بردن زندان و شکنجه کردن و ازم کاغذ نف
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۸ شکنجه و سر به نیست کردن حسین بخاطر پاره کردن عکس حاج مسعود رجوی در راستای سرنگونی بود؟
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۶:… بعد از یک ماه حسین را آوردن که دستش ضرب دیده بود و زیر چشمانش کبود شده بود. من در فرقه رجوی آرایشگری میکردم. حسین را آوردن که موهایش را بزنم بعد مسئولی که مواظب حسین بود صدایش کردن رفت. از حسین پرسیدم کجا بردنت؟ حسین شروع کرد به فحش دادن به حاج مسعو
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۷ همه از مرگ میترسند حاج مسعود رجوی از ملاقات خانواده ها با عزیزانشان
  Mojahedin Khalq_Feb20168مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی این حق پدران ومادران وخواهران وبرادران واشنایان اعضای اسیر در فرقه ات است که باید با عزیزانشان ملاقات کنند هیچ کس نمی تواند مانع ان شوند نه سازمان ملل و نه هیچ ارگان دیگری نه میتوانند و نه میخواهند که مانع ان شوند.
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۶ مردم با رفتن پای صندوقهای رای، تو دهنی دیگری به حاج مسعود رجوی زدند
  Mojahedin Khalq Election 20162مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۶:…  حال باید منتظر باشیم  ببینیم چند روز بعد از انتخابات حاج مسعود رجوی از مخفیگاهش چه تحلیلی میکند؟ رژیم ایران سرنگون میشود؟ رفسنجانی پای برهنه به عراق می اید؟ یا اینکه حاج مسعود رجوی از مخفیگاهش یک بامبول دیگر یا فیل دیگر هوا
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۶ حاج مسعود رجوی از اسرای جنگی زیر شکنجه برگه نفوذی میگرفتی در راستای سرنگونی بود?
  Massoud rajaviمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۶:… محمد تعریف میکرد در پروژه رفع ابهام سال ۷۳ و ۷۴ زیر شکنجه بود به دستور حاج مسعود رجوی و از محمد زیر شکنجه برگه ای گرفته اند که نوشته بود نفوذی هستش و برای ترور مسعود رجوی به ارتش شکست خورده پیوسته از اردوگاه عراق و حاج مسعود رجوی محمد را بخشیده و به
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۵ خدایا این فرقه چقدر به نظرم آشناست
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم فوریه ۲۰۱۶:… فرقه رجوی فرقه ای هست که رنگهای رنگین کمان مکروهند و رنگ سیاه مستحب هست. فرقه رجوی فرقه ای هست که ازدواج ممنوع هست و بچه ای به دنیا نمی آید و همه از هم کینه دارند. فرقه رجوی فرقه ای هست که زن و مرد جدا جدا هستن حتی در پمپ بنزین . فرقه رجوی فرقه ای هس
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۰ حاج مسعود رجوی مطلقا اعتقادی به خدا و امام حسین و مراسم و مناسک مذهبی ندارد
  Massoud Rajavi Islamic 3مجید روحی، ایران اینترلینک، بیستم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی اگر تو خودت را جای امام حسین جا میزنی کجا امام حسین افرادش را به زندان کردن تهدید میکرد ؟ حاج مسعود رجوی کجا امام حسین افراد خودش را در بیابانها رها کرد و فرار کرد؟ حاج مسعود رجوی امام حسین کجا اهل و بیت خودش را به جای امن ف
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۹ حاج مسعود رجوی با “پروژه شهید بازی” چه چیزی برای ایران و ایرانی آوردی؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، نوزدهم فوریه ۲۰۱۶:… وقتی حاج مسعود رجوی در پیامش به اعضای اسیر در فرقه اش میگوید “اگر سربازان عراقی در اشرف یا لیبرتی به شما حمله نکنند ده بار و اگر حمله کنند صدبار برنده اید”، خوب معلوم است دنبال صد بار برنده شدن است و از اعضای اسیر فرقه اش در عراق
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۸ حاج مسعود رجوی تولید شکنجه گر هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟
  mahvashsepehri Nasrin Mojahedin Khalqمجید روحی، ایران اینترلینک، هجدهم فوریه ۲۰۱۶:… بعد مهوش سپهری یک برگه داد به من و گفت این را ضد اطلاعات داده که به تو شک دارند و باید امضاء کنی.. احمد واقف که همان براعی است خودکار را با زور میکرد توی دستم میگفت امضاء کن برگه را. گرفتم پاره کردم. مهوش سپهری گفت کاغذ زیاد دا
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۷ همه دزدی های حاج مسعود رجوی در راستای سرنگونی است
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، هفدهم فوریه ۲۰۱۶:… دم صبح بود گله گاوی رو دیدیم که ول هستن. مسئولم گفت میخواهیم این گاوهارو بگیریم ببریم داخل قرارگاه. گفتم به مسئولم اینها صاحب دارن این کار درستی نیست دزدی است. مسئولم اعصبانی شد گفت دستور حاج مسعود رجوی هست. تو میتونی دستور حاج مسعود رجوی را اطاعت نکنی؟ رفتیم یک گاوی ک
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۶ حاج مسعود رجوی هر چی رو برای خودت می پسندی برای اعضای فرقه ات هم بپسند
  Rajavi_Saddamمجید روحی، ایران اینترلینک، شانزدهم فوریه ۲۰۱۶:…  همیشه در صحنه سیاسی تا زمانی که همه چیز آرام است و هیچ خطری در کار نیست حاج مسعود رجوی وجود دارد ولی تا اندکی احساس خطر میکند حاج مسعود رجوی محو می شود. در زمان  فاز سیاسی و در جریان رو در رویی با رژیم تا زمانی که مبارزه سیاسی بود و خطری وجود نداشت هر
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۵ تنها عملیاتهای که حاج مسعود رجوی با موفقیت انجام میداد عملیاتهای فرار بود
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، پانزدهم فوریه ۲۰۱۶:…  باید از حاج مسعود رجوی سوال کرد: حاج مسعود رجوی بحث های شقه و قهر چه شد؟ حاج مسعود رجوی بحث های جرقه و جنگ چه شد ؟ حاج مسعود رجوی بحث های انقلاب ایدئولوژیک که معادل ناو هواپیما بر گفته می شد چه شد ؟ حاج مسعود رجوی بحث های خاتمی رئیس جمهور، ختم رژیم چ
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۴ حاج مسعود رجوی تا کی اعضای اسیرو بی هویتت حق سوال و اعتراض ندارند
  مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی در راستای همین بی هویت کردن اعضای اسیر فرقه اش چنان پیش رفت که  دیگر هیچ کار و هیچ برنامه ای در اختیار کسی نبود و افراد مهره ای بیش در دستان حاج مسعود رجوی نیستند که امروز می بینیم صورت های خود را پوشانده و با فحش و ناسزا و اعمالی
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۳ حاج مسعود رجوی سرنگون نکردی، بد سرنگونت کردن
  مجید روحی، ایران اینترلینک، سیزدهم فوریه ۲۰۱۶:… حاج مسعود رجوی چه شده؟ تو که خودت را رهبر مقاومت و مسئول سرنگونی آخوندهای دجال میدونستی ولی حالا همه شعارهای قبلی را کنار گذاشته و صرفا مسئول آخرت نیروهای خود شده ای؟ حاج مسعود رجوی حالا چرا به جای وعده سرنگونی آخوندهای دجال و کسب قدرت در این دنیا به وعده رستگ
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ حاجی مسعود رجوی حرفت راسته؟ یک دونه مدرک از محمد رضا اسکاردی رو کن
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم فوریه ۲۰۱۶:… جا دارد از مسعود رجوی سوال کنیم چرا تعداد و اسامی کسانی را که در پروژه ی رفع ابهام پایشان به زندانهای اشرف افتاد اعلام و شفاف سازی نمیکنید؟ حاجی مسعود رجوی با دستور شما بود که در زندانهای اشرف از افراد زیر شکنجه و آزار و اذیت و نیرنگ مجبور میکردید …
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ حاج مسعود رجوی! برای مارک زدن هایت مدرک هم داری؟
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم فوریه ۲۰۱۶:… داشتم تو اینترنت دنبال جوک خنده دار میگشتم که یکی از سایتهای فرقه رجوی را دیدم صفحه را باز کردم و چند مطلبش را خواندم درباره جداشده ها بود که مرغ پخته را هم به خنده در می آورد. دستگاه دروغ پرداز رجوی ها دیگر برایشان مهم نیست که چه چیزی را در سایت های کثیف خود سر هم می کنند م
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ حاج مسعود رجوی وطن فروشی به چه قیمت
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۶:…باید یه مسعود رجوی و فرقه اش گفت این نتیجۀ وطن فروشی و بریدن از مردم ایران و ایرانیان خارج کشور و رفتن زیر پرچم بیگانگان و آویزان شدن به دامن هر کس و ناکسی است که برای جمع کردن سیاهی لشکر جهت تظاهرات به چه کثافتکاری هایی که تن در نمی دهی!
