خلیل انصاریان اسیر جنگی رجوی و صدام – اعلام جدایی رسمی

خلیل انصاریان، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و یکم ژانویه 2021:…  از سال ۱۳۵۹ هیچکدام از اعضای خانواده ام را ندیدم ودر تشکیلات فرقه مجاهدین خلق هیچگونه اجازه تماس داده نمی شد و هر کسی حتی ولو زبانی هم دلتنگ خانواده میشد او را اذیت وآزار میدادند که چرا چنین چیزی به ذهنت زده است و می گفتند خانواده دشمن مبارزه است و تو را از مبارزه دور می کند و هر عضویی که در تشکیلات است باید دندان خانواده را بکشد !!!خیلی ها شاید به تصورشان هم نرسد که یک روزی بدین فکر بیفتند که خانواده دشمن مبارزه ای است که سازمان مجاهدین می گوید. خلیل انصاریان اسیر جنگی رجوی و صدام – اعلام جدایی رسمی