خواب پنبه دانه رجوی در آلبانی همزمان با اعتراضات صنفی در ایران

خواب پنبه دانه رجوی در آلبانی همزمان با اعتراضات صنفی در ایران

خواب پنبه دانه رجوی در آلبانیزهرا معینی، کانون زنان ایرانی علیه فرقه گرایی (بسوی آزادی)، چهارم مارس 2021:… سخنگوی مجاهدین خیلی خنده دار است که می‌نویسد : ” از عقب نشینی رژیم استقبال می‌کنیم.  مشخص شد که آتش و مقاومت تنها راه مقابله با این رژیم است” خنده دار اینجاست که اصلا نه ایشان ( فرقه) طرف حساب است و نه نقشی در اعتراضات داشته و اساسا اعتراضات سیاسی نبود ه  و اما مثل همیشه رجوی   خودش را قاطی  این داستان میکند.  و خود نشانگر این است که در مختصات سیاسی اجتماعی ایران که   مشکلات و نارضایتی مردم هیچ ربطی به این گروه ندارد و در تمامی این شهر ها حتی یک شعار به نفع این سازمان سر داده نشده،  پیام های پی در پی منتسب به رجوی هم خطاب به جوانان  که مسلح شوید و آتش را با آتش جواب دهید و حتی به جوانان شورشی در لبنان و عراق هم تنها مصرف داخل تشکیلاتی برای درمانده های گرفتار در کمپ مانز آلبانی دارد. خواب پنبه دانه رجوی در آلبانی همزمان با اعتراضات صنفی در ایران 

تحلیل آبکی فرقه رجوی در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

رقص های میمونی رجوی و عضدانلو هم کاری برای آنها نکرده است و گرد و خاک امامزاده بولتون بدجوری برسر و روی او غبارغم نشانده بخصوص اینکه ترامپ از امریکا شماره هم داد و جواب جانانه ای هم ازطرفها گرفت

خواب پنبه دانه رجوی در آلبانی همزمان با اعتراضات صنفی در ایران

برخورد سازمان مجاهدین با تحولات سیاسی، اجتماعی جامعه

خواب پنبه دانه رجوی در آلبانی

فرقه رجوی باری دیگر با سوار شدن بر قیام خود جوشی دیگر سعی بر آن دارد که اعتراضات مردمی را به خود نسبت داده و نامی برای خود که فقط و فقط کار برد درونی دارد را به دست آورد.

زهرا معینی

خانم زهرا معینی

جای تعجب است که چرا خود نمی‌خواهد باور کند که این برگه حتی در درون خود فر قه نیز جایی ندارد و سالمندان درون این فرقه نیز می‌دانند که این حرفها و شعارها دروغی بیش نیست و اما چاره امر کجاست، کسانی که سن و سالی از آنها گذشته و دیگر امیدی ندارند  بودن و ماندن در درون فرقه و بیرون آمدن از آنجا هر دو معنای مساوی بر ای بازماندگان محدود این فرقه میباشد.

اما جواب مردم و  شورش ها و نارامی های چند روزه که در  شهر سراوان ایران به وقوع پیوست بخوبی جایگاه سازمان مجاهدین را روشن می‌سازد.

رژیم سر مطالبات مردم در سراوان  امتیازاتی داده. و در این رابطه موضع‌گیری  تحت نام سخنگوی مجاهدین خیلی خنده دار است که می‌نویسد :

” از عقب نشینی رژیم استقبال می‌کنیم.  مشخص شد که  آتش و مقاومت تنها راه مقابله با این رژیم است “

خنده دار اینجاست که اصلا نه ایشان ( فرقه) طرف حساب است و نه نقشی در اعتراضات داشته و اساسا اعتراضات سیاسی نبود ه  و اما مثل همیشه رجوی   خودش را قاطی  این داستان میکند.  و خود نشانگر این است که در مختصات سیاسی اجتماعی ایران که  مشکلات و نارضایتی مردم هیچ ربطی به این گروه ندارد و در تمامی این شهر ها حتی یک شعار به نفع این سازمان سر داده نشده،  پیام های پی در پی منتسب به رجوی هم خطاب به جوانان  که مسلح شوید و آتش را با آتش جواب دهید و حتی به جوانان شورشی در لبنان و عراق هم تنها مصرف داخل تشکیلاتی برای درمانده های گرفتار در کمپ مانز البانی دارد ایشان یعنی آقای رجوی فکر می‌کند  که رهبر انقلاب نوین است حالا جوانان شورشی لبنان و عراق را هم دارد رهبری میکند مصداق عبارت معروف است که میگوید” طرف را به ده راه نمیدادند سراغ منزل کدخدا را میگرفت. در داخل کشور خودش کسی او را نمی شناسد برای کشورهای دیگر هم پیام صادر می‌کند.

کانونهای شورشی عراق رجوی و توک توک ها

و متاسفانه هنوز نمی‌تواند باور کند که به دلیل  سیاست‌های غلط و تصمیمات غیر منطقی سازمان مجاهدین را به نابودی کشانده و تبدیل به فرقه ای کرد ه که دیگر در عرصه سیاسی و اجتماعی هیچ جایگاهی ندارد.

بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که تغییر فرقه رجوی بدون ابهام صورت پذیر نبوده و غیر ممکن میباشد و با گذشت هر چه بیشتر زمان وارفتی و از کار افتادگی این فرقه را به وضوح می‌توان دید.

 شتر در خواب بیند پنبه دانه ….و به حق می‌توان نتیجه گرفت که خواب زمستانی فرقه رجوی پایان ناپذیر بوده و امیدی در تغییر پذیری آن وجود ندارد و نخواهد داشت.

لینک به منبع

تعهد سرنگونی عقب افتاد . تقصیر کانونهای شورشی است

خواب پنبه دانه رجوی در آلبانی همزمان با اعتراضات صنفی در ایران 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-مدعی-سعید-سنگر-شد/

رجوی مدعی سعید سنگر شد

رجوی مدعی سعید سنگر شد زهرا معینی، بسوی آزادی، (انجمن زنان ایران) هفدهم فوریه 2021:… یادم هست همیشه مسعود رجوی در نشستها میگفت که مناسبات ما یکی از پاکترین مناسبات جهان هست و ادامه میداد که ما از حمایت مردم و خانوادهها در داخل کشور برخورداریم حتی کمکهای مالی زیادی به ما میکنند عجبا که البته آن زمان چون تمام راههای  ارتباطات ما با دنیای خارج مناسبات  را قطع کرده  بودید حق اعتراض به گفته های مسعود رجوی را نداشتیم و مجبور بودیم اطاعت کورکورانه میکردیم پس چی شد این بود خلق قهرمان که فرزندان و عزیزانشان را به اسارت ببرید و تمام حقوق آنها را ازشان بگیرید وقتی اعتراضی بکنند انگ مزدوری به پدر و مادرهای پیر بزنید. رجوی مدعی سعید سنگر شد 

رجوی مدعی سعید سنگر شد پیام خانواده بهمن محمدنژاد اسیر فرقه رجوی در آلبانی

رجوی مدعی سعید سنگر شد

زهرا معینی آلمان

خام زهرا معینی ، آلمان

خواب پنبه دانه رجوی در آلبانی 

هر بار که ریزش و نا رضایتی در فرقه رجوی زیاد می شود به شگل های مختلف لباس حقوق بشر را به تن میکنند . اینبار هم مدافع حقوق بشر در مورد زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی شده و در زیر آن سینه میزنند .

این بارقرعه به نام سعید سنگر از صندوقچه مریم قجر بیرون امده است ، تا تحت پوش پرچم حقوق بشر و زندانی سیاسی و ….. بیروق خود را بلندتر کنند . طبق گفته های سخنگوی فرقه :

سعید سنگر بعنوان یک زندانی سیاسی از این حق و حقوق اعم از ملاقات با خانواده مرخصی امکانت پزشکی و…که باید یرخوردار باشد محروم است .

شماها که دارید سنگ سعید سنکر را به سینه میزنید ایا شما خودتان به آن معتقد هستید ؟ایا شما به ملاقات وی باخانواده اش اگر معتقد هستید ؟ از اینکه بیست سال است خانواده نام برده چشم انتظار وی هستند و …… این سوال پیش می اید چرا برای افراد اسیر در کمپ اشرف 3 اعمال نمیکنید چه از تماس تلفنی با خانواده مسایل پزشکی و …نمیشود که یک بام و دو هوا بود

رجوی مدعی سعید سنگر شد

رجوی مدعی سعید سنگر شد

عجبا که سنگ زندانیان سیاسی در داخل کشور و در جمهوری اسلامی که پرونده اش برای دنیا مشخصه را به سینه میزنید اما شامل افراد اسیر در کمپ اشرف 3 در آلبانی نمیشود چرا؟

افراد اسیری که شما به آنها خیانت کردید و اعتماد انها را به اسم جامعه بی طبقه ای توحیدی دزدید سالیان سال است که اسیر هستند .

