حسین دولت آبادی آفتابکاران رجوی و شرافت بر باد رفته

حسین دولت آبادی آفتابکاران رجوی و شرافت بر باد رفته

میر باقر صداقی، سایت وطنم، ششم ژانویه 2020:… اگر به آقای حسین دولت آبادی جانور نگویم پس چه بگویم و جانور تر از آن سایت آفتابکاران فرقه رجوی , شما خائن ترین هستید جانم راه دور نروید حداقل برادرت محمود شرف دارد وشاید تو نیاز بیشتر داشتید تا فقط بنویسی, خرفت, وطن فروشی  هم حدی دارد . لجن تر از تو و سازمان مجاهدین نمیتوان یافت . حسین دولت آبادی درسایت آفتابکاران مینویسد  : روشنفکری که حقیقت را می‌داند و پا روی حقیقت می‌گذارد و آن را به هر بهانه‌ای نادیده می‌گیرد، بی‌تردید خائن‌است… آن نویسندة نامدار ایرانی که کشتار هزار و پانصد جوان، مرد و زن ایرانی را نادیده می‌گیرد و برای جنایتکار، دل می‌سوزاند و پستان به تنور می‌چسباند، پیرمرد ابله، بزدل حقیر و خرفتی‌است که سَرِ‌پیری از هول و هراس، لجن به سر تا پای خودش می‌مالد و مجال و فرصت می‌دهد تا دیگران نیز او را لجن مال کنند. حسین دولت آبادی آفتابکاران رجوی و شرافت بر باد رفته 

حسین دولت آبادی آفتابکاران رجوی و شرافت بر باد رفتهخودسوزی های مجاهدین خلق . عاشق نبودند، دربند بودند 

حسین دولت آبادی آفتابکاران رجوی و شرافت بر باد رفته

میرباقر صداقی

میر باقر صداقی

جناب حسین دولت آبادی و سایت آفتابکاران من می‌خواهم هفت دولت زیر سایه بیرق ایران باشد،

میر باقر صداقی انجمن وطنم سوئیس ششم ژانویه 2020

شق القمر حسین دولت آبادی  در سایت آفتابکاران به متن برادرش محمود دولت آبادی در باب سوگواری قاسم سلیمانی

اگر به آقای حسین دولت آبادی جانور نگویم پس چه بگویم و جانور تر از آن سایت آفتابکاران فرقه رجوی , شما خائن ترین هستید جانم راه دور نروید حداقل برادرت محمود شرف دارد وشاید تو نیاز بیشتر داشتید تا فقط بنویسی, خرفت, وطن فروشی  هم حدی دارد . لجن تر از تو و سازمان مجاهدین نمیتوان یافت .

حسین دولت آبادی درسایت آفتابکاران مینویسد  : روشنفکری که حقیقت را می‌داند و پا روی حقیقت می‌گذارد و آن را به هر بهانه‌ای نادیده می‌گیرد، بی‌تردید خائن‌است… آن نویسندة نامدار ایرانی که کشتار هزار و پانصد جوان، مرد و زن ایرانی را نادیده می‌گیرد و برای جنایتکار، دل می‌سوزاند و پستان به تنور می‌چسباند، پیرمرد ابله، بزدل حقیر و خرفتی‌است که سَرِ‌پیری از هول و هراس، لجن به سر تا پای خودش می‌مالد و مجال و فرصت می‌دهد تا دیگران نیز او را لجن مال کنند.

حسین دولت آبادی آفتابکاران رجوی و شرافت بر باد رفته

او در زمان شاهنشاه، به بهانه این که «نویسنده است و فقط می‌خواهد بنویسد!!!»، دست به دامن «شهبانو» شده بود و در این سال‌های اخیر، به ‌همین بهانه، از ترس و زبونی، زیر بالِ عبای «آخوندهایِ معتدل» و «اصلاح طلب» پنهان شده‌است تا گزندی از روزگار نبیند. این نویسندة نامدار که روزگاری سنگ مردم را به‌ سینه میزد و سال‌ها از قِبِل آن‌ها نان می‌خورد، نمی فهمد و یا نمی‌خواهد بفهمد که هیچ بهانه و مستمسکی رفتار او را توجیه نمی‌کند و به خواری و خفت او منجر می‌شود. نه این حکومت و عناصر این حکومت خونخوار قابل دفاع نیستند، حکومتی که مردم گرسنه و عاصی را در خیابان‌ها به رگبار می‌بندد، جنایتکار‌است و جنایتکاران قابل دفع و دلسوزی نیستد، حتی اگر جنایتکاران دیگری آن ها را به قتل برسانند.”

