حاج مسعود رجوی چرا احمد مقصودی را آگاهانه فرستادید در دل مانور سپاه؟

حاج مسعود رجوی چرا احمد مقصودی را آگاهانه فرستادید در دل مانور سپاه؟

 Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم مارس 2016:…  زهره قائمی گفت احمد و یک نفر دیگه میرفتن عملیات افتادن تو کمین نیروهای سپاه و بسیج  شهید شدن. بعد از مراسم برای همه سوال شده بود که حاج مسعود رجوی خودش پیام داد که در مرز ایران سپاه و بسیج دارن مانور اجرا میکنند چطور احمد و یک نفر دیگه را از وسط نیروهای سپاه و بسیج فرستادن برای عملیات که شهید شدن؟ بعدها گندش در آمد که به دستور حاج مسعود رجوی بود … 

مریم رجوی روز زن مجاهدین خلق“مریم رجوی” این “پدیده حقوق بشری” را بیشتر بشناسیم

مجید روحی

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

حاج مسعود رجووی چرا احمد مقصودی را آگاهانه فرستادید در دل مانور نیروهای سپاه و بسیج در مرز به شهادت برسد؟

با نگاهی به تاریخ و نظری به مرگ بدنامان و دیکتاتورها و جلادان و آدمکشان تاریخ به درستی درخواهیم یافت که اینگونه افراد قبل از دچار شدن به مرگ فیزیکی دچار مرگ عقیدتی و شخصیتی گردیده اند.  فاصله و زمان مرگ شخصیتی تا مرگ فیزیکی در بین این افراد گرچه می تواند متفاوت باشد ولیکن آنچه مسلم است اینست که اینگونه افراد پس از مرگ عقیدتی  شخصیتی اگر سالها نیز همچنان زنده باشند زندگی آنها معمولی و طبیعی نیست و تا رسیدن زمان مرگ فیزیکی در مخفی گاه ها نوعی روزمره گی و زندگی گیاهی توام با ترس و وحشت و نگرانی را سپری می کنند

درجایی خواندم که اینگونه افراد درحقیقت مرده و جنازه هایی هستند که درانتظار تدفین شدن می باشند

حاج مسعود رجوی موجودی است تشنه قدرت و معروفیت و برای رسیدن به قدرت حتی در اندازه یک کرسی درمجلس هم حاضر است دست به هر جنایت و کشتاری بزند

حاج مسعود رجوی را با توجه به تاریخچه زندگی اش می توان چنین تعریف نمود _  حاج مسعود رجوی اوج و نهایت و آخر رذالت _ پستی _ فرومایگی _ دنائت _ شیادی _ دروغگویی _ فریبکاری _ دجالیت_ بی سوادی _ نادانی و حماقت _بزدلی _ پاچه خواری _ سرسپردگی _ مزدوری _ زن ستیزی _ بلاهت _ دریوزگی _ عهد شکنی _ خیانت _ ریاکاری _ بیشرمی و……..

حاج مسعود رجوی جانور کم یابیست که در عمر ننگین و سراسر جنایت و خیانت خود همیشه زائده و سربار بوده است و زندگی خفت بارش به مزدوری و بیکاری و بی عاری سرسپردگی گذرانده سپری شده است

در قرارگاه پنجم بودم یک روز زهره قائمی یگان ما را صدا کرد و گفت یک نفر جدید به نام احمد مقصودی می آید به قرارگاه ما خوب تحویلش بگیرید برای من سوال شد که چرا زهره قائمی قبل از آمدن نفر به قرارگاه آمد و نفرات یگان مان را توجیح کرد بی سابقه بود و مشکوک میزد

موقه شام خوردن بود احمد مقصودی آمد و همه به استقبالش رفتیم و خوش آمد گفتیم بعد احمد رفت بالای سن خودش را معرفی کرد و احمد از شهرهای کردستان ایران بود و ناراضی از فرقه رجوی

مدتی گذشت احمد هر روز بیشتر تو خودش میرفت و گوشه گیر میشد و کنتاک داشت با مسئولین

مسئولین جرات نمیکردن به احمدی حرفی بزنند این هم علامت سوال شده بود

مسئولم به من گفت برو با احمد دوست شد و کمکش کن تا بیاید داخل جمع پیش نفرات

مدتی گذشت تا احمد به من اعتماد کرد و حرف های دلش را زد  احمد را با کلک و دروغ آورده بودن به فرقه رجوی و با زور تنش لباس نظامی کرده بودن رابط فرقه رجوی از احمد پول گرفته بود که ببرتش به یکی از کشورهای اروپای ولی آورده بودش به فرقه رجوی

یک شب ساعت 3 شب احمد را بیدار کردن بردنش  و دیگر خبری از احمد نشد از مسئولم پرسیدم احمد را کجا بردن؟ نیمه شب مسئولم گفت کلت بوی قرمه سبزی میده؟ هیچ وقت در فرقه رجوی دنبال کسی نباش من هم به خودم اجازه نمیدهم بهش فکر کنم که احمد را کجا بردن.

