حمید عرفا برای هیچ بخاطر فرمان تشکیلاتی خودت را به آتش کشیدی مریم رجوی ارزش آنرا نداشت​

حمید عرفا برای هیچ بخاطر فرمان تشکیلاتی خودت را به آتش کشیدی مریم رجوی ارزش آنرا نداشت​

 میر باقر صداقی، ایران ستارگان، بیست و سوم ژوئن 2016:… مگر خالو یادت رفته بعد ازخلع سلاح و فرار رهبر فراری تناقض همه ما این بود که چرا رهبری چون جرات نمیکردیم بگوئیم رهبری میگفتیم سازمان اینهمه سال به ما دروغ گفته است و کار تشکیلات شده بود نشست نشست نشست برای توجیه نکرده ها و ماستمالی خالو خودت هم خوب میدانی اگر بر فرض روزی مسعود و مریم رجوی توسط دولت ایران دستگیر شوند بیش … 

اعتصاب غذا مریم رجویچرا هیچکدام از سران فرقه رجوی دست به عمل مقدس خود سوزی و اعتصاب غذا نزدند؟!

مریم رجوی و خودسوزی های سال 2003آیا خودسوزی ندا حسنی بایستی به فراموشی سپرده شود؟

لینک به منبع

حمید عرفا برای هیچ بخاطر فرمان تشکیلاتی خودت را به آتش کشیدی مریم رجوی ارزش آنرا نداشت​

 میر باقر صداقی باز مدیحه سرای علیرضا خالو کاکایی : در بازخوانی 17 ژوئن: با حميد عرفا یکی از قهرمانان شکست توطئه ارتجاعی – استعماری

پرنده يي با بالهاي شقايق نامه يي به حميد عرفا از قهرمانان خودسوزي در 17 ژوئن گل کرد در ابتدا علیرضا خالو مینوسد :

برادرم حميد!

فيلمي از تو، سالها پيش در اشرف ديدم، از آن هنگام در سكوتي درنگ ناك فرو شده بودم و بغضي غريب راه گلويم را بسته بود. با آنكه در استفاده از كلمات و گستراندن آنها بر كاغذ چندان مشكل دست و پاگيري در خود نمي يابم اما قلم به دست گرفتن برايم سخت بود.

خوب ميدانم و ميداني كه ميتوان كلمات را بر كاغذ باريد اما آنها جان و خون و احساس دارند. اگر نگارنده را تكان ندهند قادر نخواهند بود مخاطبان خود را برانگيزانند.

نوشتن و سرودن از آن كارهايي است كه در آن‌ها نميتوان به خود و ديگران دروغ گفت، به‌نوعی مانند نگريستن در آينه است. كار آينه ها با صداقت تمام نماياندن نمودهاست.

حمید عرفا با دستور تشکیلاتی رجوی خودسوزی کرد

باید به علیرضا خالو این انسان مسخ شده گفت سالهاست در دربار رهبر عقیدتی مدیحه سرای میکنی خوب میدانم و خوب میدانی تنها با کلمات بازی کرده ای این حرفها شاید برای تو, نگارنده تکان دهنده باشد اما برای مخاطب تو در بیرون از مناسبات و تشکیلات مجاهدین هیچ مخاطبی را بر نه انگیخت برخلاف تصور کودکانه در نوشتن و سرودن میتوان به خود دروغ گفت و دیگران را فریفت چنانکه سالهاست رهبر عقیدتی من و تو را فریفت بعد از آن خودسوزیهای تشکیلاتی واکنش تمامی دنیا و رسانه ایرانی وغیر ایرانی انزجار بود و بس .هیچ گروه و تشکیلاتی هم غیر از مجاهدین آنرا تائید نکرد علیرضا خالو برخلاف تصور حمید عرفا نه آینه بود نه حماسه بخاطر اینهم همان مریم رهبری ایدئوپولژیک در انکار آن خودسوزیها بر آمد و صراحتا در مقابل انزجار جهانی در آن خودسوزیها شانه خالی کرد .

در ادامه علیرضا خالو مینویسد ميگويند مرغ توفان، پيش از آمدن توفان با صيحة خود از آن خبر ميدهد و تو جز با برافروختن بال‌هایت نميتوانستي خود را به ديوار بستة گوشها فروكوبي و به جهان مسخ گشته و سنگی‌شده بگويي، نبايد نبايد نبايد سرنوشت خلق ايران براي يك دورة تاريخي ديگر به محاق رود.

سال هفتادو سه در قرارگان اشرف بیش از هفتصد نفر بفرمان مسعود و مریم زیر شکنجه رفتند تا به اجبار زیر کاغذهای را امضا کنند که نفوذی بودند وبرای ترور رهبر عقیدتی آمده بودند مگر در مناسبات مجاهدین خودشان خودشان را نکشتند پس همان بهتر مجاهدین برای تمامی دورانهای تاریخی در محاق باشند این به نفع مردم و خلق ایران است خالو جان بجای اینکه اینهمه افسوس بارانهای شگرف را بخوری و دنبال دنیای نو پاک و طاهر گردی در دنیای مجاهدین روزهای عاشورا گونه زیاد است چرا از این روزهای عاشورا گونه بهره نمیگیری یادت میآورم بعد از آن خودسوزیهای مهیب پاریس در قرارگاه اشرف ما هم تظاهرات داشتیم با مشعلهای روشن و بفور نفت هم با گالن یافت میشد صحنه صحنه خودسوزی بود که تشکیلات برای ما فراهم ساخته بود خواهر مژگان فقط رویش نمیشد بگوید بچه ها خودتان را به آتش بکشید مگر روزهای قبل آن شب گزارش و داوطلبین انتحار را از ما نخواسته بودند که هرکس آماده خودسوزی است اعلان کند. اما چه خوب همه ما در اشرف همان شب عاقل بودیم و خود را به آتش نکشیدیم .

مگر خالو یادت رفته بعد ازخلع سلاح و فرار رهبر فراری تناقض همه ما این بود که چرا رهبری چون جرات نمیکردیم بگوئیم رهبری میگفتیم سازمان اینهمه سال به ما دروغ گفته است و کار تشکیلات شده بود نشست نشست نشست برای توجیه نکرده ها و ماستمالی خالو خودت هم خوب میدانی اگر بر فرض روزی مسعود و مریم رجوی توسط دولت ایران دستگیر شوند بیش از همه شکر خواهند خورد و توبه چون اینهای که من وتو میشناسیم اهل فدا وصداقت نیستند از اینرو میگویم مریم رجوی ارزش آنرا نداشت تا حمیدها بخاطر آن خودش را به آتش بکشد . سالهاست ترسوئی رجوی اثبات شده است از همکاری با ساوک و لو دادن بنیانگذاران و فرار در هر سر فصلی خصلت جدائی ناپذیر مسعود رجوی است اگرجائی خطر باشد و جای خطر کردن بی شک آنجا جای مسعود رجوی نیست و اگر هم عیب وایرادی هم برای حمیدها است در این موضوع است که برای چه و برای کی ؟ علیرضا جان بخاطر اینکه خیال خودت را راحت کنی خیلی راحت گفتی معاندانی که فهمشان به اندازه نوک دماغشان هم نیست البته حق دارند بگویند در آن شرایط خطیر خودسوزی کار دیوانگان است اولا باید گفت من و ما هم مثل تو در آنزمان عضو سازمان بودم پس صحبت معاند نیست تازه کدام شرایط خطیر من و تو خوب میدانیم حکومت فرانسه حکومت قانون است اگر واقعا خانم رجوی قانون شکنی نکرده است بعد از محاکمه آزاد میشد بس هیچ توطئه ارتجاعی و استعماری در میان نبوده ونیست و هیچ نیازی به خودسوزی آدمها هم نبود تحلیل درست این است که چون مسعود و مریم مثل همیشه در شرایط سخت مبارزه فرار کرده بودند و نیروها را در عراق زیر مهیبترین بمباران ول کرده بودند به امان خدا که نود درصد شان کشته شوند برای عدم پاسخگوئی به فرارشان نیاز به یک جنجال داشتند که متاسفانه دولت فرانسه با دستگیری مریم رجوی این فرصت و این جنجال را برای مریم و مسعود ایجاد کرد.

حال بگذریم که خالو جان در نه رزمگاه لیبرتی از بیکاری , در مشغله ذهنی زیاد , تناقض در احساساتش داشته نمیدانسته چه بنویسد و چه بگوید .

میر باقر صداقی 23 ژوئن دوهزاروشانزده

*** 

بمناسبت ۱۷ ژوئن و خودسوزی در فرقه رجوی

آهای آنها یی که خود را به خواب زده اید. نترسید. چشم بگشایید

فاجعه کمپ اشرف نوزدهم فروردیفرقه رجوی از کدام پیروزی سخن میگوید

هفت گناه مجاهدین خلق فرقه رجوی (پشت صحنه ستون پنجم استخبارات عراق در زمان جنگ)

https://youtu.be/ThX9j6-FRMY

مسعود رجوی آنجاست که سوالات را پاسخ ندهدمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25322

آیا امسال فریضه و فراخوان گردهمایی ماه ژوئن هر ساله فرقه رجوی در پاریس به فراموشی سپرده شده 

Self-emulation Mojahedin Khalq Rajavi cult 6میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و پنجم می ۲۰۱۶:… هیفده ژوئن دوهزارو سه واحد هایی از پلیس ضد تروریست فرانسه به بیش از ده مقر فرقه تروریستی مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس حمله کرده و سرکرده فرقه رجوی مستقر در اورسورواز را همراه با ۱۶۵ نفر دیگر را دستگیر کردند مریم رجوی بیش از این در پادگان اشرف به سر میبرد او قبل از شروع جنگ خلیج با قراردادن نیروها در زیر مهیب ترین بمباران …

مریم رجوی قاتل ندا و فروغ حسنی

لینک به منبع

آیا امسال فریضه و فراخوان گردهمایی ماه ژوئن هر ساله فرقه رجوی در پاریس به فراموشی سپرده شده

هیفده ژوئن دوهزارو سه واحد هایی از پلیس ضد تروریست فرانسه به بیش از ده مقر فرقه تروریستی مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس حمله کرده و سرکرده فرقه رجوی مستقر در اورسورواز را همراه با ۱۶۵ نفر دیگر را دستگیر کردند مریم رجوی بیش از این در پادگان اشرف به سر میبرد او قبل از شروع جنگ خلیج با قراردادن نیروها در زیر مهیبترین بمباران بصورت مخفیانه به فرانسه گریخت . نیروها بیخبر فکر میکردند مسعود و مریم رجوی در کنارشان در اشرف مخفی شده اند هنگام دستگیری حدود ده میلیون دلار پول نقد از محل سکونت مریم رجوی توسط پلیس فرانسه ظبط شده این پول گواهی برخوشگذارنی و عیاشی مریم رجوی و سرکردهای این فرقه در پاریس بود در حالیکه همزمان نیروهای مجاهدین درعراق با کمترین امکانات زیر مهیبترین بمباران در زندگی سنگری بسر میبردند .

خودسوزی های تشکیلاتی و اجباری در ساَزمان مجاهدین خلق فرقه رجویَ

خودسوزی های تشکیلاتی و اجباری در ساَزمان مجاهدین خلق فرقه رجویَ

انگیزه دولت فرانسه از دستگیر مریم رجوی و همراهانش جلوگیری از انتقال پتانسیل تروریستی این فرقه از عراق به فرانسه بود 

اظهارات پی‌یر دوبوسکه مسئول سازمان اطلاعاتی فرانسه، در خصوص دستگیری مریم رجوی موید این موضوع است :

وی بلافاصله بعد از اقدام پلیس فرانسه عنوان میکند که سازمان‌های اطلاعاتی فرانسه از پاییز گذشته متوجه ورود شمار زیادی از فرماندهان مجاهدین خلق پس از آغاز جنگ عراق به فرانسه شده اند حتی آنها متوجه شده اند مجاهدین یک کارخانه تولید رنگ را در شهر «سنت کوئن لامون» اجاره کرده اند آنها ضمن راه‌‌اندازی یک استودیوی تلویزیونی و نصب بشقاب‌های ماهواره‌ای آنجا را به یک مرکز ارتباطات تبدیل کرده اند این امر دال بر شروع ابعاد جدیدی از فعالیتهای تخریبی است .باید توجه داشت این اقدام پلیس فرانسه بیشتر جنبه پیشگیرانه داشت و به دلیل حاکم بودن قانون در فرانسه دیر یا زود مریم رجوی از زندان آزاد میشد و ملاک حکم دادگاه بود اما برخلاف انتظار بعد از این دستگیریها ما شاهد خودسوزی های هولناک اعضای این فرقه در فرانسه میشویم هدف از این خودسوزیها فراری دادن مریم و مسعود رجوی از پاسخگوئی بود مسعود رجوی از این شوک بوجود آمده ماگزیمم سو استفاده را کرد مسعود رجوی فرمان خودسوزیها برخی از اعضا را در اماکن عمومی و در جلوی دروبین ها را صادر کرد و با این کار عملا دوجایه خوری کرد او از یکطرف صدای منتقدین به سیاستها و استراتژی وطن فروشانه اش را خفه کرد و از طرف دیگر با تحت فشار گذاشتن دولت فرانسه محاکمه مریم رجوی در فرانسه را تحت الشعاع قرار داد در آن روزهای سیاه ده نفر از اعضای مجاهدین در پاریس و در چند کشور اروپائی در مقابل سفارت فرانسه در مقابل چشمان بهت زده مردم اقدام به خودسوزی کردند دو تن به نامهای صدیقه مجاوری, ندا حسنی در نتیجه خودسوزیها جان باختند وبقیه دچار سوختگی شدید شدند مسعود رجوی میدانست این اقدام وحشتناک باعث فشار روی افکار عموی در اروپا و آمریکا خواهد شد و دولت فرانسه را مجبور به تجدید نظر وا خواهد داشت حتی فرقه رجوی اشکارا اعلام کرد صدها نفر در لیست خودسوزی قرار دارند و منتظر ند که اگر دولت فرانسه به این اقدامات پایان ندهد خود را بسوزانند .

خودسوزی های تشکیلاتی و اجباری در ساَزمان مجاهدین خلق فرقه رجویَ

خودسوزی های تشکیلاتی و اجباری در ساَزمان مجاهدین خلق فرقه رجویَ

نکته قابل تامل این بود که مقدمات این خودسوزی ها از قبیل تصویربرداری , و ضبط وقایع از پیش فراهم شده بود. بنا به نقل روزنامه «پاریسین»، قبل و بعد از خودسوزی، از سوی عناصر مجاهدین با تلفن همراه چند خبرنگار تماس گرفته شد و سخنگوی روابط خارجی «شورای ملی مقاومت» (محمد سیدالمحدثین) نام مشخص خودسوزی کننده را اعلام کرده بود .نکته قابل تامل وقایع دوهزارو سه این است که فرقه رجوی در مقابل قوانین دموکراتیک و قانونی دولت فرانسه پتانسیل لازم جهت دست زدن به اقدامات غیر انسانی و هولناکی همچون خودسوزی را داشته و دارد این فرقه میتواند با پدیده خشونت امیال سیاسی خود را پیش برد جان انسانها هیچ ارزشی برای این فرقه ندارد .

خوشبختانه این سالیان با افشاگریهای اعضای جدا شده و منتقدفریضه دینی و واجب فرقه رجوی برای گردهمایی ماه ژوئن دچار عدم مشروعیت شده است گردهمائی که سخنرانهایش اجاره ای هستند تماشاچی هایش اجارهای هستند از دانشجویان لهستانی که برای ساندیس خوری و دیدن پاریس سر از پا نمیشاسند تا پناهندگان افغانی , سوری , و عراقی .

امروز ما در آستانه ماه ژوئن دوهزارو شانزده هستیم اما دیگر از جنجال تبلیغاتی فرقه رجوی برای برگزاری گردهمائی بزرگ در ویلپنت خبری نیست معلوم است این فریضه به انتهای خط رسیده .و امیدوارم که هیچوقت دیگر تکرار نشود.

خودسوزی های تشکیلاتی و اجباری در ساَزمان مجاهدین خلق فرقه رجویَ

خودسوزی های تشکیلاتی و اجباری در ساَزمان مجاهدین خلق فرقه رجویَ

خودسوزی های تشکیلاتی و اجباری در ساَزمان مجاهدین خلق فرقه رجویَ

میر باقر صداقی سوئیس

***

جدایی بنی صدر و مجاهدین -بخشهای اول تا ششم- نامه رجوی به بنی صدر و پاسخ بنی صدرجدایی بنی صدر و مجاهدین -بخشهای اول تا ششم- نامه رجوی به بنی صدر و پاسخ بنی صدر

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24583

یادی از نوح مجدّم یکی از قربانیان سر به نیست شده فرقه رجوی

 میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، سیزدهم آوریل ۲۰۱۶:…  زمانیکه نوح در مقر ۳۵ ناپدید شد من برای آموزش پانسیون شده بودم دوره آموزش تمام شد برگشتم به یگان در همان روز اول نبود نوح را احساس کردم چند ین روز همه بچه ها از نبود نوح متناقض بودند همه از همدیگر سئوال میکردند نوح کجاست چرا دیگر اورا نمی بینند در محفل های بین بچه ها همه از نبود نوح ابراز نگرانی میکردند تا اینکه سازمان متوجه شد مخفی کاری … 

مهوش سپهری نسرین شکنجه گر فرقه رجویحاج مسعود رجوی تولید شکنجه گر هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟

لینک به منبع

یادی از نوح مجدّم یکی از قربانیان سر به نیست شده فرقه رجوی

نوح را اولین بار در قرارگاه پنجم در مقر ۳۵ دیدم بسیار خون گرم و مهربان بود همه بچه ها دوستش داشتند با لحجه شیرین جنوبی صحبت میکرد دلی ساده و پاک داشت نوح بخاطر پاکی دلش نزد همه بچه عزیز و شیرین بود با همه شوخ طبع بود نوح تحت مسئولیت محسن حمزلوئیان در ترابری در قسمت شارژباتری خودرو کار میکرد آنزمان فرمانده شواری رهبری ترابری و صنفی با خانمی به اسم مریم بود مریم همان زنی بود که در تصادفی بین واز و آیفا در خیابان ۴۰۰ اشرف باعث چپ شدن آیفای حسن …. شد و در این تصادف سر جهانبخش زیر کابین آیفا له شد و در جا کشته شد بعد از این حادثه این خانم بدون اینکه در دادگاهی محاکمه شود به مسئولیتش که همانا فرماندهی تدارکات مقر سی وپنج که شامل صنفی و ترابری و تی ان بود ادامه داد.

برخلاف اینکه نوح با همه مهربان بود و به همه بچه ها مثل خودش بعنوان یک قربانی نگاه میکرد با خانم مریم رابطه خوبی نداشت هزاران بار من و تمامی بچه ها شاهد این بودیم که این خانم به فرمان مهری علی قلی فرمانده کل مقر ۳۵ از قرارگاه پنجم با نوح بد رفتاری میکند

مهری علی قلی( قاتل فرمان جوان کرد ایرانی )

اما نوح یکی از ناراضیانی بود که هیچوقت از شکنجه های روحی و جسمی شورای رهبری در نشستهای عملیات جاری انتقادی خم به ابرو نیاورد همیشه از خودش و همه بچه هائیکه تحت ستم فرقه رجوی بودند در نشستهای عملیات جاری دفاع میکرد روحیه تهاجمی و سرشار نوح در دفاع از بچه ها خشم شورای رهبری زن و مخصوصا خانم مهری علی قلی را در آورده بود این خانم که بخاطر خونخواری به فرماندهی مقر ۳۵ رسیده بود زیر دست خونخوار دیگری به اسم خانم زهره قائمی بود زهره قائمی همان زنی بود که در عملیات شرهانی دستور سر به نیست کردن محمد علی آبادیان را داده بود تا محمد علی زنده اسیر نشود شاید مازیار آنزمان به فرمان زهره به زور قرص سیانور را زیر دهان محمد علی شکانده باشد .

رده تشکیلاتی نوح مجدم ام جدید بود( ام رده بالاتر از عضویت است ) اما بدلیل اینکه زیر بار زورگوئیهای شورای رهبری زن نمیرفت او را بیشتر مواقع با لایه های عضو و کاندید عضو نشست میفرستادند خیلی وقتها من از دهان شورای رهبری زن مقر ۳۵ شنیده بودم که نوح با این ایستادگی در نشستهای عملیات جاری و انتقادی باعث بد آموزی دیگران میشود از اینرو کینه شورای رهبری مقر ۳۵ از نوح قابل وصف نبود تقریبا نوح با همه محفل داشت و درهر محفلی سازمان را از بالا تا پائین می شست .

زمانیکه نوح در مقر ۳۵ ناپدید شد من برای آموزش پانسیون شده بودم دوره آموزش تمام شد برگشتم به یگان در همان روز اول نبود نوح را احساس کردم چند ین روز همه بچه ها از نبود نوح متناقض بودند همه از همدیگر سئوال میکردند نوح کجاست چرا دیگر اورا نمی بینند در محفل های بین بچه ها همه از نبود نوح ابراز نگرانی میکردند تا اینکه سازمان متوجه شد مخفی کاری دیگر جواب ندارد و در تابلوی بولتن سالن غذا خوری نوشتند که نوح در ماموریت داخله شهید شده است در حالیکه همه میدانستند نوح بدلیل کم سوادی هیچ آموزش نظامی خاصی را ندیده است و طبق سیاق ثابت آموزشهای عملیاتی حداقل باید یکسال آموزش ببیند تا سازمان او را سر مرز بفرستد .

حتی شهادت نوح مجدم را سازمان برخلاف عرف معمول همیشه که بعد از هرعملیات و هر شهیدی در رادیو صدای مجاهد با بوق کرنامیگفت پخش نکرد مرگ نوح مجدّم را سازمان بدون سر وصدا به فراموشی سپارد بدلیل خفقان نشستهای عملیات جاری و شستشوی مغزی نوح از خاطره ها محو شد حتی سازمان حاضر نشد در مزار مروارید قرارگاه اشرف سنگ یادبودی به یاد نوح مجدّم بنا کند همیشه در سازمان رسم بود وقتی کسی شهید میشد و جسدش به اشرف برنمیگشت برایش در مزار مروارید سنگ یادبودی میگذاشتند و اسمش را روی سنگ یادبود مینوشتند .

حتی در لیست به اصطلاح شهدای سازمان هم اسمی از نوح مجدّم نیست بله حاج مسعود راست گفته بود طعمه نداریم هر که از ما نیست بر ماست پس خونش مباح است هنوز لحن نجف کریمی شکنجه گر سازمان بعد از سقوط صدام حسین از یادم نمیرود که در نشستهای عملیات جاری میگفت شما بد موقع گیر سازمان افتادید سازمان دستش بسته است وعلی بهتان نشان میداد چند مرد حالج هستید .

سال ۱۳۷۷ سال فوت نوح مجدّم و فرمان در مقر ۳۵ از قرارگاه پنجم هست , شاید روزی محسن حمزلوئیان فرمانده ترابری مقر ۳۵ بتواند اطلاعات بیشتری در باره ناپدید شدن و مرگ نوح مجدّم به دنیا بگوید چون زمان ناپدید شدن محسن حمزلوئیان مسئول مستقیم نوح مجدّم بود . طبق سیاق ثابت سازمان وقتی کسی را به جائی میفرستاد از طریق فرمانده مستقیم ابلاغ ماموریت میشد .

خدا رحمت کند نوح مجدّم و فرمان را

میر باقر صداقی سیزده آوریل دوهزاروشانزده سوئیس

*** 

زهرا اشرفخوانینامه زهرا اشرفخانی ( التفات ) به پسرش میر واقف صداقی در آلبانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24186

مجاهدین بی بوته سیاسی و دزدی که به کاهدان زد 

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، پانزدهم مارس ۲۰۱۶:… مسعود رجوی با تکیه بر کلت اهدائی صدام حسین قمپز در میکرد که من آنم که رستم بود پهلوان شاید بیچاره هنوز طبق تحلیلهای غلطی که داشت باور داشت که آمریکا به عراق حمله نخواهد کرد و او مجبور نخواهد شد روزی دامن پوشیده و از تمامی شعارهای انقلابی سرکوچه کمین مجاهد پر کینه عقب نشینی کرده شکر بخورد و سیاست موازی با سیاست جنگ طلبانه پنتاگون … 

مسعود رجوی و فروغ جاویدان فرقه رجوی ورشکسته در سیاست و استراتژی

لینک به منبع

مجاهدین بی بوته سیاسی و دزدی که به کاهدان زد

باز مجاهدین در سایت آفتابکاران در مقاله ای با تیتر اثبات دست داشتن رژیم در یازدهم سپتامبر و عقبه ”کم پیدا“ی آن درمزدوری و وطن فروشی سنگ تمام گذاشتند گویا هر چه آلام مردم ایران بخاطر زورگوئی و اعمال غیر قانونی دولتهای بزرگ بیشترمیشود مجاهدین خوشحالتر به خود میبالند و مفتخرند شاید بهتر بود مجاهدین در شیادی خود شیطان را هم درس میداد هنوز قهقهه های مستانه مسعود رجوی در قرارگاه باقرزاده در پروسه نشستهای طعمه از یاد نرفته که در جشن بزرگی که به مناسبت فرو ریختن برجهای دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک تدارک دیده بود میگفت آمپریالیسم و ببر کاغذی کجایش را دیده تازه این یعنی انفجار برجهای دوقلو کار اسلام ارتجاعی است وای به روزیکه اسلام انقلابی مجاهدین وارد عمل شود

آفتابکاران خروجی سازمان تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی

مسعود رجوی با تکیه بر کلت اهدائی صدام حسین قمپز در میکرد که من آنم که رستم بود پهلوان شاید بیچاره هنوز طبق تحلیلهای غلطی که داشت باور داشت که آمریکا به عراق حمله نخواهد کرد و او مجبور نخواهد شد روزی دامن پوشیده و از تمامی شعارهای انقلابی سرکوچه کمین مجاهد پر کینه عقب نشینی کرده شکر بخورد و سیاست موازی با سیاست جنگ طلبانه پنتاگون در عراق را پیشه کند همکاری مسعود رجوی با صدام حسین و نقش جاسوسی مجاهدین در عراق بعنوان ستون پنجمی مثل داستان دزدی که به کاهدان زد است متاسفانه مسعود رجوی بعد از صدام حسین از این سیاست واستراتژی دست برنداشته است و امروز گرفتار نئو محافظه کاران جنگ طلب شده است مسعود رجوی فکر میکند هر جور شده باید شعله های جنگ بین ایران و آمریکا را برافروخت از اینرو هر بلغوری که مزه جنگ میدهد را با وسواس , به به و چه چه زدن دنبال میکند حال به متن مقاله مسعود رجوی در سایت آفتابکاران میپردازیم در حالیکه همگان میدانیم ایران هیچ نقشی در حوادث یازدهم سپتامبر نداشت و دنیا گواه آن هست :

سه چهار سال پیش که فرستادگان خامنه‌ای دور از چشم گماشته چموشش احمدی‌نژاد، به سلطان نشین عمان می‌رفتند تا با مقامات آمریکایی روی توافق اتمی به توافق! برسند، اولین مشکلشان این بود که:

اگر اتمی را بدهیم،

شما ها واقعاً ”پول “ها را می‌دهید؟ یا نه؟

گزینه نظامی را از روی میز جمع می‌کنید یا نه؟

دست از تحریم بر میدارید یا نه؟

و یکی دو نکته دیگر که محرمانه ماند و…

بالاخره دو طرف روی توافق، به توافق رسیدند و ”برجام “ امضا شد،

اتمی‌رفت، اما ”پول“ ها!

خرج دررفته بیشتر از هفت هشت میلیارد دلارش به تهران نرسید، بقیه اش؟ ؟ ؟

گزینه نظامی هم، گرچه سایه‌اش از سر بعضیها کم شد، اما در ”اصول “ منتفی نشد! و هنوز گاهی اوقات صدایش به گوش می‌رسد.

تحریمها هم فقط همانهایی که مربوط به ماجرای اتمی بود، لغو شدند، بقیه‌اش که مربوط به صدور تروریسم و… بود، کماکان بقوت خود باقی ماندند.

و حالا این وسط یکمرتبه خبر می‌رسد که:

چون رژیم نتوانسته بیگناهی خود در واقعه ۱۱سپتامبر را، آن هم در محضر قضاییه آمریکا ثابت کند، لذا توسط فلان دادگاه آمریکایی، ا لبته باز هم به‌صورت ”ناغافل“ ! ده و نیم میلیارد دلار جریمه شده!

حالا شما حساب کنید حال و روز ”آقا “ ! را که نه جواب باند خودش را می‌تواند بدهد و نه می‌تواند به سربازان شجاع عرصه دیپلوماتیکش! حرفی بزند.

تازه جریمه ده و نیم میلیارد دلاری به جهنم،

با این پرونده که: توی داستان ۱۱سپتامبر هم نقش داشته و اتهامش با ظرافت تمام! در ”جوف “ جریمه کذایی ”جاسازی“ شده، چه کار کند؟

”اتهامی“ که با بریدن جریمه نقدی، حالا به‌طور اتوماتیک به منزلت یک ”جرم “ نان و آبدار! هم ارتقا‌ء درجه پیدا کرده!

راسته که میگن، تروریسم آخر و عاقبت نداره

سفسطه مجاهدین در این نوشتار حماقت بی شرمانه بیش نیست حکم یک دادگاه در آمریکا چیزی را تعیین و تکلیف نخواهد کرد مهم آن بود که بعد از توافق اتمی و برجام گره انزوای ایران و تحریمها برداشته شود .بله راه حل نظامی کنار رفت به زعم مجاهدین باید گفت اگر آمریکا توان جنگ با ایران را داشت حتما اینکار را تا به امروز کرده بود دیگر هیچ نیازی به مذاکره نبود بی شک سیاستمداران آمریکائی میلیونها بار در تحلیل و سیاست خارجی توانمند تر از این کوتوله سیاسی ( مسعود رجوی) هستند اما خوبی این نوشته ها تنها در این است که ماهیت ضد ایرانی و ضدم مردمی این فرقه را به نمایش میگذارد .

میر باقر صداقی سوئیس

***

همچنین:

تفاهم اتمی و آینده تاریک برای فرقه رجوی (عاقبت رجوی سناریویی همچون اوجلان یا ریگی؟)

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، هفتم آوریل ۲۰۱۵:… تفاهم هسته ای امروز ایران با دولتهای بزرگ جهان نشان از شکستن شیشه عمر رجویست بن بست فعلی خط و خطوط فرقه رجوی , خاطره دستگیری عبدالله اوجلان و عبدالمالک ریگی را برای انسان تداعی
 
 
میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، سی ام مارس ۲۰۱۵:…  عبدالله الجبوری همچنین گفت که سیاستمداران عراقی با موضوع ساکنان لیبرتی گزینشی برخورد می‌کنند در حالی که طبق قانون باید ‏با آنان به‌عنوان پناهنده رفتار کنند. اما این
 
 
میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، نهم مارس ۲۰۱۵:… مریم رجوی امسال در روز جهانی زن مدعی شد که نیروی زنان هماورد بنیادگرایی اسلام است من به گوشه ای از مناسبات استثماری جنسی زنان در این فرقه اشاره میکنم شخص مریم رجوی بعد از
 
 
میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، دوم مارس ۲۰۱۵:… وقتی از کلمه مقاومت مردمی و مبارزه صحبت میکنیم به مترادف آن یک سری پرنسیبهای انقلابی وانقلابیگری نیز مطرح میشوند که در وحله اول استقلال عمل یک جنبش را طلب میکند .انقلاب و
 
 
میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیرباقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و سوم فوریه ۲۰۱۵:… آقای محمد اقبال من که غریبه نیستم روزی توی خونه و صاحب خانه بودم شاید شما به بیماری آلزایمر دچار شدید ودزدیهای نجومی فرقه رجوی را در دوران فروپاشی صدام حسین را فرا