پیام مرحوم مسعود رجوی ، توهم مریم رجوی و مجاهدین

اما درس تاریخی از انقلابی و انقلابیگری : ستارخان سردار ملی ؛ فردی که در تاریخ ایران جایگاهی رفیع و متعالی دارد؛ سرداری که هیچ‌گاه و در هیچ شرایطی تعدی بیگانگان به ایران را برنتافت و فرای بحث‌های قومی، قبیله‌ای و عشیره‌ای در مقابل مزدور داخلی و متجاوز خارجی ایستاد. ستارخان با نام کامل «ستارخان قراچه‌داغی» و باقرخان با آغاز انقلاب مشروطه در تهران و سپس سراسر کشور رهبری آزادیخواهان آذربایجان و منطقه قفقاز را بر عهده گرفتند. هنگامی که شهر تبریز به مدت ۱۱ ‌ماه توسط قشون دولتی محمدعلی‌شاه قاجار محاصره شد، ستارخان و باقرخان به حمایت از مشروطیت تهران قیام کردند و در مقابل هزاران قشون اعزامی شاه قاجار ایستادند؛ تا جایی که از تسلط ماموران حکومتی بر شهر ممانعت کردند

پس از ماه‌ها محاصره تبریز، قوای روسیه با موافقت دولت انگلستان و محمدعلی شاه از مرز گذشت و به‌ سوی تبریز حرکت کرد و راه جلفا را باز کرد. در نتیجه این اقدام محاصره شهر به‌ پایان رسید و سربازان دولتی‌شاه و خوانین محلی مخالف مشروطیت از اطراف تبریز دور شدند. گر چه این اقدام روس‌ها باعث رفع محاصره تبریز شد اما ستارخان و دیگران مجاهدان تبریز در تلگرافی به محمدعلی شاه گفتند که شاه به‌ جای پدر و توده به‌ جای فرزندان است. اگر رنجشی میان پدر و فرزندان رخ دهد، نباید همسایگان پا به میان بگذارند. ما هر چه می‌خواستیم، از آن درمی‌گذریم و شهر را به اعلی‌حضرت می‌سپاریم. هر رفتاری که با ما می‌خواهند بکنند و اعلی‌حضرت بی‌درنگ دستور دهند که راه خواربار باز شود و جایی برای گذشتن سپاهیان روس به ایران بازنماند. چنین تلگرافی در شرایطی که درگیری‌های آزادیخواهان تبریز و حکومت مرکزی بالاگرفته بود، معنای مشخصی داشت و آن مشخص‌ کردن خط‌ مشی مبارزان با خارجی‌هاست ، زیرا ستارخان می‌دانست که موجودیت ایران از هر منفعتی بالاتر است و او که مبارزه‌اش را در راه اعتلای ایران بنیان گذاشته بود، نمی‌خواست که بازیچه امیال دولت‌های بیگانه از جمله روسیه شود. ستارخان بر موضع خود چنان اصرار داشت که حتی وقتی روس‌ها به نشانه حمایت خود از ستارخان خواستند که پرچم‌شان را بر سردر خانه‌ او قرار دهند، ستارخان گفت: جناب کنسول! من می‌خواهم هفت دولت زیر سایه بیرق ایران باشد، شما می‌خواهید من زیر بیرق روس بروم؟ هرگز چنین کاری نخواهد شد .

میر باقر صداقی پنجم ژانویه2020

جناب رجوی ، ضیافتی در کار نیست ، خر داغ می کنند !

حسین دولت آبادی آفتابکاران رجوی و شرافت بر باد رفته

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فراخوان-مریم-رجوی-به-شورای-امنیت/

فراخوان مریم رجوی به شورای امنیت برای متوقف کردن نقض فزاینده

فراخوان مریم رجوی به شورای امنیتمیر باقر صداقی، سایت وطنم، سوئیس، بیست و سوم دسامبر 2019:… خانم مریم رجوی، رئیس جمهور مادام العمر  شورای ملی مسعود رجوی ، ضمن استقبال از تصویب قطعنامه‌ مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با نقض وخیم و سیستماتیک حقوق بشر در ایران گفت، پس از شصت و شش بار محکومیت در ملل متحد، جامعه جهانی باید برای متوقف کردن روند فزاینده نقض حقوق بشر و جنایت مستمر علیه بشریت به اقدامات موثر مبادرت کند. در ادامه خانم رجوی تاکید میکند مسئولان کشتار بزرگ ماه گذشته، خامنه‌ای و روحانی و دیگر سردمداران رژیم هستند که در همه جنایات این رژیم از جمله قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ دست داشته‌اند. به مصونیت آن‌ها باید پایان داده شود، شورای امنیت باید جنایات این رژیم منجمله قتل عام ۱۳۶۷ و قتل عام ۱۳۹۸ را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسد تا در برابر عدالت قرار گیرند. فراخوان خانم رجوی به شورای امنیت برای متوقف کردن نقض فزاینده 

مریم رجوی کپی احمد چلبیمریم رجوی کپی احمد چلبی

نظر اجمالی به فراخوان مریم رجوی به شورای امنیت برای متوقف کردن نقض فزاینده

حقوق بشر و یا بعبارت ساده تشویق به حمله نظامی به ایران

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور مادام العمر  شورای ملی مسعود رجوی ، ضمن استقبال از تصویب قطعنامه‌ مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با نقض وخیم و سیستماتیک حقوق بشر در ایران گفت، پس از شصت و شش بار محکومیت در ملل متحد، جامعه جهانی باید برای متوقف کردن روند فزاینده نقض حقوق بشر و جنایت مستمر علیه بشریت به اقدامات موثر مبادرت کند.میر باقر صداقی انجمن وطنم سوئیس بیست و دو دسامبر 2019

در ادامه خانم رجوی تاکید میکند مسئولان کشتار بزرگ ماه گذشته، خامنه‌ای و روحانی و دیگر سردمداران رژیم هستند که در همه جنایات این رژیم از جمله قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ دست داشته‌اند. به مصونیت آن‌ها باید پایان داده شود، شورای امنیت باید جنایات این رژیم منجمله قتل عام ۱۳۶۷ و قتل عام ۱۳۹۸ را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسد تا در برابر عدالت قرار گیرند.

وی بار دیگر برضرورت تشکیل یک هیأت حقیقت یاب توسط ملل متحد برای تحقیق حول کشتار آبان‌ماه و سفر به ایران برای بازدید از زندان‌ها و دستگیرشدگان، تاکید کرد

تقریباً از همان ابتدای شکل گیری نظام نوین جهانی حول منشور سازمان متحد، عزم بسیاری از کشورها استعماری  و سازمان‌های بین‌المللی  وابسته به آنها بر ایجاد مرکز مستقل کیفری جهت تحمیل اهداف سیاسی بود ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در 9 دسامبر 1948 از کمیسیون حقوقبین‌الملل خواست تا پیش‌نویس اساسنامه یک دیوان کیفری را تهیه نماید.

سرانجام در دسامبر 1995 مجمع عمومی تصمیم بر تشکیل کمیته مقدماتی برای تأسیس دیوان بین‌المللی گرفت که دوبار در سال 1996 در نیویورک جهت تدوین اساسنامه موقتی تشکیل جلسه دادند و در جولای 1998 نمایندگان کشورها در رم ایتالیا اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را به تصویب رساندند که این معاهده در سال 2002 لازم الاجرا گردید و دیوان نیز در سال 2003 تأسیس شد تدوین و تصویب اساسنامه رم کاری دشوار بود اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با نام رسمی اساسنامه رم درباره دیوان کیفری بین‌المللی از یک مقدمه و 13 فصل تشکیل شده که در قالب 128 ماده تنظیم شده استاما فصل هفتم منشور سازمان ملل چگونه اکتیو میشود معمولا، هنگام که بحرانی در گوشه‌ای از جهان حاد می‌شود، طبق اساسنامه 13 ب رم سازمان ملل متحد می تواند درخواست دادگاه بین اللمللی کیفری بدهد

به نظر می‌رسد که در چنین موقعیت‌هایی، ارجاع به سازمان ملل و استناد به فصل هفتم منشور، دست‌کم به دو اعتبار صورت می‌گیرد؛ نخست اینکه از نگاه بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم جهان ـ به ویژه در کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته ـ «سازمان ملل»، مرجع و نهادی مشروع و بی‌طرف است؛ به این معنا که اگر سازمان ملل و نهادهای برآمده از آن، اجازه‌‌ عملیاتی را دادند؛ آن عملیات مشروع می‌شود .

فراخوان مریم رجوی به شورای امنیت

برابر ماده‌ ۴۱ منشور، شورای امنیت مشخص می‌کند که برای اجرای تصمیم‌هایش، به کارگیری چه تدابیر تنبیهی (اما کماکان غیر نظامی) علیه کشور خاطی لازم است از جمله تحریم همه جانبه که در متن این ماده به توقف کامل یا قسمتی از روابط  اقتصادی، ارتباطی، مبادلاتی و یا قطع مناسبات سیاسی اشاره شده است. چهار دور تحریم اقتصادی شورای امنیت علیه ایران بر سر برنامه‌ هسته‌ای، نمونه‌ای از تدابیر تنبیهی است که بر پایه‌ ماده‌ی ۴۱ منشور در فصل هفتم اتخاذ شده است

در متن ماده ۴۲ آمده است: «در صورتی‌ که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌‌بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود؛ یا ثابت شده باشد که کافی نیست؛ می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است اقدام کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر صف‌آرایی، محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد سازمان ملل ارتشی ندارد که بخواهد خودش اقدام کند بخاطر این از لحاظ نظامی کاملا وابسته به اراده و خواست توان تسلیحاتی اعضای خود منظور از اعضا در واقع همان دولتهای بزرگ و کشورهای است که تصمیم گیرنده های اصلی شورای امنیت اسد و بودجه نظامی هنگفتی دارند

سازمان ملل ارتشی ندارد که بخواهد خودش اقدام کند. به خاطر همین، به لحاظ نظامی کاملا وابسته به اراده، خواست و توان تسلیحاتی اعضای خود است. منظور از اعضا هم در واقع همان دولت‌های بزرگ و کشورهایی است که تصمیم‌ گیرنده‌های اصلی شورای امنیت‌اند و بودجه‌های نظامی هنگفتی دارند و تجربه لیبی بسیار آموزنده است . ماندن آقای قذافی در حکومت لیبی چه صدمه به لیبی میزد آیا این صدمه مساوی با آنچه که امروز بر سر لیبی آمده است هست .

حال وقتی خانم مریم رجوی خواهان عدالت میشود و میخواهد ایران به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داده شود در حالیکه ما در گذشته شاهد چهار دور تحریم اقتصادی شورای امنیت علیه ایران بوده ایم تنها راه باقی مانده عملیات نظامی هست و مریم رجوی خائن با اشراف به این موضوع در لفافه حقوق بشری میخواهد مردم و وطن من و ما را زیر بمباران اجنبی ببرد این خیانت مریم رجوی به هیچ وجه قابل بخشش نیست .

میر باقر صداقی

نظر اجمالی به فراخوان مریم رجوی به شورای امنیت برای متوقف کردن نقض فزاینده

لینک به منبع

***

Nobody Can Be “Comfortable” With Regime Change Involving MEKNobody Can Be “Comfortable” With Regime Change Involving MEK

The Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud KhodabandehThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

مسعود خدابنده آن سینگلتون پارلمان اروپا 2018Secret MEK troll factory in Albania uses modern slaves (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI ,Rajavi cult)

Open Letter to Prime Minister Edi Rama – Secure the lives of all current and former MEK membersOpen Letter to Prime Minister Edi Rama – Secure the lives of all current and former MEK members

MEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #AlbaniaMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

Anne Khodabandeh Reza Jabali Edward Termado Brussels Press Club 2018Photo Exhibition Press Club, Brussels – International Terrorism Mojahedin Khalq (MEK, NCRI, Rajavi cult) 

همچنین: