حسن حیرانی، غلامرضا شکری و محمد کرمی در تلویزیون مردم

حسن حیرانی، غلامرضا شکری و محمد کرمی در تلویزیون مردم

تلویزیون مردم تی وی پارسا سربی کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و هشتم می 2019:… تلویزیون مردم . آقای حسن حیرانی در مورد  شرایط جداشدگان سازمان مجاهدین بعد از قطع امکانات و کمک هزینه های کمیساریای پناهندگی در آلبانی و ترس و واهمه سازمان مجاهدین از جداشدگان.  آقای غلامرضاشکری در مورد دستگیری و برگشت خوردن نفرات از یونان به آلبانی و آقای محمد کرمی درباره ریل پروسه حقوقی (اسیر جنگی، گنوانسیون 4 ژنو، پناهجو وبعد هم کمک های انسان دوستانه) که نفرات مجاهدین از سال 2003 (سقوط صدام حسین ) طی کرده اند. صحبت کردند. 

Behzad Saffari Saddam Private Army (MEK)  torturer now operating in Albania. He clams he is untouchable under protection of American CIA base in TiranaBehzad Saffari Saddam Private Army (MEK)  torturer now operating in Albania. He clams he is untouchable under protection of American CIA base in Tirana

حسن حیرانی، غلامرضا شکری و محمد کرمی در تلویزیون مردم

آقایان حیرانی، شکری و کرمی در برنامه این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه 27 ماه مه 2019 برابر با ششم خردادماه 98 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران

آقای حسن حیرانی عضو جداشده مجاهدین در آلبان
–  شرایط جداشدگان سازمان مجاهدین بعد از قطع امکانات و کمک هزینه های کمیساریای پناهندگی در آلبانی
– اقدامات بعمل آمده توسط جداشدگان
– ترس و واهمه سازمان مجاهدین از جداشدگان

آقای غلامرضاشکری  عضو جداشده مجاهدین در آلبانی
–  توطئه چینی و سنگ اندازی فرقه رجوی علیه جداشدگان در البانی
–  درمورد دستگیری و برگشت خوردن نفرات از یونان به البانی
– توضیح در باره هم وغم ونگرانی فرقه رجوی درمورد جداشده ها

و آقای محمد کرمی  عضو جداشده مجاهدین و مدیر سایت فریاد آزادی از فرانسه
–  درباره ریل پروسه حقوقی (اسیر جنگی، گنوانسیون 4 ژنو، پناهجو وبعد هم کمک های انسان دوستانه) که نفرات مجاهدین از سال 2003 (سقوط صدام حسین ) طی کرده اند.
صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های  جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم نیز پخش گردید.

حسن حیرانی، غلامرضا شکری و محمد کرمی در تلویزیون مردم

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-خلق-آلبانی-عبدالرحمان-محمدیا/

عبدالرحمان محمدیان و مالک بیت مشعل در برنامه تلویزیون مردم

 حسن حیرانی در تلویزیون مردم کانون آوا (مردم تی وی)، چهاردهم می ۲۰۱۹:…  آقای عبدالرحمان محمدیان عضوجداشده مجاهدین در آلبانی و آقای مالک بیت مشعل  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با شرایط  و وضعیت پناهندگی شان در آلبانی. خارج کردن هواداران جداشده توسط تشکیلات مجاهدین. درباره مهمانی گودبای پارتی کمیساریای پناهندگی سازمان ملل در آلبانی. چشم انداز آینده جداشدگان در آلبانی. وضعیت فرقه مجاهدین در حال حاضر در آلبانی. مسئله حقوقی جدا شدگان در آلبانی. علت خالی کردن آلبانی ازوجود هر نوع جدا شده چه مخالف و چه هوادارتوسط تشکیلات فرقه مجاهدین. نظر دولت البانی در رابطه با جداشدگان صحبت کردند.

عبدالرحمان محمدیان و مالک بیت مشعل در برنامه تلویزیون مردمبرای آنهایی که هنوز مجاهدین خلق را نمی شناسند، خاطرات غلامعلی میرزایی

لینک به منبع

آقایان محمدیان و بیت مشعل دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه ۱۳ ماه مه ۲۰۱۹ برابر با ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

آقای عبدالرحمان محمدیان عضوجداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با موضوعات زیر:
–  شرایط  و وضعیت پناهندگی شان در آلبانی
– خارج کردن هواداران جداشده توسط تشکیلات مجاهدین
– درباره مهمانی گودبای پارتی کمیساریای پناهندگی سازمان ملل در آلبانی
– چشم انداز آینده جداشدگان در آلبانی

و آقای مالک بیت مشعل  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی    دررابطه با موضوعات زیر:
– وضعیت فرقه مجاهدین در حال حاضر در آلبانی
– مسئله حقوقی جدا شدگان در آلبانی
–  علت خالی کردن آلبانی ازوجود هر نوع جدا شده چه مخالف و چه هوادارتوسط تشکیلات فرقه مجاهدین
– نظر دولت البانی در رابطه با جداشدگان

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم نیزپخش گردیدند.

***

Bolton’s Plans For A False Flag Op Involving MEK Are Already UnderwayBolton’s Plans For A False Flag Op Involving MEK Are Already Underway

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/حسن-حیرانی-و-غلامرضا-شکری-در-تلویزیون-م/

حسن حیرانی و غلامرضا شکری در تلویزیون مردم

آقایان حسن حیرانی و غلامرضا شکری در برنامه زنده این هفته تلویزیون مردمکانون آوا (مردم تی وی)، هشتم می ۲۰۱۹:… آقای حسن حیرانی عضو جداشده مجاهدین در آلبانی  –  دررابطه با بسته شدن بخش جداشدگان سازمان مجاهدین در کمیساریای پناهندگی سازمان ملل در آلبانی و نقش مجاهدین در آن –  کمک مالی میلیون دلاری مجاهدین به حزب راست افراطی در اسپانیا. و آقای غلامرضاشکری  عضو جداشده مجاهدین در آلبانی  –  دررابطه باآخرین وضعیت فرقه مجاهدین در آلبانی –  افشای نقشه مجاهدین برای خالی کردن آلبانی از جداشدگان، چه مخالف و چه هوادار صحبت کردند. 

مسعود خدابنده لوبلاگ: مجاهدین خلق فرقه رجوی به آخر خط رسیده اندتارنمای آمریکایی لوبلاگ : منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) به آخر خط رسیده اند

لینک به منبع

آقایان حیرانی و شکری در برنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه ششم ماه مه ۲۰۱۹ برابر با ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۸ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

آقای حسن حیرانی
عضو جداشده مجاهدین در آلبانی
–  دررابطه با بسته شدن بخش جداشدگان سازمان مجاهدین در کمیساریای پناهندگی سازمان ملل در آلبانی و نقش مجاهدین در آن
–  کمک مالی میلیون دلاری مجاهدین به حزب راست افراطی در اسپانیا

و آقای غلامرضاشکری
عضو جداشده مجاهدین در آلبانی
–  دررابطه باآخرین وضعیت فرقه مجاهدین در آلبانی
–  افشای نقشه مجاهدین برای خالی کردن آلبانی از جداشدگان، چه مخالف و چه هوادار

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند. توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های  جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردیدند:

https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

*** 

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقایان-علی-هاجری-و-حسن-شهباز-در-برنامه-ز/

آقایان علی هاجری و حسن شهباز در برنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

پارسا سربی مردم تی وی واشنگتن کانون آوا (مردم تی وی)، سی ام آوریل ۲۰۱۹:… آقای علی هاجری  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با شیوه های قاچاقچیان نفر و کارچاق کن های مجاهدین در اروپا و خودکشی علی اکبرکلاته در پادگان مجاهدین در آلبانی و آقای حسن شهباز عضوجداشده مجاهدین در آلبانی در رابطه باموضوع تعطیلی بخش جداشدگان کمیسای پناهندگی سازمان ملل در آلبانی. تبانی با مجاهدین یا یک روند عادی؟ صحبت کردند.

سیل و چهره واقعی مجاهدین خلق در سخنرانی مریم رجویمجاهدین خلق ایران، فرقه مریم رجوی در آلبانی

آقایان علی هاجری و حسن شهباز در برنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه ۲۹ ماه آوریل ۲۰۱۹ برابر با نهم اردیبهشت ماه ۹۸ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران  آقای علی هاجری  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با شیوه های قاچاقچیان نفر و کارچاق کن های مجاهدین در اروپا و خودکشی علی اکبرکلاته در پادگان مجاهدین در آلبانی و آقای حسن شهباز عضوجداشده مجاهدین در آلبانی در رابطه باموضوع تعطیلی بخش جداشدگان کمیسای پناهندگی سازمان ملل در آلبانی. تبانی با مجاهدین یا یک روند عادی؟ صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردیدند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

(پایان)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقای-حسن-حیرانی-از-آلبانی-در-تلویزیون-م/

آقای حسن حیرانی از آلبانی در تلویزیون مردم

پارسا سربی مردم تی وی واشنگتن کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و سوم آوریل ۲۰۱۹:…  آقای حسن حیرانی   عضو جداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با : ۱- شرایط  و وضعیت  نفرات جدا شده یا افرادی که از فرقه رجوی جدا می شوند و می خواهند از تشکیلات مستقل باشند. ۲- بستن قسمتی یا بخشی از کمیساریای پناهندگی درآلبانی که مربوط به جدا شده ها می باشد ۳- فشار سازمان مجاهدین جهت اخراج جدا شده ها از آلبانی. ۴- دررابطه با خودکشی اخیر یکی از افراد مجاهدین بنام علی اکبرکلاته در آلبانی صحبت کردند

حسن_حیرانی_تلویزیون_الجزیره_مصاحبه_مجاهدین_خلق_،فرقه_رجوی_آلبانیMEK’s Virus Removal in Quarantine and the Overthrow Joke

آقای حسن حیرانی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روز دوشنبه ۲۲ آوریل ۲۰۱۹ برابر با دوم اردیبهشت ماه ۹۸ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران  آقای حسن حیرانی   عضو جداشده مجاهدین در آلبانی

دررابطه با :

۱- شرایط  و وضعیت  نفرات جدا شده یا افرادی که از فرقه رجوی جدا می شوند و می خواهند از تشکیلات مستقل باشند.
۲- بستن قسمتی یا بخشی از کمیساریای پناهندگی درآلبانی که مربوط به جدا شده ها می باشد
۳- فشار سازمان مجاهدین جهت اخراج جدا شده ها از آلبانی.
۴- دررابطه با خودکشی اخیر یکی از افراد مجاهدین بنام علی اکبرکلاته در آلبانی

صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم نیز پخش گردید.

***

همچنین: