خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی هاصابر تبریزی، ایران اینترلینک، پانزدهم دسامبر 2019:… بنظر میرسد که باند رجوی متوجه این امر شده که تظاهراتی که رخ داد ، قار نبود که به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود و نتیجه ی غائی تداوم آن بصورتی که مجاهدین میخواهند در صورت شورش های کوری است که سبب درگیری های متعدد داخلی و احتمال تجزیه ی ایران وجود دارد که بازهم بمعنی سرنگونی کامل جمهوری اسلامی نخواهد شد . از این رو کمک به پلان B نظام سلطه گر را که تجزیه ی کشور و ایجاد کشورهای متعدد که هریک با دیگری درگــیر شده وضــعیف وضعیف تر شده  ومیــدان را برای تاخــت و تاز اســرائیل فراخـتر میکنند تا  ” اسرائیل بزرگ ” را محقق سازند ، در دستور کار خود قرار داده است. خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها 

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی هابا اظهار تالم از یکصدمین سال درگذشت ستارخان اعلام میدارم فرقه رجوی چهره ی سالار ملی را ملکوک میکند!

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها با خود !

23آذر1398

سازمان مجاهدین خلق، ازابتدای تاسیس خود از تئوری انگلیس ساخته ورضا شاه پرداخته ی ” یک ملت و یک دولت ” پیروی کرده وهیچ زبان ، ملیت و قومی را برسمیت نمی شناسند .

تنها بعد از تدوین وتصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که درموادی چند ازجمله اصل 15 و19این حقوق تاحدود زیادی برسمیت شناخته شد وضمن قبول برابری اقوام وملیت های ایرانی ، به دولت ها اجازه داده شد که درکنار زبان فارسی ، تدریس به زبان مادری نیز درکار باشد والبته من کاری ندارم که این اصول تاچه حد اجرا شد ودلایل مادی وسیاسی عدم موفقیت ها چه بوده است.

اما مهم آنست که این حقوق برسمیت شناخته شده و بقول معروف ” دیر و زود دارد ولی سخت وسوز ندارد”.

درتمامی استان ها ی غیر فارس نشین، فرستنده های تلویزیونی و رادیویی وجود دارد که ساعاتی از برنامه های  خود را به زبان محلی پخش میکنند.

گرچه ممکن است که ایرادات قابل توجهی به این اقدامات که بنفع اقوام صورت گرفته وجود داشته باشد، با این وجود  بعد ازانقلاب 1357، صدها کتاب وده ها نشریه بزبان آذربایجانی منتشر شده که کیفیت و کمیت آنها درتاریخ معاصر ایران بی سابقه است.

با تمامی این اقدامات انجام شده، اعتراضات کاملا مدنی ازطرف آذربایجانی ها که معتقدند توجه کمتری به توسعه ی زبان مادری آنها و … شده ، وجود دارد واین اعتراضات در راستای تغییر هیچ حکومتی و جایگزین کردن حکومت دیگر، دردستور کار فعالان مدنی ومردم آذربایجان نیست وازاین حیث، تحرکات مجاهدین خلق که حتی یک ورقی هم بزبان آذربایجانی سیاه نکرده ودر عوض به نابودی این زبان در تشکیلات خود همت کرده ، برای تحت تاثیر قرار دادن آذربایجانی ها با تعریف از قهرمانان ملی آن ویا آوردن یک کلمه ی ترکی ، درصدد همراه کردن این مردم فهیم و باتجربه با تحرکات اغتشاشگرانه ی ناممکن است.

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها

بنظر میرسد که باند رجوی متوجه این امر شده که تظاهراتی که رخ داد ، قار نبود که به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود و نتیجه ی غائی تداوم آن بصورتی که مجاهدین میخواهند در صورت شورش های کوری است که سبب درگیری های متعدد داخلی و احتمال تجزیه ی ایران وجود دارد که بازهم بمعنی سرنگونی کامل جمهوری اسلامی نخواهد شد .

از این رو کمک به پلان B نظام سلطه گر را که تجزیه ی کشور و ایجاد کشورهای متعدد که هریک با دیگری درگــیر شده وضــعیف وضعیف تر شده  ومیــدان را برای تاخــت و تاز اســرائیل فراخـتر میکنند تا  “ اسرائیل بزرگ ” را محقق سازند ، در دستور کار خود قرار داده است.

از این جهت است که این روزها، فعالیت مجاهدین خلق برای بدست آوردن دل آذربایجانی ها – بعنوان بزرگترین قوم غیر فارس با سوابق وتجارب درخشان مبارزاتی- تشدید شده است.

مطمئنا این حرکات مذبوحانه ی رجوی ها، تاثیری جز تشدید نفرت آذربایجانیها از آنها نخواهد شد!

چرا که تجربه ی  غنی تاریخی مردم آذربایجان ، به آنها یاد داده که روغن چراغ دیگران نشوند!

صابر  تبریزی

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها با خود !

***

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی هاپاسخی از سردار جنگل

رزومه مجاهدین خلق (رجوی) برای استخدام دائمرزومه مجاهدین خلق (رجوی) برای استخدام دائم

سوءاستفاده مریم رجوی از آزادی ها در فرانسه را متوقف کنیدسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-رطب-خورده/

مریم رجوی رطب خورده !

مریم رجوی رطب خوردهصابر تبریزی، ایران اینترلینک، یازدهم دسامبر 2019:… در متن پیام خانم مریم رجوی به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشرآمده است : “هموطنان عزیز- در سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه‌یی که بالاترین آمال بشر را «ظهور دنیایی» اعلام کرده است که «در آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند»، می‌خواهم فریاد به ‌آسمان‌ رفته خون‌ بیش از هزار شهید قیام ایران را تکرار کنم که جهان نمی‌تواند نسبت به‌ جنایت‌های وحشیانه آخوندهای حاکم بر ایران نظاره‌گر و بی‌عمل باشد “. مریم رجوی رطب خورده !

مریم رجوی رطب خوردهتوقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران ، امتناع از حضور یک حانواده در دهکده ای درآلبانی

مریم رجوی رطب خورده !

20/09/1398

در متن پیام خانم مریم رجوی به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشرآمده است :

“هموطنان عزیز- در سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه‌یی که بالاترین آمال بشر را «ظهور دنیایی» اعلام کرده است که «در آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند»، می‌خواهم فریاد به ‌آسمان‌ رفته خون‌ بیش از هزار شهید قیام ایران را تکرار کنم که جهان نمی‌تواند نسبت به‌ جنایت‌های وحشیانه آخوندهای حاکم بر ایران نظاره‌گر و بی‌عمل باشد “.

متاسفانه این اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، بیشتر روی کاغذ مانده وهیچگونه ضمانت اجرایی ندارد.

با این حال اقلا حکم کفش کهنه ای دربیابان را دارد و بودنش به از نبودنش است.

اما این موضوع ارتباطی با مریم رجوی ندارد و بلکه بضرر اوست که دریک همکاری تنگاتنگ با شوهر مفقود الاثر خود ، حقوق تمام اعضای سازمان را که با نشان داده شدن درب باغ سبز آزادی وعدالت اجتماعی باین مناسبات کشیده شده اند ، تمام وکمال نقض کرده وبا صدور این پیام ها، چیزی جز ” آی دزد، آی دزد ” نمیکند!

مریم که بلحاط عملکر د های پرشمارش دشمن مردم ایران است ، نمیتواند فریاد مردم را پژواک دهد وجهان هم مشکلات خاص خودش را دارد واگر حرفی ازدولت های جهان شنیده شود، مطمئن باشیم که یا مصرف داخلی دارد ویا برای گرفتن امتیاز انجام میگیرد.

ونیز :

” در شرائطی که رژیم حق مردم ایران برای دسترسی آزادانه به‌اطلاعات و افکار و نشر آزادانه آن را از بین برده است. و نشریات و سایت‌های اینترنتی غیر وابسته به حکومت مجاز به ‌فعالیت نیستند، هیچ کتابی بدون سانسور قابل انتشار نیست، و مکالمات تلفنی و ارتباطات ایمیلی مردم تحت شنود قرار دارد و فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی تحت کنترل امنیتی کامل قرار دارد “.

با وجود اینکه این دسترسی آزاد خیلی راحت و مطلوب نیست، ولی بهر حال وجود دارد.

اینقدر وجود دارد که درمناسبات رجوی باید آرزوی یکصدم آنرا داشت!

وضع نشر کتاب نسبت به دوران شاه ، بسیار خوب وغیر قابل مقایسه است وشما که چندان اهل کتاب نبودید، نمیدانید که در ایران کنونی، کتابهایی منتشر میشود که اگر دردروران شاه منتشر میشد، 5 سال زندان برای نویسنده وسه سال برای خواننده ی کتاب داشت وناشرهم بسختی مجازات میشد.

البته من بعنوان یک انسان دموکرات منش، همواره آرزو دارم که نشر کتاب و … بهتر ازاین باشد وبخصوص میخواهم که تیراژ آنها که خیلی کم است واین البته تقصیر مردم ایران است که علاقه ی چندانی به مطالعه ندارند ، بالاتر برود.

ادبیات شنیداری وبازی شبانه روزی با موبایل ها ، هرگز جای مطالعه را نمیگیرد وذهن مردم را کند وسطحی میکند که امید است این مردم ازاین رویه ی زشت دست برداشته وبه ادبیات نوشتاری روی آورده ودرعمق بیشتری ازلحاظ سواد ومعلومات، زندگی کنند.

ضمنا من هرگز فراموش نکرده ام که رهبری سازمان درعراق بتدریج به جمع کردن کتاب ها وسوزاندن آنها ورواج بحث وجدل های وقتگیر ، دشمنی خود را با کتاب وکتابت بنمایش گذاشت وبنابراین گله مندی اش ازبابت وضع نشر کتاب درایران، فرار به جلو بوده وکاری مزورانه است!

بازهم :

” در حالی که حق ملیت‌های ایران برای داشتن حقوق برابر، برخورداری از رفاه و درمان و آموزش و خدمات و استفاده از زبان مادری نادیده گرفته شده است “.

شما دیگر چرا خانم!

درتشکیلات شما، صحبت دونفره ی شخصی به غیر از زبان فارسی ، جرم محسوب میشود و هرمحفلی دراین خصوص، پایگاه وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران تلقی میشود !

با این وجود خجالت نمی کشید که برای ملیت های ایرانی تقاضای حقوق میکنید ؟

چرا باید اعضای تشکیلات مافیایی شما ازاین حقوق برخوردار نباشند وآیا اآنها انسان نیستند؟!

درجواب قسمت دیگر اظهارات مریم خانم باید گفت که وضع بهداشت و … درایران درسطح ایده آل نیست ولی ایران ازاین حیث موقعیتی بهتر ازآمریکا دارد که 50 میلیون نفر درآنجا ازبیمه های درمانی برخوردار نیستند!

مجددا :

” و درحالی که زنان به ‌شدت سرکوب می‌شوند و از حق برابری در همه عرصه‌های سیاسی،‌ اقتصادی، خانوادگی، آموزشی و قضایی محروم‌اند “.

‌زنان ایران روزبروز ازحقوق بیشتری بهره مند میشوند که البته فاصله ی زیادی با کمال مطلوب دارد.

درمقابل آنها ازحق تشکیل خانواده وحق مالکیت برخوردارند و کسی نمیتواند آنها را مجبور به رها کردن خانواده ودادن دارائی خود وتبدیل به کنیز شخص خاص شدن بکند که شما کرده اید.

همینطور :

” این قیام مردمی اثبات کرد که مردم ایران آمادگی و اشتیاق آن را دارند که بساط حکومت ولایت فقیه را برچینند. هم‌چنین نشان داد که مجاهدین و کانون‌های شورشی سازمان یافته توسط جنبش، از چه درجه تأثیری در برانگیختن و هدایت قیام‌ها دارند “.

قیام به چیزی گفته میشود که مردم زیادی درآن شرکت کرده باشند که اعتراضات اخیراین مشخصه را نداشت وبجای آن اقلیتی ازمردم به صحنه آمده ومطالبات خود را مطرح کردند  که متاسفانه با تند روی بعضی ازمعترضین وخرابکاری عناصر مشکوک- که شما ادعا میکنید این عناصر وابسته بشما بودند- موجب کشتار وخسارت های زیادی گشت وسودی را برای معترضین عاید نکرد.

وایضا:

” یک ایران آزاد، دمکراتیک، نه تنها خواست مبرم مردم ایران بلکه لازمه صلح و امنیت در منطقه و جهان است  “.

این موضوع که با گروه خونی شما  که انحصار طلب هستبد وضدملی  تشریف دارید ، نمیسازد و مطمئنا این حرف های شما ریاکارانه بوده  ونفرت هرانسان آزاده ووطن دوست را نسبت بشما افزایش میدهد.

صابر  تبریزی

مریم رجوی رطب خورده !

***

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

مسعود خدابنده تلویزیون ایران اینترنشنال ژوئن 2018گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی

همچنین: