حقایق مهم کمپ آلبانی با تبلیغات کتمان کردنی نیست

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفدهم مارس 2020:… همینطور: ” زهره اخیانی، ۵۶ ساله، ”شهردار“ اشرف ۳ که دختر او در سوئد زندگی میکند، می گوید:مانند سایر مجاهدین و سایر زنان مجاهد، من تصمیم گرفتم تمامی زندگی و وقت و انرژی خود را وقف مردمم و آزادی مردم ایران کنم “.. او لااقل با جاسوسی برای مریم ومسعود این بخت را پیدا کرده که زمانی مسئول اول وحالا شهردار بشود وبتواند بچه اش را  قادر کند که درخارج از قلعه زندگی کند ومجبور به  اجرای  فرامین برپا بشین های مسخره نشود . دیگران این شانس را نداشتند وبچه هایشان هم مانند خودشان قلعگی شده وزندگی فلاکت باری را تجربه میکننند! حقایق مهم کمپ آلبانی با تبلیغات کتمان کردنی نیست