خاطره ای از پروژه زير می نيمم شکنجه گر فرقه رجوی مهوش سپهری ( نسرين )

Follow Share on Tumblrارسال – فواد بصری، انجمن نجات، مرکز اراک، پنجم اکتبر 2014: … پروژه زير می نی مم پروژه ای بود که توسط مهوش سپهری استارت آن زده شد در نشست می گفت من تيتر اين پروژه را خلق کردم . که شما را از منجلاب فرديت بيرون بکشم . که بايستی هر … Continue reading خاطره ای از پروژه زير می نيمم شکنجه گر فرقه رجوی مهوش سپهری ( نسرين )