خانواده سیاه و سفید و خانواده از ما بهتران

خانواده سیاه و سفید و خانواده از ما بهتران

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، سی ام نوامبر 2015:… اما چرا ملاقات مرز سرخ است , ملاقات و تماس خانوادگی مثل آنتی تز در مقابل شستشویی مغزی( نشستهای عملیات جاری) روزانه عمل میکند . ملاقات و تماس بصورت بالفعل حس امید به آینده را در وجود نیروها زنده میکند و فرقه رجوی که سالیان کوشیده است در فضای بسته اراده نیروها را سست و از بین ببرد در مقابل تناقض ایجاد شده و حس امید مجبور …

خانواده ها کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویملاقات حضوری حق مسلم خانواده هاست

لینک به منبع

خانواده سیاه و سفید و خانواده از ما بهتران ( تقسیم خانواده از دیدگاه فرقه رجوی )

در چند هفته اخیر شاهدیم تعدادی از خانواده های دردمند بعد از سالیان دوری و بیخبری از وضعیت عزیزانشان علی الرغم تهدیدات امنیتی موجود در عراق با هزاران امید و آرزو خودشان را به درب قراگاه لیبرتی عراق رسانده اند تا شاید با دقایقی دیدار و دردو دل با جگرگوشه هایشان تسکینی بر آلام سالیان دوری پیدا کنند , توشه راه این خانواده ها بیشتر حرفهای نگفته سالیان همراه با عواطف و حسرت و دریغ و عشق است . اکثریت این خانواده ها شامل مادران و پدران بالای 50 سال هستند که در کوران دوران و نشیب فرازهایش تجربه بسیاری را بر دوش دارند . این خانواده ها بیش از آنکه سودای سیاست داشته باشند در دنیای پاک و صادقانه خود تنها سودای دیداربا جگر گوشه هایشان را در سر می پرورانند .

اما در مقابل تمامی عواطف واحساسات , پاکیها و صداقتهای خانواده ها دیوار بلندی آهنی هم هست که فرقه رجوی دور نیروهای ممنوع الملاقاتی کشیده است در داخل این دیوار بلند آهنی خانواده ها به سه قسم تقسیم شده اند .

یکم . خانواده سیاه : خانواده ای که تصمیم گرفته با جگر گوشه و عزیزش در کمپ لیبرتی ملاقات کند این خانواده از نظر فرقه رجوی اولین مرز سرخ ممنوع الملاقا تیها یعنی ملاقات ممنوع را عبور کرده است دومین مرز سرخی که این خانواده از آن عبور کرده این است که در روز روشن جلوی درب کمپ لیبرتی آمده است و درخواست ملاقات می کند و به اینکار به رژیم میگوید که من کاری به کار سیاست ندارم و نمیخواهم بخاطر فرقه رجوی قربانی شده زندانی یا کشته شوم در واقع خانواده ها با این حرکت علنی و جمعی تنها مواضع عاطفی و خانواده گی را برجسته میکنند . این دیدگاه با دیدگاهای فرقه رجوی در منافات است چون در تعریف تشکیلاتی از عناصر, فرقه رجوی اشخاص را به خودی و غیر خودی تقسیم میکند یا بعبادت دیگر فرقه رجوی میگوید نفر یا از ماست یا بر ماست از اینرو چون این خانوادها نمیخواهند قربانی مطامع رجوی شوند خود به خود دشمن و مزدور وزراتی و خانواده الدنگ محسوب میشوند .

اما چرا ملاقات مرز سرخ است , ملاقات و تماس خانوادگی مثل آنتی تز در مقابل شستشویی مغزی( نشستهای عملیات جاری) روزانه عمل میکند . ملاقات و تماس بصورت بالفعل حس امید به آینده را در وجود نیروها زنده میکند و فرقه رجوی که سالیان کوشیده است در فضای بسته اراده نیروها را سست و از بین ببرد در مقابل تناقض ایجاد شده و حس امید مجبور به عقب نشینی است و هیچ استدلال منطقی ندارد از اینرو نیروها بعد از این تجربه امید دیگر به دروغهای نشستهای عملیات جاری و شستشویی مغزی باور نمیکنند و در اولین فرصت اقدام به فرار میکنند. فرقه رجوی از این فرارها به شدّت میترسد . لذا فرقه رجوی برای جلوگیری از ملاقات خانوادگی حاضر است هر نوع بی آبروی را بپذیرد و بهای سنگینی را بپردازد از جمله منفور شدن در پیش خانوادها داخل کشور و از دست دادن محبوبیت اجتماعی در پیش خانوادها مجاهدین در داخل و خارج کشور. بی آبروئی در مقابل دولت عراق و مقامات حقوق بشری از جمله یو ان اچ سی آر و صلیب سرخ , بی آبروئی در مقابل هواداران داخل و خارج کشور و اپوزسیون داخل و خارج . و نهایتا مسئله داری شدّید نیروها در تمامی سطوح حتی مسئله دار شدن اعضای شورای دست ساز رجوی و اعلام جدائی آنها .

دوم . خانواده سفید : خانواده های هستند که بدلیل مشکلات زند گی و بیخبری از محل عزیز و جگر گوشه هایشان به دنبال ملاقات نیستند این گروه از خانواده آسیب پذیر هستند و فرقه رجوی میتواند از این گروه سوء استفاده سیاسی , مالی و تروریستی بکند تجربه تعدادی از اعضای ناراضی و جدا شده اخیر نشان میدهد که فرقه رجوی از بی اطلاعی خانواده سوء استفاده کرده وبا تماس به آنها گفته که مادر وضعیت مالی خوبی نیستیم یا ما می خواهیم فرزند شما را از عراق خارج کنیم نیاز به پول داریم ویا به خانواده ای گفتند که فرزند شما مریض هست نیاز به درمان و پول دارد و با این دروغها اقدام به اخاذی از خانوادها کرده اند.و یا در زمانهای عملیاتهای نا منظم و خمپاره زنی بعنوان سرپل از آنها استفاده شده است بعنوان مثال تیم عملیاتی خمپاره زن خانه امام جمعه تبریزدر سال 77 یا 78 (میر غفور و محمد ) این تیم در تبریز از خانه خانواده محمد در تبریز بعنوان سرپل استفاده کرده ( عملیات انجام شد اخبار توسط رادیو مجاهد پخش شد)و در عملیات دوم که در شهرورامین خانه برادر میر غفور را بعنوان سرپل استفاده کرده بودند دستگیر میشوند و عملیات انجام نمی شود . مسعود رجوی در نشستی برادر میر غفور را که برای جلوگیری از عملیات تروریستی خمپاره ای مجبور شده بود برادرش را لو بدهد محکوم به مرگ کرد و گفت روزی انتقام آنرا از او خواهیم گرفت . استفاده از خانه خانواده ها بعنوان سرپل در بی خبری خانواده ها صورت میگرفت.

از اینرو بنظرم اطلاع رسانی به این گروه از خانواده ها باید در ارجحیت باشد چون آسیب پذیر ترین قشر در مقابل عوام فریبی و دجالیت فرقه رجوی هستند .

سوم . خانواده خودیها و از ما بهتران : این مجموعه شامل فرزندان و یا والدین عناصر رهبری کننده فرقه رجوی میشوند که نیازی به حضور آنها در مناطق جنگی نیست تمامی امکانات و شرایط زندگی برای آنها در کشورهای آزاد و اروپائی فراهم است از جمله خانواده مریم رجوی و دختر مهدی ابریشمچی و مریم خانواده صالح و کاظم رجوی , پسر مسعود رجوی و…… اینها در اروپا زندگی شاهانه دارند و از تمامی مواهب زندگی برخوردارند نه نیازی به عملیات جاری دارند نه نیاز دارند زن و زندگی را طلاق دهند نه نیاز دارند خفقان داخل مناسبات فرقه رجوی را تجربه کنند .و نه نیاز دارند در غسل هفتگی تناقضات جنسی خود را نوشته و در جمع بخوانند .

میر باقر صداقی ,سوئیس

***

خانواده های مجاهدین خلق پارلمان عراق بنیاد خانواده سحر: خانواده ها برای اخذ ویزای عراق تماس بگیرند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21963

جوابی به مقاله آقای حسین فرشید (پویا ) تحت عنوان بی شرف ها ما هنوز زنده ایم

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، پانزدهم نوامبر ۲۰۱۵:… پسر آقای منوچهر هزارخانی وقتی ما را با آن لباسهای عادیسازی و سلاحهای ویژه دید گفت بابا بابا من میخواهم بیایم ارتش آزادی بلافاصله آقا منوچهر هزارخانی جواب داد بابا اینجا جای ما نیست اینها که اینچا میبینی تخته کم دارند حال بگذار مردم قضاوت کنند فرومایه و یا محترم کیست وقتی ما اعضای منتقد و جدا شده میگوئیم گناه مسعود رجوی از جیش المختار …

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ لیبرتی خیانت مزدوری از میان خاطرات نجات یافتگان (آنجا یاد گرفتم که چگونه گلادیاتور وار برای حفظ خود دیگران را لگدمال کنم)

لینک به منبع

جوابی به مقاله آقای حسین فرشید (پویا ) تحت عنوان بی شرف ها ما هنوز زنده ایم

اخیرا آقای حسین فرشید(پویا) از شرف نداشته فرقه رجوی دفاع کرده است ایشان یا در دنیای ساده لوحی تحت مغز شوئی فرقه رجوی هستند یا اینکه بی شرف تشریف دارند و چشم خود را به حقایق مادی وملموس بسته , کتمان حقایق میکنند و این حیات خفیف و خائنانه را زنده گی نامیده و به رسم فرقه رجوی یکطرفه موعظه میکنند . ایشان گویا فیلم های وطن فروشی مسعود رجوی را در یو تیوب برای جاسوسی و گرا دادن به ارتش عراق برای موشک باران شهر های ایران را ندیده اند که چگونه مسعود رجوی در قبال دادن اطلاعات نظامی به استخبارات عراق ماهانه از دولت صدام حسین سی میلیون دلار از سهم نفت عراق دریافت میکرده است اگر همکاری با دشمن متخاصم , صدام حسین شرافت است بس باید به آن شرافت شک کرد و تف .

اگر اعضای محترم شورا منظورتان آقایانی مثل منوچهر هزارخانی , آن پیر خرفت است شاید بهتر است دیدگاه او را در باره رزمنده گان آزدای که شما سنگ آنرا به سینه میزنید را برایتان بگویم روزی آقای منوچهر هزارخانی همراه امیر آرام به دیدار رزمنده گان در قرارگاه انزلی واقع در شهر جلولا آمده بود بر حسب اتفاق آنروز واحد ما عازم ماموریت شناسائی از کوههای بازی دراز بود خانم مژگان پارسایی از واحد ما خواست که بر خلاف عرف رایج اینبار از درب اصلی قرارگاه برویم تا آقایان منوچهر هزارخانی و امیر آرام شاهد ماموریت ما باشند من و منصور به همراه مرحوم شاپور و مرحوم حمید دهقان ( از قربانیان اخیر موشکی ) به جلوی درب اصلی قرارگاه انزلی رفتیم پسر آقای منوچهر هزارخانی وقتی ما را با آن لباسهای عادیسازی و سلاحهای ویژه دید گفت بابا بابا من میخواهم بیایم ارتش آزادی بلافاصله آقا منوچهر هزارخانی جواب داد بابا اینجا جای ما نیست اینها که اینچا میبینی تخته کم دارند حال بگذار مردم قضاوت کنند فرومایه و یا محترم کیست وقتی ما اعضای منتقد و جدا شده میگوئیم گناه مسعود رجوی از جیش المختار کمتر نیست با گوشت و پوست هزاران چیز را تجربه کرده ایم و شما آقای حسین فرشید بیرون گود نشته, میگوئید لنگش کن بله این یک واقعیت است که اعضای فرقه رجوی در عراق هیچ اختیار از خود ندارند تمامی اعمال آنها از طرف مسعود رجوی به آنها دیکته میشود . بخاطر پافشاری مسعود رجوی که طعمه نداریم اصطلاح درون سازمان که به نفرات جدا شده و منتقد اطلاق میشود بطور سیستماتیک راه برون رفت نیروها از فرقه رجوی بسته شده است و بنا به فرمان رجوی باید خروج نیروها از عراق تا جائیکه میشود زمانبر باشد تا بیشتر کشته شوند تا آتش تهیه مظلوم نمائی برای مسعود رجوی بیشتر فراهم شود حال ناجوانمرد کیست وقتی ما از رهبران این فرقه خواهش میکنیم که شما که ماشاالله مشکل مالی ندارید بجای صرف پولهای هنگفت برای سخنرانیهای بی مصرف سناتورها بازنشسته (برای هر سخنرانی ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار ) کمی همت کنید حتی اگر شده قاچاقی نیروهای نگون بخت را از عراق خارج کنید بد میگوئیم ماشاالله که در بین نیروهای نفرات راهگشا ( نیروهای شناسائی مرزی ) کم ندارید مثل آب خوردن مناطق مرزی مین گذاری شده ایران و عراق را عبور میکردند تا چه برسد مرز عراق و ترکیه که هیچ مین زمینی ندارد یعنی آقای حسین فرشید شما فکر میکنید نیروها مجاهدین آنقدر ذلیل هستند که حتی مثل زن و بچه آواره عراقی توان خروج از عراق به سمت ترکیه و کشورهای اروپائی را ندارند . با این اوصاف شما از شرف دم میزنید .

شما باز در نوشته ها یتان به دروغ مدعی شدید که دولت عراق اجازه خروج ساکنان را به خارج از کشور را نمیدهد در این دوسال گذشته تمامی نفراتی که از مناسبات فرقه رجوی فرار کرده اند و خودشان را به نیروهای عراقی رساند کدامیک در عراق مانده است که شما مدعی هستید دولت عراق اجازه خروج نمیدهد حتی یک نفر از آنها در عراق باقی نمانده است این نفرات یا به درخواست خود تحت نظر صلیب سرخ به ایران رفته اند یا اینکه بصورت قاچاق خود را به کشورهای اروپائی رساندن حتی تجربه نفرات جدا شده در تیف هم همین را نشان میدهد بعد از فروپاشی زندان رجوی ساخته تیف برای جدا شده گان منتقد تمامی نفرات خودشان را به کردستان عراق رسانده بودند دولت خودمختار کردستان در شهر اربیل برای جدا شده ها خانه اجاره کرده بود که بصورت جمعی زنده گی میکردیم هر هفته برای ما پلیس (آرایش ) کردستان برگه اقامت میداد که با این برگه اقامت به راحتی میتوانستیم تا مرز ترکیه تردد کنیم و با قاچاقچی خودمان را به ترکیه برسانیم . من حدودا دو ماه در کردستان عراق بودم حتی یکبار مقامات کردستان عراق از من نپرسیدند کجا میخواهم بروم آنها فقط آرزو میکردند که ما به سلامت عراق را ترک کنیم تا مسئولیتی در قبال یو ان اچ سی آر نداشته باشند . حتی رفتن سریع ما از عراق برای آنها سود داشت واز مخارج آنها می کاست . بله باید به دروغگو تف کرد آخه نگهداری نیروها در چهاردیواری کمپ لیبرتی چه سودی به دولت عراق دارد از مخارج پرهزینه کمپ لیبرتی که بگذریم در مقابل یو ان اچ سی آر مسئولیت سیاسی برای دولت عراق ایجاد میشود حال تو دروغ میگوئی یا ما منتقدین . کی با شرف است و کی بی شرف بله باید قضاوت بی شرافتی و خیانت را در معرض عموم گذاشت اما نه با تفسیری که شما جیره و مواجب بگیرهای فرقه رجوی دارید باید موعظه یکطرفه را کنار گذاشت و حرفهای تمامی طرفهای مدعی را شنید تا مردم خودشان در مورد خائن و بی شرافت قضاوت کنند .

باز آقای حسین فرشید شما اطلاعات دورغ به خورد مردم میدهید شما مدعی شدید که آمریکائیها حتی یک ورقه عبور به نفرات تیف نداده اند این راست است که تمامی نفرات کمپ تیف بی هویت بودند و هیچ سند شناسائی معتبر همچون شناسنامه و پاسپورت نداشتیم و این برمیگردد به حرامزاده گی مسعود رجوی که در طول بیش از ۱۵ سال ویا ۲۰ سال اقامت اعضا و نیروها در عراق حتی کارت پناهنده گی از دولت عراق برای ما تهیه نکرده بود و تا جائی هم که توانسته بود مدارک معتبر شناسائی افراد و نیروها را از بین برده بود تا بی هویت شویم اما به درخواست ارتش آمریکا دولت عراق برای نفرات در کمپ تیف لس پاس عراقی تهیه کرده بود همراه با کارت یو ان اچ سی آر که از طرف یو ا اچ سی آر ژنو صادر شده بود و این کارت یو ان اچ سی آر به ما در عراق وترکیه و بعدا بعد از رسیدن به اروپا برای اخذ پناهنده گی خیلی کمک کرد . تازه طبق قرارداد آمریکائیها بعد از تعیین استاتوی فردی به تعهدشان در قبال ما عمل کردند ) تا روز بسته شدن تیف امکان مصاحبه ما با یو ان اچ سی آر برای شناخته شدن بعنوان پناهجو را انجام شد )

آقای حسین فرشید آدمی که شرف ندارد, دروغ گفتن برایش مثل نقل و نبات است فکر میکنم این دروغگوئی را از رهبر فراریت مسعود رجوی به ارث بردی چون یادم هست مسعود رجوی هیچ روده راست توی شکمش نداشت و در تمامی سالیانی که در عراق در تشکیلات فرقه رجوی بودم حتی یکبار هم نشده حرف راست از مسعود رجوی نشنیده ام .

باز آقای حسین فرشید در جائی مدعی شدید که رژیم خمینی مانع دادن ویزای اروپا به نیروها شده است اگر واقعا رژیم چنین فراستی داشت پس چرا مانع ویزای خانم مریم رجوی به فرانسه نشده است .

و در ادامه حسین فرشید گفته سازمان بخاطر حفظ هویت سازمانی حاضر نشده با آمریکا همکاری کند و از عراق خارج شود گویا نیروها در رستاخیز گیر کرده اند وباید از پل صراط رد شد و یا روز روز عاشوراست و باید مثل سال ۶۷ زندانیان در مقابل رژیم خمینی بین هویت و زنده گی ذلت بار یکی را انتخاب کنند در این جمله آقای حسین فرشید دشمن گم شده است واقعا سازمان بخاطر جنگ با آمریکا در عراق بوده است یا بخاطر جنگ با رژیم از اولین حمله نیروهای عراقی به اشرف تا به امروز چندصد نفر کشته و مجروح شدند آیا دروغ حفظ هویت سازمانی ارزش این همه کشته و مجروح را داشت اگر گفته مسعود رجوی راست باشد که نیروها نقشه راه را ترسیم کرده بودند و تعهد داده , پس فرقه رجوی از چه میترسید به ظاهر قبول میکرد تا نیروها از عراق خارج شوند بعد از خروج از عراق دوباره دور هم جمع میشدند, در اروپا آمریکا جلوی نیروها را نخواهد گرفت که نه شما چنین گفتید و چنان مزخرف گوئی و پرت وبلا گوئی هم حدی دارد.

من بعنوان عضو جدا شده و منتقد باز میگویم که تقصیر مسعود رجوی در کشتار نیروها در کمپ لیبرتی کمتر از جیش المختار نیست و تمامی کسانیکه از این خط دفاع میکنند و در باره آن قلم فرسائی میکنند شرف انسانی خود را زیر پا گذاشته اند دستشان به خون گروگانهای کمپ لیبرتی و اشرف آغشته است .

میر باقر صداقی سوئیس

۱۵٫۱۱٫۲۰۱۵

طناب صدامطناب دار ولینعمت سابق رجوی به حراج گذاشته شد – صلاح لیبرتی نشینان دریافت سلاح نیست!

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

***

همچنین:

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21854

کمپ موقت ترانزیت لیبرتی یا قتلگاه??

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، نهم نوامبر ۲۰۱۵:… این یک واقعیت عینی است که رهبران فرقه رجوی نیروها را در عراق به گروگان گرفته اند و هیچ قصدی برای خارج کردن آنها از عراق ندارند و اگر تا به امروز حدود هزار نفر با آلبانی منتقل شده اند این جبر قوانین بین المللی بوده است و تا جائیکه به رهبری فرقه برمیگردد آنها راضی نیستند حتی یک نفر از نیروها از عراق خارج شوند در خواست اعلان اسامی مجروحان …

مقتولین کمپ لیبرتی اکتبر 2015نگوئید کشته شدند ؛ بگوئید رجوی به کشتن داد !

لینک به منبع

کمپ موقت ترانزیت لیبرتی یا قتلگاه??

یادم هست در زندان رجوی ساخته تیف برای اعضای مسئله دار و منتقد و جدا شده . تمامی تلاش نفرات در زندان تیف این بود که به هر قیمت شده آمریکائیها درب تیف را باز کنند تا نفرات بتوانند حتی با پای پیاده هم شده عراق را ترک کنند مخصوصا بعد از اتمام مصاحبه های یو ان کنترل آمریکائیها در تیف به شدّت افت کرده بود دیگر نفرات حاضر نبودند بخاطر ساعتی یک دولار کار عمرشان را در تیف تلف کنند در طول تقریبا شش ماه اکسیون اعتراضی و اعتصاب غذا تمرکز معترضین روی این بود که ما از آمریکائیها هیچ کمکی نمیخواهیم فقط آنها درب زندان تیف را باز کنید تا ما به هرقیمت شده از عراق خارج شویم تا اینکه بعد از ۵ سال حبس و بلاتکیفی درب زندان تیف در پایان دوره ریاست جمهوری بوش باز شد. نفرات جدا شده بعد از تحمل سختیهای فراوان از جمله زندانی شدن مجدد در زندان موصل و کرکوک و….با کمک یو ان شهر اربیل و دولت کردستان عراق به درخواست ارتش آمریکا مجدا از زندانهای عراق خلاص شدند و با کمترین امکانات با کمک قاچاقچی بصورتهای مختلف از عراق خارج شدند و خود را به کشورهای پناهنده پذیر رساندند . روز بستن زندان تیف تعداد ما ۱۹۷ نفر بود که متاسفانه تنها دو نفر در بین راه جانشان را از دست دادند و به اروپا نرسیدن به نامهای حسن میزایی و حسن نعمتی ( حسن میزایی توسط پلیس ترکیه به رودخانه مرزی زاخو پرت شد و مرد و آقای حسن نعمتی هم بخاطر ترس از دیپورت شدن میخواست با شنا خودش را به جزایر یوانان برساند که هیچوقت نرسید )

۲۶ سال پیش من از شهر خودمان توسط پیک سازمان از ایران خارج شدم بعد از وارد شدن به ترکیه در یک خانه روستائی هفت روز ماندیم تا قاچاقچی ازاستانبول برایمان پاسپورت آورد با همان پاسپورت جعلی که سازمان برایمان درست کرده بود به استانبول رفتیم حدودا یکماه در استانبول بودم که در این مدت دوبار پاسپورت من عوض شد و سازمان پاسپورتهای جدیدی برایم جعل کرد تا عادیسازی پاسپورت مناسب سن وسال من باشد و نهایتا بعد از یکماه با پاسپورت چهارمی از مرز استان ماردین وارد خاک عراق شدم . غرض از این همه خاطرات این است که خواستن توانستن است .

بعد از موشک باران کمپ لیبرتی با گوش وپوست حس کردم ودیدم که از هواداران و رهبران فرقه رجوی هیچکس ناراحت و عزادار نیست آنها باز با شانتاژ و فریب میخواهند گناه مسعود و مریم رجوی را بپوشانند گویا این جبر بوده که نیروهای در عراق و کمپ لیبرتی قفل شده اند و رهبران و کادر خارج کشور این فرقه توان خارج کردن نیروها از عراق را ندارند و باید منتظر ماند تا باز شاهد موشک باران دیگر باشیم حتی این هواداران و کادرهای خارج از کشور فرقه رجوی متناقض نیستند که اگر جای برای مبارزه نیروهایشان در این دنیا پیدا نمیکنند این تقصیر رهبری است که استراتژی غلط جنگ آزادیبخش نوین را بنا نهاده است و حال با آتش بس جنگ ایران وعراق و حمله صاحب خانه ( صدام حسین ) به کویت و سرنگونی صدام حسین توسط آمریکا باید از رهبری حسابرسی کرد نه اینکه تمامی کوزه گناهان خط وخطوط غلط مبارزه سر نیروها شکسته شود , نیروها نباید قربانی حماقتهای رهبر فراری و ترسو باشند .

تاسف مضاعف در این است که نیروها اسیر و گروگان در عراق بدلیل شستشوی مغزی سالیان, اراده لازم برای تصمیم گیری را ندارند و آنهای که در حمایت از این فرقه قرون وسطائی قلم فرسایی میکنند بخاطر چندرغازی منفعت فردی پیه هر کثافتی را بخود می مالند , وجدانشان را ذبح میکنند و دستانشان را تا مفرق در خون قربانیان کمپ لیبرتی آلوده میکنند تا شاید چاکری و نوکری خود را اثبات کرده و به حیات خفیف و خائنانه خود ادامه دهند .

من مقاله ای با تیتر درد دلی با سعید جان آقای توتونچی را در سایت آفتابکاران فرقه رجوی را خواند از بی شرمی این موجود کثیف ( توتونچی) عق ام گرفت چقدر باید دریده و بی منطق باشی شاید او فکر کرده باشد در ردیف یک فیلسوف قلم فرسایی کرده است اما از نظر من نوعی این فرد چقدر هرز فرمایش دارند من از ایشان تقاضا دارم بجای حرافیهای بی فایده اگر جنبه دارید هرکس که شما از خودتان صلاح میدانید برای مناظره با آقای سعید جمالی یا هر یک ا ز منتقدین بفرستید چرا سر خود را در آخور کردید فکر میکنید شما را کسی نمیبیند .

این یک واقعیت عینی است که رهبران فرقه رجوی نیروها را در عراق به گروگان گرفته اند و هیچ قصدی برای خارج کردن آنها از عراق ندارند و اگر تا به امروز حدود هزار نفر با آلبانی منتقل شده اند این جبر قوانین بین المللی بوده است و تا جائیکه به رهبری فرقه برمیگردد آنها راضی نیستند حتی یک نفر از نیروها از عراق خارج شوند در خواست اعلان اسامی مجروحان یا تماس خانواده ها با مجروحان یک امر حقوق بشری است و هیچ مورد امنیتی برای نیروها در عراق و کمپ لیبرتی ایجاد نمیکند اما چرا همه چیز از دید مسعود و مریم رجوی امنیتی است هم من و هم شما خوب میدانیم چون هنوز تنین صدای دیو سر مست خونخوار ( مسعود رجوی) را در نشستهای طعمه سال ۸۰ در کمپ باقرزاده را میشنویم و فراموش نکرده ایم آقا توتونچی نگران نباش اگر آقای سعید جمالی برای بردن کسی به آنجا بیایند حتما سراغ شما نخواهند آمد خوش باش و در هپروت خو چمبره بزن و هیچکس از بردن تو انگیزه نخواهد گرفت .

تجربه خروج نیروها از زندان رجوی ساخته تیف نشان داد اگر خط خروج و رهائی به هر قیمت باشد حتما راه فلاح وجود خواهد داشت ما زمانیکه از تیف خارج شدیم تعدادی حتی پول کافی برای قاچاقچی نداشتند اما بسیاری از خانواده ها پشت وپناه عزیزانشان شدند و مخارج سفرشان به کشورهای پناهنده پذیر را فراهم کردند حال همه ما اعضای قدیمی خوب میدانیم فرقه رجوی بدلیل میراث میلیونها دلار از سهم نفت عراق هیچ مشکل مالی ندارد از طرف دیگر هم مشکلی در جعل پاسپورت ندارد اگر واقعا اراده لازم را داشته باشد میتواند زیر شش ماه تمامی نیروها را از عراق جنگ زده خارج کنند.

اما متاسفانه رجوی خواهان محو و نابودی نیروها در عراق است و اگر با این منوال وضع موجود ادامه پیدا کند کمپ موقت ترانزیت لیبرتی به قتلگاه نیروها تبدیل خواهد شد .

میر باقر صداقی سوئیس

۰۹٫۱۱٫۲۰۱۵

خاطراتی کوتاه برای آنهایی که نجات یافتند، بیاد آنهایی که به قتل رسیدند و به امید آزادی آنهایی که اسیرند

مسعود رجوی آنجاست که سوالات را پاسخ ندهدمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

جدایی بنی صدر و مجاهدین -بخشهای اول تا ششم- نامه رجوی به بنی صدر و پاسخ بنی صدر

***

همچنین:

تفاهم اتمی و آینده تاریک برای فرقه رجوی (عاقبت رجوی سناریویی همچون اوجلان یا ریگی؟)

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، هفتم آوریل ۲۰۱۵:… تفاهم هسته ای امروز ایران با دولتهای بزرگ جهان نشان از شکستن شیشه عمر رجویست بن بست فعلی خط و خطوط فرقه رجوی , خاطره دستگیری عبدالله اوجلان و عبدالمالک ریگی را برای انسان تداعی

آرزوی تروریستهای نا کام برای تسلیح شدن دوباره از زبان این و آن

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، سی ام مارس ۲۰۱۵:…  عبدالله الجبوری همچنین گفت که سیاستمداران عراقی با موضوع ساکنان لیبرتی گزینشی برخورد می‌کنند در حالی که طبق قانون باید ‏با آنان به‌عنوان پناهنده رفتار کنند. اما این

روزجهانی زن و پتانسیل دروغ گفتن مریم رجوی

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، نهم مارس ۲۰۱۵:… مریم رجوی امسال در روز جهانی زن مدعی شد که نیروی زنان هماورد بنیادگرایی اسلام است من به گوشه ای از مناسبات استثماری جنسی زنان در این فرقه اشاره میکنم شخص مریم رجوی بعد از

وطن فروشی و افتخار به آن

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، دوم مارس ۲۰۱۵:… وقتی از کلمه مقاومت مردمی و مبارزه صحبت میکنیم به مترادف آن یک سری پرنسیبهای انقلابی وانقلابیگری نیز مطرح میشوند که در وحله اول استقلال عمل یک جنبش را طلب میکند .انقلاب و

جوابی به مقاله ازاین مرده به آن مرده فرجی است , آقای محمد اقبال

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیرباقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و سوم فوریه ۲۰۱۵:… آقای محمد اقبال من که غریبه نیستم روزی توی خونه و صاحب خانه بودم شاید شما به بیماری آلزایمر دچار شدید ودزدیهای نجومی فرقه رجوی را در دوران فروپاشی صدام حسین را فرا