حقایق مهم کمپ آلبانی با تبلیغات کتمان کردنی نیست

حقایق مهم کمپ آلبانی با تبلیغات کتمان کردنی نیست

حقایق مهم کمپ آلبانی با تبلیغات کتمان کردنی نیستصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفدهم مارس 2020:… همینطور: ” زهره اخیانی، ۵۶ ساله، ”شهردار“ اشرف ۳ که دختر او در سوئد زندگی میکند، می گوید:مانند سایر مجاهدین و سایر زنان مجاهد، من تصمیم گرفتم تمامی زندگی و وقت و انرژی خود را وقف مردمم و آزادی مردم ایران کنم “.. او لااقل با جاسوسی برای مریم ومسعود این بخت را پیدا کرده که زمانی مسئول اول وحالا شهردار بشود وبتواند بچه اش را  قادر کند که درخارج از قلعه زندگی کند ومجبور به  اجرای  فرامین برپا بشین های مسخره نشود . دیگران این شانس را نداشتند وبچه هایشان هم مانند خودشان قلعگی شده وزندگی فلاکت باری را تجربه میکننند! حقایق مهم کمپ آلبانی با تبلیغات کتمان کردنی نیست 

حقایق مهم کمپ آلبانی با تبلیغات کتمان کردنی نیستگزارش کانال ۴ تلویزیون انگلستان از اردوگاه مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در حومه تیرانا-آلبانی

حقایق مهم کمپ آلبانی با تبلیغات کتمان کردنی نیست

این خبرگزاری ها، پول میگیرند وقسمت مهم حقایق را کتمان میکنند!

27/12/1398

در رسانه های رجوی این خبر منتشر شده است :

” خبرگزاری فرانسه به دنبال یک بازدید ۸ ساعته از سراسر قرارگاه اشرف 3… در گزارش  خود آورده است : در مجتمعی نورانی که از هیچ بر دامنه بلندیهای آلبانی بنا شده هزاران مخالف مصمم ایرانی تمامی زندگی خود را وقف سرنگونی رژیم تهران کرده اند. آنها معتقدند پایان تبعیدشان نزدیک است “.

جریانی که دولت را در دست ندارد ومنابع اقتصادی وتولیدی ندارد، طبیعتا نباید پولی برای تامین حداقل معیشت اعضایش داشته باشد . چه برسد به  این خاصه خرجی های نورباران کردن یک دهدکده ی 2500 نفری واگر جریان همانگونه است که این خبرگزاری اعلام میکند ، بودجه ی تامین شده ازمنابع نامشروع و ازمحل جاسوسی ونوکری بدست آمده است.

ساکنان شستشوی مغزی شده ی این محل ، چگونه میتوانند تنها با ایجاد شبکه های اجتماعی ورسانه ، رژیمی راسرنگون کند و آیا خبرنگار مربوطه ازآنها دلیل این دروغگویی وخیالبافی را نپرسیده است؟

مسلما که نه!

دراین صورت پولی رد وبدل نمیشد و بجای آن با خوردن انگ مزدور جمهوری اسلامی ، ازاین قلعه ی منور رانده میشد!

درادامه :

” در ۳۰۰۰کیلومتر دور از وطن، ساکنان شهرک اشرف ۳ تنها انتظار یک چیز را می کشند: سرنگونی دولت حاکم بر ایران، که درگیر یک زورآزمایی تند با واشینگتن وغرق در بحران اقتصادی ناشی از تحریم هاست “.

پس آنها روی مسئله ی دشمنی آمریکا با ایران حساب بازکرده اند وخود ازنبود پایگاه اجتماعی خود آگاهی دارند.

آیا اینها نمیدانند که آمریکا تنها میتواند در شرایط خاص ، شورش های کور بوجودآورد که نتیجه اش هرج ومرج و تجزیه ی کشور است وبا این وجود جمهوری اسلامی هم کماکان برقسمت بزرگ کشور حکومت خواهد کرد؟

آیا آنها نمیدانند که نتیجه ی حکومتی که با دخالت آمریکابر سرکار میآید ، چه ویرانی ای برجای میگذارد؟

میخواهند پینوشه ها و سوهارتوها برسر کار آیند و میلیون ها نفر را بکشند تنها باین خاطر که جمهوری اسلامی مانع بقدرت رسیدن رجوی شده که درصورت عدم وجود رهبران اولیه ی جمهوری اسلامی، بازهم مجاهدین خلق از چنین موقعیتی برخوردار نبودند!

سپس :

” اگر سرنگونی رژیم ایران کاری دشوار می نماید، در اینجا اما خوش بینی حاکم است. در ورودی این شهرک محافظت شده توسط نرده های فلزی ودوربینها یک مدل پر ابهت طاق نصرت پاریس وجود دارد …”.

دربرابر انسان های مست ولا یعقل وتهی ازاراده شده درکلاس های شستشوی مغزی که دولت آلبانی برخلاف وعده اش مانع تشکیل این کلاس ها نشد ، همه چیز برپایه ی  توهم و واقعیت گریزی برپاست واین خوش بینی دراین شرایط، امری غیر طبیعی نیست!

ضمنا اگر قلعه ی مانز چزو خاک آلبانی است ودهکده یا شهری بحساب میآید ، تعبیه ی اینهمه نرده ودوربین ازبهر چیست؟

نه ازبرای جلوگیری ازفرار کسانی که مختصر اراده ای را درخود حفظ کرده اند؟؟ شما هیچ شهر و روستا درسراسر جهان را نمیتوانید سراغ داشته باشید که اینهمه محصور شده باشد.

ضمنا منابع مالی این هزینه ی گزاف نرده کشی وتعبیه ی دوربین ازکجا بدست آمده است؟

کرونا ، مریم رجوی و این زندانی سیاسی سابق اپوزیسیون

بازهم :

” در اینجا خبری از زندگی خانوادگی کلاسیک و بچه نیست. ”مقاومین“ عهد کرده اند تمامی انرژی خود را صرف مبارزه شان کنند. ..”.

آیا قوانین بین المللی سلب زندگی کلاسیک وداشتن عائله وخانواده را قبول دارد وآنهم در زمانی که تمامی انسان ها بزور داغ ودرفش وشستشوی مغزی تن به این کار داده اند؟!

آنها انرژی واراده ی انسانی لازم برای مبارزه ندارند وتنها بدستور رهبر فرقه ی خود ومانند روبوت ها ، کارهایی میتوانند انجام دهند که ازفاصله ی 3000 کیلومتری تاثیری بر روند حوادث ایران ندارد.

همینطور

” زهره اخیانی، ۵۶ ساله، ”شهردار“ اشرف ۳ که دختر او در سوئد زندگی میکند، می گوید:مانند سایر مجاهدین و سایر زنان مجاهد، من تصمیم گرفتم تمامی زندگی و وقت و انرژی خود را وقف مردمم و آزادی مردم ایران کنم “.

او لااقل با جاسوسی برای مریم ومسعود این بخت را پیدا کرده که زمانی مسئول اول وحالا شهردار بشود وبتواند بچه اش را  قادر کند که درخارج از قلعه زندگی کند ومجبور به  اجرای  فرامین برپا بشین های مسخره نشود . دیگران این شانس را نداشتند وبچه هایشان هم مانند خودشان قلعگی شده وزندگی فلاکت باری را تجربه میکننند!

حقایق مهم کمپ آلبانی با تبلیغات کتمان کردنی نیست

درهر صورت، اقامت زهره خانم در قلعه  هیچ مشکلی از خود او ومردم ایران را حل نمیکند والبته او میتواند الکی خوشی را پیشه ی خود سازد وآن هم  برای خود عالمی دارد!

مجددا :

” دامونا تعاونی ۳۹ ساله، نیز در سوئد زندگی می کرد اما تصمیم گرفت ”زندگی راحت“ را رها کرده به ”مقاومت“ رو بیاورد. وی در ”مرکز مطبوعات“ شهرک برای مقابله با ”سانسور“ و ”افشای جنایات رژیم“ کار می کند “.

