حسن حیرانی: ارتش سایبری مریم پاک رهایی (قسمت اول)ا

Follow Share on Tumblrارسال – حسن حیرانی، سایت نجات یافتگان در آلبانی، ایران آزادی، پانزدهم دسامبر 2018:… این دو عامل باعث شد که به طور محدود و بسیار مانیتور شده بدون دیدن خود صفحه فیسبوک افراد صفحاتی که برایشان درست شده بود به طور مکانیکی يا همان ربات یکسری اخبارها را در حمایت از مقاومت … Continue reading حسن حیرانی: ارتش سایبری مریم پاک رهایی (قسمت اول)ا