خط برخورد جدید سازمان مجاهدین خلق با مخالفین

خط برخورد جدید سازمان مجاهدین خلق با مخالفین

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، بیست و هشتم نوامبر 2013: … پس از ضربات سیاسی و تشکیلاتی که از جانب اعضای جدا شده ومنتقدین بر سازمان مجاهدین خلق بخصوص طی ماه های اخیر و بطور خاص از مقطع کناره گیری دکتر کریم قصیم، محمدرضا روحانی و روشنگریهای هادی افشار (سعید جمالی )، ایرج مصداقی وارد شده است، رهبری این سازمان درنشستی با مسئولیت مریم رجوی ( مریم قجر عضدانلو) به نقد و عملکرد ضربات …

Link to the full description of MKO Logo (pdf file

لینک به منبع

خط برخورد جدید سازمان مجاهدین خلق با مخالفین

بنابر اخبار دریافتی از درون تشکیلات سازمان مجاهدین در فرانسه ، پس از ضربات سیاسی و تشکیلاتی که از جانب اعضای جدا شده ومنتقدین بر سازمان مجاهدین خلق بخصوص طی ماه های اخیر و بطور خاص از مقطع کناره گیری دکتر کریم قصیم، محمدرضا روحانی و روشنگریهای هادی افشار (سعید جمالی )، ایرج مصداقی وارد شده است، رهبری این سازمان درنشستی با مسئولیت مریم رجوی ( مریم قجر عضدانلو) به نقد و عملکرد ضربات و آسیب های سیاسی و خطی که خورده اند پرداخت. در جمعبندی نهایی این نشست، نکات زیر به عنوان خط کاری و مقابله با اعضای جدا شده وکسانی که به لحاظ سیاسی مخالف سازمان مجاهدین خلق هستند تصمیم گیری شده است:

– فضا سازی و آلوده کردن محیطی که اعضای جدا شده مخالفین در آن زندگی می کنند و در مرحله بعدی جمع آوری مضا برعلیه آن افراد .

– ارسال طومارهای امضاء شده به شهرداری ها و شوراهای محل و معرفی افراد مخالف خود بعنوان تروریست و کسانی که با ایران ارتباط و همکاری دارند.

– خط دهی فرقه به لابی خارجی در پارلمانها مبنی بر تهیه گزارش علیه نفرات مخالف سازمان مجاهدین خلق و ارسال آن به وزارت خارجه کشور مربوطه .به عنوان عناصر نامطلوب .

– ملاقات عناصر فرقه با کانالهای قضایی، پلیس ،پارلمانترها،لابی ها ارائه اطلاعات علیه افراد.

اقدام سازمان مجاهدین به شرح محورهای فوق برای مقابله با کلیه افراد جداشده فعال و غیر فعال و ایرانیانی است که به لحاظ سیاسی مخالف سازمان مجاهدین هستند و موضع گیری های علنی علیه آن می کنند .

نمونه آن همان کاری است که امرالله ابراهیمی از مواجب بگیران سازمان مدتی است با لابی های سازمان مجاهدین درمجلس هلند دارد. سازمان در هلند از طریق امرالله ابراهیمی در دنیای مجازی به شدت دارد بر علیه مخالفین سازمان مجاهدین فعالیت می کند و آنها را عناصر نامطلوب معرفی می کند اما بجز هواداران سازمان در دنیای مجازی کسی اهمیتی بر وی نمی گذارد

محمد کرمی
[email protected]


(Alejo Vidal-Quadras , Mojahedin Khalq logo, Struan Stevenson )


(Rajavi from Saddam to AIPAC)


(Izzat Ebrahim and Massoud Rajavi still at large)

همچنین:

درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (۱۲)

2013/11/26 by

هادی افشار (سعید جمالی)، پژواک ایران، بیست و ششم نوامبر ۲۰۱۳: … شازده، “شورای رهبری” را منجمله برای چنین روزهایی ساخته بود. وقتی داستان لاستیک پیش آمد افراد از پائین و بالا به خواهران شورای رهبری مراجعه کرده و با ترس و لرز سوال یا انتقادی را مطرح میکردند که معنای اینکار چیست و خلاصه […]

آقای معصومی من یکی از «دوستان مورد اعتماد» ایرج مصداقی هستم – قسمت ششم

2013/11/23 by

امیرصیاحی، پژواک ایران، بیست و سوم نوامبر ۲۰۱۳: …  فردای روزی که مهرداد اکبری مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت شعارهایی با مضمون «مرگ بر چماقداری» داخل سرویس‌های بهداشتی قرارگاه همایون مرکز ۳۲ در جنوب عراق نوشته شد. به‌گونه‌ای که برای ساعتی سرویس‌های بهداشتی بسته شد تا شعارها پاک شوند. درب‌ها با استفاده از […]

مسئولیت سیاسی رهبری سازمان مجاهدین خلق در قبال

2013/11/22 by

حنیف حیدرنژاد، پژواک ایران، بیست و دوم نوامبر ۲۰۱۳: …  اعتصاب غذای سازماندهی شده در کمپ لیبرتی در عراق اقدامی تشکیلاتی می باشد که به “خط” و دستور رهبری سازمان مجاهدین خلق شکل داده شده است. هدف از آن به انحراف کشاندن اذهان نیروهای داخل و بیرون از تشکیلات از مسئولیت رهبری این سازمان در […]