خانم رجوی بگذارید مادرم نوه نوزادش را ببیند

Follow Share on Tumblrارسال – حمید قنبری آراء، فرزند مرحوم عبدالعلی قنبری آرا و خانم پری محمدی، آلمان، بیست و دوم سپتامبر 2019:… آقای علی ملک حتی اجازه یک مکالمه تصویری را به بنده نداده و مادرم را از حق دیدن نوه اش محروم کرده است. متاسفانه پیگیری های من از کانال های مختلف به … Continue reading خانم رجوی بگذارید مادرم نوه نوزادش را ببیند