حمزه رحیمی، قربانی مقاوم زیر شکنجه های سال 74 مجاهدین خلق ایران

Follow Share on Tumblrارسال – میر باقر صداقی، انجمن وطنم، سوئیس، اول آوریل 2019:… فهمیدند که حمزه رحیمی در ارتش ایران خلبان اف پنج بوده است. در همان کلاسهای تئوری میدانی سئوالات سرتیپ سهیل احمد … از حمزه رحیمی شروع شد که در نیروی هوائی از  چه نوع راکتها و موشکها استفاده میکنید. حمزه از … Continue reading حمزه رحیمی، قربانی مقاوم زیر شکنجه های سال 74 مجاهدین خلق ایران