اگر خبر راست باشد ، کار او دقیقا خصلت فرقوی ازنوع رجوی دارد که تعریف دقیقی از آن شده است :

“در این دستگاه فکری هر کس و هر چیز تا آنجا ارزش دارد که در خدمت این ایدئولوژی و دستگاه رهبری ان باشد. در این میان آنچه که بیش از هر چیز دیگری قربانی میشود همان ارزشها و سنتهای انسانی هستند که روزی خود انگیزه ی جذب به فرقه بودند. ولی حالا این انسان طور دیگری فکر میکند، به دنیا و مسائل آن فقط از دیدِ محدود و منطق فرقه می‌نگرد، آرزویش رساندن رهبری به قدرت در “پایتخت شیر و خورشید” است، و اگر هم جنب و جوشی میکند و شعار مرگ بر خمینی میدهد نه برای این است که خمینی آزادی‌ها را کشته و آزادیخواهان و دگر اندیشان را اعدام کرده، نه برای این است که اندیشه ی ولایت فقیه ارتجاعی‌ست؛ بلکه برای این است که خمینی حق رهبرئی را دزدیده که به زعم آنها “مال رهبریٰ” مجاهدین بوده، و اگر میخواهد در ایران انقلاب کند برای این است که میخواهد “شیعیان ایران را به رهبری واقعی خود وصل کند.” پس در این مسیر هرچه مانع است باید برداشته شود، هر دستی مجاز است که شکسته شود، هر دهانی میتواند دوخته شود، و هر دروغی مجاز هست که گفته شود. به این ترتیب، برخلاف رسم فرقه‌های کلاسیک، برای عرض ارادت به این رهبری، شرط نزدیکی جغرافیائی به فرقه ضرورتی ندارد. چنین مریدی میتواند در “شهر اشرف!،” در پاریس، یا در ایالت ماساچوست امریکا باش”.

.نیز :

” اما تیرانا صحبت از عملی منحصراً انساندوستانه همخوان با ”سنت آلبانیایی“ مهمان نوازی در ”راستای هم پیمانی‌اش با ایالات متحده“ می کند.در ماههای اخیر، آلبانی چندین دیپلمات رژیم ایران را اخراج کرد و اعلام کرده یک طرح سوءقصد علیه مجاهدین را خنثی کرده است “.

دولت آلبانی چنان عمل نمیکند که درابتدابدان متعهد شده بود . قرار نبود زندگی پادگانی برای اعضای نگون بخت سازمان برپاشود وبجای آن مقرر بود که این انسان ها با کمک روانپزشکان ومددکاران اجتماعی تبدیل به انسان های عادی شده و بدون وجود امر ونهی ها به زندگی دلخواه خود برگردند که دولت آلبانی وفا بعهدنکرد وخیانت نمود.

خیانت ازسر ترس امر ونهی های آمریکا واز سر طمع پول های عربستان ودیگران.

این پیشآمد موجب بدنامی ملت آلبانی خواهد شد والبته آنها با دریافت اطلاعات بیشتر و مشاهده ی شریک جرم بودن دولت خود دربرابر این نسل کشی، مقاومت خواهند کرد  وآنروز چندان دیر نیست!

صابر  تبریزی

ژرژی تاناسی نویسنده آلبانیایی : به خانواده ها بگویید که صبر کنند و امید داشته باشند

حقایق مهم کمپ آلبانی با تبلیغات کتمان کردنی نیست

***

زهره اخیانی شکنجه گر رجویترفند اعلام “شورای مرکزی” توسط فرقه رجوی

فرار مفتضحانه زهره اخیانی دبیرکل باسمه ای فرقه، فرشته یگانه دبیربه اصطلاح شورا و … با نام جعلی به آلمانفرار مفتضحانه زهره اخیانی دبیرکل باسمه ای فرقه، فرشته یگانه دبیربه اصطلاح شورا و … با نام جعلی به آلمان

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/قرارگاه-مجاهدین-در-آلبانی-گزارش-نیویو/

قرارگاه مجاهدین در آلبانی – گزارش نیویورک تایمز

قرارگاه مجاهدین در آلبانی - گزارش نیویورک تایمزخبرگزاری فارس به نقل از نیویورک تایمز، هفدهم فوریه 2020:…  نویسنده بر این باور است که شاید اجازه ورودش به کمپ منافقین تلاشی از سوی این گروهک برای تصحیح چهره‌اش پس از مواجهه با خبرنگار نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۰۳ بوده است، زمانی که شخص مورد مصاحبه این خبرنگار از روی نوشته صحبت می‌کرده و خبرنگار اجازه گفت‌وگوی خصوصی با اعضای این گروهک را نیافته بود. یکی از نکاتی که در این گزارش می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، شیوه پاسخ‌گویی اعضای گروهک تروریستی منافقین به سوال در خصوص سرنوشت «مسعود رجوی»، سرکرده این گروهک است که به نوشته نیویورک‌تایمز از سال ۲۰۰۳ ناپدید شده است. «علی صفوی»، نماینده گروهک تروریستی منافقین در واشنگتن وقتی با این سوال مواجه می‌شود، می‌گوید: «خوب، ما نمی‌توانیم در مورد این مساله حرف بزنیم …» او سخنانش را قطع می‌کند و نگاهش را به پاهایش می‌دوزد. سوال مجددا این‌گونه مطرح می‌شود: «آیا او زنده است؟ آیا او در آلبانی است؟» پس از چند ثانیه سکوت، پاسخ صفوی باز هم این است: «ما نمی‌توانیم درباره آن حرف بزنیم.» قرارگاه مجاهدین در آلبانی – گزارش نیویورک تایمز

MEK Base In Albania - They Gave Us a TourNobody Can Be “Comfortable” With Regime Change Involving MEK

قرارگاه مجاهدین در آلبانی – گزارش نیویورک تایمز

لینک به متن اصلی (انگلیسی)

گزارش نیویورک‌تایمز از اردوگاه منافقین| نمی‌توانند درباره سرنوشت رجوی حرف بزنند؛ اردوگاه خالی بودخبرنگار روزنامه نیویورک‌تایمز که از اردوگاه منافقین در آلبانی بازدید داشته، می‌گوید اعضای این گروهک تروریستی می‌گویند نمی‌توانند درباره سرنوشت سرکرده این گروهک سخن بگویند.

قرارگاه مجاهدین در آلبانی - گزارش نیویورک تایمزThe entrance to the camp housing members of the Mujahedeen Khalq, or People’s Jihadists, near Manez, Albania.Credit…Tara Todras-Whitehill for The New York Times

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «پاتریک کینگسلی»، خبرنگار روزنامه نیویورک‌تایمز ضمن انتشار گزارشی در این روزنامه خبر داده که توانسته است از اردوگاه گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق)  در آلبانی بازدید کند.

بخش عمده گزارش نیویورک‌تایمز به روایت تاریخچه این گروهک تروریستی اختصاص دارد اما در میان سطور این گزارش، نکات جدیدی هم به‌چشم می‌خورند.

نویسنده در تشریح چگونی ورود خود به کمپ منافقین می‌نویسد: «در ابتدا، گروه درخواست‌های متعدد برای دسترسی را نادیده گرفت. بنابراین بدون چندان امیدی به سوی پایگاه آنها حرکت کردم و مدارک خود را به محافظین ارائه دادم. سه ساعت بعد، اندکی پیش از غروب آفتاب، تماسی دریافت کردم. به شکل تعجب‌آوری اجازه ورود یافته بودم. بنابراین، شروع به یکسری مصاحبه، شرکت در جلسات تبلیغاتی و تورهایی کردم که تا ساعت ۱:۳۰ بامداد به طول انجامید. یک عکاس نیویورک‌تایمز نیر چند روز بعد اجازه ورود دریافت کرد.»

نویسنده بر این باور است که شاید اجازه ورودش به کمپ منافقین تلاشی از سوی این گروهک برای تصحیح چهره‌اش پس از مواجهه با خبرنگار نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۰۳ بوده است، زمانی که شخص مورد مصاحبه این خبرنگار از روی نوشته صحبت می‌کرده و خبرنگار اجازه گفت‌وگوی خصوصی با اعضای این گروهک را نیافته بود.

یکی از نکاتی که در این گزارش می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، شیوه پاسخ‌گویی اعضای گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین در آلبانی) به سوال در خصوص سرنوشت «مسعود رجوی»، سرکرده این گروهک است که به نوشته نیویورک‌تایمز از سال ۲۰۰۳ ناپدید شده است.

«علی صفوی»، نماینده گروهک تروریستی منافقین در واشنگتن وقتی با این سوال مواجه می‌شود، می‌گوید: «خوب، ما نمی‌توانیم در مورد این مساله حرف بزنیم …» او سخنانش را قطع می‌کند و نگاهش را به پاهایش می‌دوزد. سوال مجددا این‌گونه مطرح می‌شود: «آیا او زنده است؟ آیا او در آلبانی است؟» پس از چند ثانیه سکوت، پاسخ صفوی باز هم این است: «ما نمی‌توانیم درباره آن حرف بزنیم.»

قرارگاه مجاهدین در آلبانی - گزارش نیویورک تایمزCredit…Tara Todras-Whitehill for The New York Times

در میان اشاره به سوابق گروهک تروریستی منافقین، نیویورک‌تایمز به نظر مورخی به‌نام «یرواند آبراهامیان» در خصوص وضعیت منافقین (مجاهدین خلق)  در افکار عمومی ایران اشاره می‌کند. «این گروه ادعا می‌کند که هنوز از حمایت زیادی برخوردار است اما آقای آبراهامیان گفت که محبوبیت این گروه پس از روی آوردن به خشونت در اوایل دهه ۱۹۸۰ سقوط کرده است. وقتی با مردمی گفت‌وگو می‌کنید که در دوران انقلاب زندگی کرده‌اند و نام “مجاهدین” را می‌برید، آنها برآشفته می‌شوند.»

خبرنگار نیویورک‌تایمز پس از اشاره به نحوه انتقال منافقین از عراق به آلبانی با نقش‌آفرینی آمریکا، می‌نویسد: «وقتی من از پایگاه بازدید کردم، به‌شکل عجیبی خالی به‌نظر می‌رسید. گروه ادعا می‌کند که [این پایگاه] میزبان ۲۵۰۰ نفر است اما در طول دو روز، ما بیش از ۲۰۰ نفر در آنجا ندیدیم.»

به نوشته این روزنامه آمریکایی‌، ده‌ها نفر از اعضای سابق گروهک تروریستی منافقین اکنون به‌صورت مستقل در آلبانی زندگی می‌کنند. «من با ده نفر از آنها دیدار کردم که هرکدام از آنها توضیح می‌داد که با شست‌وشوی مغزی تجرد اختیار کرده بود.»

این افراد می‌گویند، روابط رمانتیک و افکار جنسی ممنوع بوده‌اند، تماس با خانواده به شدت محدود شده بود و از دوستی برحذر داشته می‌شدند. همگی روایت کردند که مجبور به شرکت در مراسم‌های انتقاد از خود بوده‌اند که در آن اعضا در خصوص هرگونه تفکر جنسی یا غیروفادارانه‌ای که داشتند در برابر فرماندهانشان اعتراف می‌کردند.

کینگسلی به نقل از «عبدالرحمان محمدیان»، فردی ۶۰ ساله که در سال ۱۹۸۸ به عضویت گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق در آلبانی) درآمده و در سال ۲۰۱۶ از آن جدا شده، می‌نویسد: «شما کم‌کم می‌شکنید. خود را فراموش می‌کنید و شخصیتتان را تغییر می‌دهید. تنها از قوانین پیروی می‌کنید. شما خودتان نیستید. شما تنها یک ماشین هستید.»

خبرنگار نیویورک‌تایمز با اشاره به اینکه گروهک منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی)  برای افزایش نفوذ خود روی به اینترنت آورده است می‌گوید در جریان بازدیدش از اردوگاه مزبور، یک استودیوی ضبط به او نشان داده شده که در آن دو آهنگساز مشغول ساختن آهنگ‌ها و ویدئوهایی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران هستند تا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شوند.

قرارگاه مجاهدین در آلبانی - گزارش نیویورک تایمزCredit…Tara Todras-Whitehill for The New York Times

کینگسلی در ادامه می‌نویسد: «سوئیت‌های کامپیوتر که جداشدگان می‌گویند چیزی شبیه به “ترول فارم” (مجموعه‌ای از اعضای دون‌پایه که با اکانت‌های متعدد در فیسبوک و توییتر پیام‌هایی را در انتقاد از دولت ایران، تشویق سران گروهک تروریستی منافقین و تقویت لابی‌گرانی که از آنها پول می‌گیرند تایپ می‌کنند) است، به من نشان داده نشد.»

وی می‌افزاید: «زمانی که جولیانی و بولتون در سال‌های اخیر سخنرانی عمومی داشتند، به اعضا دستور داده شده بود که خط مشخصی را [از سخنان آنها] ۱۰ بار از اکانت‌های مختلف توییت کنند.»

نویسنده می‌گوید منافقین بین او و سه نفر از آمریکایی‌هایی که از اردوگاه آنان در عراق حفاظت می‌کرده ارتباط برقرار کرده‌اند، اما «کاپیتان متیو وودساید» در بین ایبن سه نفر نبوده است. کینگسلی با وودساید در خصوص وضعیت اردوگاه منافقین در عراق گفت‌وگو کرده است. او بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ ناظر آمریکایی‌ها در اردگاه منافقین بوده است.

به گفته وودساید، آمریکایی‌ها در واقع به ساختمان‌های اردوگاه منافقین و اعضای آن که بستگانشان می‌گفتند به زور در اردوگاه نگهداری می‌شوند، به صورت منظم دسترسی نداشته‌اند.

بر اساس گفته‌های وودساید، سران منافقین پس از چند روز تاخیر به اعضا اجازه دیدار با مقامات آمریکایی و خویشاوندانشان را می‌داده‌اند.

وودساید می‌گوید فرار از اردوگاه برای اعضا به خصوص زنان بسیار سخت بوده تا آنجا که دو نفر از آنان تلاش کرده بودند با کامیون تحویل بار از آنجا فرار کنند.

وی در پایان می‌گوید: «من آن سازمان را کاملا نفرت‌انگیز یافتم. از اینکه آنها در آلبانی حضور دارند، متعجبم.»

انتهای پیام/ق

قرارگاه مجاهدین در آلبانی – گزارش نیویورک تایمز

لینک به منبع

***

The Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud KhodabandehThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

Maryam Rajavi is the acting leader of the People's Mujahedin. Her husband has not been seen since 2003گزارش دویچه وله آلمان از تحقیق اشپیگل از وضعیت مجاهدین خلق در آلبانی و سابقه این گروه

مریم-قجر-عضدانلو-ابریشمچی-رجوی-ابریشمچی-مسعود-رجویمریم قجر عضدانلو از زبان تصاویر

نگاهی به گزارش عملیات جاری مهدی ابریشمچی؛ بی‌مسئولیتی، خیانت و جنایت

مهدی ابریشمچی مزدور مریم قجر عضدانلو و مسعود رجوی مهدی ابریشمچی را بیشتر بشناسیم!

مسعود رجوی، مهدی ابریشمچی، ژنرال حبوش و کشتار اکراد عراقی

مزدور مهدی ابریشمچی وطن فروشی که در زندانهای صدام و رجوی شکنجه گر بودرمز گشایی از نماد «مهدی ابریشمچی»

همچنین: