خبر فوری ـ کشته شدن یک افغانی به نام نجیب در مراسم ویلپن پاریس

خبر فوری ـ کشته شدن یک افغانی به نام نجیب در مراسم ویلپن پاریس

دفتر ایران قلم ـ پاریس، بیستم ژوئن 2013: … براساس گزارش شاهدان عینی به دفتر ایران قلم در پاریس، در هنگام خیمه شب بازی فرقه رجوی در ویلپن پاریس یک افغانی کشته شده است. وی که نجیب نام داشته است مابه ازای گرفتن 70 یورو دراین مراسم شرکت کرد بود و به علت مشروب خوردن در پایان خیمه شب بازی فرقه رجوی  به زیر اتوبوسی که نقل و انتقال افراد فرقه را برعهده داشته است، می رود و در جا کشته می شود . گفته می شود عموی این فرد …

لینک به منبع

براساس گزارش شاهدان عینی به دفتر ایران قلم در پاریس، در هنگام خیمه شب بازی فرقه رجوی در ویلپن پاریس یک افغانی کشته شده است. وی که نجیب نام داشته است مابه ازای گرفتن 70 یورو دراین مراسم شرکت کرد بود و به علت مشروب خوردن در پایان خیمه شب بازی فرقه رجوی به زیر اتوبوسی که نقل و انتقال افراد فرقه را برعهده داشته است، می رود و در جا کشته می شود . گفته می شود عموی این فرد که در پاریس اقامت دارد می خواهد علیه مجاهدین و برگزارکنندگان این خیمه شب بازی شکایت کند.

همچنین:

خبر فوری ششم از لیبرتی و آلبانی ـ مسعود رجوی مانع انتقال دو گروه پانزده نفره از لیبرتی به آلبانی شده است

2013/06/20

تحریریه ایران قلم، بیستم ژوئن ۲۰۱۳: … براساس اخبار دریافت شده از درون کمپ لیبرتی در عراق مسعود رجوی مانع انتقال دو گروه پانزده نفره از لیبرتی به آلبانی شده است . این در حالی است که مطبوعات عراق در روزهای گذشته بطور گسترده از سوی مارتین کوبلر نماینده دبیر کل ملل متحد در عراق […]

خبر فوری پنجم از لیبرتی و آلبانی ـ مسعود رجوی در لیبرتی افراد متقاضی انتقال به آلبانی را تهدید می کند

۲۰۱۳/۰۶/۱۶

تحریریه ایران قلم، پانزدهم ژوئن ۲۰۱۳: …  اخبار دریافت شده از درون کمپ موقت ترانزیت ( لیبرتی ـ عراق ) و همچنین آخرین فردی که از لیبرتی و فرقه مجاهدین جداشده است، حاکیست که مسعود ﺭﺟﻮﯼ بعد از دریافت گزارش های مختلف از شرایط متحول، همراه با نارضایتی و تمایل به جدایی از افراد انتقالی […]

خبر فوری چهارم از آلبانی ـ ناراضیان مستقر در آلبانی در مقابل دستورات رهبری فرقه مجاهدین مقاومت می کنند

۲۰۱۳/۰۶/۱۰

تحریریه ایران قلم،  دهم ژوئن ۲۰۱۳: …  علیرغم تلاشهای فرستاده قلعه اورسوراواز در پاریس به مقر پناهندگان انتقالی از لیبرتی در تیرانا برای قطع ارتباط آنها با دنیای بیرون ، ناراضیان از فرقه رجوی توانسته اند به برخی امکانات ارتباطی دست پیدا کنند و در مقابل دستورات رهبری فرقه مجاهدین مقاومت کنند. آنها می گویند […]

خبر شماره ۳ ـ افراد انتقالی به آلبانی موظف شده اند که با کسی تماس نگیرند

۲۰۱۳/۰۶/۰۸

تحریریه ایران قلم، هشتم ژوئن ۲۰۱۳: … اخبار دریافت شده از لیبترتی در بغداد و همچنین افراد ناراضی در گروه انتقالی به لیبرتی حاکیست که افراد انتقالی از کمپ لیبترتی در عراق به کشور آلبانی از طرف رهبری فرقه مجاهدین در فرانسه موظف شده اند که با خانواده و دوستان و آشنایان خود به هیچ […]

خبر فوری شماره ۲ ـ رهبری فرقه رجوی مجاهدین خلق در فرانسه دو تن از عوامل خود را برای کنترل و سرکوب اعضای انتقالی به کشور آلبانی فرستاده است

۲۰۱۳/۰۶/۰۶

تحریریه ایران قلم، ششم ژوئیه ۲۰۱۳: …  یکی از این دو نفر حسن نایب آقا می باشد که پیوسته بین فرانسه و آلبانی در تردد است ولی نفر دیگر ثابت می باشد. منابع جداشدگان از فرقه مجاهدین در آلبانی گفتند که این دو نفر را سازمان به عنوان مسئول افراد اعزامی از لیبرتی به آلبانی […]

خبر فوری ـ سی نفر دیگر از اسرای فرقه رجوی به آلبانی منتقل شدند

۲۰۱۳/۰۶/۰۳

تحریریه ایران قلم، سوم ژوئن ۲۰۱۳: …  براساس اخبار دریافت شده از خانواده ها و قربانیان فرقه مجاهدین در بغداد که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس عراق نیز مورد تایید قرار گرفته است پریروز سی نفر دیگر از اسرای فرقه رجوی در کمپ لیبرتی در بغداد به عنوان دومین سری به آلبانی انتقال یافته اند […]