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ جان اعضا در فرقه برای مسعود رجوی ارزشی دارد؟
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، هشتم فوریه ۲۰۱۶:… مسعود رجوی بیش از چندین دهه است که رهبری فرقه خود را به دست گرفته. مسعود رجوی نظر و ایده هیچ کس را قبول نداشته و به جز خودش چه در درون و چه در بیرون از تشکیلات فرقه ای کسی را به رسمیت نمی شناخت و نمی شناسد …
 • ۲۰۱۶/۰۲/۰۱ حاج مسعود رجوی دم از کدوم جامعه بی طبقه توحیدی میزدی؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، اول فوریه ۲۰۱۶:…  چگونه مسعود رجوی مدعی بر پایی جامعه بی طبقه توحیدی است که در نشستهای عمومی به خانواده ها و خلق قهرمان توهین و اهانت میکند. چگونه مسعود رجوی مدعی بر پایی جامعه بی طبقه توحیدی است که چند سال است به خانواده ها اجازه ملاقات نمی دهد که با فرزندان اسیرشان ملاقات کننداینتر

 • ۲۰۱۶/۰۱/۳۱ ذهن بیمار و اوهام گرای مسعود رجوی در همه سر فصل ها
  مجید روحی، ایران اینترلینک، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۶:… تلاش های چندین ساله مسعود رجوی و فرقه رجوی به همراه شرکای منطقه ای‌شان برای تحریک غرب به ایجاد جنگی دیگر با ایران هم با توافق ها پنج بعلاوه یک به شکست انجامید و سایه جنگ از سر مردم ایران
 • ۲۰۱۶/۰۱/۳۰ مسعود و مریم رجوی نوک شاغول مبارزه رو گرفتید سمت خانواده ها؟ (+ فیلم )
  مجید روحی، ایران اینترلینک، سی ام ژانویه ۲۰۱۶:… مسعود و مریم رجوی مفلوک باید بدانند که از سوزوگداز، دروغ و اتهام زنی های خود علیه خانواده های اسیران دربند فرقه و تلاش های آنها درراه نجات فرزندانشان نه تنها نتیجه ای نخواهند گرفت بلکه باعث بی آبرویی و افشای هرچه بیشترماهیت دروغین خود
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۹ مسعود و مریم رجوی تا کی نقض حقوق بشر و ممانعت از ملاقات خانواده ها
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۶:…  مسعود و مریم رجوی یادتان است در نشستهای عمومی در باقرزاده بالای سن ژست میگرفتید و میگفتید رژیم ایران نمیگذارد خانواده های زندانیان سیاسی با فرزندانشان ملاقات کنند و این نقض حقوق بشر است و این کار رژیم ایران و آخوندهای دجال عملی ضد انسانی و ضد بشریت است
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۸ حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۶:… اگر مسعود رجوی در این چند دهه مبارزه گذشته با توهم تحلیل های آبکی و رویا پردازی حرکت نمیکرد و تابلوهای بی مفهوم و احمقانه ترسیم نمیکرد امروز در این جایگاه نبود که در انزوای کامل سیاسی، استراتژیک، اجتماعی، تاریخی، تاکتیکی باشد. که امروز به این شکل
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۷ “مریم رجوی” این “پدیده حقوق بشری” را بیشتر بشناسیم
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۶:… مریم قجر عضدانلو خود را آزادی خواه در اروپا و سیمای سازش معرفی می کند و مدعی هست که می خواهد آزادی را برای هموطنان خود به ارمغان بیاورید و از طرف دیگر در مناسبات فرقه رجوی سرکوب شدید و خفقان و سانسور شدید بیداد می‌کند و کسی حق اظهار نظر و انتقاد از فرمان
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۶ دلیل مخفی شدن و غایب بودن مسعود رجوی چیست؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم ژانویه ۲۰۱۶:…  فوبیای “وزارت اطلاعات” آنقدر توسط مسعود رجوی تکرار شده که خودش هم باور کرده که همیشه چند مأمور وزارت اطلاعات پشت سرش هستند. و شاید بعد از همکاری با دشمن متجاوز به خاک میهن و خوش خدمتی های هسته ای و غیر هسته ای برای صهیونیست ها و تروریست های تکفیری آنچنان
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۵ فرار از اسارتگاه لیبرتی و ضربه های کشنده بر پیکره فرتوت فرقه رجوی
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم ژانویه ۲۰۱۶:… به آقایان محمود روح الله زاده و آشور ورشی که توانسته اند با فرار از چنگال تشکیلات فرقه رجوی خود را از قید و بندهای فیزیکی و روحی آزاد سازند و قدم به دنیای آزاد بگذارند تبریک میگویم. خبر فرار و رها شدن هر اسیری از چنگال مسعود و مریم رجوی شیاد و جنایتکاران
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۴ دلیل دشمنی مسعود رجوی با خانواده ها چیست و تا کجا ؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۶:…  باید از مسعود و مریم رجوی سوال کرد چرا انقدر از خانواده های نیرو و یاران وفادار خوتان میترسید؟ مسعود و مریم رجوی! شما مدعی بودید که خلق قهرمان را از دست آخوندهای دجال و ستمگر رها سازید و به خلق قهرمان آزادی بدهید. مسعود و مریم رجوی