حسن حیرانی و موسی دامرودی میهمانان مردم تی وی

حسن حیرانی و موسی دامرودی میهمانان مردم تی وی

حسن حیرانی و موسی دامرودی میهمانان مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، چهاردهم دسامبر 2019:… آقای حسن حیرانی  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه  – آیا مقر مجاهدین در آلبانی در زلزله اخیر آلبانی آسیب جدی دیده؟ ایاکسی از افراد مجاهدین کشته ویا زخمی شده ؟ -چرا مجاهدین بجای رسیدگی به افراد خودشان، شروع به پذیرایی از مردم آلبانی کرده اند؟ -چرا مجاهدین در مورد ضایعات زلزله در درون مقرشان در آلبانی شفاف سازی نمی کنند؟ و آقای موسی دامرودیعضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با  – علت بسته شدن پرونده جداشدگان توسط کمیساریای سازمان ملل در آلبانی – مجاهدین مدعی هستند اعتراضات اخیر ایران کارکانون های شورشی آنهاست. این ادعا درست هست؟ -آیا از این کانون های شورشی کسی تابحال کشته شده؟ (اگرشده پس چرا مجاهدین در بوق وکرنا نمی کنند؟) -اسرارخدمات پزشکی مجاهدین برای مردم آلبانی! صحبت کردند. حسن حیرانی و موسی دامرودی میهمانان مردم تی وی

حسن حیرانی و موسی دامرودی میهمانان مردم تی ویرجوی آمار تلفات زلزله را مخفی می کند. چرا؟

آقایان حسن حیرانی و موسی دامرودی میهمانان مردم تی وی

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزجمعه 13 دسامبر2019 برابر با 22 آذرماه 1398 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران  آقای حسن حیرانی  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با موضوعات زیر:
– آیا مقر مجاهدین در آلبانی در زلزله اخیر آلبانی آسیب جدی دیده؟ ایاکسی از افراد مجاهدین کشته ویا زخمی شده ؟
-چرا مجاهدین بجای رسیدگی به افراد خودشان، شروع به پذیرایی از مردم آلبانی کرده اند؟
-چرا مجاهدین در مورد ضایعات زلزله در درون مقرشان در آلبانی شفاف سازی نمی کنند؟

وآقای موسی دامرودیعضوجداشده مجاهدین در آلبانی
دررابطه با موضوعات زیر:
– علت بسته شدن پرونده جداشدگان توسط کمیساریای سازمان ملل در آلبانی
– مجاهدین مدعی هستند اعتراضات اخیر ایران کارکانون های شورشی آنهاست. این ادعا درست هست؟
-آیا از این کانون های شورشی کسی تابحال کشته شده؟ (اگرشده پس چرا مجاهدین در بوق وکرنا نمی کنند؟)
-اسرارخدمات پزشکی مجاهدین برای مردم آلبانی!

هرکدام بمدت یکساعت صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.
توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیزپخش گردیدند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

Posted by Parsa Sorbi on Friday, December 13, 2019

آقایان حسن حیرانی و موسی دامرودی میهمانان مردم تی وی

لینک به منبع

***

سرنوشت سازمان مجاهدین خلق ، تراژدی غم انگیز مجاهدین خلق و نقض حقوق بشر نجات یافتگان در آلبانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقایان-میش-مست-و-ثانی-خانی-میهمانان-مرد/

آقایان میش مست و ثانی خانی میهمانان مردم تی وی

آقایان میش مست و ثانی خانی میهمانان مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، هفتم دسامبر 2019:… روزجمعه ششم دسامبر2019 برابر با 15 آذرماه 98 ساعت 12 ظهر بوقت نیویورک – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران  دربرنامه این هفته آقای محمدعظیم میش مست عضوجداشده مجاهدین در آلبانی درمورد مهمان بازی و هزینه کردن مجاهدین برای مردم آلبانی در اشرف 3 (مقر مجاهدین در اطراف تیرانا پایتخت آلبانی) و آقای هادی ثانی خانی عضوجداشده مجاهدین در آلبانی  – دررابطه با شرایط کنونی جداشدگان فرقه مجاهدین درآلبانی – توطئه های مجاهدین علیه جداشدگان در آلبانی – چشم انداز آینده جداشدگان در آلبانی هریک بمدت یکساعت صحبت کردند. آقایان میش مست و ثانی خانی میهمانان مردم تی وی 

آقایان میش مست و ثانی خانی میهمانان مردم تی ویرجوی پول شیخ عربستان و دیکتاتور عراق را خرج ترور مردان و تجاوز به زنان ایرانی کرد

آقایان میش مست و ثانی خانی میهمانان مردم تی وی

آقایان میش مست و ثانی خانی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com  روزجمعه ششم دسامبر2019 برابر با 15 آذرماه 98 ساعت 12 ظهر بوقت نیویورک – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران  دربرنامه این هفته

آقای محمدعظیم میش مست عضوجداشده مجاهدین در آلبانی درمورد مهمان بازی و هزینه کردن مجاهدین برای مردم آلبانی در اشرف 3 (مقر مجاهدین در اطراف تیرانا پایتخت آلبانی)

و آقای هادی ثانی خانی عضوجداشده مجاهدین در آلبانی 

– دررابطه با شرایط کنونی جداشدگان فرقه مجاهدین درآلبانی
– توطئه های مجاهدین علیه جداشدگان در آلبانی
– چشم انداز آینده جداشدگان در آلبانی

هریک بمدت یکساعت صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند. توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردید:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

Posted by Parsa Sorbi on Friday, December 6, 2019

آقایان میش مست و ثانی خانی میهمانان مردم تی وی

لینک به منبع

***

رئیس جمهور مریم رجوی – پیرزن متوهمرئیس جمهور مریم رجوی – پیرزن متوهم

همچنین: