حاج مسعود رجوی راه خشونت را برای اهداف خود پیش گرفت و نسلی از بهترین های ایران را به فنا کشاند

حاج مسعود رجوی راه خشونت را برای اهداف خود پیش گرفت و نسلی از بهترین های ایران را به فنا کشاند

massoud rajavi maryam rajavi natinal council of resistance of iran NCRIمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم می 2016:… آری سیاست حاج مسعود رجوی و فرقه اش از خشونت عریان نسبت به هم میهنان خود مبدل به خیانت عریان شد و علارغم امکانات تبلیغاتی گسترده ای که حاج مسعود رجوی و فرقه اش در تمام دنیا داشتند حاج مسعود رجوی و فرقه اش فاقد حداقل های پایگاه مردمی بود و این در حالی بود که حاج مسعود رجوی و فرقه اش همواره خود را تنها آلترناتیو … 

مریم رجوی بزرگداشت قتل و ترور در فرانسه حاج مسعود رجوی تفاوت گرد همایی خیمه شب بازی و شوی مسخره و تکراری ویلپنت امسال با سال های قبل چیست ؟ «سرافرازی» بجای «سرنگونی»

لینک به منبع (صفحه فیسبوک)

حاج مسعود رجوی راه خشونت را برای پیشبرد اهداف خود در پیش گرفت سرمایه انسانی نسلی از بهترین های این مرز و بوم ایران را به دره نیستی و فنا کشاند

مسعود رجوی مریم رجوی شورای ملی مقاومت خیانت جنایت مزدوری

 مجید روحیتاریخ سیاسی هر کشوری شکل یافته ازفرایند های زشت و زیبایی است که در برهه های تاریخی نقش تاثیر گذارخود را در روند شکل گیری آینده یک کشور ایفا می کند
ایران نیز از این قاعده بدور نبوده و با ورود به دوران مدرنیته و تعریف دولت و ملت به معنای امروزی آن شاهد هستیم که مبارزات سیاسیون ایرانی دارای نقاط قوت و ضعف های بسیاری بوده که در روند شکل گیری جامعه سیاسی ایران کنونی بی تاثیر نبوده است

از انقلاب مشروطه و جانفشانیهای انقلابیون مشروطه خواه در راه دموکراسی در ایران و بر علیه استبداد، تا سر سپردگی عده ای به روس و انگلیس در همان دوره که موجب تحمیل هزینه های بسیاری بر ملت ایران و انحراف انقلاب مشروطه و دموکراسی در ایران شده تا شکل گیری جریانات چپ و از جمله حزب خائن توده، که کمر به اضمحلال ایران بسته بود، و جریانات ملی که دل در گرو سر فرازی ایران و پیکار با بیگانگان داشتند و تا ظهور گروهای خشونت گرا و تروریست در دهه چهل و پنجاه همه نشان از زشتی و زیبایی های تاریخ معاصر ایران را دارد

اما اگر بخواهیم زیبایی های این تاریخ و مبارزان میهن پرست و آزادیخواهان را در اینجا واکاوی نکرده و صرفا به زشتی تاریخ سیاسی این دوران بپردازیم بی درنگ آنچه که ذهن هر ایرانی آزادیخواه و دموکرات را به خود مشغول می کند تولد پدیده ی زشتی است به نام * حاج مسعود رجوی و فرقه اش هست * که شوربختانه حاج مسعود رجوی و فرقه اش علارغم آزادیخواه بودن بنیان گذاران فرقه ،حاج مسعود رجوی راه خشونت را برای پیشبرد اهداف خود در پیش گرفت که با کمال افسوس باید اذعان داشت سرمایه انسانی نسلی از بهترین های این مرز و بوم را به دره نیستی و فنا کشاند

حاج مسعود رجوی و فرقه اش که تلاش داشت تا با ملغمه ای از اسلام تئوری ریزه شده علی شریعتی و مهندس بازرگان و همچنین گفتمان و دیالکتیک سوسیالیسم و مارکیسیم معجونی برای رهایی ملت ایران فراهم آورد حاج مسعود رجوی و فرقه اش را در دام خشن ترین ایدئولوژی التقاطی زمان خود گرفتار کرد چنان که پس از اعدام * محمد حنیف نژاد * و دیگر بنیان گذاران فرقه و با انشعاب درون گروهی تقی شهرام و اعلام مارکسیت به عنوان خط سیر سیاسی فرقه و قربانی شدن مهدی شریف واقفی،حاج مسعود رجوی و فرقه اش از اصول نخست خود دور گشته و نتوانست در مدار آزادیخواهی ملت گام بر دارد و نا چار پس از رخداد سال 57 نیز راهی را پیمود که حاج مسعود رجوی جز ادبار و بدبختی برای اعضای فرقه اش و ملت هیچ نداشت

با به دست گرفتن زمام امور این تشکیلات توسط * حاج مسعود رجوی * و از میان بدر کردن رقبایی همچون * موسی خیابانی *که به لحاظ تشکیلاتی بسیار سر آمد تر از حاج مسعود رجوی بود و همچنین * اشرف ربیعی * همسر نخست حاج مسعود رجوی در طی یک عملیات برنامه ریزی شده و پر ابهام توسط نیروهای رژیم ایران این فرقه رجوی به ورطه هولناک تری از گذشته افتاد و با وارد شدن به فاز مبارزه مسلحانه و ترورهای کور و نا جوانمردانه ای که حتا مورد تایید بسیاری از وابستگان این فرقه رجوی نیز نبود عملا حاج مسعود رجوی و فرقه اش مبدل به یک تشکیلات تروریستی و ضد بشری شد

پرداختن به چگونگی روابط درون تشکیلاتی فرقه رجوی در آن سالها و فریب ابولحسن بنی صدر به عنوان رئیس جمهور ایران و همچنین ازدواج فیروزه بنی صدر دختر ابولحسن بنی صدر با حاج مسعود رجوی و فرار همزمان حاج مسعود رجوی با چادر زنانه و ابولحسن بنی صدر از ایران که بعدها نام پرواز تاریخ ساز را بر این فرار گذاشتند خود حکایت مثنوی هفتاد من است اما بی ربط نخواهد بود که عنوان شود در همان فرار تاریخ ساز حاج مسعود رجوی بسیاری از همسنگران خود را در ایران جا گذاشت و بنا به روایتی حتا گرای بسیاری از آنان نیز توسط تشکیلات فرقه رجوی به کمیته ها و سپاه پاسداران آن زمان داده شد که یا اعدام شدند و یازندانی و اینگونه است تشکیلاتی که توسط محمد حنیف نژاد و یارانش برای رهایی ملت ایران و دموکراسی خواهی بنیان نهاده شده بود حال خود به یک عنصر ضد مردمی بدل گشته و با تصاحب ریاست این تشکیلات توسط فرد گمنام و بدون پیشینه مبارزاتی و بی سواد به نام حاج مسعود رجوی به نا کجا آبادی پای گذاشت که دیگر امیدی به بازگشت آن نبوده و نیست

ابولحسن بنی صدر بعد از خروج از ایران و تشکیل شورایی به نام شورای ملی مقاومت با حضور تعدادی از فعالین سیاسی چپ گرا و البته فعالین اجتماعی اپورتونیست، با دیدن انحرافات شدید حاج مسعود رجوی از آن جدا شده و جالب است که بدانید فیروزه بنی صدر نیز با خیانت حاج مسعود رجوی به وی و ارتباط پنهانی حاج مسعود رجوی با مریم قجر عضدانلو از حاج مسعود رجوی جدا شده و این مسئله بعد از رسانه ای شدن توسط فیروزه بنی صدر وارد مرحله جدیدی می شود و حاج مسعود رجوی با زیرکی خاص خودش از این عمل غیر اخلاقی پروژه جدیدی به نام ازدواج ایدوئلوژیک را مطرح می نماید و مهدی ابریشمچی بی رگ نیز که مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود چاره ای جز پیروی از این خفت را نداشت و به ناچار در اقدامی با طلاق دادن مریم قجر عضدانلو وی را به حاج مسعود رجوی هبه می کند و حتا جالب تر آنکه در مراسم ازدواج آن دو نیز حضوری فعال داشته و بر این ازدواج انقلابی بی غیرت صحه می گذارد

در این مقطع و با شدت گرفتن جنگ ایران و عراق حاج مسعود رجوی از طریق سرویس استخبارات عراق و سفارت آن کشور در فرانسه عملا فرقه اش را به پرتگاه دهشتناک دیگری می کشاند و حاج مسعود رجوی و فرقه اش مزدوری بی چون و چرا برای کشوری مانند عراق بود که در حال جنگ با ایران بود

همین مسئله در همان مقطع موجب ریزش اعضای اسیر بسیاری در فرقه شده و تشکیلات فرقه گرایانه حاج مسعود رجوی علارغم آگاه بودن به این خیانت تاریخی و نتایج آن تن به خواست ضد میهنی حاج مسعود رجوی می دهند و بازماندگان فرقه رجوی طی یک فرایندی به عراق منتقل شده و به صورت یک نیروی نظامی وابسته به ارتش عراق * ستون پنجم صدام حسین معلون * سازمان دهی می شوند که همان هنگام نیز بسیاری نام نیروی نظامی فوق را ارتش فارس زبان صدام حسین معلون گذاردند

البته وارد این مرحله شدن حاج مسعود رجوی و فرقه اش در جنگ علنی با ایران تحط عنوان مبارزه با رژیم حکومت اسلامی بدین معنا نبود که حاج مسعود رجوی و اعضای فرقه اش تا آن هنگام هیچگونه همکاری با عراق نداشتند بلکه پیش از آن نیز حاج مسعود رجوی و فرقه اش در محورهای غرب و شمالغرب جبهه ها عملا نقش بازوی اطلاعاتی و تخریب چی ارتش عراق را بازی می کرد اما در این فاز جدید به این همکاری حاج مسعود رجوی و فرقه اش چهره منسجم تری بخشیدند و حاج مسعود رجوی و فرقه اش تلاش کردند تا وانمود کنند که به عنوان ارتش آزادیبخش ملی ، یک فرقه نظامی و مستقل هستند که در حال مبارزه با رژیم ایران می باشند اما کیست که نداند همکاری حاج مسعود رجوی و فرقه اش در تمام دوران جنگ هشت ساله عملا نوعی خیانت میهنی و همکاری تنگا تنگ با صدام حسین معلون بوده که اسناد آن نیز بعدها به صورت گسترده منتشر شد و همین همکاری ننگین شوربختانه صدمات جبران ناپذیری رابه ملت ما تحمیل نمود

صدام حسین معلون و کشورهای عربی نیز با در اختیار گذاشتن امکانات مالی و لجستیکی و نظامی فروان امید به آن داشتند که با پیروزی حاج مسعود رجوی و فرقه اش می توانند جای پایی در فردای ایران برای خود دست و پا کنند و البته نیز نباید از یاد برد که این همکاری حاج مسعود رجوی و فرقه اش منحصر به صدام حسین معلون و کشورهای عربی نبوده و فرقه رجوی همواره بر اساس دستور تشکیلاتی و آموزش های فرقه مطبوع خود از همکاری منحصر به فردی با دستگاه های اطلاعاتی غرب نیز بر خوردار بودند

آری سیاست حاج مسعود رجوی و فرقه اش از خشونت عریان نسبت به هم میهنان خود مبدل به خیانت عریان شد و علارغم امکانات تبلیغاتی گسترده ای که حاج مسعود رجوی و فرقه اش در تمام دنیا داشتند حاج مسعود رجوی و فرقه اش فاقد حداقل های پایگاه مردمی بود و این در حالی بود که حاج مسعود رجوی و فرقه اش همواره خود را تنها آلترناتیو آینده ایران می دانستند و در اقدام مضحک دیگری مریم قجر عضدانلو را به عنوان ریس جمهور خود بر گزیده فرقه مطرح نمودند و البته با کدام متر و معیار انتخاباتی هیچگاه این انتخاب بر کسی معلوم نگشت و اینگونه است که مریم قجر عضدانلو تا کنون در تمام نمایشهای تهو آور تبلیغاتی، خود را ریس جمهور خود برگزیده ملت ایران می نامد

حال بگذریم از اینکه حاج مسعود رجوی با تردستی و قداست بخشیدن به خود مریم قجر عضدانلو را بیینه ی برای رسیدن به خود معرفی نمود و در روابط درون فرقه ای با استفاده ابزاری از مقوله هژمونی زنان بر مردان و تنظیم روابط مخوف و فرقه ای در اردوگاهها، فاجعه انسانی بزرگتری را نسبت به اعضای اسیر در فرقه رقم زد که درآینده بی گمان صفحات تاریخی بسیاری در بر گیرنده این جنایتها شد و باز هم خواهد شد

با پذیرفتن آتش بس و قطعنامه 598 توسط ایران و عراق، حاج مسعود رجوی و فرقه اش که حیات خود را در گرو ادامه جنگ بین دو کشور می دانستند با حماقت و جاه طلبی حاج مسعود رجوی بار دیگر در چاه دیگری افتادند و حاج مسعود رجوی و فرقه اش با فراخواندن بسیاری از هواداران خود از سر اسر جهان و نشست چندین ساعته حاج مسعود رجوی تئوری فتح ایران از مهران تا تهرا ن را مطرح نمود و با یک اقدام نا بخردانه و به شکل یک انتحار، اعضای اسیر در فرقه اش که فاقد آموزش های نظامی خود را برای تجاوز به خاک ایران به صف نمود و با ستونی از زره پوش های شهری “کاس کاول “و اسکورپین” و تجهیزات نظامی سبک دیگر و همچنین پشتیبانی اطلاعاتی و هوایی عراق عملیاتی به نام فروغ جاویدان را آغاز کردند که این عملیات علارغم پیش روی های اولیه به دلیل عدم انسجام ارتش و نیروهای نظامی ایران بعد از پذیرش قطعنامه، دچار سر نوشت شوم دیگری شد و حاج مسعود رجوی و فرقه اش با دادن تلفات بسیار زیاد و شکستی سنگین، هیچگاه نتوانست این را درک کنند که ایرانی نسبت به خاکش تعصب داشته و برایش پذیرفته نیست که نیرویی خائن و وطن فروشی بخواهد در راستای اهداف بیگانگان به کشورش تجاوز نماید

با این فاجعه و خیانت بزرگ حاج مسعود رجوی و فرقه اش حاج مسعود رجوی نه تنها اعتراف به اشتباه خود نکرد بلکه در نشست های تشکیلاتی و درون فرقه اش تلاش میکرد تا اینگونه به اعضا اسیر در فرقه اش القاء کند که نا کامی در این نبرد ریشه در منیت های آنان داشته و افراد باید هر چه را که نماد وابستگی به جهان مادی تلقی می شود را از خود دور کنند و به تعبیر فرقه ای ،آن را طلاق دهند و اعضای اسیر در فرقه یکی از دلایل شکستشان این مسئله بوده که در ذهن خود دچار تضاد بوده و وابستگی های خاص خودشان را در صحنه نبرد داشتند و اگر در حاج مسعود رجوی رهبر عقیدتی فرقه ذوب شده بودند بی گمان پیروز میدان بودند و این بود که اعضای اسیر در فرقه رجوی وادار به نوشتن تضادهای درونی و شخصیتی خود شدند و کار به آنجا رسید که این مسخ شدگان حتی باید روابط دوران کودکی و نوجوانی خود را نیز بر روی کاغذ می آوردند و یا اگر اعضای اسیر در فرقه با توجه به دور بودن از خانواده اش در خلوت به مادر و خانوده اش می اندیشید نیز باید این مسئله را مکتوب می کرد و در کنار مکتوبات و اعترافات دیگر خود از جمله ذهنیت های جنسیتی اش را نیز به مسئول تشکیلاتی اش می داد و با طی کردن این پروسه ممکن بود که اعضای اسیر در فرقه بر اساس تعبیر های فرقه ای و تشکیلاتی پاک شده و از تضاد های ذهنی عبور می کرد یعنی آنکه با نوشتن تضادهای درونی خود به درجه ی بالایی از بی گناهی می رسید و گناهان او منتقل می شد به حاج مسعود رجوی

و این روابط تشکیلاتی فرقه رجوی مخوف نا خود آگاه انسان را به یاد حسن صباح و مریدان او می اندازد اگر چه باید اذعان داشت که حسن صباح نیز هیچگاه تا بدین درجه تلاش نکرد تا کنترل ذهن افرادش را به دست بگرید و آنان را از بدیهی ترین حقوق انسانی یعنی عاشق شدن و از زندگی لذت بردن و احساسات انسانی دور بدارد

با حمله عراق به کویت و نا بسامانی داخلی عراق و شکل گرفتن قیام شیعیان و کردها بر علیه حکومت صدام حسین معلون حاج مسعود رجوی و فرقه اش بار دیگر در نقش مزدور جان بر کف صدام حسین معلون ظاهر شدن و در تپه های مروارید و جلولا جنایت دهشتناک دیگری را بر علیه اکردا و شیعیان معترض رقم زدن به گونه ای که دیدن تصاویر له شدن انسانها ی بی گناه زیر زره پوش های فرقه رجوی دل هر انسانی را به درد می آورد و هنوز نیز بسیاری از مردم عراق این جنایت ها را نتوانسته اند فراموش کنند

در کشورهای اروپایی و غرب نیز حاج مسعود رجوی و فرقه اش با اقدامات تبلیغاتی گسترده و آکسیون های مختلف برای جلب حمایت شهروندان غربی حتا از وادار نمودن کودکان اعضای خود به گدایی به شکل آکسیون های ترحم بر انگیز کوتاهی نکردند و در خوش رقصی دیگری مسئله فعالیت های اتمی ایران را مطرح نمودند که به باور من تشخیص ضرورت و یا عدم ضرورت داشتن انرژی هسته ای بر عهده ملت ایران است و چرا یک فرقه سیاسی که خود را مدافع منافع ملت ایران می داند باید حاضر به چنین خیانتی شود که علاوه بر همراهی با دشمن متجاوز مسائل درون کشور را نیز در اختیار بیگانگان قرار دهد

با همه این احوالات در جنگ دوم امریکا با عراق و فرو پاشی رژیم حزب بعث و اعدام صدام حسین معلون حاج مسعود رجوی و فرقه اش در برزخ بلاتکلیفی گرفتار شدند و حاج مسعود رجوی نیز در این برهه از دیده ها غایب شد و در بیرون از عراق به سر می برد و فاقد کنترل بر اعضای اسیر در فرقه خود می باشد و مریم قجر عضدانلو بر اوضاع مسلط شده است

حاج مسعود رجوی در سخت ترین شرایط اعضای اسیر در فرقه خود را همیشه تنها گذاشته اگر چه تنها گذاردن نیروها و یاران یکی از خصوصیات فطری حاج مسعود رجوی می باشد و کارنامه او آکنده از این بی تعهدی ها و بی وفایی هاست

با روی کار آمدن دولت منتخب مردم عراق، اسارتگاه اشرف که همچون یک زیگل زشت در نظر مردم و دولت عراق جلوه می نمود باید درش تخته می شد و حاج مسعود رجوی و فرقه اش علارغم خوش رقصی های ابتدایی برای امریکایی ها و بر خوردار بودن از حمایت نیروهای ارتش امریکا تلاش نمودند تا این بار در نقش مزدور برای امریکا ظاهر شوند و جلسات پی در پی مسئولین بالای فرقه رجوی با فرماندهان ارتش امریکا و ترتیب دادن میهمانی های شام و غیره هم در بلند مدت نتوانستند موجب دلربایی از امریکا شوند چو اینکه حاج مسعود رجوی و فرقه اش در لیست سازمان های تروریستی امریکا قرار داشت و امریکا نیز به این امر واقف بود که حاج مسعود رجوی و فرقه اش از حداقل پایگاه مردمی بر خوردار هستند و حساب کردن روی حاج مسعود رجوی و فرقه اش مانند شرط بستن بر روی اسب مرده است اگر چه دول غربی و منجمله امریکا پیرو تامین منافع ملی خود از هر ابزاری برای پیشبرد این مهم استفاده می کنند وحاج مسعود رجوی و فرقه اش نیز به دید آنان فقط یک ابزار بودند کما اینکه با تمام تحرکات گسترده مریم قجر عضدانلو در اروپا، وی حتا نتوانست یک حمایت حداقلی از اروپاییان را به صورت رسمی داشته باشد و پیشکش نمودن قالیچه های نفیس و هدایای گرانبهای دیگر به دیپلمات های درجه چندم اروپایی و یا فلان شهردار شهر کوچک در اروپا نیز کاری از پیش نبرد

اما آنچه که در گذشته و این روزها باز هم مورد استفاده حاج مسعود رجوی و فرقه اش قرار گرفته مقوله اعمال حاکمیت ملی و سرزمینی دولت عراق بر بخشی از خاک خود است که سالیان سال در اشغال حاج مسعود رجوی و فرقه اش به عنوان یک نیروی خارجی بوده است

در 19 فروردین دولت عراق تلاش می نماید که حاکمیت خود را بر اسارتگاه اشرف که دارای وسعت چندین کیلوتری می باشد اعمال نماید که با تحریک حاج مسعود رجوی و اعضای فرقه اش وارد درگیری با نیروهای عراق می شوند و به دستور حاج مسعود رجوی مسئولین بالای فرقه عده ای از اعضای اسیر در فرقه را به قتل میرسانند تا بتواند حاج مسعود رجوی با پروژه شهید سازی در اروپا و کشورهای دیگر مظلوم نمای کند و طبیعی است که نیروی نظامی هر کشوری برای اجرای دستورات مقامات سیاسی کشورش و همچنین دفاع از تمامیت ارضی خود بر خورد خشونت بار و نظامی را نیز در دستور کار خود داردو این مسئله چندان عجیب نبوده و نیست

این مسئله بهانه ای می شود توسط حاج مسعود رجوی و فرقه اش برای استفاده ابزاری و بهره برادری تبلیغاتی گسترده برای حیات مجدد به فراموشی سپرده شده گان تاریکخانه اسارتگاه اشرف، که آی ملت چه نشسته اید که فرزندان بی گناه شما را دولت عراق به تحریک آخوندهای دجال به خاک و خون کشیده اند بسیاری از ایرانیها نیز شوربختانه بر اساس آموزش های فرهنگی و روح لطیف ایرانی حس نوع دوستی و حقوق بشری شان به قلیان در آمده و سوز و زاری سر دادند که فرزندان ایران زمین را کشتند و برید و بشتابید برای نجات بازماندگان آن

نخست آنکه باید عنوان شود که حاج مسعود رجوی و فرقه اش از روزی که دست در دست دشمن بر روی برادر و خواهر های ایرانی خود اسحله کشیدند و خیانت نمودند دیگر ایرانی به حساب نمی آیند و شرافت ایرانی از وجود نا پاک آنان رخت بر بسته است

* حق قانونی دولت مشروع و بر خواسته از رای ملت عراق است که بر بخشی از سر زمین خود اعمال حاکمیت نماید

* میهمان باید اصول میهمان بودن را رعایت کرده و تابع میزبان باشد و بر حاج مسعود رجوی تکلیف مشخص هست که وضعیت اعضای اسیر در فرقه اش را روشن کند و به آینده آنان بیاندیشد و به جای گز کردن مراکز خرید اروپایی و لاس زدن با فلان آبدارچی پارلمان اروپا و در بوق و کرنا کردن آن به فکر اعضای اسیر در فرقه خود باشد

* نیروهای اپوزسیون ایرانی توجه داشته باشند که در قاموس و مکتب حاج مسعود رجوی و فرقه اش هر کس که با حاج مسعود رجوی و فرقه اش نیست مزدور وزارت اطلاعات ایران به حساب آمده مگر آنکه برای برائت از مزدوری رژیم ایران بندگی خود را به حاج مسعو د رجوی به اثبات برسانند

این حس نوع دستی بی نهایت قابل ستایش است اما چرا روزهایی که گرای شهرهای ایران و سربازان در جبهه ها را حاج مسعود رجوی و فرقه اش به نیروهای عراقی میدادند و در بازجویی اسرای ایرانی در استخبارات عراق مرتکب آن همه جنایت شدند قلیان نکرد و دریغ از یک نمونه موضع گیری توسط اپوزسیون در آن هنگامه شهر آشوب میهن و خیانت های گسترده حاج مسعود رجوی و فرقه ضد میهنی اش

افسردگی، بدبختی و فلاکت در پس همه شعارهای حاج مسعود رجوی و فرقه اش بخوبی دیده می شود یعنی همان خواسته ای که در دعاهای مادران از خدا خواسته شده بود همانطور که صدام حسین معلون و همه جنایتکاران اسیر آه مردمی شدند که مورد ظلم آنها واقع شده بودند امروز آه خانواده های حاج مسعود رجوی و فرقه اش را گرفته و روزهای بدبختی و فلاکت حاج مسعود رجوی و فرقه اش تازه شروع شده است

*** 

سوء اسفتاده رجوی از پناهجویان بی خبر،حاج مسعود رجوی کم آدم کشتی حال نوبت هوشنگ پارسایی پناهنده معترض در نروژ رسیده؟

مجاهدین خلق فرقخ رجوی داعش و سوء استفاده از اسلامکجای اعمال شما با اسلام واقعی و مطابقت دارد که اینگونه دم از امام حسین و اسلام انقلابی و فلسفه عاشورا می زنید ؟

مسعود رجوی صدام حسین اشتباهاتحاج مسعود رجوی چرا درس نمیگیرید؟ چرا اصرار به ماندن در عراق دارید؟

مسعود رجوی انقلاب ایدئولوژی تجاوز رقص رهاییحاج مسعود رجوی آگاهانه از بند جیم و دوران عبور نکرده بود که به زنان مطلقه فرقه اش تجاوز جنسی میکرد

مریم رجوی تجاوز کمپ اشرفحاج مسعود رجوی تجاوز به زنان مجاهد خلق برای تو حلال ولی ازدواج برای اعضا حرام؟

مسعود رجوی مریم رجوی سوء استفاده از قرآنحاج مسعود رجوی مطلقا به قران اعتقاد نداشت. فقط سوء استفاده ابزاری میکرد برای نگه داشتن اعضای اسیر در فرقه اش

جلال گنجه ای مسعود رجوی حاج مسعود رجوی چرا در فرقه ات آزادی بیان جرم است و عقیده اعضای اسیر در فرقه ات را سرکوب می کنی

همچنین:

 • ۲۰۱۶/۰۵/۰۱ شناخت خطرات فرقه حاج مسعود رجوی و فرقه گرایی
   Majaid_Rouhiمجید روحی، صفحه فیسبوک، اول می ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی و فرقه اش شورای تقلبی و درون فرقه ای تشکیل داده اند و به دروغ اسمش را «شورای ملی مقاومت» گذاشته اند و تلویزیون و رادیویی بر پا کرده اند که درون فرقه ای است و اخبار را بطور غیر واقعی و وارونه در جهت منافع اعضای اسیر در فرقه سانسور، تعبیر و تف
 • ۲۰۱۶/۰۴/۳۰ گلادیاتورهای حاج مسعود رجوی یا ربات های مرده متحرک
   مجید روحی، صفحه فیسبوک، سی ام آوریل ۲۰۱۶:…  رباط های انسان نمای درون فرقه رجوی و حتی زندان مریم قجر عضدانلو درقلب دمکراسی اروپا فرانسه اورسورواز و کمپ تیرانا در البانی هرروزشان شبیه روزگذشته است درساعت مشخصی که صبح بسیار زود است ازخواب بیدار میشوند درمکان و ساعت مشخصی غذا می خورند کارهای
 • ۲۰۱۶/۰۴/۳۰ حاج مسعود رجوی دریافته است که دیگر در میان مردم ایران پایگاه و جایگاهی ندارد
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، سی ام آوریل ۲۰۱۶:… اما نظر شخصی من این است که گرچه پایه ریزی ایدئولوژیک حاج مسعود رجوی و فرقه اش از همان ابتدا اصولی نبوده و دارای پختگی مبارزاتی و اعتقادی نبوده است، اما رهروان آن در آن زمان جوانانی صادق بوده اند و برای همین هم با اقبال توده ای و اجتماعی روبرو بوده
 • ۲۰۱۶/۰۴/۲۹ حاج مسعود رجوی بزرگترین برده دار قرن (به مناسبت اول ماه می. روز جهانی کارگر)
  International Workers' Day1مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و نهم آوریل ۲۰۱۶:… حاج مسعود رجوی بعد از راه اندازی ترورها و بمب گذاریها در سال ۶۰ مدعی شد که برای سرنگون کردن آخوندهای دجال باید سر انگشتان حکومت جمهوری اسلامی ایران را هم ترور کرد حاج مسعود رجوی به همین خاطر دستور داد جوخه های ترور در زدن کاسب
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۸ حاج مسعود رجوی در مقابل افشای تجاوز جنسی علیه زنان مطلقه فرقه ات تا کی سکوت میکنی ؟
  Rajavi rapist 4مجید روحی، ایران اینترلینک، هشتم آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی و فرقه اش به هر عضو و سطح تشکیلاتی فرقه اش می تواند هر مارکی بزند اگر بخواهد به رده شورای رهبری اش هم مارک بزند معنی اش این است که ایدئولوژیک فرقه اش ضربه خورده است و تشکیلات فرقه اش سوراخ خواهد شد لذا حاج مسعود رجوی مثل خر در گل م
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۷ عاشورا در دستگاه حاج مسعود رجوی یعنی عاشورا گونه فرارکردن از جنگ و رستگاری
  مجید روحی، ایران اینترلینک، هفتم آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی برای فریب و سرپوش گذاشتن بر موضوع فرار خود به این مسئله دامن می زند چرا که وقتی می گوید کاش با شما بودم و با شما رستگار می شدم این سئوال به ذهن می زند که پس چرا حاج مسعود رجوی در همان ابتدای کار مبارزه مخفی پا به فرار گذاشته و
  _
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۵ حاج مسعود رجوی رهبر بازنشسته و بریده و طعمه در حاشیه نداریم ؟
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، پنجم آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی! مجاهد خلق شهامت شیرجه رفتن و جسارت ایدئولوژیکی برای بیرون ریختن تناقضات را دارد تا هر چه سریعتر و مسئولانه‌تر خود را پاکیزه نماید و بنابراین حاج مسعود رجوی پیشقدم شوید از همان مخفیگاه تان برای بردن آبروی کاذب خود  تا آبروی رهایی ب
  _
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۴ توطئه جدید حاج مسعود رجوی برای سرکوب کردن جداشده گان در کشور آلبانی
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، چهارم آوریل ۲۰۱۶:… همسویی دولت آلبانی و کمیساریای عالی پناهندگان آلبانی با حاج مسعود رجوی فرقه اش لکه ننگی است که عواقب و عوارض ناگواری به دنبال دارد.  مردم جهان نمی توانند چنین نقض حقوق بشری را نادیده بگیرند و نسبت به آن واکنشی نشان ندهند. حداقل افشاگری در رابطه با
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۱ حاج مسعود رجوی خانواده ها طبق مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دیدار با اسرا ندارند؟
  Mojahedin Khalq Rajavi cult families Liberty Feb20165مجید روحی، ایران اینترلینک، اول آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی کارش به کجا رسیده که اینگونه بی شرمانه و ددمنشانه ، ابتدائی ترین حقوق انسانی اعضای اسیر دربند فرقه اش را نیز به رسمیت نشناخته و ناجوانمردانه تمامی خواسته های ذاتی، عقلی، منطقی، عرفی و ا
 • ۲۰۱۶/۰۳/۳۱ روزگار نگذاشت حاج مسعود رجوی روی مواضعش بماند
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، سی و یکم مارس ۲۰۱۶:…  مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد که پایداری در فرقه اش شرف است؟ خب نشد! حاج مسعود رجوی هم شرف نداشت مواضع اش را ترک کرد تا در سوراخ موشش پایداری کنه. مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد که فرقه اش زندان و شکنجه نداره؟ خب
 • ۲۰۱۶/۰۳/۲۹ حاج مسعود رجوی باز دارنده آزادی انسانها (ماجرای خود سوزی فرمان شفابین)
  Massoud Rajavi Terroristمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و نهم مارس ۲۰۱۶:…  شکریه به حدی جسه کوچک و نحیفی داشت که هیچ لباسی به درستی اندازه اش نمی شد . او بسیار کودک و ساده بود همیشه کارهای سیاه و سخت به او داده می شد . سواد خواندن و نوشتن بسیار کمی داشت . خیلی سخت مسائل را می فهمید . فرماندهی که برایش می گذا
  _
 • ۲۰۱۶/۰۳/۲۸ حاج مسعود رجوی سر به نیست کردن نفرات و جوابگو نبودنت هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال است؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم مارس ۲۰۱۶:…  وقتی این سه نفر را فرستادن به قتلگاه و کشته شدن، خواهر راضیه و بقیه از راه دیگری برگشتن. وقتی رسیدن به مقر در پراکندگی همه میپرسیدن سه نفر چه شدن گفتن به شهادت رسیدن برای همه شک برانگیز بود که این سه نفر شهید شدن ولی برا
 • ۲۰۱۶/۰۳/۲۶ خانوم مریم رجوی اگه باغبان هستی اول باغچه خودتو بیل بزن (س = سنگ پا)
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم مارس ۲۰۱۶:…  نهایتاً سماق به داد فرقه رجوی خواهد رسید، زیرا در این بیکاری و علاقی و زمین گیر شدن ارتش آزادی بازوی پر افتخار خلق ایران، بهتر است اعضای اسیر در مقرهای خود به مکیدن سماق مشغول باشند تا شاید در آینده بسیار دور، تعجیلی در فرج و ظهور حاج مسعود رجو
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۹ حاج مسعود رجوی لمپنیزمت هم در راستای سرنگونی است؟
  Rajavi_Saddamمجید روحی، ایران اینترلینک، نوزدهم مارس ۲۰۱۶:…  در یکی از نشستهای عمومی حاج مسعود رجوی با ادبیات لومپنی با دختر مریم قجر عضدانلو و مهدی ابریشمچی رابطه بر قرار میکرد حاج مسعود رجوی با آوردن یک عروسک خروس و تقلید صدای خروس به ارضای جنسی خود توجه میکرد به طوری که در محفل های نفرات اسیر در فرقه ب
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۷ حاج مسعود رجوی اعضای اسیر در فرقه ات که بازیچه خواهران شورای رهبری هستن در راستای سرنگونی بود؟
  Rajavi Mojahedin Khalq Rohi March20165مجید روحی، ایران اینترلینک، هفدهم مارس ۲۰۱۶:…  گفتم من مقصر نبودم و این خواهران شورای رهبری هستن همه نفرات را بازیچه خودشان کردن. نسرین من را بعد از زندان فرستاده بود پیش تو که کمکم کنی تشکیلاتی بشوم ولی شما خواهران شورای رهبری من و نفرات دیگر را بازیچه خودتان کرد
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۶ اگر پایداری در فرقه رجوی، شرف است حاج مسعود رجوی که بیشتر از همه نیاز به شرف دارد
  مجید روحی، ایران اینترلینک، شانزدهم مارس ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی ستارخان کجا در خانه اش میلیونها دلار پول مزدوری و وطن فروشی جمع کرده بود؟ حاج مسعود رجوی ستارخان کجا یاران خودش را به دشمن تحویل داد؟ در صورتیکه شما بهترین فرزندان این میهن را یا در میدان مین های بی
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۵ حاج مسعود رجوی، نسل کشی کردها هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟
  Mojahedin Khalq Kurdish massacar 2مجید روحی، ایران اینترلینک، پانزدهم مارس ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی و فرقه اش در آن روزها، در نواحی اطراف حلبچه از جمله در خورمال، سید صادق، دربندیخان و حتی کمی دورتر در سلیمانیه،  پایگاه شنود و جاسوسی داشتند. حاج مسعود رجوی و فرقه اش از آن پایگاهها برای جمع آوری اطلاعات
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۴ حاج مسعود رجوی آرزوهای سرنگونیت بر باد رفت
   مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم مارس ۲۰۱۶:…  اکنون پس از گذشت بیش از چندین دهه از تأسیس فرقه از آن نگاه اولیه و هدف تعریف شده ی اولیه چیزی باقی نمانده است و این همان حاج مسعود رجوی است که روزی مدعی سرنگونی آخوندهای دجال و تأسیس حکومت دمکراتیک سکولار در ایران بود واقعیت کشک و پوشال بودن تمامی
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۲ حاج مسعود رجوی برای هیچ کس ارزش انسانی قائل نیست
   تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویمجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم مارس ۲۰۱۶:…  این نحوه ی رفتار با انسان ها، در خارج ازفرقه رجوی هم وجود داشته و دارد. نمونه های زیادی وجود دارد که چگونه حاج مسعود رجوی در شورای ملی مقاومت، افراد و شخصیت های مختلف یا حتی احزاب و نیروهای سیاسی و هنرمندان را مورد استفاده
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۰ حاج مسعود رجوی چرا احمد مقصودی را آگاهانه فرستادید در دل مانور سپاه؟
   Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم مارس ۲۰۱۶:…  زهره قائمی گفت احمد و یک نفر دیگه میرفتن عملیات افتادن تو کمین نیروهای سپاه و بسیج  شهید شدن. بعد از مراسم برای همه سوال شده بود که حاج مسعود رجوی خودش پیام داد که در مرز ایران سپاه و بسیج دارن مانور اجرا میکنند چطور احمد و یک نفر دیگه را از وسط نیر
 • ۲۰۱۶/۰۳/۰۹ حاج مسعود رجوی و سرنگونی با ترقه های چهارشنبه سوری
   Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، نهم مارس ۲۰۱۶:…  این توهم ناشی از عدم اطلاع از فرهنگ عمومی و جامعه کنونی ایران است. کسانی که قریب به چندین سال است از جامعه خارج شده و هیچگونه ارتباطی با جامعه نداشته اند چگونه می خواهند برای چنین جامعه ای نسخه بپیچند و معضلات آنرا درمان کنند. بر فرض اینکه در چهارش
 • ۲۰۱۶/۰۳/۰۲ مریم قجر عضدانلو حنایت دیگر رنگی ندارد (البغدادی، رجوی و روز زن)
  Maryam_Rajavi_Women_Dayمجید روحی، ایران اینترلینک، دوم مارس ۲۰۱۶:… مریم قجر عضدانلو! جنابعالی که در سخنرانی های هرساله دم از حقوق زنان می زنید و الی آخر…  حاج مسعود رجوی پیش از چهارصد تن از زنان بی همسر را در حضور خودتان به عقد خودش در آورد. مریم قجر عضدانلو! جنابعالی که در سخنرانی های هرساله دم از حقوق
 • ۲۰۱۶/۰۳/۰۱ حاج مسعود رجوی کریم رو می فرستادی سر زندگیش چرا سرش را کردید زیر آب؟
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، اول مارس ۲۰۱۶:… کریم زد زیر گریه و گفت من زن و یک بچه کوچک دارم فرقه به من گفت بیا بفرستمت اروپا اونجا کار کن و نصف روز هم هواداری از فرقه بکن. الان با دروغ و کلک من را آوردن اینجا و لباس نظامی تنم کردن. گفتم من نمیخواهم اینجا بمانم من را بردن زندان و شکنجه کردن و ازم کاغذ نف
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۸ شکنجه و سر به نیست کردن حسین بخاطر پاره کردن عکس حاج مسعود رجوی در راستای سرنگونی بود؟
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۶:… بعد از یک ماه حسین را آوردن که دستش ضرب دیده بود و زیر چشمانش کبود شده بود. من در فرقه رجوی آرایشگری میکردم. حسین را آوردن که موهایش را بزنم بعد مسئولی که مواظب حسین بود صدایش کردن رفت. از حسین پرسیدم کجا بردنت؟ حسین شروع کرد به فحش دادن به حاج مسعو
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۷ همه از مرگ میترسند حاج مسعود رجوی از ملاقات خانواده ها با عزیزانشان
  Mojahedin Khalq_Feb20168مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی این حق پدران ومادران وخواهران وبرادران واشنایان اعضای اسیر در فرقه ات است که باید با عزیزانشان ملاقات کنند هیچ کس نمی تواند مانع ان شوند نه سازمان ملل و نه هیچ ارگان دیگری نه میتوانند و نه میخواهند که مانع ان شوند.
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۶ مردم با رفتن پای صندوقهای رای، تو دهنی دیگری به حاج مسعود رجوی زدند
  Mojahedin Khalq Election 20162مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۶:…  حال باید منتظر باشیم  ببینیم چند روز بعد از انتخابات حاج مسعود رجوی از مخفیگاهش چه تحلیلی میکند؟ رژیم ایران سرنگون میشود؟ رفسنجانی پای برهنه به عراق می اید؟ یا اینکه حاج مسعود رجوی از مخفیگاهش یک بامبول دیگر یا فیل دیگر هوا
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۶ حاج مسعود رجوی از اسرای جنگی زیر شکنجه برگه نفوذی میگرفتی در راستای سرنگونی بود?
  Massoud rajaviمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۶:… محمد تعریف میکرد در پروژه رفع ابهام سال ۷۳ و ۷۴ زیر شکنجه بود به دستور حاج مسعود رجوی و از محمد زیر شکنجه برگه ای گرفته اند که نوشته بود نفوذی هستش و برای ترور مسعود رجوی به ارتش شکست خورده پیوسته از اردوگاه عراق و حاج مسعود رجوی محمد را بخشیده و به
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۵ خدایا این فرقه چقدر به نظرم آشناست
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم فوریه ۲۰۱۶:… فرقه رجوی فرقه ای هست که رنگهای رنگین کمان مکروهند و رنگ سیاه مستحب هست. فرقه رجوی فرقه ای هست که ازدواج ممنوع هست و بچه ای به دنیا نمی آید و همه از هم کینه دارند. فرقه رجوی فرقه ای هست که زن و مرد جدا جدا هستن حتی در پمپ بنزین . فرقه رجوی فرقه ای هس
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۰ حاج مسعود رجوی مطلقا اعتقادی به خدا و امام حسین و مراسم و مناسک مذهبی ندارد
  Massoud Rajavi Islamic 3مجید روحی، ایران اینترلینک، بیستم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی اگر تو خودت را جای امام حسین جا میزنی کجا امام حسین افرادش را به زندان کردن تهدید میکرد ؟ حاج مسعود رجوی کجا امام حسین افراد خودش را در بیابانها رها کرد و فرار کرد؟ حاج مسعود رجوی امام حسین کجا اهل و بیت خودش را به جای امن ف
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۹ حاج مسعود رجوی با “پروژه شهید بازی” چه چیزی برای ایران و ایرانی آوردی؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، نوزدهم فوریه ۲۰۱۶:… وقتی حاج مسعود رجوی در پیامش به اعضای اسیر در فرقه اش میگوید “اگر سربازان عراقی در اشرف یا لیبرتی به شما حمله نکنند ده بار و اگر حمله کنند صدبار برنده اید”، خوب معلوم است دنبال صد بار برنده شدن است و از اعضای اسیر فرقه اش در عراق
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۸ حاج مسعود رجوی تولید شکنجه گر هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟
  mahvashsepehri Nasrin Mojahedin Khalqمجید روحی، ایران اینترلینک، هجدهم فوریه ۲۰۱۶:… بعد مهوش سپهری یک برگه داد به من و گفت این را ضد اطلاعات داده که به تو شک دارند و باید امضاء کنی.. احمد واقف که همان براعی است خودکار را با زور میکرد توی دستم میگفت امضاء کن برگه را. گرفتم پاره کردم. مهوش سپهری گفت کاغذ زیاد دا
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۷ همه دزدی های حاج مسعود رجوی در راستای سرنگونی است
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، هفدهم فوریه ۲۰۱۶:… دم صبح بود گله گاوی رو دیدیم که ول هستن. مسئولم گفت میخواهیم این گاوهارو بگیریم ببریم داخل قرارگاه. گفتم به مسئولم اینها صاحب دارن این کار درستی نیست دزدی است. مسئولم اعصبانی شد گفت دستور حاج مسعود رجوی هست. تو میتونی دستور حاج مسعود رجوی را اطاعت نکنی؟ رفتیم یک گاوی ک
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۶ حاج مسعود رجوی هر چی رو برای خودت می پسندی برای اعضای فرقه ات هم بپسند
  Rajavi_Saddamمجید روحی، ایران اینترلینک، شانزدهم فوریه ۲۰۱۶:…  همیشه در صحنه سیاسی تا زمانی که همه چیز آرام است و هیچ خطری در کار نیست حاج مسعود رجوی وجود دارد ولی تا اندکی احساس خطر میکند حاج مسعود رجوی محو می شود. در زمان  فاز سیاسی و در جریان رو در رویی با رژیم تا زمانی که مبارزه سیاسی بود و خطری وجود نداشت هر
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۵ تنها عملیاتهای که حاج مسعود رجوی با موفقیت انجام میداد عملیاتهای فرار بود
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، پانزدهم فوریه ۲۰۱۶:…  باید از حاج مسعود رجوی سوال کرد: حاج مسعود رجوی بحث های شقه و قهر چه شد؟ حاج مسعود رجوی بحث های جرقه و جنگ چه شد ؟ حاج مسعود رجوی بحث های انقلاب ایدئولوژیک که معادل ناو هواپیما بر گفته می شد چه شد ؟ حاج مسعود رجوی بحث های خاتمی رئیس جمهور، ختم رژیم چ
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۴ حاج مسعود رجوی تا کی اعضای اسیرو بی هویتت حق سوال و اعتراض ندارند
  مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی در راستای همین بی هویت کردن اعضای اسیر فرقه اش چنان پیش رفت که  دیگر هیچ کار و هیچ برنامه ای در اختیار کسی نبود و افراد مهره ای بیش در دستان حاج مسعود رجوی نیستند که امروز می بینیم صورت های خود را پوشانده و با فحش و ناسزا و اعمالی
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۳ حاج مسعود رجوی سرنگون نکردی، بد سرنگونت کردن
  مجید روحی، ایران اینترلینک، سیزدهم فوریه ۲۰۱۶:… حاج مسعود رجوی چه شده؟ تو که خودت را رهبر مقاومت و مسئول سرنگونی آخوندهای دجال میدونستی ولی حالا همه شعارهای قبلی را کنار گذاشته و صرفا مسئول آخرت نیروهای خود شده ای؟ حاج مسعود رجوی حالا چرا به جای وعده سرنگونی آخوندهای دجال و کسب قدرت در این دنیا به وعده رستگ
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ حاجی مسعود رجوی حرفت راسته؟ یک دونه مدرک از محمد رضا اسکاردی رو کن
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم فوریه ۲۰۱۶:… جا دارد از مسعود رجوی سوال کنیم چرا تعداد و اسامی کسانی را که در پروژه ی رفع ابهام پایشان به زندانهای اشرف افتاد اعلام و شفاف سازی نمیکنید؟ حاجی مسعود رجوی با دستور شما بود که در زندانهای اشرف از افراد زیر شکنجه و آزار و اذیت و نیرنگ مجبور میکردید …
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ حاج مسعود رجوی! برای مارک زدن هایت مدرک هم داری؟
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم فوریه ۲۰۱۶:… داشتم تو اینترنت دنبال جوک خنده دار میگشتم که یکی از سایتهای فرقه رجوی را دیدم صفحه را باز کردم و چند مطلبش را خواندم درباره جداشده ها بود که مرغ پخته را هم به خنده در می آورد. دستگاه دروغ پرداز رجوی ها دیگر برایشان مهم نیست که چه چیزی را در سایت های کثیف خود سر هم می کنند م
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ حاج مسعود رجوی وطن فروشی به چه قیمت
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۶:…باید یه مسعود رجوی و فرقه اش گفت این نتیجۀ وطن فروشی و بریدن از مردم ایران و ایرانیان خارج کشور و رفتن زیر پرچم بیگانگان و آویزان شدن به دامن هر کس و ناکسی است که برای جمع کردن سیاهی لشکر جهت تظاهرات به چه کثافتکاری هایی که تن در نمی دهی!
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ جان اعضا در فرقه برای مسعود رجوی ارزشی دارد؟
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، هشتم فوریه ۲۰۱۶:… مسعود رجوی بیش از چندین دهه است که رهبری فرقه خود را به دست گرفته. مسعود رجوی نظر و ایده هیچ کس را قبول نداشته و به جز خودش چه در درون و چه در بیرون از تشکیلات فرقه ای کسی را به رسمیت نمی شناخت و نمی شناسد …
 • ۲۰۱۶/۰۲/۰۱ حاج مسعود رجوی دم از کدوم جامعه بی طبقه توحیدی میزدی؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، اول فوریه ۲۰۱۶:…  چگونه مسعود رجوی مدعی بر پایی جامعه بی طبقه توحیدی است که در نشستهای عمومی به خانواده ها و خلق قهرمان توهین و اهانت میکند. چگونه مسعود رجوی مدعی بر پایی جامعه بی طبقه توحیدی است که چند سال است به خانواده ها اجازه ملاقات نمی دهد که با فرزندان اسیرشان ملاقات کننداینتر

 • ۲۰۱۶/۰۱/۳۱ ذهن بیمار و اوهام گرای مسعود رجوی در همه سر فصل ها
  مجید روحی، ایران اینترلینک، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۶:… تلاش های چندین ساله مسعود رجوی و فرقه رجوی به همراه شرکای منطقه ای‌شان برای تحریک غرب به ایجاد جنگی دیگر با ایران هم با توافق ها پنج بعلاوه یک به شکست انجامید و سایه جنگ از سر مردم ایران
 • ۲۰۱۶/۰۱/۳۰ مسعود و مریم رجوی نوک شاغول مبارزه رو گرفتید سمت خانواده ها؟ (+ فیلم )
  مجید روحی، ایران اینترلینک، سی ام ژانویه ۲۰۱۶:… مسعود و مریم رجوی مفلوک باید بدانند که از سوزوگداز، دروغ و اتهام زنی های خود علیه خانواده های اسیران دربند فرقه و تلاش های آنها درراه نجات فرزندانشان نه تنها نتیجه ای نخواهند گرفت بلکه باعث بی آبرویی و افشای هرچه بیشترماهیت دروغین خود
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۹ مسعود و مریم رجوی تا کی نقض حقوق بشر و ممانعت از ملاقات خانواده ها
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۶:…  مسعود و مریم رجوی یادتان است در نشستهای عمومی در باقرزاده بالای سن ژست میگرفتید و میگفتید رژیم ایران نمیگذارد خانواده های زندانیان سیاسی با فرزندانشان ملاقات کنند و این نقض حقوق بشر است و این کار رژیم ایران و آخوندهای دجال عملی ضد انسانی و ضد بشریت است
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۸ حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۶:… اگر مسعود رجوی در این چند دهه مبارزه گذشته با توهم تحلیل های آبکی و رویا پردازی حرکت نمیکرد و تابلوهای بی مفهوم و احمقانه ترسیم نمیکرد امروز در این جایگاه نبود که در انزوای کامل سیاسی، استراتژیک، اجتماعی، تاریخی، تاکتیکی باشد. که امروز به این شکل
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۷ “مریم رجوی” این “پدیده حقوق بشری” را بیشتر بشناسیم
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۶:… مریم قجر عضدانلو خود را آزادی خواه در اروپا و سیمای سازش معرفی می کند و مدعی هست که می خواهد آزادی را برای هموطنان خود به ارمغان بیاورید و از طرف دیگر در مناسبات فرقه رجوی سرکوب شدید و خفقان و سانسور شدید بیداد می‌کند و کسی حق اظهار نظر و انتقاد از فرمان
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۶ دلیل مخفی شدن و غایب بودن مسعود رجوی چیست؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم ژانویه ۲۰۱۶:…  فوبیای “وزارت اطلاعات” آنقدر توسط مسعود رجوی تکرار شده که خودش هم باور کرده که همیشه چند مأمور وزارت اطلاعات پشت سرش هستند. و شاید بعد از همکاری با دشمن متجاوز به خاک میهن و خوش خدمتی های هسته ای و غیر هسته ای برای صهیونیست ها و تروریست های تکفیری آنچنان
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۵ فرار از اسارتگاه لیبرتی و ضربه های کشنده بر پیکره فرتوت فرقه رجوی
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم ژانویه ۲۰۱۶:… به آقایان محمود روح الله زاده و آشور ورشی که توانسته اند با فرار از چنگال تشکیلات فرقه رجوی خود را از قید و بندهای فیزیکی و روحی آزاد سازند و قدم به دنیای آزاد بگذارند تبریک میگویم. خبر فرار و رها شدن هر اسیری از چنگال مسعود و مریم رجوی شیاد و جنایتکاران
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۴ دلیل دشمنی مسعود رجوی با خانواده ها چیست و تا کجا ؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۶:…  باید از مسعود و مریم رجوی سوال کرد چرا انقدر از خانواده های نیرو و یاران وفادار خوتان میترسید؟ مسعود و مریم رجوی! شما مدعی بودید که خلق قهرمان را از دست آخوندهای دجال و ستمگر رها سازید و به خلق قهرمان آزادی بدهید. مسعود و مریم رجوی