خشم و هذیان گویی فرقه رجوی مجاهدین خلق از نشر حقیقت توسط اشپیگل

Follow Share on Tumblrارسال – موسی دامرودی، سایت نجات یافتگان در آلبانی، دوم مارس 2019:… به شما گفته شده که یک سکت مذهبی هستید و عامل سرویس اطلاعاتی عراق بوده اید. آیا نبودید؟ مگر شما در یک جبهه با عراق سربازان ایرانی را نکشتید مگر صدام حسین شما را به تانک و توپ مجهز نکرد؟ عجبا … Continue reading خشم و هذیان گویی فرقه رجوی مجاهدین خلق از نشر حقیقت توسط اشپیگل