خانم عضدانلو به شعور بشریت توهین نکنید

خانم عضدانلو به شعور بشریت توهین نکنید

نادر نادرینادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، چهاردهم دسامبر 2015:…  حقوق بشر شما را در زندانهایتان هم دیدیم بعد از شکست بند ر برای خفه کردن معترضین و منتقدین و تحلیل های کشک آن کوتوله سیاسی در سال 1373 بیش از 1200 نفر از اعضای رسمی سازمان را زندانی و شکنجه کردید شکنجه های که فقط در کتابها خوانده بودم از خدا می خواستیم که ای کاش همان شکنجه های که در کتاب ها خوانده بودیم را سر ما بیاورند …

محمدی و حسین نژاد قربانیان فرقه رجوی مجاهدین خلقOur story thus far: Another Mojahedin attack on two fathers and the sister of MEK’s captives

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICouncil of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

 

لینک به منبع

خانم عضدانلو به شعور بشریت توهین نکنید

نادر نادریدر روزهای اخیر و اعلام جدائی بی سابقه در تشکیلات رجوی خانم قجر می خواهد افکار دنیا را بسمت یک علامت سوال ببرد که افکار عمومی متوجه چرائی این همه جدا شده نشود بگذریم خانم قجر عضدانلو این دجالیت را از اجدادبزرگتان قجر ها به ارث بردی الحق و النصاف دو چیز را از اجداد قاجارت به ارث بردی یکی دجالیت یکی هم همان قهوه معروف قجری که در تشکیلات هر کسی ساز مخالف خودت و شوهرفراریت می زد قهوه قجری را بخوردش می دادید سر بنیست میشد

راستی از کدام حقوق بشر حرف می زنید شما حقوق بشری که در تعریف شما و همسر گرامیتان است ؟

کدام حقوق بشر همان حقوق بشری که در سازمان شما هیچ فردی حق تصمیم گیری نداشت برای ادامه زندگی مشترکی که سالها بوده و کانون خانواده های که تشکیل شده بود و باید به اجبار طلاق می دادن یا مخالف باید راهی ابو غریب میشد

کدام حقوق بشر ؟آیا آزادی بیان یکی از حقوق اولیه بشر هست یا نیست ؟ در سازمان شما اگر کسی عقاید یا انتقادی داشت جرعت می کرد بیان کند یا اگر بیان می کرد سرنوشتش چی میشد ابوغریب ؟

آیا داشتن مطبوعات آزاد حق یک بشر هست یا نیست ؟ شما بجز نشریه مجاهد کدام روزنامه یا مجله دیگری وارد سازمان میشد حتی روزنامه پاره های که همراه سبد های میوه لای میوه ها چیده میشد در می آوردید که کسی مطالعه نکند یا اگر کسی در کتابخانه نمایشی شما درخواست یک کتاب غیر سازمانی می داد چرا مورد بازخواست قرار می گرفت

راستی در این حقوق بشر شما چرا گوش دادن به رادیو ممنوع بود وای به روزی که اگر یک رادیو از کسی توسط نیروهای گشتاپو لو می رفت چه بلاهای که سر آن بدبخت که نمی آمد

چرا در سازمان شما دیدن تلویزیون غیر از کاستهای که خودتان ضبط می کردید ممنوع بود و دیدن یک کانال تلویزیون برای اعضای سازمان شده بود آرزو ؟

راستی اگر شما دم از حقوق بشر می زنید چرا نباید در سازمان اقوام پدر و فرزند مادر پسر یا دختر با همدیگر ملاقات کنند همان پدران مادران و فرزندانی که در سازمان بودن نه اینکه از ایران آمده باشند و مجبور بودن مخفیانه همدیگر را با هزار طرح نقشه همدیگر را ملاقات کنند

کدام حقوق بشر و مدافع زنان شما که ایمان دارید به حقوق بشر چرا حجاب و روسری اجباری بود

حقوق بشر شما را در زندانهایتان هم دیدیم بعد از شکست بند ر برای خفه کردن معترضین و منتقدین و تحلیل های کشک آن کوتوله سیاسی در سال 1373 بیش از 1200 نفر از اعضای رسمی سازمان را زندانی و شکنجه کردید شکنجه های که فقط در کتابها خوانده بودم از خدا می خواستیم که ای کاش همان شکنجه های که در کتاب ها خوانده بودیم را سر ما بیاورند اما افسوس که آن شکنجه ها که در کتاب ها خوانده بودیم در برابر شکنجه های شکنجه گرانت هیچ بود

در آن زندان ها با کدام ادله افراد را باز جوئی وشکنجه می کردید کدام یکی از ما وکیل داشت و تعداد در زیر شکنجه ها کشته شدن با کدام حقوق بشر همخوانی داشت

اگر شما در این جامعه 3700 نفره سازمان و تشکیلاتتان حداقل های از حقوق بشر را رعایت می کردید پس چرا بخاطر همین عدم حقوق وابتدائی ترین آزادیها این همه خوکشی و خودسوزی می شد در سازمان مملو از حقوق بشر تان شاید این همه خودکشی و خودسوزی از بابت زیادی حق حقوق بشری بود و چون حقوق بشر در سازمان زیاد بود از خوشحالی خودکشی و خودسوزی می کردن ؟

اگر در سازمان اینقدر که در تریبون های اجاره ای و کرایه ای و آدمهای اجاره ای و کرایه ای در بوق کرنا می کنید فقط از هزار یک در صد بود چرا در اولین فرصت بعد از سرنگونی صدام شوهر بی بوته ات در عرض 3 هفته بیش از هزار نفر جدا شدن یا فرار کردن حتما حقوق بشر در سازمان زیاد بود از زیادی حقوق بشر فرار کردن یا جدا شد

برو جلو خودتی تشت رسوائی شما از بام افتاده صدایش در آمده دیگه نمیشه

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22427

نامه ای به رئیس پارلمان عراق (رجوی فقط عراقی نکشته است)

نادر نادرینادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، ششم دسامبر ۲۰۱۵:…  اما این سازمان فقط در جنایت علیه مردم عراق دست نداشت بلکه در کشتار و شکنجه اعضای ناراضی در سازمان هم جنایات بیشماری مرتکب شد و زیر سایه صدام دست به هر جنایتی میزد از جمله این جنایات در ۱۳۷۳ شمس قمری و ۱۹۹۴ میلادی اقدام به دستگیری و زندانی کردن اعضای ناراضی در تشکیلات نمود که ماها ادامه داشت و در این چند ماه با همکاری …

رجوی بدنبال پولمزدور رجوی: اگر خواستار آزادی گروگانها هستید باید پول بیشتری بدهید

لینک به منبع

سلیم عبدالله احمد جبوری رئیس پارلمان عراق و نمایندگان محترم پارلمان عراق

احتراما بعرض میرسانم اینجانب نادر نادری که بمدت بیش بیست سال عضو سازمان مجاهدین خلق ایران بودم و در تمام این مدت در عراق سکونت داشتم و شاهد جنایت های زیادی از طرف این سازمان در عراق بودم از جمله کشتار مردم کردستان عراق و شیعیان عراق در زمان انتفاضه و جنایت های دیگری

اما این سازمان فقط در جنایت علیه مردم عراق دست نداشت بلکه در کشتار و شکنجه اعضای ناراضی در سازمان هم جنایات بیشماری مرتکب شد و زیر سایه صدام دست به هر جنایتی میزد

از جمله این جنایات در ۱۳۷۳ شمس قمری و ۱۹۹۴ میلادی اقدام به دستگیری و زندانی کردن اعضای ناراضی در تشکیلات نمود که ماها ادامه داشت و در این چند ماه با همکاری بازجویان خود سازمان و بازجوهای استخبارات عراق اقدام به انواع شکنجه جسمی و روحی مبادرت نمود در زیز این شکنجه ها و بازجوی ها در سلولی که ما تعداد ۲۹ نفر بودیم سه نفر به اسامی

۱٫ قربانعلی ترابی

۲٫ جلیل بزرگمهر

۳٫ پرویز احمدی

۴٫ حمزه رحیمی که بعد از شکنجه های شدید دیگر اثری از ایشان پیدا نبود

و تعدای هم نقض عضو شدن از جمله مریم ترابی خواهر قربانعلی ترابی دچار مشکل روحی شدن و بعنوان فردی روانی تحت مراقبت بود این موارد فقط در سلول ما بود

و تعداد زیادی بر اثر فشار های سازمان و تشکیلات اقدام به خودکشی و خودسوزی نمودن که از محل دفن افرادی که زیر شکنجه کشته شدن هیچ اطلاعی در دست نیس و بارها سوال شد اما سازمان افراد سوال کننده را تهدید نمودن

و از جمله افرادی که دست به خودکشی و خود سوزی زدن باز از محل دفن آنها کسی اطلاع ندارد و سازمان هم محل دفن این اشخاص را پنهان کرد و هم افراد شکنجه شده و زیر شکنجه کشته شدن و هم افرادی که خودکشی و یا خود سوزی کردن این کشته شده ها را سازمان مخفیانه در محل های نامشخص دفن نمود که نتوان از آنها سرنخی بدست بیاید

از جمله افرادی که بیاد دارم

۱٫محمدرضا باباخانلو جوان ۲۰ ساله اهل تهران

۲٫ خدام مرادی اهل رمادی عراق

۳٫ رضا رضاپور اهل مازندران

۴٫ یاسر اکبری

۵٫ شیرین فتعلی

۶٫ قدیر خشت زر که بعد از خودکشی اطلاعی از وی در دست نیست

۷٫ آنا محمدی

۸٫ فرد دیگری به اسم علی که از زندانیان با سابقه بود که با شلیک رگبار کلاشینکف خود کشی نمودن

و تعداد دیگری که اسامی آنها را بیاد ندارم اما در صورت لزوم تمامی اسامی را ارسال خواهم نمود

ضمن تشکر مجدد از کمک به خانواده های اسیر در این سازمان لذا از شما خواهشمندم که بدلیل اینکه این جنایات در کشور شما صورت گرفته همانطور که هیئتی برای ملاقات و کمک به خانواده ها تشکیل شده از شما تقاضا دارم که هیئتی برای بررسی این جنایات و حقیقت یابی و روشن شدن سرنوشت این کشته ها تشکیل گردد و تعداد بیش از ۳۰ نفر از همان افرادی که در سازمان زندانی بودن در حال حاضر از این سازمان جدا شدن و شاهد این جنایات بودن و می توانید بعنوان شهود فرا بخوانید

و شخصا در هر زمان و مکانی حتی سفر به عراق برای شهادت و نشان دادن آثار جنایت آماده همکاری هستم منوط براینکه یک هیئت تحقیق و حقیقت یابی تشکیل گردد

سازمان بعد از سرنگونی صدام و ورود نیروهای امریکائی به قرارگاه اشرف اقدام به پاکسازی آثار این جنایات نمود اما ما افرادی که در آن زندانها بودیم محل پاک سازی و چگونگی مخفی کردن این زندانها اشراف کامل داریم و در زمان زندانی بودن آثار مخفی از خود بجا گذاشتیم که سازمان نتوانسته به آن آثار دست یابد از قبیل اسامی زندانی ها کشته ها شکنجه گران که هنوز تعدادی در لیبرتی ساکن هستند از جمله شکنجه گران و بازجویان

۱٫ اسدالله مثنی

۲٫ سید محمد دریندی

۳ نریمان عزتی

۴ مختار جنت صادقی

۵ امید برومند

۶ حسن محصل

۷ مجید عالمیان

۸ مهری حاجی نژاد

۹ عذرا تخشید

۱۰ مهری یا طیبه سعادت نژاد

۱۱ فاضل

خواهشمندم هیئتی برای روشن شدن این جنایات و محل دفن دوستانمان تشکیل شود

من و تعدادی از دوستانم آماده شهادت و محل های زندانها به این هیئت کمک نموده

رونوشت به دفتر نخست وزیری

رونوشت به وزارت حقوق بشر: محمد البیاتی

رونوشت به وزارت دادگستری: حیدر الزاملی

نادر نادری . فرانسه

***

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ لیبرتی خیانت مزدوری از میان خاطرات نجات یافتگان (آنجا یاد گرفتم که چگونه گلادیاتور وار برای حفظ خود دیگران را لگدمال کنم)

خاطراتی کوتاه برای آنهایی که نجات یافتند، بیاد آنهایی که به قتل رسیدند و به امید آزادی آنهایی که اسیرند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22321

دستمزد رجوی رزل به اعضایی با بیش از ۲۵ سال فداکاری

نادر نادرینادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، بیست و نهم نوامبر ۲۰۱۵:…  پدر مادر علی فاتحی مزدور اطلاعات و نیروی قدس است ؟ پدر مادر منصور حداد مزدور اطلاعاتو نیروی قدس است مادر علی هاجری مزدور و نیروی قدس است ؟ آیا خانواده بیش از ۵۰ تن از اعضای اسیر که در مقابل لیبرتی مستقر هستند و فقط خواهان ملاقات فرزندانشان هستند مزدور و نیروی قدس هستند ؟ پس فرزندان آنها هم بالطبع مورد دارند یا مزدور …

خانواده های مجاهدین خلق پارلمان عراق بنیاد خانواده سحر: خانواده ها برای اخذ ویزای عراق تماس بگیرند

خانواده ها کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویملاقات حضوری حق مسلم خانواده هاست

لینک به منبع

ضمن حمایت از پارلمان عراق برای کمک به خانواده ها برای ملاقات با عزیزانشان و تبریک به خانواده های محترم برای عزم چزمشان و پیروزیشان بر رجوی رزل باید گفت تا دیدار عزیزانتان یک قدم بیشتر نمانده

رجوی رزل رزالت پیشه دستمزد اعضای که بیش از ۲۵ سال تمام هستی خود را فدای رجوی کردن را داد . به اطلاعیه این رزل توجه کنید

یک گروه از مزدوران وزارت اطلاعات و نیروی قدس را درپوش خانواده ساکنان لیبرتی به پارلمان عراق بردند تا با سوءاستفاده آشکار از ملاقات با شماری از نمایندگان ازجمله آقایان همام حمودی و ارشد صالحی و تکرار اکاذیب آخوندها علیه ساکنان لیبرتی به زمینه‌سازی برای قتل عام‌های بعدی بپردازند.

باید از رجوی و این زنک سوال کرد ؟

پدر مادر علی فاتحی مزدور اطلاعات و نیروی قدس است ؟

پدر مادر منصور حداد مزدور اطلاعاتو نیروی قدس است

مادر علی هاجری مزدور و نیروی قدس است ؟

آیا خانواده بیش از ۵۰ تن از اعضای اسیر که در مقابل لیبرتی مستقر هستند و فقط خواهان ملاقات فرزندانشان هستند مزدور و نیروی قدس هستند ؟

پس فرزندان آنها هم بالطبع مورد دارند یا مزدور زاده هستند یا خودشان مزدورهستند ؟ با عرض معذرت و عذر خواهی از خانواده های عزیز

هر کسی هم که جدا میشه مزدور اطلاعات است و هر کس هم که در تشکیلات منتقد شماست مزدور اطلاعات و شعبه سپاه پاسداران است و تا تا الان هم نزدیک به هزار نفر جدا شده و باز هم جدا خواهد شد پس این سازمان شما مرکز وزارت اطلاعات است نه سازمان مجاهدین و در حال مبارزه با رژیم ایران

اما این پدران و مادران سالخورده با چارقد دمپائی برای ترور اعضای سازمان آمدن و تکاوران آموزش دیده نیروهای قدس هستند زیر هر چادر مادر سالخورده یک کلاشینکوف وجود دارد و در عصای هر پدر سالخورده یک آر پی جی تعبیه شده ؟

باید از دنیا پرسید آیا این عکس های پدران و مادران را که دیده اید آیا این پدران و مادران نیروهای تکاور قدس هستند ؟

چرا به شعور دنیا توهین می کنید آن کسی که بیشعور است خودت و زن دژخیمت

اما سوالی از اعضای اسیر که پدران و مادرانشان برای ملافت و آغوش کشیدن فقط لحظه ای با شما در این عراق بلا خیز چشم به انتظار شما هستند دوستان همین پدران و مادران برای اینکه شاید شما را بهتر ببینند هر لحطه قطره های چشمشان در دست و به چشم خود می ریزند که شاید شما را ببینند و همین پدران و مادران لباس های نو با خود آوردن که شما را ببینند با بهترین شکل ببینند راستی مگر شما فرزندان این پدران و مادران پیر نیستید؟ آیا رجوی درست می گوید اینها نیروهای قدس هستند ؟ غیرت شما کجا رفته که اسدالله مثنی بابک ارجمندی و… بدترین فحاشی ها را نسبت به مادران و پدران شما روا می دارند بدستور رجوی آیا غیرت شما کجا رفته ؟

اما باید مراقب پلیدی های رجوی بود چون ضربه سنگین را خورده و انتظار این را نداشت که نماینده ای که زمانی از او حمایت می کردن حال در کنار خانواده ها قرار بگیرند با تجربه ای که از این دژخیم و زنش داریم در حال توطئه می باشد یکی از اقدامات پلیدش تحریک نیروهای عراقی است برای یک کشتار و شهید سازی و تبلیغات سیاسی و خونخواریش باید این موضوع را به اطلاع دولت عراق و نماینده های پارلمان برسانید چون رجوی خوب می داند با ملاقات اعضای اسیر با خانواده ها اعضا به حقایقی پی خواهند برد که رجوی تا امروز به آنها دروغ گفته و یا مانع مطلع شدن آنها شده و ضد در صد با ریزش شدیدی در تشکیلات مواجه خواهد شد پس به نفع رجوی است که با تحریک نیروهای عراقی یک کشتار راه بیندازد که هم از این ریزش جلوگیری کند و هم از خون آنها تغذیه کند باید هوشیار بو و به مقامات عراقی اطلاع رسانی کنید خانواده ها و نمایندگان آنها

در آخر به رجوی هشدار می دهیم مسئول هر گونه عواقبی که برای افراد اسیر در لیبرتی او و زنش مریم قجر عضدانلو بود و ما تعدادی از جدا شدگان تمام احتمالات را به اطلاع مراجع ذی ربط بین المللی رسانده وخوشبختانه همین ارگانها هم خودشان این احتمال را در نظر داشتند و احتمال می دادند

نادر نادری . فرانسه

***

همچنین:

در راستای نجات گروگانها در اور سور اواز به هم بپیوندیم

نادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، چهاردهم سپتامبر ۲۰۱۵:…  برای رهائی دوستان اسیرمان و همبستگی با خانواده هایمان و برای مطالبه حقوق حقه خودمان و برای رساندن پیام خودمان و خانواده های اسیران لیبرتی که در معرض خطر هستند تقاضا دارم که یک گ

جاسوسی بر علیه جدا شده ها و پناهندگان (نامه سرگشاده به نهاد ضد تروریسم اتحادیه اروپا)

نادر نادرینادر نادری، فرانسه، یازدهم سپتامبر ۲۰۱۵:…  که این عملیات ها در اورسورواز هدایت و کنترل میشود و زیر نظر شخص مریم رجوی و مهدی ابریشمچی با اسم مستعار علی تهرانی و افشین علوی هدایت و کنترل می شود و از طرفی در این ایام این نهاد را با اعزام مژگان پارسائی که به عبارتی مسئول دستگاه های اطلاعاتی

نادر نادری، فرانسه، جنب “کبابی کالیفرنیا”

مجاهدین خلق تیرانانادر نادری، فرانسه، هشتم سپتامبر ۲۰۱۵:…  مریم قجر . پیره زن زشت دیدی انقلابت اصالت نداشت این همان میلیشیا های هستند که بعد ۱۱ سپتامبر می گفتی که انقلاب ایدئولوژیک از آنها نیروهای انتحاری می سازد که محمد عطا فرمانده عملیات ۱۱ سپتامبر در مقابلشان بچه است از آنها نیروه

خانم عبادی، کینه مجاهدین از روزی که جایزه حقوق بشر را گرفتید شروع شد

نادر نادرینادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، دوم سپتامبر ۲۰۱۵:…  خانم عبادی یک واقعیت است در صورت عدم توافق جنگی اجتناب ناپذیر و زود رس بود و تنها کسانی که از این جنگ سود می بردن اسرائیل و رجوی بود و شما خلاف آنها قرار گرفتید این مقاله من یاد خاطره ای از یکی از نشست های رجوی انداخت که در مورد شما بو