خانم مریم رجوی! حباب “همیاری” هم خواهد ترکید فکر دیگری بکنید

Follow Share on Tumblrارسال – صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، سوم دسامبر 2018:…  اگر براستی باز هم بر وجود این کمک های موهوم اصرار دارید، ابتدا نشان دهید که واقعا شایسته ی این کمک ها هستید و اولین گام دراین مورد، رها کردن اعضای در بند رجوی و فراهم کردن ملاقات آنها با … Continue reading خانم مریم رجوی! حباب “همیاری” هم خواهد ترکید فکر دیگری بکنید