تا اینکه قرارگاه جدیدی صدام حسین هدیه داد به حاج مسعود رجوی و اسم قرارگاه را گذاشتن قرارگاه فریبا موزرمی  و قرارگاه ما رفت به آنجا

بعد از مدت ها احمد مقصودی را هم دوباره آوردن به قرارگاه موزرمی یک روز که با احمد محفل میزدم پرسیدم احمد نیمه شب کجا بردنت؟ احمد کلی به خواهر و مادر حاج مسعود رجوی فحش حواله کرد و گفت من رو بردن در یک اطاق زندانی کردن و از من برگه گرفتن که نفوذی هستم و برای ترورحاج مسعود رجوی آمده ام و چون خودم اعتراف کردم حاج مسعود رجوی مرا بخشیده

قرار بود من را برگردانند به ایران ولی دوباره آوردنم به قرارگاه

احمد مدتی دوباره با مسئولین دعوا کرد و مسئولین به خاطر اینکه احمد را بتوانند نگه اش دارن به احمد آموزش رانندگی آیفا را یاد دادن و مسئولیت جابه جای نگهبانها رو به احمد سپردن

یک روز موقع شام همه را جمع کردن در سالن و برای ما پیام حاج مسعود رجوی را گذاشتن که حاج مسعود رجوی آماده باش اعلام کرد و گفت نیروهای سپاه و بسیج در مرزهای ایران دارن مانور انجام میدن  و همه باید هوشیار باشند و آماده.

چند روز بعد سر ظهر احمد را با کمدش بردن بدون خداحافظی. بین نفرات سوال شده بود که احمد مقصودی کجا رفت؟

مدتی گذشت موقع شام فیلم کوتاهی از زندگی نامه و شهید شدن احمد از تلوزیون پخش شد و فردای اون روز زهره قائمی تمام نفرات قرارگاه را جمع کرد و زندگی نامه ای برای احمد درست کرده بودن که برای همه خواندن.

بعد زهره قائمی گفت احمد و یک نفر دیگه میرفتن عملیات افتادن تو کمین نیروهای سپاه و بسیج  شهید شدن.

بعد از مراسم برای همه سوال شده بود که حاج مسعود رجوی خودش پیام داد که در مرز ایران سپاه و بسیج دارن مانور اجرا میکنند چطور احمد و یک نفر دیگه را از وسط نیروهای سپاه و بسیج فرستادن برای عملیات که شهید شدن؟

بعدها گندش در آمد که به دستور حاج مسعود رجوی بود که این سناریو را پیاده کردن که احمد که ناراضی بود و با کلک و دروغ به فرقه آورده شده بود و نمی خواست در فرقه بماند اینگونه سر به نیستش کنند و استفاده سیاسی اش به جیب حاج مسعود رجوی و فرقه اش ریخته شود و برگی دیگر به برگ های شهید سازی حاج مسعود رجوی اضافه بشود.

در پایان حاج مسعود رجوی با گرفتن کاغذ نفوذی در زیر شکنجه از نفرات  دو هدف را دنبال می کرد  یکی اینکه اگر نفر را فرستاد عملیات داخله و نفر فرار کرد بتواند بگوید که نفوذی بوده و خودش قبلا اعتراف کرده و نفر سوخته است و دوم به دستور حاج مسعود رجوی با سناریوهای مختلف نفر را میفرستادن برای عملیات یا توی میدان مین به شهادت میرسید یا در کمین میفتاد و شهید میشد یا موقع رد شدن از مرز گروه حذف از پشت شلیک میکردن به شهادت میرسید یا مرز بانان را آگاه میکرد که درگیری شروع میشد و نفر به شهادت میرسید  و حاج مسعود رجوی از خون نفر سو استفاده میکرد

حاج مسعود رجوی همیشه دوست داشت دو جایه خوری کند

مسعود رجوی و فروغ جاویدان تنها عملیاتهای که حاج مسعود رجوی با موفقیت انجام میداد عملیاتهای فرار بود 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23754

حاج مسعود رجوی با “پروژه شهید بازی” چه چیزی برای ایران و ایرانی آوردی؟ 

مجید روحی، ایران اینترلینک، نوزدهم فوریه ۲۰۱۶:… وقتی حاج مسعود رجوی در پیامش به اعضای اسیر در فرقه اش میگوید “اگر سربازان عراقی در اشرف یا لیبرتی به شما حمله نکنند ده بار و اگر حمله کنند صدبار برنده اید”، خوب معلوم است دنبال صد بار برنده شدن است و از اعضای اسیر فرقه اش در عراق میخواهد هر طور شده سربازان عراقی را وادار به حمله کنند و اعضای اسیر کشته بشن و صد البته که پروژه شهید سازی و … 

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار ۵۳ تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsپشت پرده کتاب مستخدم رجوی، استراون استیونسون، تحت نام “فداکاری”

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

حاج مسعود رجوی با پروژه شهید سازی و شهید بازی چه چیزی را برای ایران و ایرانی آن هم در قرن بیست و یکم به ارمغان آوردی ؟
انسان اگر در باطلاق فرو رود هر چه دست و پا بزند بیشتر فرو میرود. حکایت حاج مسعود رجوی فاشیست و شکنجه گر هم همین است که هر چه زمان رو به جلو میرود ابعاد وسیعتر و مخوف تری از جنایات ضدبشری حاج مسعود رجوی خیانتکار افشا میشود که واقعا درک و فهم آن برای کسانی که از نزدیک با این فرقه مخرب آشنایی ندارند دشوار است.

افشاگری جداشده گان و برداشتن نقاب از صورت حاج مسعود رجوی در پروژه شهید سازی  و سر به نیست کردن اعضای اسیرش در فرقه اش تلنگری هست به وجدان های آگاه و بیدار جامعه که مسئله و معضلی ضدبشری بنام حاج مسعود رجوی را بهتر درک کنند.

حاج مسعود رجوی در چند دهه گذشته به خوبی نشان داد که برای رسیدن به امیال حیوانی اش کمر به قتل تمام اعضای اسیرش در اسارتگاه اشرف و لیبرتی بسته بود و کشتن اعضا اسیر فرقه اش یک کار روتین و جاری بود. حاج مسعود رجوی در حسرت ریاست و بازگشت به ایران و خشم و کینه عمیق نسبت به خلق قهرمان ایران که او را ساپورت نکردند، انتقام همه ناکامی هایش را از اندک اعضای اسیرش میگیرد و همچون دیو تنوره می کشد و تا آخرین نفر باقیمانده اعضای اسیرش را قربانی می کند.

برای حاج مسعود رجوی مجاهد مرده خاصیت مهمی برای پروژه شهید سازیش داشت. یکی اینکه نیست و وجود خارجی ندارد و نمیتواند بگوید تا کنون چه بلاهای حاج مسعود رجوی و شکنجه گران فرقه اش بر سرش آورده اند. دوم اینکه جنازه اش برای حاج مسعود رجوی مصرف بهتری دارد و به درد پروژه شهید سازی و شهید بازی حاج مسعود رجوی میخورد.

اگر نگاهی به تاریخچه فرقه رجوی انداخته باشید به راحتی می توانید بفهمید که از آغاز تشکیل این فرقه ارتزاق از خون اعضای اسیر ترفند ثابت حاج مسعود رجوی بوده است. استفاده تبلیغاتی تشکیلات در داخل و خارج از کسانی که قربانیان اصلی عملکردهای حاج مسعودرجوی بوده اند همیشه در صدر دستور بوده و همچنان بعنوان یک خط مشی ادامه دارد. حاج مسعود رجوی و فرقه اش حتی کادرهایی را که در مناسبات تشکیلاتی درموضع مخالف با سیاستها و عملکردهای خائنانه اش بودند را بعد ازاینکه به کشتن میداد بعنوان شهیدان والامقام و یا گوهران بی بدیل دوران ، درتبلیغات رسمی و بیرونی خود معرفی می کردند.

در این رابطه افرادی که از ایران به مناسبات فرقه رجوی درعراق می پیوستند بدلیل گمنام بودن در اولویت صف قربانیان در نظر گرفته می شدند و اعضایی که وابستگان آنها در مواضع مسئولیت بالای فرقه رجوی قرار داشتند بدلیل اینکه از جانب وابستگان خود ساپورت می شدند بندرت به صحنه درگیری فرستاده می شدند. حاج مسعود رجوی با قربانی کردن این اعضای گمنام که بلحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی درک و آگاهی چندانی نسبت به ماهیت فرقه ای حاج مسعود رجوی نداشتند و در طی دوران قرنطینه شدن در واحد پذیرش کاملا شستشوی مغزی شده بودند به خوردن خون این قربانی ها ادامه میداد و می دهند و بقول خود حاج مسعود رجوی “نان سیاسی آن را میخورد”.

وقتی در پذیرش فرقه بودم سر ظهر یگان ما را صدا کردن گفتن بیاید سالن غذا خوری. رفتیم و مسئولینی از قسمتهای دیگه آمده بودن. عکسهای سیاه سفیدی را به همه نشان میدادن و میگفتن هر کس این نفرات عکس را می شناسد برای ما بنویسد چطور در داخل ایران اعدام شده است. من کسی را نمیشناختم. یکی از نفرات یگانمان که کنارم بود به نام جاسم به من گفت برای هر عکسی یک متن به دروغ بنویس که اعدام یا کشته شده. من این کار را نکردم تا اینکه یک روز موقع نهار جاسم یک کتابی آورد به اسم کتاب شهدای فرقه و به من نشان میداد و میگفت من به دروغ اون روز نوشتم اینها شهید شدن فرقه رجوی همه را چاپ کرده که بعد باعث رسوایی شد برای فرقه رجوی.  یکی از نفرات صاحب عکس اعدام شده ها زنده بود و در تلوزیون ایران مصاحبه کرده بود. بعد از مصاحبه اون فرد، جاسم در تشکیلات سر به نسیت شد و هیچ کس دیگر از جاسم خبری نداشت.

وقتی در پذیرش بودم هر روز من را میبردن در اطاقی و فیلم های پروژه شهید سازی برام میگذاشتن که چگونه شهید شدن و تشویق می کردند که شهید شویم و شهید کنیم. مسئولم میگفت این حاج مسعود رجوی رهبر فرقه خیلی خیلی زرنگ است تلفن میزند به خانواده های اعضای اسیر در ایران و میگوید بیاید عراق برای ملاقات فرزندتان. خانواده نفر که می اید برای ملاقات به عراق تمام انوال و پولش را میگیرند و کلی سی دی بهش میدهند ببرد به ایران و در مرز ایران دستگیر میشود و زندانی میشود و اگر شانس بیاوریم و مقاومت کند اعدامش میکنند و حاج مسعود رجوی به نفع فرقه اش برای پروژه شهید سازی و شهید بازی علیه آخوندهای دجال استفاده میکند و مظلونمای میکند در دنیا.

یک بار هم که در زندان فرقه رجوی بودم من را برای بازجوی بردن. باز جو به من گفت اگر کاغذهایی را که جلوت گذاشتم امضا نکنی و من را پیش حاج مسعود رجوی و مسئولم خراب کنی دستور میدم همینجا به قتل برسانندت و جنازه ات را میبریم میندازیم آنطرف مرز ایران و به خانواده ات میگویم پاسدارها  فرزندتان را به قتل رساندن تا خانواده ات هم با پاسدارها درگیر شوند و کشته شوند. بعد حاج مسعود رجوی از کشته شدنت به نفع فرقه اش استفاده میکند و در پروژه شهید سازی و شهید بازی استفاده میکند. من هم چند تا برگه گرفتم و رفتم زندگی نامه ام را نوشتم وقتی بردم پیش بازجو دادم  گفتم حداقل زندگی نامه ام را بعد از به قتل رسیدنم درست بگوید یک دفعه بازجوم قلاده پاره کرد و با مشت و لگد به جانم افتاد و گفت نگران نباش از قبل زندگی نامه ات را نوشتیم و آماده است.

خیلی از تیمهای عملیاتی هم بودن که از نفرات جدید و گمنام بودن که به دستور حاج مسعود رجوی میرفتن داخل ایران عملیات میکردن و موقع برگشت خود فرقه رجوی آنها را لو میداد تا با نیروهای دم مرز ایران درگیر شوند و کشته شوند و حاج مسعود رجوی در پروژه شهید سازی و شهید بازی استفاده کند علیه آخوندهای دجال و مظلوم نمای کند برای اربابانش.

به دستور خود حاج مسعود رجوی علی زرکش توسط مسعود قربانی فرمانده تیم های ویژه عملیاتی در داخل کشور، که مورد اعتماد شخص حاج مسعود رجوی بود ، در صحنه عملیات فروغ جاویدان کشته شد و سپس مسعود قربانی نیز توسط فرد دیگری کشته شد تا ردی از دستور به قتل رساندن علی زرکش بر جای نماند تا حاج مسعود رجوی در پروژه شهید سازی و شهید بازی استفاده لازم را بکند برای فرقه اش.

وقتی آمریکا به عراق حمله کرد من در قرارگاه جلولا بودم به همه گفتن حاج مسعود رجوی دستور داده به سمت ایران حرکت کنید. همه حرکت کردن به سمت مرز بعد تعدادی از نفرات سن بالا داشتن و چند تا معلول که پا نداشتن و مچ دست نداشتن و یا کمر درد شدید که نمیتوانستن راه برن و با خود دکتر اکبر که به آنها گفتن شما در قرارگاه بمانید نفرات را میفرستیم دنبالتان بیاورن شما را. ولی حاج مسعود رجوی که مشخصا میخواست از دست نفرات معلول و بقیه راحت بشه به نفرات مختصات اشتباه داد و همه را فرستاد در دل درگیری تا کشته شوند که حاج مسعود به آرزویش رسید و از خون آنها برای پروژه شهید سازی و شهید بازی سو استفاده تبلیغاتی کرد.

و از قرارگاه های دیگر فرقه نفراتی که ناراضی بودن در صحنه درگیری به دستور حاج مسعود رجوی پاک سازی شدن به دست گروه حذف قرارگاه ها.

حاج مسعود رجوی موزه ای از پروژه شهید سازی و شهید بازی درست کرده بود برای مهمانهایی که از بیرون دعوت میشدند. تا بتواند سوار عاطفه آنها شود. تا خط مظلوم نمای خود رو پیش ببرد. از طرف دیگر این موزه استفاده داخلی هم داشت برای حاج مسعود رجوی که بتواند با احساسات اعضای اسیر در فرقه اش بازی کند. تا اعضای اسیر در فرقه اش را به سمت مرگ سوق دهد.

در نشست عمومی در باقرزاده حاج مسعود رجوی به مژگان پارسائی انتقاد کرد که چرا نفرات قرارگاهت زنده هستن؟ قرار بود همه را به شهادت برسانی و کلی انتقاد دیگه که مژگان پارسائی گفت به حاج مسعود رجوی به تعهدم عمل خواهم کرد و پروژه شهید سازی و شهید بازی را پشتیبانی خواهم کرد؟

وقتی حاج مسعود رجوی در پیامش به اعضای اسیر در فرقه اش میگوید “اگر سربازان عراقی در اشرف یا لیبرتی به شما حمله نکنند ده بار و اگر حمله کنند صدبار برنده اید”، خوب معلوم است دنبال صد بار برنده شدن است و از اعضای اسیر فرقه اش در عراق میخواهد هر طور شده سربازان عراقی را وادار به حمله کنند و اعضای اسیر کشته بشن و صد البته که پروژه شهید سازی و شهید بازی سیاست کثیف و همیشگی حاج مسعود رجوی بوده است و راه حل اصلی حاج مسعود رجوی و فرقه اش برای خروج از بحران همیشه کشته دادن بوده و پروژه شهید سازی و شهید بازی هست.  این عمیقا باعث نگرانی است  که حاج مسعود رجوی اصولا همه مشکلاتشان را با کشتن اعضای اسیر در فرقه اش  و با پروژه شهید سازی و شهید بازی حل میکند.

پروژه شهید سازی و شهید بازی میتواند حاصل مغز علیل و روان پریشی باشد که متاسفانه پسوند انسان را در پس نام خود به یدک میکشد. حاج مسعود رجوی نماینده جریانات پروژه شهید سازی و شهید بازی هست به جای تکیه بر منطق و بکارگیری عقل سلیم همیشه از مرگ و نابودی دم میزند.

حاج مسعود رجوی در چندین دهه گذشته با قرار گرفتن در چهاراه حوادث از تجزیه و تحلیل اوضاع عاجز مانده و عاملی برای در خطر قرار دادن اعضای اسیر در فرقه اش شده و سوق دادن به سوی مرگ.  و پروژه شهید سازی و شهید بازی آخرین حربه حاج مسعود رجوی کج اندیش و راه گم کرده است.

حاج مسعود رجوی اگر منطقی و صادق بود با خودش، هرگز به خودش اجازه نمیداد که بصورت افراطی و بیمارگونه سرنوشت تعدادی انسان را به بازی بگیرد برای پروژه شهید سازی و شهید بازی خودش و آنها را شکنجه بدهد و بکشد و یا مجبور به خودسوزی و خودکشی نماید. حاج مسعود رجوی بلکه با گرویدن به علم و آگاهی و رو نمودن به گفتمان سازنده راه حلی انسانی برای معضل های موجود جستجو و پیدا میکرد.

جالب اینجاست که حاج مسعود رجوی به محض اینکه نفری در فرقه اش  می میمرد فورا او را شهید و مجاهد صدیق و … می خواند و برایش اشک تمساح میریخت اما تا زمانی که زنده است وی را مدام تحت شدیدترین بی حرمتی ها و حتاکی ها و فشارهای روحی و جسمی قرار میداد.

همه پروژه شهید سازی و شهید بازی برای اینست که حاج مسعود رجوی نمیخواهد بپذیرد که به آخر خط رسیده است. اگر حاج مسعود رجوی صادق باشد  و ذره ای انسانیت داشت باشد همان خزعبلاتی که در نشست های عمومی فرقه اش می گفت را در اطلاعیه های رسمی و علنی اش در انواع و اقسام سایت های رنگارنگشان منعکس میکرد. این مطالب را حتی در همان سایت مدار بسته و مهندسی شده سیمای سازش هم نمیگذارد و اگر جان انسانها برای تشکیلات حاج مسعود رجوی ذره ای ارزش داشت در آخرین نشستش نمی گفت “کاری می کنم که لیبرتی را هر روز با موشک و خمپاره بزنند چون به لحاظ استراتژیک به نفع ماست و شکست دشمن محسوب میشود” و اگر جان انسانها برای حاج مسعود رجوی ارزش داشت در نشست های تشکیلاتی و شکنجه گاههای روحی به نفرات نمی گفت “همه شما به ویروس کشور ثالث دچار شده اید و باید این ویروس را از بدنتان مانند غده سرطانی جراحی کنید و دور بیندازید و فکر خروج از عراق را از سرتان بیرون کنید و هرکس چنین فکری کند خائن است، بله خائن”.

اشک تمساح ریختن حاج مسعود رجوی برای در گذشتگان و پروژه شهید سازی و شهید بازی حقه ای بیش نیست که البته این شیادی های حاج مسعود رجوی دیگر کسی را نمی فریبد و دیگر با روشنگریهایی که شده حاج مسعود رجوی نمیتواند اذهان را بیش از این فریب بدهد.

باید حقایق را گفت و افشا کرد تا زمانیکه یک اسیر در این تشکیلات فرقه رجوی گرفتار باشد و نباید نظاره گر بود. دیگر دوران عوام فریبی و فرقه گرایی تمام شده است.

آن زمانی که  حاج مسعود رجوی  بد مستی می کرد و عربده می کشید و خطاب به زندانیان سال ۷۲ می گفت که “همه تان فدای یک تار موی مریم قجر عضدانلو” دیگر تمام شده و گذشته است الان کسی تف هم به روی مریم قجر عضدانلو  و انقلابش نمی اندازد چه برسد به این که فدای یک تار مویش بشود.

مسئول واقعی حمله به لیبرتی کیست؟

https://youtu.be/26Mps-OQLTU

http://www.youtube.com/watch?v=SIfKfTXW_
WQ&feature=share&list=UU0l93Nsn8szy9D4G7mhvfEQ

رجوی با درست کردن یک مستند جیمز باندی ثابت کرد مسعود دلیلی بصورت مشکوک در اشرف کشته !

