خر داغ میکنند آقای رحمان کریمی!ا

Follow Share on Tumblrارسال – صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و ششم نوامبر 2018:…  کعبه ی آمالی دارید که سلطه گر و امپریالیزم جهانی نام دارد و تمام تخم مرغ هایتان را دراین سبد ریخته و احتیاجی به مبارزه نمی بینید! هیاهوی آنها و جنجال سازی های شما برای جلب نظر این … Continue reading خر داغ میکنند آقای رحمان کریمی!ا