حمایت رجوی از عربستان . هول حلیم یا ترس از پایان

Follow Share on Tumblrارسال – میر باقر صداقی، انجمن وطنم، سوئیس بیست و سوم سپتامبر 2019:… مریم رجوی:  قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت ملل متحد درباره پروژه تسلیحات اتمی رژیم ملایان و ممنوعیت غنی سازی باید دوباره به کار بیفتد. خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه و اخراج پاسداران و شبه نظامیان مزدور از عراق … Continue reading حمایت رجوی از عربستان . هول حلیم یا ترس از پایان