چرا افراد اسیر حق ملاقات و تماس با خانوادهها را ندارند؟

چرا شما به اشگال مختلف افراد اسیر را سرکوب میکنید و افراد اسیر را مجبور به اعتراف گیری میکنید که آنها باید به تلویزیون بیایند و بر علیه خانواده خودشان به آنها انگ مزدور وزارت اطلاعات را بزنند ؟

گناه آن پدر و مادری که در واپسین لحظات عمرشان که خواهان دیدار ویا حتی شنیدن صدای عزیزانشان هستند از آنها ممانعت میکنید علت چیست ؟

یادم هست همیشه مسعود رجوی در نشستها میگفت که مناسبات ما یکی از پاکترین مناسبات جهان هست و ادامه میداد که ما از حمایت مردم و خانوادهها در داخل کشور برخورداریم حتی کمکهای مالی زیادی به ما میکنند عجبا که البته آن زمان چون تمام راههای  ارتباطات ما با دنیای خارج مناسبات  را قطع کرده  بودید حق اعتراض به گفته های مسعود رجوی را نداشتیم و مجبور بودیم اطاعت کورکورانه میکردیم پس چی شد این بود خلق قهرمان که فرزندان و عزیزانشان را به اسارت ببرید و تمام حقوق آنها را ازشان بگیرید وقتی اعتراضی بکنند انگ مزدوری به پدر و مادرهای پیر بزنید .

و حال از صندوقچه مریم قجر اسم سیعد سنگر بیرون بیاید و ان را علم کنید

و تحت نام دروغین حقوق بشر نشخوار کنید و بر سر و کول خود بکوبید .اما در عمل بدتر از و شدیدتر از اخوندها بر زندانیان و اسیران در اشرف 3 زمامداری کنید . چه کسانی درعمل مدافع حقوق بشر هستند و ما افراد جدا شده از تشکیلات فرقه یا شما ها ؟ مخالف حکم اعدام و زندان هستم اما اگر کسی را اعدام میکنند جسد ان فرد را به خانواده تحویل میدهد شما حتی وحشت دارید که جسد افراد اسیر در فرقه را تحویل خانواده آنها بدهید در فرقه ای شما فقط برای افراد نور چشمی ها خانواده معنا دارد و سد راه مبارزه نیستند اما برای بقیه افراد حرام است .ایا شما ها واقعا ننگ حقوق بشر نیستید با این عمل کرد و پرونده سیاهی که دارید ؟؟

رجوی مدعی سعید سنگر شد

رجوی مدعی سعید سنگر شد

زهرا معینی 16.فوریه .2021

لینک به منبع

رجوی مدعی سعید سنگر شد 

***

خود افشاگری فرقه رجویخود افشاگری فرقه رجوی – از حق السکوت به موازات بستن راه ارتباط با خانواده ها استفاده می کنیم

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/جامعه-بی-طبقه-توحیدی-تا-مزدور-پروری/

از جامعه بی طبقه توحیدی تا مزدور پروری

از جامعه بی طبقه ای توحیدی تا مزدور پروریزهرا معنینی، بسوی آزادی، چهارم فوریه 2021:… آیا کسانی که چند دهه جوانی و عمرشان را تشکیلات شما سپری کردند و وقتی که ماهیت پوچ شما پی بردند . تصمصم گرفتند که به دنبال زندگی خودشان بروند ، خودشان انتخاب کنند که چگونه مبارزه کنند . شما با کدام مدرک و سند این اتهامات را به عضو چندده ساله خود می زنید اگر این طور باشد نباید به کل تشکیلات شما شک کرد ؟ چون هر کدام از مسئولین شما از فرقه شما جدا شدند با این اتهام مواجه شدند . این سوال پیش می اید که چگونه است که اعضا سالیان سال درون تشکیلات هستند موجه هستند و گوهران بی بدیل هستند اما همین که بیرون می ایند یک شبه تبدیل به مزدور می شوند. از جامعه بی طبقه توحیدی تا مزدور پروری 

عبدالرضا نیک بین شکست مجاهدین خلق استراتژی تاکتیک و اخلاقآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

از جامعه بی طبقه توحیدی تا مزدور پروری

خواب پنبه دانه رجوی در آلبانی 

این روزها شاهد هستیم و و می شنویم تا کسی از فرقه ای رجوی جدا میشود ، انتقادی به فرقه و سیستم آن می کنند .یا فردی ایرادی  یا نقدی بر این تشکیلات می نویسد . بلافاصله بدون در نظر گرفتن سوابق و اینکه این شخص چند دهه خودش و جوانیش را وقف این سازمان و تشکیلات کرده است یا افرادی که نقد و انتقاد می کنند سالیان است که مبارزه می کنند . مارک و تهمت مزدوری به افراد نسبت داده میشود  وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی .عجبا که در هیچ کجای دنیا اینقدر مزدور پرورش نمیدهد

به اصطلاح معروف کافر همه را به کیش خود پندارد

وقتی فرقه رجوی ما منتقدین را با این اتهام و تهمت معرفی می کند  .قبل از هرچیزی ماهیت ارتجاعی بودن خودش رادر وهله اول برای فعالین سیاسی ایران ، برای نسلهای اینده و نیروهای در بند بیشتر به نمایش میگذارد ،که در اینجا به چند موارد آن اشاره میکنم

در دامگه حادثه پرویز ثابتی مسعود رجوی

اول انگشت به سوی مسعود رجوی است

در سال1357 طبق اسناد موجود و بدست آمده از ساواک ، رجوی نیز همانند بسیاری دیگر از افراد تشکیلات مجاهدین در پیش از انقلاب محکوم به اعدام بوده است اما با خیانت به تشکیلات و لو دادن افراد رده بالا بخصوص محمد حنیف نژاد که در همکاری با ساواک تا دم درب منزل محمد حنیف نژاد مامورین را راهنمایی کرد ، موفق شد از حکم اعدام به حبس ابد برسد.

با این وجود سازمان همواره ادعا پوشالی می کرده و میکند که چون برادر مسعود رجوی (کاظم) با شخصیت های سیاسی اروپایی آشنا بوده، وساطت آنها باعث این تخفیف شده است ( طبق مصاحبه اقای پرویز ثابتی یکی از روسای ساواک ، کاظم رجوی را استخدام ساواک در می اورد که در سوئیس یکی از ماموران ساواک بود )

از جامعه بی طبقه ای توحیدی تا مزدور پروری

و اما مورد دوم

زمانیکه مسعود رجوی در سال 1360 اعلام جنگ مسلحانه در ایران کرد ، از ایران به فرانسه فرار کرد . طبق قوانین بین الملی وقتی کسی اعلام پناهندگی سیاسی میکنند هیچ کسی را به کشوری که آمده برگردانده نمیشود مگر اینکه در کشور پناهنده شده قتل و یا با گروههای تروریستی همکاری کنند . در این صورت فرد مذبور به آن کشور برگردانده میشود . که البته آن زمان گروههای ترورستی مثل امروز رشد نکرده بود ، مرز بندی تیزی وجود نداشت .رجوی بجای اینکه در پاریس بماند و یک اپوزیسیونی را تشگیل بدهد و واقعا در مقابل رژیم مبارزه کند. وقتی طارق عزیز به فرانسه آمده بود دعوت طارق عزیز را قبول کرد به دیدار او رفت و دست دوستی داد و حاضر شد که نوکری صدام حسین را بکند . البته این رابطه دوستی فرقه رجوی با دولت عراق بر می گردد به سال های 1349 که از ان به بعد رابطه دوستی داشتند ودر واقع مواجب انها می رسید . جالبتر اینکه زمانیکه مسعود رجوی میخواست به دیدن صدام حسین برود مسعود را در یک ماشینی سوار میکردند که شیشه های سیاه  بود و در خیابانهای بغداد میچرخاندن تا مسعود رجوی از محل صدام باخبر نشود. ناگفته نباشه که صدام خوب مسعود رجوی را شناخته بود وقتی کسی به کشورش و مردمش خیانت و مزدوری میکنه آن هم در زمان جنگ ایران و عراق پس قابل اعتماد نمیتواند باشد.

و تا امروز که به نوکری آمریکا .اسرائیل و عربستان در آمدن باعث تاسف هست که در دهه چهل مستشاران آمریکایی را در ایران ترور کردن حالا زیر پرچم آمریکا سینه میزند

زهرا معینی آلمان

خانم زهرا معینی آلمان

آقای رجوی و مریم قجر مزدور کیست؟؟

آیا کسانی که چند دهه جوانی و عمرشان را تشکیلات شما سپری کردند و وقتی که ماهیت پوچ شما پی بردند . تصمصم گرفتند که به دنبال زندگی خودشان بروند ، خودشان انتخاب کنند که چگونه مبارزه کنند . شما با کدام مدرک و سند این اتهامات را به عضو چندده ساله خود می زنید اگر این طور باشد نباید به کل تشکیلات شما شک کرد ؟

چون هر کدام از مسئولین شما از فرقه شما جدا شدند با این اتهام مواجه شدند . این سوال پیش می اید که چگونه است که اعضا سالیان سال درون تشکیلات هستند موجه هستند و گوهران بی بدیل هستند اما همین که بیرون می ایند یک شبه تبدیل به مزدور می شوند ایا این تشکیلات و فرقه نباید دادگاهی بشود ؟ایا احزاب و جریانات سیاسی این حق را ندارند که این تشکیلات مزدور پرور را زیر علامت سوال ببرند که چند هزار نفر میخواهد به قول فرقه مزدور تولید کند و کرده است و صدها سوال از این قبیل

خوب است یک بار کل تشکیلات خود را محک بزنید از سال 1364 تا کنون به چند هزار نفر این مارک وتهمت را زده اید و شما در کجای خط مبارزه با رژیم هستید ؟؟

زهرامعینی 3.02.2021

از جامعه بی طبقه توحیدی تا مزدور پروری 

خواب پنبه دانه رجوی در آلبانی 

***

After Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in TehranTectonic Shift In World Order After Unforced Error By Trump
After Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in Tehran

The Life of Camp Ashraf. Mojahedin-e Khalq Anne Khodabandeh (Singleton) Massoud KhodabandehThe Life of Camp Ashraf. Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton) and Massoud Khodabandeh

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مدل-مزدوری-جمهوری-اسلامی-برای-شهروندا/

مدل مزدوری جمهوری اسلامی برای شهروندان آلبانی !؟

مدل مزدوری جمهوری اسلامی برای شهروندان آلبانیزهرا معینی، بسوی آزادی، آلمان، بیست و هفتم ژانویه 2021:… عجبا که فقط ساکنان مانزا و دورس متهم به همکاری با رژیم ایران نشده بودند ! که بالأخره شدند. فرقه رجوی سال هاست که ثابت نموده است که هرگونه مخالفت با خود را با اتهام زنی به وابستگی به جمهوری اسلامی پاسخ می دهد. این ترفند نخ نما و پوسیده البته دیگر کاربرد ندارد و فرقه رجوی باید فکر دیگری برای سرکوب مخالفت ها بنماید. اگر مردم آلبانی حق خودشان را میخواهند انان هم میشوند مزدور. مدل مزدوری جمهوری اسلامی برای شهروندان آلبانی !؟ 

مدل مزدوری جمهوری اسلامی برای شهروندان آلبانیاعتراض شهروندان آلبانی به دفن اجساد مجاهدین خلق در گورستان محلی و واکنش سخیف فرقه رجوی به این اعتراضات

مدل مزدوری جمهوری اسلامی برای شهروندان آلبانی !؟

رجوی مدعی سعید سنگر شد 

علت اصلی مخالفت مردم آلبانی با فرقه رجوی سر دفن کردن اجساد کسانی هست که بر اثر کرونا فوت کرده اند . تعداد این افرارد زیاد است . مردم بخاطر بیماری کرونا شدیدا مخالف دفن کردن این اجساد هستند. برای حل مسله شهراری دورس وارد شده است

شهروندان البانی هم مدال مزدوری جمهوری اسلامی را دریافت کردند !؟

این روزها شاهد تنشهای جدید بین فرقه ی رجوی و مردم آلبانی هستیم. در گزارشی که در هفته های گذاشته از رسانه های کشور آلبانی منتشر شد از بروز نارضایتی های گسترده و نگرانی شدید ساکنان منطقه مانز در نزدیکی شهر دورس (البانی) که اردوگاه فرقه رجوی در آنجا قرار اخبار انعکاس داده شده. این رسانه ها با انتشار گزارشی با عنوان *«همزیستی دشوار با فرقه رجوی : ایرانی ها قبرستان را اشغال می کنند» نوشت: ساکنان مانز در دورس پس از فروش بخشی از منطقه به مجاهدین توسط دولت، در کنار قبرستان منطقه تجمع و اعتراض خود را اعلام کردند. ساکنان مانز که با این فروش اراضی مخالف هستند می گویند مجاهدین با اینکه می توانند مردگان خود را در اطراف اردوگاه وسیع خود دفن کنند به سراغ قبرستان آنها رفته اند و اکنون نیز در حال حصار کشی زمین های خریداری شده با ستون های بتنی هستند.( علت اصلی مخالفت مردم البانی را فرقه رجوی سر دفن کردن اجساد کسانی هست که بر اثر کرونا فوت کرده اند . تعداد این افرارد زیاد است . مردم بخاطر بیماری کرونا شدیدا مخالف دفن کردن این اجساد هستند.برای حل مسله شهراری دورس وارد شده است )

زهرا معینی آلمان

خانم زهرا معینی، آلمان

حزب حاکم سوسیالیست آلبانی ، در یک زد و بند پشت پرده با آمریکائی ها، توافق کردند که آب و برق را زیر قیمت مصوب در آلبانی و تقریبا مجانی دراختیار مجاهدین قرار بدهند و این مسئله خشم روزافزون اهالی و ساکنین مانز را برانگیخته است. آنان مدعی هستند، شب ها که هیچ نوری در معابر مانز روشن نیست، اردوگاه اشرف 3 در شب از نور می درخشد! همچنین ساکنان مانز با قطعی پی در پی آب مواجه می شوند و این مسئله را مرتبط با مصرف بی رویه و ارزان تر آب از سوی ساکنان تحمیل شده جدید می دانند! ساکنان مانز مدعی هستند در حالیکه کمپ اشرف 3 ( که به آن کمپ تروریست ها می گویند)، بیست و چهارساعته آب دارد! ما با قطعی های متوالی آب روبرو هستیم!

عجبا که فقط ساکنان مانزا و دورس متهم به همکاری با رژیم ایران نشده بودند ! که بالأخره شدند. فرقه رجوی سال هاست که ثابت نموده است که هرگونه مخالفت با خود را با اتهام زنی به وابستگی به جمهوری اسلامی پاسخ می دهد. این ترفند نخ نما و پوسیده البته دیگر کاربرد ندارد و فرقه رجوی باید فکر دیگری برای سرکوب مخالفت ها بنماید. اگر مردم آلبانی حق خودشان را میخواهند انان هم میشوند مزدور

اگر مردم ایران که خواهان دیدار با عزیزانشان که در فرقه ی رجوی اسیر هستن آنها هم مزدور وزارت اطلاعات ایران هستند این چه سازمان یا اپوزیسیونی است که این همه مزدور داره ،!!وقتی مادران و پدران و همسران کهنسال که صرفاً خواهان ارتباط با عزیزان گرفتارشان در اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی هستند تروریست خوانده می شوند، دیگر چه کسی می تواند از نظر سران فرقه تروریست و مزدور نباشد؟

سازمانی که دم از جامعه بی طبقه توحید ی میزند، البته از نظر فرقه ی رجوی ساکنان منطقه دورس آلبانی هم ماموران وزارت اطلاعات ایران هستند

زهرامعینی 26.01.2021

مدل مزدوری جمهوری اسلامی برای شهروندان آلبانی !؟ 

رجوی مدعی سعید سنگر شد 

***

سکنه دورس آلبانی هم ماموران وزارت اطلاعات ایران هستندنگفتمت مرو آنجا که آشنات منم

نگاهی به زندگی عذرا علوی طالقانیطلاق های اجباری درفرقه رجوی و ریزشی که همچنان ادامه دارد ـ نگاهی به زندگی عذرا علوی طالقانی

همچنین: