حاج مسعود رجوی تجاوز به زنان مجاهد خلق برای تو حلال ولی ازدواج برای اعضا حرام؟

حاج مسعود رجوی تجاوز به زنان مجاهد خلق برای تو حلال ولی ازدواج برای اعضا حرام؟

Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، سیزدهم آوریل 2016:…  یکی از شکنجه گر های زن فرقه حاج مسعود رجوی هر روز چند بار به خواهر مجاهد که زیر شکنجه بود با صدای بلند میگفت میگی کی این بلا رو سرت آورده  یا بگم این شکنجه گرهای مرد لختت کنند و بهت تجاوز کنند تا زبان باز کنی و مثل بلبل اعتراف کنی؟ هفته ها گذشت از شکنجه خواهر مجاهد بعد دیگه صدای نیامد خدا میداند چه بلای سرش آوردن به دستور حاج مسعود رجوی … 

مریم رجوی تجاوز کمپ اشرفشورای رهبری ، بهانه ایی برای شروع تجاوز ( سوء استفاده جنسی رجوی از زنان صدای دبیر دوم سفارت امریکا را هم در آورد)

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

حاج مسعود رجوی چرا تجاوز جنسی به زنان مطلقه مجاهد خلق فرقه ات برای تو حلال است ولی ازدواج برای اعضای فرقه ات حرام و زندانی و شکنجه شدن دارد؟

مجید روحیحاج مسعود رجوی سالیان با سوار شدن برشعارهای پر طمطراق آزادی و برابری زنان با مردان و دادن آوانس مثبت به زنان و انبوهی ترفندهای پوشالی برای فریب افکار عمومی و وانمود کردن به اینکه حاج مسعود رجوی و فرقه اش جنبشی هستند که از لحاظ بها دادن به آزادی زنان از همه جلوتر هستند از هیچ چیز فروگذاری نکرده اند

حاج مسعود رجوی با به راه انداختن انقلاب ایدئولوژیک خانواده ها را در فرقه اش از هم میپاشاند و با طلاقهای اجباری زنها را از مردان جدا میکرد و با آوردن بند ب که تمام زنهای عالم در حریم حاج مسعود رجوی باشند و شخص خود حاج مسعود رجوی اجازه داشته باشه با زنان مطلقه ای که از شوهرانشان آنها را جدا کرده و گرفته ارتباط جنسی برقرار کند و برای حاج مسعود رجوی ارتباط جنسی حلال باشد اما برای اعضاء فرقه اش حرام باشد و حتی نباید اعضاء فرقه اش به زنی فکر کند

وقتی در زندان فرقه رجوی در اسارتگاه اشرف بودم  صبح زود زندانبان های حاج مسعود رجوی ریختن داخل سلولم و شروع کردن به تفتیش بدنی  و بعد به من دستبند زدن و گونی کردن سرم و کلی راه بردن بعد با مشت و لگد سوار ماشین کردن و بعد از کلی راه بردن در خیابانهای اسارتگاه اشرف که من نفهمم کجا میبرند درب بزرگی باز شد من را با لگد و مشت در محوطه توپ فوتبال کردن. بعد انداختن داخل سلول انفرادی گونی را از سرم برداشتن و چشمانم را باز کردن و قوانین زندان جدید را به من توضیح دادن.  از سوراخ جای کولر بیرون معلوم میشد نگاه کردم فقط دیوارهای زرد خیلی بلندی بود و فقط می توانستم آسمان را نگاه کنم

ساعتهای 8 الی 9 صبح بود که از پشت دیوار صدای شکنجه و فریاد یک خواهرمجاهد بلند شد.

 شکنجه گران فرقه حاج مسعود رجوی با صدای بلند سوال میکردن این بلا را کی سرت آورده جواب بده خودت را از شکنجه شدن رها کن ؟  خواهر مجاهد که  شکنجه میشد میگفت به شکنجه گرهای فرقه حاج مسعود رجوی که من کسی رو لو نمیدهم هر چقدر میخواهید شکنجه ام کنید.

بعد صدای شکنجه گرهای زن فرقه حاج مسعود رجوی بلند میشد که به خواهر مجاهد میگفتن روسریت را سرت کن اینجا برادران هستن.

خواهر مجاهدی که زیر شکنجه بود میگفت من از روسری بدم میاد سرم نمیکنم. بعد شکنجه گرهای فرقه حاج مسعود رجوی شروع کردن به ضرب و شتم خواهر مجاهد و فحش دادن های خیلی رکیک که تو عمرم هم نشنیده بودم. خواهر مجاهد هم فریاد میکشید. زیر شکنجه خیلی درد ناک بود کسی که برای آزادی مردمش پیوسته به فرقه رجوی تا ملتش را از ظلم و ستم آخوندهای دجال رها کنه بعد باید به دستور رهبر فرقه حاج مسعود رجوی شکنجه بشه.

بعد صدای خواهر مجاهد زیر شکنجه یواش یواش قطع شد تا نیم ساعتی همه جا غرق سکوت بود یک دفعه یکی از شکنجه گرهای زن فرقه حاج مسعود رجوی با صدای بلند میگفت روسریش را سرش کنید وقتی به هوش آمد دوباره بازجوی را شروع میکنیم.

چند هفته ای خواهر مجاهد زیر شکنجه و بازجویی بود. شکنجه گرهای فرقه رجوی به هر قیمتی بود میخواستن اعتراف بگیرن  ولی خواهر مجاهد حرفش یکی بود میگفت من کسی رو لو نمیدم.

یکی از شکنجه گر های زن فرقه حاج مسعود رجوی هر روز چند بار به خواهر مجاهد که زیر شکنجه بود با صدای بلند میگفت میگی کی این بلا رو سرت آورده  یا بگم این شکنجه گرهای مرد لختت کنند و بهت تجاوز کنند تا زبان باز کنی و مثل بلبل اعتراف کنی؟

  هفته ها گذشت از شکنجه خواهر مجاهد بعد دیگه صدای نیامد خدا میداند چه بلای سرش آوردن به دستور حاج مسعود رجوی.

درود بر غیرت این خواهر مجاهد که هفته ها زیر شکنجه شکنجه گرهای فرقه حاج مسعود رجوی سکوت کرد و دم نزد.

در صورتیکه حاج مسعود رجوی خودش در زندان ساواک یک سیلی هم نخورده تمام بنیانگذاران فرقه را لو داد.

ای شرم بر تو حاج مسعود رجوی اگر مدعی این هستی پرچم بنیانگذاران حنیف نژاد و سعید محسن را بلند کردی، حاج مسعود رجوی همه چیز را به گند کشیدی و خراب کردی.

کدام انسانی در این کره زمین می تواند تحمل کند چنین استثمار حاج مسعود رجوی را که مدعی آزادی زن است و لباس آزادیخواهی پوشیده است.

این سرنوشت رهبران همه فرقه هاست. وقتی قدرت و سکس به خدمت یکدیگر در می آیند و رسیدن به سکس آخرین مرحله از فروپاشی قدرت است که در فرقه های دیگر مثل فرقه حسن صباح و….. وجود داشته است و در زمان حال خود فرقه رجوی و شخص خود حاج مسعود رجوی با زنان مطلقه ای فرقه اش که از شوهرانشان را از آنها جدا کرده و به عقد انقلابی خود در آورده ارتباط جنسی برقرار کرده است برای شخص حاج مسعود رجوی حلال است و برای اعضای اسیر در فرقه اش حرام.

باید از حاج مسعود رجوی سوال کرد که در نشستهای عمومی در قرارگاه باقرزاده میگفتی این تشکیلات فرقه ات انقدر پاک است که مردم التماس میکنند که دخترانشان را بفرستن به درون مناسبات و تشکیلات فرقه ات که دستور شکنجه و سر به نیست کردنشان را صادر کنی و به شکنجه گرهایت اجازه تجاوز در زندانهای فرقه ات بدهی

حاج مسعود رجوی از کدام مناسبات و تشکیلات پاک دم میزدید مناسباتی که با دیکتاتوری و زندان و شکنجه و سر به نیست کردن کنترل میشود؟

حاج مسعود رجوی از این فاکتها در تشکیلات و مناسبات پاک فرقه ات خیلی زیاد بود و خیلی ها را هم دیدیم و شنیدیم در قرارگاه های دیگر فرقه ات خدا میداند که چه تعداد از اعضای اسیر را با مارک زدن رابطه جنسی سر به نیست کردید. حتما هم شکنجه گران فرقه ات قبل از سر به نیست کردن به اعضای اسیر و نگونبخت گفتن که اگر گناه کار باشی میروی جهنم و اگر بی گناه باشی می روی اون دنیا بهشت و نفر را به قتل رساندن.

حاج مسعود رجوی این حرف که خوب به یادتان هست در نشست عمومی در قرارگاه باقرزاده به همه اعضای اسیر میزدید و اعضای اسیر برای حرف شما کف و صوت میزدن.

چرا حاج مسعود رجوی و فرقه اش در مقابل افشا شدن تجاوزات جنسی ، ایدئولوژیکی حاج مسعود رجوی علیه زنان مطلقه بی گناه فرقه اش که حلال میدانست برای خودش سکوت کرد و هیچ وقت موضعگیری نکرده ؟

سوء استفاده جنسی حاج مسعود رجوی از زنان مطلقه در فرقه اش که برای خودش حلال بود آنقدر زیاد بود که صدا و فریاد شخصیتها و نویسندگان بین‌المللی را نیز درآورده بود. به گونه‌ای که چند سال قبل دبیر دوم سفارت آمریکا در بغداد طی گزارشی مستند، از بخشی از جنایات حاج مسعود رجوی و فرقه اش در تسویه حساب‌های خونین و به قتل رساندن اعضای اسیر در فرقه اش ، تجاوز به زنان حاضر در فرقه اش، مسموم سازی و اعدام دهها تن از اعضای بریده فرقه اش پرده برداشت.

این مقام آمریکایی که به مدت ۹ ماه، اسناد و پرونده‌های سیاه حاج مسعود رجوی و فرقه اش در عراق را مورد مطالعه و بازبینی قرار داده بود و خود نیز از مسئولان مرتبط با مسائل فرقه رجوی بوده است، در گزارش خود می ‌نویسد:  حاج مسعود رجوی مانند «ملک فاروق» پادشاه سابق مصر حتی به زنان همکار خود نیز رحم نمی‌ کرد.

چرا حاج مسعود رجوی و فرقه اش در مقابل افشای این مقام امریکایی هم سکوت کرد و موضعگیری نکردند؟ حداقل می توانست مارک مزدور وزارت اطلاعات را به این مقام آمریکایی بزند و یا با پول هنگفتی دهان مقام آمریکایی را ببندد.

حاج مسعود رجوی روابط جنسی که برای خودش حلال بود با افراد نظامی، سیاسی و دفتری زن فرقه اش داشت و دستور عقیم سازی برخی از زنان فرقه اش را نیز صادر کرده بود. مقام آمریکایی در گزارشش یاد آوری کرده بود که خود شاهد دیدن فیلم‌هایی از اعترافات زنان فرقه رجوی بوده است.

دبیر دوم سفارت آمریکا در بغداد همچنین متذکر شده بود که حاج مسعود رجوی برای دست یافتن به برخی از زنان در فرقه اش، همسران آنها را به ماموریت‌های مرگبار می‌ فرستاد و به شیوه «ناپلئون» زنان آنها را تصاحب می‌ کرد و در اسناد موجود در فرقه اش نیز به این موضوع بر می‌ خوریم که تعدادی از مرگ‌ های اعضای اسیر در فرقه رجوی تصادفی نبوده بلکه از قبل برنامه ‌ریزی شده بود به دستور حاج مسعود رجوی و فرقه اش.

حاج مسعود رجوی و فرقه اش به هر عضو و سطح تشکیلاتی فرقه اش می تواند هر مارکی بزند اگر بخواهد به رده شورای رهبری اش که برایش حلال بودن هم مارک بزند معنی اش این است که ایدئولوژیک فرقه اش ضربه خورده است و تشکیلات فرقه اش سوراخ خواهد شد. لذا حاج مسعود رجوی مثل خر در گل مانده است تا با این مسئله چگونه برخورد کند. بعد از جنگ آمریکا و عراق و سرنگون شدن صاحبخانه صدام حسین از نظر حاج مسعود رجوی نیروهای زیادی از رده های مختلف از فرقه اش جدا شده اند اما تنها چند نفر از شورای رهبری تا کنون جدا شده اند.

کسانی که در فرقه رجوی بوده اند و یا مسائل فرقه رجوی را دنبال کرده اند می دانند که شورای رهبری یعنی چه و برای حاج مسعود رجوی که حلال بودن چه در تشکیلاتش در عراق و چه در اروپا چه نقشی دارند.

بخاطر این حاج مسعود رجوی و فرقه اش چند سالی است هر حرفی را زنان جدا شده شورای رهبری که برایش حلال بودن افشا کرده اند می شنود سکوت می کند. زنان جدا شده شورای رهبری  نقاب از چهره کثیف حاج مسعود رجوی کنار زده اند و حاج مسعود رجوی شدیدا سکوت کرده است و هیچ موضعگیری نمیکند و بخودش فشار می آورد و خوب می داند که کسی که به سطح شورای رهبری می رسد یعنی از همه چیزش گذشته و از همه نظر حلال و اوکی بوده است و قابل اعتماد حاج مسعود رجوی و فرقه اش است و حاج مسعود رجوی  الکی به کسی رده نمی دهد حاج مسعود رجوی  بخاطر این موضوعات سکوت کرده و حرفی برای گفتن و موضعگیری ندارد و با این استخوانی که در گلویش گیر کرده مانده چکار کند.

بسیار عجیب است که حاج مسعود رجوی و فرقه اش چگونه چند سال است دندان به جگر نهاده است و سکوت کرده است

افسوس که حاج مسعود رجوی راه بنیانگذاران فرقه اش را به گند کشید و این افشاگری های جداشده گان نه تنها بهت و حیرت همگان را برجا گذاشت بلکه سبب شد تا جوانان و آزادیخواهان چهره واقعی شخص حاج مسعود رجوی و تشکیلات مخوف وی را ببینند و اینچنین صدای مرگ و احتضار فرقه رجوی که در عوض گرفتن همه چیز افراد برای چنین رهبری کثیفی چون حاج مسعود رجوی که مدعی آزادی زن و دمکراسی و شعارهای وسوسه انگیز است.

ظلم و ستمی که از سوی حاج مسعود رجوی علیه زنان گرفتار در فرقه اش اعمال شده است، کمتراز جنایات صورت گرفته شده توسط داعش علیه زنان ایزدی عراق نیست. وقتی خبر از برگزاری خیمه شب بازی مریم رجوی به مناسبت روز جهانی زن را می شنویم، درست مثل این است که بگویند ابوبکر البغدادی سرکرده داعش نیز به مناسبت روز زن مراسم برپا کرده است.

حاج مسعود رجوی و فرقه زن ستیز زمانه، که بیش از هزار زن سیه روز را در جریان قاچاق انسان به عراق و فرقه اش کشاند، امروز با سوء استفاده از ناآگاهی هواداران اجاره ای، بر آن است تا به عوامفریبی و فرافکنی ادامه دهد. ناقض حقوق هر مرد و زن، حامی و مدافع زنان جهان شده!

پیر عجوزه مکار خیال می کند با پول و پارتی، بزن و بکوب و رقاصی می تواند اعتبار و ارزش از دست رفته خود و شوهرش حاج مسعود رجوی زنباره را باز یابد.

مدعی دروغین دفاع از زن، به مناسبت روز زن در پاریس بساط عیش و نوش به راه انداخته بود به فریاد و فغان مادران فرزند ربوده شده و زنان بی سرپرست که در اطراف کمپ لیبرتی در انتظار چند دقیقه ملاقات با عزیزانشان هستند، توجهی نمی کند.

در پایان

چرا شخص خود حاج مسعود رجوی اجازه داشته باشه با زنان مطلقه ای که از شوهرانشان آنها را جدا کرده و گرفته ارتباط جنسی برقرار کند و برای حاج مسعود رجوی ارتباط جنسی حلال باشد اما برای اعضاء فرقه اش حرام باشد و حتی نباید اعضاء فرقه اش به زنی فکر کند؟

زن های عضو شورای رهبری، تک به تک به عقد مسعود رجوی در آمدند

(نمونه ای از گردنبندهای هدیه ای مسعود رجوی به زنان حرمسرای اشرف)

خدایا این فرقه چقدر بنظرم آشناست

مسعود رجوی و فروغ جاویدان تنها عملیاتهای که حاج مسعود رجوی با موفقیت انجام میداد عملیاتهای فرار بود 

حاج مسعود رجوی از اسرای جنگی ایران در فرقه ات زیر شکنجه برگه نفوذی میگرفتی در راستای سرنگونی بود?

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ لیبرتی 2016همه از مرگ میترسند حاج مسعود رجوی از ملاقات خانواده ها با عزیزانشان

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsحاج مسعود رجوی با “پروژه شهید بازی” چه چیزی برای ایران و ایرانی آوردی؟

مسعود رجوی فراریحاج مسعود رجوی هر چی رو برای خودت می پسندی برای اعضای فرقه ات هم بپسند

حاج مسعود رجوی تولید شکنجه گر هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟ 

مسعود رجوی و فروغ جاویدان حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1حاج مسعود رجوی سرنگون نکردی، بد سرنگونت کردن

همچنین:

 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۸ حاج مسعود رجوی در مقابل افشای تجاوز جنسی علیه زنان مطلقه فرقه ات تا کی سکوت میکنی ؟
  Rajavi rapist 4مجید روحی، ایران اینترلینک، هشتم آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی و فرقه اش به هر عضو و سطح تشکیلاتی فرقه اش می تواند هر مارکی بزند اگر بخواهد به رده شورای رهبری اش هم مارک بزند معنی اش این است که ایدئولوژیک فرقه اش ضربه خورده است و تشکیلات فرقه اش سوراخ خواهد شد لذا حاج مسعود رجوی مثل خر در گل م
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۷ عاشورا در دستگاه حاج مسعود رجوی یعنی عاشورا گونه فرارکردن از جنگ و رستگاری
  مجید روحی، ایران اینترلینک، هفتم آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی برای فریب و سرپوش گذاشتن بر موضوع فرار خود به این مسئله دامن می زند چرا که وقتی می گوید کاش با شما بودم و با شما رستگار می شدم این سئوال به ذهن می زند که پس چرا حاج مسعود رجوی در همان ابتدای کار مبارزه مخفی پا به فرار گذاشته و  
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۵ حاج مسعود رجوی رهبر بازنشسته و بریده و طعمه در حاشیه نداریم ؟
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، پنجم آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی! مجاهد خلق شهامت شیرجه رفتن و جسارت ایدئولوژیکی برای بیرون ریختن تناقضات را دارد تا هر چه سریعتر و مسئولانه‌تر خود را پاکیزه نماید و بنابراین حاج مسعود رجوی پیشقدم شوید از همان مخفیگاه تان برای بردن آبروی کاذب خود  تا آبروی رهایی ب
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۴ توطئه جدید حاج مسعود رجوی برای سرکوب کردن جداشده گان در کشور آلبانی
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، چهارم آوریل ۲۰۱۶:… همسویی دولت آلبانی و کمیساریای عالی پناهندگان آلبانی با حاج مسعود رجوی فرقه اش لکه ننگی است که عواقب و عوارض ناگواری به دنبال دارد.  مردم جهان نمی توانند چنین نقض حقوق بشری را نادیده بگیرند و نسبت به آن واکنشی نشان ندهند. حداقل افشاگری در رابطه با
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۱ حاج مسعود رجوی خانواده ها طبق مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دیدار با اسرا ندارند؟
  Mojahedin Khalq Rajavi cult families Liberty Feb20165مجید روحی، ایران اینترلینک، اول آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی کارش به کجا رسیده که اینگونه بی شرمانه و ددمنشانه ، ابتدائی ترین حقوق انسانی اعضای اسیر دربند فرقه اش را نیز به رسمیت نشناخته و ناجوانمردانه تمامی خواسته های ذاتی، عقلی، منطقی، عرفی و ا
 • ۲۰۱۶/۰۳/۳۱ روزگار نگذاشت حاج مسعود رجوی روی مواضعش بماند
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، سی و یکم مارس ۲۰۱۶:…  مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد که پایداری در فرقه اش شرف است؟ خب نشد! حاج مسعود رجوی هم شرف نداشت مواضع اش را ترک کرد تا در سوراخ موشش پایداری کنه. مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد که فرقه اش زندان و شکنجه نداره؟ خب
 • ۲۰۱۶/۰۳/۲۹ حاج مسعود رجوی باز دارنده آزادی انسانها (ماجرای خود سوزی فرمان شفابین)
  Massoud Rajavi Terroristمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و نهم مارس ۲۰۱۶:…  شکریه به حدی جسه کوچک و نحیفی داشت که هیچ لباسی به درستی اندازه اش نمی شد . او بسیار کودک و ساده بود همیشه کارهای سیاه و سخت به او داده می شد . سواد خواندن و نوشتن بسیار کمی داشت . خیلی سخت مسائل را می فهمید . فرماندهی که برایش می گذا
 • ۲۰۱۶/۰۳/۲۸ حاج مسعود رجوی سر به نیست کردن نفرات و جوابگو نبودنت هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال است؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم مارس ۲۰۱۶:…  وقتی این سه نفر را فرستادن به قتلگاه و کشته شدن، خواهر راضیه و بقیه از راه دیگری برگشتن. وقتی رسیدن به مقر در پراکندگی همه میپرسیدن سه نفر چه شدن گفتن به شهادت رسیدن برای همه شک برانگیز بود که این سه نفر شهید شدن ولی برا
 • ۲۰۱۶/۰۳/۲۶ خانوم مریم رجوی اگه باغبان هستی اول باغچه خودتو بیل بزن (س = سنگ پا)
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم مارس ۲۰۱۶:…  نهایتاً سماق به داد فرقه رجوی خواهد رسید، زیرا در این بیکاری و علاقی و زمین گیر شدن ارتش آزادی بازوی پر افتخار خلق ایران، بهتر است اعضای اسیر در مقرهای خود به مکیدن سماق مشغول باشند تا شاید در آینده بسیار دور، تعجیلی در فرج و ظهور حاج مسعود رجو
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۹ حاج مسعود رجوی لمپنیزمت هم در راستای سرنگونی است؟
  Rajavi_Saddamمجید روحی، ایران اینترلینک، نوزدهم مارس ۲۰۱۶:…  در یکی از نشستهای عمومی حاج مسعود رجوی با ادبیات لومپنی با دختر مریم قجر عضدانلو و مهدی ابریشمچی رابطه بر قرار میکرد حاج مسعود رجوی با آوردن یک عروسک خروس و تقلید صدای خروس به ارضای جنسی خود توجه میکرد به طوری که در محفل های نفرات اسیر در فرقه ب
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۷ حاج مسعود رجوی اعضای اسیر در فرقه ات که بازیچه خواهران شورای رهبری هستن در راستای سرنگونی بود؟
  Rajavi Mojahedin Khalq Rohi March20165مجید روحی، ایران اینترلینک، هفدهم مارس ۲۰۱۶:…  گفتم من مقصر نبودم و این خواهران شورای رهبری هستن همه نفرات را بازیچه خودشان کردن. نسرین من را بعد از زندان فرستاده بود پیش تو که کمکم کنی تشکیلاتی بشوم ولی شما خواهران شورای رهبری من و نفرات دیگر را بازیچه خودتان کرد
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۶ اگر پایداری در فرقه رجوی، شرف است حاج مسعود رجوی که بیشتر از همه نیاز به شرف دارد
  مجید روحی، ایران اینترلینک، شانزدهم مارس ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی ستارخان کجا در خانه اش میلیونها دلار پول مزدوری و وطن فروشی جمع کرده بود؟ حاج مسعود رجوی ستارخان کجا یاران خودش را به دشمن تحویل داد؟ در صورتیکه شما بهترین فرزندان این میهن را یا در میدان مین های بی
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۵ حاج مسعود رجوی، نسل کشی کردها هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟
  Mojahedin Khalq Kurdish massacar 2مجید روحی، ایران اینترلینک، پانزدهم مارس ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی و فرقه اش در آن روزها، در نواحی اطراف حلبچه از جمله در خورمال، سید صادق، دربندیخان و حتی کمی دورتر در سلیمانیه،  پایگاه شنود و جاسوسی داشتند. حاج مسعود رجوی و فرقه اش از آن پایگاهها برای جمع آوری اطلاعات
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۴ حاج مسعود رجوی آرزوهای سرنگونیت بر باد رفت
   مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم مارس ۲۰۱۶:…  اکنون پس از گذشت بیش از چندین دهه از تأسیس فرقه از آن نگاه اولیه و هدف تعریف شده ی اولیه چیزی باقی نمانده است و این همان حاج مسعود رجوی است که روزی مدعی سرنگونی آخوندهای دجال و تأسیس حکومت دمکراتیک سکولار در ایران بود واقعیت کشک و پوشال بودن تمامی
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۲ حاج مسعود رجوی برای هیچ کس ارزش انسانی قائل نیست
   تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویمجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم مارس ۲۰۱۶:…  این نحوه ی رفتار با انسان ها، در خارج ازفرقه رجوی هم وجود داشته و دارد. نمونه های زیادی وجود دارد که چگونه حاج مسعود رجوی در شورای ملی مقاومت، افراد و شخصیت های مختلف یا حتی احزاب و نیروهای سیاسی و هنرمندان را مورد استفاده
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۰ حاج مسعود رجوی چرا احمد مقصودی را آگاهانه فرستادید در دل مانور سپاه؟
   Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم مارس ۲۰۱۶:…  زهره قائمی گفت احمد و یک نفر دیگه میرفتن عملیات افتادن تو کمین نیروهای سپاه و بسیج  شهید شدن. بعد از مراسم برای همه سوال شده بود که حاج مسعود رجوی خودش پیام داد که در مرز ایران سپاه و بسیج دارن مانور اجرا میکنند چطور احمد و یک نفر دیگه را از وسط نیر
 • ۲۰۱۶/۰۳/۰۹ حاج مسعود رجوی و سرنگونی با ترقه های چهارشنبه سوری
   Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، نهم مارس ۲۰۱۶:…  این توهم ناشی از عدم اطلاع از فرهنگ عمومی و جامعه کنونی ایران است. کسانی که قریب به چندین سال است از جامعه خارج شده و هیچگونه ارتباطی با جامعه نداشته اند چگونه می خواهند برای چنین جامعه ای نسخه بپیچند و معضلات آنرا درمان کنند. بر فرض اینکه در چهارش
 • ۲۰۱۶/۰۳/۰۲ مریم قجر عضدانلو حنایت دیگر رنگی ندارد (البغدادی، رجوی و روز زن)
  Maryam_Rajavi_Women_Dayمجید روحی، ایران اینترلینک، دوم مارس ۲۰۱۶:… مریم قجر عضدانلو! جنابعالی که در سخنرانی های هرساله دم از حقوق زنان می زنید و الی آخر…  حاج مسعود رجوی پیش از چهارصد تن از زنان بی همسر را در حضور خودتان به عقد خودش در آورد. مریم قجر عضدانلو! جنابعالی که در سخنرانی های هرساله دم از حقوق
 • ۲۰۱۶/۰۳/۰۱ حاج مسعود رجوی کریم رو می فرستادی سر زندگیش چرا سرش را کردید زیر آب؟
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، اول مارس ۲۰۱۶:… کریم زد زیر گریه و گفت من زن و یک بچه کوچک دارم فرقه به من گفت بیا بفرستمت اروپا اونجا کار کن و نصف روز هم هواداری از فرقه بکن. الان با دروغ و کلک من را آوردن اینجا و لباس نظامی تنم کردن. گفتم من نمیخواهم اینجا بمانم من را بردن زندان و شکنجه کردن و ازم کاغذ نف
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۸ شکنجه و سر به نیست کردن حسین بخاطر پاره کردن عکس حاج مسعود رجوی در راستای سرنگونی بود؟
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۶:… بعد از یک ماه حسین را آوردن که دستش ضرب دیده بود و زیر چشمانش کبود شده بود. من در فرقه رجوی آرایشگری میکردم. حسین را آوردن که موهایش را بزنم بعد مسئولی که مواظب حسین بود صدایش کردن رفت. از حسین پرسیدم کجا بردنت؟ حسین شروع کرد به فحش دادن به حاج مسعو
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۷ همه از مرگ میترسند حاج مسعود رجوی از ملاقات خانواده ها با عزیزانشان
  Mojahedin Khalq_Feb20168مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی این حق پدران ومادران وخواهران وبرادران واشنایان اعضای اسیر در فرقه ات است که باید با عزیزانشان ملاقات کنند هیچ کس نمی تواند مانع ان شوند نه سازمان ملل و نه هیچ ارگان دیگری نه میتوانند و نه میخواهند که مانع ان شوند.
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۶ مردم با رفتن پای صندوقهای رای، تو دهنی دیگری به حاج مسعود رجوی زدند
  Mojahedin Khalq Election 20162مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۶:…  حال باید منتظر باشیم  ببینیم چند روز بعد از انتخابات حاج مسعود رجوی از مخفیگاهش چه تحلیلی میکند؟ رژیم ایران سرنگون میشود؟ رفسنجانی پای برهنه به عراق می اید؟ یا اینکه حاج مسعود رجوی از مخفیگاهش یک بامبول دیگر یا فیل دیگر هوا
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۶ حاج مسعود رجوی از اسرای جنگی زیر شکنجه برگه نفوذی میگرفتی در راستای سرنگونی بود?
  Massoud rajaviمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۶:… محمد تعریف میکرد در پروژه رفع ابهام سال ۷۳ و ۷۴ زیر شکنجه بود به دستور حاج مسعود رجوی و از محمد زیر شکنجه برگه ای گرفته اند که نوشته بود نفوذی هستش و برای ترور مسعود رجوی به ارتش شکست خورده پیوسته از اردوگاه عراق و حاج مسعود رجوی محمد را بخشیده و به
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۵ خدایا این فرقه چقدر به نظرم آشناست
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم فوریه ۲۰۱۶:… فرقه رجوی فرقه ای هست که رنگهای رنگین کمان مکروهند و رنگ سیاه مستحب هست. فرقه رجوی فرقه ای هست که ازدواج ممنوع هست و بچه ای به دنیا نمی آید و همه از هم کینه دارند. فرقه رجوی فرقه ای هست که زن و مرد جدا جدا هستن حتی در پمپ بنزین . فرقه رجوی فرقه ای هس
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۰ حاج مسعود رجوی مطلقا اعتقادی به خدا و امام حسین و مراسم و مناسک مذهبی ندارد
  Massoud Rajavi Islamic 3مجید روحی، ایران اینترلینک، بیستم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی اگر تو خودت را جای امام حسین جا میزنی کجا امام حسین افرادش را به زندان کردن تهدید میکرد ؟ حاج مسعود رجوی کجا امام حسین افراد خودش را در بیابانها رها کرد و فرار کرد؟ حاج مسعود رجوی امام حسین کجا اهل و بیت خودش را به جای امن ف
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۹ حاج مسعود رجوی با “پروژه شهید بازی” چه چیزی برای ایران و ایرانی آوردی؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، نوزدهم فوریه ۲۰۱۶:… وقتی حاج مسعود رجوی در پیامش به اعضای اسیر در فرقه اش میگوید “اگر سربازان عراقی در اشرف یا لیبرتی به شما حمله نکنند ده بار و اگر حمله کنند صدبار برنده اید”، خوب معلوم است دنبال صد بار برنده شدن است و از اعضای اسیر فرقه اش در عراق
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۸ حاج مسعود رجوی تولید شکنجه گر هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟
  mahvashsepehri Nasrin Mojahedin Khalqمجید روحی، ایران اینترلینک، هجدهم فوریه ۲۰۱۶:… بعد مهوش سپهری یک برگه داد به من و گفت این را ضد اطلاعات داده که به تو شک دارند و باید امضاء کنی.. احمد واقف که همان براعی است خودکار را با زور میکرد توی دستم میگفت امضاء کن برگه را. گرفتم پاره کردم. مهوش سپهری گفت کاغذ زیاد دا
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۷ همه دزدی های حاج مسعود رجوی در راستای سرنگونی است
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، هفدهم فوریه ۲۰۱۶:… دم صبح بود گله گاوی رو دیدیم که ول هستن. مسئولم گفت میخواهیم این گاوهارو بگیریم ببریم داخل قرارگاه. گفتم به مسئولم اینها صاحب دارن این کار درستی نیست دزدی است. مسئولم اعصبانی شد گفت دستور حاج مسعود رجوی هست. تو میتونی دستور حاج مسعود رجوی را اطاعت نکنی؟ رفتیم یک گاوی ک
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۶ حاج مسعود رجوی هر چی رو برای خودت می پسندی برای اعضای فرقه ات هم بپسند
  Rajavi_Saddamمجید روحی، ایران اینترلینک، شانزدهم فوریه ۲۰۱۶:…  همیشه در صحنه سیاسی تا زمانی که همه چیز آرام است و هیچ خطری در کار نیست حاج مسعود رجوی وجود دارد ولی تا اندکی احساس خطر میکند حاج مسعود رجوی محو می شود. در زمان  فاز سیاسی و در جریان رو در رویی با رژیم تا زمانی که مبارزه سیاسی بود و خطری وجود نداشت هر
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۵ تنها عملیاتهای که حاج مسعود رجوی با موفقیت انجام میداد عملیاتهای فرار بود
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، پانزدهم فوریه ۲۰۱۶:…  باید از حاج مسعود رجوی سوال کرد: حاج مسعود رجوی بحث های شقه و قهر چه شد؟ حاج مسعود رجوی بحث های جرقه و جنگ چه شد ؟ حاج مسعود رجوی بحث های انقلاب ایدئولوژیک که معادل ناو هواپیما بر گفته می شد چه شد ؟ حاج مسعود رجوی بحث های خاتمی رئیس جمهور، ختم رژیم چ
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۴ حاج مسعود رجوی تا کی اعضای اسیرو بی هویتت حق سوال و اعتراض ندارند
  مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی در راستای همین بی هویت کردن اعضای اسیر فرقه اش چنان پیش رفت که  دیگر هیچ کار و هیچ برنامه ای در اختیار کسی نبود و افراد مهره ای بیش در دستان حاج مسعود رجوی نیستند که امروز می بینیم صورت های خود را پوشانده و با فحش و ناسزا و اعمالی
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۳ حاج مسعود رجوی سرنگون نکردی، بد سرنگونت کردن
  مجید روحی، ایران اینترلینک، سیزدهم فوریه ۲۰۱۶:… حاج مسعود رجوی چه شده؟ تو که خودت را رهبر مقاومت و مسئول سرنگونی آخوندهای دجال میدونستی ولی حالا همه شعارهای قبلی را کنار گذاشته و صرفا مسئول آخرت نیروهای خود شده ای؟ حاج مسعود رجوی حالا چرا به جای وعده سرنگونی آخوندهای دجال و کسب قدرت در این دنیا به وعده رستگ
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ حاجی مسعود رجوی حرفت راسته؟ یک دونه مدرک از محمد رضا اسکاردی رو کن
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم فوریه ۲۰۱۶:… جا دارد از مسعود رجوی سوال کنیم چرا تعداد و اسامی کسانی را که در پروژه ی رفع ابهام پایشان به زندانهای اشرف افتاد اعلام و شفاف سازی نمیکنید؟ حاجی مسعود رجوی با دستور شما بود که در زندانهای اشرف از افراد زیر شکنجه و آزار و اذیت و نیرنگ مجبور میکردید …
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ حاج مسعود رجوی! برای مارک زدن هایت مدرک هم داری؟
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم فوریه ۲۰۱۶:… داشتم تو اینترنت دنبال جوک خنده دار میگشتم که یکی از سایتهای فرقه رجوی را دیدم صفحه را باز کردم و چند مطلبش را خواندم درباره جداشده ها بود که مرغ پخته را هم به خنده در می آورد. دستگاه دروغ پرداز رجوی ها دیگر برایشان مهم نیست که چه چیزی را در سایت های کثیف خود سر هم می کنند م
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ حاج مسعود رجوی وطن فروشی به چه قیمت
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۶:…باید یه مسعود رجوی و فرقه اش گفت این نتیجۀ وطن فروشی و بریدن از مردم ایران و ایرانیان خارج کشور و رفتن زیر پرچم بیگانگان و آویزان شدن به دامن هر کس و ناکسی است که برای جمع کردن سیاهی لشکر جهت تظاهرات به چه کثافتکاری هایی که تن در نمی دهی!
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ جان اعضا در فرقه برای مسعود رجوی ارزشی دارد؟
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، هشتم فوریه ۲۰۱۶:… مسعود رجوی بیش از چندین دهه است که رهبری فرقه خود را به دست گرفته. مسعود رجوی نظر و ایده هیچ کس را قبول نداشته و به جز خودش چه در درون و چه در بیرون از تشکیلات فرقه ای کسی را به رسمیت نمی شناخت و نمی شناسد …
 • ۲۰۱۶/۰۲/۰۱ حاج مسعود رجوی دم از کدوم جامعه بی طبقه توحیدی میزدی؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، اول فوریه ۲۰۱۶:…  چگونه مسعود رجوی مدعی بر پایی جامعه بی طبقه توحیدی است که در نشستهای عمومی به خانواده ها و خلق قهرمان توهین و اهانت میکند. چگونه مسعود رجوی مدعی بر پایی جامعه بی طبقه توحیدی است که چند سال است به خانواده ها اجازه ملاقات نمی دهد که با فرزندان اسیرشان ملاقات کننداینتر

 • ۲۰۱۶/۰۱/۳۱ ذهن بیمار و اوهام گرای مسعود رجوی در همه سر فصل ها
  مجید روحی، ایران اینترلینک، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۶:… تلاش های چندین ساله مسعود رجوی و فرقه رجوی به همراه شرکای منطقه ای‌شان برای تحریک غرب به ایجاد جنگی دیگر با ایران هم با توافق ها پنج بعلاوه یک به شکست انجامید و سایه جنگ از سر مردم ایران
 • ۲۰۱۶/۰۱/۳۰ مسعود و مریم رجوی نوک شاغول مبارزه رو گرفتید سمت خانواده ها؟ (+ فیلم )
  مجید روحی، ایران اینترلینک، سی ام ژانویه ۲۰۱۶:… مسعود و مریم رجوی مفلوک باید بدانند که از سوزوگداز، دروغ و اتهام زنی های خود علیه خانواده های اسیران دربند فرقه و تلاش های آنها درراه نجات فرزندانشان نه تنها نتیجه ای نخواهند گرفت بلکه باعث بی آبرویی و افشای هرچه بیشترماهیت دروغین خود
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۹ مسعود و مریم رجوی تا کی نقض حقوق بشر و ممانعت از ملاقات خانواده ها
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۶:…  مسعود و مریم رجوی یادتان است در نشستهای عمومی در باقرزاده بالای سن ژست میگرفتید و میگفتید رژیم ایران نمیگذارد خانواده های زندانیان سیاسی با فرزندانشان ملاقات کنند و این نقض حقوق بشر است و این کار رژیم ایران و آخوندهای دجال عملی ضد انسانی و ضد بشریت است
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۸ حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۶:… اگر مسعود رجوی در این چند دهه مبارزه گذشته با توهم تحلیل های آبکی و رویا پردازی حرکت نمیکرد و تابلوهای بی مفهوم و احمقانه ترسیم نمیکرد امروز در این جایگاه نبود که در انزوای کامل سیاسی، استراتژیک، اجتماعی، تاریخی، تاکتیکی باشد. که امروز به این شکل
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۷ “مریم رجوی” این “پدیده حقوق بشری” را بیشتر بشناسیم
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۶:… مریم قجر عضدانلو خود را آزادی خواه در اروپا و سیمای سازش معرفی می کند و مدعی هست که می خواهد آزادی را برای هموطنان خود به ارمغان بیاورید و از طرف دیگر در مناسبات فرقه رجوی سرکوب شدید و خفقان و سانسور شدید بیداد می‌کند و کسی حق اظهار نظر و انتقاد از فرمان
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۶ دلیل مخفی شدن و غایب بودن مسعود رجوی چیست؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم ژانویه ۲۰۱۶:…  فوبیای “وزارت اطلاعات” آنقدر توسط مسعود رجوی تکرار شده که خودش هم باور کرده که همیشه چند مأمور وزارت اطلاعات پشت سرش هستند. و شاید بعد از همکاری با دشمن متجاوز به خاک میهن و خوش خدمتی های هسته ای و غیر هسته ای برای صهیونیست ها و تروریست های تکفیری آنچنان
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۵ فرار از اسارتگاه لیبرتی و ضربه های کشنده بر پیکره فرتوت فرقه رجوی
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم ژانویه ۲۰۱۶:… به آقایان محمود روح الله زاده و آشور ورشی که توانسته اند با فرار از چنگال تشکیلات فرقه رجوی خود را از قید و بندهای فیزیکی و روحی آزاد سازند و قدم به دنیای آزاد بگذارند تبریک میگویم. خبر فرار و رها شدن هر اسیری از چنگال مسعود و مریم رجوی شیاد و جنایتکاران
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۴ دلیل دشمنی مسعود رجوی با خانواده ها چیست و تا کجا ؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۶:…  باید از مسعود و مریم رجوی سوال کرد چرا انقدر از خانواده های نیرو و یاران وفادار خوتان میترسید؟ مسعود و مریم رجوی! شما مدعی بودید که خلق قهرمان را از دست آخوندهای دجال و ستمگر رها سازید و به خلق قهرمان آزادی بدهید. مسعود و مریم رجوی