Will President Rouhani meet genuine human rights advocates halfway

پنج بعلاوه یک ایران 2015توافق لوزان و نعل وارونه زدن‌های رهبری مجاهدین (بسته شدن شکاف حیاتی فرقه رجوی)

***

همچنین:

همه دزدی های حاج مسعود رجوی در راستای سرنگونی است

Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، هفدهم فوریه ۲۰۱۶:… دم صبح بود گله گاوی رو دیدیم که ول هستن. مسئولم گفت میخواهیم این گاوهارو بگیریم ببریم داخل قرارگاه. گفتم به مسئولم اینها صاحب دارن این کار درستی نیست دزدی است. مسئولم اعصبانی شد گفت دستور حاج مسعود رجوی هست. تو میتونی دستور حاج مسعود رجوی را اطاعت نکنی؟ رفتیم یک گاوی ک
 
Rajavi_Saddamمجید روحی، ایران اینترلینک، شانزدهم فوریه ۲۰۱۶:…  همیشه در صحنه سیاسی تا زمانی که همه چیز آرام است و هیچ خطری در کار نیست حاج مسعود رجوی وجود دارد ولی تا اندکی احساس خطر میکند حاج مسعود رجوی محو می شود. در زمان  فاز سیاسی و در جریان رو در رویی با رژیم تا زمانی که مبارزه سیاسی بود و خطری وجود نداشت هر
 
 
Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، پانزدهم فوریه ۲۰۱۶:…  باید از حاج مسعود رجوی سوال کرد: حاج مسعود رجوی بحث های شقه و قهر چه شد؟ حاج مسعود رجوی بحث های جرقه و جنگ چه شد ؟ حاج مسعود رجوی بحث های انقلاب ایدئولوژیک که معادل ناو هواپیما بر گفته می شد چه شد ؟ حاج مسعود رجوی بحث های خاتمی رئیس جمهور، ختم رژیم چ
 
 
مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی در راستای همین بی هویت کردن اعضای اسیر فرقه اش چنان پیش رفت که  دیگر هیچ کار و هیچ برنامه ای در اختیار کسی نبود و افراد مهره ای بیش در دستان حاج مسعود رجوی نیستند که امروز می بینیم صورت های خود را پوشانده و با فحش و ناسزا و اعمالی غیر
 

حاج مسعود رجوی سرنگون نکردی، بد سرنگونت کردن

مجید روحی، ایران اینترلینک، سیزدهم فوریه ۲۰۱۶:… حاج مسعود رجوی چه شده؟ تو که خودت را رهبر مقاومت و مسئول سرنگونی آخوندهای دجال میدونستی ولی حالا همه شعارهای قبلی را کنار گذاشته و صرفا مسئول آخرت نیروهای خود شده ای؟ حاج مسعود رجوی حالا چرا به جای وعده سرنگونی آخوندهای دجال و کسب قدرت در این دنیا به وعده رستگ
 
 
Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم فوریه ۲۰۱۶:… جا دارد از مسعود رجوی سوال کنیم چرا تعداد و اسامی کسانی را که در پروژه ی رفع ابهام پایشان به زندانهای اشرف افتاد اعلام و شفاف سازی نمیکنید؟ حاجی مسعود رجوی با دستور شما بود که در زندانهای اشرف از افراد زیر شکنجه و آزار و اذیت و نیرنگ مجبور میکردید …
 

حاج مسعود رجوی! برای مارک زدن هایت مدرک هم داری؟

Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم فوریه ۲۰۱۶:… داشتم تو اینترنت دنبال جوک خنده دار میگشتم که یکی از سایتهای فرقه رجوی را دیدم صفحه را باز کردم و چند مطلبش را خواندم درباره جداشده ها بود که مرغ پخته را هم به خنده در می آورد. دستگاه دروغ پرداز رجوی ها دیگر برایشان مهم نیست که چه چیزی را در سایت های کثیف خود سر هم می کنند
 
 
Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۶:…باید یه مسعود رجوی و فرقه اش گفت این نتیجۀ وطن فروشی و بریدن از مردم ایران و ایرانیان خارج کشور و رفتن زیر پرچم بیگانگان و آویزان شدن به دامن هر کس و ناکسی است که برای جمع کردن سیاهی لشکر جهت تظاهرات به چه کثافتکاری هایی که تن در نمی دهی!
 
 
Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، هشتم فوریه ۲۰۱۶:… مسعود رجوی بیش از چندین دهه است که رهبری فرقه خود را به دست گرفته. مسعود رجوی نظر و ایده هیچ کس را قبول نداشته و به جز خودش چه در درون و چه در بیرون از تشکیلات فرقه ای کسی را به رسمیت نمی شناخت و نمی شناسد …