قتل خاشقچی و منظره ای دیگر از حقوق بشر (عربستان، مریم رجوی، مجاهدین خلق)ا

Follow Share on Tumblrارسال – کریم غلامی، ایران فانوس، پانزدهم دسامبر 2018:… در رسانه های مجاهدین می توان صد ها خبر و موضعگیری در رابطه با مسائل مختلف پیدا کرد اما حتی یک خبر و موضعگیری در قبال قتل خاشقچی نمی توان پیدا کرد. تا به حال دیده نشده که رهبران مزدور مجاهدین حتی یک انتقاد … Continue reading قتل خاشقچی و منظره ای دیگر از حقوق بشر (عربستان، مریم رجوی، مجاهدین خلق)ا