خندیدن ممنوع بود. به دوران اسارت غبطه میخوردم

مزدا پارسی، انجمن نجات، مرکز فارس، اول اکتبر 2020:… سران تشکیلات مجاهدین خلق برای حفظ نیروها در چارچوب هرم تشکیلاتی فرقه، نیاز دارند که به طرق مختلف از سرایت طنز و خنده در میان اعضا جلوگیری کنند. ربات هایی با ذهن شستشو شده و خلاقیت نابود شده به سادگی می توانند از قدرت مطلق رهبری مسعود رجوی تبعیت کنند. آن ها اگر لازم بشود هر گونه خصلت انسانی را در خود تکذیب می کنند حتی به مقابل دوربین تلوزیون تشکیلات می آیند و عشق به خانواده خود را انکار می کنند اما مهم آن است که در لایه های پنهان مناسبات انسانی یعنی در محفل ها چه می‌گذرد . اتاق فکر هر انسان آزادترین جای جهان است. خندیدن ممنوع بود. به دوران اسارت غبطه میخوردم